پايان نامه آموزه مهدويت در احياء هويت اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آموزه مهدويت در احياء هويت اسلامي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 193 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه آموزه مهدويت در احياء هويت اسلامي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول: کلیات
1تبیین موضوع 3
2اهمیت و ضرورت تحقیق 3
3اهداف و فوائد تحقیق 4
4روش تحقیق 4
5طرح مسئله و پرسشهای تحقیق 5
6پیشینه تحقیق 5
7ساختار تحقیق 6
8محدودیت تحقیق 7
9مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 7
فصل دوم: حقیقت حیات دینی و هویت اسلامی
گفتار اول: حیات معنوی انسان و احیاء آن 8
جمع بندی مطالب 20
گفتار دوم : چیستی هویت اسلامی 22
هویت دینی انسان 28
شاخصه های هویت دینی29
1اعتقادی 29
1-1-اعتقاد به خدا 29
1-2-اعتقاد به معاد 29
1-3-اعتقاد به پیامبر 30
1-4-اعتقاد به ائمه معصومین 30
2شاخصه های اخلاق 30
2-1- توکل 31
2-2-تواضع 31
1شاخصه های سیاسی 32
3-1- دشمن شناسی 32
فصل سوم: امام معصوم و احیاگری 36
گفتار اول: نیازمندی به حجت الهی 36
دلائل نیاز به امام معصوم 39
1تبیین مفاهیم قرآن 39
2ارشاد و هدایت انسانها 39
3برقراری عدل و امنیت 40
4جلوگیری از تحریف دین 40
دیدگاه ملاصدرا درخصوص دلیل نیاز به امام 41
1ختم نبوت 41
2فواید وجودی امام 42
3وجوب وجود امام 44
دیدگاه آیه ا جوادی آملی در خصوص نیاز به امام
گفتار دوم: جایگاه امامت در تفکر شیعه 53
1آیه اکمال 53
1 -1- روزی که باعث یاس کفار شد 54
1-2- روزی که مایه اکمال دین شد 54
1-3- روزی که خداوند دین اسلام را به عنوان دین پسندید 54
2سبب نزول54
3 تفسیر آیه در سایه احادیث 56
4وجوب معرفت امام و قبول ولایت او 60
5رویکرد علمای امامیه نسبت به مسئله امامت 62
5-1-شیخ صدوق 62
5-2- شیخ مفید 63
5-3- سید مرتضی 63
5-4-شیخ طوسی 63
1نقش امامت در دین 64
الف)امامت اساس اسلام 64
ب)امامت رهبری دین 64
ج) امامت سنگر دفاع از دین 64
د) امامت مایه نظامندی دین 65
2توقف شناخت امامت بر نبوت و فهم نبوت 65
3مفهوم واقعی معرفت امام 66
4امامت استمرار ولایت 67
گفتار سوم: اصالت مهدویت 78
مهدویت در قرآن 79
مهدویت در احادیث 83
1حدیث ثقلین 84
2حدیث من مات 92
3حدیث اثنا عشر96
بررسی تاریخی 100
خلاصه 101
احادیث خاص 102
گفتار چهارم: احیاگری حضرت در جامعه 113
وجود امنیت در زمان حضرت 117
ضرورت امنیت 121
اقسام امنیت 124
1امنیت فردی 124
2امنیت اجتماعی 125
امنیت در عصر امام مهدی 127
چرایی و علل و عوامل امنیت 128
1-ایدئولوژی واحد 129
2-حاکم شدن دولت واحد دینی 130
3-رشد و شکوفایی اقتصادی 133
4-ایمان و دین مداری 134
5-کمال اخلاقی 135
6-بالندگی عقل 136
7- رشد دانش 137
نتیجه 138
2برقراری عدالت اجتماعی توسط حضرت 138
حضرت مهدی و عدالت اجتماعی 139
ابعاد عدالت اجتماعی 144
1بعد اقتصادی 145
2بعد اداری و سازمانی 150
3بعد سیاسی 151
4بعد فرهنگی 153
شیوه های تحقق عدالت اجتماعی 155
1پیاده نمودن کامل قانون 155
2دستگاه قضایی عدل محور 156
3به کار گماردن کارگزاران عادل 159
4بازگرداندن حقوق از دست رفته انسانها 160
5کنترل و نظارت دقیق 161
6قاطعیت در برخورد با متخلفان 162
7رشد معرفت و توانایی 162
جمع بندی و نتیجه گیری 164
نتیجه 165
پیشنهادات 166
پی نویس 167
کتاب نامه 168
پیوست 177

کتاب نامه:

1)حسایی،ابن ابی جمهو ر، عوالی اللالی،،قم،انتشارات سیدالشهداء،ج4

2)آملی،شمس الدین محمدبن محمود، نفایس الفنون،تصحیح بهروز ثروتیان، تهران،253

3)ابن فارس،احمدابن فارسی،معجم المقاییس فی اللغه ،قم،،مرکز نشرمکتب الاعلام الاسلامی

4)ابن ماجه ،ابو عبدالله محمدبن یزید القزوینی ،سنن، تحقیق و تعلیق محمد فؤاد عبدالباقی،مصر، دار احیاء الکتب العربیه،ج2

