پايان نامه ارائه يک مدل شکل گيري تيم توسعه محصول جديد با سازگاري شبکه اي نيروي انساني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه يک مدل شکل گيري تيم توسعه محصول جديد با سازگاري شبکه اي نيروي انساني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 82 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارائه يک مدل شکل گيري تيم توسعه محصول جديد با سازگاري شبکه اي نيروي انساني  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- ضرورت و اهداف تحقیق 2
1-3- بیان مسأله 3
1-4- فرض¬های مسأله 3
1-5- ساختار تحقیق 4
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 5
2-1- مقدمه 6
2-2- پیشینه تحقیق 6
2-3- توسعه محصول جدید ( NPD ) 9
2-3-1- اهداف فرایند توسعه محصول جدید 10
2-3-2- مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید 11
2-3-2-1- ايد‌ه‌يابي و ایده¬زایی 11
2-3-2-2- پالايش ايده‌ها و انتخاب يك ايده 11
2-3-2-3- توسعه مفهوم 12
2-3-2-4- توسعه استراتژي بازاريابي 12
2-3-2-5- بررسي تجاري 12
2-3-2-6- توسعه محصول 14
2-3-2-7- آزمايش بازار 15
2-3-2-8- تجاري¬كردن 15
2-4- منطق فازي 15
2-5- آزمون شخصیتی MBTI 17
2-6- مبانی رفتار گروه و شناخت تیم 24
2-6-1- تفاوت گروه با تيم ( گروه کاری) 25
2-6-2- انواع تيم 26
2-6-3- خلق تيم¬هايي با عملکرد عالي 27
2-7- بهینه¬سازی چندهدفه 28
2-7-1- تعریف مسائل بهینه¬سازی چندهدفه 29
2-7-2- مفهوم بهینگی پارتو و مجموعه غیرمغلوب 31
2-7-3- روش¬های حل مسائل بهینه¬سازی چندهدفه 32
2-7-3-1- روش مجموع وزنی 32
2-7-3-2- روش برنامه¬ریزی آرمانی 33
2-7-3-3- روش برنامه¬ریزی آرمانی فازی 33
2-7-3-4- روش اپسیلون- محدودیت 35
2-8- الگوریتم ژنتیک GA 35
2-8-1- اجزای الگوریتم ژنتیک 36
2-8-2- عملگرهاي الگوریتم ژنتيك 37
2-8-2-1- عملگر انتخاب 37
2-8-2-2- عملگر تقاطع 39
2-8-2-3- عملگر جهش 41
فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق 42
3-1- مقدمه 43
3-2- تعریف مسأله 43
3-3- ارائه مدل ریاضی پیشنهادی 44
3-3-1- اندیس¬ها 44
3-3-2- پارامترهای ورودی 44
3-3-3- متغیرهای تصمیم¬گیری 44
3-3-4- مدل ریاضی 45
3-3-5- تحلیل مدل 46
3-4- روش حل 46
3-4-1- روش AHP فازی براساس روابط ارجحیت زبانی فازی LinPreRa 47
3-4-2- ارزیابی روابط بین¬فردی براساس آزمون MBTI 49
3-4-3- روش برنامه¬ریزی آرمانی فازی 51
3-4-3- ساختار كلي الگوريتم‏هاي ژنتيكي 51
3-4-3-1- مراحل حل مسائل در الگوريتم ژنتيک 52
فصل چهارم: محاسبات و یافته¬های تحقیق 55
4-1- مقدمه 56
4-2- حل یک مسأله به¬وسیله لینگو 56
4-3- نحوه نمایش جواب 59
4-4- ارزیابی نتایج به¬دست¬آمده از لینگو و متلب 62
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات 63
5-1- نتیجه¬گیری 64
5-2- پیشنهادات آتی 65
منابع و مآخذ 66

منابع و مآخذ

]1[ محقر، علی و مصطفوی، امیر. ” ارائه مدلی برای انتخاب گروه پروژه با استفاده از رویکرد فازی.” فصل­نامه مدرس علوم انسانی(2007): 207-233.

]2[ مدرس، عبدالحمید؛ آرزومند، مجید و بهشتی سرشت، مصطفی. ” عوامل اثرگذار بر سازماندهی تیم توسعه محصول.” چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت(2008).

