پايان نامه ارائه يك الگوريتم فراابتکاري براي مدل ترکيبي نيروي انساني- مسيريابي وسايل حمل و نقل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه يك الگوريتم فراابتکاري براي مدل ترکيبي نيروي انساني- مسيريابي وسايل حمل و نقل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارائه يك الگوريتم فراابتکاري براي مدل ترکيبي نيروي انساني- مسيريابي وسايل حمل و نقل  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 تعریف مساله 4
1-3 اهداف تحقیق 5
1-4 جنبه¬های نوآوری و کاربردی تحقیق 6
1-5 محتویات تحقیق 7
فصل دوم مرور ادبیات 8
2-1 مقدمه 9
2-2 مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل VRP 11
2-2-1 تاریخچه VRP 13
2-2-2 مشخصات کلی مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل 13
2-2-3 تعریف ریاضی مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل 18
2-2-4 مدل عمومی مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل 19
2-2-5 تقسیم بندي مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل کلاسیک 21
2-2-6 مشکل ایجاد زیر تور (عدم همبندی) 28
2-2-7 برخی مشکلات مدل سازي VRP در شرایط واقعی 29
2-3 مرور ادبیات مسائل CMVRP 30
فصل سوم مدل ریاضی و الگوریتم ژنتیک پیشنهادی 35
3-1 مقدمه 36
3-2 مدل پیشنهادی CMVRP 37
3-2-1 فرض¬های مدل 37
3-2-2 خصوصیت مدل ارائه شده 38
3-2-3 تعریف علائم و پارامترها 39
3-2-4 مدل ریاضی CMVRP 41
3-3 روش حل مدل پیشنهادی 43
3-4 الگوریتم ژنتیک (GA) 43
3-4-1 تعریف 43
3-4-2 گذري بر ژنتيک طبيعي 45
3-4-3 واژگان الگوريتم ژنتيك 51
3-4-4 ساختار كلي الگوريتم ژنتيك 52
3-4-5 مفاهيم کليدي الگوريتم ژنتيک 54
3-4-6 كدينگ 55
3-4-7 ايجاد جمعيت اوليه 57
3-4-8 اعمال ژنتيك 58
3-4-9 تابع برازش 63
3-4-10 روش اجراي الگوريتم ژنتيک 64
3-4-11 استراتژي برخورد با محدوديتها 66
3-4-12 انواع عملگرهاي تقاطعي 69
3-4-13 انواع عملگرهاي جهشي 73
3-5 ساختار پیشنهادی الگوریتم ژنتیک 76
3-5-1 نحوه نمایش جواب ها 76
3-5-2 نحوه شدنی کردن جواب ها 78
3-5-3 تعریف میزان برازندگی 80
3-5-4 مکانیزم نمونه گیری 81
3-5-5 عملگر تقاطعی 81
3-5-6 عملگر جهشی 82
3-6 جمع¬بندی 84
فصل چهارم تحلیل و نتایج محاسباتی 85
4-1 مقدمه 86
4-2 تولید مسائل نمونه 86
4-3 تنظیم پارامتر 87
4-3-1 تنظیم پارامترهای الگوریتم ژننیک 88
4-4 نتایج محاسباتی 93
4-5 صحه¬گذاری مدل ارائه شده 97
4-6 جمع¬بندی 100
فصل پنجم نتیجه¬گیری و ارائه پیشنهادها101
5-1 نتیجه¬گیری 102
5-2 پیشنهادها 103
مراجع 104

مراجع

مریم مهدی نژاد، اطلاعات حمل و نقل کشوری، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1385.

[2] N.J. Garber and L.A. Hoel, Traffic and Highway Engineering, 3rd Edition, Brooks/Cole Thompson, Learning, Pacific Grove, (2002).

[3] F.L.Hitchcok, Distribution of a product from several sources to numerous localities, Journal of Mathematical Physics, (1941) 20, 224-230.

[4] L.V.Kantorovich, Mathematical method of Organization and planning production, translated in Management Science, (1960) 6, 363-365.

[5] P.Toth, and D.Vigo, The vehicle routing problem, degli Studi di Bologna University, Italy, (2002).

[6] E.A.Falkenauer, hybrid grouping genetic algorithm for bin packing, Journal of Heuristics, (1996) 2, 5–30.

 

[7] G.Dantzig, and J. H.Ramser, The truck dispatching problem, Management Science, (1959) 6, 80-91.

[8] G.Dantzig and D.Fulkerson, Minimizing the number of tankers to meeta fixed schedule, Nava1 Research, Logistic Quarterly, (1954) 1, 217-222.

