پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 180 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش— 3
11 بیان مسئله 3
12 اهداف تحقیق 5
13 پیشینه تحقیق 6
14 محدودیت‌ها و مشکلات 8
فصل دوم: چهارچوب مفهومی – 10
21 آینده‌نگاری تحولات در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران 10
211 آینده‌نگاری 12
212 هدف آینده‌نگاری 16
213 افق 1404جمهوری اسلامی ایران 17
22 دین و رسانه 21
221 فراگرد ارتباطات 21
222 رویکردها به رابطه دین و رسانه 31
223 رسانه دینی و ارتباط مؤثر 39
224 انواع شبکه‌های ارتباط دینی 47
225 رسانه منبر 53
226 منبر و سایر رسانه‌ها 66
23 عناصر منبر 72
231 رویکردشناسی محتوای منبر 72
232 اسلوب‌های اقناع اندیشه 77
233 روش‌های تحریک احساس 80
234 مخاطب شناسی منبر 81
235 رفتار غیرکلامی 85
فصل سوم: روش تحقیق— 90
31 روش آینده‌نگاری 90
32 سئوالات کلیدی تحقیق 96
33 روش مورداستفاده 96
34 ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات 97
35 جامعه آماری 97
36 نمونه تحقیق 97
37 تعریف عملیاتی متغیرها 98
فصل چهارم: بررسی یافته‌های تحقیق— 101
41 حجت‌الاسلام شیخ محمدتقی فلسفی 101
411 رویکردشناسی منبر فلسفی 112
412 اسلوب‌های اقناع اندیشه 113
413 روش‌های تحریک احساس 114
414 مخاطب شناسی منبر 115
415 ارتباطات غیرکلامی 116
42 حجت‌الاسلام شیخ احمد کافی 118
421 رویکردشناسی منبر کافی 125
422 اسلوب‌های اقناع اندیشه 126
423 روش‌های تحریک احساس 126
424 مخاطب شناسی منبر 127
425 ارتباطات غیرکلامی 128
43 حجت‌الاسلام شیخ حسین انصاریان 130
431 رویکردشناسی منبر انصاریان 144
432 اسلوب‌های اقناع اندیشه 145
433 روش‌های تحریک احساس 145
434 مخاطب شناسی منبر 145
435 ارتباطات غیرکلامی 146
44 حجت‌الاسلام شیخ علیرضا پناهیان 148
441 رویکردشناسی منبر پناهیان 155
442 اسلوب‌های اقناع اندیشه 156
443 روش‌های تحریک احساس 156
444 مخاطب شناسی منبر 157
445 ارتباطات غیرکلامی 159
فصـل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری– 162
51 تحلیل محیط خارجی 162
52 تحلیل محیط داخلی 163
منابع 169
منابع مکتوب—— 169
منابع غیرمکتوب— 172

منابع

منابع مکتوب

قرآن کریم

آرونسون، اليوت و پراتكانيس، آنتونى (1379)، عصر تبليغات، ترجمه كاووس سيد امامى و محمد صادق عباسى، تهران.

آژینی، محسن (بی تا)، تبلیغ دینی (محورها و نکات اساسی رهنمودها و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع تبلیغ دینی)، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

احمدی، سید جعفر و نوری، ابو القاسم (1387) روان‌شناسی تبلیغ، قم: ماهنامه مبلغان، شماره 111.

اركان، عاطفه (1386)، سیر تحول وسایل ارتباطی بشر از جامعه ابتدایی تا جامعه اطلاعاتی، قم: هفته نامه پگاه حوزه، شماره 213.

استوت، دانیل (1388) برگزیده دانش نامه دین، ارتباطات و رسانه، به همت گروه مترجمان، قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما

ایران نژاد پاریزی، مهدی (1386)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: نشر مدیران.

باهنر، ناصر (1385)، رسانه‌ها و دين: از رسانه‌هاي سنتي تا تلويزیون، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.

بولتون، رابرت (1386)، روان‌شناسی روابط انسانی (مهارت‌های مردمی)، ترجمه حمیدرضا سهرابی، تهران: رشد.

بيرجندى، محمدباقر (1377 ق)، كبريت الاحمر فى شرائط المنبر، تهران.

پاکزاد، عبدالعلی (1389)، مهارت های ارتباط کلامی میان فردی در قرآن، مجله معارف، شماره 80.

