پايان نامه ارزيابي تطبيقي روايات معصومان (ع) با اقوال لغويان در مفردات سور کهف و اسرا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي تطبيقي روايات معصومان (ع) با اقوال لغويان در مفردات سور کهف و اسرا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 130 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي تطبيقي روايات معصومان (ع) با اقوال لغويان در مفردات سور کهف و اسرا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه1
فصل اول:کلیات2
1-1 تعریف مسأله4
1-2 سؤال‌های تحقیق4
1-3 سابقه و پیشینه‌ی تحقیق4
1-4 ضرورت انجام تحقیق4
1-5 فرضیه‌ها5
6-1 هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار تحقیق5
7-1 روش تحقیق5
1-8 تعریف اصطلاحات6
1-8-1 روایت6
1-8-2 لغویون6
1-8-3 مفردات6
1-8-4 ایضاح لفظ7
1-8-5 بیان تأویل7
1-8-6 بیان مصداق7
1-8-7 معنای مراد7
فصل دوم: بررسی تطبیقی روایات معصومین (ع) و اقوال لغویان 8
12سبحان10
112سبحان در روایات10
212سبحان در لغت11
312بررسی14
22شكورا15
122شکور در روایات15
222شکور در لغت16
322بررسی18
32مرّتین18
132مرّتین در روایات18
232مرّتین در لغت19
332بررسی22
42احسان22
142احسان در روایات22
242احسان در لغت23
342بررسي24
52اوّاب25
152اوّاب در روایات25
252اواب در لغت26
352بررسي27
62ذاالقربی28
162ذاالقربی در روایات28
1262ذو در لغت30
2262قربی در لغت31
362بررسی32
72محسورا33
172محسور در روایات33
272محسور در لغت34
372بررسی36
82املاق37
182املاق در روایات37
282املاق در لغت37
382بررسی38
92قسطاس38
192قسطاس در روایات39
292قسطاس در لغت39
392بررسی40
102شجره ملعونه41
1102شجره ملعونه در روایات41
12102شجره در لغت42
22102ملعونه در لغت43
3102بررسی44
112قاصف45
1112قاصف در روایات45
2112قاصف در لغت46
3112بررسی46
122فضل47
1122فضل در روایات47
2122فضل در لغت48
3122بررسی49
132يمين49
1132يمين در روايات49
2132يمين در لغت50
3132بررسی51
142دلوک51
1142دلوک در روایات52
2142دلوک در لغت53
3142بررسی53
152قرآن الفجر54
1152قرآن الفجر در روایات54
12152قرآن در لغت55
22152فجر در لغت56
3152بررسی56
162مقام محمود56
1162مقام محمود در روايات57
12162مقام در لغت58
22162محمود در لغت59
3162بررسی59
172شاکله60
1172شاكله در روايات60
2172شاکله در لغت61
3172بررسی61
182روح61
1182روح در روایات61
2182روح در لغت65
3182بررسی66
192ینبوع66
1192ینبوع در روایات66
2192ینبوع در لغت67
3192بررسی67
202جنّه68
1202جنه در روایات68
2202جنه در لغت68
3202بررسی68
212قبیل69
1212قبیل در روایات69
2212قبیل در لغت69
3212بررسی70
222زخرف70
1222زخرف در روایات71
2222زخرف در لغت71
3222بررسی72
232سعیر72
1232سعیر در روایات72
2232سعیر در لغت72
3232بررسی73
242جهر و اخفاء74
1242جهر و اخفاء در روایات74
12242جهر در لغت75
22242اخفات در لغت76
3242بررسی77
252باس77
1252باس در روایات77
2252باس در لغت78
3252بررسی79
262باخع79
1262باخع در روایات79
2262باخع در لغت79
3262بررسی80
272اسف80
1272اسف در روایات80
2272اسف در لغت80
3272بررسی82
282جرزا82
1282جرزا در روایات82
2282جرزا در لغت82
3282بررسی83
292فتی83
1292فتی در روایات83
2292فتی در لغت84
3292بررسی84
302شططا85
1302شططا در روایات85
2302شططا در لغت85
3302بررسی86
312ازکی طعام87
1312ازکی طعام در روایات87
12312ازکی در لغت87
22312طعام در لغت88
3312بررسی89
322مهل90
1322مهل در روایات90
2322مهل در لغت90
3322بررسی91
332کنز92
1332کنز در روایات92
2332کنز در لغت94
3332بررسی94
342ردم95
1342ردم در روایات95
2342ردم در لغت95
3342بررسی96
352ذکر96
1352ذکر در روایات96
2352ذکر در لغت97
3352بررسی97
362نزل98
1362نزل در روایات98
2362نزل در لغت98
3362بررسی99
372حولا99
1372حولا در روایات100
2372حولا در لغت100
3372بررسی100
238شرک101
1382شرک در روایات101
2382شرک در لغت103
3382بررسی104
نتیجه گیری105
منابع و ماخذ106
111Abstrac