[9] G.Clark and J.Wright, Scheduling of vehicles from a central depot to

A number of delivery points, Operations Research, (1964) 12, 568-581.

[10] B.Golden, T.Maganti and H.Ngvyen, Implementing vehicle routing

Algorithms, Networks, (1977) 7, 113-148.

[11] A.Osvald, L.Zadnik Stirn, A vehicle routing algorithm for the distribution of fresh vegetables and similar perishable food, Journal of Food Engineering, (2008) 8, 285-295.

چکیده

مساله ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل[1] (CMVRP) به برنامه­ریزی همزمان تیم‌هایی از نیروی انسانی برای خدمت­دهی به مشتریان و مسیریابی وسایل نقلیه جابجا کننده این تیم­ها می­پردازد. تصمیم­گیری در مورد تخصیص و نحوه انتقال این تیم‌ها به مشتریان در حوزه‌های مختلفی مانند مدیریت بحران، تیم­های بیمارستانی و تیم­های خدمات تعمیرات کاربرد دارد.

مساله ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل نقلیه CMVRP به عنوان تعمیمی از مساله کلاسیک VRP[2] جزء مسائل پیچیده و مربوط به رده مسائل NP-HARD است. جهت حل دقیق مدل ارائه شده، از برنامه CPLEX11 استفاده شده است. همچنین برای حل مسائل تولید شده در اندازه‌های بزرگ، روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک [3](GA) ارائه شده است. الگوریتم ژنتیک پیشنهادی کارایی مناسبی در حل مسائل تولید شده، در مقدار تابع هدف نشان می­دهد و همچنین پایین بودن زمان حل مسائل توسط این الگوریتم بسیار جالب توجه است.

1Combined Manpower-Vehicle Routing Problem

2 Vehicle Routing Problem

3 Genetic Algorithm

فصل اول  کلیات تحقیق

1-1. مقدمه

یکی از حوزه‌هایی که سهم قابل توجهی در مصرف انرژی و به تبع آن پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت را داراست، بخش حمل و نقل است که در سال ۱۳۸۵ سهمی در حدود ۲۶ درصد از مصرف انرژی و 3/49 درصد از مصرف فرآورده‌های نفتی کشور را به خودش اختصاص داده است. قطعا مصرف بهینه انرژی در این بخش که وابسته به زیر ساخت‌ها و همچنین ناوگان حمل و نقل کشور است، تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از تضییع سرمایه‌های ملی خواهد داشت.

نظر به جایگاه ویژه ایران در حوزه انرژی در خاورمیانه و جهان و همچنین اهمیت استراتژیکی منابع هیدروکربنی، مدیریت صحیح این منابع در فرایند تولید تا مصرف در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رشد روز افزون ناوگان جاده­ایی موجب گردیده است که بخش قابل توجهی از انرژی کشور در بخش حمل و نقل مصرف گردد و به تبع آن انتشار گازهای گلخانه­ایی و آلاینده نیز معضل مهمی را ایجاد نماید. اساساً مصرف انرژی کشور درکلیه بخش­های مصرف کننده و از جمله بخش حمل و نقل از الگوی مناسبی برخوردار نبوده و اصلاح الگوی مصرف انرژی درکلیه بخش‌ها ضرورتی انکار ناپذیر است.

به منظور اصلاح این الگو در بخش حمل و نقل، لازم است تا عوامل تأثیر گذار بر مصرف، مانند ساختار ناوگان حمل و نقل شخصی و عمومی و میزان ارتقای فناوری مصرف سوخت آن‌ها، میزان اقبال مردم در استفاده از وسایل نقلیه عمومی و ترکیب سبد سوخت نه فقط به طور کیفی بلکه با ارائه آمار و اطلاعات کمّی مورد بررسی قرار گیرد و کلیه راهکار‌ها از جمله اصلاح زیرساخت­های حمل و نقل، ارتقای صنعت خودرو، کاهش سفرهای غیر ضروری با حداکثر بهره گیری از ارتباطات الکترونیکی و بهبود امکانات شهری و اصلاح ساختار‌ها و قوانین در این زمینه، پس از شناسایی و ارزیابی دقیق به مرحله اجرا درآید [1] .

برنامه­ریزی حمل و نقل به بررسی تقاضا برای ترافیک و میزان رشد ترفیک می‌پردازد تا با استفاده از آن در مورد راهبرد امکانات حمل و نقل موجود یا امکانات جدید مانند شبکه راه‌ها، ریل، فرودگاه‌ها و غیره تصمیم­گیری شود. هدف نهایی از برنامه ریزی حمل و نقل دستیابی به سطح سرویس بالا‌تر، بهبود ایمنی، صرفه­جویی در مصرف انرژی، رشد اقتصادی و افزایش دسترسی می‌باشد.