5)ابن منظور ،محمدبن مکرم، ،لسان العرب،ج10،

6)ابن ابی الحدید،شرح نهج البلاغه،مکتبه آیه الله المرعشی،ج4

7)ابن ابی الحدید،‌شرح نهج البلاغه، ج1،صص281-282 ذیل خطبه شانزدهم

8)آمدی، سیف الدین ،ابکار الافکارفی اصول الدین، قاهره،دارالکتب و الوثائق القومیه

9)ابوعیسی محمد بن عیسی بن سوره، الجامع الصحیح (سنن الترمذی) ،تحقیق: ابراهیم عطوه عوض محمدفوائد عبدالباقی و احمدمحمد شاکر، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ج5، ص662، ح3786.

10)ابن عربی، عارضه الاحوزی شرح صحیح الترمذی،بیروت، دارالاحیاء التراث العربی،1415ق،ج9

11)ابن طاوس، الملاحم و الفتن، فی ظهور الغائب المنتظر، قم، ناشر شریف رضی،1370

12)اربلی ،علی بن عیسی ، کشف الغمه فی معرفه الائمه، تبریز،مکتبه بنی هاشمی،1381ق،ج2،ص477

13)بالادستیان،محمد امين و محمدمهدی حائری پور و مهدی یوسفیان، نگین آفرینش، درس 4

14)بحرانی،سيد هاشم حسینی، سیمای حضرت مهدی در قرآن، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی، تهران آفاق،1367،ص23-24

15)بحرانی، سيد هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن،تهران، بنیاد بعثت،1416ق،ج5

16)البغدادی، الخطیب، تاریخ بغداد، دراسه و تحقیق، مصطفی عبد القادر، بیروت، دار الکتب العلمیه،1368

17)بهرامی،قدرت الله، مجله حضرت امام خميني  از دیدگاه رهبری، مشهد آستان قدس رضوی،  مؤسسه قدر ولایت، سال 1378

18)البخاری،محمدبن اسماعیل ،صحیح، بیروت، دار احیاء التراث العربی، تحقیق دکتر مصطفی ریب البغا،مطبعه الهندی،1976م،ج3

19)التهانوی،محمداعلی بی علی ، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم،تصحیح غلام قادرو دیگران،کلکته،ج2: 1539

20)جوادی آملی، عبدالله, تفسیر موضوی: حیات حقیقی انسان در قرآن,قم،مرکز نشر اسرا,ج15,

21)ـــــــــــــــــ،  هدایت در قرآن ، مرکز نشر فرهنگی رجاء

 

22)ــــــــــــــــ ، امام مهدی موجود موعود، تحقیق و تنظیم سید محمد حسن مخبر،قم،مرکز نشر اسرا،1387

23)ـــــــــــــــــ ،انتظاربشر از دین

24)ـــــــــــــــــ ،تسنیم,مرکز نشر اسرا,ج7

25)ــــــــــــــــــ ،تفسیر موضوعی وحی ونبوت در قرآن،انتشارات موسسه اسراء،1381،ص20

26)ــــــــــــــــــ ،تفسیر موضوعی قرآن کریم(صورت وسیرت انسان در قرآن)، قم، نشر اسراءچاپ دوم،1381،ج14

27)جوینی خراسانی، فراید السمطین،بیروت،‌مؤسسه المحمود،1400ق

28)جهانیان،ناصر، جهانی سازی: عدالت اقتصادی و مهدویت، فصلنامه انتظار موعود، زمستان1383ش،ش14

29)حسینی دشتی ،سید مصطفی, معارف و معاریف (دایره المعارف جامع اسلامی), موسسه فرهنگی آرایه

30)حسینی طهرانی، حاج سید محمد حسین، ، امام شناسی ،ج1

31)ــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ولایت فقیه در حکومت اسلامی،ج1

32)حکیمی، محمد ،عصر زندگی,دفتر نشر فرهنگ اسلامی

33)علامه حلي، حسن بن یوسف بن مطهر ،كشف المرا ،موسسه النشر الاسلامی

34)علامه حلی و سید علی میلانی، شرح منهاج الکرامه فی معرفه الامامه، انتشارات مرکز الحقلئق الاسلامیه ،ج1

35)حنبل،احمدبن حنبل،مسندالامام،بیروت،دارالفکر،ج2،ص291،ح7897

36)حرعاملی،محمدبن حسن ، وسائل الشیعه ،قم ، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، ج17،کتاب التجاره،باب10

37)خمینی ،روح الله، آمریکا از دیدگاه امام خمینی، نمایندگی ولی فقیه در سپاه، بهار1378

38)الخرازالقمی الرازی، علی بن محمدبن علی،کفایه الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر،تحقیق: سید عبد اللطیف الحسنی الکوهکمری الخوئی، قم ، انتشارات بیدار،1401ه ق،

39)دهخدا،علی اکبر،لغت نامه دهخدا،ج14،تهران،دانشگاه تهران و مؤسسه لغت نامه دهخدا،20866

40)راغب اصفهانی،حسين بن محمد، مفردات الفاظ القرآن،بیروت-دمشق، دارالعلم-الدار الشامیه،1412ق

