پايان نامه ارائه روشي نوين براي مديريت ارتباط با مشتري در حوزه تجارت الکترونيک با استفاده از تکنيک هاي وب کاوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 پايان نامه ارائه روشي نوين براي مديريت ارتباط با مشتري در حوزه تجارت الکترونيک با استفاده از تکنيک هاي وب کاوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 93 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارائه روشي نوين براي مديريت ارتباط با مشتري در حوزه تجارت الکترونيک با استفاده از تکنيک هاي وب کاوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
1- مقدمه 2
1-1- ضرورت و اهميت مديريت ارتباط با مشتري 3
1-2- اهداف مديريت ارتباط با مشتري در حوزه تجارت الكترونيك 4
1-3- هدف پايان نامه 5
1-4- مراحل انجام تحقيق 6
1-5- ساختار پايان نامه 6

فصل دوم 7
2- ادبيات موضوع و مباني نظري تحقيق 8
1-2- مقدمه 8
2-2- تعاريف مديريت ارتباط با مشتري 8
2-3- الزامات و اقدامات مورد نياز براي پياده سازي CRM 9
2-4- ايجاد فروشگاه مجازي 12
2-5- اهميت داده كاوي و وب كاوي در مديريت ارتباط با مشتريان 14
2-6- كاربردهاي داده كاوي و وب كاوي در مديريت ارتباط با مشتريان 15

2-7- مراحل وب كاوي در آماده سازي و تحليل داده ها 16
2-8- تكنيك هاي وب كاوي موثر در حوزه تجارت الكترونيك 17
2-8-1- قوانين انجمني 18
2-8-2- دسته بندي 19
2-8-3- خوشه بندي 19
2-9- خلاصه فصل 20

فصل سوم 21
3- مروري بر تحقيقات انجام شده 22
3-1- مقدمه 22
3-2- مدل معرفي شده توسط ديان و داگلاس 22
3-2-1- تعريف تبعيض قيمت گذاري 23
3-2-2- معناي هزينه تغيير 24
3-3- روش معرفي شده توسط لي و فنگ 24
3-3-1- شخصي سازي سرويس 25
3-3-2- بهبود طراحي سايت 25
3-3-3- ارزيابي اثربخشي تبليغات 26
3-3-4- ياري رساندن به انتخاب نوع محصولات 26
3-4- شخصي سازي وب 27
3-5- سيستم هوشمند مديريت ارتباط با مشتري 28
3-6- روش Visual Web Log Miner 28
3-7- تحليل جريان هاي كليك 29
3-7-1- تحليل ترافيك 30
3-7-2- تحليل تجارت الكترونيك 30
3-8- روش هاي مشاهده اطلاعات كاربران 32
3-9- هوش تجاري 34
3-10- مديريت ارتباط با مشتريان الكترونيكي 36
3-11- مدل رفتاري مشتريان 39
3-12- وب سايت هاي انطباقي 41
3-13- خلاصه فصل 41

فصل چهارم 42
4- ارائه روش پيشنهادي 43
4-1- مقدمه 43
4-2- معرفي روش پيشنهادي 43
4-2-1- توسعه دانش تجاري و دانش مربوط به درك مشتريان 44
4-2-2- تجزيه و تحليل نيازمندي ها براي طراحي سايت 45
4-2-3- تحليل موقعيت سازمان در فضاي رقابتي 47
4-2-4- انجام فعاليت هاي تجاري در دنياي مجازي 47
4-2-5- تهيه بازخورد از رفتار مشتريان و به روز رساني وضعيت موجود در جهت پيشبرد اهداف سازمان 48
4-3- ارزيابي روش پيشنهادي 49
4-4- انتخاب نرم افزار 50
4-5- تكنيك هاي مورد استفاده 52
4-5-1- مدل هاي درخت تصميم 52
4-5-1-1- مدل C&R 53
4-5-1-2- مدل CHAID 54
4-5-1-3- مدل QUEST 56
4-5-1-4- مدل C5 59
4-5-2- خوشه بندي 60
4-5-3- قوانين انجمني 63
4-6- خلاصه فصل 65

فصل پنجم 66
5- مقايسه و نتيجه گيري 67
5-1- جمع بندي مطالب 67
5-2- مقايسه نتايج 67
5-3- عوامل موثر بر پياده سازي 71
5-4- چالش هاي پياده سازي 71
5-5- نتيجه گيري 72
5-6- پيشنهاداتي براي مطالعات آينده 72

منابع فارسي 74
منابع انگليسي 75

منابع فارسي

[الهی و همکاران 1388] الهی شعبان، حمدان محمود و حسن زاده علیرضا، “بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری” ، (1388)، دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار / دانشگاه شاهد، سال 16،  شماره 35، صفحات 27 تا 41.

