پايان نامه ارايه مدل چند محصولي مکان يابي مسيريابي براي انبار عبوري در زنجيره تامين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 پايان نامه ارايه مدل چند محصولي مکان يابي مسيريابي براي انبار عبوري در زنجيره تامين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 108 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارايه مدل چند محصولي مکان يابي مسيريابي براي انبار عبوري در زنجيره تامين  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1-مقدمه2
1-3-بیان مسئله3
1-2-ضرورت انجام تحقیق3
1-4- فرضیات مساله5
1-5-پرسش تحقیق6
1-6-ساختار تحقیق6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه8
2-2- سیستم انبار عبوری8
2-3- مزایای استفاده از انبار عبوری10
2-4- خصوصیات انبار عبوری12
2-5- مروری بر مدلهای ریاضی انبار عبوری14
2-5-1- مکانیابی انبار عبوری14
2-5-2-جانمایی انبار عبوری15
2-5-3- شبکه های انبار عبوری16
2-5-4- مسیریابی وسیله نقلیه16
2-5-5- تخصیص مقصد مناسب به درب ها17
2-5-6- زمانبندی کامیون ها18
2-5-7- ذخیره موقت19
2-5-8- موارد دیگر20
2-6- مفاهیم مکان یابی – مسیریابی و پژوهش های انجام شده20
2-7- خلاصه فصل21

فصل سوم : مدل ریاضی و الگوریتم های پیشنهادی
3-1- مقدمه23
3-2- مکانیابی- مسیریابی انبار عبوری23
3-3- فرضیات مسأله24
3-4- مدل پیشنهادی25
3-4-1- مجموعه ها و اندیس ها25
3-4-2- پارامتر های ورودی25
3-4-4- متغیرهای تصمیم26
3-4-5- تابع هدف و محدودیتها27
3-5- اعتبار سنجی مدل30
3-8- پیچیدگی مسأله34
3-9- مروری بر الگوریتم ژنتیک35
3-9-1- مقدمه35
3-9-2- مکانیزم الگوریتم ژنتیک36
3-9-3- عملگرهای الگوریتم ژنتیک38
3-9-4- کد کردن40
3-9-5- ایجاد جمعیت اولیه42
3-9-6- تابع برازندگی43
3-9-7- انتخاب43
3-9-8- ترکیب46
3-9-9- احتمال ترکیب48
3-9-10- جهش49
3-9-11- استراتژی برخورد با محدودیت ها49
3-9-12- شرایط توقف الگوریتم51
3-10- هوش ازدحامی(SI)51
3-11- الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)53
3-11-1- مقدمه53
3-11-2- مراحل تکامل الگوریتم55
3-11-2- مکانیزم الگوریتم ازدحام ذرات 57
3-12- خلاصه فصل59

فصل چهارم : روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی
4-1-مقدمه61
4-2-تشریح ساختار GA بکار گرفته شده61
4-2-1-نحوه نمایش جواب-ها61
4-2-2-نحوه نمایش جواب الگوریتم ژنتیک پیشنهادی64
4-2-3- عملكرد كلي الگوريتم ژنتيك68
4-2-4-نحوه تولید جمعیت اولیه69
4-2-5-ارزیابی جواب-ها69
4-2-6-مکانیزم انتخاب69
4-2-7-عملگرهای ژنتیک70
4-2-7-1-عملگرهای تقاطعی70
4-2-7-2-عملگرهای جهشی70
4-2-8-تکرار الگوریتم70
4-2-9-شرط توقف الگوریتم71
4- 3- تشریح ساختار الگوریتم ازدحام ذرات ارائه شده71
4-3-1- نحوه نمايش ذرات74
4-3-2- توليد جواب¬هاي اوليه74
4-3-3- محاسبه مقادير شايستگي75
4-3-4- تکرار الگوریتم75
4-3-5- شرط توقف الگوریتم75
4-4- تولید مسئله نمونه76
4-5-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو77
4-6- مفروضات و پارامترهاي الگوريتم-ها79
4-7-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده80
4-8- مقایسه نتایج الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات و لینگو81
4-8-خلاصه فصل85

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی
5-1-نتیجه گیری87
5-2-پیشنهادهای آتی88

منابع و مآخذ90

منابع و مآخذ

] 1 [مصطفی کیا ، الگوریتم های ژنتیک در MATLAB  ، انتشارات خدمات نشر کیان رایانه سبز، 1389. 80-81.