41)رحیم پور ازغدی،حسن، مجموعه مباحث طرحی برای فردا3،  مهدی ده انقلاب در یک انقلاب،تهران، سروش، چاپ سوم،1381،

42)رضواني ،علي اصغر، شيعه شناسي وباسخ به شبهات،تهران،نشر مشعر،1384،ج1

43)رساله توضیح المسائل محشی امام خمینی، شش مرجع، مشهد مقدس، انتشارات هاتف،م1

 

44)ری شهری ، محمد ،میزان الحکمه، قم ، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان،ج4

45)سید مرتضی،علی بن الحسین، الشافی فی الامامه،موسسه الصادق،ج1،ص179

46)سیدرضی،نهج البلاغه ، هجرت ،حکمت 374

47)سیوطی، جلال الدین ، الحاوی للفتاوی، کتاب: العرف الوردی، بیروت،دار الکتب العلمیه،1403ه

48)السیوطی، جلال الدین، الدر المنثور، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر،ج2،ص259

49)سبحانی،جعفر ، الهیات،قم، مؤسسه امام صادق،1417ق،ج4

50)سلیمیان،خدامراد، درسنامه مهدویت، ج1،درس5

51)السجستانی الأزدی ،ابوداود سلیمان بن الاشعث ،سنن، تعلیق محمد محی الدین عبدالحمید،دار احیاءالسنه النبویه،ج4

52)سندی، شرح سنن ابن ماجه ، بیروت، دارالجبل،ج3، باب شده الزمان

53)سعدالزرعی،محمدبن ابی بکربن ایوب، المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف، حلب، مکتبه المطبوعات الاسلامیه،1391ق

54)شاکری زواردهی،روح الله ، انتظار4، بنیاد فرهنگی مهدی موعود،ص18

55)الشریف، المرتضی،الانتصار، تحقیق مؤسسه النشر الاسلامی،قم: مؤسسه النشر الاسلامی،1415ص477

56)شعرانی ،ابوالحسن ، شرح فارسی تجرید الاعتقاد ، انتشارات اسلامیه ، ص 510

57)الشافعی المغربی،ابوالفیض الغماری ، ابزارالوهم المکنون،دمشق، مطبعه الترقی،1347ه

58)شراره،عبدالجبار، قم،مرکز الغدیر،1417ه ق

59)صدر،سید محمد باقر، اقتصادنا،دفتر تبلیغات اسلامی- شعبه خراسان،1417ق

60)صمدی سعدی ، عاطفه و سمیه فرزاد فرد،تنها راه، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، درس 4

61)صافی گلپایگانی،لطف الله، اصالت مهدویت،شماره7، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) مرکز تخصص مهدویت

62)ــــــــــــــــــــ ،  منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، قم، مؤسسه سیده معصومه،1421ق

 

63)ــــــــــــــــــــ ،  امامت و مهدویت،اول، قم،انتشارات اسلامی،1365

64)صدیقی عظیم آبادی، محمد شرف الدین، عون المعبود شرح سنن ابی داود، بیروت ، دارالاحیاء التراث العربی،1421ق،ج11 کتاب35

65)صدوق، محمدبنعلیبنحسین ، کمال الدین و تمام النعمه،انتشارات اسلامی، ج2

66)الصدوق،ثواب الاعمال، تقدیم: السید محمد مهدی السید حسن الخراسان،قم: منشورات الشریف الرضی،1368،ص7و8

67)صدوق،علل الشرایع،النجف الاشرف، منشورات المکتبه الحیدریه و مطبعتها،1385،ص14

 

68)صدوق، الامالی للشیخ صدوق، تحقیق قسم الدراسات الاسلامی،مؤسسه البعثه،قم، مرکز الطباعه و النشرفی مؤسسه البعثه،1417،ص192

69)صدوق، الهدایه،تحقیق مؤسسه الامام هادی، قم:مؤسسه الامام هادی،1418،ص25و26

70)ـــــ ،  معانی الاخبار،جامعه مدرسین

71)ـــــ ، من لایحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین،1404ق،ج4

72)ـــــ ،التوحید ،موسسه النشر اسلامی

73)ـــــ ، عیون اخبار الرضا(ع),جهان,1378ق,ج1

74)ـــــ ، محمدبن علي بن بابويه ، علل الشرايع‘قم، کتاب فروشی داوریظ،1386

75)الصدر،سید محمد باقر ،بحث حول المهدی، تهران، چاپ اول،1406ه

76)الصبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الاوسط، دار الحرمین للطباعه و النشر،ج1،

77)صدر المتألهین,صدر الدین محمد شیرازی ، شرح اصول کافی (کتاب  فضل العلم و کتاب الحجه), به تصحیح محمد خواجوی, تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی, چاپ اول

78)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه,تصحیح و تحقیق و مقدمه سید مصطفی محقق داماد, تهران, بنیاد حکمت اسلامی صدرا, چاپ اول

 

79)صليبا،جميل ،فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، نشر حکمت، چاپ دوم، 1381

