پايان نامه ارتباط بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارتباط بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارتباط بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 10
مقدمه 12
بیان مسئله 13
اهمیت و ضرورت 17
اهداف تحقیق: 18
فرضیه های تحقیق: 19
محدودیت های تحقیق 20
تعریف مفهومی متغیرها: 21
مقدمه 23
کیفیت زندگی 23
تعاریف کیفیت زندگی 23
کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی 27
هویت و کیفیت زندگی 28
کیفیت زندگی کاری 28
تاریخچه کیفیت زندگی کاری 28
تعاریف کیفیت زندگی 31
فضای مفهومی کیفیت زندگی 34
ماهیت هوش 38
انواع هوش 39
هیجان و اجزاء آن 40
مدل های هوش هیجانی 42
مدل های هوش هیجانی 46
مدل بار-آن 49
مدل دانیل گلمن 50
هوش هيجاني 51
درآمدي بر هوش هيجاني 51
تاریخچه کیفیت زندگی 54
عوامل موثر بر کیفیت زندگی 56
ویژگی های کیفیت زندگی 57
کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی 59
تحقیقات داخلی 60
تحقیقات خارجی 78
خلاصه نتایج تحقیقات 85
فصل سوم 86
روش شناسی 86
مقدمه 87
روش و طرح کلی تحقیق: 87
جامعه آماری و روش نمونه گیری 87
تعاریف عملیاتی متغیرها 88
ابزارهای اندازه گیری: 88
روش تجزیه و تحلیل 91
فصل چهارم 92
یافته های تحقیق 92
توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها 93
– تحلیل استنباطی داده ها 98
فصل پنجم 103
بحث و نتیجه گیری 103
مقدمه 104
خلاصه تحقیق 104
یافته های توصیفی 104
یافته های استنباطی داده ها 105
بحث و نتیجه گیری 105
پیشنهادات برخاسته از تحقیق 108
پیشنهاد برای تحقیقات آتی 109
منابع و ماخذ 110

منابع و ماخذ

ابراهیمی ر.1381.بررسی رابطه عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم ونحقیقات تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

آقایی؛ اصغر، نوری؛ ابوالقاسم و شریفی؛ غلامرضا، (1386)، رابطه هوش هیجانی با موفقیت ورزشی در ورزشکاران حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای، اولین همایش بین‌المللی علمی- ورزشی دانشگاه‌های جهان اسلام.

اکبرزاده، نسرین.(1383) هوش هیجانی (دیدگاه سالوی و دیگران)،چاپ اول،انتشارات فارابی،ص 16.

پارسا، نسرین.(1382) هوش هیجانی ،تهران انتشارات رشد.ص 23.

اصلانخانی، محمدعلی و همکاران.(1387) رابطه هوش هیجانی وعوامل شخصیتی در ورزشکاران بزرگسال نخبه و غیر نخبه،مجله علوم حرکت انسان ،ص 11-3.

افخمی، اسماعیل.(1386) رابطه بین اثر بخشی مربیگری و هوش هیجانی مربیان ورزش دانشگاههای شهرتبریز،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی،ص1.

آقایار. شریفی­درآمدی، پرویز،سیروس،( 1389) هوش هیجانی و ورزش،انتشارات طراحان ایماژ تهران،ص 67 .

اسمعیلی، معصومه و همکاران.(1386). تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر سلامت روان،مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران،سال 13،شماره 2،ص 158-165.

بشارت، محمدعلي. ( 1384 ). بررسي تاثير هوش هيجاني بر كيفيت روابط اجتماع . ي مطالعات روانشناختي،2، 25-38.

بیک­پور، ام­البنین و حسینی، مژگان (1385). “بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با دلبستگی شغلی و میل ماندن در شغل”. پایان­نامه کارشناسی، اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی روانشناسی.

پرداختچی م.(1386).بررسی کیفیت زندگی کاری در شرت فولاد مبارکه اصفهان در سال86.دانشگاه شهیدبهشتی.تهران.

