پايان نامه آزادي اطلاعات در پرتو حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و فقه اماميه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آزادي اطلاعات در پرتو حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و فقه اماميه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 165 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه آزادي اطلاعات در پرتو حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و فقه اماميه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- طرح مسأله 4
1-2- بیان اهمیت مسأله 5
1-3- پیشینه تحقیق 5
1-4- سؤالات اصلی و فرعی 6
1-5- فرضیه پژوهش 6
1 -6- روش تحقیق: 7
1-7- محدودیت‌های پژوهش: 7
1-8- تعاریف و اصطلاحات 7

فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات 10
2-1- مفهوم آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها: 12
2-1-1- تعريف و مفهوم آزادي اطلاعات 12
2-1-2- آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها 13
2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات 17
2-3- لوازم تحقق آزادي اطلاعات 20
2-4- مبانی آزادی اطلاعات 27
2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت 28
2-4-2- حاکمیت مردم 31
2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی 31
2-4-4-اصل شفافیت 32
2-4-5 – مبانی اجتماعی 34
2-4-6-مبنای اقتصادی 35
2-4-7-مبنای فرهنگی 36
2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات 37
2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات 37
2-4-8-1-1-روایت علوی 37
2-4-8-1-2- سیره معصومین 38
2-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور 40
2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن 40
2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم 42
2-4-8-1-6- قاعده لاضرر 43
2-4-8-1-7- سیره عقلاء 43
2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 43
2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: 47
2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) 47
2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور 48
2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن 49
2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم 49
2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر 50
2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء 50
2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 51
نتیجه: 51
2-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات 52
2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات 52
2-5-2- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات 55
2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی 55
2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 56
2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 57
2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع 58
2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات 59
2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم 61
2-6-2-امنیت ملی 61
2-6-3-حریم خصوصی 65
2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری 68
2-6-5- مخل به مبانی اسلام 70
2-6-6- مصالح و حقوق عمومی 71

فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات 74
3-1- قانون اساسی 76
3-2- قوانین عادی 77
3-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: 79
3-2-2- آئین دسترسی 79
3-2-3- ترویج شفافیت 80
3-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران 81
3-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات 81
3-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن 81
3-3-1-2- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات 82
3-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی 82
3-3-2- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک 84
3-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور 84
3-3-3-1- استقلال ساختاري 85
3-3-3-1-1- داشتن شخصيت حقوقي مستقل 85
3-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتي تنظيم كننده فعاليت‌هاي رسانه‌ايي 86
3-3-3-1-3- استقلال محتوايي يا اختياراتي 87
3-3-3-1-4- استقلال سياسي رسانه ها 87
3-4- ارزيابي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 88
3-4-1- ارزيابي شكلي و ساختاري قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 89
3-4-1-1- شرايط شكلي رسيدگي به تقاضاي دسترسي به اطلاعات شهروندان 89
3-4-1-2- آئين رسيدگي به تقاضاي شهروند 91
3-4-1-3- ساختار و نحوه‌ي عملكرد نهاد ناظر بر دسترسي به اطلاعات 93
3-4-2- ارزيابي ماهوي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 93
3-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاريف 94
3-4-2-2- تعارض برخي مفاهيم قانون با اصول كلي حاكم بر دسترسي به اطلاعات 95
3-4-3- نقص در ضمانت اجرا 96
3-4-4- محدوديت‌هاي حق دسترسي آزاد به اطلاعات 97
3-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات 100
3-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی 100
3-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات 101
3-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 103
3-5-1-3- ممانعت از دسترسی 103
3-5-1-4- سرقت اطلاعات 104
3-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران 105
3-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی 106
3-5-3-1- قانون اساسی 107
3-5-3-2- قانون مجازات اسلامی 107
3-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی 108
3-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح 108
3-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر 109
3-6-1- قوه مقننه 109
3-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات 110
3-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان 110
3-6-1-3- تحقیق و تفحص 111
3-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات 111
3-6-1-5- شورای نگهبان 112
3-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه 112
3-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی 113
3-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی 113
3-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) 114
3-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء 114
3-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه 115
3-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات 117
3-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات 117
3-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات 118
3-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت 118
3-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات 118
3-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه 118
3-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات 119
3-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه 122
3-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها 122
نتیجه گیری و پیشنهادات 129
الف)نتیجه گیری 129
ب)پیشنهادات 132
پیوست ها: 134
الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: 134
ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 137
منابع و مآخذ 143
الف)کتب فارسی 143
ب)کتب عربی 145
ج)مقاله و پایان نامه 148
د)مقالات انگلیسی و سایت ها 151

منابع و مآخذ

الف)کتب فارسی

استانی، برومند، جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری، انتشارات بهنامی، چاپ او ل، تهران، 1383ش.

اسلامی، رضا، آزادی‌های عمومی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی؛ تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ش1385.

انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، چاپ دوم، سمت، تهران، 1391ش.

انصاری، قدرت الله و دیگران، موسوعة احکام الأطفال و آدلتها، ج 3، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، قم، 1429ق.

