پايان نامه اراده آزاد از ديدگاه مارتين لوتر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اراده آزاد از ديدگاه مارتين لوتر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اراده آزاد از ديدگاه مارتين لوتر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل نخست : کلیات

مقدمه 1

فصل دوم : زمینه ها، خاستگاه ها و پرسش اصلی

1-2 گاهشمار زندگی لوتر 6
2-2 زمینه ها و خاستگاه های ظهور نهضت اصلاح دینی 10
3-2 پیشگامان کلیسایی لوتر : 23
1-3-2 جان ویکلیف 25
2-3-2 یان هوس 30
4-2 لوتر و سنت پولسی 33
5-2 لوتر و تأویل کتاب مقدس 46
6-2 مساله عادل شمردگی و پرسش اصلی 50

فصل سوم: مبانی کلامی فلسفی انسان شناسی مارتین لوتر در بحث از اراده آزاد
3 مقدمه 56
1-3 تلقی اگوستین از نجات و تبیین لوتر از آن 57
2-3 انسان شناسی لوتر و گسست از سنت مدرسی 61
1-2-3 اخلاق ارسطو و سیطره آن بر سنت مدرسی 62
2-2-3اکویناس و مساله نجات و عادل شمردگی 68
3-2-3 اراده و نجات و عادل شمردگی از نظر دنس اسکوتوس 72
3-3 نجات از دیدگاه ویلیام اوکام 79
4-3 آنسلم و مساله کفاره گناهان 81
فصل چهارم : انسان شناسی لوتر و مساله اراده آزاد
1-4 انسان شناسی لوتر 83
2-4 مساله گناه اولیه 87
3-4 مساله عادل شمردگی 91
4-4 اراده آزاد 95

نتیجه گیری و پیشنهادات 100
فهرست منابع 101

منابع

فارسی

کتاب مقدس،1987 ترجمه فارسی،انتشارات ایلام،انگلستان

_فلاورز ، سارا ، 1381 ،اصلاحات ، ترجمه رضا یاساری ،  تهران ،انتشارات ققنوس ،

_برانتل ، جورج ، 1381، آیین کاتولیک ، ترجمه حسن قنبری ،  قم ،مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

_مک افی براون ، رابرت ،1381 ،روح آیین پروتستان ، ترجمه فرید مجیدی ،  تهران ،نشر نگاه معاصر ،

_نوروزی ، عزت الله ،1379مسیحیت از آغاز تا عصر روشنگری ، تهران، نشر دقت ،

_بوش، ریچارد وکنت و الرهاید و دیگران ،1376،  جهان مذهبی در ادیان امروز ، ترجمه عبدالرحیم گواهی ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

_هاروی ، ون آستن ،1390 ، فرهنگ الهیات مسیحی ، ترجمه جواد طاهری ،تهران،  نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

_ وحیدی مهرجردی ، شهاب الدین ، 1389درآمدی به آیین پروتستان ،  تهران ،نشر ادیان

_ الدر ، جان ، 1326 ، تاریخ اصلاحات کلیسا ، تهران ، نشر نور جهان

_ مارتینلی ، فرانکو ،1378 ،تاریخ تفتیش عقاید ، ترجمه ابراهیم صدقیانی ،تهران، نشر جهان رایانه ،

-کونگ ، هانس ، 1384، تاریخ کلیسای کاتولیک ، ترجمه حسن قنبری ،قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

مجتهدی ، کریم ،1389،  فلسفه در آلمان، از لوتر تا نیچه، تهران ،نشر پژوهشگاه علوم انسانی _

-ویلسون ، برایان ، 1381 ، دین مسیح ، ترجمه حسن افشار ،تهران، نشر مرکز

-آلسیتر، مک گراث ، 1387 ، مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی،قم، نشر دانشگاه ادیان و مذاهب

-ویل دورانت ،1371، تاریخ تمدن ، اصلاح دینی ، ترجمه جمعی از مترجمان ، ج 6 ، تهران ، نشر آموزش و انقلاب اسلامی ، چاپ سوم

-دانستن ، جی لسلی ،1386،  آیین پروتستان ، مترم عبدالرحیم سلیمانی اردستانی ، قم، نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، چاپ دوم

-جویور،مری،1381 درآمدی به مسیحیت، ترجمه حسن کبیری،  قم ،مرکز مطالعات ادیان ،

– میشل ، توماس،1387،کلام مسیحی،ترجمه حسن توفیقی، قم، نشر دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ سوم

– بی ناس، جان ،، 1370، تاریخ جامع ادیان ، ترجمه علی اصغر حکمت ، تهران، نشر آموزش

– دورانت، ویل ،1370، تاریخ تمدن، گروهی از مترجمان، انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی ،

-کلباسی اشتری ، حسین، 1387 ، مدخلی بر تبارشناسی کتاب مقدس ، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

– ژیلسون ، اتین ،1389، تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطی ، ترجمه رضا گندمی نصرابادی ، قم، نشر دانشگاه ادیان و مذاهب

-برمیه، امیل 1377، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و دوره تجدد، ترجمه یحیی مهدوی ، تهران ،انتشارات خوارزمی

-ایلخانی،محمد،  1382،تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس،تهران،نشر ققنوس

