پايان نامه ارزيابي تطبيقي روايات معصومين: با اقوال لغويان در مفردات سوره‌هاي مبارکه نبأ، نازعات و عبس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي تطبيقي روايات معصومين: با اقوال لغويان در مفردات سوره‌هاي مبارکه نبأ، نازعات و عبس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي تطبيقي روايات معصومين: با اقوال لغويان در مفردات سوره‌هاي مبارکه نبأ، نازعات و عبس بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول: کلیات 3
1-1. بیان مسأله 4
1-2. سؤال‌های تحقيق 4
1-2-1. سؤال اصلی 5
1-2-2. سؤالات فرعی 5
1-3. فرضيهها 5
1-4. سابقه و پيشينه تحقيق 6
1-5. ضرورت و اهمیت تحقيق 6
1-6. هدف‌ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق 7
1-7. روش تحقیق 7
1-8. سازماندهی تحقیق 8
فصل دوم: سوره‌ی نبأ 9
2-1. معرفی اجمالی سوره‌ی نبأ 10
2-1-1. محتوای سوره‌ی نبأ 10
2-1-2. فضيلت تلاوت سوره نبا 11
2-2. نبأ 11
الف) روايات 11
ب) اقوال لغویان 14
ج) نتيجه‌گیری 15
2-3. معصرات 16
الف) روایات 16
ب) اقوال لغویان 17
ج) نتیجه‌گیری 20
2-4. أحقاب 20
الف) روايات 20
ب) اقوال لغویان 22
ج) نتيجه‌گیری 24
2-5. مفاز 26
الف) روایات 26
ب) اقوال لغویان 26
ج) نتیجه‌گیری 28
2-6. کواعب 29
الف) روایات 29
ب) اقوال لغویان 29
ج) نتیجه‌گیری 31
2-7. روح 31
الف) روایات 32
ب) اقوال لغویان 32
ج) نتیجه‌گیری 36
2-8. صواب 37
الف) روایات 37
ب) اقوال لغویان 39
ج) نتیجه‌گیری 40
2-9. تراب 41
الف) روایات 41
ب) اقوال لغویان 42
ج) نتیجه‌‌گیری 44
فصل دوم: سورهی نازعات 45
3-1. معرفی اجمالی سوره‌ی نازعات 46
3-1-1. محتواى سوره‌ی نازعات 46
3-1-2. فضيلت تلاوت اين سوره 47
3-2. نازعات 47
الف) روایات 47
ب) اقوال لغویان 48
ج) نتیجه‌گیری 50
3-3. غرق 51
الف) روایات 51
ب) اقوال لغویان 51
ج) نتیجه‌گیری 55
3-4. ناشطات 55
الف) روایات 55
ب) اقوال لغویان 56
ج) نتیجه‌گیری 59
3-5. سابحات 60
الف) روایات 60
ب) اقوال لغویان 61
ج) نتیجه‌گیری 64
3-6. سابقات 65
الف) روایات 65
ب) اقوال لغویان 65
ج) نتیجه‌گیری 67
3-7. مدبرات 68
الف) روایات 68
ب) اقوال لغویان 69
ج) نتیجه‌گیری 70
3-8. راجفه 71
الف) روایات 71
ب) اقوال لغویان 72
ج) نتیجه‌گیری 74
3-9. رادفه 74
الف) روایات 75
ب) اقوال لغویان 75
ج) نتیجه‌گیری 77
3-10. حافره 77
الف) روایات 78
ب) اقوال لغویان 78
ج) نتیجه‌گیری 81
3-11. کره 82
الف) روایات 82
ب) اقوال لغویان 83
ج) نتیجه‌گیری 84
3-12. خاسره 85
الف) اقوال لغویان 85
ب) نتیجه‌گیری 87
3-13. ساهره 87
الف) روایات 87
ب) اقوال لغویان 88
ج) نتیجه‌گیری 91
3-14. دحاها 92
الف) روایات 92
ب) اقوال لغویان 94
ج) نتیجه‌گیری 96
3-15. طغی 96
الف) روایات 96
ب) اقوال لغویان 97
ج) نتیجه‌گیری 100
فصل سوم: سوره‌ی عبس 101
4-1. معرفی اجمالی سوره‌ی عبس 102
4-1-1. محتواى سوره‌ی “عبس” 102
4-1-2. فضيلت تلاوت اين سوره 102
4-1. سفره 103
الف) روایات 103
ب) اقوال لغویان 103
ج) نتیجه‌گیری 108
4-3. قتل 109
الف) روایات 109
ب) اقوال لغویان 110
ج) نتیجه‌گیری 112
4-4. انسان 112
الف) روایات 112
ب) اقوال لغویان 113
ج) نتیجه‌گیری 117
4-5. طعام 117
الف) روایات 117
ب) اقوال لغویان 118
ج) نتیجه‌گیری 120
4-6. أَبّا 120
الف) روایات 121
ب) اقوال لغویان 121
ج) نتیجه‌گیری 124
نتیجه‌گیری 125
فهرست منابع 126
الف. منابع فارسی 126
ب. منابع عربی 127