تابش، سعيد. (1385). مقايسه هوش هيجاني در بين زنان ورزشكار با مهارت باز و بسته وغيرورزشكار،تهران پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي،دانشگاه مازندران.

تعالی ح(1374).بررسی اثرات عوامل کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان بانک های کشور.پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت.دانشگاه علامه

ترابی، منوچهر. (1382). بررسی رابطه بین هوش هیجانی وعملکرد مدیران میان گروههای هما،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ص 7 .

ثمری، علی­اکبر،طهماسبی، فهیمه. (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان،فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره 36و35،ص 128-121.

ثنايي، محمد ؛ زردشتيان، شيرين ؛ نوروزي سيد حسيني، رسول (1392). اثر فعاليت هاي بدني بر كيفيت زندگي و اميد به زندگي در سالمندان استان مازندران، مطالعات مديريت ورزشي، شماره 17 ، ص 158-137.

جزنی، نسرین(1376). “مدیریت خلاق در عصر تحولات شتابان”، ماه­نامه علمی­آموزشی تدبیر، شماره 4، حاج زمانی م.بررسی کیفیت زندگی کاری بر بهره وری.سازمان مدیریت و برنامه ریزی.تهران.

حسامی، محمد (1391). رابطه بین هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه.

حسین علیان، محسن. (1383). مقایسه هوش هیجانی قهرمانان و ورزشکاران رشته­های گروهی وانفرادی با افراد غیر ورزشکار،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی،ص 31.

حسن‌زاده؛ كيومرث، (1381)، بنياد و ماهيت هوش آدمي، انتشارات جمال، تهران.

حسینی فرجام ا.1382.بررسی و مقایسه کیفیت زندگی کاری معلمان شهرهمدان.پایان نامه کارشناسی ارشد. مرکز مدیریت آموزش و پرورش استان همدان.

حسینی، محمد سلطان و نادریان، مسعود و همایی، رضا و موسوی، زهره(1388). “بررسی رابطه  بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت­بدنی استان اصفهان”، نشریه ی مدیریت ورزشی، شماره ی دو، صص 181-167.

خسروجردی، راضیه.(1386) بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی دردانشجویان دانشگاه سبزوار،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تهران،ص 14.

خاقانی­زاده، مرتضی و عبادی، عباس و سیرتی، مسعود و رحمانی، منظر(1378). “بررسی رابطه  استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در در بیمارستان­های منتخب نیروهای مسلح”، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، مجله طب نظامی، صص 184-175.

ربانی، علی؛ کیانپور، مسعود (1385). درآمدی بر رویکردهای نظری و تعاریف عملی مفهوم کیفیت زندگی، فصلنامه مددکاری اجتماعی، سال پنجم، شماره 4.

 

سلام زاده، یاشار و منصوری، حسین و فرید، داریوش(1387). “بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره­وری انسانی مراکز خدمات درمانی(مطالعه موردی پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد)”، فصل­نامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره 6، شماره دوم، صص 70-60.

سلام زاده، یاشار و منصوری، حسین و فرید، داریوش(1387). “بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره­وری انسانی مراکز خدمات درمانی(مطالعه موردی پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد)”، فصل­نامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره 6، شماره دوم، صص 70-60.

سیدکلان، میرمحمد. (1387). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و اثر بخشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

شبان لاله،معصومه.(1387) بررسی رابطه هوش هیجانی وسبک رهیری مدیران با تعهد سازمانی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس دخترانه شهر تبریز ،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز .

شعبانی بهار، غلامرضا، محمد زمان کونانی (1391): رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان، پژوهش هاي مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم – شمارة 3 – تابستان 1391.

شعباني بهار غلامرضا ، نصراله عرفانی، علی پارساجو بررسي رابطة بين سبك رهبري و هوش هيجاني مربيان تيم هاي ورزشي گروهي شركت كننده در نهمين المپياد فرهنگي – ورزشي دانشجويان پسر دانشگاه هاي سراسر كشور”، ، ، مديريت ورزشي _ بهار 1390 ،  شمارة 8 –  ص : 105- 93

صیادی­تورانلو، حسین، و جمالی،رضا و منصوری، حسین(1388). “بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی : مطالعه موردی : کارکنان آموزش و پرورش یزد”، مجله علوم تربیتی(علوم تربیتی و روانشناسی)، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار1388، دوره پنجم، سال شانزدهم، شماره 1، صص 136-113.