] 2[ اکبری جوکار، محمدرضا، و آیدا درویشان، 1391، زمان بندی کامیونهای ورودی و خروجی درانبار عبوری شامل چنددرب تخلیه و بارگیری، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

[3] Van Belle, J. Valckenaers, P., Cattrysse, D., 2012. Cross-docking: State of the art, Omega 40 827–846

[4] Stalk G, Evans P, Shulman LE., 1992. Competing on capabilities: the new rules of corporate strategy. Harvard Business Review, 70(2):57–69.

[5] Cook RL, Gibson B, MacCurdy D., 2005. A lean approach to cross docking. Supply Chain Management Review, 9(2):54–9.

[6] Witt CE., 1998. Crossdocking: concepts demand choice. Material Handling Engineering,  53(7) : 44-9.

[7] Kinnear E., 1997. Is there any magic in cross-docking? Supply Chain Management: An International Journal, 2(2):49–52.

[8] Glossary of the Material Handling Industry of America (MHIA). 2011..

[9] Apte UM, Viswanathan S., 2000. Effective cross docking for improving distribution efficiencies. International Journal of Logistics: Research and Applications, 3(3):291–302.

[10] Agustina D, Lee CKM, Piplani R., 2010. A review: mathematical models for crossdock planning. International Journal of Engineering Business Management, 2(2):47–54.

[11] Chen P , Guo Y, Lim A, Rodrigues B., 2006. Multiple crossdocks with inventory and time windows , Computers & Operations Research, 33; 43 – 63

[12] Galbreth MR , Hill JA, Handley S., 2008. An investigation of the value of cross-docking for supply chain management. Journal of Business Logistics, 29(1):225–39.

[13] Kreng VB, Chen FT., 2008. The benefits of a cross-docking delivery strategy: a supply chain collaboration approach. Production Planning & Control, 19(3): 229–41.

[14] Waller MA, Cassady CR, Ozment J., 2006. Impact of cross-docking on inventory in a decentralized retail supply chain. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 42(5):359–82.

[15] Schaffer B., 1997. Implementing a successful crossdocking operation. IIE Solutions,  29(10):34–6.

[16] 2008 cross-docking trends report; 2008.

[17] Gue KR, Kang K., 2001. Staging queues in material handling and transportation systems. In: Proceedings of the 33rd conference on winter simulation, p. 1104–8.

[18] Pearson Specter S., 2004. How to crossdock successfully.Modern Materials Handling, 59(1):42-6.

[19] Yan H, Tang Sl., 2009 Pre-distribution and post-distribution cross-docking operations. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 45(6):843–59.

[20] Sung CS, Song SH., 2003. Integrated service network design for a cross-docking supply chain network. Journal of the Operational Research Society, 54(12):1283–95.

[21] Donaldson H, Johnson EL, Ratliff, HD, Zhang M., 1999. Schedule-driven cross-docking networks. Technical report 9904, Atlanta, GA, USA: Georgia Institute of Technology.

چکیده

فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی، تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­کنندگان در شرایط مختلف باشند. در فضای رقابتی کنونی، نقش تأثیرگذار مراکز توزیع در تحویل به موقع کالا به مشتری وکاهش هزینه های نگهداری موجودی توجه بسیاری از مدیران زنجیره تأمین را به خود جلب نموده است. انبار عبوری یک استراتژی لجستیکی است که هدف آن کاهش موجودی و افزایش رضایت مشتریان می باشد. کالاها از تامین کننده بواسطه انبار عبوری به دست مشتری می رسند. اقلام باید قبل از فرستادن به مشتری، در انبار عبوری گردآوری شوند ، بدون ذخیره یا با ذخیره کم موجودی و پس از ادغام در کمترین زمان ممکن توسط وسایل نقلیه خروجی برای مشتریان فرستاده می شود. انبار عبوری بیشتر بعنوان همانگ کننده موجودی عمل می نماید.