منابع و ماخذ

قرآن کریم

2.ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان، مشهد:بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1408ق

3.ابن ابی جمهور، محمد بن زین العابدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، تحقيق مجتبي عراقي، قم:دار سید الشهداء للنشر، اول، 1405ق

4.ابن بابویه، محمد بن علی، امالی، تهران:کتابچی، 1376ش

5.______________، التوحید، قم:جامعه مدرسین، اول، 1398ق

6.___________________،الخصال، قم:جامعه مدرسین،1362ش

_____________، علل الشرایع، قم:داورى، 1385ش

8.______________، معانی الاخبار، تحقیق علی اکبر غفاری، قم:دفتر انتشارات اسلامی، اول، 1403ق

9.______________، من لا يحضره الفقيه،تحقيق علي اكبر غفاري، قم:دفتر انتشارات اسلامى، دوم، 1413ق

10.ابن بطریق، یحیی بن حسن، عمده عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار، قم:موسسه نشر اسلامی، اول، 1407ق

11.ابن اثير، مبارك بن محمد، النهايه في غريب الحديث و الاثر، تحقيق محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی ،قم:اسماعیلیان، چهارم، 1367ش

12.ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی،دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام، تحقيق آصف فیضی، قم:موسسه آل البیت علیهم السلام، ج1، دوم، 1385ق

13.ابن طاووس، علی بن موسی، اليقين باختصاص مولانا عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين، تحقیق اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی، قم:دارالکتاب، اول، 1413ق

14.ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، قم:مکتبه الاعلام الاسلامی، اول، 1404ق

15.ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، تحقيق عبدالحسين اميني، نجف اشرف:دار المرتضویه، اول، 1356ش

16.ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت:دار صار، سوم، 1414ق

17.آرام، احمد، الحیاه، تهران:دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اول، 1380ش

18.اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه فی معرفه الائمه، تحقيق هاشم رسولي محلاتي، تبریز:بنی هاشمی، اول، 1381ق

19.استر آبادی، علی، تاویل الایات الظاهره، تحقيق حسين استاد ولي، قم:موسسه النشر الاسلامی، اول، 1409ق

20.بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة، قم:موسسه بعثه، اول، 1374ش

21._________________، حلية الأبرار في أحوال محمّد و آله الأطهار عليهم السلام، قم:موسسه المعارف الاسلامیه، اول، 1411ق

22.برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، تحقیق جلال الدین محدث، قم:دارالکتب الاسلامیه، دوم، 1371ق

23.بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی، تهران:اسلامی، 1375ش

24.بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التاویل، بیروت:دار احیاء التراث العربی، 1418ق

25.جرجانی، سید امیر ابوالفتوح، آیات الاحکام، تهران:انتشارات نوید، 1404ق

26.جزائری، نعمت الله بن عبدالله، ریاض الابرار فی مناقب الائمه الاطهار، بیروت:موسسه التاریخ العربی، اول، 1427ق

27.جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم:موسسه اسرا، 1390ش

28.جنتی، احمد، ترجمه الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، تحقيق هاشم رسولي، تهران:نوید، اول، 1362ش

