پايان نامه ارائه نحوه بکارگيري تجهيزات ITS براي بهينه سازي منابع و امکانات در مديريت بار و حمل ونقل جاده اي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه نحوه بکارگيري تجهيزات ITS براي بهينه سازي منابع و امکانات در مديريت بار و حمل ونقل جاده اي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارائه نحوه بکارگيري تجهيزات ITS براي بهينه سازي منابع و امکانات در مديريت بار و حمل ونقل جاده اي   بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول   13
مقدمه        14
بیان مسئله    15
اهداف طرح و جمعبندی    16
فصل دوم : مبانی نظریه تحقیق    18
مقدمه    19
1-2- سیمای حمل و نقل کشور    20
1-2-1 میزان کالای حمل شده و نوع کالا    20
2-1-2- سفر کامیونهای حامل کالا    21
3-1-2- شاخص های عملکردی حمل و نقل کالا در سال 89    23
4-1-2- ترکیب ناوگان باری     23
2-2- چالش ها و فرصتهای حمل و نقل    24
1-2-2- مفهوم , علل و رفع مشکل یکسر خالی    24
2-2-2- لزوم برقراری تعادل بین انبارها و شرکتهای حمل ونقل    25
3-2-2- مدلهای تصمیم گیری و مدیریت بارگیرهای خالی    26
4-2-2- مدل های ریاضی مدیریت ناوگان    27
5-2-2- مدیریت بارگیر های خالی    27
6-2-2- تجمع بارگیر های خالی    28
1-3-2- انواع بارگیرها و نقش آنها در یکسر خالی    29
2-3-2- مضرات خواب کامیون ها     31
3-3-2- نتیجه گیری    32
4-2- مدیریت ناوگان    32
1-4-2- معرفی مدیریت ناوگان    32
2-4-2- توانمندیهای سیستم مدیریت ناوگان    33
3-4-2- هزینه های مدیریت ناوگان و تجارت     34
4-4-2- سودمندی و کاهش هزینه ها با راه حل های مدیریت ناوگان و توسعه تکنیکی     35
5-4-2- مکانیابی و ناوبری وسایل نقلیه    36
5-2- ITS    36
1-5-2- تعاریف ITS    37
2-5-2- اهداف ITS    38
3-5-2- دامنه و کاربرد ITS    38
4-5-2- تجهیزات ITS در بهبود حمل و نقل بار    39
5-5-2- نتیجه گیری    40
6-2- کاربرد GPS در مدیریت ناوگان    40
1-6-2- GPS در صنعت حمل و نقل     41
فصل سوم : معرفی سامانه در گاه ملی بار (پیشینه طرح)    42
1-3- درگاه ملی بار    43
2-3-مراحل اجرایی پروژه در گاه ملی بار    43
1-2-3- فازبندی طرح    44
2-2-3- اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری     44
3-2-3- لزوم همکاری و تعامل نهادها برای درج بار     45
3-3- تاثیر ایجاد سامانه درگاه ملی بار بر  اقتصاد    45
4-3- طراحی سامانه     46
5-3- چالش ها و فرصتهای سامانه درگاه ملی    47
7-4- استاندارد های مورد نیاز یک سیستم مدیریت ناوگان مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا    49
1-7-4- نیازمندیهای یک نرم افزار مدیریت ناوگان     49
8-4- طراحی سیستم مدیریت ناوگان    50
1-8-4- حدود سیستم     51
فصل چهارم : پروسه نیاز سنجی مدل بهبود یافته سامانه درگاه ملی بار    56
ضرورت وجود سامانه درگاه ملی بار    58
1-4- مهندسی نیاز سنجی مدل بهبود یافته سامانه درگاه ملی بار    59
1-1-4- مهندسی نیاز سنجی برای سیستم تحت وب    59
2-1-4- ذی نفعان سیستم های وب بیس    60
2-4- سند نیاز سنجی مدل بهبود یافته سامانه درگاه ملی     62
1-2-4- معرفی و کلیات طرح    62
2-2-4- مستندات طرح    63
3-2-4- حدود پروژه و میزان توسعه پذیری در آینده    64
3-4- توصیف سیستم    65
1-3-4- هدف وب سایت درگاه ملی بار    68
2-3-4- معرفی وب سایت     68
3-3-4- فرایند ورود به سامانه     70
4-3-4- تعهد راننده    71
5-3-4- کارت هوشمند     72
6-3-4- فرایند رزرو و کنسل بار    72
7-3-4- فرایند کنسلی بار     74
8-3-4- نرم افزار های رد یابی مبتنی بر GPS    74
4-4 نیازهای کارکردی سیستم     82
1-4-4- نیازهای DATA BASE    84
2-4-4- نیازهای خارجی سیستم    84
5-4- نیازهای غیرکارکردی    85
1-5-4- نیاز های عملکردی سیستم با استفاده از DATA FLOW , DFD, USE CASE DIAGRAM    87
6-4- USE CASE     94
فصل پنجم : بررسی و تحلیل یافته های پژوهش    103
مقدمه و روش    104
1-5- آزمون مکنمار    106
2-5- نتایج حاصل از تحلیل آزمون     122
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات     124
کتابشناسی    130
پیوست ها     137