در این تحقیق، مدل غیرخطی مکانیابی-مسیریابی وسیله نقلیه در حالت چند کالایی با وسایل نقلیه متفاوت ارائه شده. در این مدل برداشت و تحویل در چند بار مجاز می باشد و هر گره می تواند  با بیش از یک وسیله نقلیه خدمت دهی می شود. هرکامیون میتواند یک یا چند نوع کالا را حمل نماید به عبارتی سازگاری بین کالا و وسیله نقلیه در نظر گرفته شده است. در این مدل هدف تعیین حداقل تعداد انبار عبوری  از بین مجموعه مکانهای گسسته موجود و حداقل نمودن مجموع هزینه باز شدن مراکز انبار عبوری و هزینه حمل (هزینه توزیع ، هزینه عملیاتی) وسایل نقلیه می باشد. بطور کلی هدف مدل بدست آوردن تعداد مراکز انبار عبوری، تعداد وسیله نقلیه و بهترین مسیر در شبکه توزیع می باشد. و یک مدل برنامه ریزی غیرخطی برای این مساله ارائه می دهیم. حل مدل ارائه شده را در نرم افزار LINGO 9 نشان داد با افزایش ابعاد مسأله زمان اجرای برنامه به شدت افزایش می یابد. بنابراین به منظور حل مدل در ابعاد متوسط و بزرگ، الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و اگوریتم ازدحام ذرات را ارائه نمودیم. نتایج حاصل از بررسی مسائل مختلف با متاهیوریستیک نشان دهنده کارائی بسیار بالای الگوریتم های ارائه شده از نظر زمان حل و جواب مسأله می باشد.

كلمات كليدي فارسي :انبار عبوری، مکانیابی-مسیریابی، چند محصولی، وسایل نقلیه متفاوت، تحویل و برداشت درچند بار، زنجیره تامین.

فصل اول

 مقدمه و کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است.  زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. یک زنجیره تامین سیستمی متشکل از پنج سطح تأمین کننده، تولید کننده، توزیع کننده، خرده فروش و مشتری نهایی است که به هم مرتبط اند. اعضای زنجیره تامین عمومأ از طریق جریان اطلاعات و جریان فیزیکی کالا با یکدیگر در ارتباط می باشند. با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مساله اصلی در زنجیره تامین می باشد با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت موثر این زنجیره در صنعت یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید.

در سالهای اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تامین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تامین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند.

فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی، تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­کنندگان در شرایط مختلف باشند. در فضای رقابتی کنونی، نقش تأثیرگذار مراکز توزیع در تحویل به موقع کالا به مشتری وکاهش هزینه های نگهداری موجودی توجه بسیاری از مدیران زنجیره تأمین را به خود جلب نموده است. این مسأله بسیاری از تولید کنندگان را وادار به پیاده سازی تولید ناب و زنجیره تأمین ناب نموده است. از آنجایی که انبار عبوری جزء اصلی برای طراحی یک زنجیره تامین ناب می باشد ، کمپانی های لجستیکی با حجم نقل و انتقالات بالا به استفاده از انبار عبوری روی آورده اند.

 سیستم انبار عبوری دارای مزایایی مانند چابکی زنجیره تأمین، گردش بالای موجودی، هزینه پایین نگهداری موجودی، و هزینه پایین حمل و نقل و فضای کم مورد نیاز در مقایسه با انبارداری سنتی می باشد. نقطه قوت انبار عبوری سیاست تجمیع محصولات در انبار بوده که سبب می گردد محصولات مورد نیاز مشتریان از تامین کنندگان مختلف به جای ارسال مستقیم، در انبار عبوری جمع آوری شوند و پس از طبقه بندی بر اساس تقاضای مشتری به مقصد مورد نظر ارسال شوند که این گردآوری هزینه های حمل ونقل را کاهش می دهد.

1-2- بیان مسئله

در این تحقیق، مدل غیرخطی چند دوره ای مکانیابی-مسیریابی در حالت چند کالایی[1] و وسایل نقلیه متفاوت[2] با قابلیت حمل کالاهای متفاوت ارائه شده.و همچنین برداشت و تحویل در چند بار[3]  مجاز می باشد ارائه میشود. که هدف تعیین حداقل تعداد انبار عبوری  از بین مجموعه مکانهای گسسته موجود و حداقل نمودن مجموع هزینه باز شدن مراکز انبار عبوری و هزینه حمل (هزینه توزیع ، هزینه عملیاتی) وسایل نقلیه می باشد. بطور کلی هدف مدل بدست آوردن تعداد مراکز انبار عبوری، تعداد وسیله نقلیه و بهترین مسیر در شبکه توزیع می باشد. و یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح برای این مساله ارائه می دهیم.

1-3- ضرورت انجام تحقیق

از آنجایی که انبار عبوری دارای مزایائی مانند کاهش هزینه ها، کاهش زمان تدارک و تحویل، ارتقا سرویس دهی به مشتری، کاهش فضای نگهداری، کاهش دوره گردش موجودی، کاهش نگهداری موجودی بیش از حد، ادغام محموله ها، ارتقا بهره برداری از منابع (برای مثال استفاده از حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه)، تطبیق بهتر میان کالای حمل شده و مقدار تقاضا می باشد می باشد، پیاده سازی آن حائز منافع زیادی است.

