پايان نامه آثارحقوقي قانون نظارت برنمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آثارحقوقي  قانون نظارت برنمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 132 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه آثارحقوقي  قانون نظارت برنمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اوّل: كليات
مقدمه     3
بیان مساله     4
سابقه علمی     5
اهداف    5
سؤالات تحقیق    5
سوال اصلی    5
سوالات فرعی    5
فرضيه‏هاي تحقیق    6
فرضیه اصلی    6
فرضیه‌های فرعی    6
مراحل و روش‌ها    6
مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی    7
گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت    7
گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت    8
گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت    8
گفتارچهارم: انواع نظارت     10
گفتار پنجم: ارکان نظارت    13
بند اول: ناظر    13
بند دوم: نظارت شونده    14
بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر    14
گفتار ششم :نظارت بر انتخابات مجلس    15
گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟    16
بنداول: مراحل حق    16
بند دوم: ارکان حق    16
گفتارهشتم :مصونیت     19
مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی     25
گفتار اول: مفهوم حق     26
گفتار دوم: مفهوم آزادی     27
گفتارسوم:نظارت بر مجلس شورای اسلامی    31
گفتارچهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی    34
گفتار پنجم:رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان    35
گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان    36
بند اول: نظارت اخلاقی    38
بند دوم: نظارت اداری    38
بند سوم: نظارت قضایی     39
فصل دوم: ماهيت نمايندگي مجلس
مبحث اول: مفهوم و ماهيت نمايندگي    42
گفتار اول : صلاحیت نمايندگان مجلس    44
گفتار دوم: پيشينه مجلس در ايران    46
گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی    46
گفتار چهارم: نمایندگان  درسایر کشورها    51
بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان    52
بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی    52
بند سوم: فرانسه- مجمع ملی    53
بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان    54
بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان    55
بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی    56
بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان    57
بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان    58
بند نهم: اوگاندا    58
بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام    59
بند يازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان    61
بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان    61
گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن    62
بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)    62
بند دوم: رشوه     62
بند سوم: اختلاس     62
بند چهارم: رانت جویی    63
بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها    63
بند ششم: تقلب    63
بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه)     64
بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری¬ها و تصمیم¬گیری¬ها    65
بند نهم: سوء استفاده از موقعیت    65
بند دهم: تبعیض¬گری    65
بند  يازدهم: تبارگماری    66
بند دوازدهم: قوم¬گرایی    66
بند سيزدهم: پارتی¬بازی     66
بند چهاردهم: اخاذی    67
گفتار ششم: رابطه حق رأي و مردم سالاري    67
فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس
مبحث اول:  قانون نظارت بر نمایندگان مجلس    74
گفتاراول: کلیات طرح    78
گفتار دوم:موافقان طرح    80
گفتار سوم:مخالفان طرح     82
مبحث دوم: پيگيري مطالبات نمايندگان و احقاق حق مردم    92
گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان    93
گفتاردوم : بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی    95
گفتار سوم:راهکارهای بهبود طرح نظارت در ایران    100
نتیجه گیری    102
فهرست منابع و مآخذ    104
ضمائــم    113
چكيده انگليسي    120

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

– کتب

قرآن کریم

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران، چاپ، اول، 1365

آراسته، محمد، مباني جمهوری اسلامي، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، 1384.

آربلاستر، آنتوني، دموکراسي، ترجمة حسن مرتضوي، آشتيان، اول، 1379.

آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، نشر، سمت، چاپ اول،تهران، 1379

آلفرد سووی : افکار عمومی و اثر آن در زندگی اجتماعی، ترجمه‌ی جمال شمیرانی، شرکت سهامی‌کتاب‌های جیبی 1354.

بشيريه، حسين، آموزشي دانش سياسي، نشر نگاه معاصر، سوم، 1382.

بصیری، محمد، رسیدگی به جرائم خاص در نظام حقوقی ایران، چاپ اول، نشر واژه، تهران، 1389.

بندرریگی، محمد، ترجمه المنجد، جلد2(ع-ی)، انتشارات ایران، تهران، چاپ اوًل، 1375.