-فازدیک،هری امرسون، 1352،مارتین لوتر، تهران ،نشر امیرکبیر

-گرین پویان ،هیوپرت هوارد، 1377، مارتین لوتر،ترجمه خشایار دیهیمی،تهران، نشر کهکشان

-اوبرمان،هایکو اگوستینوس،1384،مردی میان خدا و شیطان، ترجمه فرید الدین راد مهر،ابوتراب سهراب،تهران،نشر چشمه

براون،کالین، 1390،فلسفه اباء کلیسا،ترجمه علی شهبازی،قم،نشر دانشگاه ادیان و مذاهب

-گمپرتس،تئودر،1375،متفکران یونانی،ترجمه محمد حسن لطفی، تهران ،نشرخوارزمی

-ارسطو،1375، اخلاق نیکوماخوس،ترجمه محمد حسن لطفی ، تهران،نشر طرح نو

-استید،کریستوفر،1378،فلسفه در مسیحیت باستان،ترجمه عبد الرحیم گواهی، قم ،نشر دانشگاه  ادیان و مذاهب

-کاپلستون،فردریک،1388،ج3 فلسفه اواخر قرون وسطی و دوره رنسانس،ترجمه ابراهیم دادجو، تهران ،

نشر علمی و فرهنگی

– کاپلستون،فردریک،1385،ج1 یونان و روم،ترجمه جلال الدین مجتبوی،تهران،نشر علمی و فرهنگی

-کاپلستون،فردریک،1386،ج4 از دکارت تا لایب نیتس،نشر علمی و فرهنگی

مقالات:

-حدادی بهروز،”معرفی دانش نامه نهضت اصلاح دینی آکسفورد ” ، (1388) ،هفت آسمان ، شماره ششم ، 214-207

-پازوکی ، شهرام ،” تجدید فلسفه مسیحی در دوره جدید” (1390) ، مهرنامه ، شماره ،235- 237-

-کونگ ، هانس ، ” پولس و گسترش مسیحیت “(1381 )، ترجمه احمد رضا مفتاح ، هفت آسمان، شماره 16  ، 122-93

– ایلخانی ،محمد، “پولس”،( 1374) ارغنون، شماره 5 و 6 ،409-393

– ایلخانی ، محمد ، “دین و فلسفه در غرب مسیحی “، هفت آسمان،شماره 15 ، 136-89

-خواص ، امیر ،” پولس و الوهیت عیسی مسیح” (،1389)، معرفت ادیان ، شماره دوم ، ، 116-97

-صادق نیا ، سهراب ، “پولس و شریعت” ، هفت آسمان ، شماره 25، 59-26

– فیلیپ الکساندر ، کارلفیرید فرولیش و … ، “تاریخ تفسیر کتاب مقدس” ، ترجمه حامد فیاضی ، هفت آسمان ، شماره 34،207-157

-حسنی ، علی، “تاثیر اومانیسم بر نهضت اصلاح دینی (پروتستان) “، (1390)نشریه معرفت کلامی ، شماره سوم  ، 163-137

انگلیسی

_ Lucas,Henry ,The Renaissance and Reformation ,University of Michigan Press

_ Grimm,Harold ,1954,  The Reformation Era 1500 – 1650 ,NewYork,

_ -Haacker Klaus ,2003 , “Paul’s life “ , Cambridge Campanion to ST Paul , New York

_Mc Grath, Alister, 1990 , The Genesis of Doctorine :A Study in the foundation of Doctorinal Criticism, Blackwell

-Hudson , A and M . wilks ( eds) 1987 , from ockam to Wyclif , Oxford Blackwell

_ Lahey , Stephen E ,2009, Great Medieval thinkers John Wyclif , Oxford university Press

-Furley, Dvavid (edited),1999,Routledge History Of Philosophy,volume II,From Aristotle To Augustine,London and New York

-Duns,Scotus,John.1987,Philosophical Writings : “A selection” Wolter, Allan B,Hacket ,publishing company, first  published 1987 Indiana

-Duns,Scotus,John,1998,”On The Will and Morality” selected and translation with and  introduction by: Wolter Allan B,translation edtion by ; Frank,William A, Catholic University of America  Press, New Edition,Washington

-Rirschel,Albert, 1972,Critical History of The Christian doctrine of justification and reconciliation,Translated by John Black:Edmonston and  Douglas

-Von,Loewenich,Walter, 1976,Luther s Theology of The  Cross,translated by Herbert bouman,Minneapolis,Minnesota:Augsburg publishing house

-Althaus, Paul,1966,the theology of martin luther,translated by Robert Schultz,Philadelphia pa: Fortress press

-Lohse,Bernard,1999,Martin Luther sTtheology:Its Historical and Systematic  Development,translated and edited by  Roy Harrisville ,Fortress press

-Luther,Martin,1957,the bondage of will, tran.j.i Packer and O.R.Johnston,Grand Rapids,Michigan:Fleming .H. Revell