انصاري، باقر، آزادي اطلاعات، چاپ اول، نشردادگستر، تهران، زمستان 1387ش.

بورگنسون، فرانک، حقوق بشر در جامعه جهانی اطلاعات، (بهرام مستقیمی مترجم)، انتشارات آئین احمد، قم، 1386ش.

پلومان، ادوارد، حقوق بين الملل ارتباطات و اطلاعات، مجموعه‌اي از اسناد مهم، بهمن آقايي،، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1386 ش.

جباری، مسعود، مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، برگرفته از سایت:

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست وبنجم، گنج دانش، تهران، 1392 ش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، روش تحقیق در علم حقوق، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1382 ش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، گنج دانش، تهران، 1381ش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق، جلد سوم، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1390ش

جم و دیگران، آئین تصمیم گیری در حقوق ادارای، انتشارات خرسندی، تهران، 1389ش.

جیکوبز، لزی، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین، نگرش دموکراتیک به سیاست، ترجمه مرتضی جیریانی، تهران، نشر نی، 1384ش.

زندی، محمد رضا، تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری، تهران، انتشارات جنگل، تهران، 1389ش.

سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج 2 نشر دانش اسلامی، قم، 1363ش.

سِن، آمارتیا، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نخست، تهران، پائیز 1382 ش.

سيد فاطمي، محمد قاري، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر نخست، چاپ نخست، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1388ش.

شیرزاد، کامران؛ جرایم رایانه ای،، نشر بهینه فراگیر، تهران، 1388 ش.

صناعی، محمود، آزادی فرد ودولت و قدرت، انتشارات هرمس، چاپ پنجم، 1384 ش، به نقل از هدایت الله فلسفی، حق صلح و منزلت انسانی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین الملل ایران، شماره 26-27.

طباطبائي مؤتمني، منوچهر، آزادي‌هاي عمومي و حقوق بشر، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، 1390ش.

عباسی، لاهیجی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، چاپ دوم، جنگل، تهران، 1389 ش.

عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، چاپ چهارم، ج 2، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1421 ق.

عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، چاپ سوم، ج3، امیرکبیر، تهران، 1421ق.

فخارطوسی، جواد، پژوهشی فقهی درخبر و خبرگزاری، چاپ اول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1385ش.

ــــــــــــــ، رسانه‌های گروهی و امام خمینی، چاپ اول، نشرعروج، قم، 1387ش.

قاضی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهل وهفتم، میزان، تهران، سال 1392ش.

قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب 18 دی ماه، 1373ش.

قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به ” سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور” مصوب06/11/1364.

قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی.

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/04/1372.

کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، دو جلد، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1390 ش.

کاتوزیان، ناصر و همکاران، آزادی اندیشه و بیان،، چاپ اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، بهار 1382ش.

ـــــــــــــ، مبانی حقوق عمومی، چاپ چهارم، میزان، تهران، 1390ش.

ـــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ هشتادوچهارم، سهامی انتشار، تهران، 1392ش.

ــــــــــــ، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، سهامی انتشار، تهران، 1392

کمالی، محمدهاشم، آزادی بیان در اسلام، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، قصیده سرا، تهران، سال 1381ش.

لوسین، زهادی، رها؛ مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، تدوین مهدی ذاکریان؛ نشر میزان، تهران، 1383ش.

محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، چاپ نوزدهم، نشرعلوم اسلامی، تهران، 1391 ش.

محمدي ري شهري، محمد، سياست نامه امام علي (ع)، ترجمه مهدي مهريزي، دارالحديث، قم، 1379ش.

منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 8، ترجمه و تقریر محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، موسسه کیهان، قم، 1409 ق.

مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم، دادگستر، تهران، 1392ش.

میل، جان استوارت، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، تهران، 1384ش.

نکونام، جعفر، روش تحقیق کتابخانه ایی با تأکید بر علوم اسلامی، چاپ دوم، قم، دانشگاه قم، ش1379.

هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت ونهادهای سیاسی، جلددوم، چاپ دوازدهم، میزان، تهران، 1391ش.

ـــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول و مبانی کلی نظام، جلد اول، چاپ یازدهم، میزان، تهران، 1390ش.

ــــــــــــــــ، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، چاپ دوم، میزان، تهران، 1391 ش.

ب)کتب عربی

ابن براج طرابلسی، ابوالقاسم عبدالعزیز، المهذب، ج 2، تحقیق و تصحیح تحت نظر جعفر سبحانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406 ق.

ابن هلال ثقفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد، الغارات، ج 1، تصحیح میرجلال الدین حسینی أرموی، تهران، انجمن آثار ملی، 1395 ق.

شیخ صدوق، علل الشرایع، نجف اشرف، ج 1، منشورات المکتبة الحیدریة و مطبعتها، 1385ق.

برقی، أبوجعفر احمد بن محمد، المحاسن، ج 2، تصحیح جلال­الدین محدث،، دارالکتب الاسلامیه، چ2، قم، 1371 ق.

تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محکم، غررالحکم و دررالکلم، تصحیح سیدمهدی رجایی، چاپ دوم، دارالکتاب اسلامی، قم، 1410ق.

حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ج 2،، دارالحجة البیضا، بیروت، 1418 ق.

حسینی شیرازی، سیدصادق، بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی، چاپ دوم، ج 2، دارالانصار، قم، 1426 ق.

خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، چاپ دوم، ج 7، موسسه اسماعیلیان، قم، 1405 ق.

خوئی، سیدابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، ج 4، تقریر مرتضی بروجردی، بی جا، بی تا.

ـــــــــــــــــــ، التنفیح فی شرح العروة الوثقی، ج 1، تقریر میزان علی غروی، قم، بی نا، 1418 ق.

ـــــــــــــــــ، مبانی تکملة المنهاج، ج 41، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم1422 ق.

سیفی مازندرانی، علی­اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساتیه، ج 1 دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1425 ق.

صالح، صبحی، نهج البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، قم، دارالهجرة، 1414 ق.

طباطبایی قمی، سید تقی، الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی (کتاب الاجتهاد و التقلید)، قم: انتشارات محلاتی، 1424 ق.

طوسی[شیخ]، أبوجعفر محمد بن حسن، الأمالی، قم، دارالثقافة، 1414ق.

عاملی [شیخ حر]، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج 16، موسسه آل البیت (ع)، قم، 1409 ق.

الفاضل هندی، کشف الثام، ج 3، قم، 1416 ق.

فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، مولف، تهران، 1326ش.

کاشف الغطاء، علی بن محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، ج 1،، مطبعة الآداب، نجف اشرف، 1381 ق.

کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، دارالحدیث، قم، 1429ق.

ــــــــــــــــــــــــــــ، الکافی، دارالکتاب الاسلامیة، تهران، 1388 ق.

مجلسی [علامه]، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، ج 10، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1403 ق.

ــــــــــــــــــــــــ، بحارالانوار، چاپ دوم، ج 21، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، 1403 ق.

منقری، نصر بن مزاحم، وقعه صفین، تحقیق و شرح عبدالاسلام محمدهارون، چاپ دوم، مکتبة آیت الله مرعشی نجفی، قم، 1404ق.

موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، مدارک العروة الوثقی (فقه الشیعه، الاجتهاد و التقلید)، چاپ سوم، چاپخانه نوظهور، قم، 1411 ق.

موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرالمنضود فی احکام الحدود، ج 1، دارالقرآن الکریم، قم، 1412 ق.

میلانی، سید محمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیه (کتاب الصلاة، صلاة المسافر)، تدوین فاضل حسینی میلانی،، موسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، مشهد، 1359 ق.

نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج 1، تقریر میرزا محمدتقی آملی،، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1413 ق.

نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ج 1، تحقیق و تصحیح سیدجواد ورعی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، 1424ق.

نجاشی، أبوالعباس احمد بن علی، رجال النجاشی، چاپ ششم، موسسه النشر الاسلامی التابعة الجامعة المدرسین قم المشرفة، قم، 1365 ق.

حلی، ابومنصور حسن بن یوسف، رجال العلامة الحلی، تصحیح علامه سید محمدصادق بحرالعلوم، چاپ دوم، دارالذخائر، نجف اشرف، 1411 ق.

نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 13، دارالکتاب الاسلامیه، تهران، 1392 ق.

هاشمی خوئی، میرزا حبیب الله، حسن­زاده آملی، حسن و کمره ای، محمدباقر، تکملة منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج 20، چاپ چهارم، تصحیح ابراهیم میانجی، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1400 ق.

ج)مقاله و پایان نامه

اسماعیلی، محسن، مبانی ومصداق‌های آزادی ارتباطات واطلاعات درحقوق واندیشه اسلامی، رسانه، شماره 90، 1392 ش.

انصاری، باقر، مطالعه تطبیقی حق دسترسی به رسانه ها، به دادرسی‌ها و اطلاعات قضائی، نشریه پژوهش حقوق، شماره35، زمستان 1380ش.

ـــــــــــ، مفهوم ومبانی ولوازم آزادی اطلاعات، نامه مفید، شماره67، 1386ش.

ـــــــــــ، حمايت از حريم خصوصي، تهران، اداره كل پژوهش و اطلاع رساني رياست جمهوري، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري، 1384 ش.

ـــــــــــ، بررسي و نقد لايحه‌ي آزادي اطلاعات، فصلنامه اطلاع رساني حقوقي، شماره13، 1378 ش.

بهره­مند بگ نظر، حمید، نقش جریان آزادی اطلاعات در پیشگیری اجتماعی از فساد، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال چهاردهم، ش 58، زمستان 1386 ش.

تونی، اطلاعات و دموکراسی، ترجمه علی شاه شجاعی، روزنامه همشهری، شماره 896 بهمن 1374ش.

جاوید نیا، جواد، نفد و بررسی جرم‌های مندرج در قانون تجارت الکترونیک، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و یکم، شماره 59، 1386 ش.

حبیب نژاد، احمد؛ عصاره، عبدالله، محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات در اینترنت، حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره 28، 1390ش.