[طاهرپور کلانتری و طیبی طلوع 1389] طاهرپور کلانتری حبیب الله و طیبی طلوع احمد، (1389)، “رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد” ، فصل نامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، سال 1، شماره 34، صفحات 109 تا 122.

[عباسی و ترکمنی 1389] عباسی محمدرضا و ترکمنی محمد، (1389)، “مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری” ، نشریه بررسی های بازرگانی، شماره 41، دوره جدید، صفحات 19 تا 34.

[عليزاده و ملك محمدي 1392] عليزاده سميه و ملك محمدي سميرا، (1392)، “داده كاوي و كشف دانش گام به گام با نرم افزار Clementine” ، چاپ دوم، تهران – ايران.

[میرفخرالدینی و همکاران 1388] میرفخرالدینی سید حیدر، حاتمی نسب سید حسن و طالعی فر رضا، (1388)، “تبیین وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک” ، نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، سال اول، شماره 2، صفحات 55 تا 88.

منابع انگليسي

[Al-Azmi 2013] Al-Azmi Abdul-Aziz Rashid, (2013), “Data, Text, and Web Mining for Business Intelligence: A Survey” , International Journal of Data Mining & Knowledge Management Process (IJDKP),  Vol. 3, No. 2, PP. 1-21.

[Bussa et.al 2012] Bussa V. R. R. Nagarjuna, Akula Ratna babu, Miriyala Markandeyulu, A.S.K.Ratnam, (2012), “Web Mining: Methodologies, Algorithms and Applications” , International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), Vol. 2, Issue  3, PP. 164-167.

[Dien & Douglas 2010] Dien D. Phan and Douglas R. Vogel, (2010), “A model of customer relationship management and business intelligence systems for catalogue and online retailers” , The International Journal of Information Systems Applications, Vol. 47, Issue 2, PP. 69-77.

[Emtiyaz & Keyvanpour 2011] Emtiyaz Siavash and Keyvanpour MohammadReza, (2011), “Adaptive Classification of Web Mining Methods and Challenges of Customer Relationship Management Domain”, International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol. 2, Issue 5, PP. 1-5.

[Eshaghi & Gawali 2013]  Eshaghi Marjan and Gawali S. Z. , (2013),   “Web Usage Mining Based on Complex Structure of XML for Web IDS” , International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), Vol. 2, Issue 5, PP. 323-326.

[Feizbakhsh Tavana et.al 2013] Feizbakhsh Tavana Ali, Bakiyan Behnam, Farjam Hadi, Karami Mohamad, Ostovari Sirus, (2013),       “Electronic Customer Relationship Management and Its Implementation in Business Organizations” , Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business (IJCRB), Vol. 4, No. 11, PP.  686-693.

[Ganapathi Babu et.al 2012] Ganapathi Babu K. , Komali A. , V. Mythry, Ratnam A. S. K. , (2012),  “Web Mining using Semantic Data Mining Techniques” , International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), Vol. 2, Issue 3, PP. 168-171.

[Gunjan et.al 2012] Gunjan Batra,Vijay Laxmi and Afshar Alam M., (2012), “Optimizing the Web Mining technique using Heuristic Approach” , International Journal of Computational Engineering & Management (IJCEM), Vol. 15, Issue 1, PP. 81-84.

[Gupta & Todwal 2012] Gupta Sita and Todwal Vinod,  (2012), “Web Data Mining & Applications” , International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Vol. 1, Issue 3, PP. 20-24.

[Kundu 2012] Kundu Shakti, (2012), “An Intelligent Approach of Web Data Mining”, International Journal on Computer Science and Engineering (IJCSE), Vol. 4, No. 05, PP. 919-928.