چکیده

نسبت میان مقوله دین و انسان در دوره جدید زیر سایه تأملات متفکران پروتستان اهمیتی ویژه یافت  والهیات جدیدی را شکل داد که زیر سایه آن مواجهه با لوازم دنیای مدرن صورت می­پذیرفت. مواجهه مصلحان پروتستان با دنیای مدرنی که به آرامی در حال شکل گیری بود نه تنها به ظهور الهیات جدید منجر شد بلکه عامل بسیار مهمی در شکل گیری دوره جدید در فلسفه غرب بود. انسان شناسی ای که مارتین لوتر ارائه داد ویژگی هایی داشت که سبب تفکیک فلسفه از الهیات در دوره جدید شد و به فیلسوف دوره جدید این فرصت را بخشید که فارغ از گزاره های دینی امکان طرح مباحث فلسفی را بیابد. تأکید لوتر بر الهیات غیر عقلی و حمله او به سنت مدرسی زمینه جدایی فلسفه وبه عبارت دقیق تر عقل از الهیات را فراهم ساخت. جدایی ای که شاید بتوان آن را مهم ترین دستاورد نهضت اصلاح دینی در عصر جدید دانست. از دیدگاه سنت مدرسی قوای روح کارکرد نسبتا خود مختاری دارند آنها مدیریت و کارکرد خاص خودشان را دارند و قوای روح به صورت  طبیعی این کارکرد‏ها را به انجام می‏رسانند. اما از نظر لوتر قوای روح هرگز به صورت خودکار عمل نمی‏کنند بلکه ارتباط میان  عقل و اراده، یعنی طریقی که بوسیله آن این قوا مورد استفاده قرار می‏گیرند،  توسط یک واحد بالاتر که برای انسان عامل تعیین کننده است، معین می‏شود. لوتر تأکید می کند که اگر انسانی بخواهد آزادی اراده را بدست اورد در واقع کوشیده چیزی را تصاحب کند که تنها متعلق به خداوند است.ازادی اراده منحصرا برای اوست. . ایمان درست و حقیقی به خداوند مستلزم ایمان به اراده آزاد و تغییر ناپذیر اوست. . از نظر لوتر اراده بشر تغییر پذیر است و در اثر هبوط و خارج شدن از بهشت در بند گناه اسیر است  و اراده بشر به فیض و لطف الهی نیازمند است. از نظر لوتر حکم و اراده الهی بر همه چیز الویت دارد بشر در اسارت گناه است و نجات او فقط در قلمرو انتخاب خداوند است. وجود این لطف نیز صرفاً با وجود ایمان توجیه می­شود. سبب نجات، ایمان به عمل نجات بخش مسیح است که شعار اصلی لوتر در ساختار الهیاتی اش محسوب می شود. از نظر لوتر تأکید بر آزادی اراده به معنای انکار نقش مسیح در کفاره و بخشش گناهان پیروان اوست. عادل شمردگی بوسیله فیض و از طریق ایمان خط اصلی فکری لوتر در بحث از آزادی اراده است. لطف الهی نیز بر اهمیت جاودانگی مرگ و رستاخیر مسیح تأکید دارد بر این اساس خداوند با قربانی شدن او و نه به سبب اعمال ما دامنه لطف خود گسترش داده است.

واژگان کلیدی:لوتر،ایمان،عادل شمردگی،نجات،اراده

 مقدمه

            مذهب پروتستان و جریان نهضت اصلاح دینی صرفاً شاخه ای از مسیحیت نیست بلکه جریانی تأثیرگذار است که در قرن شانزدهم در اروپا شکل گرفت و زمینه شکل گیری چهره تازه مسیحیت را فراهم ساخت. نسبت میان مقوله دین و انسان در دوره جدید زیر سایه تأملات متفکران پروتستان اهمیتی ویژه یافت  والهیات جدیدی را شکل داد که زیر سایه آن مواجهه با لوازم دنیای مدرن صورت می­پذیرفت. چنین مواجهه ای پیش از نهضت اصلاح دینی در سنت مسیحی بی سابقه بود. سنت کاتولیک به دلیل ساختار مرجعیت محورش امکان مواجهه با دنیای جدید را سال ها پس از سنت پروتستان یافت.

مواجهه مصلحان پروتستان با دنیای مدرنی که به آرامی در حال شکل گیری بود نه تنها به ظهور الهیات جدید منجر شد بلکه عامل بسیار مهمی در شکل گیری دوره جدید در فلسفه غرب بود. اکثر فلاسفه دوره جدید پروتستان و آلمانی بودند که در تحکیم مبانی عصر جدید نقش بسزایی نیز داشتند. این نکات اهمیت پرداختن به چنین جریان مهمی را بیش از پیش برای ما آشکار می سازد.

نهضت اصلاح دینی که مارتین لوتر را می توان مهم ترین رهبر آن معرفی کرد نهضتی است که به لحاظ تاریخی در فاصله میان قرون وسطی و دوره روشنگری قرار گرفته و گذار از قرون وسطی به دوره روشنگری را تسریع بخشید و سبب شد این انتقال با موفقیت صورت پذیرد پرداختن به الهیات پروتستان و انسان شناسی مارتین لوتر، پرداختن به موضوع مهمی است که زمینه ساز این تحولات عظیم شد.

براستی انسان شناسی ای که مارتین لوتر ارائه داد چه ویژگی هایی داشت که سبب تفکیک فلسفه از الهیات در دوره جدید شد و به فیلسوف دوره جدید این فرصت را بخشید که فارغ از گزاره های دینی امکان طرح مباحث فلسفی را بیابد. تأکید لوتر بر الهیات غیر عقلی و حمله او به سنت مدرسی زمینه جدایی فلسفه وبه عیارت دقیق تر عقل از الهیات را فراهم ساخت. جدایی ای که شاید بتوان آن را مهم ترین دستاورد نهضت اصلاح دینی در عصر جدید دانست.

