پايان نامه ارزيابي استحکام گير بند هاي ارتودنسي سمان شده توسط گلاس يونومر مديفيه شده با کلسيم آمورفوس فسفات ACP مطالعه ي آزمايشگاهي In-vitro

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي استحکام گير بند هاي ارتودنسي سمان شده توسط گلاس يونومر مديفيه شده با  کلسيم آمورفوس فسفات ACP  مطالعه ي آزمايشگاهي  In-vitro یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 63 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي استحکام گير بند هاي ارتودنسي سمان شده توسط گلاس يونومر مديفيه شده با  کلسيم آمورفوس فسفات ACP  مطالعه ي آزمايشگاهي  In-vitro  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول: مقدمه و مروری بر متون
مقدمه 3
مروري بر مقالات 10
بيان مسأله 18
اهداف و فرضیات تحقیق 19
اهداف اختصاصي 19
فرضیات یا سوالات تحقیق 20
فصل دوم:مواد و روش تحقیق
مواد و روش کار 21
فصل سوم: یافته ها
يافته ها 31
فصل چهارم: بحث
بحث 36
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري 41
پيشنهادات 42
.References 43
Abstract 56

فهرست منابع

Millett D.T , Doubleday M, et al.Chlorhexidine-modified glass ionomer for band cementation?in invitro study. J of Orthod 2005; 32:36-42.

Aggarwal M, Foley TF et al. A Comparison of shear-peel band strengths of 5 orthodontic cements. Angle Orthod 2000;70(4):308-316.

Millett D, Mandall N et al. Adhesives for fixed orthodontic bands. A systematic review.Angle Orthod 2009;79(1):193-199.

4.Youn YA, Lee YK et al. Effect of surface treatment and type of cement on the retentive strength of orthodontic bands on gold alloy crowns. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007;132(6):728.e1-6.

Norris DS, McInnes-Ledoux P et al. Rention of orthodontic bands with new fluoride-releasing cements. Am J Orthod 1986;89:206-211.

Dennison JD, Powers JM. A review of dental cements used for permanent retention of restorations. I. Composition and manipulation. J Mich State Dent Assoc 1974;56(4):116-121.

Craig RG, O’Bren WJ et al. Dental Materials. 2d ed. London: Mosby; 1979:104-106.

Wei SH, Sierk DL. Fluoride uptake by enamel from zinc phosphate cement containing stannous fluoride. J Am Dent Assoc 1971;83(3):621-624.

Maijer R, Smith DC. A comparison between zinc phosphate and glass ionomer cement in orthodontics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1988;93(4):273-279.

Millett DT, Duff S et al. In vitro comparison of orthodontic band cements.Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003;123(1):15-20.

Brown D. Orthodontic materials update–orthodontic band cements.Br J Orthod 1989;16:127-131.

 Fricker JP, McLachlan MD.Clinical studies of glass ionomer cements. Part I-A twelve month clinical study comparing zinc phosphate cement to glass ionomer. Aust Orthod J 1985;9(1):179-180.

Millett DT, Kamahli K, McColl J. Comparative laboratory investigation of dual-cured vs. conventional glass ionomer cements for band cementation. Angle Orthod. 1998;68(4):345-350.

 Hamula W, Hamula DW et al. Glass ionomer update. J Clin Orthod 1993;27(8):420-5.

Crisp S, Lewis BG et al.Glass ionomer cements: chemistry of erosion. J Dent Res 1976;55(6):1032-1041.

Ashcraft DB, Staley RN et al. Fluoride release and shear bond strengths of three light-cured glass ionomer cements.Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997;111(3):260-265.

Mennemeyer VA, Neuman Pet al. Bonding of hybrid ionomers and resin cements to modified orthodontic band materials. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999;115(2):143-147.

Uysal T, Ameasyali M, et al. Efficiency of Amorphus Calcium Phosphate-containing orthodontic composite and resin modified glass ionomer on demineralization evaluated by a new laser fluorescence device. Eur J Dent 2009;3:127-134.

Sudjalim TR, Woods MG, Manton DJ.Prevention of white spot lesions in orthodontic practice: a contemporary review. Aust Dent J 2006;51(4):284-289.