فهرست منابع

 

قرآن کریم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.

نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی.

 الف. منابع فارسی

ابن بابویه، محمد بن على. ترجمه عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج1، مترجم محمد تقی نجفی اصفهانی، تهران: انتشارات علميه اسلاميه، اول، (بی تا).

ـــــــــــــــ ترجمه معانی الأخبار، ج1، مترجم عبد العلی محمدی شاهرودی، تهران: دار الكتب الإسلامية، دوم، (1377ش).

افرام بستانی، فؤاد. فرهنگ ابجدی. تهران: انتشارات اسلامی، دوم، (1375ش).

بحرانی، سید هاشم. ترجمه تفسیر روایی البرهان. ج9، مترجمان رضا ناظمیان، علی گنجینیان و صادق خورشا، تهران: کتاب صبح، اول، (1389ش).

جفری، آرتور. واژه‌های دخیل در قرآن مجید، مترجم فریدون بدره‌ای، دوم، (تهران: توس، دوم، (1385ش). مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه. ج26، تهران: دار الکتب الإسلامیة، اول، (1374ش).

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج1و2و4، ترجمه غلامرضا خسروی حسینی، دوم، تهران: نشر مرتضوی، دوم، (1374ش).

شریف لاهیجی، محمد بن علی. تفسیر شریف لاهیجی، ج4، تحقيق مير جلال الدين حسينى ارموى (محدث)، ( (تهران: دفتر نشر داد، اول، (1373ش).

قرشی، علی اکبر. قاموس قرآن. ج5، تهران: دارالکتب الإسلامیة، ششم، (1412ق).

نجفی خمینی، محمد جواد. تفسیر آسان. ج18، تهران: انتشارات اسلاميه، اول، (1398ق)،

ب. منابع عربی

ابن اثیر، مبارک بن محمد. النهاية في غريب الحديث و الأثر. ج4، تحقیق و تصحیح محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چهارم، (1367ش).

ابن بابویه، محمد بن علی. الأمالی (للصدوق). تهران: کتابچی، چاپ ششم، (1376ش).

ـــــــــــــــــــ. علل الشرایع. ج1، قم: کتاب فروشی داوری، چاپ اول، (1385ش).

ـــــــــــــــــــ. عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج2، تحقیق مهدی لاجوردی، تهران: نشر جهان، چاپ اول، (1378ق).

ــــــــــــــــــــ. معانی الأخبار. تحقیق علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، (1403ق).

ابن درید، محمد بن حسن. جمهره اللغه. ج1، بیروت: دار العلم للملايين، اول، (1988م).

ابن سیده، على بن اسماعيل. المحكم و المحيط الأعظم. ج3 و9، محقق و مصحح عبدالحمید هنداوی، بیروت: دار الكتب العلمية، اول،(1421ق).

ابن شاذان، أبو الفضل شاذان بن جبرئيل‏. الروضة في فضائل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهما السلام. تحقیق و تصحیح علی شکرچی، قم: مكتبة الأمين، اول، (1423ق).

ابن عباد، اسماعیل بن عباد صاحب. المحیط فی اللغة. ج3و8و9، تحقیق محمدحسن آل یاسین، بیروت: عالم الکتاب، چاپ اول، (1414ق).

ابن فارس، احمد. معجم المقاییس اللغة. ج1و2و3و4و5، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، (قم: مکتب الاعلام الأسلامی، چاپ اول، (1404ق).

ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج2و4و8و10و12، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر، سوم، (1414ق).