من در این پژوهش به انسان شناسی مارتین لوتر به عنوان رهبر چنین نهضت جریان سازی در تاریخ الهیات و فلسفه در اروپای عصر جدید پرداخته ام. محور بحث در انسان شناسی لوتر مسأله آزادی اراده انتخاب شده است.

پژوهش هایی در زبان فارسی پیرامون تاریخ نهضت اصلاح دینی و تبعات و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن در قالب مقاله، پایان نامه و پژوهش های دانشگاهی صورت گرفته اما تا آنجا که من ساعت ها پایان نامه های موجود در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بررسی کردم تمامی آنها جنبه تاریخی و اجتماعی داشته اند و کمتر به بحث های فلسفی و کلامی پرداخته شده است. اغلب پایان نامه ها با رویکرد تاریخی و با تمرکز بر تحولات سیاسی و اجتماعی در حوزه نهضت اصلاح دینی فراهم آمده اند جز یک اثر که پایان نامه دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از جناب آقای محمد رضا شرفی در سال 1376 در دانشگاه تربیت مدرس است .عنوان این پایان نامه «تجزیه و تحلیل تعالیم و آرای تربیتی نهضت اصلاح دین و آثار آن در اروپا» است که جناب آقای دکتر عبدالحسین نقیب زاده، استاد راهنمای این اثر  بوده اند. آثار دیگر همانطور که اشاره شد در حوزه تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی به نگارش درآمده اند.

بنابراین ضروری بود اثری بوجود آید که به لحاظ فلسفی و کلامی به انسان شناسی مارتین لوتر به عنوان مهم ترین رهبر نهضت اصلاح دینی بپردازد.

من در این کار تحقیقی در بخش نخست به زمینه های تاریخی و اجتماعی شکل گیری نهضت پرداخته ام اما از آنجا تأثیرات سیاسی اجتماعی نهضت اصلاح دینی مورد نظر من نبوده است از پرداخت مفصل به آن اجتناب کردم. به عنوان مثال در پژوهش های دیگر که با رویکرد تاریخی به زندگی و آراء مارتین لوتر پرداخته شده به طور گسترده به زندگی و فعالیت های اجتماعی او که تبعات سیاسی نیز به همراه داشته، پرداخته شده اما  من صرفاً ارائه گاهشماری از زندگی مارتین لوتر را کافی دانستم و از تکرار و بحث های سیاسی و اجتماعی دوره لوتری پرهیز نمودم.

نکته دیگر پرداختن به جزئیات و بحث های مشخص و دوری از بیان کلیات در کل اثر است. فرض بر آن است که خواننده اثر با حوزه فلسفه و همچنین الهیات مسیحی آشنایی لازم را دارد و بنابراین نیازی به بیان کلیات نیست، به عنوان نمونه در بخشی که به مبانی کلامی و فلسفی انسان شناسی لوتر پرداخته شده و به بیان چگونگی گسست لوتر از سنت مدرسی و شکل گیری انسان شناسی متمایز او اختصاص دارد، بنابر سنت غلط رایج پایان نامه نویسی در کشور، مطلقاً نکوشیدم بخشی را مستقلاً به بیان تاریخچه و معرفی سنت مدرسی بپردازم بلکه صرفاً مطالب مرتبط به بحث طرح شد و کوشیدم از زیاده گویی و حاشیه روی اجتناب کنم. چنانکه در بحث های تخصصی شیوه درست چنین است.

برای نگارش این پایان نامه از منابع گوناگونی به فارسی و انگلیسی اعم از کتب و مقالات مراجعه شده است.در ساعت ها مطالعه و حضور در کتابخانه ها و فیش برداری از منابع گوناگون بعضاً با دشواری هایی روبرو بودم  خصوصا در دستیابی به  منابع انگلیسی با مشکلاتی مواجه شدم و برخی منابع  در کتابخانه های تخصصی چون کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب و مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور نیز موجود نبود  بنابر این بسیاری از منابع را از طریق  سایت­های دریافت کتب و همچنین از طریق مطالعه آنلاین بررسی کردم.

در فصل دوم پایان نامه به زمینه ها، خاستگاه ها و پرسش اصلی مارتین لوتر پرداخته شده است. کوشیدم نشان دهم زمینه های شکل گیری نهضت اصلاح دینی چه بوده است و انسان شناسی لوتری در چه زمینه تاریخی شکل گرفته است و به مهم ترین پرسش ها در این زمینه پاسخی دهم پرسشی مانند اینکه آیا نهضت اصلاح دینی رویدادی قرون وسطایی بود یا مربوط به دوره جدید؟