حسینی، ولی الله، دسترسی آزاد به اطلاعات؛ مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، رساله دکترای حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1392ش.

حکیمی تهرانی، محمدمهدی، آزادی اطلاعات با نگاهی برقانون انتشارودسترسی آزادبه اطلاعات، فقه وحقوق ارتباطات، شماره 2، 1391 ش.

حیدری، مهدی، بررسی تطبیقی آزادی اطلاعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام‌های حقوقی غربی، دانشکده صدا و سیمای قم، پایان نامه کارشناسی ار شد، 1392ش.

خرم آبادی، عبدالصمد، جرایم فناوری رایانه ای، رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال 1384 ش.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين، آشنايي با قانون شفاف سازي اطلاعات عمومي جمهوري اندونزي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، كد موضوعي: 280، شماره مسلسل: 9606، فروردين ماه 1388.

رضایی، علی، تعهد دولت به ارائه ابتکاری اطلاعات در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران و هند، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1392ش.

ساریخانی واکرمی سراب، عادل وروح الله، مبانی فقهی حق بر اطلاعات، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره65، 1391ش.

شاه شجاعی، چگونه بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی ساخته و پرداخته می‌شود، نشریه مجلس و پژوهش، شماره4، سال 1377ش.

شعبانی، مهسا، بررسی نحوه تعامل با افشای فساد در حقوق اداری، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره13، سال هفتم، بهار 1387 ش.

صادقی، محسن، مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه‌های نوین آن، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، سال 1384 ش.

صفایی، حسین، جعفری، علی، رابطه آزادی اطلاعات باحریم خصوصی، حقوق اسلامی، شماره33، 1391ش.

طالبی، حسین، سیستم قوانین درنظام اطلاع رسانی مجلس، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 6، اسفند 1372ش.

عرفان منش، محمد امين، آزادي اطلاعات، مجله الكترونيكي پژوهشگاه و مدارك علمي ايران، مرداد 1386ش.

عسکری، عارفه، محدودیت امنیت ملی بر آزادی اطلاعات در نظام حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1392ش.

علي نژاد، حبيب، نظام جامع رسانه ايي؛ ضرورتي انكار ناپذير، بازيابي 2 خرداد 1393 از مركز مطالعات و توسعه رسانه‌ها http: //www. magiran. com/article. asp?AID=5024

محقر، علی امین و ناصری، محمد رضا، تعیین و تبیین شاخص‌های ارزیابی تصمیمات مجلس شورای اسلامی، نشریه مدرسی علوم انسانی، شماره19، تابستان 1392ش.

ویژه، محمد رضا، تحلیل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه نشریه دادرسی، شماره 49، سال 1384ش.

معتمدنژاد، کاظم، حق دسترسی همگانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم، گزارشی از سومین کنگره بین المللی یونسکو راجع به«اخلاق اطلاعات» رویارویی با چالشهای اخلاقی، حقوقی و اجتماعی فضای سیبرنتیک در جامعه اطلاعاتی، فصلنامه رسالت، سال یازدهم، ش 4، زمستان 1379ش.

ـــــــــــــ، حقوق ارتباطات، دین و رسانه، شماره 17، سال 1388ش.

مندل، تابي، حق مردم بر دانستن: ترجمه‌ي باقر انصاري، ماهنامه اطلاع رساني حقوقي، سال نخست، شماره 1، آبان 1381ش.

میرمحمدی، مهدی، کارکردهای سازمان اطلاعاتی در کشورداری، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره 57، پائیز 1386ش.

ناعمه، حسن، شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران، نشریه مجلات تحقیقی حقوقی، شماره 40، 1390 ش.

نمک دوست تهرانی، حسن، حق دسترسی به اطلاعات: بنیانها، روند جهانی و جایگاه ایران، رسانه، شماره اول، 1382 ش.

ـــــــــــــــــ، مطالعه حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکترای علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1382 ش.

ــــــــــــــــ، آزادي اطلاعات و حق دسترسي در كشورهاي آسياي مركزي و غربي، دومين سمينار ميان منطقه‌اي كشورهاي آسياي مركزي – غربي و جامعه‌ي اطلاعاتي، تهران، 12 و 11 شهريور، 1382 ش.

نمك دوست تهراني، حسن، بررسي ويژگي‌هاي قوانين دسترسي آزادانه اطلاعات در كشورهاي منتخب براي كمك يك الگوي ملي، موجود در سامانه اينترنتي: http: //www. mfoi. ir/b-main/article stext/Php?

ـــــــــــــــــ، آزادي اطلاعات و حق دسترسي، بنيان دموکراسی، مجله مجلس، سال دهم، شماره42، 1385ش.

ــــــــــــــــ، حق دسترسي آزادانه به اطلاعات و دموکراسی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، ش59، پائيز1383ش.

نوین، پرویز، نظم عمومی در حقوق، مجله کانون وکلاء شماره 199و 198، سال 1386 ش.

ویژه، محمدرضا، طاهری، آزاده سادات، تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات، فصلنامه پژوهش حقوق، شماره35، زمستان 1390ش.