80)طباطبايي،سید محمد حسین، تفسير البيان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن، بیروت،دار التعاریف للمطبوعات ،ج3

81)شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن بن علی،الاستبصار، تهران ، دارالکتب الاسلامیه،1363،ج3

82)طوسی،الامالی،تحقیق مؤسسه البعثه دارالشفافه و النشر و التوزیع،1414،ص162

83)الطوسی محمدبن الحسن، تهذیب الاحکام،تحقیق و تعلیق السید حسن الموسوی الخراسان، تهران،دارالکتب الاسلامیه،1365،ج3،ص143

84)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، مصباح المتهجد،بیروت- لبنان، موسسه فقه الشیعه

85)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  کتاب الغیبه،تحقیق الشیخ آقا بزرگ تهرانی،قم، انتشارات بصیرتی، چاپ دوم

86)ــــــــــــــــــــ ،  المیزان فی تفسیر القرآن،قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1417

87)ــــــــــــــــــــ ،ظهور شیعه، نشر شریعت، تهران

88)طبرسی، فضل بن حسن ،مجمع البیان ،تهران انتشارات ناصر خسرو،،1372ش، ،ج9

89)الطوسی محمدبن الحسن، تهذیب الاحکام،تحقیق و تعلیق السید حسن الموسوی الخراسان، تهران،دارالکتب الاسلامیه،1365،ج3،ص143

90)طیب، سید عبدالحسین ، اطیب البیان : حديث ثقلين ،تهران،انتشارات اسلام،1378ش،ج1

91)عیاشی، محمدبن مسعود،تفسیر عیاشی،محقق: هاشم رسولی، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه،ج1

92)عسقلانی،ابن حجر، فتح الباری فی شرح البخاری، بیروت ،دارالکتب العلمیه،1418،ص261،ح7222

93)ــــــــــــــ ،تهذیب التهذیب، بیروت،دارالفکر،1415ق،ج9

94)فقیه ایمانی، مهدی ،شناخت امام مهدی(عج)، فقیه ایمانی

95)ـــــــــــــــ  ، اصاله المهدی فی الاسلام، ایران ، مؤسسه المعارف الاسلامیه،1420ق

96)فیض کاشانی،محمد محسن ابن شاه مرتضی، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام علی (ع)،1406ق،ج2

97)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  محجه البیضا فی تهذیب الاحیا، مصحح: علی اکبر غفاری،قم، انتشارات  جامعه مدرس ،ج5

98)فیاض لاهیجی، عبدالرزاق، گوهرمراد،محقق و مصحح:مؤسسه تحقیقاتی امام صادق،قم، مؤسسه الهادی

99)قندوزی، سلیمان بن ابراهیم بن محمد، ینابیع الموده، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات،ص505

100)القشیری ،ابوالحسین مسلم بن الحجاج ، صحیح ،تحقیق: محمد فواد عبدالباقی،چاپ دوم،بیروت، دارالفکر،،1398ه  ،ج6

101)قیم ، عبدالنبی ،فرهنگ معاصرعربی-فارسی، ص33

102)قمی، علی بن ابراهیم ، تفسیر القمی، قم،دارالکتاب،1367ش،ج2

103)قمی، مفاتیح الجنان، زیارت صاحب الامر

104)کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی،اسلامیه،ج1،ص339،ح14

105)ــــــــــــــــــــ ،  اصول کافی,ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی, الجزء اول, قم,دفتر نشر فرهن اهل بیت,ج1

106)کاشف الغطاء، محمد حسین، اصل الشیعه و اصولها، موسسه

107)کورانی علی، و همکاران، معجم احادیث امام مهدی(عج)،قم، معارف اسلامیه،1411ق،ج3

108)المقدسی الشافعی، یوسف بن یحیی بن علی ، عقدالدرر فی اخبارالمنتظر،قاهره،مکتبه عالم الفکر،باب4،فصل2،ص132

109)مجلسی،  محمد باقر،بحارالأنوارالجامعةلدررأخبارالأئمةالأطهارتهران مکتبه الاسلامیه1366ش،ج51

110)مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن کریم,، تهران،بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360ش ،ج2,ص336

111)مطهری, ،مرتضی ، امامت و رهبری, تهران, صدرا

112)ــــــــــــ ،  مجموعه آثار،ج3وج25وج18

113)مکارم شیرازی،ناصر، تفسیر نمونه،تهران،دار الکتب الاسلامیه،1374ش،ج23،ص343

114)الحافظ المنذری الشافعی، عبد العظیم بن عبدالقوی، مختصر سنن ابی داود،تحقیق: احمد محمد شاکر و محمد حامد الفقی، بیروت، دار المعرفه للطباعه و النشر،ج6،ح4121

115)ـــــــــــــــــــ  و همکاران, پیام امام علی, دارالکتب الاسلامیه,1385ه ش, ج4

116)مختاري، رضا، سيماي فررزانگان، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،بهار1366، ج

117)محمدرشيد ،،رضا ،الوحي المحمدي،قاهره، مکتبه القاهره

118)ـــــــــــــ ، تفسیر القرآن الحكیم المشتهر باسم تفسیر المنار، بیروت، دارالمعرفه،ج5