29.جيلانى، رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن، الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح أصول الكافي جيلانى)، تحقیق محمد حسین درایتی، قم:دارالحدیث،اول، 1429 ق

30.حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، قم:موسسه آل البیت،اول، 1413ق

31.حميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم، تحقيق مطهر بن علی اریانی، یوسف محمد عبدالله و حسین بن عبدالله عمری، دمشق:دارالفکر، اول، 1420ق

32.حلی، حسن بن سلیمان بن محمد، مختصر البصائر، تحقيق مشتاق مظفر، قم:موسسه النشر الاسلامی، اول، 1421ق

33.خسروی، موسی، بخش امامت(ترجمه جلد23-27بحارالانوار)، تهران:الاسلامیه، دوم، 1362ش

34.رامیار، محمود، تاریخ قرآن، تهران:امیر کبیر، 1390ش

35.راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، تهران:مرتضوی، دوم، 1374ش

 1. زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس، بیروت:دارالفکر، اول، 1414ق

37.شهيد ثانى، محمد بن حسن،إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، تحقيق موسسه اهل البيت، قم:مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، اول، 1419 ق

38.شیخ بهایی، محمد بن حسین، مفتاح الفلاح، بیروت:دار الاضواء، اول، 1405ق

39.شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، بیروت:اعلمی، اول، 1425ق

40.__________________، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، تحقيق گروه حدیث آستان قدس رضوی، مشهد:مجمع البحوث الإسلامية، اول، 1414ق

41.__________________، وسایل الشیعه، قم:موسسه آل البیت، اول، 1409ق

42.صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّى الله عليهم، تحقيق محسن بن عباسعلي كوچه باغی،قم:مكتبة آية الله المرعشي النجفي:دوم:1404ق

43.طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم:انتشارات اسلامی،1374

44.طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علي اهل اللجاج، تحقيق محمد باقر خرسان، مشهد:نشر مرتضی، اول، 1403ق

45.طبرسی، فضل بن حسن،  مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران:انتشارات ناصر خسرو، 1372ش

46.طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، قم:شریف الرضی، 1412ق

47.طبرسی، علی بن حسن، مشکاه الانوار فی غرر الاخبار، نجف:المکتبه الحیدریه، دوم، 1385ق

48.طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، تهران:مرتضوی، سوم، 1375ش

49.طوسی، محمد بن حسن، الامالی، قم:دارالثقافه، اول، 1404ق

50.______________، تهذیب الاحکام، تحقيق حسن موسوي خرسان، تهران:دار الکتب الاسلامیه، چهارم، 1407ق

51.عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، نورالثقلین، تحقيق هاشم رسولي محلاتي، قم:اسماعیلیان، چهارم، 1415ق

52.علوی عاملی، احمد بن زین العابدین، مناهج الاخیار فی شرح الاستبصار، قم:موسسه اسماعیلیان، اول، 1399ق

53.عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تحقيق هاشم رسولي محلاتي، تهران:مطبعه العلمیه، اول،1380ق

54.فتال نيشابوري، محمد بن احمد، روضه الواعظين و بصيره المتعظين، قم:انتشارات رضي، اول، 1375ش

55.فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم:نشر هجرت، دوم، 1409ق

56.فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت:دارالكتب العلميه، اول، 1415ق

57.فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران:مکتبه الصدر، دوم، 1415ق

58._____________________، الوافی، اصفهان:کتابخانه امیرالمومنین علی(ع)، اول، 1406ق

59.فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر للرافعی، قم:دارالهجره، دوم، 1414ق

60.قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران:دارالکتب الاسلامیه، ششم، 1371ش

61.قطب راوندی، سعید بن هبه الله،  فقه القرآن، تحقيق احمد الحسيني و محمود مرعشي، قم:کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، دوم، 1405ق

62.قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، تحقيق طيب موسوي جزائری، قم:دارالکتاب، سوم، 1404ق

