پايان نامه ارائه مدلي براي اندازه گيري ميزان چابکي در شرکت هاي نرم افزاري بر اساس اصول چابک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه مدلي براي اندازه گيري ميزان چابکي در شرکت هاي نرم افزاري بر اساس اصول چابک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارائه مدلي براي اندازه گيري ميزان چابکي در شرکت هاي نرم افزاري بر اساس اصول چابک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه3
1-2-بیان مساله اساسی تحقیق بطور کلی3
1-3-ضرورت تحقیق4
1-4-نوآوری4
1-5-اهداف4
1-6-فرضیه های تحقیق5
1-7-روش تحقیق5
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه7
2-2- تاریخچه7
2-3- بیانیه چابک9
2-4- توسعه نرم افزار چابک12
2-5- مجموعه ای از روش های چابک13
2-5-1 روش XP13
2-5-2 اسکرام scrum17
2-5-3 خانواده کریستال20
2-5-4 توسعه ویژگی رانده (FDD)22
2-5-5 توسعه ناب24
2-5-6 روش توسعه سیستم های پویا (DSDM)25
2-5-7 مدلسازی چابک27
2-6- کارهای مرتبط29
2-6-1 چابکی نسبی29
2-6-2 ابزار سنجش thoughtworks30
2-6-3 سایر موارد31
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه33
3-2- نحوه گزینش معیارهای ارزیابی33
3-3- معیارهای ارزیابی34
3-4- مدلسازی58
3-5- جمع آوری اطلاعات59
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه61
4-2- تحلیل داده ها61
4-2-1 جامعه آماری61
4-2-2 تحلیل اولیه62
4-2-3 محاسبه اوزان ـ مدلسازی63
4-2-4 نحوه استفاده از مدل اندازه گیری63
4-2-5 پیاده سازی نرم افزار66
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری68
5-2- پیشنهادات68
منابع و مآخذ69
فهرست منابع انگلیسی70
ضمائم و پیوست ها73
پیوست 1- پرسشنامه74
پیوست2- داده های خام78
چکیده انگلیسی81

فهرست منابع

 [1]  D. Cohen, M. Lindvall, and P. Costa, “An Introduction to Agile Methods,” Advances in computers, vol. 62, pp. 1-66, 2004.

[2]  K. Beck, A. Cockburn, R. Jeffries, and J. Highsmith. (2001, July 2013). Agile manifesto. Available:

[3]  T. J. Gandomani, H. Zulzali, A. A. A. Ghani, A. M. Sultan, and M. Z. Nafchi, “Obstacles to moving to agile software development; at a glance,” Journal of Computer Science, vol. 9, pp. 620-625, 2013.

[4]    L. Williams, “What agile teams think of agile principles,” Communications of the ACM, vol. 55, pp. 71-76, 2012.

[5]    M. Cohn, Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2009.

[6]   Chromatic, Extreme Programming Pocket Guide. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2013.

[7] J. A. Highsmith, Agile Software Development Ecosystems. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2002.

[8]  J. Highsmith and A. Cockburn, “Agile software development: The business of innovation,” Computer, vol. 34, pp. 120-122, 2001.

