پايان نامه ارتباط بين ربات هاي شبکه اي در موقعيت هاي جستجوي زير آب

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارتباط بين ربات هاي شبکه اي در موقعيت هاي جستجوي زير آب یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارتباط بين ربات هاي شبکه اي در موقعيت هاي جستجوي زير آب بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات    1
1-1- مقدمه ای بر شبکه های حسگر بیسیم زیرآب    2
1-1-1- چالش های طراحی شبکه های حسگر بیسیم زیر آب    3
1-2- تعاریف ، فرضیات و ضرورت مسئله    3
1-2-1- تعاریف    4
1-2-2- فرضیات تحقیق    4
1-2-3- ضرورت تحقیق    5
1-3- هدف و نحوه رویکرد پژوهش    7
1-4- ساختار پایان نامه    8
فصل دوم: ادبیات موضوع و بررسی پژوهش های مرتبط    11
2-1- مقدمه    12
2-2- امواج صوتی و محدویت های آن    12
2-3-     16
2-4- معماری های ارتباطی شبکه های حسگر بیسیم زیرآب    18
2-4-1- شبکه های حسگر زیرآبی دوبعدی ایستا برای نظارت کف اقیانوس    18
2-4-2- شبکه های حسگر زیرآب سه بعدی ایستا برای نظارت ستونی اقیانوس    19
2-4-3- شبکه سه بعدی با استفاده از زیرآبی های خود مختار    20
2-5- کنترل توپولوژی    21
2-6- پوشش شبکه    22
2-6-1- پوشش سراسری    22
2-6-2- پوشش مانعی    23
2-6-3- پوشش جاروبی    24
2-7- اتصال شبکه    25
2-8- دستیابی همزمان به پوشش و اتصال شبکه    26
2-9- الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در کنترل توپولوژی    28
2-9-1- مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک    28
2-9-2- کاربرد الگوریتم ژنتیک در شبکه حسگر و کنترل توپولوژی    30
فصل سوم: روش پیشنهادی    33
3-1- مقدمه    34
3-2- کنترل توپولوژی با هدف پوشش سراسری    34
3-2-1- ساختار کروموزوم ها    35
3-2-2- تابع برازندگی    37
3-2-3- عملگر انتخاب    39
3-2-4- عملگر تلفیق    41
3-2-5- عملگر جهش    42
3-2-6- تحلیلی آماری برای محاسبه میانگین درجه ی همسایگی    42
3-2-7- روند کلی    44
3-3- کنترل توپولوژی با هدف پوشش حفاظتی از یک شئ    45
3-3-1- تابع برازندگی    45
3-3-2- تحلیل آماری برای محاسبه میانگین درجه ی همسایگی    46
3-4- کنترل توپولوژی با هدف حفاظت از یک ورودی    46
3-4-1- تابع برازندگی    47
3-4-2- تحلیل آماری برای محاسبه میانگین درجه ی همسایگی    47
فصل چهارم: پیاده سازی و ارزیابی نتایج    49
4-1- مقدمه    50
4-2- معرفی شبیه ساز Aqua-Sim    50
4-3- معرفی معیارهای بررسی کارایی سیستم    51
4-3-1- پوشش حجمی نرمال شده    52
4-3-2- میانگین مسافت طی شده (ADT)    52
4-3-3- میانگین درجه ی همسایگی  (AND)    53
4-3-4- زمان استقرار (DT)    53
4-4- نتایج کنترل توپولوژی با هدف پوشش سراسری    54
4-4-1- آزمایش اول (به دست آوردن تعداد مناسب AUVها برای حداکثرسازی پوشش سراسری)    54
4-4-2- آزمایش دوم (مقایسه ی استفاده و عدم استفاده از میانگین درجه همسایگی)    56
4-4-3- آزمایش سوم (تاثیر از کار افتادن چند AUV)    61
4-4-4- آزمایش چهارم (تاثیر خطای مکان یابی گرهها)    66
4-4-5- آزمایش پنجم (تاثیر کاهش حرکت AUVها در هر گام)    69
4-4-5- آزمایش ششم (مقایسه روشهای پیشنهادی با روش قبلی)    71
4-5- نتایج کنترل توپولوژی با هدف پوشش حفاظتی از یک شئ    73
4-5-1- آزمایش اول (به دست آوردن تعداد مناسب AUVها برای محافظت شئ)    73
4-5-2- آزمایش دوم (محافظت از یک شئ)    75
4-6- نتایج کنترل توپولوژی با هدف پوشش حفاظتی از یک درگاه    79
4-6-1- آزمایش اول (محافظت از یک درگاه)    79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    83
5-1- نتیجه گیری    84
5-2- پیشنهادات    85
فهرست منابع    86