پورحسن، قاسم (1390)، دین و رسانه، دوفصلنامه رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان.

پورنگ، حمید و آقاپور، علی (1391)، مقالاتی در باب آینده‌نگاری، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

پناهیان، علیرضا (1386)، گفتگو با ماهنامه خیمه.

پناهیان، علیرضا (1391)، گفتگو با خبرگزاری فارس.

تفرّجی، محمدتقی (1388)، رسانه‌هایی با گنبد و مناره، ماهنامه دیدار آشنا، شماره 103، ص 28-29

تمری، محمدرضا (1390)، زندگی و مبارزات حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی به روایت اسناد، سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

تهرانی، مجتبی (1391)، اخلاق الهی (جلد اول): در آمدی بر اخلاق و مباحث خرد، تدوین: محمدرضا جباران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

حسین زاده، احمد (1382)، نقش ارتباطات و عوامل اجتماعی مؤثر بر تبلیغ چهره به چهره، ماهنامه معرفت، شماره 72، ص70-77.

حسینیان، روح الله (1384)، بیست سال تكاپوی اسلام شیعی در ایران (1320-1340)، تهران: مركزاسناد انقلاب اسلامی.

خسروپناه، عبدالحسین (1386)، انتظارات بشر از دین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.

خندان، محسن (1374)، تبليغ اسلامى و دانش ارتباطات اجتماعى، تهران.

دوانی، علی (1376)، خاطرات ومبارزات حجه الاسلام فلسفی، تهران: مركزاسناد انقلاب اسلامی.

ربیعی، فرهاد و دیگران (بی تا)، روحانیت از دیدگاه علامه شهید مرتضی مطهری، جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.

رشیدپور، ابراهیم (1349) وسایل ارتباط جمعی و رشد ملی، بی جا.

رفیعی، محمد ناصر (1382)، تاریخچه ی تبلیغ و منبر، ماهنامه خیمه، شماره 5.

روحانی، حمید (1376)، خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

روحبخش، رحیم (1387) شبكه پیام‌رسانی در نهضت امام خمینی (ره)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

روحبخش، رحیم (1388) نگاهی بر نقش سخنرانی‌های فلسفی در سال‌های نخست نهضت روحانی، سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

ریچموند، ویرجینیا پی (1387)، رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی، ترجمه فاطمه سادات موسوی و ژیلا عبدالله پور، تهران: دانژه.

زارعی، عیسی (1390)، کتابشناسی توصیفی دین و رسانه، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.

ساجدی، ابوالفضل (1387) دین و دنیای مدرن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

زورق، محمد حسین (1371) مبانی تبلیغ، تهران: سروش، چاپ دوم.

سبحانی نیا، محمد (1388)، مجموعه مقالات علمی همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان، جلد اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

ستایش، حسن (1386)، «بررسي مفهوم خطابه و منبر و سير تاريخي پيدايش آن» درمجموعه مقالات همايش بزرگداشت استاد فلسفي، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي.

سوسمان، لایل و دیپ، سان (1376) تجربه ارتباطات در روابط انسانی، ترجمه حبیب الله دعائی، مشهد: دانشگاه فردوسی.

سوليوان، تيم او و ديگران (1385)، مفاهيم كليدي ارتباطات، ترجمه مير حسن رئيس زاده، تهران: فصل نو.

شرف‌الدین، سید حسین (1388)، مجموعه مقالات علمی همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان، جلد اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

شريعتى سبزوارى، محمدباقر (1376)، اصول و مبادى سخنورى، قم: دفتر تبليغات اسلامى، چاپ دوم.

شوارتز، پیتر (1388) هنر دورنگری، برنامه ریزی برای آینده در دنیای با عدم قطعیت، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی

صادقي اردستاني، احمد (1374) روشهاي تبليغ و سخنراني. قم: دفتر تبليغ اسلامي حوزه علميه.

ضيايى، على اکبر (1373)، آيين سخنورى و نگرشى بر تاريخ آن،، تهران: مؤسسه انتشارات اميرکبير.

فراتی، عبدالوهاب (1390)، روحانیت و سیاست: مسائل و پیامدها، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

فتحي، اصغر (1358) منبر يك رسانه عمومي در اسلام. تهران: پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه.