63.قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، کنز الدقائق و بحر الغرائب، تحقیق حسین درگاهی، تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اول، 1368ش

64.کاشانی، ملا فتح الله، منهج الصادقین، تهران:محمد حسن علمی، 1336ش

65.کاظمی خلخالی، زین العابدین، ترجمه الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، تهران:دهقان، سوم، 1380ش

66.کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تحقيق علي اكبر غفاري و محمد آخوندی، تهران:دارالکتب الاسلامیه، چهارم، 1407ق

67.کوفی اهوازی، حسین بن سعید، الزهد، تحقیق غلامرضا عرفانیان یزدی، قم:المطبعه العلمیه، دوم، 1402ق

68.گلستانه، سید علاءالدین محمد، منهج الیقین، تحقیق مجتبی صحفی و علی صدرایی خویی، قم:دارالحدیث، اول، 1429ق

69.مازندرانی، محمد هادی بن محمد صالح، شرح فروع الکافی، تحقیق محمد جواد محمودی و محمد حسین درایتی، قم:دارالحدیث، 1429ق

مدیر شانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، قم: انتشارات جامعه مدرسین، اول، 1362ش

71.مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الانوار، تحقيق جمعي از محققان، بیروت:دار احیاء التراث العربیه، دوم، 1403ق

72.___________________، مراه العقول، تحقيق هاشم رسولي محلاتي، تهران:دارالکتب الاسلامیه، دوم، 1404ق

73.___________________، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، تحقيق مهدي رجايي، قم:کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، اول، 1406ق

74.مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، تحقيق حسين موسوي كرماني و علي پناه اشتهاردی، قم:موسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور:دوم:1406ق

75.____________________، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، قم:اسماعیلیان، دوم، 1414ق

76.مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت:دارالکتب العلمیه، سوم،1430ق

77._____________، تفسیر روشن، تهران:نشر کتاب، 1380ش

78.مظفر نجفى، محمد حسن، دلائل الصدق لنهج الحق ،قم:موسسة آل البيت، اول، 1422 ق

79.مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، تحقيق علي اكبر غفاري و محمود محرمي زرندي، قم: الموتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد، اول، 1413ق

80.____________، المقنعه، قم:گنگره جهانی هزاره شیخ مفید، اول، 1413ق

81.مهریزی. مهدی. «روایات تفسیری شیعه، گونه شناسی و حجیت»، مجله علوم حدیث، سال پانزدهم، 1(1390):ص3-36.

82.میر ابوطالبی، حسن، ترجمه لهوف، تحقيق فارس تبريزيان، قم:دلیل ما، اول،1380ش

83.ورام ابن ابی فارس، مسعود بن عیسی، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعه ورام، قم:مکتبه فقیه، اول، 1410

84.نجفی خمینی، محمد جواد، تفسیر آسان، تهران:انتشارات اسلامیه، 1398ق

85.نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، قم:موسسه آل البیت علیهم السلام، اول، 1408ق

86.هلالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس الهلالی، تحقيق محمد انصاری زنجانی خوئینی، قم:الهادی، اول، 1405ق

87.يزدى حايرى، على، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجّل الله تعالى فرجه الشريف، تحقيق علي عاشور، بيروت: مؤسسة، اول، 1422 ق