چکیده

با گسترش کسب و کارهای الکترونیک، موفقیت تجارت الکترونیک در گرو استفاده از روش هایی برای جذب و ایجاد وفاداری مشتریان و برآورده كردن نیازمندي و علایق آنان است. وب کاوی با استفاده از فنون داده کاوی به کشف اطلاعات مفيد از داده هاي مربوط به وب می پردازد و در حوزه هایی مانند تحلیل بازار و فهم رفتار مشتری کاربرد دارد. در این پژوهش پس از بیان اهمیت وب کاوی و تکنیک های مربوط به آن در حوزه تجارت الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری، روش های موجود در این زمینه بررسی شده و به منظور ارائه روشي بهتر براي افزایش میزان رضایت و وفاداری مشتریان و در نتيجه سودآوری شرکت ها، اطلاعات مشتريان اينترنتي توسط فنون داده كاوي تحليل شده است تا نتايج اين تحليل سبب ارتقای نسبی شرایط موجود در بازارهای رقابتی گردد و در انتها پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: داده کاوی، وب کاوی، تجارت الکترونیک، مدیریت ارتباط با مشتری

فصل اول

1- مقدمه

با افزایش فروشگاه های مجازی و تراکنش های تجارت الکترونیک، فضای وب مشتاقانی را که به دنبال مدل های جدید کسب و کار، افزایش درآمد و گسترش دامنه مشتریان خود از طریق کانال فروش برخط هستند؛ به خود جذب نموده است.

به طور کلی استفاده همگانی از وب و اینترنت به عنوان یک سیستم اطلاع‏رسانی جهانی، شرکت ها و سازمان ها را با حجم زیادی از داده و اطلاعات مواجه می‏کند که نیازمند وجود فناوری های جدید و ابزارهای خودکاری است که به صورت هوشمند این حجم زیاد داده را به اطلاعات و دانش تبدیل کند که داده کاوی و وب کاوی نمونه هایی از این فناوری ها می باشد. امروزه وب سایت ها نقش مهمی در ارائه اطلاعات و دانش به کاربران نهایی دارند. الگوهای استفاده از وب و وب کاوی برای کشف اطلاعات پنهان، معنی دار و در حال رشد، مورد استفاده قرار می گیرد [Kundu 2012].

با ظهور اینترنت و توسعه تجارت الکترونیکی، نحوه تجارت و داد و ستد شکل تازه اي به خود گرفته است. با توجه به حجم معاملات تجارت الکترونیکی، شرکت ها در معرض رقابتی سنگین قرارگرفته اند. با توجه به اهمیت و تاثیر رضایت و وفاداري مشتري در بیشتر نمودن سهم بازار، سازمان ها به مدیریت ارتباط با مشتري به عنوان ابزاري براي افزایش سودآوري خود می نگرند. با توجه به پیشرفت فناوري و افزایش رقابت، مهمترین چالش پیش روي هر سازمان اقتصادي افزایش سود سازمان است. در شرایط دشوار رقابت، ارتباط به هنگام و سازمان یافته با مشتریان، مناسب ترین راه افزایش رضایت مشتري، افزایش فروش و در عین حال کاهش هزینه ها می باشد [عباسی و ترکمنی 1389]. یک تجارت الکترونیک موفق از راهبردهای خدماتی خوب استفاده می کند که سبب ایجاد وفاداری در مشتری می گردد. هر تماس مشتری با فروشگاه تجارت الکترونیک، کارمندان آن، وب سایت، پشتیبانی، مرکز تماس و سایر خدمات مرتبط، بر نظر فرد نسبت به آن شرکت یا سازمان اثر دارد. فناوری های وب فرصت منحصر به فردی در ارتباط تک به تک با مشتری ایجاد نموده است. به همین دلیل ارائه سرویس و خدمات استثنایی برای مشتری بهترین راه پیشرفت برای وب سایت است.