ازدی، عبدالله بن محمد. کتاب الماء. ج2، تهران: دانشگاه علوم پزشكي ايران- موسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي و مكمل، اول، (1387ش).

ازهری، أبی منصور محمد بن احمد. معجم تهذیب اللغه. ج4و8و9و11و15، (بیروت: دار احياء التراث العربي، اول، (1421ق).

بحرانی، سیدهاشم. البرهان فی تفسیر القرآن. ج5، تحقیق قسم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة، قم: مؤسسة البعثة، اول، (1374ش).

برقی، احمد بن محمد بن خالد. المحاسن. ج1، محقق و مصحح جلال الدین محدث، قم: دار الكتب الإسلامية، دوم، (1371ق).

بغوی، حسين بن مسعود. معالم التنزيل فى تفسير القرآن. ج5، تحقيق عبدالرزاق المهدى، بیروت: دار احياء التراث العربى، اول، (1420 ق).

ثعلبی نیشابوری، ابو اسحاق احمد بن ابراهيم. الكشف و البيان عن تفسير القرآن. ج10، بیروت: دار إحياء التراث العربي، اول، (1422ق).

جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، ج1و2و3و4و5و6، تحقیق و تصحیح احمد عبد الغفور عطار، بیروت: دار العلم للملايين، اول، (1376ق).

حسینی زبیدی، محمد مرتضی. تاج العروس من جواهر القاموس. ج4، تحقیق و تصحیح علی شیری، بیروت: دارالفکر، اول، (1414ق).

حسينى استرآبادى، سيد شرف الدين على. تأويل الآيات الظاهرة. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، اول، (1409ق).

حلی، حسن بن سلیمان بن محمد. مختصر البصائر. تحقیق مشتاق مظفر، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، (1421ق).

حمیری، نشوان بن سعید. شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم. ج3، تحقیق وتصحیح مطهر بن على اریانی، يوسف محمد عبدالله و حسين بن عبدالله عمری، دمشق: دار الفکر، اول، (1420ق).

الدمياطى، احمد بن محمد بن عبد الغنى. اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. بیروت: دار الكتب العلمية، (بی‌چا)، (1422ق).

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات ألفاظ قرآن. دمشق: دارالقلم- الدار الشامیة، چاپ اول، (1412ق).

سیوطی، جلال الدین. الدر المنثور فی تفسیر المأثور. ج6، قم: کتاب خانه آیت الله مرعشی نجفی، (1404ق).

شیبانی، محمد بن حسن. نهج البيان عن كشف معانى القرآن. ج5، محقق حسین درگاهی، تهران: بنياد دايرة المعارف اسلامى، اول، (1413ق).

طباطبایی، سید محمدحسین. المیزان فی تفسیر القرآن. ج20، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پنجم، (1417ق).

طبرسی، احمد بن علی. الاحتجاج علی اهل اللجاج. ج1، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد: نشر مرتضی، اول، (1403ق).

طبرسی، فضل بن حسن. مجمع البيان فى تفسير القرآن. ج10، تحقیق با مقدمه محمد جواد بلاغی، تهران: انتشارات ناصر خسرو، سوم، (1372ش).

طریحی، فخرالدین بن محمد. مجمع البحرین. ج2و3و4و5، حقیق احمد حسینی اشکوری، تهران: مرتضوی، سوم، (1375ش).

عروسی حویزی، عبد علی. تفسیر نورالثقلین. ج5، تحقیق هاشم رسولی محلاتی، قم: اسماعیلیان، چا چهارم، (1415ق).

عسكرى،‏ سيد مرتضى. القرآن الكريم و روايات المدرستين. ج3، تهران: مجمع العلمى الاسلامى، دوم، (1416ق).

فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العین. ج1 و3 و4 و6 و7 و8، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1409ق).

فیروز آبادی، محمد بن یعقوب. القاموس المحیط. ج1و2و3و4، بیروت: دار الكتب العلمية، اول، (1415ق).

فیض کاشانی، محمد بن مرتضی. تفسیر الصافی. ج5، تحقیق حسین اعلمی، دوم، تهران: انتشارات صدرا، دوم، (1415ق).

فیومی، احمد بن محمد. المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى. قم: موسسه دار الهجرة، دوم، (1414ق).

قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا. کنز الدقائق و بحر الغرائب. ج 14، تحقیق حسین درگاهی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، اول، (1368ش).