در بخش بعدی به پیشگامان نهضت اصلاح دینی پرداخته ام و نقش و جایگاه آنان را در شکل گیری نهضت اصلاح دینی به طور عام و تفکر مارتین لوتر به طور خاص چه بوده است و چه نکاتی از آراء آنها در اندیشه لوتر منعکس شده است. بخش بعدی به اهمیت و نقش پولس در انسان شناسی لوتر تعلق دارد و دو مسأله” ایمان “و “تفکیک عقل و دین” که در محور الهیات لوتری است چگونه و به چه شکل در اندیشه پولس ریشه دارد بخش بعدی به اهمیت کتاب مقدس و تأویل آن نزد لوتر اختصاص دارد و اینکه شعار بازگشت به کتاب مقدس مبتنی به چه رویکردی به کتاب مقدس نزد لوتر بود؟ این پرسشی است که در این بخش پاسخ داده شده است. در بخش بعدی به مسأله عادل شمردگی و پرسش اصلی لوتر پرداخته شده است لوتر برای پاسخ به این پرسش که انسان چگونه نزد خداوند عادل شمرده می شود دو دوره فکری را پشت سر نهاد که دوره دوم به کشف الهیاتی مهم او در باب آموزه عادل شمردگی منجر شد. در این بخش، شرح دقیقی از این موضوع ارائه شده است.

بخش سوم به طرح مبانی کلامی و فلسفی انسان شناسی لوتر در بحث از اراده آزاد اختصاص دارد.

در بخش اول آن به مدل اگوستینی از مسأله نجات پرداخته شده او به عنوان مؤثرترین فرد در شکل گیری آراء لوتر در باب نجات، تبینی از نجات ارائه داده که با طرح آن، فهم مدل لوتری از نجات آسانتر خواهد بود.

در بخش بعدی به بررسی گسست لوتر از انسان شناسی مدرسی می پردازیم و در ذیل آن به بیان اخلاق ارسطو به عنوان اساس اخلاق در سنت مدرسی پرداخته شده. لوتر عقل گرایی مدرسی در حوزه الهیات را که از عقل ارسطویی متأثر بود به شدت مورد انتقاد قرار می داد و انسان شناسی و الهیات خود را در تقابل با آن تعریف می کرد، بنابراین به آراء دو تن از اصحاب مدرسه یعنی اکویناس و دنس اسکوتوس در باب نجات و اراده انسان  پرداخته شده تا گسست لوتر از سنت مدرسی آشکار تر شود.

بخش بعدی نیز به طرح آراء اوکام در باب نجات اختصاص دارد و نکات اشتراک و افتراق  آراء او با لوتر بیان شده.

بخش چهارم نیز به دیدگاه آنسلم در باب کفاره گناهان و تأثیر آن در انسان شناسی لوتر اشاره شده است.

بخش آخر نیز به انسان شناسی لوتر و بحث اراده آزاد اختصاص دارد و محورهای اصلی بحث در آن طرح شده ابتدا تصوری از انسان شناسی او به طور کلی ارائه شده در بخش بعدی به مسأله گناه و عادل شمردگی به عنوان یکی از لوازم بحث لوتر در مسأله اراده آزاد پرداخته شده و در نهایت در بخش آخر با توجه به تمام مباحث مطرح شده نتیجه منعکس شده با توجه به انسان شناسی او در باب مسأله اراده آزاد آمده است.

گاهشمار زندگی لوتر[1] :

10 نوامبر 1483 تولد در آیزلبن[2]

1496ورود به دبیرستانی وابسته به انجمن برادران دینی در ماگدبورگ[3]

1497 انتقال به مدرسه سنت گئورگ در آیزناخ[4]

1505- 1501تحصیل در دانشگاه ارفورت[5] تحصیل فلسفه اصالت تسمیه و فارغ التحصیلی و اخذ درجه مدرسی

ژوییه 1505 روز طوفان و صاعقه ای که منجر به نذر لوتر برای رهبانیت گشت

17 ژوییه       ورود لوتر به صومعه راهبان آگوستینی [6]

سپتامبر 1506 ارتقا به مقام کشیشی

نوامبر 1510 مأموریت به رم نزد راهبان آگوستینی

فوریه 1511 ارتقا به مقام نایب اسقفی ایالتی

آوریل 1511 ورود به دانشگاه ویتنبرگ[7]

اکتبر 1512 اخذ درجه دکتری الاهیات در شاخه الاهیات انجیلی / آغاز درس گفتارهایی در مورد رساله های کتاب مقدس

1515-1513 نخستین درس گفتارها در باب مزامیر

1515 لوتر طی سخنرانی روحانیان را مسئول تباهی جهان دانست

1516- 1515 درس گفتارهایی در باب رساله به رومیان

1517- 1516 درس گفتارهایی در باب رساله به غلاطیان

1518- 1517 درس گفتارهایی در باب رساله به عبرانیان

15 مارس 1517 پاپ لئونی دهم معروفترین آمرزش نامه ها را صادر کرد

1517 انتشار اصول نود و هفت گانه که در آن نگرشی عمیقاً آگوستینی را مطرح کرد که مورد توجه واقع شد

31 اکتبر 1517 انتشار اصول نود و پنج گانه علیه فروش آمرزش نامه ها

اوت 1518 پاپ لوتر را به رم فراخواند

آوریل 1518 منازعه هایدلبرگ در محفل آگوستینی ها در آلمان

اکتبر 1518 گفتگوی لوتر و کاردینال کایتان[8] در آگسبرگ.و اجتناب از تبری

نوامبر 1518 لئو دهم برخی از مواهب منصوب به آمرزش نامه ها را رد میکند

21-1519 دومین دوره سخنرانی ها در باب مزامیر

28 ژوئن تا 16 جولای 1519 منازعه معروف لایپزیگ [9]بوسیله لوتر و کارشتادامبر علیه اک  ، محکوم شدن الاهیات لوتر در دانشگاه کلن