منابع

[7] E. S. Duni and A. A. Madhukar, “Models for supply chain design and logistics management of biorefineries” 88th Annual Conference on Transportation Research Board, Washington DC, 1-17, Apr. 2009.

[8] N. R. Velaga, M. A. Quddus , A. L. Bristow, “Developing an enhanced weight-based topological map-matching algorithm for intelligent transport systems”, Journal of Tramsportation Research Part C: Emerging Technologies , Vol. 17, Issue 6, pp. 672-683, Oct. 2009

[9] S. Kprasad, M. Weeks, Y. Zhang, A. Zelikovsky, S. Belkasim, R. Sunderraman, and V. Madisetti, “Mobile Fleet Application using Soap and System on Devices (SyD) Middleware Technologies”, IEEE, 37th International Conference on System Sciences, Hawaii, PP. 352-371, 2004.

[10] K. Shintani, A. Imai, E. Nishimura, S. Papadimitriou “The Container Shipping Network Design Problem with Empty Container Repositioning” Elsevier Journal on Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 43, Issue 1, pp. 39-59, Jan. 2007.

[11] K. Button , E. Doyle & R. Stough, “intelligent transport system in commercial fleet management: a study of short term economic benefits”, Journal on Transportation Planning and Technology, Vol. 24, Issue 2, pp. 155-170, Mar. 2001.

[12] M. E. O’kelly, “A Clustering Approach to the Planar Hub Location Problem”, Springer Journal of Annals of Operation Research, Vol. 40, No. 1, pp. 339-353, 1992.

[18]  مسعود طبیبی و محمد فتحیان، ” برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور” پژوهشنامه حمل و نقل، جلد 4، شماره 4، ص 291-306، زمستان 1386

[19]  رویانیان محمد, سمیعی سید محمد, احمدی فینی علیرضا “تاثیر سامانه های هوشمند حمل و نقل در بهبود الگوی مصرف سوخت” همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف،  زمستان 1387

[20]E-Commerce: Its Impact on Transportation,Logistics, and Supply Chain Management

Theodore Prince Kleinschmidt Inc.http://prince.ASCET.com

[21]Effectiveness of Elicitation Techniques in Distributed Requirements Engineering : WesleyJames Lloyd Mary Beth Rosson   James D. Arthur

[22] Requirements Specification  March 2010 ,Version 0.1,Prepared By:J2Lite Softwar

 [23] How to write a software requirements specification by Robert Japenga

[24] – Design of an IT-driven decision support system for vehicle routing and scheduling

Sotiris P. Gayialis *, Ilias P. Tatsiopoulos  Section of Industrial Management and Operational Research, Faculty of Mechanical Engineering, National Technical University of Athens, 15780 Zografos, Greece Received 26 January 2001; accepted 23 October 2002   mohem