فرقاني، محمدمهدي (1382) درآمدي بر ارتباطات سنتي در ايران. تهران: مركز تحقيقات و مطالعات رسانه‌ها.

فروغی، محمد علی (1344)، آئین سخنوری، تهران: انتشارات کتابفروشی زوار.

فرهنگی، علی اکبر (1389)، ارتباطات انسانی، جلد اول: مبانی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ شانزدهم.

فضل الله، محمدحسين (1367)، گامهايي درراه تبليغ، ترجمه احمد بهشتي، تهران: سازمان تبليغات اسلامي.

، فلسفی، محمّدتقی (1378)، سخن و سخنوری، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

فیاض، ابراهیم (1388)، ایران آینده به‌سوی الگویی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، چاپ دوم.

فیاض، ابراهیم (1389)، مردم‌شناسی دینی توسعه در ایران (دین، فرهنگ و توسعه در ایران)، تهران: نشر بین الملل.

كاوه،شاهين (1386)، كل‌گرايي در آينده‌پژوهي،فصلنامه حوزه و دانشگاه، علمي- تخصصي (علوم انساني-اجتماعي) سال سيزدهم، شماره 52.

کافی، مهدی (1388)، کافی واعظ شهیر، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم.

کاویانی، محمد (1390)، روان‌شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم.

کرمی پور، حمید و دیگران (1382)، خاطرات حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین انصاریان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

کرنیش، ادوارد (1388) آینده‌پژوهی پیشرفته، ترجمه سیاوش ملکی فر، تهران: اندیشگاه آصف.

کرمی، رضا علی (1377)، روشهاى تبليغ، قم: دارالثقلين.

کوبلی، پل (1387)، نظریه های ارتباطات (جلد سوم)، سرویراستار فارسی: سعیدرضا عاملی، ترجمه احساس شاقاسمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

كوئن، بروس (1370)، درآمدى بر جامعه‌شناسى، ترجمه محسن ثلاثى، تهران.

گیویان، عبدالله (1386) دین، فرهنگ و رسانه، تهران: فصلنامه رسانه، شماره 69.

لوکاس، استفن. ای (1384)، هنر سخنرانی: مهارت های عملی فن بیان، ترجمه ساده حمزه و باباطاهر علیزاده، تهران: رشد، چاپ دوم.

لیتل جان، استیفن (1384)، نظریه های ارتباطات، ترجمه دکتر سید مرتضی نوربخش و دکتر سید اکبر میرحسنی، تهران: نشر جنگل.

مایرز، گیل. ای، مایرز، میشله. تی (1383)، پویایی ارتباطات انسانی، ترجمه حوا صابر آملی، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.

محسنیان راد، مهدی (1368)، ارتباط شناسی، تهران: سروش.

محسنیان راد، مهدی (1384)، ایران در چهار کهکشان ارتباطی (جلد اول)، تهران: سروش.

محسنیان راد، مهدی (1391)، «خطابه» و «منبر» درعصرارتباطات، فایل الکترونیکی: کتابخانه سایت تبیان.

مرکز بررسی اسناد تاریخی (1386)، اتفاقات تاریخ به روایت اسناد ساواک، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی.

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات (1378)، زبان گویای اسلام، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی فلسفی : از مجموعه یاران امام به روایت اسناد ساواک (کتاب نهم)، تهران : مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.

مشكيني، علي (1378)، راه و رسم تبليغ، قم: دفتر نشر برگزيده.

معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) (1374)، روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام خمینی (س)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).

معتمد نژاد، کاظم (1390) وسایل ارتباط جمعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ هشتم.

مقدسی، محمدباقر (1390)، روشنگری در مجالس حسینی، ترجمه محسن دریابیگی، تهران: سوره مهر، چاپ دوم.

مک کوایل، دنیس (1385) درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، چاپ دوم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه

ملا نوری، حسین (1389) روش سخنرانی دینی، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

میرحسینی، سید علی نقی (1387) رسانه‌ها در عصر اهل‌بیت علیهم السلام، مجله فرهنگ کوثر، شماره 76.

میلر، جرالد ر (1385)، ارتباط کلامی، ترجمه علی ذکاوتی قراگوزلو، تهران: سروش، چاپ سوم.

ناظمی، امیر، آینده‌نگاری از مفهوم تا اجرا؛ بی جا، بی تا.

نجفی، موسی (1390)، بصیرت تاریخی، اصول شناخت تاریخ تحولات معاصر ایران، نشر آرما.