119)مهدی پور، علی اکبر، او خواهد آمد

120)میرسید،،حامد حسین ، عبقات الانوار فی اثبات الامامه الئمه الاطهار،کتابخانه امیرالمومنین،ج19

121)مرکز نشر اسراء،لسان صدق سلسله مباحث موضوعی شناخت مهدویتازجوادی آملی، شماره2  ،لوح فشرده، موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء

122)الموسوی الاصفهانی ،سيد محمد تقي ،مكيال المكارم،مترجم سید مهدی حائری قزوینی،قم، ایران نگین، چاپ اول،1381،ج1

123)المفید، محمدبن نعمان،المقنعه،تحقیق مؤسسه النشر الاسلامی،قم: مؤسسه النشر الاسلامی،1410،ج14،ص

124)نوری،میرزا حسین، محدث، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسه آل البیت(ع)،1408ق،ج11

125)نجفی، هادی، موسوعه احادیث اهل بیت، بیروت- لبنان، دار احیاء التراث العربی،ج1،

126)نعمانی،محمدبن ابراهیم، الغیبه،تهران ، مکتبه الصدوق،ح1،2

127)نصیرالدین طوسی،محمدبن محمد، شرح اشارات و التنبیهات،محقق: حسن زاده آملی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،ج3

128)النیشابوری،مسلم بن حجاج ، صحیح مسلم ،دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، 2000م، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علی بن ابی طالب، ص1043، ح2408.

129)النیشابوری، محمدبن الحسن بن علی بن احمدبن الفتال، روضه الواعظین، تحقیق: السید محمد مهدی الخراسانی،قم، منشورات الشریف الرضی،

130)نوری، میرزا حسین،مستدرک الوسائل،قم، موسسسه آل بیت لاحیاء التراث،1408ه ق،ج4

131)هیثمی مکی  ، احمدبن حجر ،صواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه، باب 9

فهرست مقالات :

1-اخلاقی، عبدالرحیم،«تحقق عدالت اجتماعی در پرتو ظهور حضرت مهدی(عج)»، نشریه فلسفه کلام و عرفان کوثر معارف،زمستان1390،ش20،صص123تا158

2-الهامی نیا، علی اصغر، «در آمدی بر اجرای عدالت در حکومت مهدوی»، مجلات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تابستان1386،ش12،ص189

3-آخوندی، مصطفی، «امنیت در عصر مهدوی»، نشریه علوم سیاسی حصون، تابستان1386،ش12،ص133تا150

4-پور بهرامی،اصغر،«مهدویت و ضرورت وجود امام از دیدگاه صدر المتألهین»، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، پیاپی19، تابستان1385،ص91تا114

5-عارف رضا، «هویت اسلامی ما»، نشریه تاریخ اسلام پژوهی، بهارو تابستان 1389،ش4، ص111تا138

مجلات:

1ـجمهوری اسلامی ، خرداد ماه 71، ویژه نامه سومین سالگرد امام خمینی(ره)،ص5

2-ماهنامه پاسدار اسلام،ش129، دفتر تبلیغات اسلامی

چکیده :

حیات انسان , ذاتی او نیست  از این رو انسان، محتاج به مبدأ بی نیازی می باشد. وحی و نبوت زنده کننده جامعه انسانی است و همانگونه که آب مایه حیات مادی برای انسان است، امامان معصوم نیز حیات معنوی را به انسان اعطا می کنند.باتوجه به روایات وارده در خصوص شرایط آخر الزمان و فراگیری ظلم وجور در آن، احیا هویت اسلامی در خصوص انسان – که همان رفتار و سلوکی می باشد که ریشه در وحی داشته و منجر به محکم شدن ارتباط انسان به عالم وحی و خداوند می باشد – و جامعه توسط ولی عصر(عج) انجام می گیرد تا زمینه برای پذیرا شدن عدالت و امنیت در همه عرصه ها از سوی مردم و جامعه، فراهم گردد. بنابراین در زمان ظهور، حقیقت دین مبین اسلام که با فطرت انسانی  هم خوانی داشته و باعث فراهم آمدن حیاتی توأم با امنیت و عدالت برای انسان می باشد، توسط حضرت احیا می گردد و اینگونه با توجه به فرمایش امام علی (ع) ( خطبه 108) دیگر از تحریف اسلام و وارونه نشان دادن آن خبری نبوده که در دو گفتار ابتدای تحقیق، این مباحث تبیین گردیده است.آنچه که باعث استمرار امامت بعداز ختم نبوت می باشد با توجه به بیان ملاصدرا، ولایتی است که از سوی خداوند به ائمه معصومین ارزانی شده است و این حجت های الهی راه وصول به خدای متعال و نجات از عذاب اخروی بوده که تحت عناوین نیازمندی به حجت الهی و جایگاه امامت در تفکر شیعه در تحقیق بیان گردیده است.حقیقت مهدویت ، منتهی شدن  جوامع جهانی به سوی جامعه واحد و برخوردار از امنیت و رفاه و عدالت و غلبه حق بر باطل و.. می باشد که در احادیث عام وخاص مبنی بر وجود حضرت و حکومت بر حق ایشان، ذیل عنوان اصالت مهدویت بیان شده است.