[25] A TRAFFIC INFORMATION SYSTEM BY MEANS OF REAL-TIME FLOATING-CAR DATA Ralf-Peter Schäfer, Kai-Uwe Thiessenhusen, Peter Wagner

German Aerospace Center (DLR), Institute of Transport Research

Rutherfordstr. 2, 12489 Berlin, Germany

[26]  Fleet Management System Requirements Definition Working Document

 [27]d.j. Thomas . P.M. griffin/European journal of operational research 94 (1996) 1-15

 [28] Design Document Fleet Management System

[29] FREIGHT TRANSPORT TELEMATICS within theDRIVE II PROGRAMME

Report of Area 6 (Freight and Fleet Management)Extended Area 6 Report

(Version 3.1)“Final” May 1996

[30] On the Road with Fleet Management Trends in Marketing, Technology, and Solutions

Author: Richard Ponce  May 11, 2009 version 1.1

[31] Ve Exaterra Inc. 2520 St. Laurent Blvd. Ottawa, Ontario K1H 1B1 Canada , ro

GPS-based Fleet Management and Tracking Systems General Information Document February 2008 n Email   ,  web

[32] Efficiencies, savings and new opportunities for fleet managementFleet Optimization with IBM Maximo for Transportation 3. TTS00371-USEN-00  1 Copyright IBM Corporation 2007 IBM Corporation 1 New Orchard Road Armonk, NY 10504-177227 Produced in the United States07-07

[33] Wireless technologies for logistic distribution process Win-Bin See Aerospace Industrial Development Corporation, Taichung, Taiwan The current issue and full text archive of this journal is available at

[34] Design of Context-aware Systems for vehicles using complex system paradigms

Andry Rakotonirainy Centre for Accident Research and Road Safety – Queensland (CARRS-Q)

Queensland University of Technology Australia  ) http://eprints.qut.edu.au

[35] Applications of Advanced Technologies to Transportation Systems in Indian

Context  International Journal of Earth Sciences and Engineering ISSN 0974-5904, Volume 04, No 06 SPL, October 2011, pp. 394-397  K. V. R. Ravi Shankar Associate Professor, Department of Civil Engineering, GMR Institute of Technology, Rajam – 532127, Srikakulam, Andhra Pradesh, India, Email: kvrrshankar@gmail.com

[36]  AN OVERVIEW OF MODELS TO ASSIST IN THE DESSIGN AND EVALUATION OF CITY LOGISTICS PROJECTS Jaime Barceló Department of Statistics and Operations Research, Universitat Politècnica de Catalunya

[37] The application of information and communication technologies in transport G.A. Giannopoulos Aristotle University of Thessaloniki, Hellenic Institute of Transport, P.O. Box 361, 57001 Thermi, Thessaloniki, Greece

[38] Evaluation of Intelligent Transportation System Alternatives for Reducing the Risks of Truck Rollover Crashes Due to High Winds Prepared by:R&S Consulting PO Box 942

Cheyenne, WY 82001 , FEBRUARY 2007

[39] Transport Infrastructure Capacity Assessment (Intelligent Transport Systems and the Impact on Capacity) ROAD FREIGHT TRANSPORT

FP7-TPT-2008-RTD-1, Coordination and Support Action (Supporting) , Deliverable D6.2 (WP 5 report)

National Technical University of Athens – NTUA ,Voula Psaraki-Kalouptsidi, Ioanna Pagoni

[40] The Security and Privacy of Smart Vehicles JEAN-PIERRE HUBAUX,SRDJAN IEEE SECURITY & PRIVACY _ MAY/JUNE 2004  www.computer.org/security/

[41] Impacts of Information Technology on Personal Travel and Commercial Vehicle Operations:Research Challenges and Opportunities UCI-ITS-WP-00-6 Thomas F. Golob 1