ــــــــــــــ، حق دسترسي به اطلاعات محيط زيست، فصلنامه محيط، سال سي و دوم، شماره 4، زمستان 1385ش.

یوسف پور، علی، تحقیق و تفحص مفهوم نظارت و جایگاه مجلس، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 17، سال 1374 ش.

د)مقالات انگلیسی و سایت ها

calling of an International confrence on freedom of Information (Resolutions Adopted by The General Assembly During Its first Session، No، 59 (1)، Retri July22، 2012، from، http//daceess- adds- ny- Un. Orgl

32nd ordinary session of the African commission on Human and peoples Rights, 17 – 23 october 2002, Banjul, The Gambia: Available at: http: umn. edu/ human/ expression freedom, html.

Agnes callamard, freedom of Expression and press freedom, availble at: http: // www. Article 19. Org /pdfs/ conferences/ human – security – speech. Pdf.

Alaadir , Roberts , Access to government information , The carter center Atlanta. 1999 , www. trancprancy. org

ARTICLE 19 (1999) . The publics Right to Know: principles on freedom of information legislation: Article 19

Article 61 of the poLand’ constitution,available at: http: //freedominfo. org/countries/poLand. htm

Bulgarian constitution, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ bulgaria. Htm.

calling of an international conference on freedom of information, un general Assembly Resolution No, A /res/59 (1) , 14 December 1946

Communigue,meating of common wealth Law ministers port of spain: 10 may 1999. Available at: http: // www. The common wealth. Org/ Templates/ In ternal. Asp?Node ID. 34773.

constitution of Romania,available at. http: //www. senat. or/ENGL EZA/constitution. htm

council of Europe convention on Access to official Documents ,No,205,Ret may 3 2014,from: http: www. conventions,coe. int/treaty/commun/cherchsig. asp?Nt=2058cm=8Df=3/05/2014d=ENG

Estonian constitution, available at: freedominfo. Org

Friedrich , carlo , constitutional Government and Democrasy , London , polity press , 1950 , p. 462

Global Trends on the Right to information; Asurvey of south ASIA center for policy Alterntives, commonwealth Human Right Initiative, Human Right commission of Pakistan, July 2001, p. 10.

Heather Brooke , op. cit. p. 130

hptt: //freedominfo. org/countries/finland/htm

http: // en. Wikipedia. Org / wiki)member- states – Common wealth – of – nations, http: // fa. Wikipedia. Org/ wiki %D8 %p8 17D8% AA %DH % D% A%8%

http: //www. its. bldrdoc. gov/projects/devglossary/information. html

http: //freedominfo. org/countries/moldova. htm

http: //freedominfo. org/countries/norvay. htm

http: //www. businessdictionary. com/definition/information. html

http: //www. free org/countries/finLand. htm

http: //www. shci. ir/Act/compLaw/Infree asp

http: freedom. org/countries/Czech. htm

http: www. shci. ir/Act/compLaw/Infree/in freefull. asp

Hungary,freedom of information,available at: http: //freedominfo. org/countries/hungary. htm

International covenant on civil and political Right availablea at: http. // www. Ohchr. Org /english/ law/ pdf/ ccpr. Pdf.

joan Britz To Know ar not to know: amoral reflection on information poverty journal of information science Vol 30 N0 1 206 t p. 199

Josserand,De Lesperit des droits et deleur relative. 2eed,paris,1939,n203,p. 275.

Mendel, Toby; freedom of information (A comparative legal survey) , paris: unesco. Second edition (2008)

p. 333-334 Helen fenwick. Civil liberties and Human Right, Gaven diish publication, London. Third edition,2002

pettit , Philip , Republicanism , A Theory pf freedom and Government , oxford , oxford university press. 1997. part A

Report of special Repporteur, promation and promation and protection of the right to freedom of opinion and expression, un Doc , E/ N. 4/ 1998/ 40,28 JANUARY 1998. PART. 14. Availble at: http: // www. Unhchr. Ch/ Huridocda / Huridoca: 75342689 dc

Report of the special Rapporteur, promotion and protection of theright to fredom of opinion and expression, un Doc, E / CN. T / 200 / 63, 18 January 200, para, 42, Availbleat: http: unhchr. Ch/ Huridoca. Ns f/ 0/ 16583 a 84 b 3 ae 58025568 bd 004 e 80 / 0pen document

Report of the special Rapporteur,fromotion and protection of the Right to freedom of opinion and Expression,UNDOC. E/CN. 4/2000/63,18 January 2000,para. 43. Available at: http: //www. unhchr. ch / Huridocda / Huridocansr Testprame /1238 a 85 ba?open document.