قمی، عباس. سفينة البحار، ج8، قم: اسوه، اول، (1414ق).

قمی، علی بن ابراهیم. تفسیر القمی. ج2، تحقیق طیب موسوی جزائری، قم: دارالکتاب، چاپ چهارم، (1367ش).

کاشانی، ملا فتح الله. تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين. ج 10، تهران: كتابفروشى محمد حسن علمى، (بی‌چا)، (1336ش).

کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی. ج8، تحقیق علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، (1407ق).

کوفی، فرات بن ابراهیم. تفسیر فرات کوفی. تحقیق: محمد کاظم، تهران: مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة الإرشاد الإسلامی، چاپ اول، (1410ق).

مازندرانی، محمد بن احمد. شرح الكافي- الأصول و الروضة. ج2، تحقیق و تصحیح ابوالحسن شعرانی، تهران: المكتبة الإسلامية، اول، (1382ق).

مجلسی، محمدباقر. بحار الأنوار. ج56، تحقیق و تصحیح جمعی از محققان، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، دوم، (1403ق).

ـــــــــــــــــــ. مرآة العقول فی شرح أخبار الرسول. ج5، تحقیق هاشم رسولی محلاتی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، دوم، (1404ق).

مجلسی، محمدتقی. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج2، تحقیق حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، دوم، (1406ق).

مدنی، على خان بن احمد. الطراز الأول. ج3، مشهد: موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، اول، (1384ش).

مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و12، بیروت- قاهره- لندن: دار الكتب العلمية- مركز نشر آثار علامه مصطفوي، سوم (1430ق).

مفید، محمد بن محمد مفید. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. ج1، تحقیق و تصحیح مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم: كنگره شيخ مفيد، اول (1413ق).

مهنا، عبد الله على. لسان اللسان. ج1و2، بیروت: دار الكتب العلمية، اول، (1413ق).

ورام، مسعود بن عیسی ورام بن أبي فراس. تنبيه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام. ج1، قم: مكتبه فقيه، اول، (1410ق).

 چکیده‌:

شناخت و فهم دقیق مفردات قرآن کریم از مقدمات مهم فهم و تفسیرِ آن است. در ضمنِ برخی از روایات منسوب به معصومان:، که مفسران حقیقی قرآن کریم‌اند، توضیحاتی درباره‌ی برخی از مفردات قرآن کریم آمده است. ارزیابی تطبیقی این توضیحات با اقوال لغویان درباره‌ی مفردات مورد نظر برای بهره‌مندی هر چه بهتر از آنها، سودمند است. در این پژوهش، توضیحاتی که به معصومان: درباره‌ی مفردات سوره‌های مبارکه‌ی نبأ، نازعات و عبس منسوب است، با اقوال لغویان ارزیابی تطبیقی شده است. برای این منظور، ابتدا روایاتِ متضمن توضیح درباره‌ی یکی از مفردات سوره‌های مذکور از منابع روایی و تفسیری استخراج و ترجمه شد. سپس اقوال برخی از لغویان درباره‌ی آن مفردات بر اساس ترتیب تاریخی گزینش و ترجمه شد. و سرانجام ذیل هر یک از آن مفردات، توضیحات روایی با اقوال لغویان مقایسه و نتیجه‌گیری شد. در این سه سوره، روایات منسوب به معصومان: 27 واژه را توضیح داده‌اند که با ارزیابی تطبیقی آنها با اقوال لغویان نتایج ذیل به دست آمد: (1) در شش واژه روایات معنای لغوی را ذکر کرده‌اند که با اقوال لغویان مطابق است؛ (2) در دو واژه روایات، معنایی را ذکر کرده‌اند که تا حدودی با اقوال لغویان اختلاف دارد، ولی با هم نقطه‌ی اشتراک دارند؛ (3) در شش واژه روایات مصداق واژه را ذکر کرده‌اند که با معنای لغوی سازگار است؛ (4) در پنج واژه روایات هم معنا و هم مصداق را ذکر کرده‌اند که با معنای لغوی سازگار است؛ (5) در هشت واژه، روایات به تأویل آن واژه پرداخته‌اند.

واژگان کلیدی: روایات، لغویان، مفردات، نبا، نازعات و عبس.