فهرست منابع

[1] P. Hagen, T. Fossum and R. Hansen, ” Applications of AUVs with SAS,” in Proceedings of OCEANS 2005, Quebec City, QC, 2008.
[2] S. Sariel, T. Balch and J. Stack, “Distributed multi-AUV coordination in naval mine countermeasure Missions,” Georgia Institute of Technology, 2006.
[3] J. Pentzer, B. Crosbie, T. Bean, J. Canning, J. Frenzel, M. Anderson and D. Edwards, ” Measurement of magnetic field using collaborative AUVs,” in Proceedings of OCEANS 2010I, Sydney, 2010.
[4] J. Zou, S. Gundry, J. Kusyky, C. S. Sahin and M. U. Uyar, “Bio-Inspired Topology Control Mechanism for Autonomous Underwater Vehicles Used in Maritime Surveillance,” in IEEE International Conference Technologies for Homeland Security (HST), 2013.
[5] ر. محمدی, ر. جاویدان و م. کشتگری, اصول طراحی شبکه های حسگر بیسیم زیر آب, شیراز: انشارات همارا, 1392.
[6] A. Caiti, V. Calabro, F. Di Corato, D. Meucci and A. Munafo, “Cooperative distributed algorithm for AUV teams: a minimum entropy approach,” in OCEANS – Bergen, 2013 MTS/IEEE, Bergen, 2013.
[7] I. F. Akyildi, D. Pompili and T. Melodia, “Underwater acoustic sensor networks research challenges,” Ad Hoc Networks, vol. 3, pp. 257-279, 2005.

چکیده

در سال­های اخیر استفاده از شبکه­ ­های حسگر بی­سیم زیر آب (UWSN)[1] برای بدست آوردن اطلاعات دقیق از دریاها و اقیانوس­ها توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. در انجام ماموریت­های زیرآبی می­توان از تیمی از زیرآبی­های خودمختار[2](AUVs) استفاده نمود. این تجهیزات مجهز به انواع حسگرها جهت جمع­آوری داده در محیط زیر آب می­باشند. با استفاده از تکنیک­های هوش مصنوعی می­توان آن­ها را هوشمند نمود تا بدون نیاز به دخالت و کنترل انسانی عملیات مورد نظر خود را انجام دهند. ماموریت اصلی شبکه­های حسگر بی­سیم نظارت اهداف و کشف وقوع رویداد است. به واسطه­ی خاصیت تصادفی رویدادها و پارامترهای محیط، نقاط مورد توجه[3] در محیط، باید توسط حسگرها پوشش داده شود تا رویدادها مشاهده و گزارش داده شوند. کنترل توپولوژی مشخص­کننده­ی نحوه­ی ارتباطات حسگرها در شبکه و میزان پوشش ناحیه­ی مورد سنجش توسط حسگرها است. محیط زیر آب به صورت پویا تغییر می­کند. بنابراین در محیط­ زیرآب استفاده از رویکرد متمرکز برای کنترل توپولوژی مناسب نیست. پهنای باند ارتباطی محدود و نرخ خطای بیتی بالا در ارتباطات زیر آب می­تواند منجر به محدودیت اطلاعات کسب شده توسط آن­ها از محیط اطرافشان گردد.

در این پایان نامه، یک الگوریتم کنترل توپولوژی توزیع شده با هدف حداکثرسازی پوشش  POIها توسط AUVها، در محیط سه بعدی زیر آب ارائه شده است. این الگوریتم هر AUV را توانمند می­سازد که به صورت مستقل سرعت و جهت حرکت خود را بر اساس اطلاعاتی که از همسایگانش به دست می­آورد، تعیین نماید. کنترل توپولوژی ارائه شده بر مبنای الگوریتم ژنتیک است. هر AUV بهترین حرکت بعدی را در هر گام با اجرای الگوریتم ژنتیک به صورت مستقل به دست می­آورد. در تابع برازندگی این الگوریتم، از یک تحلیل آماری برای میانگین درجه­ی همسایگی با هدف تعیین حد بالای تعداد همسایگان یک AUV استفاده شده است. نتایج این پایان نامه نشان می­دهد، با محدود کردن تعداد همسایگان AUVها در محیط، POIها به میزان بیشتری پوشش داده می­شوند. موثر بودن الگوریتم ارائه شده با معیارهای مختلفی مانند میزان پوششPOIها، زمان استقرار[4]، میانگین مسافت طی شده [5]و میانگین درجه­ی همسایگی [6]مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که الگوریتم ارائه شده در زمان کوتاهی به میزان مطلوبی از پوشش POIها در محیط می­رسد. همچنین نشان داده شده، شبکه­ی متشکل از AUVها، می­توانند به صورت پویا خود را با شرایط از دست دادن چند AUV وفق دهند و به حداکثر پوشش مطلوب POIها در محیط دست یابند. همچنین ابهام در تشخیص دقیق موقعیت AUV مانع همگرایی و پوشش مناسب در محیط نشده است و تنها نیاز است آنها مسافت بیشتری را تا رسیدن به همگرایی طی نمایند.