نگارش، حميد (1383) تبليغ دين از منظر دين. قم: پژوهشكده تحقيقات اسلامي.

نیکو، مینو و دیگران (1381)، شناخت مخاطب تلویزیون با رویکرد استفاده و رضا مندی، تهران: سروش.

هارجى، اون و دیگران (1377)، مهارت هاى اجتماعى در ارتباطات ميان فردى، ترجمه خشايار بيگى و مهرداد فيروز بخت، تهران.

. هومن، حیدر علی (1385)، راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: سمت.

هوور، استورات (1390)، دین در عصر رسانه، ترجمه‌ علی عامری مهابادی، فتاح محمدی، اسماعیل اسفندیاری، قم: مركز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.

یحیایی ایله ای، احمد (1385) اصول مشتری مداری، تهران: نشر معتمد.

منابع غیرمکتوب

نرم افزار مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.

نرم افزار سخنرانی‌های مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی فلسفی، 120 ساعت صدا در 128 جلسه، گنجینه معرفت.

نرم افزار سخنرانی‌های مرحوم شیخ احمد کافی، بیش از 180 ساعت صدا، گنجینه معرفت.

نرم افزار حجت‌الاسلام المسلمین شیخ حسین انصاریان، 2100 ساعت صدا و 14 ساعت فیلم، گنجینه معرفت.

نرم افزار حجت‌الاسلام المسلمین علیرضا پناهیان، 700 ساعت صدا و 50 ساعت فیلم، گنجینه معرفت.

چکیده

شیوه های تبلیغی زیادی از انبیا و پیامبران ذکرشده، آنان بر دعوت مشترک به توحید، معاد، اصول اخلاقی و … تکیه داشته‌اند. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام نیز، تبلیغ به‌ویژه در شکل «منبر» یکی از ابزارهای اصلی انتقال معارف اسلامی بود و در طول تاریخ تا امروز، دستخوش تحولات فراوان بوده است؛ امّا اساس و بنای آن، اصالت خود را حفظ نموده و در فراز و نشیب‌های مختلف تاریخ، مورداستفاده قرارگرفته است. رسانه منبر دربردارنده‌ی عناصر مبلّغ، مخاطب، موضوع، شیوه و ابزار است. لذا تحقیق حاضر با شناسایی عناصر فوق به بررسی رسانه منبر می‌پردازد تا نسبت به آینده‌نگاری این رسانه اقدام شود.

این تحقیق برای آینده‌نگاری تحولات رسانه منبر از روش «فرآیند پژوهی» با ابزار مطالعه «اسنادی و کتابخانه‌ای» طی نیم‌قرن اخیر استفاده نموده، ازاین‌رو خطبای شهیر فلسفی، کافی، انصاریان و پناهیان موردمطالعه قرارگرفته‌اند. رویکرد شناسی موضوعات ایشان، اسلوب‌های اقناع اندیشه و روش‌های تحریک احساس و نیز مخاطبان ایشان در این تحقیق موردبررسی است. پس از مطالعه اسناد موجود، برخی از عناصر دارای فرآیند ثابت و مستمر تشخیص داده شد که می‌تواند در آینده‌نگاری منبر مهم باشد: منبر سیاسی، منبر با رویکرد اخلاق اجتماعی و نیز منبر حماسی و داستانی با مخاطب جوان از مهم‌ترین این عناصر هست.

کلیدواژه‌ها: آینده‌نگاری، رسانه دینی، رسانه منبر، رویکردشناسی، اسلوب‌شناسی، مخاطب شناسی

مقدمه

منبر ازجمله ارتباطات چهره به چهره‌ای است که با تأکید بر ارتباطات کلامی و نیروی نهفته در کلمات و افکار در پس هر کلمه، به مخاطب منتقل می‌شود. لذا منبر ازجمله هنرهای کلامی است که سابقه‌ای طولانی و تأثیرگذاری بسیاری از گذشته داشته و تاکنون نیز این تأثیرگذار را حفظ کرده است. تکیه منبر بر عقاید و علوم دینی و به‌خصوص تأکید بر اخلاق الهی اعتبار بسیاری به آن بخشیده است. مخاطب پای منبر می‌رود تا کلام دینی بشنود و از آن بیاموزد.