Ten Cate JM, Featherstone JDB. Mechanistic aspects of the interactions between fluoride and dental enamel. Crit Rev Oral Biol Med 1991;2:283-296.

 

Featherstone JDB. Dental caries: a dynamic process. Aus Dent J 2008;53:286-291.

Duck worth RM, Morgan SN et al. Fluoride in saliva and plaque following use of fluoride-containing mouth washes. J Den t Res 1987;66:1730-1734.

 O’Reilly MM, Featherstone JDB. Demineralisation and remineralisation around orthodontic appliances: an in vivo s t u d y. Am J Orthod Dentofac Orthop 1987;92:33-40.

Ogaard B, Rolla G et al. Orthodontic appliances and enamel demineralisation. Part 2: prevention andtreatment of lesions. Am J

Orthod Dentofac Ortho1988;94:123 -128 .

Chang HS, Walsh LJ et al.Enamel demineralization during orthodontic treatment. Aetiology and prevention. Aust Dent J 1997;42(5):322-327

Valk JWP, Davidson CL. The relevance of controlled fluoride release with bonded orthodontic appliances. J Dent 1987;15:257-260.

Featherstone JDB. Prevention and reversal of dental caries: role of low level fluoride. Comm Dent Oral Epidemiol 1999;27:31-40.

Dunn WJ.Shear bond strength of an amorphous calcium-phosphate-containing orthodontic resin cement. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007;131(2):243-247.

Zabokora E. Stafilov T et al. Prevention of enamel Demineralization During Orthodontic treatment: an invitro study using GC tooth mouse. Balk J Stom 2008; 12: 133-137.

Posner AS, Betts F et al. Formation and structure of synthetic

and bone hydroxyapatite. Progr Cryst Growth Char 1980, 3:49-64.

Zhao J, Liu Y et al. Amorphous calcium phosphate and its application in dentistry. Chem Cent J. 2011 8;5:40.

Tung MS, Eichmiller FC.Amorphous calcium phosphates for tooth mineralization. Compend Contin Educ Dent 2004 Sep;25(9 Suppl 1):9-13.

Feenstra TP, De Bruyn PL. Formation of Calcium Phosphates in Moderately Supersaturated Solutions. J Phys Chem 1979;83:475-479.

Mazzaoui SA, Burrow MF et al. Incorporation of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate into a glass-ionomer cement. J Dent Res 2003;82(11):914-918.

Foster JA, Berzins DW, Bradley TG.Bond strength of an amorphous calcium phosphate-containing orthodontic adhesive. Angle Orthod 2008;78(2):339-344.

 Skrtic D, Hailer AW et al.Quantitative assessment of the efficacy of amorphous calcium phosphate/methacrylate composites in remineralizing caries-like lesions artificially produced in bovine enamel. J Dent Res 1996;75(9):1679-1686.

Yengopal V, Mickenautsch S. Caries preventive effect of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPP-ACP): a meta-analysis. Acta Odontologica Scandinavica 2009;67:321-332.

Silva KG, Pedrini D et al. In situ evaluation of the remineralizing capacity of pit and fissure sealants containing amorphous calcium phosphate and/or fluoride. Acta Odontol Scand 2010;68(1):11-18.

Schumacher GE, Antonucci JM et al. The use of amorphous calcium phosphate composites as bioactive basing materials: their effect on the strength of the composite/adhesive/dentin bond. J Am Dent Assoc 2007;138(11):1476-1484.

40.Baysal A, Uysal T.Do enamel microabrasion and casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate affect shear bond strength of orthodontic brackets bonded to a demineralized enamel surface? Angle Orthod 2012;82(1):36-41.

Al Zraikat H, Palamara JE et al.The incorporation of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate into a glass ionomer cement. Dent Mater 2011;27(3):235-243.

Uysal T, Ustdal A et al. Bond strength of ceramic brackets bonded to enamel with amorphous calcium phosphate-containing orthodontic composite. Eur J Orthod 2010;32(3):281-284.

Uysal T, Yilmaz E, Ramoglu SI.Amorphous calcium phosphate-containing orthodontic cement for band fixation: an in vitro study.World J Orthod 2010;11(2):129-134.