چکیده

استفاده از روشهای چابک در توسعه نرم افزار به جای روشهای سنتی چندی است در حال گسترش است. این روشها که به عنوان واکنشی به مشکلات موروثی روشهای سنتی ارائه شده اند، تحقق اهداف و ارزشهای نوینی را وعده داده اند. بر خلاف روشهای سنتی، این روشها سعی دارند تا فرایند توسعه نرم افزاری چابکی را در سازمان بنا نهند که در نتیجه آن هم مشتری و هم سازمان از نتایج راضی باشند. انطباق کامل با روشهای چابک به دلیل تمرکز آنها بر افراد و نه فرایند ها، در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند زمان مناسبی می باشد. بدین جهت، هر چه سازمان چابکی بیشتری بتواند فراهم نماید، ارزشهای چابکی بیشتری را میتواند برای خود و مشتریانش فراهم نماید. با توجه به نیاز به ابزار سنجش چابکی، در این تحقیق سعی شده است که مدل اندازه گیری چابکی فراهم گردد که بر اساس معیارهای قابل پذیرش جهانی، بتواند میزان چابکی را در سازمانهای نرم افزاری محاسبه نماید. اگر چه سنجش کمی یک ارزش کیفی شاید دقت لازم را نداشته باشد، اما می تواند به عنوان معیاری برای بهبود و ارتقا چابکی در سازمان به کار گرفته شود. در این تحقیق، به جای تمرکز بر روشهای چابک، تمرینات چابک به عنوان زیربنای مدل اندازه گیری در نظر گرفته شده اند. بدین ترتیب مدل طراحی شده، مستقل از روشهای توسعه بوده و می تواند در همه شرکتها، حتی شرکتهایی که فقط بخشی از روشهای چابک را به کار گرفته اند، مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی : چابکی ، معماری سازمانی چابکی ، روش های چابک ، مدلسازی چابک

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

بیش از 60 سال است که شرکتهای تولید کننده نرم افزار از روشهای سنتی برای تولید محصولات نرم افزاری خود استفاده می کنند. در این مدت فرصت مناسبی بوده که این روشهای توسعه به طور مناسبی مدون شده و به نوعی استاندارد مناسبی برای توسعه نرم افزار در اختیار توسعه دهندگان قرار دهند. از اوائل قرن جدید و همزمان با توسعه روز افزون اینترنت و وب و همچنین فراگیر شدن استفاده از بسته های نرم افزاری مشکلات سنتی روشهای توسعه نرم افزار بیش از پیش خود را نشان دادند. تاخیر در تحویل بسته های نرم افزاری، امکان عدم تغییر در نیازمندی های مشتریان و در نهایت نارضایتی مشتریان موارد است که توسعه نرم افزار با روشهای سنتی را نج میدهد. ظهور روشهای نوین توسعه که مستلزم ساز و کاری جدید در محیط توسعه نیز می باشد به عنوان راه حلی برای مشکلات مزبور در نظر گرفته شد. روشهای نوین که آنها را روشهای توسعه چابک نامیده اند، سعی دارند که با ارائه فرایندهای توسعه جدید چابکی مناسبی به شرکتهای تولید کننده نرم افزار بدهد.

1-2 بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي

امروزه روشهای چابک در توسعه نرم افزار (Agile methodologies) در حال جایگزینی با روشهای سنتی توسعه نرم افزار(Traditional methodologies) هستند [1]. روشهای چابک که به نوعی واکنشی به روشهای سنتی هستند، ارزشهای متفاوتی را در مقایسه با روشهای سنتی دنبال میکنند [2].  یکی از مسائلی که شرکتها و سازمانهای نرم افزاری در مسیر تغییر روش خود از سنتی به چابک به کرات با آن مواجه هستند، اندازه گیری میزان چابکی است که در هر برهه زمانی حاصل نموده اند. نکته در اینجاست که این تغییر، فرایندی ناگهانی نیست و گاها بیش از یکسال زمان نیاز دارند و گاها با دشواری های فراوانی نیز همراه است [3]. این امر، میزان نیاز به یک ابزار سنجش را بیشتر نشان میدهد. متاسفانه ابزار سنجشی که توافق مناسبی بر آن باشد هنوز وجود ندارد. معیار اندازه گیری مناسب، باید به نحوی باشد که ضمن داشتن پشتوانه علمی مناسب، از سادگی نیز برخوردار بوده و به راحتی توسط شرکتها و سازمانها ( حتی سازمانهای کوچک) قابل بهره برداری باشد. استفاده از اصول چابک به عنوان معیاری که توافق کلی بر روی آن وجود دارد میتواند در این راستا کمک کننده باشد [4]. بر این اساس ارزشهای چابک که در بیانه چابک [2]  و الحاقیه آن مطرح شده اند به عنوان معیاری برای چابک سازی سازمانی در نظر گرفته شود. اما مسلما ارزشها و اصول چابک برای آنکه بتوانند در یک محیط عملی مورد قضاوت واقع شوند چندان مناسب نیستند. چرا که هر کدام از روشهای چابک مانند اسکرام(Scrum) [5]یا اکس پی (XP) [6]و یا روشهای دیگر دارای فعالیت ها، نقش ها و ویژگی های خاص بوده که با روشهای دیگر قابل مقایسه نخواند بود.  به عنوان یک پیشنهاد بهتر استفاده از تمرینات چابک به عنوان هسته اولیه ابزار اندازه گیزی مزبور می باشد. در واقع بر اساس تطبیق این تمرینات در سازمان و میزان تمریناتی که در سازمان به صورت نهادینه شده در حال استفاده می باشند، می توان چابکی سازمان را برآورد کرد. این معیار زیربنای اندازه گیری مورد نظر این تحقیق می باشد.