کلمات کلیدی: شبکه حسگر بی­سیم زیر آب، کنترل توپولوژی سه­بعدی، زیرآبی­های خودمختار، الگوریتم ژنتیک، هوش مصنوعی توزیع شده.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه­ ای بر شبکه های حسگر بی­سیم زیرآب

شبکه­ های حسگر بی­سیم زیر آب[1](UWSN)، شبکه­ای متشکل از حسگرها هستند. این حسگر­ها در محیط زیرآب به منظور جمع­آوری داده­های محیطی قرار می­گیرند و از امواج صوتی برای برقراری ارتباط استفاده می­کنند. شبکه­ی حسگر بی­سیم زیر آب جهت بررسی آلودگی­های اقیانوس­ها، بررسی مناطق محتمل برای وجود نفت و گاز، بررسی زمین لرزه­های زیرآب، بررسی وجود ماهی­ها و مراقبت بر عبور زیردریایی­ها و شناور­ها استفاده می­شود. استفاده تیمی از زیرآبی­های خودمختار­­[2](AUVs) مجهز به حسگر، برای پیدا کردن منابع و دستیابی به اطلاعات جایگاه خود را در بسیاری از کاربرد­ها یافته است [1]، [2]، [3]. AUVها توانایی حرکت در همه­ی جهات در محیط سه بعدی زیر آب را دارند [4]. جهت دست­یابی به عملیات مورد نظر، آن­ها می­توانند برطبق برنامه­ریزی از قبل مشخص­شده عمل نمایند. این روش محدودیت­هایی از جمله عدم توانایی در روبرو شدن با حالات پیشبینی نشده، دارد. با استفاده از تکنیک­های هوش مصنوعی می­توان آن­ها را هوشمند نمود تا بدون نیاز به دخالت و کنترل انسانی عملیات مورد نظر خود را انجام دهند [5] و محدویت­های فوق را برطرف نمایند. مزایای زیادی برای استفاده از تیمی از AUVها در انجام عملیات مشخص در مقایسه با استفاده از یک AUV وجود دارد. تیم تحت تاثیر از کار افتادن یک AUV نمی­شود و یا حداقل عملکرد سیستم به تدریج کاهش خواهد یافت. زمان کلی ماموریت کاهش خواهد یافت و باعث صرفه­جویی در هزینه خواهد بود [6]. در شبکه­های حسگر بی­سیم زیر آب رسانه انتقال آب است. مناسب­ترین شیوه ارتباطی در محیط زیرآب استفاده از امواج صوتی[3] است [7]. امواج صوتی در زیرآب قابلیت شنیده شدن را دارند. صدای موج­ها، قایق­ها، کشتی­ها و غیره با وضوح مشخصی حتی در فواصل دور قابل شنیده ­شدن است. صوت در آب بسیار موثرتر از هوا حرکت می­کند. امواج صوتی برای ارتباطات زیرآب گزینه­ی بهتری نسبت به امواج الکترومغناطیسی و نوری هستند. در این شبکه­ها چالش­هایی وجود دارد که در ادامه به بررسی اجمالی آن خواهیم پرداخت.

1-1-1- چالش های طراحی شبکه های حسگر بیسیم زیر آب

چالش های عمده در طراحی UWSN عبارتند از [7]:

پهنای باند موجود در ارتباطات زیر آب به شدت محدود است.

کانال­های صوتی زیرآب به شدت آسیب پذیر هستند که از علل اساسی آن پدیده محوشدگی[4] و چندگانگی مسیر[5] است

تاخیر انتشار در آب از لحاظ مرتبه، 5 برابرکانال رادیویی زمینی است و بسیار متغیر است.