1-1- ضرورت و اهميت مديريت ارتباط با مشتري

وب کاوی با استفاده از فنون داده کاوی در جهت بازیابی، استخراج و ارزیابی خودکار اطلاعات به منظور کشف دانش از مدارک و خدمات وب می پردازد و اطلاعات ساختاري وب مانند پيوندهاي بين صفحات وب و اطلاعات مربوط به نحوه استفاده کاربران از وب را تجزیه و تحلیل می کند. وب کاوی می تواند در حوزه هایی مانند تحلیل و مدیریت بازار، تحلیل سبد بازار، بازاریابی هدف، فهم رفتار مشتری، تحلیل و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد. عرضه‏ محصولات با کیفیت برتر و ارائه‏‏ خدمات به مشتریان در سطح عالی و به طور مستمر موجب ایجاد مزیت‏های رقابتی برای شرکت ها و سازمان ها می گردد و همچنین می تواند باعث ایجاد وفاداری در مشتریان و حفظ بلند مدت آن ها گردد.

مشتریانی که از محصولات خریداری شده یا خدمات ارائه شده راضی نیستند تجربه‏ خود را به دیگران منتقل می‏کنند و زمینه کاهش درآمد و سود شرکت را فراهم آورد. انتظارات، نیازها و خواسته‏های در حال تغییر، دلالت بر این موضوع دارد که ارزیابی رضایتمندی مشتری به صورت مداوم بسیار ضروری است [Emtiyaz & Keyvanpour 2011].

بی شک می توان گفت مهم ترین دارایی اغلب سازمان ها مشتریان آن ها هستند. مشتریان به خاطر ارتباط مستقیمی که با اقدامات یک سازمان دارند، منبع ارزشمندي براي فرصت ها، تهدیدات و سوالات عملیاتی مرتبط با صنعت مربوطه می باشند. امروزه براي رشد و بقا در عرصه رقابت اقتصادی، شرکت ها و سازمان ها باید به مشتري مداري اهمیت ویژه اي داده و ارتباط خود را با خریداران کالا بیش از پیش افزایش دهند [عباسی و ترکمنی 1389].

1-2- اهداف مديريت ارتباط با مشتري در حوزه تجارت الكترونيك

 در روندهاي کسب و کاري جدید، بدست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف شرکت ها به خود اختصاص داده است و مدیران ارشد به خوبی می دانند موفقیت آن ها در راه رسیدن به اهداف کلان سازمان، در گرو جلب رضایت مشتریان است. هدف از مدیریت ارتباط با مشتری، توانمندسازي سازمان براي ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق ایجاد فرآیندهاي خودکار و یکپارچه براي جمع آوري و پردازش اطلاعات مشتریان است [عباسی و ترکمنی 1389].

در مجموع دستیابی به مزایای زیر، از اهداف مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیکی است [میرفخرالدینی و همکاران 1388]:

افزايش آگاهي از موجوديت آنلاين شركت؛

افزايش اعتماد و اعتبار شركت در محيط آنلاين؛

تقويت برداشت ها از شركت به عنوان كسب و كاري كه از فناوري هاي پيشرفته استفاده مي كند؛

افزايش حمايت ايجاد شده براي مشتريان در طول فرآيند خريد و بعد از آن؛

افزايش تعداد كل كاربران وكاهش هزينه جذب مشتريان جديد؛

افزايش تعداد مشترياني كه موجب درآمد و مزاياي بيشتر هستند؛

افزايش نرخ رسيدگي و حل شكايات مشتريان و پاسخگويي به سوالات كاربران؛

افزايش و بهبود استفاده از فناوري هاي پيشرفته در مقايسه با رقبا؛

به كارگيري بسيار سريع تر و موثر فرآيندهاي تجاري در شركت؛

افزايش قابليت فرآيندهاي تجاري مورد استفاده در شركت؛

بهبود مديريت محتواي سايت و افزايش قابليت سوددهي؛

افزايش تنوع خدمات ارائه شده در سايت مانند پست الكترونيك، تلفن هاي ضروري، سيستم پاسخگويي سريع.