پل هیوود، فساد سیاسی، ترجمه طاهری و بنی­هاشمی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381.

جر، خلیل، فرهنگ جامع عربی فارسی لاروس، ترجمه‌ی سید حمید، طبیبیان، جلد2(ف-س-ی)، انتشارات، امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1376.

جعفرلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ بیستم، 1387.

جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، اول، ج 5، 1378.

جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، گنج دانش، 1374.

خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قران، جلد2(س-ی)، انتشارات دوستان، تهران، چاپ اول، 1377.

خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) وزارت‌ ارش‍اداس‍لام‍ی‌، جلد12، تهران، 1361.

خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) وزارت‌ ارش‍اداس‍لام‍ی‌، جلد14، تهران، 1361.

خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) وزارت‌ ارش‍اداس‍لام‍ی‌، جلد17، تهران، 1361.

دادفر، حبیب، پارلمان، چاپ اطلاعات، آبان، 1343.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد48، انتشارات موسسه لغت نامه دهخدا، تهران، 1365.

دهخدا، علي‌اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران، دوم، ج 37 و 14، 1377.

رحیمی اردستانی، مصطفی، ترجمه المنجد، جلد2(ق-ی)، انتشارات صبا، تهران، چاپ اوًل، تابستان1377.

مقالات

بندر چی، محمد رضا، مصونیت نمایندگان مجلس، نشریه دادرسی، سال هشتم، شماره44، خردادوتیر83، صص39-42.

جان پلامناتز، مترجم، عبدی، توحید، نظریه دولت در فلسفه سیاسی هگل، نشریه علوم انسانی «نامه فرهنگ»بهار 1378، شماره 32، ص108.

دادرسی، نقی، بازنگری در میثاق مشروطه، نشریه، اطلاع رسانی و کتابداری«کتاب ماه علوم اجتماعی»دی 1383-شماره87، ص27.

رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا (5)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 7671، بهمن 1383، ص 1.

رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا (4)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7308، 1383، ص 1.

رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا (6)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7672، 1384، ص 1.

رژیم اخلاقی حاکم بررفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا، مرکز پزوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل7170، 1383.

رژیم اخلاقی حاکم بررفتارنمایندگان دنیا(3)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7221، آذر 1383، ص1.

رضایی، علی، صلاحیت قوه قضاییه، مجله دادرسی، شماره 72، بهمن و اسفند 87.

عالیه ارفعی، ژاپن، نگاهی بر چهره و ساختار، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 4، 1372ف صص 324 –

گرجی ازندریانی، علی اکبر، ماهنامه علوم انسانی-علوم اجتماعی، سال دوم، شماره12، خردادماه1390.

 قوانین

منشور ملل متحد

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانوناساسی ایتالیا

قانوناساسی اندونزی

قانون اساسی سوریه

مجموعه قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي تهيه و تنظيم: اداره كل امور انتخابات چاپ اول (ويرايش دوم)پاييز 1390.

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره سوم، جلسه 401، به نقل از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

منابع خارجي

Art 4 de la Declaration des droit de l’homme et du citoyen (26 aout 1798): “La liberte consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a l’autrui….”

Charles Cadoux: Droit constitutionnel et instiutions politiques, T 1, Edition Cujas 1972,pp 414-415.

ell “L’espece humaine est comme un ocean, sujette au flux et au reflux: sebalance entre deux rivages qu’ ellecherche et fait toura tour a tour a tour, en in: les couvrant sans cesse de ses debris” Jean Gicquel: Droit constitutuonnel et institutions politiques, Montchristien, Paris 1987.

Gaston Bouthoul: “Sociologie de la Politique”. Que sais-je?(P.U.F) 1967 pp 20a22.

Hohfeld, Wesley, (1999), Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New HavenL Yale University Peress.

Maecel prelot et hean Boulouis :Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz 1990, no 65.

Poulantzas; Nicos; Political Power and Social; Newleft; London; 1999.

Rose-Ackerman,Susan; corruption. A Study in Political economy; Academic Ess, NewYork,1978

Russel; Bertrand; Power; Museum Street; London; 2008.