به علت شرایط ویژه­ی­ کانال­های زیرآبی، نرخ خطای بیت زیاد است.

توان باتری­ها محدود است و معمولا امکان شارژ آنها وجود ندارد زیرا نمی­توان از انرژی خورشید بهره برد.

حسگرهای زیرآبی در معرض رسوب و خوردگی تدریجی­اند.

1-2- تعاریف ، فرضیات و ضرورت مسئله

قبل از بیان مسئله مورد نظر این پایان نامه در شبکه ­های حسگر بیسیم زیرآب، لازم است تا اشاره­ای به تعاریف و فرضیات و ضرورت موجود در این تحقیق داشته باشیم.

1-2-1- تعاریف

قبل از بیان مسئله واژگانی وجود دارد که نیاز به تعریف آن­ها است.

محدوده حس کردن[6]گره حسگر: شامل فضایی است که یک گره حسگر می­تواند رخدادهایی که در آن فضا رخ می­دهد را به خوبی حس نماید.

محدوده ارتباط[7] گره حسگر: شامل فضایی سه بعدی است که یک گره حسگر می­تواند به صورت مطمئن ارسال و دریافت داده را انجام دهد.

همسایگان گره حسگر: گر­ه­های حسگری هستند که در محدوده­ی ارتباط گره حسگر باشند.

درجه­ی[8] گره­ حسگر: تعداد همسایه­های یک گره حسگر است.

نقاط مورد توجه[9] در محیط (POI): نقاطی در محیط هستند که ممکن است رویدادهایی در آن نقاط رخ دهد که حائز اهمیت باشند. نیاز است این نقاط توسط حسگرها پوشش داده شوند تا رویدادها مشاهده و گزارش شوند.

1-2-2- فرضیات تحقیق

محدوده­ی ارتباطی و حس­کردن هر حسگر به صورت کره­ای­ در نظر گرفته شده است. شعاع این کره­ها را به ترتیب، شعاع ارتباطی و شعاع حس کردن می­نامیم.

حسگرها همگن[10] هستند، یعنی همگی دارای محدوده ارتباطی و حس کردن یکسان هستند.

شعاع ارتباطی و حس­کردن یک گره حسگر، با هم برابر است.

در مسائلی مشابه آنچه در این پایان نامه ذکر خواهد شد، فرض می­شود گره­ها قادر به تخمین موقعیت خود می­باشند [5]. سیگنال­های سیستم موقعیت­یاب جهانی[11] به خوبی در محیط زیر آب منتشر نمی­شوند [7] و در استفاده از آن محدودیت وجود دارد. گره­های حسگر در محیط زیر آب از تکنیک­های مکان­یابی[12] برای تخمین موقعیت خود استفاده می­نمایند [8]. اما این تخمین ممکن است دارای خطا باشد.

1-2-3- ضرورت تحقیق

کاربردهای مختلف از UWSNها، نیازمند­های مخصوص به خود مانند نوع خدمات، کیفیت خدمات[13]، طول عمر[14]، مقیاس­پذیری[15] و غیره را دارد. مکانیسم­های نوآورانه در شبکه­های ارتباطی باید پاسخگو به این نیازمندی­ها باشند. نحوه­ی اتصالات و پوشش در ناحیه­، دو  عنصر از عناصر کلیدی در شبکه­ های حسگر بی­سیم هستند. در شبکه­ها­ی حسگر  هرچه درجه­ی یک گره بیشتر باشد،  پروتکل دسترسی به رسانه[16] بار بیشتری را متحمل می­شود [9]. درجه گره باید محدود باشد. یک گره با درجه­ی بالا  احتمال زیادی وجود دارد که مانند یک تنگراه[17] در گراف ارتباطات عمل نماید [10]. با مدیریت اتصالات می­توان میزان تداخلات ترافیکی را کاهش­ داد [9]. در کاربرد­های حفاظتی- نظارتی از یک محیط، کیفیت خدمات وابسته به نحوه­ی قرارگیری و میزان پوشش POIها توسط گره­ها است. با کاهش درجه­ گره­ها، می­توان میزان پوشش در محیط را افزایش داد [11]. کنترل توپولوژی یکی از تکنیک­های مهم در UWSN برای مدیریت نحوه­ی اتصالات و چینش گره­ها در محیط است، که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.