می‌دانیم در سراسر دوران گذشته، خطیبان زبان‌آور بسیار بوده‌اند. قصاصان، مذکّران و ذاکران نام‌های آشنا داشته‌اند. مقدمه موضوع پندهای اخلاقی و دینی بود. درراه و روش مألوف و معمول تعلیم و تربیتی، منبر و مواعظ دینی و اخلاقی روضه‌خوانی و تعزیه و شبیه‌خوانی، نیز فنون بلاغی و بیانی سینه‌به‌سینه حفظ‌شده است. معانی بیان جنبه‌های نوشتاری این فنون را دربرمی‌گرفت و از زمانی که رسماً درس و فن ضروری شناخته شد شأن شایسته‌ی خود را در نظام تعلیم و تربیت گذشته‌ی ما حفظ کرد و رسالات عدیده‌ای در آن نوشتند.

به‌علاوه، از آغاز تکوین انقلاب مشروطیت به بعد اقبال مخصوص به جنبه‌های سیاسی سخنرانی مشهود افتاده است. اگرچه در طول تاریخ اجتماعی و فرهنگی گرانبار ما ازاین‌گونه شواهد کم نیست. (میلر ص9)

با ظهور انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت مبتنی بر دین، جایگاه و وظایف منبر تغییر کرد. همچنین تحولات اجتماعی و رسانه‌ای جامعه ایرانی عرصه را بر منبر تنگ کرد و شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که لاجرم منبر به‌عنوان رشته تخصصی ذیل تبلیغ دینی تعریف شد.

هم‌اکنون فارغ‌التحصیلان رشته تخصصی تبلیغ در عرصه‌های مختلف تبلیغی کشور مثل دانشگاه‌ها، امامت جمعه، مدارس و … فعالیت می‌کنند. ازاین‌رو بسیار شایسته است موفقان تبلیغ را به این مجموعه نزدیک کرده و نقایص آن را برطرف کنند تا تأثیرگذاری‌ها بیشتر شود.

حوزه‌های علمیه به‌عنوان پایه‌های اصلی این امر هم‌اینک برنامه‌های تبلیغی بسیاری در دستور کار دارند. به‌عنوان نمونه مجموعه سفیران هدایت 1600 طلبه تحت آموزش دارد و با 28 شعبه در ایران در حال فعالیت است. بعضی از ایده‌های امام راحل رحمه‌الله و مقام معظم رهبری و بزرگان حوزه‌های علمیه و دلسوزان عرصه تبلیغ در این مجموعه موردتوجه قرارگرفته و انشاء الله با گسترش مطالعات و تحقیقات و تتبع و تدقیق بیشتر در روش‌های ارتباطی و منابع و مستندات و الهام گیری از ضعف‌ها و قوت‌های گذشتگان به توان این عرصه را پربارتر از گذشته کرد.

این تحقیق شامل پنج فصل هست: در فصل اول کلیات پژوهش ارائه‌شده، در فصل دوم چهارچوب مفهومی بحث شامل آینده‌نگاری تحولات، افق چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران، رابطه دین و رسانه و نیز رسانه دینی موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل همچنین به موضوع «رسانه منبر» و ویژگی‌های آن نیز به‌طور مبسوط توجه شده است. فصل سوم، روش تحقیق و متغیرهای موردبررسی را مورد مداقه قرارداده است. فصل چهارم به بررسی یافته‌های تحقیق به‌صورت بررسی جداگانه آقایان «فلسفی»، «کافی»، «انصاریان» و «پناهیان» پرداخته است و در فصل پایانی (پنجم) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری شده است.

امید که این تحقیق بتواند چشم‌اندازی مقدماتی در ترسیم نقشه آینده‌نگاری رسانه‌های دینی باشد و با تلاش اساتید حوزه و دانشگاه تکمیل و روز آوری گردد.

1.      فصل اول: کلیات پژوهش

1.1.             بیان مسئله

«تبلیغ» به مفهوم عام آن، عبارت است از: «روش یا روش‌های به‌هم‌پیوسته (در قالب یک مجموعه) برای جهت دادن به نیروهای اجتماعی و فردی، از طریق نفوذ در شخصیت، افکار، عقاید و احساسات افراد، به‌منظور رسیدن به یک هدف مشخص که ممکن است سیاسی، نظامی، فرهنگی و… باشد.­»

در تعریف دیگر آورده‌اند: «تبلیغ عبارت است از: انتقال فکر، به جهت تأثیرگذاری بر افکار و اعمال دیگران و نیل به مقاصد خاص، با استفاده از ابزار و شیوه‌های گوناگون در زمان و مکانی محدود.»