Weber, Max, Economy and Society,Shown public; London; 2001.

چکیده

اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول 85،86،84،56،71قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال89 13به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی  و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

فصل اوّل

كليات

مقدمه

عدالت بدون قدرت، ناتوان است، قدرت نیزبدون عدالت خودکامگی است.[1]

جایگاه برجسته و حساس مجلس شورای اسلامی‌‌درحقوق اساسی وساختارکلی نظام جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای رابرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌رقم زده است.

به گونه‌ای که نظارت برنمایندگان و انتخابات وتعیین صحت وسقم آن ازاهمیت خاصی برخورداربوده وسازوکارنظارتی پیوسته محل بحث ومنا قشه بوده است.رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان مجلس توسط خودمجلس به عنوان یکی ازساز وکارهای نظارتی ونظارت شورای نگهبان هردودرقانون اساسی به صراحت آمده است.

طرح نظارت بر نمایندگان یکی از پربحثترین مصوبات مجلس هشتم است که پس از مدت‌ها مذاکره و بحث و بررسی به تصویب رسید. در نظام‌های سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیراست.منتها نوع نظارت ونظام آن، در کشور‌های مختلف بسیار متفاوت است. دراین پایان نامه به واکاوی آن می­پردازیم.

بیان مساله

نمایندگان از آن جهت که امانت‌دار ملت در امور سیاسی و تقنینی هستند، مسؤولیت سنگینی برعهده دارند. انتظارات مردم و منافع جامعه در معرض کردار و رفتار نمایندگان قرار می‌گیرد. کمترین ناتوانی، مسامحه، عدم‌دقت و توجه و نادیده گرفتن ارزش‌های اخلاقی، عقیدتی، حقوق و آزادی‌ها و انتظارات جامعه، ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری را وارد سازد. بدین جهت، نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان امری منطقی به‌نظر می‌رسد.

پس از دیدار سال (1389)  نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌با مقام رهبري انقلاب که در آن دیدار بر وجود نظارتی بر مجلس تأکید كردند، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس طرح نظارت بر نمایندگان را تدوین کرد که این طرح برای بررسی و کارشناسی دقیق‌تر به کمیسیون اصل 90 رفت.[2] هیئت رئیسه مجلس برای بررسی دقیق‌تر طرح مذکور تصمیم به تشکیل کمیسیون مشترک از اعضای کمیسیون‌های اصل 90، آیین‌نامه داخلی و حقوقی و قضایی گرفت و طرح نظارت بر مجلس را به این کمیسیون ارسال کرد.

پس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون مذکور برای بررسی کارشناسی طرح نظارت بر نمایندگان، نهایتا طرح 33 ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با سه محور “نظارت مجلس بر مجلس”، “نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی” و “نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس” تهیه و در مجمع اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون تصویب شد.

سرانجام در مورخ ششم مهر ماه 1390 این طرح مشتمل بر دوازده ماده مورد تصویب مجلس واقع شد و به شورا نگهبان ارسال گردید. اما شورای نگهبان، ایراداتی اساسی را بر این طرح وارد دانست و از تصویب آن امتناع نمود.

در این مجال بر آنم تا به بررسی این طرح و تناقضات آن با قانون اساسی بپردازم.

 سابقه علمی

تاکنون کتب و مقالات علمی‌‌بسیاری در زمینه قانون اساسی و فلسفه حقوق منتشر گردیده و نویسندگان و محققان بسیاری سعی در تنویر جایگاه قوه مقننه داشته­اند. اما طرح نظارت مجلس برنمایندگان، طرحی جدید محسوب می‌‌شود که تاکنون هیچ اثر پژوهشی مدونی در این زمینه انتشار نیافته است.

 اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. كه در اين پايان نامه جهت تضمين حاكميت مردم به بررسي علمي قانون نظارت بر نمايندگان خواهيم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

 سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آيا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

 سوالات فرعی

آيا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آيا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 فرضيه‏هاي تحقیق

فرضیه اصلی

با آنکه اصل نظارت بر نمایندگان امری منطقی است اما طرح نظارت بر نمایندگان بر خی از اصول قانون اساسی را نقض می‌نمایند

 فرضیه‌های فرعی

طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌با شأن حقوقی نمایندگان  مجلس، تردید‌های ذهنی را موجب شود.