]3[ آرمان، محمدحسین؛ صالحی صادقیانی، جمشید؛ مژدهی، سارا و نظرلی، علی. ” محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی و ماتريس های مقايسات زوجی در فرايند تحلیل سلسله مراتبی فازی ” فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال دهم، شماره 27: 89-112.

]4[ اسماعیل­پور، رضا و جباری، مریم. ” بررسی فرآیند توسعه محصول جدید از ایده یابی تا عرضه به بازار ” چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران.

]5[ پی رابینز، استیفن. پارساییان، علی؛ اعرابی، سید محمد. ” رفتار سازمانی پیشرفته ” . جلد دوم، گروه.

[6] Zhang, Lianying, and Xiang Zhang. “Multi-objective team formation optimization for new product development.” Computers & Industrial Engineering 64.3 (2013): 804-811.

[7] Mahdavi, Iraj, et al. “A genetic algorithm for a creativity matrix cubic space clustering: A case study in Mazandaran Gas Company.” Applied Soft Computing (2013).

[8] Abdelsalam, Hisham ME. “Multi-objective team forming optimization for integrated product development projects.” Foundations of Computational Intelligence Volume 3. Springer Berlin Heidelberg, 2009. 461-478.

[9] Myers, I. B. (2003). MBTI manual: a guide to the development and use of the myersbriggs type indicator instrument: CPP.

[10] Chen, S. J., & Lin, L. (2004). Modeling team member characteristics for the formation of a multifunctional team in concurrent engineering. IEEE Transactions on Engineering Management, 51(2), 111–124.

[11] Wi, Hyeongon, et al. “A team formation model based on knowledge and collaboration.” Expert Systems with Applications 36.5 (2009): 9121-9134.

[12] Güngör, Zülal, Gürkan Serhadlıoğlu, and Saadettin Erhan Kesen. “A fuzzy AHP approach to personnel selection problem.” Applied Soft Computing 9.2 (2009): 641-646.

[13] Feng, Bo, et al. “A method for member selection of cross-functional teams using the individual and collaborative performances.” European Journal of Operational Research 203.3 (2010): 652-661.

[14] Tavana, Madjid, et al. “A fuzzy inference system with application to player selection and team formation in multi-player sports.” Sport Management Review (2012).

[15] Neshati, Mahmood, Hamid Beigy, and Djoerd Hiemstra. “Expert group formation using facility location analysis.” Information Processing & Management (2013).

[16] Keirsey, David. “Please Understand Me II: Temperament, Character, Intelligence Author: David Keirsey, Publisher: Prometheus Nemesis Book C.” (1998): 350.

[17] Wang, Tien-Chin, and Yueh-Hsiang Chen. “Applying fuzzy linguistic preference relations to the improvement of consistency of fuzzy AHP.” Information Sciences 178.19 (2008): 3755-3765.

[18] Van Laarhoven, P. J. M., and Witold Pedrycz. “A fuzzy extension of Saaty’s priority theory.” Fuzzy sets and Systems 11.1 (1983): 199-227.

[19] Fitzpatrick, Erin L., and Ronald G. Askin. “Forming effective worker teams with multi-functional skill requirements.” Computers & Industrial Engineering 48.3 (2005): 593-608.

چکیده:

رشد سریع تکنولوژی، تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، باعث شده است تیم­های توسعه محصول جدید با فشار زیادی جهت ارائه هرچه سریع­تر محصولات جدید با هزینه و کیفیت مناسب مواجه شوند. شکل­گیری تیم­های توسعه محصول جدید ( NPD ) نقشی بسیار حیاتی در پروژه­های NPD ایفا می­کند.