Amelia C. Regan 2 1 Institute of Transportation Studies University of California, Irvine  2 Department of Civil and Environmental Engineering and Institute of Transportation Studies University of California, Irvine  June 2000 To appear in: Transportation Research – Part C: Emerging Technologies

 [42] AVAILABLE FROM ATIS. IN: IN PERPETUAL MOTION: TRAVEL BEHAVIOR RESEARCH OPPORTUNITIES AND APPLICATION CHALLENGES Accession Number:00930963Availability:Elsevier

The Boulevard, Langford LaneKidlington, Oxford OX5 GB united Kingdom

[43] coordinated supply chain management douglas.j.thomas , poul m.griffin school of industrial and system engineering , Georgia institute of technology

Atlanta . GA 30332 0205 USA

چکیده

هدف از این پژوهش بکار گیری تجهیزات حمل و نقل هوشمند (ITS) در مدیریت ناوگان باری است . برای این   منظور به نقد , بررسی و بهبود سامانه درگاه ملی بار که هم اکنون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است پرداخته و در این راستا سند نیاز سنجی مدل بهبود یافته در گاه ملی بار را ارائه نمودیم که به بررسی مسائل و مشکلات موجود در صنعت حمل و نقل و نقشی که تجهیزات ITS در بهبود این صنعت و کمک به مدیریت ناوگان جاده ای دارند, پرداخته ایم . همچنین تاثیر گذار بودن ردیابهای مبتنی بر GPS جهت تشخیص موقعیت مکانی ناوگان در مدل بهبود یافته سامانه درگاه ملی را مورد بررسی قرار داده ایم .در این پژوهش به ارائه سند نیازسنجی سامانه درگاه ملی بار بر اساس تلفیقی از استاندارد های IEEE-729 و نماتن پرداخته و نیازها را از دید کلیه ذینفعان پروژه مورد بررسی قرار داده ایم و ضمن اینکه نیازهای ذی نفعان تشریح شده بر اساس مدل های شی گرا اقدام به تهیه DFD,   USE CASE DIAGRAM,  . . . نموده ایم و در ادامه برای ارزیابی آنچه که تغییر داده و یا پیشنهاد شده است با بهره گیری از تکنیکهای تهیه پرسشنامه به روشQUIS چهار نمونه پرسشنامه برای دوگروه مختلف (گروه کارشناسان و گروه رانندگان /شرکت های حمل و نقل) طراحی شد . این دو گروه با سوالاتی متفاوت قبل از تغییرات و بهبود سامانه و سوالاتی بعد از تغییرو بهبود سامانه مورد پرسش قرار گرفتند که نتایج حاصل از این پرسشنامه ها در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون مکنمار مورد تحلیل قرار گرفت که طی نتایج بدست آمده از آزمون مذکور مشخص شد اضافه نمودن امکاناتی از قبیل خدمات رزرو بار , ایجاد کاربر جدید با عنوان گمرکات و . . . به مدل بهبود یافته سامانه باعث خواهد شد که دستیابی به اهداف اصلی پروژه که همان کاهش سفرهای یکسر خالی , ترغیب کاربران به استفاده از این سامانه , کاهش مصرف سوخت , کاهش استهلاک جاده و ناوگان , افزایش درامد رانندگان و شرکتهای حمل و نقل , کاهش دلال گری , بهبود تصمیم گیری و . . . میسر گردیده است .

مقدمه

آگاهی به موقع از وضعیت بار و ناوگان باری مناسب در شبکه حمل و نقل جاده ای کشور یکی از دغدغه های مهم کارگزاران حمل و نقل و صاحبان کالا به شمار می آید. پاسخ گویی درست به این نیازها به اندازه ای اهمیت دارد که می تواند افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده قابل ملاحضه ای را به همراه داشته باشد. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شبکه حمل و نقل کشورهای پیشرفته به اندازه ای مهم است که به واسطه آن می توان موضوع یک سر خالی (کامیون پس از تخلیه بار، خالی به مبدا بر میگردد)، که زیان هنگفتی به اقتصاد ملی وارد می آورد را مدیریت کرد. در این میان بهره گیری از فضای اینترنت و دسترسی به اطلاعات شبکه حمل و نقل بار برای مدیران و تصمیم سازان، ضروری است [15,16]

سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) همواره نقش مهمی در کارآمد کردن سرویس های حمل ونقل داشته اند [11]. بر اساس تحقیقات اتحادیه اروپا در این زمینه، تصمیم سازان به این نتیجه رسیده اند که هوشمند سازی سیستم مدیریت حمل و نقل می تواند باعث سود آوری و بهینه شدن این صنعت, کاهش فرسودگی جاده ها، کاهش استهلاک ماشینهای سنگین یا به عبارتی استفاده مفید از عمر این ماشینها، و در نهایت کاهش ترافیک جاده ای و سوانح رانندگی شود [10].

سیستم حمل و نقل هوشمند توسط نرم افزار، جهت مدیریت ناوگان باری، پیاده سازی میگردد [9]. این نرم افزار مدیریتی، برنامه ریزی حمل و نقل بارهای پیش بینی شده و بارهای پیش بینی نشده را انجام میدهد که در نهایت منجر به ایجاد تعادل میان تقاضا برای حمل بار و تقاضا ی صاحبان کالا ها میگردد. تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات همواره در صنعت حمل و نقل، کمک شایانی به مدیریت زنجیره تامین کرده است که از نتایج تجربی آن میتوان به حمل و نقلی روان تر و سریعتر با کاهش هزینه های ناشی از تردد کامیونهای یک سر خالی اشاره کرد [7]. این برنامه ریزی هوشمند مدیریتی در نهایت منجر به حمل بار ارزانتر و منظم تر شده، که در نتیجه افزایش رضایت کلیه ذی نفعان را در پی خواهد داشت [10].

در این پژوهش ضمن بهبود  سامانه درگاه ملی بار با بکارگیری سیستم اطلاع مکانی GPS و عملی ساختن فازهای مختلف سامانه مذکور تلاش خواهد شد که به بررسی علل یک سرخالی, منابع دریافت اطلاعات بار, چگونگی اطلاع رسانی به متقاضیان حمل بار و صاحبان کالا و محدودیتها و مزایای طرح مذکور پرداخته خواهد شد .

بیان مساله

پاسخ جامع به سئوال زیر  باعث تشریح این تحقیق میگردد: چگونه ITS میتواند در مدیریت ناوگان باری نقش مثبت و بهبود دهنده ای را ایفا کند؟

در حال حاضر وجود کامیونهایی که ناچارند به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و نبود منابع  اطلاع رسانی به موقع از وجود بار در مقصد, پس از تحویل بار در مقصد ناچارند خالی (مفهوم یک سر خالی) به مبدا بازگردند و یا اینکه مدت زمان طولانی را به انتظار نوبت بار در پایانه های باری سپری کنند تبدیل به اولین معضل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شده است. این خواب سرمایه و یا خالی برگشتن وسایل نقلیه باری، عواقب زیان باری را بدنبال دارد. از طرفی در برخی از پایانه ها به دلیل کمبود ناوگان باری, بارهای بعضا ضروری و حیاتی بدون متقاضی حمل باقی می مانند که این نیز به نوبه خود ضرر و زیان زیادی را به این صنعت و همچنین شرکت ها و رانندگان بخش بار وارد می کند [17,15,13].

ایجاد سامانه الکترونیکی درگاه ملی بار و بازارگاه الکترونیک بار طبق تصمیم نمایندگان ریس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار وزارت راه و ترابری وقت قرار گرفت و این وزارت خانه موظف شد سامانه درگاه ملی بار را با همکاری و مشارکت مالی برخی از وزارت خانه ها راه اندازی نماید.  درگاه ملی بار، محل بهم رسیدن خط عرضه و تقاضا ی حمل و نقل کالا با در نظر گرفتن قیمت, زمان و ظرفیتی مشخص است به طوری که درخواستهای مربوط به جابجایی کالا را یکپارچه کرده و در اختیار شرکتها و رانندگان قرار می دهد [16].