عبدی، نجمه، (1388). بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات تلفن ثابت، نشریه خبری شرکت مخابرات خراسان رضوی، شماره 153.

عبدلی، بهروز.(1384)، مبانی روانی-اجتماعی تربیت‌بدنی. نشر: بامدادکتاب .

غفاری، غلامرضا و اونق، نازمحمد (1385). سرمایه اجتماعی و کفیفیت زندگی، مطالعه موردی شهر گنبد کاووس. مطالعات اجتماعی ایران، شماره 1، شیراز.

كريمي؛ يوسف، جمهري؛ فرهاد، (1382)، تفاوتهاي فردي، رشد، تهران ، چاپ سوم.

کجباف نژاد، هادی و همکاران. (1389) ارتباط بین مهارتهای روانی،هوش هیجانی و مولفه های آن با انگیزه موفقیت ورزشی در ورزشکاران مرد شهرستان شیراز،برگرفته از رساله دوره دکتری تخصصی واحد علوم وتحقیقات خوزستان،ص 125-108.

کیوانلو، فهیمه­ و همکاران. (1389). رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری،مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سبزوار،دوره 18،شماره 1/54-47،ص 47 .

مقدمی، مجید.(1386) بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک رهبری تحول آفرین ،پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان .

یوسفی، فریده. (1385). رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان،فصلنامه روانشناسی ایرانی،سال سوم ، شماره 9،ص 13-5 .

یاوری، یوسف و امیرتاش، علی­محمد و تندنویس، فریدون(1387). “مقایسه کیفیت زندگی کاری و خرده مقیاس­های آن در بین اعضای هیأت علمی دانشکده­ها و گروه­های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه­های دولتی”، نشریه علوم حرکتی و ورزشی، سال هفتم، جلد اول، شماره 12، صص:21-13.

یعقوبی، حمید، برادران، مجید (1390): همبسته های سلامت روانی: شادکامی، ورزش و هوش هیجانی. فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال ششم، شماره 23، پاییز 1390.

یاوری، یوسف و امیرتاش، علی­محمد و تندنویس، فریدون(1387). “مقایسه کیفیت زندگی کاری و خرده مقیاس­های آن در بین اعضای هیأت علمی دانشکده­ها و گروه­های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه­های دولتی”، نشریه علوم حرکتی و ورزشی، سال هفتم، جلد اول، شماره 12

Emblen, J.D. (1992). Religion and spirituality defined according to current use in nursing literature. Journal of Professional Nursing, 8(1), 41-47.

Fehring, R. Brennan, P. & Keller, M. (1987). Psychological and spiritual well-being in college students. Research in Nursing and Health, 10, 391-398.

Hammermeister, J., Anderson, S. L., & Ridnour, H. M. (2003). Spiritual well-being and its’ relationship with wellness and athletic performance. Paper presented at the Alliance for the Advancement of Applied Sport Psychology Annual Conference, Philadelphia, PA, October, 2003.

Hawks, S. R., Hull, M., Thalman, R. L., & Richins, P. M. (1995). Review of spiritual health: Definition, role, and intervention strategies in health promotion, American Journal of Health Promotion, 9, 371-378.

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد.

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 93-92 تشکیل داد.

در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ[1] و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق پرداخته شد، سپس در سطح استنباطی برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ضریب رگرسیون استفاده شده است.