ما در این پژوهش یک مدل بهینه­ سازی چندهدفه تشکیل تیم ارائه دادیم که در آن توانایی­های جامع و روابط میان­فردی اعضا درنظر گرفته شده است. برای عنوان­کردن توانایی­های هر فرد یک فرایند تحلیل سلسله­مراتبی فازی بر مبنای روابط ارجحیت فازی به­کار گرفته شده است؛ این روش سازگاری و دقت ارزیابی را تضمین کرده و بر کاستی­های استفاده از متغیرهای قطعی غلبه می­کند. علاوه بر آن، شاخص نوع مایرز- بریگز برای مدل­سازی روابط میان­فردی به کار رفت که ساختار آن براساس گروه­بندی شخصیت­ها در MBTI شکل گرفته و با تبدیل این روابط به اعداد توصیف مدل را تسهیل می­کند. همچنین برای حل مدل مذکور از دو رویکرد مختلف دقیق وفراابتکاری استفاده شده است. روش دقیق اتخاذ شده روش آرمانی فازی می­باشد که با مطرح کردن مفهومی به نام تابع عضویت یا تابع مطلوبیت برای هر یک از توابع و سپس با ماکزیمم کردن آن برای تک تک اهداف به دنبال نزدیک کردن هر یک از اهداف به مقدار بهینه خود است. الگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتم­های بهینه­سازی تکاملی است که در حل مسأله موردنظربه کار رفته است. نتایج حاصل از مقایسه این دو روش نشان داد که الگوریتم ژنتیک برنامه­نویسی شده در متلب هم از لحاظ زمان، هم کیفیت جواب بهتر از لینگو عمل می­کند.

کلمات کلیدی: توسعه­ محصول جدید(NPD)، تشکیل تیم، AHP فازی، تست MBTI ، برنامه ­ریزی آرمانی فازی

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سازمان­های امروزی در بازار جهانی، با سطح بالایی از رقابت مواجهند. توسعه­ی محصول جدید فرایندی است که در آن محصول یا خدمتی جدید به بازار عرضه می­شود. امروزه عمر بازار محصولات در حال کاهش است؛ در نتیجه محصولات جدیدی که نیازها و خواسته­های مشتریان را برآورده سازند و از آن فراتر روند، عاملی کلیدی در حفظ و بهبود مزیت رقابتی به شمار می­رود.

هدف از NPD [1]جمع­آوری دانش و توانایی موردنیاز برای تعیین محصول جدید مناسب است. چالش اصلی توسعه ­ی محصول جدید پیش­بینی مسائلی است که هنوز اتفاق نیفتاده­اند و این پیش­بینی می­بایست در یک بازار پویا با متغیرهای بسیار زیادی که تحت کنترل ما نیستند صورت گیرد.

دیدگاه­های مبتنی بر درک و حس افراد، دانشی را تولید می­کند که نمی­تواند منحصراً از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود به­دست­آید. اینجاست که اهمیت تیم توسعه در موفقیت توسعه محصول جدید پدیدار می­شود؛ اعضای تیم اهداف پروژه را به اشتراک گذاشته، پیچیدگی فنی را کنترل و با استفاده از دانش میان­کارکردی جمع­آوری­شده، تغییرات را اعمال می­کنند.

با این وجود هنوز یک چالش قابل­توجه برای مدیران پروژه و سایر تصمیم­گیرندگان وجود دارد و آن گردآوری اعضای گروه است به طوری که بتوانند به صورت موثر برنامه­ها را اجرا و پروژه­های NPD موفق را تولید کنند.

1-2- ضرورت و اهداف تحقیق

سازمان­ها از جنبه­های مختلفی باهم در رقابت هستند که یکی از مهم­ترین آن­ها بعد اقتصادی است؛ شرکت یا سازمانی که دارای اقتصاد قوی، سالم و پویا باشد توانایی ماندن در بازار جهانی را خواهد داشت. تحقق این امر مستلزم تغییر و نوآوری مستمر با هدف اثبات مشتریان قدیم و جذب مشتریان جدید می­باشد.

توسعه محصول جدید راه حلی روشن و تضمین­شده برای ایجاد نوآوری است. اما در قدم اول نیاز به یک تیم توسعه قوی و کارآمد داریم زیرا نیروی انسانی همواره عامل اصلی تغییر در امکانات و شرایط مطالعات فنی بوده است، پس برای هموارکردن فرایند تغییر و توسعه، ناگزیر به کنترل نیروی انسانی و شرایط کاری آن­ها هستیم. در نتیجه با داشتن یک تیم کارا و همدل، بهره­وری سازمان­ها افزایش یافته و در فضای متلاطم رقابت پیروز می­شوند.

ما نیز در این پژوهش سازماندهی افراد در تیم توسعه را هدف قرار داده­ایم که در واقع پایه و اساس تشکیل­دهنده هر سازمان هستند.

1-3- بیان مسأله

به طور کلی در این پژوهش سعی در ایجاد یک تیم موفق NPD با کارکرد موثرداریم که در آن موارد زیر را درنظرمی­گیریم:

1) تشکیل گروهی که توانایی اعضای آن قادر باشد اهداف پروژه را برآورده کند که از طریق روش AHP فازی[2] بر مبنای روابط ارجحیت زبانی فازی ( LinPreRa ) [3] اجرا می­شود.