در این تعاریف، «تبلیغ» به معنای عام آن که در لغت عرب با واژه‌هایی چون: «دعوت»، «اعلام»، «دِعایه» و در فرهنگ غربی با واژه‌ی «­Propagand » معادل است، شناسانده شده است؛ امّا «تبلیغ» در فرهنگ اسلامی از منظری خاص معرفی شده؛ ازجمله «هو اعلاء کلمه اللّه فی کل بکافة وسائل الاتصال المناسبة لکلّ عصر والّتی لا تناقض مقاصد الشریعه الاسلامیه؛ برافراشتن کلمه‌ی توحید در هر زمان با هر وسیله‌ی ممکن و مناسب آن عصر که با مقاصد و اهداف شریعت اسلامی در تناقض و مخالفت نباشد.»

دعوت و هدایت، از زمان آدم ابوالبشر آغاز شده است تا بعثت حضرت محمد (ص) هزاران پیام‌آور در عرصه‌ی ارشاد و هدایت، گام برداشته‌اند «و لقد بعثنا فی کل امة رسولاً ان اعبدوا اللّه واجتنبوا الطّاغوت؛ ما در میان هر امتی پیامبری فرستادیم، با این هدف که خدا را پرستش کنند و از طاغوت، اجتناب نمایند.»

قرآن کریم و روایات ائمه‌ی معصومین (ع) ده‌ها شیوه‌ی تبلیغی از انبیا و پیامبران ذکر می‌کند. آنان علاوه بر دعوت مشترک به توحید، معاد و اصول اخلاقی، بر جنبه‌های خاص نیز تکیه داشته‌اند. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام نیز، «تبلیغ» به‌ویژه در شکل «خطابه» و «منبر» یکی از ابزارهای اصلی انتقال معارف اسلامی بود، خطبه‌های ارزشمند امام علی (ع)، سخنان گهربار ائمه‌ی معصومین در مناسبت‌های مختلف و تشکیل جلسات علمی و موعظه، مبیّن این اهتمام است. این نکته نیز قابل‌ذکر است که پس از واقعه‌ی کربلا به توصیه‌ی امامان (ع) موضوع عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) نیز به تبلیغ شیعه، جهت خاص داد؛ حوزه‌ی شناخت و عمل با حوزه‌ی عاطفه درهم‌آمیخته شد.

«تبلیغ» و «خطابه» در طول تاریخ تا امروز، دستخوش تحولات فراوان بوده است؛ امّا اساس و بنای آن، به‌ویژه در قالب «منبر»، اصالت خود را حفظ نموده و در فراز و نشیب‌های مختلف تاریخ، مورداستفاده قرارگرفته است. فرآیند «تبلیغ» دربردارنده‌ی عناصر مبلّغ، مخاطب (جامعه‌ی تبلیغی)، موضوع، شیوه، ابزار، هدف، زمان و مکان است. ازآنجاکه عنصر اصلی تبلیغ دینی از قدیم‌الایام «منبر» بوده، لذا به‌عنوان یک رسانه عمومی‌شناخته‌شده است.

ارتباط دين و رسانه با توجه به تنوع پيام‏ها و آموزه‏هاي دين و متقابلاً تنوع رسانه‏ها و ظرفيت‏هاي متفاوت آن‌ها، متفاوت خواهد بود. رسانه‏هاي گوناگون نوشتاري، گفتاري، صوتي و تصويري هر يك به‌تناسب ظرفيت‏ها و محدوديت‏هاي ذاتي، راهبردهاي فرهنگي، سياست‏هاي برنامه‏سازي، نوع و قالب برنامه، ميزان تقاضا، نقش‏ها، كاركردها، اهداف و انتظارات، نسبت‏هاي متفاوتي با دين دارند. علاوه بر اينكه اقتضائات و ظرفيت‏هاي زمينه‏اي و بافت فرهنگي ـ اجتماعي محل فعاليت رسانه، ويژگي مخاطبان، سطح و نوع تقاضا، امكانات بهره‏وري از توان‌های بالفعل و بالقوّه رسانه، درجه و توان حرفه‏اي گردانندگان رسانه، مديريت رسانه، امكانات جانبي فعاليت‏هاي رسانه‏اي و… نيز در اين نسبت سنجی مؤثر خواهند بود. پیام‌های ديني نيز في‏نفسه تنوع درخور توجهي دارند. گاه اين تنوع در مقام ابلاغ و ارائه، پيچيدگي بيشتري مي‏يابد.