همچنین سیستم انبار عبوری نیاز به سرمایه قابل توجهی داشته و مدیریت آن نیز به دلایل زیر پیچیده است:

یکی از پیش نیاز ها برای پیاده سازی انبار عبوری آن است که تامین کنندگان، تولیدکنندگان، خرده فروشان و توزیع کنندگان باید از طریق سیستم های اطلاعاتی یکپارچه با هم در ارتباط باشند تا تمامی ارسال ها در بازه زمانی موردنظر انجام شود. همچنین جریان اطلاعات بایستی هماهنگ و قابل اعتماد باشد.

برای کار کردن یک انبار عبوری یک سیستم حمل ونقل سریع و پاسخگو ضروری است.

تعهد و نظارت مستمر همه طرف های درگیر در زنجیره تامین و ارتباط موثر بین شرکا ضروری است که به همین منظور باید قراردادهای مناسب و الزام آوری بین شرکا بسته شود و همچنین استانداردهای کیفی مناسب در سراسر زنجیره تامین تبیین گردد.

جریان ثابت تولید و تقاضا میتواند تاثیر مثبتی بر کارایی استفاده از انبارهای عبوری در زنجیره تامین ایجاد کند. چون هرگونه نوسان ناگهانی در زنجیره، کار هماهنگی و مدیریت انبار عبوری را بسیار پیچیده می کند.

بدلیل این پیچیده بودن مدیریت انبار عبوری دشوار می باشد و نیاز به اطلاعات دقیق و پیاده سازی سیستمی بر مبنای اطلاعات علمی می باشد. تحقیقات متعددی درمورد انبار عبوری انجام شده است. ون و همکاران[4]]3 [در تحقیقی بیان نمودند مسائل مختلفی در زمینه سیستم انبار عبوری مطرح می شود که که این مسایل به دو دسته تصمیمات استراتژیک (بلند مدت) و تصمیمات عملیاتی (کوتاه مدت) تقسیم میشوند. تصمیمات استراتژیک شامل برنامه ریزی برای یافتن بهترین موقعیت مکانی[5] و تعیین بهترین طرح بندی[6] برای داخل انبار است.تصمیمات عملیاتی شامل تخصیص مناسب ترین مقاصد به درب های انبار عبوری[7] است به نحوی که استفاده از ظرفیت کامل وسایل حمل ونقل و کاهش هزینه حمل و نقل را تضمین کند، مسیریابی وسایل نقلیه[8]، زمانبندی کامیون ها[9] و ذخیره موقتی[10] می باشد.

مطالعه و بررسی ادبیات نشان می دهد تا کنون تحقیقی انجام نشده که مسئله ترکیبی مکان یابی- مسیریابی[11] (LRP) انبار عبوری را انجام داده باشد. بعلت اینکه مکان یابی و مسیریابی وسایل نقلیه دو جزء مهم شبکه توزیع انبار عبوری می باشند و با توجه به علاقه محقق و فضای خالی تحقیقاتی در این باره محقق را بر آن داشت تا به بررسی در این زمینه بپردازد.

1-5- فرضیات مساله

برداشت و تحویل در چند بار مجاز می باشد. یعنی مشتری حاضر به تحویل گرفتن سفارش در چند بار می­باشد.

وسایل نقلیه محدودیت ظرفیت دارند.

تعداد وسایل نقلیه محدود می باشد.

وسایل نقلیه توانایی حمل یک یا چند نوع کالای خاص را دارا می باشند.

تمام وسایل نقلیه در انبارهای عبوری مختلف قرار داده شده اند.

شروع و پایان هر مسیر انبار عبوری یکسان است.

کل مقدار برداشت[12] برابر کل مقداری است که باید تحویل[13]  داده شود.

وسایل نقلیه ورودی[14] در هر دوره باید در ابتدای دوره به انبارهای عبوری برسند و وسایل نقلیه خروجی[15] باید در طول روز محموله ها را توزیع نمایند.

1-6-پرسش تحقیق

در این مساله پرسش تحقیق این است با توجه به متفاوت بودن وسیله نقلیه و محدودیت ظرفیت آنها کدام وسیله نقلیه به تامین کنندگان و مشتریان بروند، کدام مشتری به کدام انبار عبوری تخصیص داده شود و با توجه به هزینه حمل و هزینه باز شدن مراکز انبار عبوری از بین مکانهای موجود چند انبار عبوری باز شود و کدام مکان ها برای تأسیس انبارهای عبوری مناسب می باشند تا هزینه ها حداقل شوند؟ با توجه به این امر که در محاسبات با یک مدل غیر خطی و صحیح مواجه هستیم. و با توجه به اینکه تقاضای مشتریان جریان مواد را هدایت می نماید و با در نظر گرفتن آن کالاها را از تامین کنندگانی دریافت می نمائیم که هزینه ها را حداقل نماید.