بهار 1520 انتشار رسالهرئوس مطالببرای پاسخ به دعاوی الاهیات کاتولیکی

اگوست 1520 نگارش رساله خطاب به اشراف مسیحی کشور آلمان[10]

6 اکتبر 1520نگارش رساله اسارت بابلی کلیسا

10 اکتبر1520 دریافت حکم تهدید به ارتداد از جانب پاپ

نوامبر 1520 آزادی فرد مسیحی[11]

30 ژانویه 1521 طرد لوتر توسط پاپ لئونی دهم

6 مارس 1521 فراخوانده شدن به شورای ورمز[12]

17 آوریل 1521 استنطاق در شورای ورمز نزد امپراتور و سرباز زدن لوتر از توبه

29 فوریه 1522 اقامت در قلعه وارتبورگ[13] و آغاز ترجمه کتاب مقدس به آلمانی . این ترجمه زمینه ساز شکل گیری زبان آلمانی به شکل امروزی شد و همچنین سبب آشنایی مردم عادی با کتاب مقدس گشت

مارس 1522 بازگشت لوتر به ویتنبرگ

سپتامبر 1523 ترجمه آلمانی عهد جدید آماده انتشار می‌شود

دسامبر 1523 آغاز خطابه ها و تدوین کتاب دعای انجیلیون و آثاری همچون عیسی مسیح یک یهودی زاده بود و مرجعیت دنیوی

9 اکتبر 1524 ترک عادات مذهبی پیشین و تألیف آثار دیگری مانند نامه به پادشاه ساکسونی ، درباره روح یاغی ، علیه توماش مونزر

1524 جنگ دهقانان

می 1525 لوتر رساله علیه جماعت دهقانی غارتگر و جانی را منتشر کرد

دسامبر 1524 رساله اسارت اراده علیه اراسموس

1525 به بعد منازعه بر سر عشاء ربانی

مارس و آوریل 1527 رساله در باب عشاء ربانی که این کلمات مسیح که ((این جسم من است ))هنوز علی رغم قشریون معتبر است را مینویسد./ تابستان دچار بیماری و افسردگی شدید میشود

مارس 1528 رساله اعتقادیه درباره شام آخر

23 ژوئن 1532 پیمان صلح مذهبی میان پیروان لوتر و کاتولیک ها در نورمبرگ

1534 چاپ ترجمه کامل کتاب مقدس توسط لوتر

1535 ریاست دانشگاه الاهیات

1539 رساله در باب شوراها و کلیساها

41-1539 تجدید نظر دوم درباره ترجمه کتاب مقدس

1543 رساله درباب یهودیان و اکاذیب شان

14 فوریه آخرین خطابه در آیزلبن علیه یهودیان

18 فوریه 1546 مرگ در آیزلبن ، ایراد خطابه تشییع جنازه لوتر در 22 فوریه توسط ملانژتون

زمینه ها و خاستگاه های ظهور نهضت اصلاح دینی

 اگر تاریخ مذاهب مسیحیت را بررسی کنیم، درمی یابیم که مصلحان پروتستان پیش و بیش از متفکران سایر مذاهب مسیحیت به تأمل در باب احوالات انسانی پرداخته اند که پس از رنسانس به آرامی زیر سایه تحولات گسترده ای که در عرصه اجتماعی و معارف بشری پدید آمده بود، متولد می شد.

نسبت میانمقوله دین و انسان رو به تحول عصر جدید که به تدریج در سال های گذار از قرن پانزدهم به شانزدهم در اروپا شکل می گرفت، از آغاز مورد توجه مصلحان پروتستان بود.

در یک بررسی تاریخی نیز درمی یابیم که الهیات جدید[14]  بیشتر از جانب متفکران پروتستان مطرح بوده است و شکل گیری الهیات جدید که زیر سایه مواجهه با لوازم دنیای مدرن صورت گرفت، از سوی مصلحان پروتستان به آرامی از آغاز نهضت اصلاح دینی آغاز می شود. در حالیکه در نهضت کلیسای رومی و مذهب کاتولیک مواجهه با عناصر دنیای جدید و مواجهه انسان و دین در دنیای جدید با سال ها تأخیر در پایان قرن نوزدهم با اعلام موافقت کلیسای کاتولیک رومی و شخص پاپ شکل گرفت.

نزاع میان مدرنیته و مذهب در کشورهای کاتولیک تا پایان قرن نوزدهم همچنان باقی ماند و مرجعیت کاتولیک یعنی کلیسای روم از پذیرش مدرنیته امتناع می ورزید.

پاپ پیوس نهم[15] در سال 1864 فتوایی همراه با ضمیمه ای با عنوان “موادی از خطاهای مدرن”[16]که مشتمل بر 80 ماده بود از سنت و ساختار کلیسا در برابر مدرنیته و اصلاح دینی دفاع کرد.