برای بررسی آینده رسانه «منبر» نیم‌قرن اخیر در نظر گرفته شد که با فرآیند پژوهی نسبت به آینده‌نگاری منبر اقدام شود، ازاین‌رو خطیب شهیر مرحوم حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی و حجت‌الاسلام شیخ احمد کافی موردمطالعه قرار می‌گیرد و سپس حجت‌الاسلام شیخ حسین انصاریان و حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان موردمطالعه می‌باشند. خصوصیت هر چهار نفر این است که مورد اقبال عمومی قرارگرفته‌اند و جریان ساز بوده‌اند. لذا این تحقیق با فرآیند پژوهی تاریخی منبر این چهار نفر نسبت به آینده‌نگاری تحولات رسانه دینی منبر در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران اقدام خواهد نمود.

1.2.            اهداف تحقیق

آینده‌نگاری تحولات رسانه دینی نه معطوف به تفسیر متن است و نه صرفاً تحلیل توصیفی متن را مدنظر دارد، بلکه بخشی از روش کار را تشکیل می‌دهد که دارای عملکرد پیش‌بینی است؛ زیرا درک درست از تحولات و تغییرات علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی و تجزیه‌وتحلیل پدیده‌ها بسیار سخت و مشکل است؛ بنابراین فرآیندها، الگوهای تغییر در چیزهای پراهمیت از دید مشاهده‌گر هستند که در طول زمان به وقوع می‌پیوندند و اولین گام در آینده‌پژوهی، کشف فرآیندهایی است که هم‌اکنون در جریان هستند. این روش در حقیقت پیش‌بینی آینده از روی قرائن و شواهد تاریخی است که تغییرات یک داده در گذشته نشان می‌دهد. تجزیه‌وتحلیل فرآیندها به‌ویژه برای سنجش کارایی سیاست‌گذاری‌ها و نمایان ساختن مشکلات در حال ایجاد، مفید هست.

ازاین‌رو «شناسایی رویدادهایی که علیرغم احتمال ناچیز وقوع، اثر بسیار شدیدی باقی می‌گذارند» و «رصد منابع اطلاعاتی» در این روش می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای تدوین سناریوها، نقشه راه یا چشم‌انداز استفاده کرد.

لذا اهداف اصلی این تحقیق عبارت است از:

فرآیندشناسی رسانه دینی منبر طی 50 سال گذشته و بررسی مهم‌ترین تحولات رسانه دینی منبر

1.3.           پیشینه تحقیق

باوجود منابع سودمند متعدد درباره آینده‌نگاری و سناریونویسی، پیرامون آینده‌نگاری رسانه‌ها در دنیا مطالعات خوبی صورت گرفته است و برخی از آن‌ها تا افق سال 2050 میلادی را نیز موردنظر قرارداده‌اند، همین‌طور مطالعات بسیاری درباره آینده رسانه‌ها صورت گرفته است، لکن به‌صورت تخصصی آینده‌پژوهی درباره رسانه دینی موردتوجه نبوده است. مطالعه منبر به‌عنوان یک رسانه دینی نیز در دستور کار بسیاری از محققین بوده است و زوایای مختلف آن موردبررسی قرارگرفته است از کتاب «کبریت الاحمر فی شرائط المنبر» مرحوم بیرجندی گرفته تا کتاب «منبر رسانه عمومی جهان اسلام» جناب دکتر خندان؛ لکن نگاه آینده‌پژوهانه به آن نشده است و کمتر مطالعه‌ای به آینده منبر پرداخته است. در زیر به برخی از پژوهش‌های مهم این حوزه اشاره می‌شود:

الف) کاویانی، محمد (1390)، روان‌شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم.