مقدمه

قرآن کریم، برترین و آخرین پیام خداوند، ارزشمندترین گوهر گران بهای به جای مانده از پیامبر اکرم 9، سرچشمه و مدار محوری فکری تمام مسلمانان جهان است. این اقیانوس بی کران که به ژرفای حقایق آن نمی توان رسید، و شگفتی هایش را پایانی نیست؛ کتابی است که کلامش زیباترین سخن، ظاهرش در اوج لطافت و زیبایی و مفاهیم بلند و مضامین عالی اش پا به ‌پای زمان، همانند خورشید و ماه بر همه ملت ها در طول زمان می تابد و همگان را از معارف نابش سیراب می کند.

نخستین گام برای غور در دریای بی انتهای قرآن و نوشیدن معارف حیات بخش آن، شناخت دقیق این کتاب گران سنگ است، زیرا آنان که قرآن را آن گونه که هست نشناخته اند، آن گونه که باید، به آن ارج نمی نهند و آن چنان که بایسته است، از آن بهره نمی برند و از انس و ارتباط با آن لذتی نصیبشان نمی گردد. درنتیجه از درس های سازنده و مواعظ دل نشین و معارف گران سنگ آن محروم می گردند.

اما معارف قرآن، عمیق تر و پیچیدگی هایش بیشتر از آن است که به تنهایی بتوان به تفسیر صحیح و واقعی قرآن رسید. نابخردی است که کسی برای رسیدن به مقصدی، راه را رها نموده و از بیراهه‌ها بخواهد به مقصد برسد و در را رها نموده و بخواهد از روزنه های دیوار وارد خانه شود، اهل بیت پیامبر:، به مثابه در ورود به معارف الهی قرآن و اسلام ناب می باشند، همان گونه که حضرت امیر7 می فرمایند: «ما خاصگان‏، ياران و گنجوران نبوّت، و درهاى‏ رسالتيم‏. در خانه‏ها جز از درهاى آن نتوان در شد، و آن كه جز از در، به خانه در آمد به دزدى سمر(مشهور) شد.»[1]

پس عاقلانه ترین راه برای دریافت معانی و مفاهیم قرآن، پناه بردن به خاندان و اهل بیت پیامبر است که در طول عمر پربهای خویش پیوسته به تبیین معارف و احکام الهی پرداخته‌اند.

حال که اهمیت و جایگاه منابع روایی در تبیین حقایق ناب قرآنی اندکی روشن شد نوبت آن است که بدانیم گام نخست در فهم و تفسیر معانی آیات، به دست آوردن معانی الفاظ و تک واژه های آیات است. به عبارت دیگر اگر معنای الفاظ به خوبی روشن نباشد، کشف مراد حقیقی از آن ها امکان پذیر نخواهد بود. پس ابتدا باید این واژگان در لغت‌نامه ها مورد واکاوی و ریشه یابی قرار گیرد یا معنای لغوی آن‌ها مشخص شود، در این مرحله وجود برخی تفاوت ها در تفسیر و توضیح مفردات قرآنی در منابع روایی و لغت نامه های عربی، انگیزه ارزیابی تطبیقی این دو را به منظور فهم عمیق آیات قرآن، تقویت می‌کند.

نکته دیگری که باید در بحث چرایی این ارزیابی تطبیقی مورد توجه قرار گیرد، این است که اساساً این مقایسه و تطبیق می‌تواند با انگیزه پاسخ به این سؤال باشد که آیا مفاهیم و الفاظ قرآنی به همان معنایی به کار رفته است که در عصر نزول قرآن کاربرد داشته و یا قابل توسعه به معانی تطور یافته آن تا به امروز می باشد؟ برای پاسخ به این سؤال باید دقت داشت که ما در فرایند ارزیابی تطبیقی، اصل را در فهم متون قرآن و مفاهیم آن، بیانات و تعالیم رسیده از جانب معصومین: قرار داده و کتاب های لغوی معتبر را به عنوان منبعی برای دست یابی به مفهوم واژگان مورداستفاده در عصر نزول و به عنوان شاهدی برای کاربرد کلمات در آن دوره، مورد مطالعه قرار می دهیم، هرچند که تمامی لغت نامه های مورداستفاده بعد از عصر نزول نگاشته شده است.