1-3 ضرورت تحقیق

شرکتهای متعددی که در حال تغییر روش های توسعه نرم افزار خود از روشهای سنتی به روشهای چابک هستند، در مقاطع زمانی مختلف نیازمند بررسی میزان پیشرفت خود در چابک سازی هستند. این مساله هم میتواند در راستای بررسی پتانسیل ارزشهای قابل حصول در سازمان کمک نماید و هم می تواند با ایجاد فضای مثبت ناشی از پیشرفت فرایند چابک سازی در روحیه تیمی افراد در افزایش راندمان و منافع سازمانی مفید واقع شود. داشتن ابزاری که بتواند بر اساس یک تحقیق علمی میزان چابکی را نشان دهد میتواند به شدت مورد توجه شرکتهای مزبور باشد. همچنین این ابزار میتواند یک مبنایی برای تعیین فرایندهای آتی قابل انتخاب برای چابک کردن سازمان باشد. به این ترتیب علاوه بر بحث اندازه گیری راهنمای مناسبی نیز برای فرایند تغییر رفتار سازمان نیز خواهد بود.

1-4 نوآوری

آنچه این تحقیق را در نوع خود نوآور می نماید، ارائه یک مدل اندازه گیری چابکی است که وظیفه اصلی آن نشان دادن میزان چابکی است که تا کنون سازمان به آن دست یافته است. همچنین در یک گام اضافه میتواند تمریناتی که هنوز در سازمان نهادینه نشده اند را با میزان تاثیر آنها در چابکی سازمان نشان دهد.

چنین مدلی میتواند به عنوان راهنمایی برای چابک تر شدن شرکتهای نرم افزاری باشد. شاید به عنوان یک ابزار کمکی در فرایند چابک شدن شرکتهای نرم افزاری نیز قابل به کار گیری باشد.

1-5 اهداف

در پایان این پروژه، یک ابزار ساده اندازه گیری چابکی در قالب یک برنامه کاربردی یا وب سایت تهیه خواهد شد. در این وب سایت سازمانها بایستی سوالاتی را که از آنها در مورد تمرینات چابک پرسیده می شود پاسخ دهند. بر اساس این پاسخ ها، میزان چابکی سازمان نشان داده می شود.

سازمانها یا شرکتهای تولید کننده نرم افزار با کمک این ابزار میتوانند رشد خود در دستیابی به آرمانهای چابکی را محک بزنند. این ابزار هم برای شرکتهایی که خواهان استفاده از روشهای چابک میباشند مناسب است و هم برای آنانی که در حال استفاده از برخی از جنبه های چابکی می باشند.

1-6 فرضیه های تحقیق

موارد زیر در این تحقیق مفروض می باشند:

این تحقیق به بحث تطبیق متدولوژی های چابک با سازمان و پروژه های نرم افزاری وارد نخواهد شد.

به دلیل نیاز به ارائه یک مدل مورد پذیرش عمومی، تنها مدارک و مستنداتی که در چارچوب روشهای چابک مورد توجه شرکتهای نرم افزاری است، مورد توجه قرار میگیرید.

