پايان نامه ارتعاشات غيرخطي و رفتار پس از کمانش ميکرولوله هاي حاوي جريان بر اساس تئوري هاي تنش کوپل و تغييرات کرنش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارتعاشات غيرخطي و رفتار پس از کمانش ميکرولوله هاي حاوي جريان بر اساس تئوري هاي تنش کوپل و تغييرات کرنش  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارتعاشات غيرخطي و رفتار پس از کمانش ميکرولوله هاي حاوي جريان بر اساس تئوري هاي تنش کوپل و تغييرات کرنش  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده ‌ز
فصل1 1
مقدمهای بر نانوتکنولوژی و مروری بر پژوهش¬های گذشته 1
1-1. مقدمه 2
1-2. تاریخچه¬ی نانوتکنولوژی 2
1-1. اهمیت نانوتکنولوژی 3
1-2. کاربردهای نانوتکنولوژی 4
1-2-1. صنایع هوانوردی و اتوماسیون: 5
1-2-2. الكترونیك وارتباطات : 5
1-2-3. مواد شیمیایی و مواد: 5
1-2-4. درمان، بهداشت و علوم زیستی: 5
1-2-5. ساخت وتولید : 5
1-2-6. فناوریهای انرژی: 6
1-2-7. كاوش درفضا : 6
1-2-8. محیط زیست : 6
1-2-9. امنیت ملی : 6
1-1. روش ساخت میکرولوله¬ها 6
1-2. پیشینه¬ی تحقیق 8
فصل2 12
تحلیل ارتعاشات آزاد غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله¬های حاوی جریان 12
2-1. مقدمه 13
2-2. تئوری تنش کوپل 13
2-3. تئوری گرادیان کرنش 14
2-4. روابط سینماتیک 16
2-5. استخراج معادلات حاکم به روش انرژی 19
2-6. روش حل تحلیل هموتوپی 27
2-7. اعمال روش تحلیل هموتوپی 28
2-8. روش حل ماکزیمم – مینیمم 32
2-9. تحلیل رفتار پس از کمانش 34
فصل3 40
اعتبارسازی و نتایج 40
3-1. مقدمه 41
3-2. اعتبار سنجی 41
3-3. ارتعاش غیرخطی میکرولوله¬های حاوی جریان 43
3-4. رفتار پس از کمانش میکرولوله¬های حاوی جریان 52
4-1. مقدمه 57
4-2. ارتعاشات آزاد میکرولوله¬ی هدفمند حاوی جریان 58
4-3. رفتار پس از کمانش میکرولوله¬های هدفمند 65
4-4. نتایج 66
4-4-1. ارتعاشات غیرخطی میکرولوله¬های هدفمند حاوی جریان 67
4-4-2. رفتار پس از کمانش میکرولوله¬های هدفمند 71
فصل5 73
نتیجه¬گیری و پیشنهادات 73
5-1. نتیجه¬گیری 74
5-2. پیشنهادات 75
مراجع 76
مراجع: 77
Abstract 82

مراجع:

[1]    C.-L. Kuo, T. Masuzawa, M. Fujino, A micropipe fabrication process, in:  Micro Electro Mechanical Systems, 1991, MEMS’91, Proceedings. An Investigation of Micro Structures, Sensors, Actuators, Machines and Robots. IEEE, IEEE, 1991, pp. 80-85.

[2]   N. Fleck, G. Muller, M. Ashby, J. Hutchinson, Strain gradient plasticity: theory and experiment, Acta Metallurgica et Materialia, 42 (1994) 475-487.

[3]   J. Stölken, A. Evans, A microbend test method for measuring the plasticity length scale, Acta Materialia, 46 (1998) 5109-5115.

[4]   D. Lam, F. Yang, A. Chong, J. Wang, P. Tong, Experiments and theory in strain gradient elasticity, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 51 (2003) 1477-1508.

[5]   A.W. McFarland, J.S. Colton, Role of material microstructure in plate stiffness with relevance to microcantilever sensors, Journal of Micromechanics and Microengineering, 15 (2005) 1060.

[6]   R. Mindlin, H. Tiersten, Effects of couple-stresses in linear elasticity, Archive for Rational Mechanics and Analysis, 11 415-448 (1962).

[7]   R. Toupin, Elastic materials with couple-stresses, Archive for Rational Mechanics and Analysis, 11 (1962) 385-414.

[8]   W. Koiter, Couple stresses in the theory of elasticity, I and II, in:  Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. B, 1964, pp. 17-29.