چکیده

یکی از شیوه های دست یابی به معنی و تفسیر صحیح قرآن تدبر در کتاب الهی به همراه مراجعه به عترت پیامبر اکرم (ص) است. در این راستا دانش مفردات قرآن از این‌جهت اهمیت دارد که محقّق به معانی واژه‌های قرآنی در زمان نزدیک نزول قرآن و سیر تطوّر معنایی آن‌ها در طول زمان دست‌یافته و فهم مراد الهی را برای او میسّر می‌سازد. از دیگر سو ائمه‌ی معصوم‌(ع) با راهنمایی‌های خود و با در نظر گرفتن نیاز جامعه راه را آسان نموده‌اند و پیروی از کلام ایشان در دانش مفردات دست‌یازیدن به ریسمان محکم الهی است؛ بنابراین بر هر پژوهشگری در عرصه‌ی مفردات قرآنی لازم است به دو منبع اقوال لغویان و کلام معصومین‌(ع) توجّه داشته باشد. در این تحقیق با مراجعه به کتب تفسیر روایی، روایات معصومین‌(ع) در مورد مفردات سور کهف و اسرا استخراج‌شده، سپس با مراجعه به اقوال لغویان به بررسی تطبیقی میان روایات معصومین‌(ع) و گفته‌های اهل لغت در مفردات این سوره پرداخته‌شده است. در ذکر معنای مفردات ازنظر اهل لغت به اصل معنای واژه‌ها نظر داشته، البته در کتب لغت علاوه بر معنای اصلی واژه به معانی مجازی لغت نیز اشاره‌شده است. امّا آنچه از گفته‌های اهل لغت با کلام معصوم‌(ع) مورد تطبیق و مقایسه قرارگرفته است، معانی عرفی مفردات است. شیوه‌ی ائمه‌(ع) در توضیح مفردات قرآنی گاه ایضاح لفظ بوده وگاه بیان مصداق و بیان لایه‌های معنایی و گاهی به بیان مصداق باطنی و بیان وجه‌تسمیه‌ی لغت اشاره داشته‌اند.

کلمات کلیدی: قرآن، مفردات، روایات معصومین‌(ع)، اقوال لغویان.

 مقدمه

فهم درست قرآن بر هر مسلمانی که حقیقت آیین خویش را می‌جوید و معارف بلند آن را می‏کاود و وظایف الهی خویش را می طلبد و فضایل اخلاقی را از سرچشمه آن می-خواهد فرض است. اولین گام در این عرصه آشنایی با معارف قرآن، قرائت و سپس تدبر در معانی ژرف قرآن کریم است؛ اما معارف قرآن عمیق تر و پیچیدگی هایش بیشتر از آن است که تنها بتوان به تدبر و فهم شخصی اتکا کرد؛ به همین جهت برای دست‌یابی به تفسیر صحیح و واقعی قرآن باید حقیقت آن را در منابع اصلی جستجو کرد و از مراجعه به منابع پراکنده و فرعی خودداری کرد در این راستا باید به مفسران حقیقی قرآن و تالیان به‌حق کتاب خدا و ترجمان وحی الهی مراجعه کرد.

از دیگر سو آشنایی بادانش مفردات و توجه به مفردات آیات و داشتن معنای صریح و صحیحی از آن‌ها از مقدّمات مهم در فهم قرآن هست؛ بنابراین قرآن‌پژوهان می‌بایست با استفاده از کتب لغت و کتبی که به‌طور تخصصی به بحث پیرامون مفردات قرآن پرداخته‌اند، به کاوش در معانی مفردات قرآن بپردازند.

در این تحقیق نویسنده به بررسی مفردات سور کهف و اسرا پرداخته است. به‌این‌ترتیب که ابتدا به آیه‌ی مدّ نظر اشاره داشته و بعدازآن اقوال لغویان را  از کتب، «العین»، «لسان العرب»، «مفردات الفاظ قرآن»، «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» و «قاموس قرآن» متذکرشده است. البته در برخی موارد به کتب لغت دیگر مانند «المحیط فی اللغۀ»، «المحکم و المحیط الأعظم»، «تاج العروس»، «تهذیب اللغۀ»، «معجم مقاییس اللغه»، «مصباح المنیر»، «مجمع البحرین»، «النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر» و «الصحاح» نیز مراجعه شده است. در گام بعد با مراجعه به کتب تفسیر روایی ازجمله «البرهان فی تفسیر القرآن»، «نورالثقلین»، «تفسیر عیاشی»، «تفسیر قمی»، «تفسیر صافی» و «کنزالدقائق و بحرالغرائب» به ذکر روایات معصومین (ع) در مورد مفردات سور کهف و اسرا همّت گماشته شده است.