این رساله در چهار فصل تنظیم گردیده است. فصل اول که در آن به کلیات بحث پرداخته شده است شامل تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت آن، پیشینه تحقیق، روش تحقیق می باشد. در فصل دوم به ارزیابی تطبیقی روایات با اقوال لغویان در مفردات سوره نبأ و در فصل سوم سوره‌ی نازعات و در فصل چهارم سوره‌ی مبارکه‌ی عبس پرداخته شده است.

 فصل اول
کلیات

 1-1. بیان مسأله

قرآن کتابی است که برای راهنمایی مسلمانان به سوی سعادت ابدی نازل شده است و لذا باید برای هر مسلمانی قابل فهم باشد. قرآن کریم به زبان عربی روشن نازل شده و مخاطبان اولیه قرآن یعنی اعراب در فهم ظاهر بیشتر آیات قرآن مشکلی نداشتند و بر پایه حجت عقلایی ظواهر قرآنی، به فهم ساده خود از آیات اعتماد داشتند. همچنین ریز‌بینی برخی صحابه‌ی قرآن پژوه، دقت در کشف لایه های دیگری از ظواهر را در پی داشته است

در قرن دوم لغت نگاران بر پایه مطالعه میدانی کاربردهای عربی به جهت خدمت به قرآن و درک مفاهیم آن شروع به تدوین لغت نامه های عربی نمودند و کم کم این کار وسعت گرفت. غالب این منابع اکنون در دسترس ما بوده و نقش مؤثری در فهم آیات الهی دارند.

از سوی دیگر اهل بیت: که معلمان و مفسران حقیقی قرآن کریم هستند و علم کامل قرآن در نزد ایشان جمع است، در روایات خود به تبیین معانی آیات و مراد الهی از آن ها پرداختند. لذا این روایات، منبع اصیلی در شناخت معارف و احکام دینی برداشت شده از قرآن است. دسته ای از این روایات در جهت تبیین معنای مفردات قرآنی صادر شده است که راه‌گشای مناسبی برای فهم بهتر معنای آیات الهی هستند. وجود برخی تفاوت ها درتفسیر و توضیح مفردات قرآنی در منابع روایی و لغت نامه‌های عربی، انگیزه ارزیابی تطبیقی این دو را به منظور فهم عمیق آیات قرآن، تقویت می کند.

1-2. سؤال‌های تحقيق

در هر پژوهشی، جهت شناخت درست مسیر پژوهش تحقیق نیاز به طرح پرسش‌هایی است تا با در نظر گرفتن آن ها و در پاسخ گویی به آن ها، به هدف صحیح نایل شد. در این تحقیق نیز، سؤالاتی پاسخ داده شده‌اند، که عبارتند از:

1-2-1. سؤال اصلی

در ارزیابی تطبیقی روایات اهل بیت: با اقوال لغویان در مفردات سوره های مبارکه‌ی نبأ، نازعات و عبس به چه نتایجی می‌رسیم؟

1-2-2. سؤالات فرعی

معانی واژگان تفسیر شده در روایات اهل بیت: در سوره های مبارکه‌ی نبأ، نازعات و عبس چه ارتباطی با اقوال لغویان دارند؟

علت اختلاف معانی ظاهر واژگان با ایضاح لفظی آنها در روایات اهل بیت: چیست؟

 1-3. فرضيه‌ها

با بررسی روایات مفردات سوره‌های مبارکه‌ی نبأ، نازعات و عبس رابطه بین این روایات با قول لغویان در مواردی تساوی (عین معنای لغوی واژه)، در مواردی عموم و خصوص من وجه، گاهی عموم و خصوص مطلق بوده و در موارد دیگر نیز روایات به ذکر تأویل یا بطن یا مصداق واژه پرداخته‌اند.

لغویان در حد کاربردهای اعراب آن عصر به تبیین معانی واژگان پرداختند ولی اهل بیت: غالباً از این حد گذر کرده و گاه با عبور از معانی ظاهری آنها به تبیین مراد خداوند از آن پرداختند، همچنین در تبیین معانی مشترک معنوی و تبیین مصادیق و گاه تأویل مفردات قرآنی میان دیدگاه اهل بیت: و لغویان اختلاف مشاهده می‌شود.