Right to information,Birkinshaw,Patrick;freedom of information (The Law,the practice and The Ideal) ,Cambridge university press,fourth Edition (2014)

saber mas,New Report on Access to information intatin America,available at: hptt: //www. freedominfo. org/countries/Colombia. htm

See Resolution 1932 (XXX III – %5) ON Access to public information: Strengthening Democracy, adopted on 10 June 2003; Resolution 2057 (XXXXV – %8)0n Access to public information: strengtbeing Democracy, adopted on 8 June 2004; Resolution 2121 (XXX – %8)on Access to publice information strengthening Democracy, adopted on 26 May 2005; Resolution 2225 (XXXV – %6)on Access to public information: strengthening Democracy, adopted on 6 June 2006. Available at. http: // www. Search. Oas / end / default. asPX? K= Resolution + 2121 + (XXX – %2 Resolution + 2252)(XXX VI – %2 f 06)8 = All + sites

South Africa: state of Access to information, available at: http: // freedom info. org/ contries/ south – africa. Htm. Also see: http: // freedominfo. Org/ documently global. Survey 2006. Pdf.

Steven Greer , The European Convention on Human Rights , Cambridge , Cambridge University press , 2006 , part 5

The Johannesburg principles: National security, freedom of Expression and Access to information, un. Doc. E/CN. 4/1996/39 available at: http: // www. Umn. Edu/ humanrts/ instree/ johannesburg. Html.

The law concerning Access to information Held by Administrative organs, japan, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ Japan. htm

Toby mendel; The public’s Right to know: principles on freedom of Information Legislation, Article 19 London, Jun 1999. Available at: www. article19. org/pdf.

T. S. No 5, adopted 4 November 1950, entered in to force 3 september 1953. Available at: http: // wwww. Umn. Edu/ humants/ instree/ z 17 euroce. html

چکیده:

نظام حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از عناصر پايه‌اي حكومت‌های دموكراتيك و ضروري‌ترين ابزار در جهت تضمين آزادي‌هاي اساسي از جمله حق آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت است.

لازمه پاسخگويي به نظارت دولت، كنترل عملكرد نمايندگي اعطا شده به دولت‌ها، شفافيت و مبارزه با فساد، دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداري شده نزد دولت و نهادهاي عمومي است. (جز در موارد استثناء)

نظام‌هاي حقوقي دنيا به اشكال گوناگون از طريق قانون اساسي، اعلاميه‌ها، اسناد بين‌المللي، قوانين داخلي و حمايت‌ها و تضمين‌هاي قضايي، سال‌هاست كه اين حق را به رسميت شناخته‌اند. خيزش و جنبش دهه‌هاي اخير و اقبال جهاني در به رسميت شناختن چنين حقي، علاوه بر ايجاد توسعه مفهومي اين حق، دولت‌ها را به ترسيم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمين اين حق واداشته است.

تفسير موسع از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين حق را در حقوق اساسي كشورمان مدلل مي‌سازد، به همين دليل در كشورما نيز در سال 1388 ش با تصويب قانون«انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» اين حق به صورت عام و فراگير وارد نظام حقوق موضوعه شد.

در فقه اماميه دلیل تعلق اطلاعات عمومي به مردم دلالت تام داشته و براي اثبات چنين حقي مورد استدلال قرار مي‌گيرد.

واژگان كليدي: آزادي اطلاعات، دسترسي آزاد به اطلاعات، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ‌فقه اماميه، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

حق آگاهی از جمله‌ی حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده ایی روشن باشد. امروزه آزادی اطلاعات و نتیجه‌ی آن حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.

تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [1]، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [2]و ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود. [3]

بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر [4]قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. [5]به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی. [6]

در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است. [7]

بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود. [8]

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،… می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود. [9]

به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است. [10]

1-1- طرح مسأله

در سالهای اخیر«آزادی اطلاعات» در مفهوم خاص خود یعنی«حق­ دسترسی آزاد به اطلاعات» [11] به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجرای این آزادی در برخی از کشورهای جهان داشته، توجه ویژه ایی را به خود جلب کرده است. رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین ارتباطی همچون اینترنت نیز، منجر به فراگیر شدن این موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلاء احتمالی آن در جوامع را محسوس­تر و افکار عمومی را به آن حساس­تر کرده است، لذا به دلیل وضوح مبانی این حق و فواید مترتب بر آن، سالهاست کشورهای مختلف تلاش کرده اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف، تدوین نموده و بستر لازم برای اجرایی شدن آن را در سطح جامعه، فراهم نمایند. در واقع امروزه این حق به عنوان زیربنای مردم­سالاری مطرح و موجب تحقیق کرامت انسانی، مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی و همچنین شفافیت در ارکان حکومت می‌گردد. لذا به هر میزان که دولتها در مسیر دست یافتن شهروندان خود به اخبار و اطلاعات، محدودیت ایجاد کنند از عدالت دورتر و بیشتر در معرض فساد قرار می‌گیرند.

بر این اساس می‌توان قانون آزادی اطلاعات را یکی از مهم­ترین و مؤثرترین روشهای حمایت از آزادی اطلاعات و بسترساز نظارت همگانی بر فعالیت مؤسسه‌های دولتی و عمومی دانست که بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ عمیقا تأثیر می‌گذارد. کشور ما نیز پس از فراز و نشیب­های فراوان و با وجود اختلاف­ نظرهای مختلف، بعد از چهار سال تحقیق و مباحثه در سال 1388، با تصویب قانونی، تحت عنوان«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به این خیزش جهانی پیوست، ولی تاکنون، آن گونه که شایسته است، ساز و کارهای اجرایی شدن این قانون فراهم نشده و انتظار قانون­گذار و اهداف آن محقق نگردیده است و با موانعی جدی روبروست.