2) انتخاب افرادی که بتوانند با همکاری یکدیگر به خوبی کار کنند. برای بررسی و مدل­سازی شخصیت اعضای گروه از آزمون شخصیتی MBTI[4] استفاده می­کنیم.

3) تخصیص ساعت کاری به افراد با توجه به دردسترس­بودن آنها، که با توجه به میزان زمان­ آزاد هرفرد و میزان زمان موردنیاز هر پروژه مشخص می­شود.

اهمیت مسأله موردبررسی در درنظرگرفتن تمامی موارد یادشده به­طور همزمان و ارائه تیم­هایی است که بالاترین کارایی را داشته باشند. هم­چنین این مسأله موضوعی است که در هر نوع سازمان با هر اندازه­ای و هر نوع محصول یا خدمتی که ارائه می­کند، کاربرد دارد. در نتیجه با به­کارگیری و حل این مدل، می­توان بهترین حالت برای گروه­بندی نیروی انسانی را به دست آورد که منجر به بهره­وری بالاتر سازمان می­شود.

1-4- فرض­های مسأله

– تعداد تیم­های موردنیاز مشخص است.

– تعداد افراد مشخص است.

– تعداد مهارت­های موردنیاز مشخص است.

– پارامترها به صورت قطعی درنظر گرفته شده­اند.

– میزان زمان موردنیاز هر پروژه قطعی و مشخص است.

– میزان زمان دردسترس هر فرد قطعی و مشخص است.

1-5- ساختار تحقیق

به منظور تحقق­یافتن اهداف تحقیق، این پایان­نامه در 5 فصل تدوین شده است. این 5 فصل عبارتند از:

در فصل اول شرح مختصری از ضرورت­ها و اهداف انجام تحقیق، تعریف مسأله و روند انجام پژوهش بیان شد.

در فصل دوم به تفصیل درباره مفاهیم بنیادین توسعه محصول جدید و مبانی رفتار فرد، گروه و تیم کاری پرداخته خواهد شد. هم­چنین مطالعات پیشین در زمینه­های مختلف مرتبط با تحقیق نیز موردبررسی قرار می­گیرد. در پایان نیز مفاهیم اصلی روش حل مسأله را شرح می­دهیم.

در فصل سوم ابتدا به شرح کامل مسأله پرداخته و مدلی ریاضی برای مسأله ارائه می­کنیم، سپس روند حل مسأله را بیان می­کنیم.

در فصل چهارم به حل مثال عددی در نرم­افزار لینگو و هم­چنین با الگوریتم ژنتیک در نرم­افزار متلب پرداخته و نتایج حاصل را ارائه می­دهیم.

در فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهاد برای تحقیق­های پیش­رو بیان می­شود و در پایان نیز منابع و مآخذ گنجانده شده است.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

در دنياي رقابتي كسب و كار امروز، فرايندهاي توسعه محصول سرعت يافته‌ و ارائه سريع‌تر محصولات به بازار يكي از معيارهاي‌هاي موفقيت در كسب­وكار است. توسعه محصول جديد، اجراي يكي از استراتژي‌هايي است كه از طريق آن يك شركت تلاش مي‌كند ميزان فروش و سهم بازار خود را افزايش دهد. اين كار از طريق بهبودبخشيدن يا اصلاح محصولات و خدمات كنوني يا ارائه محصولات جديد انجام مي‌شود.

اولين گام در نوآوري محصول، تشکيل تيمي براي نوآوري محصول مي باشد. تیم مذکور وظيفه توسعه و نوآوري محصول جديد را برعهده خواهد داشت. تيم تشكيل شده، بايد متشکل از افرادي با وظايف، دانش­ها و توانايي­هاي متنوع باشد. به­کارگيري تيم­هاي چندوظيفه­اي مستقيماً به اثربخشي کلي نوآوري محصول کمک مي­کند. هم­چنين تيم­هاي منعطف با وظايف متقاطع، در توسعه فعاليت­هاي جديد موفق­تر هستند چون داراي ترکيب دانشي جديد بوده و به سازمان­ها قابليت­هاي جديدي عرضه مي­کنند. اين تيم­ها توانايي حل مسأله را در هنگام بروز مشکل و موانع سر راه اجرا، افزايش مي­دهند.