این کتاب که حاصل پژوهشی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است، سعی کرده تا کاربرد روانشناسی در تبلیغات را با بیانی ساده و روان، همراه با استحکام علمی و بیان دیدگاه‌های دینی به بحث و تحلیل بگذارد. این کتاب مبتنی بر مکتب خاصی از روانشناسی نیست، بلکه یافته‌های مسلم مکاتب مختلف را موردنظر داشته است؛ لذا ویژگی اصلی این کتاب در دو چیز است: اول اینکه موضوع بحث روان‌شناختی است؛ دوم اینکه همه مباحث به تبلیغات مربوط می‌شود. ازآنجاکه رویکرد این کتاب به تبلیغ دینی هست، در پایان به بحث درباره «مدل تبلیغات دینی» پرداخته است. این کتاب ضمن بررسی ارکان تبلیغ (پیام‌دهنده، پیام‌گیرنده و پیام) به آسیب‌شناسی مشکلات و موانع تبلیغ دینی پرداخته و یک فصل را نیز به جنگ روانی اختصاص داده است.

مدل موردنظر این پژوهش درباره تبلیغ دینی شامل سه رکن است که برای هرکدام وظایفی تخصیص داده‌شده است: 1. حکومت اسلامی، 2. ستادهای تبلیغاتی، 3. مبلغ. پژوهشگر سپس به یک مدل ساختاری ازاین‌دسته‌بندی رسیده است.

ب) مقدسی، محمدباقر (1390)، روشنگری در مجالس حسینی، ترجمه محسن دریابیگی، تهران: سوره مهر، چاپ دوم.

این کتاب با عنوان اصلی «دورالمنبر الحسینی فی توعیه الاسلامیه» رساله دکتری خطیب توانا محمدباقر مقدسی در دانشگاه جهانی علوم اسلامی در لندن است. ناظر علمی این رساله دکتر مرتضی شیرازی (ره) و بعد از وفات ایشان دکتر ابراهیم عاتی بوده است. مقدسی در حدود 40 سال است که به خطابه و سخنرانی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مشغول است و درواقع این کتاب حاصل مطالعه و تحقیق و تجارب سالیان سال وی است.

بررسی متدیک و علمی منابر حسینی، طرح قواعد و اصول سخنرانی حسینی، بیان ویژگی‌ها و مشخصات ضروری سخنران از اهداف این پژوهش است. مقدسی در این پژوهش از روش اسنادی استفاده کرده اما از روش میدانی نیز بهره برده است. ازآنجاکه این پژوهش پیرامون منبر حسینی بوده است عمده نتیجه‌گیری خود را پیرامون قیام اباعبدالله الحسین (ع) و چگونگی تشریح و ترویج آن قرارداده است. لکن در مبانی نظری، نگاه خوبی به منبر داشته و با توجه به گستره دید نویسنده در استفاده از متون مرتبط در کشورهای مختلف، اثرات بسیاری دارد.

ج) ملا نوری، حسین (1389) روش سخنرانی دینی، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

این کتاب از مجموعه کتاب‌های آموزشی حوزه هست که محصول فکری گروه مهارت‌های خطابی (حجج‌اسلام آقایان: محمدرضا برادران، علیرضا پناهیان، مرحوم عبدالله ضابط، محمدمهدی ماندگار و حسین ملانوری) هست. این کتاب به‌منظور تدریس در کلاس‌های درس «روش سخنرانی دینی» در دو واحد درسی که شامل 34 ساعت تدریس است، تهیه و تدوین گردیده است. روشمند کردن تبلیغات دینی در ابعاد مختلف آن ازجمله ویژگی‌های این کتاب است. تاریخ، تعریف، اهداف و تقسیمات سخنرانی دینی ازجمله فصول این کتاب است. فصل دوم به حوزه‌های تأثیرگذاری و شاخص‌های موفقیت سخنرانی می‌پردازد و فصل سوم به ترسیم تمهیدات سخنرانی همت گمارده است. فصل چهارم به محتوای سخنرانی پرداخته و فصل پنجم به روش‌های تأثیرگذاری اشاره‌کرده است. فصل ششم و هفتم هم به چینش مطالب در سخنرانی دینی و کیفیت اجرای سخنرانی پرداخته است. این کتاب یک راهنمای عملیاتی برای کسانی است که می‌خواهند تبلیغ دینی از طریق منبر داشته باشند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)
 • پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي
 • پايان نامه مقايسه سياست ملت سازي جمهوري اسلامي ايران در دوران سازندگي و اصلاحات (1368-1384)
 • پايان نامه سياستگذاري و مديريت پوشش در جمهوري اسلامي ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122