این طرح می‌‌تواند بر نظارت شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، موثر واقع شود.

 مراحل و روش‌ها

این پژوهش با استفاده از روش فیش برداری و کتابخانه‌ای بر اساس اطلاعات و اخبار روز رسانه‌ای تدوین می‌‌گردد

در زمينه مراحل تحقيق، ابتدا كتبی كه در ارتباط با موضوع پايان نامه نگاشته شده‌اند مورد بررسي قرار خواهند گرفت تا اطلاعات اوليه جمع آوري گردد. سپس از اطلاعات بدست آمده فيش برداري نيز صورت خواهد گرفت. در راستاي پاسخ گويي به سوالات مطروحه، اين اطلاعات مورد تجزيه وتحليل قرارمي‌گيرد. روش تحقيق در اين پايان نامه تحليلي و توصيفي است.

مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی

براساس قانون اساسی، مجلس وظیفه تقنین ونظارت برعملکرد دولت را به عهده دارد.کارآمدی مجلس درانجام این مهم، نیازمند این است که مجلس سازوکاری را بیاندیشدوبه این وسیله عملکردخودرانیز کنترل کرده وبه بهبود آن کمک کندبرخی سازوکارهادرقانون اساسی و آیین­نامه داخلی مجلس دراین خصوص اندیشیده شده ولی عملاًناکافی بودن آنها به اثبات رسیده است.

 گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت

نظارت، واژه‌ای عربی است و از ماده‌ی نظر ومشتقات آن به معانی مختلف آورده شده است. باتوجه به لغت نامه‌های متعددفارسی وعربی معانی واژه‌ی نظر عبارت است از: نگریست، دید، مشاهده کرد، نگاه کرد، [3] (درآن کار) نگریست و زیر و روی آن را سنجید و آن را تامل و تدبرکرد[4]، بادقت نگاه کرد، اندیشید، فکرکرد، چاره‌اندیشید[5]، تفحص وجستجوکرد، میان مردم قضاوت وداوری ودادرسی کرد، میان مردم فرمان وحکم داد[6]، رسیدگی وتفکرکرد، علم یافت[7]، داشت، توجه کرد، احسان وانعام کرد، منتظرشد[8].

مصدرکلمه‌ی نظر، نظارت است که به این معانی آورده شده است: نظرکردن ونگریستن به چیزی، نگرش، نگاهبانی، پاسبانی، مراقبت ودرتحت نظردیده بانی داشتن کاری، [9] هوشیاری، فراست وکاردانی، [10] ناظربودن، وزارت، مباشرت، سرپرستی، [11] دقت وتامل کردن، درچیزی پاییدن ومراقبت کردن[12] وگاه به معنای

تماشا گران وبینندگان است وهمچنین به معنای پاکی وپرهیزگاری[13].

 گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت

ازآنجا که واژه نظارت در یک رشته­ی عملی و دریک حیطه ویک موضوع کاربرد ندارد، از این رو نمی‌‌توان تعریف اصطلاحی اجماعی و واحدی از نظارت ارائه کرد و در هر علم، نظارت، معنا وکارکرد خاص خودراخواهد یافت، ازجمله تعاریف حقوقی ای که از نظارت و ناظرشده است، بدین شرح است:

ناظر به شخصی می‌‌گویند که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده وصحت وسقم آن عمل یااعمال رابه مقیاس معینی که معهود است، می سنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد.[14]

باتوجه به تعریف حقوقی نظارت، مجلس شورای اسلامی نهادی است که ریشه درآرای عمومی‌‌داردوطبق ضوابط اساسی، مدون سهم قابل توجهی ازحاکمیت درنظام سیاسی کشوررااعمال می‌کند.دمکراسی پارلمانی، آنگاه که از کارآیی لازم برخوردار باشد، رهبران سیاسی را به پاسخگویی فرا می‌خواند. با توجه به این واقعیت که فساد در پنهان کاری رشد و نمو می‌کند، وجود دولت شفاف و پاسخگو امری ضروری است. مجلس و نمایندگان باید به نحوه ایجاد و اجرای قوانین توجه داشته باشد، زیرا پتانسیل فساد و اجرای غلط همزاد پنهان‌کاری هستند. در این راستا لازم است اختیارات مجلس از جمله دسترسی نامحدود به اطلاعات دولتی و… افزایش یابد تا از پاسخگویی (دولت) اطمینان حاصل شود.

 گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت

صاحبان حِرَف و رشته‌های گوناگون به مقتضای تخصص حرفه‌ای خویش، از نظارت معنی خاصی را منظور نموده اند و هر یک با افزودن مضاف الیهی به کلمه نظارت، این واژه را به درون محدوده مورد مطالعه خویش سوق داده اند. در زیر به بعضی از این ترکیبات اشاره می‌شود:

نظارت قیمومتی: این نوع نظارت در حقوق خصوصی و حقوق اداری کاربرد دارد. در حقوق اداری عبارت است از نظارتی که از طرف قوه مرکزی نسبت به واحدهای غیرمتمرکز اعمال می گردد.[15]

نظارت سلسله مراتبی: این عبارت نیز از مفاهیم حقوق اداری به شمار می آید و مفهوم آن عبارت است از این که هر سرپرست اداری در عین این که به افراد زیر دست خود فرمان می‌دهد و بر آن‌ها نظارت می‌کند، خود نیز از سرپرست اداری بالاتر فرمان برده و تحت نظارت او قرار دارد.[16]

نظارت تأسیسی: به نظارتی گفته می‌شود که مجلس طی آن، بر برنامه‌ها و تأسیس دولت و تعیین وزیران از طریق رأی اعتماد به آنان، نظارت می‌نماید.[17]

نظارت مالی: عبارت است از نظارتی که به موجب آن مجلس از طریق دیوان محاسبات بر فرآیند تدوین، تصویب و اجرای بودجه در کشور توسط دولت، نظارت می‌نماید.[18]

[1] – گرجی ازندریانی، مبانی حقوق عمومی، به نقل از بلز پاسکال، نشر جنگل و جاودانه، تهران،  چاپ دوم، 1389،  ص: پیش گفتار.

[2] – http://hamshahrionline.ir

[3] – بندرریگی، محمد، ترجمه المنجد، جلد2(ع-ی)، انتشارات ایران، تهران، چاپ اول، 1375، ص 1975.

[4] – رحیمی اردستانی، مصطفی، ترجمه المنجد، جلد2(ق-ی)، انتشارات صبا، تهران، چاپ اول، تابستان1377، ص 1150.

[5] – خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قران، جلد2(س-ی)، انتشارات دوستان، تهران، چاپ اول، 1377، ص240.

[6] – سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، جلد3، انتشارات کتابفروشی اسلام، تهران،  چاپ هشتم، بیتا، ص16-13.

[7] – جر، خلیل، فرهنگ جامع عربی فارسی لاروس، ترجمه­ی سید حمید، طبیبیان، جلد2(ف-س-ی)، انتشارات، امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1376، ص2057.

[8] – طهرانی(کاتوزیان)، محمد علی، فرهنگ کاتوزیان، نشر یلدا، تهران، چاپ دوم، تابستان1373، ص766.

[9]همان، ص 766.

[10] – بندرریگی، محمد، پيشين، ص 1959.

[11] – رحیمی اردستانی، مصطفی، همان، ص1151.

[12] – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد48، انتشارات موسسه لغت نامه دهخدا، تهران، 1365، صص586و587.

[13] – مسعود، جبران، فرهنگ الرائدعربی فارسی، ترجمه رضا اترابی نژاد، جلد2(ش-ی)، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1373، ص 1754.

[14] – جعفرلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ بیستم، 1387، ص: 706.

[15] –  منوچهر طباطبایی مؤتمنی: حقوق اداری، انتشارات سمت،تهران،1373.ص 70.

[16] –  منوچهر طباطبایی مؤتمنی: همان، ص 61.

[17] –  سید محمد‌هاشمی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ج 2،انتشارات شهید بهشتی1374، صص 194 – 188.

[18] –  سید محمد‌هاشمی: پیشین، ج 2، صص 247 – 237.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122