در این تحقیق با توجه به فرضیه­ها و اهداف تعیین شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون داده­ها مورد     تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد

بین ابعاد سلامت جسمانی(فیزیکی)، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی  با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (r=0.758 ، 001/0p=) رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه­های کلیدی: هوش هیجانی، کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ورزشکار

 فصل اول

 مقدمه

ديدگاه افراد به زندگي تغييرات زيادي پيدا كرده است و براي ارتقاي جنبه­هاي مختلف كيفيت زندگي[2] تلاش فراواني مي­كنند (نائینیان و همکاران، 1384). باتوجه به متنوع و متغير بودن مفهوم كيفيت زندگي از ديدگاه فرد و گروه­هاي مختلف اجتماعي، در مورد تعريف و الگوي آن توافق كلي وجود ندارد. براي مثال براساس تعريف گروه كيفيت زندگي سازماني بهداشت جهاني[3]، كيفيت زندگي ابعاد سلامت جسماني، رواني و اجتماعي، و حتي ارتباط با محيط زيست را دربرمي­گيرد (نیوا و تیلور[4]، 1999). كيفيت زندگي، رابطة نزديك و تنگاتنگي با مفهوم زندگي خوب دارد چون برخي از نشانگرهاي اصلي زندگي خوب نيز (تندرستي و بهداشت رواني) مشابه كيفيت زندگي است و زندگي خوب بدون سلامت جسماني و رواني معنايي ندارد (رمضانی نژاد، 1386). به همين دليل چندين نشانگر كيفيت زندگي به ويژگي هاي شغلي، روابط شغلي، رضايت شغلي و رفتار تفريحي و گذران اوقات فراغت اختصاص يافته است (سازمان جهانی بهداشت، 1995). امروزه كيفيت زندگي مورد توجه سازمآن هاي رفاهي و اجتماعي، محققان علوم اجتماعي، بهداشت، روان شناسي، پزشكي و تربيت بدني قرار گرفته است (نیوا و تیلور، 1999).

به اعتقاد بار-آن هوش هیجانی مجموعه‌ای از توانایی ها و قابلیت ها و مهارت‌هایی است که فرد را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می‌کند و صفت هیجانی دراین نوع هوش رکن اساسی ­است که آن را از هوش شناختی متمایز می‌کند (ترابی،1382). بنابراین هوش هیجانی فاکتوری مهم است که مربیان و ورزشکاران باید همزمان با کسب مهارت‌ها و توانایی های لازم برای موفقیت در زمینه ورزشی مورد نظر، این مهارت را نیز آموزش و پرورش دهند.

امروزه با توجه به افزايش شاخص طول عمر و اميد به زندگي، مسئلة مهم­تري با عنوان چگونگی گذراندن عمر و به عبارتي كيفيت زندگي[5] مطرح شده، كه پرداختن به اين موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور ورزش و تربيت بدني را به خود جلب كرده است (احمدی و همکاران، 1383). كيفيت زندگي مفهومي فراگير است كه سلامت جسماني، رشد شخصي، حالات روانشناختي، ميزان استقلال، روابط اجتماعي و ارتباط با محيط را در بر مي­گيرد و بر ادراك فرد از اين ابعاد نيز مبتني است. در واقع، كيفيت زندگي در برگيرندة ابعاد عيني و ذهني است كه در تعامل با يكديگر قرار دارند (عیدی، 1386).

 بیان مسئله

توانمندی ها و شایستگی های اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر کیفیت روابط اجتماعی و موفقیت در حوزه های گوناگون زندگی و حرفه ای به شمار می روند (می یر و کاراسو، 2001).  کنترل هیجانات در افراد علی الخصوص ورزشکاران و مربیان ورزشی بسیار مهم است و در این بین در میادین ورزشی هوش هیجانی کمک بسیاري به موفقیت مربیان و ورزشکاران در میادین ورزشی می کند. شناخت هوش هیجانی به مربیان ورزش در انتخاب بازیکنان و واگذاري مسئولیت هاي مختلف و درك رفتار و چگونگی برخورد با آن ها کمک می کند (داگلاس، ویگاند، 2007).