چکيده

در این تحقیق یک حل تحلیلی برای نمایش وابستگی به اندازه و تأثیر اختلاف دما بر ارتعاشات آزاد غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله­های حاوی جریان ارائه شده است. بر اساس مدل اولر برنولی، تئوری گرادیان کرنش، تئوری تنش کوپل و هندسه­­ی غیرخطی وون-کارمن، معادلات ریاضی بر حسب سه پارامتر طولی بسط داده شد. همچنین، از اصل همیلتون برای به­دست آمدن معادله­ی حاکم و شرایط مرزی مربوط­ به آن استفاده شده است. با استفاده از روش گالرکین معادله­ی حاکم به فرم معادله­ی دافین نوشته می­شود. پس از آن، از یک روش حل قدرتمند به نام روش تحلیل هموتوپی کمک گرفته شده است تا روابطی تحلیلی برای فرکانس طبیعی غیرخطی در سرعت­های مختلف جریان به­دست آید. به منظور بررسی رفتار پس از کمانش میکرولوله­های حاوی جریان، از روش گالرکین برای حل معادله­ی حاکم استاتیک استفاده شده است. برای تکمیل پژوهش، ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله­های هدفمند حاوی جریان نیز مورد بحث قرار ­گرفته است. در این نوع میکرولوله­ها، خواص ماده در راستای ضخامت به­طور پیوسته، طبق قانون توزیع توانی تغییر می­کند. برای یک مقایسه­ی جامع و فراگیر بین تئوری­های مختلف، تحلیل خطی و غیرخطی با استفاده از تئوری­های گرادیان کرنش، تنش کوپل و مکانیک کلاسیک، انجام شده است. نتایج نشان می­دهد که پارامترهای طولی غیرکلاسیک، اختلاف دما و اندیس قانون توانی تأثیر قابل توجهی بر ارتعاشات غیرخطی­، سرعت بحرانی و دامنه­ی کمانش میکرولوله­های حاوی جریان دارد.

واژه‌هاي كليدي: میکرولوله­ی حاوی جریان، گرادیان کرنش، تنش کوپل، ارتعاشات غیرخطی، رفتار پس از کمانش، مواد هدفمند، اثرات اندازه

1-1. مقدمه

علم و فناوری نانو ( نانو­علم و نانوتکنولوژی) توانایی به­دست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری (ملکولی) و بهره­ برداری از خواص و پدیده­های این بعد در مواد، ابزارها و سیستم­های نوین است. در واقع نانوتکنولوژی فناوری تغییر در خواص ملکول­های تشکیل دهنده­ی مواد است و به همین دلیل تغییر در مقیاس نانو بهترین تعریف برای این تکنولوژی است. از این تعریف آن چنان بر می­آید که نانو تکنولوژی یک رشته نیست بلکه رویکردی جدید برای تمام رشته­ها است. هدف اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه شکل دهی ترکیبات جدید با ایجاد تغییر در مواد موجود و همچنین تحلیل رفتار آنهاست.

1-2. تاریخچه­ی نانوتکنولوژی

در طول تاریخ و از زمان یونان باستان، مردم و به‌خصوص دانشمندان بر این باور بودند که مواد را می‌توان به اجزاء کوچک تقسیم نمود تا به ذراتی که خرد شدنی نیستند رسید و این ذرات بنیان مواد را تشکیل می‌دهند. ، شايد بتوان دموكريتوس[1] فيلسوف يوناني را پدر علوم نانو دانست چرا كه در حدود 400 سال قبل از ميلاد مسيح او اولين كسي بود كه واژه­ی اتم را كه به معني تقسيم‌نشدني در زبان يوناني است، براي توصيف ذرات سازنده مواد به كار برد.  نقطه شروع و توسعه اوليه فناوري نانو به طور دقيق مشخص نيست. اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام شناخته نشده بود) در سال 1959 زده شد. در اين سال ريچارد فاينمن[2] طي يك سخنراني با عنوان «فضاي زيادي در سطوح پايين وجود دارد» ايده فناوري نانو را مطرح ساخت. وي اين نظريه را ارائه داد كه در آينده‌اي نزديك مي‌توانيم مولكول‌ها و اتم‌ها را به صورت مسقيم دستكاري كنیم. واژه فناوري نانو اولين بار توسط نوريوتاينگوچي[3] استاد دانشگاه علوم توكيو در سال 1974 بر زبانها جاري شد. او اين واژه را براي توصيف ساخت موادی كه تلورانس ابعادي آنها در حد نانومتر مي‌باشد، به كار برد. مینسكی توانست به تفكرات فیمن قوت ببخشد. ماروین مینسكی[4] پدر هوش مصنوعی و شاگردش كي اريك درکسلر[5]، گروهی از دانشجویان كامپیوتر را به صورت انجمنی دور هم جمع كردند. او افكار جوانترها را با ایده­هایی كه آنها را نانو تكنولوژی نامگذاری كرده بود، مشغول می­ساخت. در سال 1986 اين واژه توسط دركسلر در كتابي تحت عنوان: « موتور آفرينش: آغاز دوران نانوتکنولوژی » بازآفريني و تعريف مجدد شد. درکسلر دكتری نانو تكنولوژی را در سال 1991 ازدانشگاه MIT دریافت نمود. شكوفایی بسیاری از فناوری­های مهم از جمله فناوری اطلاعات و بیوتكنولوژی به عنوان دو دستاورد بسیار عظیم قرن بیستم، بدون بهره­گیری از نانو تكنولوژی دچار اختلال خواهند شد. تاریخ رویداد­های مهم نانوتکنولوژی در زیر اختصار آمده است.