این تحقیق مستقل از متدولوژی می باشد. بدین ترتیب همه سازمانها و شرکتهای نرم افزاری که در همه یا بخشی از پروژه های خود، یک یا چند روش توسعه نرم افزار چابک را به کار میگیرند، قادر به بهره گیری از نتایج تحقیق خواهند بود.

1-7 روش تحقیق

انجام هر کار تحقیقاتی مستلزم بستر سازی مناسب برای انجام موضوع تحقیق است. اهمیت استفاده از روش تحقیق مناسب تا حدی است که می تواند به شدت نتایج تحقیق را متاثر سازد. از این روی است که در همه تحقیقات پژوهشی به منطور شفاف سازی و ایجاد درک مناسب از نتایج تحقیق، پیش از شروع عملیات تحقیق، روش و گامهای انجام پژوهش به صورت مشخص بیان می گردد.

در این تحقیق موارد زیر انجام خواهد شد:

استخراج معیارهای اندازه گیری چابکی

کلاسه بندی کردن این معیارها به منظور سادگی تفسیر نتایج

تعیین وزن هر کدام از معیارها بر اساس نظر سنجی از متخصصین

تدوین ساختار مدل اندازه گیری

پیاده سازی ابزار

مستند سازی

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

سرعت زندگی نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است. کامپیوترها هر روز سریع تر و قوی تر از قبل می شوند و انسانها در تمام شبانه روز از طریق کابل، مودم، تلفن همراه و ابزارهای الکترونیکی دیگر همواره متصل به شبکه های کامپیوتری اند. همه چیز در حال تغییر است و تغییر جزو لاینفک زندگی الکترونیکی مردم شده است. در این میان مهندسی نرم افزار به عنوان تامین کننده فرایندهای لازم برای زندگی دیجیتالی ملزم به رشد سریع و عقب نماندن از قافله لجام گسیخته رشد تکنولوژی است.

مهندسی نرم افزار بایستی فرایندهایی را تولید کند که نه تنها به تغییرات پاسخ دهند بلکه از آنها استقبال هم بنمایند. این فرایندها و متدها، روشهای چابک نامیده می‌شوند و امروزه جای خود را در شرکتهای تولید کننده نرم افزار در برخی از نقاط دنیا یافته اند و در برخی دیگر کم کم  نمود خواهند یافت.

در این بخش به بررسی این روشها و جایگاه آنها در مهندسی نرم افزار خواهیم پرداخت. در بخش اول این گزارش تاریخچه ای از چگونگی شکل گیری این روشها ارائه خواهد شد، سپس در بخش بعد ضمن بررسی مفهوم چابکی متدهای معروف را بررسی خواهیم کرد.

2-2 تاریخچه

روشهای چابک به عنوان یک واکنش به مشکلات روشهای سنتی تولید نرم افزار معرفی شده اند. روشهای سنتی با مشکلاتی چون «مستند سازی سنگین، قراردادهای کاری دقیق، برنامه ریزی کامل، طراحی نهایی و …» شناخته می‌شوند[2]. در واقع در روشهای سنتی، کار با یک مستند دقیق و کامل به نام “نیازمندیهای سیستم” شروع می‌شود، سپس طراحی معماری و طراحی سطح بالا و جزئیات به دنبال آن باید اجرا گردند و کار با توسعه (تولید کد) و بازرسی دنبال می گردد. از نیمه دوم دهه نود برخی از صاحبنظران نرم افزار به این نتیجه رسیدند که شروع فرایند تولید نرم افزار با فازهای سنگین و دقیق مطالعه نیازمندی ها و طراحی کامل، بسیار وقت گیر و در مواقعی غیر قابل انجام است[7]. در واقع رشد سریع صنعت و لزوم تغییر نیازمندیها مجالی برای استفاده از روشهای سنتی نمیداد. بسیاری از مشتریان در ابتدای کار نمی‌توانستند نیازمندی های خود را به طور دقیق و کامل بیان کنند، در عین حال انتظارات آنها از محصول نهایی هم فراتر از بیان اولیه آنها بود. در نهایت برخی از متخصصین به طور مجزا به ایجاد تغییراتی در فرایندهای تولید نرم افزار خود نمودند که به نحوی بتوانند پاسخگوی مشکل فوق باشند. در واقع با ایجاد فعالیتهای جدید در فرایند توسعه نرم افزار اقدام به ایجاد ارزشهایی در فرایند توسعه نموده اند که تا حدی می توانست مسائل مربوط به تغییر سریع صنعت و نیاز آن را جوابگو باشد. بررسی اجمالی این روشها نشان می‌دهد که در خیلی از موارد این روشها فعالیت کاملاً جدیدی را نشان نمی دهند]8[، آنچه در این روشها بیشتر به چشم میخورد توجه به ارزشهایی است که نسبت به روشهای سنتی پررنگ تر شده اند. بهبود فرایند نرم افزار فرایندی تکاملی است به نحوی که فرایندهای جدیدتر بر پایه توفیق ها و یا شکستهای فرایندهای پیشین ساخته می‌شوند و شاید حقیقت امر این باشد که برای شناخت روشهای چابک لازم باشد فرایندهای پیش از این روشها نیز بررسی شوند.