حمل و نقل به معنای جامع آن شامل مدیریت، زیربنا و روبنا ناوگان از نیازهای اساسی جوامع امروزی است بطوری که در هر کشور برای اعتلای توان اقتصادی، فرهنگی، امنیتی وسیاسی داشتن شبکه حمل و نقلی گسترده و قابل اطمینان از نیازهای اولیه محسوب می­گردد. حتی برخی بر این باور هستند که حمل و نقل از ابزارهای ابتدایی توسعه می‌باشد. در گذشته به دلیل اینکه حمل و نقل یک نیاز ثانویه برای تحقق نیازهای اولیه‌ای همچون تجارت، مسافرت، اشتغال و غیره به حساب می‌آمد، به نحو شایسته‌ای بدان پرداخته نمی‌شد. لیکن رشد و توسعه اقتصاد جهانی، تلاش کشور‌ها برای استفاده بهینه از توانمندی‌ها و فرصت‌های در اختیار، و فشرده شدن رقابت در عرصه‌های جهانی موجب گشت تا حمل و نقل بواسطه نقش مستقیمی که درکاهش هزینه‌های تمام شده تولید و دسترسی به بازار ودر ‌‌نهایت افزایش توان رقابت در عرصه تجارت بین الملل مخصوصاً برای کشورهایی که حجم تجارت خارجی صادرات و واردات آن‌ها بالا می‌باشد، از جایگاه رفیعی در مدیریت، برنامه ریزی و سرمایه گذاری و حتی تحقیقات برخوردار گردد. تاثیر چنین ویژگی سبب گشته تا نگرش‌های گذشته نسبت به حمل و نقل تغییر یابد و به حمل ونقل به عنوان یک بخش اقتصادی- خدماتی مهم نگریسته شود [2].

در ادبیات اولین بار شخصی به نام هیچکوک[1] [3] در مقاله­ای مسأله حمل ونقل را مورد بهینه بررسی قرار داد. پس از آن افرادی چون کوپمنز[2] در مقاله­ای با عنوان « بهینه­سازی استفاده از شبکه های حمل و نقل» و کنتاروویچ[3] [4] که مقاله­ایی تحت عنوان « متد­های ریاضی سازماندهی و برنامه ریزی محصولات» را انجام داد، به بررسی موضوع حمل و نقل پرداخته و روش­های ریاضی را مورد استفاده قرار دادند. همچنین برای نخستین بار در سال ۱۹۹۶ دانتزیگ[4] از روش سیمپلکس بر اساس اصول برنامه ریزی خطی برای بدست آوردن جواب در مسائل حمل و نقل استفاده نمود. در سال‌های اخیر نیز افراد زیادی به بررسی مسأله حمل و نقل پرداخته و الگوریتم­های ریاضی متعددی برای حل اینگونه مسائل ارایه شده است.

1-2. تعریف مساله

یکی از زمینه­های اساسی و مطرح که امروزه درشاخه‌های مختلف علوم به ویژ ه مهندسی صنایع و مهندسی عمران بسیار مورد توجه قرار گرفته است، برنامه ریزی حمل و نقل می‌باشد و همانطور که قبلاً اشاره شد هدف نهایی از آن دستیابی به سطح سرویس بالا‌تر، ایمنی بهتر، صرفه جویی در مصرف انرژی، رشد اقتصادی و افرایش سطح دسترسی می‌باشد.

حال اگر در این برنامه­ریزی علاوه بر تولید کنندگان و مصرف کنندگان سطوح میانی دیگری نیز لحاظ شوند مسأله به نام شبکه حمل و نقل خوانده می‌شود، که به عنوان نمونه می‌توانیم به مسیریابی اتوبوس‌های داخل شهری، جمع آوری ضایعات و زباله‌های شهری، ومسیریابی سرویس‌های مدارس، اشاره نمود که این‌ها حالات خاصی از شبکه حمل ونقل است که از آن به عنوان مسأله مسیریابی وسیله نقلیه (VRP) یاد می شود که درآن به ازاي هر مسیر تنها یک وسیله نقلیه حرکت می­کند. هدف ازمسائل VRP این است که مسیر­هایی براي هر کدام از وسایل نقلیه طراحی شود که از یک مکان (مبدأ بارگیري) آغاز شود و در همان مکان خاتمه یابد. همچنین در طول مسیر نیازهاي تمامی مشتریان تأمین شده و هزینه کل کمینه شود [5]. در مدل‌های گوناگون مسیر­یابی که بعد از مدل اولیه و کلاسیک بوجود آمدند، محدودیت‌ها و شرایط جدیدی به مسأله اضافه گردید که باعث تنوع اینگونه مسائل گردید که به عنوان نمونه همان طور که در این تحقیق بیان شده است، تیم­های کاری با توانایی­های منعطف به عنوان عوامل خدمت­دهی در نظر گرفته شده اند. همچنین محدودیت­های خدمت­دهی به مشتریان بر روی تیم­ها و وسایل اعمال شده است که این موضوع بر پیچیدگی مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل خواهد افزود.