كيفيت زندگي، رابطة نزديك و تنگاتنگي با مفهوم زندگي خوب دارد چون برخي از نشانگرهاي اصلي زندگي خوب نيز (تندرستي و بهداشت رواني) مشابه كيفيت زندگي است و زندگي خوب بدون سلامت جسماني و رواني معنايي ندارد (رمضانی نژاد، 1386). به همين دليل چندين نشانگر كيفيت زندگي به ويژگي هاي شغلي، روابط شغلي، رضايت شغلي و رفتار تفريحي و گذران اوقات فراغت اختصاص يافته است (سازمان جهانی بهداشت، 1995). امروزه كيفيت زندگي مورد توجه سازمان­هاي رفاهي و اجتماعي، محققان علوم اجتماعي، بهداشت، روان شناسي، پزشكي و تربيت بدني قرار گرفته است (نیوا و تیلور، 1999).

 پژوهش هاي صورت گرفته در زمینه مقایسه هوش هیجانی با بهره هوشی، توانائی هاي هوش هیجانی را که شامل ادراك هیجانی، تنظیم هیجانی، شناخت هیجانی و آسان سازي (تسهیل) هیجانی هستند را پیش بینی کننده بهتري براي موفقیت و سازگاري معرفی کرده اند (بشارت، 1348). هوش هیجانی شامل توانایی ما در ایجاد مهارت هاي کافی در بوجود آوردن روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت پذیري در مقابل وظایف می باشد (گلمن، 1998). با بهبود این مهارت تسلط فرد بر امور بیشتر می شود، احساس تسلط بر اوضاع این باور را در ورزشکار بوجود می آورد که تلاش هاي وي بر موفقیت تاثیر خواهد گذاشت و وي می تواند مسیر رویدادها را تغییر دهد و نتیجه مسابقه را تعیین کند (کج باف نژاد، 1390). بنابراین درك هیجانات براي دست یافتن به اهداف موفقیت آمیز (برادبری و همکاران، به نقل از گنج،1384) و روح تیمی و محیط ورزشی پربازده بسیار مهم است (لین و همکاران، 2009،). یکی از موضوعات مهم روان‌شناسی که در سالهای اخیر مورد بحث جدی قرار‌گرفته، هوش هیجانی[6] است. هوش هیجانی شامل توانایی‌هایی مانند حفظ انگیزش شخص و استقامت در مقابل مشکلات، حفظ خونسردی و کنترل تکانش‌های خود در شرایط بحرانی بوده، کامیابی را به تاخیر انداخته و با دیگران همدلی نموده و امیدوار باشد (ساسانی 1390). هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین عامل برای پیش‌بینی عملکرد فرد و مؤثرترین محرک برای رهبری و موفقیت معرفی شده است. اعتماد به نفس[7]، آرمیدگی[8]، نیروبخشی[9]و تمرکز[10]که از مؤلفه‌های هوش هیجانی هستند ارتباط معنا داری یا سبک‌های رهبری و شخصیت یک رهبر در هدایت و کنترل تیم و کارکنان خود دارد که این ارتباط می‌تواند دارای همبستگی مثبت و بالایی باشد.

عبدلی(1384) می‌گوید فرد بلافاصله بعد از مشاهده نتیجه عملکرد خود یک یا چند پاسخ هیجانی[11]خودکار را تجربه می‌کند. به طوری که نتیجه تحلیل شناختی از عملکرد و واکنش‌های عاطفی نسبت به آن، رفتار آینده وی را تعیین می‌کند . بارلینگ[12]و همکاران(2000)، در پژوهشی دریافتند که هوش هیجانی با رهبری تحول ‌آفرین مربیان رابطه دارد . گاردنر[13] و استوک[14]  با آزمایش ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری در 110 نفر از مربیان رده بالا، نشان دادند که بین تمامی مولفه‌های هوش هیجانی و سبک رهبری رابطه‌ی منفی وجود ندارد. لینی و همکاران(2010) به اهمیت هوش هیجانی برای موفقیت در ورزش اشاره کرده است و در تحقیق به بررسی ارتباط هوش هیجانی و شرایط و موقعیت هیجانی گوناگون با احساسات و عملکرد مطلوب و نامطلوب پرداختند.