با توجه به آن­چه گفته شد، افراد زیادی در سالیان مختلف به مدلسازی مسأله شکل­گیری تیم پرداخته­اند. در این فصل ابتدا مروری بر مطالعات انجام­شده در زمینه تیم­های کاری و چگونگی تخصیص بهینه نیروی انسانی خواهیم داشت. سپس با توجه به محتوای پژوهش پیش­رو به شرح مفاهیمی از جمله توسعه محصول جدید، منطق فازی، آزمون شخصیتی MBTI  و مبانی رفتار گروه وتیم می­چردازیم. پس از آن با توجه به مدل ریاضی مسأله، مطالبی پیرامون بهینه­سازی چندهدفه ارائه خواهد شد.

2-2- پیشینه تحقیق

اَسکین و فیتزپاتریک در سال 2005، یک مدل ریاضی برای شکل­گیری تیم­های انسانی اثربخش ارائه دادند. در این مدل اعضای تیم به نحوی انتخاب می­شوند که مهارت­های فنی موردنیاز را پوشش دهند. علاوه بر آن برای تشکیل تیم­هایی با کارایی بیشینه، از شاخص کنش( یا تمایلات طبیعی )[5] کالب ( KCI )[6] استفاده می­کند ( شاخص كالب روش­هاي عملكرد غريزي انسان را اندازه­گیری می­کند. به گفته کالب، کنش­ها در فرایند یادگیری فرد نقشی اساسی دارند. ). در نهایت مدل را با روشی ابتکاری حل کردند. ]19[

محقر و مصطفوی در سال 2007، الگو و مدلی برای انتخاب نظام­مند گروه ( تیم ) یک پروژه و یا مراحلی از آن ارائه کردند. این مدل براساس الگوی سازگاری فازی پایه­گذاری شده است. مفهوم سازگاری فازی برای سنجش میزان تناسب بین دو مجموعه فازی استفاده می­شود که در این تحقیق، تناسب بین دو مجموعه فازی مهارت­های هدف پروژه و مهارت­های گروه­های بالقوه مورد نظر است. درپایان، با استفاده از روش مجموع ساده وزین (SAW )[7] ، گروه­ها رتبه­بندی شده، گروه بهینه انتخاب و به پروژه تخصیص داده می­شود.] 1[

در سال 2008، مدرس و همکاران ضمن بررسي عواملي كه در بستر سازماني تيم توسعه محصول، موفقيت آن را تضمين مي­نمايند، با تشريح دو عامل مهم در سازماندهي تيم توسعه محصول يعني استراتژی توسعه محصول و ویژگی­های سازمانی، مقدمات و پيش­نيازهاي لازم جهت سازماندهي تيم توسعه محصول را بيان کردند.]2[

مویانگ و همکاران در سال 2009، مدلی مفهومی برای انتخاب از میان کاندیداهای رهبران و اعضای تیم ارائه دادند. به این منظور، اطلاعات به­دست­آمده از آن که شامل امتیاز دانشی هر فرد و امتیاز آشنایی بین افراد می­باشد را وارد مدل ریاضی می­کنند. در نهایت با ارائه یک الگوریتم ژنتیک و معیارهای ارتباطات اجتماعی، به انتخاب اعضای تیم و مدیر تیم می­پردازد.]11[

هشام عبدالسلام در سال 2009، مدلی برای تخصیص تیم­های چندوظیفه­ای به سازمان­های توسعه محصول یکپارچه ( IPD )[8] یا هر سازمان برمبنای پروژه دیگر ارائه داد. این مدل مواردی از قبیل محدودیت در دسترس­بودن کارکنان، مهارت­های موردنیاز و همگن­بودن تیم را در نظر می­گیرد. هم­چنین با فرموله کردن و اختصاص تیم به پروژه­های با بازدهی بالاتر، موجب بیشینه­سازی بازدهی سازمان می­شود.]8[

زولال گونگر و همکاران در سال 2009، یک سیستم انتخاب کارمند بر اساس فرایند تحلیل سلسله­مراتبی فازی (FAHP) ارائه دادند.FAHP برای تعیین کارمند با بیشترین صلاحیت به­کار می­رود که با رتبه­بندی معیارهای کمی و کیفی سروکار دارد. در نهایت نتایج به­دست­آمده از روش FAHP را با نتایج روش اهداف وزن­دار یاگر[9] مقایسه شد. روش­هاي ارائه شده در این مطالعه، یک روش حمایتی تصمیم­گیري براي تهیه اطلاعات بیشتر و کمک به مدیران براي تصمیم­گیري بهتر تحت رویدادهاي فازي معرفی کرد.]12[