« این دفاعیه ای  انعطاف ناپذیر از ساختار عقیدتی و قدرت قرون وسطی و دوره ضد اصلاحات و درعین حال، نوعی اعلان عمومی جنگ علیه مدرنیته بود.» (کونگ،1384، ص 231)

در نتیجه آن چنان که پازوکی بیان می کند:

«کتابهایی که مؤسسان علوم جدید و فلسفه جدید را که حاکی از روح مدرنیته بود، برای کاتولیک ها ممنوع اعلام می کرد آثار کسانی مانند کپرنیک، گالیله، دکارت، پاسکال، مالبرانش، اسپینوزا، فلاسفه تجربی انگلیسی مانند هابز ، لاک، هیوم و کتاب های نقد عقل محض کانت و دایرة المعارف دیدرو و لامبر هم جزء عناوین کتب ممنوعه اعلام شد. » (پازوکی، 1390، ص 235)

مواجهه کلیسای کاتولیک با اصول مدرنیته در زمان جانشین پاپ پیوس نهم یعنی پاپ لئوی سیزدهم[17] وارد مرحله دیگری شد. پاپ لئوی سیزدهم ضرورت روبروشدن مسیحیت با تحولات عصر جدید را دریافت و برای حل آسانتر این رویارویی، تجدید فلسفه و آموزش جدی آن را تجویز کرد.

مواجهه مصلحان پروتستان با دنیای مدرنی که به آرامی در حال شکل گیری بود، از قرن شانزدهم شکل گرفت. اگر تاریخ اروپا را در دوره نهضت اصلاح دینی بررسی کنیم در کشورهایی که به نهضت اصلاح دینی پیوستند مانند آلمان و اسکاندیناوی[18] زیر سایه تعلیمات متفکران پروتستان امکان گفتگوی دین با ایده های مدرن فراهم شد و در نتیجه بررسی رابطه مذهب با بخش های مختلف مانند اقتصاد و سیاست بسیار قابل تأمل است.

مواجهه مصلحان پروتستان با ایده های مدرن نه تنها به شکل گیری الهیات جدید پس از نهضت اصلاح دینی منجر شد، بلکه در شکل گیری دوره جدید در فلسفه غرب تأثیرات فراوانی داشت. پس از دکارت[19] که او را مؤسس عصر جدید می دانیم، اکثر فیلسوفان این دوره از حدود سال 1800 عمدتاً پروتستان و آلمانی بودند. کانت و سایر فلاسفه ایدئالیست آلمانی پیرو مذهب پروتستان بودند که در تحکیم مبانی عصر جدید نقش مهمی ایفا کردند.

اهمیت و نقش تاریخی نهضت اصلاح دینی و خصوصاً شخص مارتین لوتر[20]  در آلمان عصر جدید تا آنجا است که برخی وضع عمومی اروپا در عصر جدید را نتیجه افکار و کارهای او به حساب می آوردند. «هیچ کس نمی تواند منکر صلابت و اهمیت سهم تاریخ او [لوتر] شود به نحوی که شاید با اندکی افراط گویی بتوان وضع عمومی اروپا در عصر جدید نتیجه افکار و کارهای او به حساب آورد.» ( مجتهدی1389 ، ص 66) مجتهدی درباره سهم تاریخی لوتر تأکید می کند «کل افکار لوتر را می توان نوعی پیش زمینه ناپیدا برای اغلب نحله های فلسفی در آلمان عصر جدید دانست.» (همان ص 64)

بررسی مسئله ای که طرح آن گذشت، ذهن را به سمت این پرسش می برد که چه ملازمه ای میان تأمل و تفکر درباب انسان عصر جدید و دین زیر سایه تعلیمات انسان شناسانه نهضت اصلاح دینی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش مهم بدون بررسی زمینه های تاریخی، اجتماعی، فلسفی و کلامی شکل گیری نهضت اصلاح دینی امکانپذیر نیست.

در بررسی زمینه های تاریخی نخست باید روشن کنیم، هنگامی که از نهضت اصلاح دینی یا رفرم “اصلاح” سخن می گوییم دقیقاً از چه چیز بحث می کنیم.

تذکر این نکته ضروری است که رفرم[21] به انشعابی اطلاق می شود که توسط لوتر در دستگاه کلیسایی به وجود آمد بنابراین از این منظر لوتر اولین مصلح دینی محسوب نمی شود مانند مصلحانی مانند جان ویکلیف  و جان هاس  که اکثر مورخان از آنان به عنوان پیشگامان اصلاحات نام برده اند و ما در بخش جداگانه ای به آراء و تأثیراتی که لوتر از آنها پذیرفته خواهیم پرداخت. به طور کلی از قرن 13 به بعد مهمترین ایده های فکری لوتر مانند ایمان  ، تنها کتاب مقدس  و هر مسیحی یک کشیش  در کلیسا بحران هایی به وجود آورده بود.