1-4. سابقه و پيشينه تحقيق

شناخت مفردات در فهم بیشتر محتوای قرآن کریم یک اصل انکار ناپذیر است. در نتیجه قرآن پژوهان که خود را نیازمند شناخت مفردات قرآن دیدند در رابطه با مفردات سور قرآن کتب زیادی نگاشتند و همچنین درباره روایات تفسیری نیز به طور مستقل کتاب های زیادی به رشته‌ی تحریر درآورند. از مهمترین کتب لغوی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

کتاب العین (خلیل بن احمد فراهیدی)

معجم مقاییس اللغه (ابن فارس)

مفردات الفاظ قرآن (حسین بن احمد راغب اصفهانی)

از مهمترین کتب تفاسیر روایی نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

تفسیر قمی (علی بن ابراهیم قمی)

البرهان فی تفسیر القرآن (سید هاشم بحرانی)

تفسیر نور الثقلین ( عبد علی عروسی حویزی)

امّا تا کنون هیچ مقاله یا کتابی به بررسی مقایسه‌ای روایات ائمه: و اقوال لغویان در مفردات آیات قرآن نپرداخته است، در واقع این کار نو و بدیعی است که توسط دانشجویان بسیاری مورد واکاوی قرار می‌گیرد و بخشی از آن را اینجانب برعهده گرفته‌ام.

 1-5. ضرورت و اهمیت تحقيق

اهمیت کشف معنای واژگان قرآن از آن حیث مهم است که اولین گام برای فهم مراد خدای تعالی از تک تک آیات قرآن است. پرداختن به این مهم از گذشته دور مورد توجه مفسران و لغویان بوده است و در اکثر تفاسیر دیده می‌شود که بخشی را به واژه شناسی اختصاص داده‌اند، اما کمتر دیده شده که مفسران به واژگان قرآن از دیدگاه ائمه معصومین: پرداخته باشند. ائمه معصومین: برای تبیین معنای یک واژه قرآن از شیوه‌های گوناگون استفاده کردند تا معنای واژه را به مخاطب بشناسانند و در سایه آن، فهم کلام الهی میسر شود.

شناخت واژه‌های قرآنی تا آنجا دارای اهمیت است که اگر بررسی دقیقی در مورد آن نشود، حتی ممکن است فهمی ناصواب و غیرصحیح در احکام و معارف دینی از قرآن صورت بگیرد، که جمعی دچار چنین انحرافی شده و در مسائل کلامی، سیاسی، اجتماعی و… ، خود و جمعی را از مسیر هدایت دور نموده‌اند.

از این رو شناخت واژه‌ها و مفردات قرآنی برای همه دانش پژوهان به ویژه علاقه مندان به تفسیر قرآن، ضروری می‌نماید. همچنین با توجه به این که معصومین: علم به تأویل داشته و عالم‌ترین افراد در تفسیر قرآن و تبیین مراد الهی هستند بررسی روایات مفردات ایشان ضروری به نظر می‌رسد، خصوصاً در این پژوهش مقایسه صحّت معنای مفردات از کتاب‌های لغت نیز مورد نظر است.

1-6. هدف‌ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه مفردات در تفسیر و تاویل آیات قرآن ارزیابی تطبیقی میان روایات معصومین: و اقوال لغویان در ذیل مفردات کلیدی هر آیه مورد توجه و استفاده علمی قرآن پژوهان قرار گیرد.

 1-7. روش تحقیق

تحقیق حاضر به روش تفسیری تحلیلی و با استفاده از منابع روایی-تفسیری نگاشته شده است. بدین صورت که ابتدا روايات درباره‌ی مفردات سوره‌های مبارکه‌ی نبأ، نازعات و عبس از تفاسير روايي و نیز کتب روایی استخراج شد. سپس آنها با یکدیگر مقایسه شدند و موارد تکراری حذف گرديد.

پس از جمع آوري احاديث، تک‌تک آنها ترجمه شد. سپس اقوال لغویون در مورد واژه‌های مطرح شده در این روایات، از کتب لغات معتبر و دسته اول به همراه موارد سودمند در توضيح و فهم معنای واژه نقل شد. سپس در “نتیجه‌گیری” به ارزیابی تطبیقی روایات با اقوال لغویان پرداخته شد.

[1] نهج البلاغه، خطبه 154، ص 184.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه معناشناسي سوره نبأ با محوريت پرتوي از قرآن
 • پايان نامه ارزيابي تطبيقي روايات معصومان (ع) با اقوال لغويان در مفردات سور کهف و اسرا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122