مدیریت ارتباط با مشتری خوب و موثر نیاز به درک روشنی از نیازهای مشتری دارد. مدیریت باید به نیازهای روز مشتریان توجه داشته باشد و بر این اساس آن ها عمل کند. جمع آوری اطلاعات در مورد مشتریان و تجزیه و تحلیل از صفحه های شخصی آن ها برای داده های بزرگ آسان نیست [Venkata Krishna et.al 2012]. مهم ترین کاربرد وب کاوی در حوزه تجارت الکترونیک و اقتصاد منجر به تشخیص بسیاری از حقایق و عوامل موثر در مدیریت ارتباط با مشتری و خدمات موثر بر مشتریان از طریق رفتار و برقراری ارتباط با سیستم می باشد [Emtiyaz & Keyvanpour 2011]. بنابراین وب کاوی کمک شایانی در شناخت سریع مشتری و کاهش هزینه‏های مربوط به بررسی مشتریان می‏کند. وب کاوی یکی از عناصر مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک است و می‏تواند به حرکت شرکت‏ها به سمت مشتری محوری کمک کند. در فرآیند وب کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری داده‏های خام از منابع مختلفی جمع‏آوری می‏شوند و به دانش و اطلاعات مفید تبدیل می گردد. وب کاوی توسط تکنیک های داده کاوی می‏تواند سودآوری مشتری‏های بالقوه را که می‏توانند به مشتریان بالفعل تبدیل شوند، پیش‏بینی کند. پس از طریق وب کاوی می توان ارزش مشتریان را تعیین، رفتار آینده آن ها را پیش‏بینی و تصمیمات آگاهانه‏ای را در این رابطه اتخاذ نمود [Gupta & Todwal 2012].

1-3- هدف پايان نامه

به دلیل رقابت شدید در تجارت الکترونیک، تصمیمات اتخاذ شده جهت جذب مشتریان بهتر و نگهداری آن ها جهت موفقیت و بقای تجارت لازم است و ایجاد یک طرح مدیریت موثر ارتباط با مشتری و طراحي مناسب وب سايت ها با استفاده از تکنیک های وب کاوی به نظر می رسد تنها راه پیشروی باشد و تکنيک هاي وب کاوي مي توانند تا حد چشمگيري به موفقيت تجارت الکترونيکي کمک نمايند. در پژوهش پیش رو، هدف تدوین و ارائه روشی بهبود یافته نسبت به روش های موجود در حوزه تجارت الکترونیک و مشتری مداری در دنیای مجازی است، به گونه ای که سبب افزایش میزان رضایت و وفاداری مشتریان، افزایش سودآوری شرکت ها و سازمان ها و ارتقای نسبی شرایط موجود در بازارهای رقابتی گردد.

1-4- مراحل انجام تحقيق

به منظور ارزيابي روش پيشنهادي، رفتار 125 مشتري اينترنتي بررسي شده است تا مواردي كه از نظر آنان در مراجعه به يك فروشگاه مجازي اهميت دارد، شناسايي شود. اين موارد در 14 فيلد دسته بندي شده و سپس توسط تكنيك هاي مرسوم داده كاوي كه در مورد وب كاربرد دارد؛ تحليل شده است تا بتوان مناسب ترين تكنيك را براي سنجش كارايي سايت تجارت الكترونيك و در نتيجه رضايتمندي مشتريان و حفظ وفاداري آنان شناسايي نمود.

1-5- ساختار پايان نامه

اين پايان نامه در پنج فصل تنظيم شده است. در فصل اول مقدمه، ضرورت، اهميت و اهداف مديريت ارتباط با مشتري، هدف پايان نامه و مراحل انجام تحقيق بيان گرديد. فصل دوم شامل  ادبيات موضوع و مباني نظري در زمينه مديريت ارتباط با مشتري و كاربردهاي داده كاوي و وب كاوي است. فصل سوم به بيان تحقيقات انجام شده مي پردازد و مزايا و معايب روش هاي موجود بررسي مي گردد. در فصل چهارم، راهكار پيشنهادي ارائه شده و مراحل مربوط به آن به تفضيل بيان مي گردد. فصل پنجم، حاوي جمع بندي مطالب مطرح شده، نتيجه گيري و پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آينده مي باشد. منابع مورد استفاده در اين پايان نامه در انتهاي پايان نامه قرار دارد.

فصل دوم

 2- ادبيات موضوع و مباني نظري تحقيق

2-1- مقدمه

هدف اين فصل، بيان تعاريف مديريت ارتباط با مشتري، الزامات و اقدامات مورد نياز براي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري در سازمان ها و ايجاد فروشگاه مجازي، ابعاد اصلي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي و اهميت، كاربردها، مراحل و تكنيك هاي موثر داده كاوي و وب كاوي در اين زمينه مي باشد.