Uysal T, Amasyali M et al. In vivo effects of amorphous calcium phosphate-containing orthodontic composite on enamel demineralization around orthodontic brackets. Aust Dent J 2010;55(3):285-291.

Giulio AB, Matteo Z et al..In vitro evaluation of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPP-ACP) effect on stripped enamel surfaces. A SEM investigation. J Dent 2009;37(3):228-232.

46.Uysal T, Amasyali M et al.Efficiency of amorphous calcium phosphate-containing orthodontic composite and resin modified glass ionomer on demineralization evaluated by a new laser fluorescence device. Eur J Dent 2009;3(2):127-134.

Uysal T, Ulker M, Akdogan G, Ramoglu SI, Yilmaz E.Bond strength of amorphous calcium phosphate-containing orthodontic composite used as a lingual retainer adhesive. Angle Orthod 2009;79(1):117-121.

48.Xiaojun D, Jing L et al.Effects of CPP-ACP paste on the shear bond strength of orthodontic brackets. Angle Orthod  2009;79(5):945-950.

Tavas MA, Watts DC.A visible light-activated direct bonding material: an in vitro comparative study. Br J Orthod 1984;11(1):33-37.

Rahiotis C, Vougiouklakis G.Effect of a CPP-ACP agent on the demineralization and remineralization of dentine in vitro. J Dent 2007;35(8):695-698.

Rosenbloom RG, Tinanoff N. Salivary streptococcus mutanslevels in patients before, during, and after orthodontic treatment.Am J Orthod Dentofacial Orthop 1991;100:35-37.

Ogaard B. Prevalence of white spot lesions in 19-year-olds: A study on untreated and orthodontically treated persons 5 years after treatment. Am J Orthod Dentofac Orthop 1989;96:423-427.

Mizrahi E. Enamel demineralization following orthodontic treatment. Am J Orthod 1982;82:62–67.

54.Kielbassa AM, Schulte-Monting J et al.Initial in situ secondary caries formation: effect of various fluoride-containing restorative materials. Oper Dent 2003;28(6):765-772.

Gale MS, Darvel BW. Thermal cycling procedures for laboratory testing of dental restorations.J Dent Res 1999: 27(2); 89-99.

Tufekci E, Dixon JS et al. Prevalence of white spot lesions during orthodontic treatment with fixed appliances. Angle Orthod 2011;81:206–210.

Tabrizi A, Cakirer B. A comparative evaluation of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate and fluoride on the shear bond strength of orthodontic brackets. Eur J Orthod 2011;33(3):282-287.

Artun J, Spadafora AT et al . Hygiene status associated with different types of bonded, orthodontic canine-to-canine retainers. A clinical trial. J Clin Periodontol 1987;14(2):89-94.

59.Artun J, Brobakken BO. Prevalence of carious white spots after orthodontic treatment with multibonded appliances. Eur J Orthod 1986;8(4):229-34.

Al-Khateeb S, Forsberg CM et al. A longitudinal laser fluorescence study of white spot lesions in orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998;113:595-602.

Ghiz MA, Ngan P et al. Effects of sealant and self-etching primer on enamel decalcification. Part II: an in vivo study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009;135:206–213.

Fowler PV. A twelve-month clinical trial comparing the bracket failure rates of light-cured resin-modified glass-ionomer adhesive and acid-etch chemical-cured composite. Aust Orthod J 1998;15:186–190.

Chung CK, Millett DT, Creanor SL, Gilmour WH, Foye RH. Fluoride release and cariostatic ability of a compomer and a resinmodified glass ionomer cement used for orthodontic bonding. J

Dent 1998;26:533–538

Fricker JP. Bonding and debonding with a light-activated resinmodified glass-ionomer cement. Aust Orthod J 1996;14:78–80.

Keles K. Evaluation of Shear Bond Strength After Remineralization of Enamel Subsurface Lesion by CPP-ACP: In Vitro Study [doctoral thesis]. Adana, Turkey: University of Cukurova; 2010.

Shen P, Cai F, Nowicki A et al. Remineralisation of enamel subsurface lesions by sugar-free chewing gum containing casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate.J Dent Res 2001;80:2066–2070.