1-7-ساختار تحقیق

با توجه به اهداف مورد نظر ، ساختار تحقیق حاضر به صورت زیر است:

در فصل دوم این تحقیق، مفاهیم انبار عبوری همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه مرور می‌شود.

در فصل سوم، مساله تحقیق به صورت کامل شرح داده می شود و مدل پیشنهادی این تحقیق ارائه می‌گردد و کمی هم از روش حل بیان می کنیم.

فصل چهارم مثال ها و نتایج محاسباتی که نشان دهنده کارایی مدل است توسط نرم افزار لینگو9[16] حل می‌شود  و سپس به علت ناتوانی این نرم افزار در حل مساله در ابعاد بزرگتر مدل ارائه شده توسط الگوریتم فراابتکاری حل می گردد.

در فصل پنجم نتیجه گیری و تحقیقات آتی بیان می شود و در پایان منابع و مراجع گنجانده شده است.

   فصل دوم

ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه

در این فصل، به بررسی مفهوم انبار عبوری و ضرورت استفاده از آن بجای انبار سنتی و تحویل نقطه به نقطه پردازیم. همچنین به بررسی و مرور تحقیقات انجام شده در زمینه انبار عبوری می پردازیم. و مساله مکانیابی-مسیریابی انبار عبوری معرفی می شود و سپس اشاره ای به روش های موجود جهت حل آن می شود و سپس مطالبی در مورد تاریخچه الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کلونی مورچگان و روش حل آن بیان می شود.

 2-2-سیستم انبار عبوری

کینر[17] ]7[ انبار عبوری را به عنوان ” دریافت کالاها از تامین کننده یا تولید کننده برای مقاصد نهایی مختلف و ترکیب این کالا با کالای بقیه تامین کنندگان برای مقاصد نهایی” تعریف نموده. در این تعریف بر ادغام محصولات برای کاهش هزینه های حمل تمرکز نموده اند . صنعت حمل کالای آمریکا[18] ]8[ انبار عبوری را بصورت ” فرآیند انتقال کالا از درب دریافت به درب ارسال کالا بدون قرار دادن در مکان های ذخیره” تعریف نموده است. که تمرکز آن بر انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر می باشد. ولی انبار عبوری نیازمند دریافت ، ادغام و نگهداری کالا تا زمان حمل آن به مقاصد میباشد. بنابر این  اقلام باید قبل از فرستادن به مشتری، در انبار عبوری گردآوری شوند.

انبار عبوری[19] یک استراتژی لجستیکی است که هدف آن کاهش موجودی و افزایش رضایت مشتریان می باشد. کالاها از تامین کننده بواسطه انبار عبوری به دست مشتری می رسند و اقلام باید قبل از فرستادن به مشتری، در انبار عبوری گردآوری شوند و پس از اینکه عملیات وزن کردن ، بسته بندی و طبقه بندی براساس مقصد انجام شد، در کمترین زمان ممکن توسط وسایل نقلیه خروجی برای مشتریان فرستاده شود. انبار عبوری بیشتر بعنوان هماهنگ کننده موجودی ها عمل نموده تا اینکه نقش ذخیره کننده را داشته باشد. معمولا کالاها  کمتر از 24 ساعت در انبار عبوری ذخیره می شوند و انبار عبوری باید در پایان روز کاری تخلیه شود.

[1] Multi product

[2] Hetrogenous vehicle

[3] split pickup and delivery

[4] Van Belle

[5] location

[6] layout

[7] Dock door assignment

[8] Vehicle routing

[9] Truck scheduling

[10] temporary storage

[11] Location- routing

[12] pickup

[13] delivery

[14] Inbound vehicle

[15] Outbound vehicle

[16] LINGO9

[17] Kinnear

[18] MHIA

[19] Cross-docking center

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان
 • پايان نامه ارائه مدل رياضي براي مسئله زنجيره تامين معکوس با در نظر گرفتن نيازمندي هاي مشتري
 • پايان نامه استفاده از روش تجزيه بندرز در طراحي شبکه توزيع در زنجيره تامين دو سطحي با تابع تقاضاي تصادفي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122