1-3. اهداف تحقیق

در این تحقیق یک مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل ارائه شده است که به طور همزمان به کمینه سازی هزینه‌های تخصیص نیروهای انسانی در قالب تیم‌هایی با ویژگی‌های متفاوت و همینطور هزینه‌های مسیریابی و جابجایی وسایل حمل و نقل پرداخته شده است. هریک از مشتریان موجود در سیستم به ارائه خدمت مخصوص به خود نیاز دارند و برای هر یک از این مشتری‌ها موعد زمانی مشخصی وجود دارد که درصورتی که خدمت دهی بعد از این موعد زمانی انجام شود، جریمه ایی به صورت هزینه مخصوص برای هریک از مشتریان در نظر گرفته شده است. در ابتدا فرض می‌شود که تمامی وسایل حمل و نقل و انواع مختلف تیم‌ها با ویژگی‌های متفاوت و منعطف، در مرکز[5] قرار دارند و از آنجا به مکان مشتریان منتقل میشوند.

در مدل ارائه شده به دنبال خدمت دهی به تمامی مشتریان موجود در سیستم و همینطور مسیریابی وسایل حمل و نقل و تخصیص تیم‌های با ویژگی‌های منعطف به هر یک از مشتریان هستیم به طوری که هزینه‌های کل جابجایی، خدمت دهی و جریمه‌ها، حداقل شود.

براي تست مدل و حل دقیق آن از برنامه (CPLEX11) استفاده شده است. برای حل مسائل مختلف در اندازه‌های کوچک، نتایج حاصل از این برنامه مبنای مقایسه و نتیجه­گیری قرار گرفته شده است. برای مسائل با اندازه بزرگ‌تر با توجه به زمان بر بودن برنامه‌های مبتنی بر روش‌های حل دقیق، از الگوریتم ژنتیک سود برده شده است.

1-4. جنبه­های نوآوری و کاربردی تحقیق

در مدل­های مسائل کلاسیک مسیریابی وسایل حمل و نقل، عموما انتقال حجمی از کالا توسط وسیله نقلیه به عنوان خدمت نهایی در نظر گرفته می­شود و وسیله نقلیه به عنوان خدمت­دهنده عمل می­نماید. در ادبیات موضوعی، تحقیقات اندکی مولفه­های انسانی را چه در قالب رانندگان وسایل نقلیه و یا تیم­های کاری در نظر گرفته­اند. در این تحقیق، تیم­های کاری با توانایی­های گوناگون به عنوان عوامل خدمت­دهی در نظر گرفته شده­اند که می­توانند خدمات مختلفی را در مدت زمان­های متفاوت ارائه نمایند. همچنین هر تیم­ یا وسیله نقلیه ممکن است توانایی لازم جهت ارائه خدمت به تعدادی از مشتریان را نداشته باشد. تابع هدف مدل ارائه شده نیز به گونه­ایی در نظر گرفته شده که بین هزینه­های جابجایی، خدمت­دهی و دیرکرد، تعادل به وجود آید.

کاربرد مساله طراحی شده را می­توان در حوزه­هایی که برنامه­ریزی همزمان ارائه خدمت­ها و جابجایی­ها پرداخته می­شود، در نظر گرفت. از این دست موارد می­توان به حوزه­های مدیریت تیم­های نصب و تعمیرات تجهیزات، مدیریت بحران، برنامه­ریزی تیم­های بیمارستانی­، خدمات سالمندان درون شهری و غیره اشاره نمود.

1-5. محتویات تحقیق

در این فصل مقدمه­ای از بحث حمل و نقل و مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل ارائه شد. سایر فصول پایان­نامه به این شرح می­باشند­: فصل دوم به ادبیات موضوع پیرامون مسائل مرتبط با CMVRP می­پردازد. در فصل سوم مسأله CMVRP مدل سازی شده و الگوریتم ژنتیک برای حل آن پیشنهاد شده است. درفصل چهارم نتایج محاسباتی و تحلیل حساسیت پارامترهای الگوریتم پیشنهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. و بالاخره در فصل پنجم نتیجه­گیری کلی و ارایه پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی بیان شده است.

1 Hitchcok

2 Koopmans

3 kantorovich

4 Dantzig

1 Depot

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122