Reynolds EC, Cai F et al. Retention in plaque and remineralisation of enamel lesions by various forms of calcium in a mouthrinse or sugar-free chewing gum. J Dent Res 2003;82: 206–211.

de Moura MS, de Melo Simplı´cio AH et al. In vivo effects of fluoridated antiplaque dentifrice and bonding material on enamel demineralisation adjacent to orthodontic appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006;130:357–363.

Priya.K. Retention of the orthodontic bands following sandblasting using three different luting cements – a comparative in vitro study.2006;[1-74 screen] Available at: http://www.scribd.com/doc/49153098/RETENTION-OF-THE-ORTHODONTIC-BANDS-IN-VITRO-STUDY-DR-PRIYA-K. Accessed October 10, 2012.

Millett DT, Doubleday B et al.Chlorhexidine-modified glass ionomer for band cementation? An in vitro study. J Orthod 2005;32(1):36-42.

Reynolds IR. Areview of direct orthodontic bonding. Br J Ortgod 1975;2:171-178.

Wood DP, Paleczny GJ et al.The effect of sandblasting on the retention of orthodontic bands. Angle Orthod 1996;66(3):207-214.

Arici S, Arici N. Effects of thermocycling on the bond strength of a resin-modified glass ionomer cement: an in vitro comparative study. The Angle Orthodontist 2003;73(6):692-696.

Millett D, McCabe J. Orthodontic bonding with glass ionomer cement—a review. The European Journal of Orthodontics 1996;18(4):385-399.

Antonucci JM. In: Chiellini E, Giusti P, Migliaresi C and Nicolais L Eds, Polymers in Medicine II. New York: Plenum Press; 1986. p. 277-303.

Dorozhkin SV. Amorphous calcium(ortho)phosphates. Acta Biomater 2010;6(12):4457-4475.

چکیده

مقدمه و هدف

از جمله مشکلات بندینگ در ارتودنسی، ایجاد نواحی دکلسیفیه در اطراف بندها می باشد.  از سوی دیگر در طی درمان، بند ها مستعد شل شدن هستند و سمان بکار رفته باید از استحکام گیر کافی برخوردار باشد. اخیراً ترکیبات جدید حاوی آمورفوس کلسیم فسفات (ACP) جهت مقابله با ایجاد دمینرالیزاسیون بر روی سطوح مینایی معرفی شده است. هدف از این مطالعه بررسی استحکام گیر بند های ارتودنسی سمان شده  با سمان گلاس یونومر حاوی ACP بود.

مواد و روش ها

120 دندان مولر سوم سالم فک پایین مانت شده در بلوک آکریلی ، به طور تصادفی به 4 گروه 30 تایی تقسیم شدند.گروه 1 و 3 برای بند شدن با سمان گلاس یونومر معمولی (GC Corporation, Gold Label) و گروه 2  و 4 برای بند شدن با سمان گلاس یونومر حاوی ACP آماده شدند. سپس نمونه ها در آب مقطر و درون انکوباتور با دمای 37 درجه به مدت 48 ساعت نگهداری شدند. برای گروه 1 و 2 پس از این زمان و برای گروه 3 و 4  پس از ترموسایکلینگ (5000 سیکل بین  ° 5 و° 55 سانتیگراد) استحکام گیر بند با استفاده از دستگاه  Universal testing machine با سرعت کراس هد1mm/min  اندازه گیری شد و یافته ها با استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA) چند عاملی و آزمون توکی مورد بررسی آماری قرار گرفنتد.

 نتایج

بیشترین میانگین استحکام گیر (Mpa5140/1) مربوط به گروه 1 (سمان GI معمولی بدون شرایط ترموسایکلینگ) بود و کمترین میزان آن(Mpa 1695/1) مربوط به گروه 2 (سمان GI حاوی ACP بدون شرایط ترمو سایکلینگ) بود. براساس نتایج آزمون توکی تفاوت بین گروه 1 با گروه های 2 و گروه 3 (GI در شرایط ترموسایکلینگ) از لحاظ آماری معنی دار بود (P<0.05). تفاوت بین گروه 2 با گروه های 1 و 4 (GI-ACP در شرایط ترموسایکلینگ) از لحاظ آماری معنی دار بود(P<0.05).