1-1. اهمیت نانوتکنولوژی

تجربه نشان داده است، ویژگی‌های یک ماده خالص، تا حد قابل قبولی ثابت است و این امر سبب می­شود که ما بتوانیم مواد را از روی خواصشان شناسایی کنیم. اما یافته‌های دانشمندان نشان می‌دهد که یک ماده در اندازه نانومتر ویژگی‌های متفاوتی با ذرات بزرگتر خود خواهند داشت. این در حالی است که کوچک‌کردن ذرات، یک تغییر فیزیکی است و ما انتظار داریم که با این تغییر فیزیکی، ویژگی‌های اصلی ماده تغییر نکند.

1-2. کاربردهای نانوتکنولوژی

نانو تكنولوژی توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم­های جدید با خواص برتر در مقیاس یك تا یك­­صدم نانومتر (یك­میلیاردم متر) می­باشد كه در دهه گذشته این حوزه چند رشته­ای توانسته است جایگاه ویژه ای را در بخش تحقیقات و صنعت در زمینه­های مختلف علوم مهندسی و پزشكی به خود اختصاص دهد. اساس نانوفناوری كار در این سطوح برای ایجاد ساختارهای بزرگتر و سازماندهی مولكولی جدید است. این نانوساختارها كه از كوچكترین بلوك­های ساختمانی شناخته شده، ساخته می­شوند و كوچكترین اشیاء ساخت دست بشر بوده است و دارای خصوصیات و رفتار فیزیكی، شیمیایی و زیستی جدیدی هستند.

هدف نانوتکنولوژی آگاهی و بهره گیری از این خصوصیات و استفاده موثر از آنهاست. هم اكنون كنترل خصوصیات اجسام نانو مقیاس، دارای نقش مهمی در شاخه های مختلف همچون: فیزیك، شیمی علم مواد، زیست شناسی، پزشكی، مهندسی هسته­ای و شبیه سازی كامپیوتری است. ثابت شده است نانو­لوله­های كربنی ده برابر مقاومتر و مستحكم­تر از فولاد بوده در حالیكه وزن آن یك ششم فولاد می­باشد همچنین با نانو ذرات می­توان سلول­های سرطانی را مورد هدف قرار داد و آنها را از بین برد. سیستم­های با مقیاس نانو این توانایی را دارند كه مسافرت­های مافوق صوت را كم هزینه تر و بازده كامپیوترها را میلیونها برابر افزایش دهند. لذا محققین برای تولید محصولات مبتنی بر مقیاس نانو­متری به­دنبال روش­های سیتماتیك می­روند. اساس همه مواد و سیستم­های طبیعی برپایه مقیاس نانومتری است. كنترل و تغییرات مواد در سطوح مولكولی به این معنی است كه می­توان با تعیین خصوصیات جدید برای مواد در این مقیاس، تولید تمام اشیاء ساخت بشر را از خودروها، تایرها، مدارات كامپیوتری گرفته تا داروها و جایگزینی بافت­ها را تحت تاثیر قرارداد و باعث اختراع و ایجاد اشیاء جدید شد. نانو فناوری در قرن بیست و یكم شاخه­ای استراتژیك از علوم و مهندسی خواهد بود كه فناوری­های مورد استفاده كنونی در ساخت وتولید بسیاری از محصولات را در شاخه­های مختلف از نو پی­ریزی خواهد كرد و در تمام زوایا و بخش­های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و… نفوذ می­کند و زندگی انسان را به طور گسترده تحت الشعاع قرار خواهد داد. چراكه علم به مقیاس نانو، افق فردا را ترسیم خواهد كرد. با عنایت به موارد فوق می­توان به کاربرد­های نانو بر اساس تقسم­بندی زیر اشاره کرد:

1-2-1. صنایع هوانوردی و اتوماسیون:

مواد تقویت شده با نانو ذرات برای بدنه­های سبكتر، تایر­های تقویت شده با نانو­ذره­ها با فرسایش كمتر و قابلیت بازیافت، نقاشی­های خارجی كه نیاز به شستشو ندارند،  پلاستیك­های غیر­قابل اشتعال و ارزان قیمت و همچنین سیستم­های الكترونیكی برای كنترل.

1-2-2. الكترونیك وارتباطات :

سیستم های ضبط چند رسانه­ای با استفاده از نانو لایه­ها، صفحه­های نمایش مسطح، فناوری سیستم­های بی­سیم، افزایش هزاران برابری در ظرفیت و سرعت پردازش داده­ها با قیمت پائین تر و بازدهی بیشتر.

1-2-3. مواد شیمیایی و مواد:

كاتالیزورهایی كه بازده انرژی واكنش­های شیمیایی را بالا برده و بازده عمل احتراق را در وسایط نقلیه بهبود می­بخشد (آلودگی كمتر) ، دریل و ابزارهای برش بسیار سخت و غیرشكننده و همچنین سیال­های مغناطیسی هوشمند.

1-2-4. درمان، بهداشت و علوم زیستی:

داروهای نانو ساختاری جدید، سیستم­های ژنتیكی و دارو­رسانی به مكان تعیین شده در بدن (داروهای هوشمند) و موادی برای بازیافت و بازسازی بافت­ها و استخوان­های بدن.

1-2-5. ساخت وتولید :

فرایندها و ابزارهای جدید برای كنترل مواد در اندازه­های اتمی، مهندسی ابزار­سازی مبتنی بر نسل­های جدیدی از میكروسكوپ­ها و تكنیك­های اندازه گیری.

1-2-6.  فناوری­های انرژی:

انواع نسل جدید باتری­ها، سلول­های خورشیدی، ذخیره هیدروژن به عنوان سوخت پاكیزه و صرفه جویی در انرژی.

1-2-7. كاوش درفضا :

وسایل فضایی كم وزن، تولید و مدیریت اقتصادی­تر انرژی و سیستم­های روباتیك خیلی ریز و توانا.

1-2-8. محیط زیست :

غشای جدا كننده برای فیلتر كردن آلودگی­ها و یا حتی نمك از آب، جدا كننده­های نانو ساختاری برای خارج كردن آلودگی­های ناشی از پساب­های صنعتی و كاهش منابع آلودگی و ایجاد فرصت­های بیشتر برای بازیافت.

1-2-9.  امنیت ملی :

آشكارسازها و سم زداهای عوامل زیستی و شیمیایی، مدارات الكترونیكی بسیار كار آمد، سیستم­های امنیتی ظریف و لباس­های ضد گلوله و هوشمند.

1-1. روش ساخت میکرولوله­ها

ساخت میکرولوله­ های با قطری در ابعاد میکرو و طول زیاد کاری بس دشوار است. برای سوراخ­هایی با دقت بالا، از روش ماشینکاری میکرو تخلیه­ی الکتریکی[1] استفاده می­شود. اما­ در این روش تنها می­توان سوراخ­هایی با عمق­ 10 برابر قطر را تولید کرد. روش دیگر برای ایجاد سوراخ در میکرولوله­ها، استفاده از الکترودهای تو خالی و یا الکترودهای لوله­ای است. البته در این روش سوراخ­ها نمی­توانند کوچکتر از قطر 0.3 میلیمتر شوند. این امر به دلیل دشواری ساخت الکترودهای با قطر کوچک است که سختی لازم را ندارند. کو و همکارانش [1] در سال 1991 روشی ابداع کردند که تا حدی این مشکلات بر طرف شد. در این روش ابتدا یک هسته­ی فلزی ساخته می­شود. یک لایه­ی نازک بر روی سطح هسته کشیده می­شود. یک لایه­ی دیگر از فلز با روش الکتریکی-شیمیایی[2] روی آن با روش رسوبی کشیده می­شود (شکل 1-2). بیرون میکرولوله به اندازه­ی دلخواه ماشینکاری می­شود و پس از آن هسته­ی داخلی از درون میکرولوله خارج می­شود. روش ساخت در این روش در شکل 1-1 نشان داده شده است.