از این رو لازم است در جهت اصلاح رویه موجود، بایسته­ها و موانع تحقیق این آزادی و ابزار حمایتی آن، یعنی قانون آزادی اطلاعات به صورت دقیق بررسی و موشکافی گردد. این تحقیق می‌کوشد با رویکردی حقوقی و فقهی، آزادی اطلاعات راه مورد بررسی قرار دهد. تتبع در منابع فقهی، ما را به دلایل متعددی جهت اثبات حق آزادی اطلاعات رهنمون می‌سازد و مبین ماهیت و حدود آن می‌گردد. از این رو هر گونه وضع قانون و اعمال سیاست بدون نظر داشت به این مبانی، امری بیهوده و ناکارآمد است. موضوعی که به نظر پژوهشگران و سیاست­گذاران داخلی به آن نگاه شایسته و بایسته­ای نداشته­اند و همین امر نیز، یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی فعالیت­ها و قوانین موضوعه در این حوزه گردیده است.

2-1- بیان اهمیت مسأله

با توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایتهای قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را می‌توان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاست­گذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مزبور، مبتنی بر بایسته­های ملی و فقهی به اصلاح رویه‌های حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.

3-1- پیشینه تحقیق

پژوهشهای فراوانی اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه با موضوع آزادی اطلاعات و حق دسترسی انجام شده است نگارنده در این جا به اختصار به میزان ارتباط منابع با موضوع این پژوهش خواهد پرداخت.

کتابها: کاملترین کتابی که تا کنون در این موضوع نگاشته شده، کتاب«آزادی اطلاعات» اثر آقای دکتر باقرانصاری است. این کتاب در سال 1387 توسط انتشارات دادگستر منتشر شد. کتاب آزادی اطلاعات با رویکردی توصیفی و تطبیقی موضوع آزادی اطلاعات را بررسی می‌کند.

دومین کتاب فارسی در این حوزه کتاب«حقوق ارتباطات» کاری است مشترک از دکتر کاظم معتمدنژاد ودکتر رؤیا معتمدنژاد. با توجه به مطالب ارائه شده در این کتاب می‌توان کتاب حاضر را یکی از منابع فرعی موضوع آزادی اطلاعات دانست، نویسندگان کتاب از زوایای تاریخی و عملی به بحث و تحقیق در زمینه­ی حقوق ارتباطات پرداخته اند. در بخش کتابهای لاتین، منابع گسترده ایی به موضوع آزادی اطلاعات در کشورهای مختلف و با رویکردهای متفاوت پرداخته اند. کتابهای بسیاری نیز به بررسی تطبیقی حقوق ارتباطات و آزادی اطلاعات در سرتاسر جهان پرداخته اند. از این جهت کتاب«آزادی اطلاعات: بررسی تطبیقی قوانین» (Freedom of information: A comparative legal survey)نوشته ی«تابی مندل» [12] به عنوان یکی از کتابهای مطرح در این زمینه، مورد توجه محققان قرار گرفته است. کتب پژوهشی فقهی در خبروخبرگزاری وامام خمینی ورسانه‌های گروهی اثر دکتر جواد فخارطوسی نیز با آزادی اطلاعات مرتبط است.

پایان نامه­ها:

پایان­ نامه­­هایی که در حوزه آزادی اطلاعات نگاشته شده است آزادی اطلاعات را از جنبه‌های بین­المللی و حقوق بشری مورد بررسی قرار داده اند و جنبه‌ی فقهی آزادی اطلاعات مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته است.

مقالات مرتبط با آزادی اطلاعات در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است ولی به صورت شایسته جنبه‌ی فقهی آزادی اطلاعات مورد پژوهش و تحقیق قرار نگرفته است.

4-1. سوالهای اصلی و فرعی

(الف) سوال اصلی: جایگاه آزادی اطلاعات درفقه امامیه وحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست وچگونه تبیین می‌شود؟

(ب)سوالات فرعی:

1- آیا آزادی اطلاعات با سایر آزادیها ارتباط دارد؟

2-مبانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟

3- حدود و ثغور آزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران وفقه امامیه چیست؟

4- ایرادات و نواقص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟

5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟

5-1. فرضیه پژوهش

1-  آزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول هشتم و بیست و چهارم قانون اساسی به نظرمی رسد پذیرفته شده است.

2-    در فقه امامیه آزادی اطلاعات قابل اثبات است.

3-    آزادی اطلاعات با سایر آزادی‌ها همچون آزادی بیان ارتباط نزدیکی دارد.

4-    در آزادی اطلاعات اصل، افشای همه‌ی اطلاعات می‌باشد و محدودیت‌ها یک استثناء است که باید در قانون ذکرشود.

6 -1. روش تحقیق:

الف)روش گردآوری اطلاعات: در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق از روش کتابخانه ایی و میدانی، نگارنده به گردآوری اطلاعات پرداخته است.