در سال 2010 ژی پینگ فَن و همکاران، روشی برای انتخاب اعضای تیم­های میان­کارکردی ارائه کردند که در آن هر دو عملکرد فردی و عملکرد همکاری بین اعضا ( درون و بیرون سازمان ) در نظر گرفته شده است. برای این منظور از یک مدل برنامه­ریزی چندهدفه 0-1 استفاده کردند.]13[

کریستف دُرن و همکاران در سال 2011، یک مسأله توسعه یافته شکل­گیری تیم را عنوان کردند که نه تنها نیازمند تعاملات مستقیم برای تعریف تیم است، بلکه علاوه بر آن به بررسی شبکه­های ارتباطی پراکنده بین همکاران می­پردازد. آنها از دو روش ابتکاری بر اساس الگوریتم­های ژنتیک و تبرید شبیه­سازی­شده استفاده کردند که در نهایت منجر به پیداکردن بهترین ترکیب از تعاملات مستقیم و ارتباطات مشتق­شده از آنها می­شود.]20[

در سال 2012، توانا و همکاران یک چارچوب دومرحله­ای برای انتخاب بازیکنان و شکل­گیری تیم در فوتبال ارائه کردند. مرحله اول بازیکنان پیشنهادی را با استفاده از یک روش رتبه­بندی فازی ارزیابی کرده و بهترین­ها را انتخاب می­کند. مرحله دوم ترکیب­های پیشنهادی بازیکنان انتخاب شده را با استفاده از یک سیستم استنتاج فازی (FIS)[10] ارزیابی کرده و بهترین ترکیب­ها را برای تشکیل تیم انتخاب می­کند.]14[

نشاطی و همکاران در سال 2013، با ارائه یک چارچوب بهینه­سازی براساس تحلیل جایابی تسهیلات برای شکل­گیری تیم متخصص سه حالت زیر را در نظر گرفتند. مسأله اول شامل یافتن بهترین k متخصص برای کارهای مفروض است در حالی که به مهارت­های موردنیاز به­صورت ضمنی اشاره شده، در مسأله دوم مهارت­های کارها صریحاً بیان شده ولی هر متخصص یک ظرفیت محدود برای اجرای این کارها دارد و در نهایت مسأله سوم ترکیبی از دو مسأله اول است. در نهایت روش پیشنهادی خود را با روش­های معمول و به­روز مسائل شکل­گیری تیم مقایسه می­کنند.]15[

لیانینگ ژانگ و ژیانگ ژانگ در سال 2013، یک مدل بهینه­سازی شکل­گیری تیم برای پروژه­های توسعه محصول جدید (NPD ) پیشنهاد دادند که توانایی­های جامع و روابط بین­فردی تمام اعضا را در نظر می­گیرد. برای نشان­دادن توانایی­های اعضا یک فرایند تحلیل سلسله­مراتبی فازی (FAHP) براساس روابط ارجحیت زبانی فازی (LinPreRa) به­کار گرفته شده است؛ هم­چنین آزمون شخصیتی مایرز- بریگز (MBTI) برای مدل­سازی روابط بین فردی به­کار رفته است.]6[

در سال 2013، مهدوی و همکاران یک روش مجهز به تکنیک ابتکاری خوشه­بندی ارائه کردند که کارمندان را با توجه به پارامترهای خلاقیت دسته­بندی می­کند. پس از به­کاربردن ماتریس خلاقیت (که یک ماتریس 3بعدی کارمند- کار- کارمند است)، خوشه­بندی توسط برنامه­ریزی ریاضی اجرا می­شود. در نهایت این مسأله در ابعاد بزرگ به وسیله الگوریتم ژنتیک ( GA )[11] حل می­شود.]7[

[1] New Product developement

[2] Fuzzy Analytic Hierarchy Process

[3] Fuzzy Linguistic Preference Relations

[4] Myers-Briggs Type Indicator

[5] Conation

[8] Integrated Product Development

[9] Yager’s Weighted Goals Method

[10] Fuzzy Inference System

[11] Genetic Algorithm

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122