نتیجه گیری

با وجود اینکه با اضافه شدن ACP به گلاس یونومر استحکام گیر کاهش یافت ، اما بعد از ترموسایکلینگ میزان استحکام گیر نمونه هایی که با گلاس یونومر حاوی ACP بند شده بودند بسیار بالاتر رفت بطوریکه با گروه سمان گلاس یونومر در شرایط بدون ترموسایکلینگ تفاوتش معنی دار نبود. به نظر می رسد سمان گلاس یونومر حاوی ACP در محیط دهان مقاومت کافی را در برابر نیروهای وارد شده به دندان های خلفی داشته باشد.

واژه های کلیدی : استحکام گیر- گلاس یونومر-   آمورفوس کلسیم فسفات

مقدمه

برای نیل به اهداف درمانی در بیماران ارتودنسی ، تغییر موقعیت دندان ها الزامی است. در درمان جامع ارتودنسی این کار بوسیله اتصالات ثابت (Fixed attachments) صورت می گیرد. استفاده از بندهای فلزی روی  دندان های مولر طی  درمان ارتودنسی  به عنوان یک روش معمول برای تثبیت موقعیت آرچ وایر استفاده می شود (1). قرار گرفتن بند ها در بخش خلفی دهان،  آنها را در معرض نیروهای کششی و برشی مانند نیرو های ناشی از جویدن و تروماهای فیزیکی قرار می دهد و آنها را مستعد شل شدن و شکست در بندینگ می کند(2)، لذا گیر بند در طی درمان اهمیت بالایی دارد(3).

گیر بند ها تحت تأثیر مورفولوژی دندان و چگونگی آماده سازی سطح دندان و از طرف دیگر استحکام باند سمان قرار می گیرد(4).

بطور مطلوب استحکام باند سمان باید به گونه ای باشد که بند را در طی دوره درمان ارتودنسی در محل خود به خوبی نگه داشته و هنگام جدا  نمودن بند ها باعث آسیب به سطح دندان نشود. علاوه بر این باید به آسانی استفاده شود، سیل مناسبی را ایجاد نماید، از پوسیدگی جلوگیری نموده و قیمت مناسبی نیز داشته باشد. خصوصیات نامطلوب بسیاری از سمان ها مانند حلالیت بالا در مایعات دهان و استحکام باند ضعیف می تواند باعث ایجاد بستری مناسب برای نفوذ پلاک و دبری ها در زیر بند و به دنبال آن شروع دمینرالیزاسیون درسطح دندان شود(2).

از جمله اولین ترکیباتی که به عنوان سمان برای بندینگ در ارتودنسی بکار برده شد زینک فسفات بود. این سمان در سال 1878 معرفی شد(5) و به عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته می شود و سایر سمان ها با آن مقایسه می گردند(9-6). گیر اولیه با این سمان به طور مکانیکی بین مینا و سمان و از طرف دیگر بین سمان و بند استینلس استیل برقرار می شود . این سمان باند شیمیایی با مینای دندان برقرار نمی کند(5).

در سال 1960 فلوراید به ترکیب این سمان اضافه شد تا میزاین حلالیت سمان را کاهش دهد و از طرفی باعث تقویت رمینرالیزاسیون در ساختار دندان بشود(8). از جمله خواص زینک فسفات می‏توان به استحکام فشاری بالا ، استحکام کششی پایین و شکنندگی بالا ، زمان کارکرد کوتاه  و حلالیت بالا در مایعات دهان و در نتیجه میکرولیکیج و افزایش دمینرالیزاسیون مینا  اشاره نمود(5 و10).

برخلاف زینک فسفات، سمان پلی کربوکسیلات توانایی برقراری باند شیمیایی با مینا دندان و بند استینلس استیل را دارا می باشد، اما خصوصیات نا مطلوب آن مانند ویسکوزیته بالا، زمان سخت شدن بسیار کوتاه و حلالیت بالا در محیط دهان منجر به استفاده کمتر از آن به عنوان سمان برای بندینگ در ارتودنسی شد(5 و 11).