ب)روش تحلیل داده ها: داده‌های این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

7-1. محدودیت‌های پژوهش:

در نگارش و تدوين اين پژوهش، مهم‌ترين محدوديت كمبود منابع فقهي مرتبط با موضوع پايان‌نامه بوده است، البته در اين پژوهش درحد توان و ظرفيت خود جنبه‌ي فقهي آزادي اطلاعات را مورد بررسي قرار داده‌ام.

7-1. تعاریف و اصطلاحات

7-1-1- اطلاعات: اطلاعات در لغت به معنای آگاهی یافتن واقف شدن بر کاری است. [13] منظور داده ها[14] در کلیه‌ی اشکال ممکنه است. اطلاعات می‌تواند در معنای حقایق و دستورالعمل­های حکومتی باشد. [15] ارزش اطلاعات در معنای اصطلاحی آن، مدت­دار بودن و دقیق بودن آنهاست.

اطلاعات همچنین به معنای چیزی است که آگاهی را افزایش می‌دهد. [16] اطلاعات به معنای نوع خاصی از اخبار، یعنی خبرهای مربوط به نیازمندیهای امنیتی دولت و محصولات اطلاعاتی نیز می‌باشد. مشخصه‌ی مهم این معنا، نیازمندی­های دولتها و پرورش یافته بودن اخبار عادی است در این رویکرد«اطلاعات» فقط به اخبار و داده هایی اطلاق می‌شود که طیّ فرآیندی بررسی و تحلیل و پردازش شده باشد، بنابراین اطلاعات را باید از اخبار و داده‌های خام تفکیک کرد. [17]

7-1-2- حق دسترسی آزاد به اطلاعات[18]

براساس ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر کس حق آزادی بیان[19] دارد و این حق شامل آزادی جستجو، [20] دریافت[21] و انتقال اطلاعات[22] و… بدون توجه به چگونگی ارائه آن به طور زبانی، نوشتاری، چاپی، هنری و یا به هر وسیله‌ی دیگری می‌باشد. [23]

حق دسترسی آزاد به اطلاعات از اقسام حق آزادی بیان می‌باشد که برخلاف تصوّر ظاهری، منظور دسترسی به اطلاعات موجود در نهادهای دولتی است. دراین پژوهش منظور از آزادی اطلاعات معنای ذکرشده می‌باشد.

7-1-3- آزادی: [24] رهایی از بردگی، در رابطه با قدرت عمومی، وضعی را گویند که آدمی در آن وضع بتواند قدرت خلاقانه‌ی خود را به عمل در آورد. [25] همچنین آزادی عبارت است از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. [26]

7-1-4- حقوق اساسی[27]

رشته ایی از حقوق داخلی هر کشور است که بحث می‌کند از شکل حکومت و سازمانهای دولتی و حدود حقوق و تکالیف دولت ها. این تعریف ناظر به حقوق اساسی مدون و مکتوب است. [28] همچنین در تعریف دیگری از حقوق اساسی بیان شده است؛ حقوق اساسی اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد. [29]

7-1-5- قانون اساسی[30]

قانون اساسی به کلیه‌ی قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدوّن یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است. [31]

7-1-6- مؤسسات عمومی

طبق ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

7-1-7- مؤسسات خصوصی

طبق بند ماده یک قانون فوق مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیر انتفاعی به استثنای مؤسسات عمومی است.

[1]. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

[2]. هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جست وجو و کسب و اشاعه اطلاعات واندیشه ها از هر قبیل بدون توجه به سر حدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.

[3]. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق باید متضمن داشتن آزادی در عقیده، کسب و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون مداخله اقتدار عمومی و صرف نطر از مرزها باشد.

[4]. Rights Human Generation of first.

[5]. هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص 164 – 165

[6]. لوسین، زهادی، رها؛ مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، ص121.

[7]. اسلامی، رضا، آزادی های عمومی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، ص 5.

[8]. حبیب نژاد، احمد ؛ عصاره، عبدالله، محدودیت های دسترسی به اطلاعات در اینترنت، حقوق اسلامی، 1390ش، شماره 28، ص 192.

[9]. عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، ص 225.

[10]. مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص55.

[11] – Freedom of information

[12] – Toby mendel

[13]. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج1، ص242.

2- data

[15] – http: //www. its. bldrdoc. gov/projects/devglossary/information. html

[16] – http: //www. businessdictionary. com/definition/information. html

[17] – میرمحمدی، مهدی، کارکردهای سازمان اطلاعاتی در کشورداری، فصلنامه پژوهش و مجلس، 1386ش، شماره 57، ص 165.

[18] – Access to information

[19] – freedom of Expression

[20] – seek

[21] – Receive

[22] – Impart

[23] – International covenant on civil and political Right availablea at: http. // www. Ohchr. Org /english/ law/ pdf/ ccpr. Pdf.

[24] – freedom

[25] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، ص 24.

[26] – هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول و مبانی کلی نظام، جلد اول، ص 196.

[27] – constitutional

[28] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، جلد سوم، همان، ص1716.

[29] – قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، ص 19.

[30] – Constitution

[31] – قاضی، ابوالفضل، همان، ص39.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122