گاهی عرضه و تقاضا بین دو نقطه در وضعیت متعادلی قرار ندارند و باری که به نقطه ای حمل می شود الزاما در آن نقطه باری برای بازگشت و حمل  وجود ندارد [10] که علت این امر اختلافات سطوح مختلفی از رشد صنعتی, اقتصادی, کشاورزی و … در نقاط جغرافیا مختلف است [10,11].

طرح راه اندازی درگاه ملی بار بر اساس سند راهبردی کمیته ITS سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تهیه شده است [17]. تا کنون در کشور، مشابه چنین طرحی اجرا نشده است و با توجه به نیاز کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر آن شدیم که گامی در جهت بهبود طرح مذکور برداشته شود و بتوان به اهداف  مورد نظر دست یافت. در شکل 1، نمایی از گردش کار در سامانه درگاه ملی بار نشان داده شده است. همانگونه که در تصویر آمده و در پیشینه پژوهش بدان اشاره شده، سامانه مذکور چند نقیصه داشته از جمله عدم توانایی سیستم  جهت رزرو بار که بسیار ضروری به نظر می رسد زیرا اطلاع از وجود یک بار آماده زمانی برای راننده و شرکت ارزش دارد که آنها امکان رزرو بار را برای خود داشته باشند. در این سامانه می توان با استفاده  از اطلاعات  مکانی بدست آمده توسط دستگاههای GPS موجود در ناوگان باری , اطلاعات دقیقی در باره زمان رسیدن ناوگان به پایانه های باری را  استخراج کرده که این اطلاعات به نوبه خود می توانند کمک بسیاری به بهبود سامانه درگاه ملی بار نموده و نگرانی ها و مشکلات مربوط به رزرو بار را مرتفع ساخت .

در این پژوهش بهبود سامانه مذکور با اضافه نمودن امکان  خدمات رزرواسیون بار شامل رزرو بار , کنسل کردن بار , تهیه گزراشات رزرواسیون , اعمال جریمه ,  اضافه نمودن کاربران جدید و امکان اطلاع از تعداد بارگیرهای موجود در هر استان به همراه فرصت های بارگیری  تلاشی است در جهت بهبود سامانه درگاه ملی بار .

اهداف طرح  و جمعبندی

سامانه درگاه ملی بار در جهت مدیریت توزیع بار طراحی شده و هدف آن کاهش میزان سفرهای بدون محموله (یک سر خالی ) خواهد بود [13]

از اهداف اصلی این پژوهش ضمن پرداختن به سامانه مذکور و مهم دانستن موارد گنجانده شده در سامانه اهداف ذیل را در نظر دارد :

بهبود و توسعه سامانه فعلی و رفع نواقص آن به همراه بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی(GPS) در قسمت های مختلف سامانه

عملی ساختن فازهای مختلف سامانه

کاهش مصرف سوخت ,کاهش ترافیک و کاهش استهلاک راهها

کاهش هزینه های حمل بار به همراه افزایش سود شرکتهای حمل و نقلی

نظارت بهتر و موثرتر سازمان راهداری بر فرایندهای صدور حواله بارنامه و صدور کارت هوشمند و ..

افزایش سلامت شغلی و روانی رانندگان بخش حمل و نقل با کاهش استرس های ناشی از یک سر خالی بودن کامیون و خواب سرمایه

امکان رزرو نوبت حمل بار توسط رانندگان به همراه پیش بینی ضمانت امنیتی و اجرایی برای رزرو بار