در بسیاری از زمینه­های تحقیقاتی شبکه ­های زیر آب ­نیاز است که ­گره­های حسگر به نحوی در محیط چینش یابند که POIها در فضای سه بعدی شبکه حداقل در محدوده حس کردن یک حسگر باشد. بنابراین نحوه­ی چینش و قرارگیری حسگر­ها در محیط برای دستیابی به اهداف بعدی خود یکی از مسائل حیاتی در این شبکه­ها می­باشد. این اهداف می­تواند شامل مواردی مانند شناسایی و ردیابی هدف [12] و حفاظت از یک کشتی  و یا حفاظت از یک درگاه ورودی در زیر دریا باشد [4]. بسیاری از الگوریتم­های کنترل توپولوژی برای شبکه ­های حسگر زمینی در محیط دو بعدی ارائه شده­اند در حالی که این الگوریتم­ها برای محیط سه بعدی زیرآب مناسب نیستند. رویکرد­های مختلف کنترل توپولوژی را می­توان بر اساس خصوصیات مختلف طبقه­بندی کرد. یکی از این مشخصه­ها نحوه­ی ایجاد توپولوژی شبکه است. ایجاد توپولوژی شبکه می­تواند به صورت توزیع­شده و یا متمرکز باشد. در رویکرد متمرکز کنترل توپولوژی برای تیمی از گره­های متحرک، محدودیت­هایی وجود دارد. در ادامه این محدودیت ها بیان شده است.

در ماموریت­های زیرآبی معمول، مکان گره­ها به صورت مداوم تغییر می­کند. هر بار که تغییری در مکان هریک رخ دهد این اطلاعات باید به سمت کنترل­کننده­ی مرکزی فرستاده شود. توپولوژی جدید شبکه در کنترل­کننده­ی مرکزی محاسبه و به سمت گره­ها ارسال شود. این محدودیت کاربرد روش متمرکز را در واقعیت غیر ممکن می­سازد.

پردازش اطلاعات مکانی برای کل شبکه با افزایش تعداد گره­ها سبب رشد بار کارگزار خواهد شد.

گره­هایی که نزدیک به کنترل­کننده­ی مرکزی هستند، معمولا باید اطلاعاتی را به سمت گره­های پیرامون خود ارسال نمایند که باعث مصرف نامتعادل انرژی خواهد بود.

در محیط زیرآب تاخیر انتشار و نرخ خطا بالا است. این سبب می­شود که کنترل متمرکز در محیط­های بسیار پویا تصمیم ضعیفی برای هر گره اتخاذ شود[13].

در حالت متمرکز اگر سرعت حرکت گره­ها به­ اندازه­ی کافی آرام باشد، ممکن است دقت بالاتری نسبت به حالت توزیع شده به دست آید.

در سوی دیگر، استفاده از سیستم توزیع­شده کاستی­های فوق را کاهش می­دهد ولی طراحی یک الگوریتم توزیع شده چالش ­برانگیزتر است.

مشخصه دیگر ساختاری ایجاد شده در شبکه می­باشد. این ساختار می­تواند به صورت مسطح[18]، سلسله مراتبی [19]و یا خوشه دار [20]باشد. مشخصه­ی دیگر محدوده­ی ارتباط گره­ها است. گره­ها در شبکه می­توانند دارای قدرت انتقال [21]یکسان یا متفاوت باشند. در کنترل توپولوژی همگن[22]، فرض می­شود که همه­ی گره­ها دارای قدرت یکسان هستند. در کنترل توپولوژی ناهمگن[23] به گره­ها اجازه داده می­شود که قدرت انتقال متفاوت داشته باشند.

[1]Underwater Wireless Sensor Networks (UWSN)

[2] Autonomous Underwater Vehicle

[3] acoustic

[4] Fading

[5] Multi-path

[6] Sensing Range

[7] Communication Range

[8] Degree

[9] Point Of Interest

[10] Homogenous

[11] Global Positioning system (GPS)

[12] Localization

[13] Quality of service

[14] Lifetime

[15] Scalability

[16] Medium Access protocol (MAC)

[17] bottleneck

[18] Flat

[19]Hierarchical

[20] Clustered

[21] Transmitting power

[22] homogeneous

[23] non-homogenous

[1] Underwater Sensor and Robot Networks (USRNs)

[2] Autonomous Underwater Vehicle (AUV)

[3]  Point of interest

[4] Deployment Time

[5] Average distance travelled

[6] Average neighborhood degree

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122