روش (مدل) آبشاری [1] اولین فرایند توسعه نرم افزار بوده]9[که با شناخت و تحلیل کامل نیازمندیهای کاربر شروع می‌شود. برای این امر تحلیل گران لازم است تا چندین ماه به طور کامل همه نیازمندیهای کاربر را بررسی کرده و مستندات دقیقی در خصوص آنها تهیه و به تأئید کاربر برسانند. سپس برنامه نویسان با بررسی کامل این مستندات اقدام به طراحی دقیق جزئیات کاربردی نرم افزار نموده و پس از آن مرحله تولید (کدنویسی) سیستم انجام میگیرد و در نهایت پس از تست کامل سیستم، محصول به بازار عرضه می‌گردد [10].

این فرایند در حالت تئوری خوب و مناسب به نظر میرسد، اما در عمل برخلاف آنچه به نظر میرسد،  در موارد زیادی درست کار نمی‌کند. در درجه اول کاربران پس از مدتی نظراتشان عوض می شود و گاهاً پس از ماهها و یا حتی سالها علیرغم تهیه مستندات کامل از نیازمندیهای کاربران، آنها هنوز مطمئن نیستند که دقیقاً چه چیزی نیاز دارند. در درجه دوم پس از مدتی نیازمندیهای گفته شده، در ذهن تولیدکنندگان نقش می‌بندد و تغییر این موارد دشوارتر از قبل خواهد شد. روشهای سنتی وقتی نرخ تغییرات در نیازمندیها پایین باشند، هنوز هم مناسب هستند]11[، چرا که کاربران، تولیدکنندگان، معماران و مدیران سیستم لازم است که همه تغییرات (هرچند کوچک) را در نظر بگیرند و لحاظ نمایند. در مدل آبشاری فرض بر این است که نیازمندیها تغییر نمی یابند و تا پایان پروژه ثابت هستند و برای اطمینان از این امر، در مواردی تائید رسمی کاربر را نیز دریافت می‌کنند. اما در نهایت ممکن است، محصول کاربردی مناسبی ایجاد نگردد. تکنیکهای توسعه نرم افزار تدریجی (تکاملی) و تکراری برای حل نقص  فوق، بر پایه تقسیم چرخه تولید نرم افزار آبشاری به چندین قسمت، بنا نهاده شده اند [12]. روش توسعه تدریجی تأکید بر کاهش زمان توسعه دارد و برای حصول به این امر، اقدام به شکست پروژه به چندین بخش می نماید که این بخشها می توانند در زمان توسعه همپوشانی داشته باشند، اگرچه این تکامل باز هم بر اساس مدل آبشاری انجام میگیرد. در واقع تنها دستاورد این روش (ها) کاهش زمان توسعه است و کماکان مسائل مربوط به نیازمندیها و مشکل تغییر در آنها وجود دارد.

[1] Waterfall

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122