1-1. پیشینه­ی تحقیق

میکرولوله­ها و نانو لوله­ها کاربردهای بسیار گسترده­ای در زمینه میکرو/ نانو سیستم­های الکتریکی- مکانیکی  و نانو تکنولوژی دارند. از جمله این کاربردها می توان به حسگرهای زیستی، میکروسکوپ های نیروی اتمی، محرک ها، مخازن سیالی، انتقال سیال و دارو رسانی اشاره کرد. علت کاربرد فراوان میکرو لوله ها، هندسه تو خالی و خواص مکانیکی بسیار خوب آنهاستبا گسترش تکنولوژی­های ساخت، سایز لوله­ها همواره در حال کوچک شدن است و به لوله­هایی به قطر 1 تا 100 میکرومتر رسیده است. همانند لوله­ها در اندازه ماکرو، بررسی ارتعاشات و پایداری در طراحی میکرولوله­ها لازم و ضروری است. این امر سبب شده، ارتعاشات و پایداری در مقیاس میکرو به یکی از بزرگترین علاقمندی­ها و موضوعات چالش برانگیز محققان تبدیل شود. پارامتری که نقش مهمی در ساختار­هایی با ابعاد میکرون و زیر میکرون ایفا می­کند اثرات اندازه است. در دو دهه­ی گذشته تحقیقات تجربی نشان داده است که رفتار های استاتیکی و دینامیکی در ابعاد میکرو و نانو وابسته به سایز هستند و این وابستگی به سایز خود تابعی از جنس ماده است. در تست پیچش سیم های مسی توسط فلک و همکارانش در سال 1994، مشاهده شد که سفتی پیچشی با کاهش قطر افزایش می یابد[2]. در این آزمایش نشان داده شد که سفتی پیچشی سیم های با قطر 12 میکرومتر، در حدود 3 برابر سیم های با قطر 170 میکرومتر است. استولکن و ایوانز در سال 1998 افزایش قابل توجهی را در سفتی خمشی میکرو تیرهای نازک از جنس نیکل به دلیل کاهش ضخامت آنها گزارش دادند [3]. در تست خمش میکرو تیر های از جنس پلیمر ایپوکسی در سال 2003 توسط لم و همکارانش [4]، مشاهده شد که با کاهش قطر این تیر ها از 115 به 20 میکرومتر سفتی خمشی آنها 2.4 برابر افزایش پیدا می کرد. مک فرلاند و کلتون در سال 2005 با آزمایشی مشاهده کردند که تئوری های مکانیک کلاسیک نمی تواند سفتی یک تیر دو سر گیردار را پیش بینی نماید و نتایج آزمایش تفاوت قابل توجهی با تئوری کلاسیک داشت [5]. تئوری های مرسوم مکانیک محیط های پیوسته ی کلاسیک نمی توانستند این وابستگی به سایز رفتار های مکانیکی را پیش بینی نمایند. خوشبختانه تئوری های غیرکلاسیک مرتبه­ی بالاتر مانند تئوری تنش کوپل[1] تئوری گرادیان کرنش[2]، تئوری اثر سطح[3] و تئوری غیر موضعی[4] توسط محققان و دانشمندان معرفی و مورد استفاده قرار گرفت تا اثرات اندازه را بتوان مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

در اوایل دهه­ی 60 میلادی میندلین و تیرستن [6]، توپین [7] و کویتر [8] تئوری تنش کوپل را پایه گذاری کردند. در معادلات متشکله­ی این تئوری دو پارامتر طولی مرتبه بالا علاوه بر دو ثابت لمه­ی کلاسیک داشت. ژو و لی در سال 2001 [9] از این تئوری برای تحلیل یک میکرو بار تحت بارگذاری پیچشی استفاده کردند. همچنین کانگ و زا در سال 2007 [10] فرکانس­های تشدید میکروتیر را بررسی کردند و گزارش وابستگی به اندازه­ی این فرکانس­ها را دادند.

[1] Couple Stress
[2] Strain gradient
[3] Surface effect
[4] Nonlocal

[1] Micro electrodischarge machining
[2] Electrochemically

[1] Democritus
[2] Richard Feynman
[3] Norio Taniguchi
[4] Marvin Minsky
[5] K. Eric Drexler

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تغييرات ميدان الکتريکي در ساختار نانونقطه کوانتومي با نانو پوسته فلزي و جدا کننده دي الکتريک
 • پايان نامه استفاده از مزوپروسSnO2Al-MCM-41 تحت تابش نور مريي وماوراء بنفش براي تجزيه نوري رنگدانه متيلن بلو
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122