2-2- تعاريف مديريت ارتباط با مشتري

متخصصان و نظریه پردازان هرکدام تعاریف مختلفی از مدیریت ارتباط با مشتري ارائه می دهند که می توان آن ها را در چهار گروه کلی با عناوین استراتژي، فناوري، فرآیند و سیستم اطلاعاتی طبقه بندي نمود. برخی از تعاریف مدیریت ارتباط با مشتریان از دیدگاه نظریه پردازان مختلف به شرح زیر است [عباسی و ترکمنی 1389]:

1- بخشی از استراتژي یک سازمان جهت شناسایی و راضی نگهداشتن مشتریان و تبدیل آن ها به مشتري دائمی می باشد. همچنین در راستاي مدیریت ارتباطات مشتري با شرکت و به منظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتری، شرکت را یاري می نماید.

2- مجموعه متدولوژي ها، فرآیندها، نرم افزارها و سیستم ها است که به موسسات و شرکت ها در مدیریت موثر و سازمان یافته ارتباط با مشتري کمک می کند.

3- ایجاد و حفظ ارتباط شخصی با مشتریان سودآور سازمان از طریق استفاده مناسب از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات.

4- یک فرآیند، متشکل از نظارت بر مشتري، مدیریت و ارزشیابی داده ها و نهایتا ایجاد مزیت واقعی از اطلاعات استخراج شده در تعامل با آنان است.

5- استراتژي جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوري فرآیندها و تمام فعالیت هاي کسب و کار را حول مشتري یکپارچه می سازد.

3-2- الزامات و اقدامات مورد نياز براي پياده سازي CRM

 قبل از آن که بتوان سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را در شرکت یا سازمانی پیاده سازی کرد، لازم است قدم‏های زیر در شرکت یا سازمان برداشته شود [Tuzhilin 2012]:

آشنایی با مفاهیم و نظریه‏های مشتری مداری و کشف اهمیت و جایگاه مشتری؛

آشنایی با معیارهای کیفیت خدمات و ارتباط آن با مشتری ‏مداری؛

شناسایی موانع و مشکلات موجود برای برقراری ارتباط با مشتریان؛

مطرح نمودن راه‏حل‏هایی به منظور ارتقاء سطح مشتری‏ مداری؛

شناسایی شرایط رقابتی و ارائه راه‏حل ها.

مدیریت ارتباط با مشتری راهبردي جامع و مشتمل بر فرآيند تحصيل، نگهداري و مشاركت با مشتريان منتخب براي ايجاد ارزش عالي هم براي شركت و هم براي مشتريان است. با توجه به شكل 2-3 مدیریت ارتباط با مشتری از طريق ايجاد، حفظ و تقويت رابطه با مشتريان اصلي، سعي در شناخت آن ها، نيازها و خواسته هاي ايشان دارد و از طريق پاسخ مناسب و به موقع به اين نيازها، رضايت مشتريان را هرچه بيشتر جلب كرده و كم كم موجب افزايش وفاداري و اعتماد آنان به سازمان مي شود و بدين ترتيب عملكرد بازاريابي بهبود مي يابد. رضايت و اعتماد دو شاخص اصلي عملكرد بازاريابي است و از طرف ديگر حفظ مشتريان و وفاداري آنان موجب كاهش هزينه هاي سازمان در جذب مشتريان جديد مي شود. زيرا مشتريان وفادار، مشتريان جديدي را به سازمان وارد مي كنند و در نتيجه موجب افزايش فروش شده و سودآوري سازمان افزايش مي يابد [طاهرپور کلانتری و طیبی طلوع 1389]. مديريت موثر ارتباط با مشتري سبب افزایش درآمد، شناخت فرصت هاي جدید، کاهش فرصت هاي از دست رفته، کاهش فرار مشتریان، ایجاد وفاداري در مشتري، بهبود خدمات به مشتریان، بهبود جلوه سازمان، کاهش هزینه ها، ذخیره اطلاعات سازمان، کاهش دوباره کاري هاي بازاریابی مي گردد [عباسی و ترکمنی 1389].

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM) در بانك
 • پايان نامه طراحي الگويي براي تقلبات مالي در صنعت بانکداري
 • پايان نامه تدوين شاخصها و داشبورد ارزيابي و پيشبيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان با شبکه عصبي و درخت تصميم C5
 • پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با اجراي موفق مديريت ارتباط با مشتري با رويكرد فازي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122