دو محوریتی که بعد از فراهم آمدن بستر برای پذیرش آن در جامعه توسط حضرت اجرا می گردد امنیت و عدالت در تمامی عرصه ها بوده، امنیت دارای دو بعد ایجابی و سلبی است : از یک سو وجود آرامش و اطمینان روحی و روانی و از سوی دیگر فقدان ترس و دلهره و نگرانی.در نگاه کلی امنیت به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شده است که بطور مفصل به آن پرداخته شده است. دومین محوریت برقراری عدالت در همه عرصه هاست. امام صادق (ع) در ذیل آیه 17 سوره حدید منظور از احیای زمین را برقراری عدالت در جامعه و حیات مجدد زمین توسط آن می دانندو در حدیث دیگری شیخ صدوق از امام باقر(ع) نقل می کند: که مصداق این آیه حضرت حجت می باشد از این جهت در دعای شبهای ماه رمضان حضرت را «عدل» نامیدند : « اللهم و صل علی ولی امرک القائم المومل و العدل المنتظر» که بطور مفصل ابعاد این عدالت و شیوه های تحقق آن در جامعه مهدوی در آخرین گفتار مطرح شده است.

کلید واژه ها: مهدویت، احیاء هویت اسلامی، ولایت، حیات معنوی،امنیت، عدالت

مقدمه:

قر آن کریم در مواردی از زمین و تحولات آینده آن سخن گفته است و مسئله حیات مجدد زمین پس از مرگش از همین سخنان نورانی است: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها [1]. اگر لفظ زمین در آیه به معنای زمینه باشد، ظهور امام عصر(عج) از مصادیق بارز آن خواهد بود و نیازمند توضیح نیست؛ اما چنانکه از آن لفظ معنای ظاهری آن مراد باشد و آیه تنها ناظر به طبیعت و حیات و مرگ زمین طبیعی بدانیم، تطبیق آیه بر ظهور حضرت مهدی(عج) به عنوان یکی از اهم موارد تطبیقی آن، نیازمند توضیح است: بی شک انسان دو گونه مرگ و زندگی دارد: ظاهری و طبیعی؛ باطنی و حقیقی. زندگی و مرگ ظاهری او از محدوده ورود به دنیا تا خروج از آن و از مباحث زیست شناختی است؛ اما زندگی و مرگ حقیقی انسان به تکامل عقلایی و ایمانی او وابسته است.در قرآن کریم همه هستی را تسبیحگوی ذات مقدس حق می خواند: َ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه [2]. پیداست که تسبیح، فعل فاعل مدرِک است، چون تسبیح کننده هم باید فعل خود را بشناسد و هم خدایی را که تسبیح می کند و هم حقیقت تسبیح را به میزان ظرفیت خود بفهمد و هم مجموعه صفات سلبی و نقص و عیوب را با تسبیح خود از خدای سبحان دور بداند و حق را از آن ها تنزیه کند و روشن است که این پایه از شناخت، هرگز بی شعور و ادراک به دست نمی آید، پس همه تسبیح کنندگان، یعنی زمین و زمان و عالم و آدم، بر پایه مراتب خویش از اندیشه و ادراک برخوردارند. بنا براین زمین غیر از حیات و مرگ طبیعی، زندگی و مرگی معنوی دارد و می توان یکی از مراتب مرگ معنوی زمین را دوران ستم زدگی و جهل و کفر و نفاق بشر در سطح بین المللی دانست و هنگامه ظهور و قیام نورانی آخرین ذخیره الهی را احیای معنوی و بهار حقیقی زمین نامید، که با رسیدنش طومار ستم و صحیفه ظلمت در هم می پیچد و نفس مسیحایی اش جهان خفته  در بستر کفر و شرک را بیدار و زمین لبریز از بیداد را از عدل و داد سرشار می سازد[3]. همچنانکه  نبی اعظم اسلام (ص) سیره و سنت حضرت را چنین معرفی می کند: « و یملأ الله قلوب امه  محمد(ص) غنی و یسمعهم عدله[4] :  یعنی مهدی موعود(عج) به امرو اراده الهی دلهای امت مسلمان را از بی نیازی پر می کند و گستره عدل آن حضرت (ع) به همگان می رسد.احیا و گسترش دادن از سویی و تقویت روح بی نیازی  در قلوب انسانها از سویی دیگر، دو رکن اساسی و شاخص مهم آرمانشهر مهدوی(عج) است که در این تحقیق به احیاگری در زمان ظهور حضرت می پردازیم. حکومتی که در سازو کار اجرایی اش جز عدل حاکم نیست و برنامه فرهنگی اش، تربیت قلوب استغنای روح بشر است ، همان گمشده انسان است که طریق سعادت را برایش پیمودنی می سازد و زندگی دنیا و آخرت او را آباد می کند. شهروندان این دولت کریمه از هر ستمی در امان اند؛ آنچنانکه در پرتو این عدالت دشمنی ها به دوستی، نزاع ها به صلح و کینه ها به محبت بدل می شود و میوه شیرین امنیت عمومی، محصول عدالت گستری حکومت مهدوی(عج) خواهد بود، عناصر محوری رسالت آخرین ذخیره الهی، همان عناصری است که در رسالت تمام انبیا بوده است که شامل دو عنوان اساسی: افروختن و پاسداشت سراج وحی؛ حراست از سلامت مصباح عقل و دیده بصیرت بشر است. عقل و و حی،چنان در هم تنیده اند که نه وحی بی عقل می تواند جامعه را به مقصد برساند و نه عقل بدون وحی. نه عقل کار وحی را می کند و نه وحی کار عقل را، چون عقلْ وحی درونی است و وحیْ عقل بیرونی؛ یکی ظاهر است و دیگری باطن؛ یکی چشم قلب بشر و اجتماع آدمیان است و دیگری چراغ روشنگر راه آنها و این هردو باید به کار گرفته شود تا کشتی بشر را به ساحل مقصود برساند[5]، از این جهت در این تحقیق ابتدا حیات واقعی انسان بیان می گردد و بعد به بیان هویت اسلامی و احیاء آن توسط حضرت پرداخته می شود و  ارتباط این دو مبحث مشخص می شودو در آخر بعد از فراهم آمدن زمینه های پذیراشدن  عدالت و امنیت  در عرصه های مختلف حکومت حضرت ولی عصر(عج)، حضرت به برقراری آنها در زمینه های مختلف می پردازند:

 فصل اول: کلیات

1ـ تبیین موضوع:

آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد آموزه مهدویت در احیا هویت اسلامی است. هویت اسلامی همان حقیقت دین مبین اسلام است که اصول و ارکانی داشته که باعث تمییزآن از غیر شده است. همانطور که در تحقیق بیان گردیده دین اسلام مایه حیات است(آیه 24انفال)، و آنچه که مایه و منشأ حیات و عین حیات است نمی میرد، پس مقصود از احیای دین احیا در مقام فکر و آگاهی و در حوزه فعل و حرکت است آنگاه که دین دار در مقام فهم و فکر یا اقدام و حرکت دچار بد فهمی دین یا تبعیض و تجزیه در اجزاء دین می شود و در مقام فهم ویا عمل، دین متروک یا بد اجراء می شوددر نتیجه اماته دین بوجود می آید. امام علی (ع) در خصوص احیای قرآن توسط حضرت حجت (عج) می فرمایند: خواهش نفسانى را به هدايت آسمانى بازگرداند، و آن هنگامى است كه- مردم- رستگارى را تابع هوى ساخته‏اند، و رأى آنان را پيرو قرآن كند، و آن هنگامى است كه قرآن را تابع رأى خود كرده‏اند.

آنچه که حائز اهمیت است شناخت حیات معنوی انسان و ارتباط آن با هویت اسلامی است، که توسط وجود نازنین ولی عصر احیا می گردد. حضرت با احیا دین مبین اسلام حیات متألهانه انسان را احیا می کنند تا با تعلیم کتاب و حکمت، جامعه انسانی را زنده گرداند(یس آیه 70)، وقتی جامعه ای زنده شود پذیرای عدالت و امنیت در همه عرصه ها می گردد و آنگاه حکومت برحق حضرت با این دو محوریت قابل اجرا می شود.

2ـ اهمیت و ضرورت تحقیق:

اتحاد و یگانگی قرآن و عترت طاهره، اصل محکم و خلل ناپذیری است که بر اساس حدیث شریف ثقلین به اثبات می رسد. بر همین مبنا، ضرورت ظهور آخرین امام و منجی نهایی را می توان از ضرورت وجود و ظهور قرآن در جهان طبیعت نتیجه گرفت . انزال قرآن کریم اهداف فراوانی را تأمین می کند از جمله هدایت انسانها (هدی للناس)، برانگیختن آنها برای برپایی حکومت عدل( لیقوم الناس بالقسط) – زیرا قیام عمومی به عدل بدون حکومت عادل مقدور نخواهدبود- و خارج کردن بشر از تیرگی و تاریکی جهل به روشنایی و نور هدایت (کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور)، تحقق این اهداف در گرو آن است که این کلام شریف قرآن کریم در عالم طبیعت نزول کند و در دسترس عموم بشر قرار گیرد، خداوند بدلیل اینکه امام معصوم عدل و همتای قرآن است این اهداف را برای امام معصوم نیز قرار داده است و از سوی دیگر درخت جامعه بشر آنگاه به بار خواهد نشست که هم در بعد اندیشه، رأی صائبی داشته باشد و هم در حوزه انگیزه، بر محور حق و عدالت عمل کند و چنین کمالی که حقیقت حیات انسانی را تأمین می کند، جز در پرتو خورشید وحی و نبوت و شعاع درخشان ولایت و امامت به دست نخواهد آمد بنابراین باید بستر برای این اهداف فراهم گردد که در این تحقیق بطور مفصل فراهم آمدن بستری که باعث تحقق این اهداف باشد بیان گردیده است.