در این پژوهش بر آنیم که به  معرفی  صنعت حمل و نقل کشور و مفاهیم حمل و نقل هوشمند پرداخته و ضمن آن که در فصل اول به بیان مقدمه و طرح مساله میپردازیم , در فصل دوم به بررسی تحقیقات مرتبط قبلی و ارائه تعاریفی در مباحث حمل و نقل , حمل و نقل هوشمند و مدیریت ناوگان خواهیم پرداخت در فصل سوم مروری بر پیشینه تحقیق داشته و سامانه فعلی درگاه ملی بار را مورد نقد و بررسی قرار داده و در فصل چهارم با توجه به مطالعات قبلی به ارایه سند نیاز سنجی مدل بهبود یافته سامانه درگاه ملی بار خواهیم پرداخت و در ادامه و فصل پنجم با استفاده از نرم افزرا spss و آزمون مک نمار به ارزیابی و تحلیل پرسشنامه هایی از آنچه که انجام شده می پردازیم و در فصل ششم نتایج و پیشنهاداتی که از این پژوهش بدست آمده  را ارائه مینماییم و در پایان پیوست ها و منابع مورد استفاده در این پژوهش را معرفی می نماییم .

مبانی نظریه تحقیق

درگذشته از راه بیشتر جهت جابجایی انسان ها , لشکرکشی ها و تجارت بین کشور ها استفاده میشد شاید در چند دهه گذشته که جوامع گوناگون ایران در شکل های سنتی خود به تولید و انتقال اشتغال داشته اند . موضوع حمل و نقل کالا نیاز اصلی جامعه نبوده زیرا هر یک از نقاط جمعیتی عادت کرده بودند اقتصادی مستقل و جدا از مناطق دیگر برای خود فراهم آورند تا نقص امکانات حمل و نقل موجب دشواری زندگی آنان نشود .حمل و نقل کالا از زمانی به عنوان مساله اصلی جامعه مطرح گردید که افزایش جمعیت و رشد اقتصادی موجب حرکت های جمعیتی ابتدا از روستا به شهر های اطراف و از شهرهای کوچکتر به سمت مراکز استان ها شروع شد و این روند شتابنده و اجتناب نا پذیر هر روز بیشتر شده است .

گستردگی کشور ایران ومحدودیتهای شبکه ریلی باعث شده تمایل روز افزون به حمل و نقل جاده ای افزایش یابد اما برای دستیابی به یک سیستم حمل و نقل جاده ای با عملکرد مطلوب به نحوی که امکان جابجایی کالا را با احتساب زمان , هزینه , کیفیت ایمنی و قابلیت اطمینان در شرایط مختلف فراهم آورد , نیازمند سیستمی است که از هماهنگی , انعطاف پذیری , نظم و سرعت بالا برخوردار باشد .متاسفانه در وضعیت کنونی کامیونهای فعال در حمل ونقل جاده ای بدون هیچگونه سازماندهی و برنامه ریزی مدیریت حمل ونقل جاده ای کالا را برعهده گرفته اند وباعث گردیده اند تا هر گونه تفکر و برنامه ریزی برای بهینه سازی حمل و نقل کشور از کنترل برنامه ریزان خارج گردد . این وعیت باعث شده تا زیان های هنگفتی مانند کاهش بازده سرمایه گذاری , کاهش حضور راننده در خانواده , افزایش هزینه استهلاک کامیون , افزایش مصرف انرژی , افزایش هزینه توقف و سرگردانی راننده , تردد های زائد و افزایش ضریب نا امنی در جاده به ترتیب به فرد , بخش حمل و نقل و در نهایت به جامعه تحمیل شود .

در این فصل به بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش خواهیم پرداخت در این پژوهش هدف بکارگیری تجهیزات ITS در مدیریت ناوگان باری است بنابراین ابتدا مروری بر سیمای حمل و نقل در ایران پرداخته و ضمن ارائه آمار حمل و نقلی به بررسی انواع بارگیر ها و نقش آنها در  معضل یک سر خالی پرداخته وبرخی از چالش های صنعت حمل و نقل را بررسی می نماییم , همچنین به ارائه تعاریف , اهداف و روش های مبتنی بر ITS پرداخته  و مباحثی نیز در ضمینه مدیریت ناوگان باری مطرح خواهیم نمود .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122