یکی دیگر از سمان های رایج در درمان ارتودنسی گلاس یونومر(GICs) می باشد که در سال 1971 توسط Wilson  وKent  ، به عنوان ماده ترمیمی معرفی شد (5). این سمان خواص و مزایای قابل توجهی در خواص فیزیکی در مقایسه با سمان هایی که قبل از آن استفاده می شد دارد. از جمله خصوصیات مطلوب این سمان می توان به حلالیت پایین در بزاق، استحکام فشاری و کششی بالاتر در مقایسه با زینک فسفات و شرکت در یک واکنش اسید بیس با مینا و عاج و ایجاد باند یونی با استنلس استیل اشاره کرد(2) که در نهایت باعث کاهش در شکست باند می شود(10 و 12). همچنین با توجه با اینکه در بیشتر موارد نوع شکست در این سمان در مرز بین سمان و بند رخ می دهد و با توجه به حلالیت پایین آن، میکرولیکیج کاهش می یابد (10 و 13).  گفته  شده است که آزاد شدن فلوراید از این سمان در طولانی مدت، بدون اثر سوء بر استحکام آن  می باشد(5 و 14 و15).

نسل بعدی سمان های مورد استفاده در بندینگ، رزین مدیفاید گلاس یونومر ها (RMGI) بودند و به صورت دوال کیور (کیورینگ نوری و واکنش اسید بیس) سخت می شوند. این سمان خواص مطلوب گلاس یونومر به همراه استحکام بیشتر جزء رزینی اش را دارا می باشد(13 و 16). از خواص مطلوب آن می توان به کاربرد آسان تر و زمان کارکرد طولانی تر به علت نحوه ی سخت شدن آن و مقاومت بالاتر به رطوبت اشاره نمود(17). گزارش شده است استحکام باند این سمان از گلاس یونومر بالاتر می باشد(17) ، البته در مطالعه Fricker در سال 1997 از لحاظ کلینیکی تفاوت معنی داری در شکست باندینگ بین GICs  و RMGI وجود نداشت(12).

دسته چهارم سمان های بندینگ ، پلی اسید مدیفاید رزین کامپوزیت ها می باشند (PMCR). این سمان توانایی آزاد کردن فلوراید( البته کمتر از RMGI) را دارا می باشد و از جمله خواص فیزیکی آن می    توان به حلالیت پایین در محیط دهان، مقاومت بالا به ترک و شکست، استحکام برشی و فشاری نسبتاً بالاتر در مقایسه با زینک فسفات اشاره نمود(2). برخلاف GICs این سمان تمایل به ایجاد شکست در مرز بین سمان و دندان دارد، لذا خطر ایجاد میکرولیکیج و به دنبال آن دمینرالیزاسیون افزایش می یابد( 12).

یکی از مشکل ترین مسائل طی درمان ارتودنسی ثابت، کنترل بهداشت دهان و به دنبال آن دمینرالیزاسیون اطراف اتچمنت های ارتودنسی می باشد. بند و براکت و سایر اجزای بکار رفته طی درمان مثل الاستیک ها ، چین ها ، فنرها و… بیماران را از جهت کنترل بهداشت دچار مشکل می کند و مسلماً تجمع پلاک در اطراف این دستگاه ها بیشتر خواهد بود(18) به نحوی که یکی از بزرگترین مشکلات بندینگ پس از انتهای درمان ، ایجاد نواحی دکلسیفیه در اطراف سطح اکلوزال و بخصوص جینجیوال بندها می باشد. این دکلسیفیکاسیون پس از 4 هفته از قرار دادن بند و براکت ها قابل مشاهده
می باشد(19). دمینرالیزاسیون زمانی رخ می دهد که باکتری های خاص برای مدت طولانی بر روی سطح مینا باقی بمانند. باکتری ها کربوهیدرات را متابولیزه کرده و اسید های ارگانیک را ایجاد نموده و این اسیدها منجر به برداشت کلسیم و فسفات مینا و عاج می شوند(18). دمینرالیزاسیون در PH زیر 5/5 شروع می شود(20 و 21).

در این مطالعه با توجه به اثبات اثر مهاری ACP بر روی دمینرالیزاسیون مینایی و در ضمن، اهمیت بالای استحکام گیر مناسب سمان در کار ارتودنسی ،  با ترکیب این ماده با سمان معمول ارتودنسی یعنی گلاس یونومر  ، تأثیر آن را بر استحکام گیر بند مورد بررسی قرار داده ایم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. مقاله در مورد

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122