و یا در تعریف دیگري هوش هیجانی نوع دیگري از هوش است که مشتمل برشناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن براي اتخاذ تصمیم هاي مناسب در زندگی ، توانایی اداره مطلوب خلق وخو و وضع روانی و کنترل تکانش ها و فرسودگی است (گلمن، 1995). درسال 1990 پیترسالوي و مایر[15] کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی تمایز قائل شدن بین آنها و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمایی براي فکر و عمل فرد به کار بردند (چرنیس، 2000). این محققان اشاره داشتند که هوش هیجانی این امکان را براي افراد فراهم می کند که به طور خلاقانه، بیندیشیندم و از عواطف و احساسات خود در حل مسائل و مشکلات استفاده کنند. و چهار ویژگی تشخیص عواطف، استفاده موثر از عواطف، فهم و درك عواطف و تنظیم و کنترل عواطف را براي آن در نظر گرفتند (یراستد، 1999؛ چرنیس، 2000؛ پونگ تنگ فات، 2002). در الگوی مورد نظر بارون[16](2000)، هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از مهارت ها، صلاحیت ها و توانایی های غیر شناختی در نظر گرفته می شود. الگوی وی شامل پنج گروه از توانایی ها است که شامل توانایی درون فردی، توانایی بین فردی، مدیریت استرس، سازش یافتگی، خلق عمومی است. دانيل گلمن[17] در سال 1998 در كتاب خود تحت عنوان كاركرد هوش هيجاني آن را اينگونه تعريف مي كند: هوش هيجاني توانايي درك و فهم هيجان ها و عواطف است به منظور تعميم آن به عنوان حامي انديشه، شناخت هيجان ها و دانش هيجاني تا بتوانيم آنها را نظم داده تا موجبات رشد عقلي،  عاطفي و هيجاني فراهم گردد. اولین نظریه، آن را نوعی توانایی ذهنی مثل بهره هوشی معرفی نمود(جان کی شی،2007). دیدگاه دوم هوش هیجانی را مجموعه اي از قابلیت ها و مهارت هاي متشکل از حالات رفتاري و ادراکات فردي مرتبط با توانایی فرد براي شناخت، پردازش و به کارگیري اطلاعات هیجانی دانست که وابسته به قلمرو شخصیت هستند (پتریدسا، 2004 ). اما مسئلة مهم تري با عنوان چگونه گذراندن عمر و به عبارتي كيفيت زندگي مطرح شده، كه پرداختن به اين موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور ورزش و تربيت بدني را به خود جلب كرده است (احمدی و همکاران، 1383). بازخواني مفاهيم متعدد كيفيت زندگي به ارائة تعريفي از سوي گروه كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت منجر شده است. اين تعريف براي درك فرد از موقعيت خود در بافتي از نظام هاي فرهنگي و ارزشي و در زمينة هدف ها، انتظارات و استانداردها و علاقه مندي آن­ها ارائه شده است. در اين نگاه كيفيت زندگي مفهومي فراگير است كه سلامت جسماني، رشد شخصي، حالات روانشناختي، ميزان استقلال، روابط اجتماعي و ارتباط با محيط را در بر مي گيرد و بر ادراك فرد از اين ابعاد نيز مبتني است. در واقع، كيفيت زندگي دربرگيرندة ابعاد عيني و ذهني است كه در تعامل با يكديگر قرار دارند. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه كيفيت زندگي مفهومي پوياست، چون ممكن است ارزش ها، نيازها و نگرش­هاي فردي و اجتماعي طي زمان در واكنش به رويدادها و تجارب زندگي دگرگون شوند. همچنين هر بعد از كيفيت زندگي مي تواند آثار چشمگيري بر ديگر ابعاد زندگي بگذارد (نیوا، 1992). به بياني ديگر، كيفيت زندگي بيانگر تاثيرات عملكردي عدم سلامتي و برايندهاي آن بر درك فرد از جنبه هاي جسماني، روانشناختي و اجتماعي زندگي فردي است (عیدی، 1386). پژوهش های اندکی در زمینه رابطۀ هوش هیجانی و کیفیت زندگی در ایران انجام گرفته (حسنیان، 1390؛ رجبی، 1390؛ احمد نژاد، 1391؛ نریمانی، 1390؛ 2008) که در اکثر این تحقیقات رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی وجود دارد، بنابراین باتوجه به اینکه تمام پژوهش های انجام گرفته بر روی جامعه آماری غیرورزشی محدود شده و نشان می دهند که هوش هیجانی با کیفیت زندگی رابطۀ معنادار دارند بنابراین این پژوهش نیز درصدد یافت پاسخ به این پرسش می باشد که آیا بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رابطۀ معنادار وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت

پرداختن به جنبه­ها و ساز و کارهایی که مسئول ایجاد ناکامی­ها هستند از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. در این راستا، در سال­های اخیر کیفیت زندگی به عنوان یکی از سازه­های مهم روان شناختی که بر عملکرد دارد معرفی شده است.. مطالعات انجام شده در این زمینه با وجود تحلیل ماهیت کیفیت زندگی، از تحلیل ماهیت ارتباط کیفیت زندگی با هوش هیجانی بازمانده­اند. علاوه براین، در خصوص کیفیت زندگی و ارتباط آن با هوش هیجانی تحقیقات بسیار محدودی در ایران صورت پذیرفته است، لذا محقق در راستای افزایش شناخت موجود در زمینه  هوش هیجانی و اثرات آن بر کیفیت زندگی در ورزشکاران اجرای پژوهش حاضر را مهم و ضروری می­داند.

هوش هيجاني با شناخت فرد از خود و ديگران، ارتباط با ديگران، سازگاري و انطباق با محيط پيرامون براي موفق شدن در برآوردن خواست­هاي اجتماعي لازم است (مویرا و الیور، 2008)، هم­چنین هوش هیجانی یکی از متغیرهای مهم در پیش بینی افسردگی است (منشئی و همکاران، 1390). همواره داشتن سلامت عمومي، شادابي و سرزندگي به عنوان وجه تمايز مربیان با ديگر افراد در نظر گرفته مي شود، از اين رو ضرورت ايجاب مي كند كه به منظور حفظ اعتبار و ارزش ورزشکاران به عواملي كه موجب عملكردهاي نامطلوب محيطي، يا فردي مي شوند، توجه شود تا بتوان درك درستي از آنها به دست آورد و از طريق راهبردهاي مناسب اين عوامل را كنترل كرد. از طرف ديگر، همان طور كه ملاحظه مي شود، مدل هاي مفهومي« كيفيت زندگي » پديده اي نسبتاً جديد هستند كه اغلب با تفكر جديد در مورد اهداف توسعه همراه بوده­اند و بيشتر تحقيقات صورت گرفته در زمينة كيفيت زندگي در مورد بيماران و گروه هاي غیرورزشی صورت گرفته است.

در خصوص کیفیت زندگی و ارتباط آن با هوش هیجانی تحقیقات بسیار محدودی در ایران صورت پذیرفته است، لذا محقق در راستای افزایش شناخت موجود در زمینه هوش هیجانی و اثرات آن بر کیفیت زندگی در ورزشکاران اجرای پژوهش حاضر را مهم و ضروری می­داند.

از سوی دیگر، انجام تحقیق حاضر از نقطه نظر حفظ عملکرد ورزشی حائز اهمیت است. در صورت وجود ارتباط بین کیفیت زندگی هوش هیجانی، به نظر می­رسد بتوان با بهبود  کیفیت زندگی، بر عملکرد ورزشکاران گذار شد. لذا با توجه به اهمیت نتایج تحقیق حاضر ورزشکاران، روان­شناسان ورزشی و همه دستاندرکاران ورزش می­توانند از یافته­های پژوهش حاضر بهره­مند شوند.

[1] Intelligence Shrink Emotional Questionnaire

[2] Quality of life

[3] World Health Organization Quality of Life

[4] Newa C, and Taylor

[5]Quality of life

[6] Emotional Intelligence

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي نقش واسطه اي همدلي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122