3.اهداف و فوائد تحقیق:

همان گونه که در بحث ضرورت تحقیق بیان گردید برای تحقق این اهداف، اندیشه اینکه حضرت به تنهایی و از راههای غیر عادی اوضاع را سامان می بخشد و امور را اصلاح می کند و آنگاه انسانها بر سر سفره آماده رحمت آن حضرت بنشینند، بی آنکه رنجی متحمل شده و آمادگی کسب کرده باشند اندیشه ای باطل است که مشابه آن دامنگیر قوم بنی اسرائیل گردید(آیه24 مائده) بنابر این منتظران واقعی حضرت برای قرار گرفتن در صف صراطی که حضرت احیا می کند(نساآیه69)، باید آمادگی در خود بوجود آورده ،پس هدف از این تحقیق:

1.روشن شدن مفهوم احیای دین در عصر ظهور و چگونگی تحقق آن برای برقراری حکومت برحق حضرت با محوریت عدالت و امنیت می باشد

2.حصول شرایط لازم در خود برای همراهی حضرت تا برقراری حکومت برحق و عدالت پیشه ایشان

روشن شدن ارتباط بین حیات معنوی انسان و هویت اسلامی

4.دلیل بر نیاز به حجت الهی وتبیین دو محور اصلی حکومت برحق حضرت

 

4ـ روش تحقیق:

این تحقیق بصورت کتابخانه­ای بوده و با بررسی و مراجعه به اسناد و متون مختلف مطالب گردآوری و چینش شده است و ماهیتی توصیفی دارد و به اعتبار موضوع آن مورد پردازش دینی ـ اجتماعی می­باشد.

5.طرح مسئله و پرسش­های تحقیق:

باتوجه به قطعی بودن ظهور حضرت و تحقق حکومت برحق ایشان و احیا دین مبین اسلام، در این تحقیق چگونگی این احیا در انسان و جامعه و لزوم انجام آن از سوی حضرت  و تبیین محورهای حکومتی حضرت بیان گردیده است.

سئولات اصلی:

1.احیای هویت اسلامی بدست وجود نازنین حضرت چگونه انجام می گیرد و چه ارتباطی با حیات انسانی داشته است؟

سئوالات فرعی:

1.چگونه دو محور عدالت و امنیت در حکومت حضرت اجرا می گردد؟

2.باتوجه به اینکه دین اسلام حیات بخش بوده پس مفهوم احیا دین اسلام توسط حضرت چیست؟

6ـ پیشینه تحقیق:

اساتید و بزرگواران در عرصه مهدویت زحمتهای زیادی را متحمل شده اندومقالات زیادی در این خصوصنوشته شده است،ولی با رویکردی که بنده حقیر به آن پرداخته ام

تنها یک مقاله موجود بوده است:

مقاله: عبد العزیز نعمانی با «عنوان حضرت مهدی آخرین احیاگر و مجدد در اسلام» که به بحث چگونگی احیا گری حضرت نپرداخته اند و تنها در مورد علائم شناخت حضرت و دولت کریمه ایشان پرداخته است

در زمینه کتب موجود نیز، باید به این نکته اشاره کنم که کتابی در خصوص احیاگری حضرت وجود نداشته اگرچه کتابهایی در مورد شرایط و حوادث موجود در عصر ظهور وجود داشته ولی اشاره ای به بستر تحقق حکومت حضرت و چگونگی فراهم شدن آن نشده است .

 

7ـ ساختار تحقیق:

در این پژوهش عنوان در سه فصل مجزا بررسی شده است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم:حقیقت حیات دینی و هویت اسلامی

گفتار اول: حیات معنوی انسان و احیاء آن

گفتار دوم: چیستی هویت اسلامی

فصل سوم:امام معصوم و احیاگری

گفتاراول: نیازمندی به حجت الهی

گفتاردوم: جایگاه امامت در تفکر شیعه

گفتارسوم: اصالت مهدویت

گفتار چهارم: احیاگری حضرت مهدی (عج) در جامعه

 

8ـ محدودیت و مشکلات تحقیق:

محدودیت هر تحقیقی غالباً در موضوعات زمان، مکان، منابع، توان و ظرفیت تحقیق، ظهور می­کند که هر کدام می­تواند در سیر تحقیق خلل ایجاد کند. در این تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی، از جمله محدودیت­هایی که می­توان ذکر کرد:

1- کمبود تحقیقات صورت پذیرفته در ارتباط با موضوع

2- کمبود کتاب در این زمینه با نگاهی که این تحقیق به آن پرداخته است

مفاهیم و اصطلاحات کلیدی:

کلمات کلیدی در این تحقیق  عبارتند از:

احیاء هویت اسلامی،مهدویت، ولایت، حیات معنوی،امنیت و عدالت که در متن بطو کامل تعریف گردیده شده است

 [1]سوره حدیدآیه17

[2]سوره اسراء آیه44

[3]عبدالله،جواد ی  آملی ،امام مهدی موجود موعود، تحقیق و تنظیم سید محمد حسن مخبر،قم،مرکز نشر اسرا،1387،ص251و247

[4]محمد باقر،علامه مجلسی،بحارالأنوارالجامعةلدررأخبارالأئمةالأطهار، تهران، مکتبه الاسلامیه،1366ش،ج51،ص92

[5]همان،ص252

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122