مانند اقدامات اصلاح گرایانه والدویان  که اصلاحاتی در کلیسا را آغاز کرده بود « این نهضت با الهام از فردی غیر روحانی به نام پی یر والدو (متوفی 1218) درصدد اصلاح کلیسا برآمده و بر خوانش لفظی انجیل اهتمام داشت.» (ویلسون، 1381، 74)

مک گراث در بحث از واژه اصلاح دینی تذکر مهمی می دهد که بیان آن ضروری به نظر می رسد:

«در واژه اصلاح دینی باید بین چهار نهضت تمایز قائل شده آیین لوتری، کلیسای اصلاح شده، نهضت اصلاح گری آناپاپیتیسم و ضد نهضت اصلاح دین یا اصلاحات کاتولیکی. این واژه در فراگیرترین معنای خود بر هر چهار نهضت دلالت می کند، اما گاهی در معنای خاص خود به معنای اصلاح گری پروتستانی به کار می رود. (مک گراث،1382، 57-56)

ما در بحث از زمینه این واژه را در فراگیرترین معنای خود بحث می کنیم.

تحولات در زمینه های شکل گیری نهضت اصلاح دینی را از یک منظر می توان به دو حوزه تقسیم کرد: اول تحولاتی که در حوزه حیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رخ می دهد و دیگری تحولات و زمینه هایی که در حوزه حیات عقلانی انسان که پیش از آغاز دوره جدید رخ داده است.

این زمینه ها و تحولات به طور عام در نهضت اصلاح دینی و به طور خاص در شکل گیری اندیشه لوتر بسیار اهمیت دارد. زمینه ها و تحولاتی که در شکل گیری افکار لوتر در حوزه حیات عقلانی وجود داشت، به طور مفصل در فصل دوم بررسی خواهیم کرد اما در این بخش بیشتر به زمینه های تاریخی شکل گیری نهضت اصلاح دینی و بویژه در آراء لوتر خواهیم پرداخت.

مقصود از تفکیک این دو حوزه استقلال کامل آنها از یکدیگر نیست. هرچند می کوشیم به صورت مطلق به اظهار نظر نپردازیم اما به نظر در هیچ دوره تاریخی، شئونات حیات انسانی به طور کامل از یکدیگر مستقل نبوده اند، از سوی دیگر این تفکیک نشان دهنده این نیست که یکی از حوزه ها بر دیگران اولویت و برتری داشته و تحولات در حوزه های دیگر را به نفوذ و اهمیت یک حوزه تقلیل دهم. چنانکه بسیاری از مورخان غربی در بررسی تاریخ اصلاحات و رنسانس کوشیده اند تحولات فکری و بشری در این دوره را به یک موضوع به عنوان نمونه تحولات اقتصادی تقلیل دهند. به عنوان نمونه هنری لوکاس[22] مورخ و نویسنده شناخته شده قرن بیستم به نقش شرایط جغرافیایی و مسائل اقتصادی در تحولات عصر رنسانس و اصلاح دینی توجه دارد. از نظر او روابط نزدیک سیاسی و تجاری آلمان و ایتالیا و روابط تجاری میان ساکنان شهرهای جنوبی آلمان با شهرهای شمالی ایتالیا سبب حضور دانشجویان آلمانی در ایتالیا و خصوصاً دانشگاه پادوا[23] شدو همین موجب انتقال اندیشه های اومانیستی ایتالیا به آلمان شد.[24]لوکاس نقش ویژه ای برای عوامل جغرافیایی و مسائل اقتصادی در تحولات عصر اصلاح دینی قائل است تا آنجا که این عوامل، آلمان را در آستانه نهضت اصلاح دینی متحول ساخت.

[1]برای تهیه این گاه شمار از منابع زیر استفاده شده است :

Bainton , R.H . , Here I Stand ; A Life of Martin Luther , ( New York , 1959 )

Kittelson , J.M , Luther The Reformer : The story of the Man and his career ( Leicester , 1989 )

اوبرمان ، هایکو اگوستینوس ، لوتر مردی میان خدا و شیطان ، ترجمه فریدالدین رادمهر ، ابوتراب سهراب ، تهران ، نشر چشمه ، 1384

[2]Eisleben

[3]Magdeburg

[4]Eisenach

[5]Erfurt

[6]Augustinian Monastery

[7]Wittenburg

[8]Cajetan

[9]Leipzig

[10]to the German Nobility

[11]Freedom of a Christian

[12]Diet of Worms

[13]Wartburg

[14]New-theology

[15]Pope Pius IX)1846-1878(

[16]Syllabus Errorum Modernorum (Eng: syllabus of modern Errors(

[17]Leo XIII (1810-1903(

[18]یک نکته تاریخی را یادآور می شویم که کشورهایی که به سرعت به پروتستانتیزم پیوسته بودند مانند آلمان و اسکاندیناوی، در سالهایی که مسیحیت در اروپا  گسترش  می یافت بسیار دیر مسیحی شده بودند، به عنوان مثال بخش هایی از آلمان تا پایان قرن نهم مسیحی نشدند برخلاف کشورهایی مانند فرانسه و اسپانیا زودتر به مسیحیت پیوستند و تا پایان کاتولیک ماندند. این مسأله می تواند در بررسی زمینه های پذیرش مسیحیت در مناطق گوناگون اروپا و زمینه های  پذیرش و گسترش نهضت اصلاح دینی موضوع پژوهش باشد.

[19]Descartes(1956-1650)

[20]Martin Luther

[21]Reform

[22]Henry Lucas

[23]Padua

[24]نگاه کنید به:

, Henry, The Renaissance, and The Reformation, University of Michigan Press,p 403-405

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه معرفت شناسي ديني از ديدگاه صدرا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122