علاوه بر کتب تفسیری از کتب روایی نظیر «اصول کافی» کلینی و «علل الشرایع»، «التوحید»، «الخصال»، «معانی الأخبار»، «الامالی»و «من لا یحضره الفقیه» شیخ صدوق  و «الامالی» و «تهذیب الاحکام» شیخ الطائفه و «اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات»، « هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام»و «وسایل الشیعه» شیخ حر عاملی و «کشف الغمه» اربلی ، «مکارم الاخلاق» طبرسی، « دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام» ابن حیون،  « إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار» شهید ثانی، « بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّى الله عليهم» صفار ، « مناهج الاخیار فی شرح الاستبصار» علوی عاملی  و «روضه الواعظين و بصيره المتعظين» فتال نیشابوری در تایید و تکمیل روایات تفسیری ماخوذ از کتب تفسیری استفاده شده است.

پس از گردآوری مطالب از منابع مذکور به بررسی تطبیقی میان روایات معصومین (ع) و اقوال لغویون در مورد مفردات مدّ نظر پرداخته‌شده است. درنهایت نتیجه‌گیری ارائه‌شده است. در قسمت نتیجه‌گیری به بر بررسی مقایسه‌ای میان روایات و گفته‌های اهل لغت، ارائه‌ی رابطه‌ی منطقی میان معانی روایی و لغوی و گونه‌شناسی روایات پرداخته‌شده است. روایات در این زمینه ازنظر گونه‌شناختی به چند گروه «ایضاح لفظی»، «بیان مصداق»، «ایضاح مفهومی» یا «تأویل»، «بیان مصداق باطنی» گروه‌بندی می‌شوند. لازم به ذکر است در برخی موارد هیچ‌گونه رابطه‌ای میان معنی روایی و لغوی واژه‌ی موردنظر وجود ندارد.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1. تعریف مسأله

به‌تصریح قرآن، این کتاب به زبان عربی روشن نازل‌شده است. به‌گونه‌ای که مخاطبان اولیه قرآن یعنی اعراب، زبان آن را می‌شناختند و ظواهر کلمات و آیات آن را درک می‌کردند. آنان بر پایه حجیت عقلایی ظواهر قرآنی، به فهم ساده‌ی خود از آیات اعتماد داشتند. همچنین ریزبینی‌هایی توسط برخی صحابه قرآن‌پژوه انجام می‌شد که دقت در کشف ظواهر را می‌انجامید.

در قرن دوم هجری لغت نگاران بر پایه مطالعه‌ی میدانی کاربردهای عربی به جهت خدمت به قرآن و درک مفاهیم آن شروع به تدوین لغت نامه‌های عربی نمودند و کم کم این کار وسعت گرفت. غالب این منابع اکنون در دسترس ماست و نقش مؤثری در فهم مراد الهی دارا می‌باشند.

از سوی دیگر امامان معصوم شیعه که خود از اولین معلمان و مفسران حقیقی قرآن می‌باشند و علم کامل قرآن در نزد ایشان جمع است، در روایات خود- گاه در پاسخ به سؤال و گاه به‌صورت مستقل- به تبیین ظاهر مفردات قرآنی پرداختند. وجود برخی تفاوت‌ها در تفسیر و توضیح مفردات قرآنی در منابع روایی و لغت‌نامه‌های عربی، انگیزه ارزیابی تطبیقی این دو را به‌منظور فهم عمیق آیات قرآن، تقویت می¬کند.

1-2. سؤال‌های تحقیق

سؤال‌های این تحقیق عبارت‌اند از:

در ارزیابی تطبیقی روایات معصومان (ع) با اقوال لغویان در مفردات سور کهف و اسرا به چه نتایجی می‌رسیم؟

معنای واژگان تفسیر شده در روایات معصومان (ع) در سور کهف و اسرا، چه ارتباطی با اقوال لغویان دارند؟

1-3. سابقه و پیشینه‌ی تحقیق

واژه‌نامه‌هایی با نگرش حدیثی و با برداشت‌هایی از کلام معصومان (ع) تألیف شده است مثل:

مقدمه تفسیر مرآۀ الانوار نوشته ابوالحسن عاملی (از علمای قرن 12هجری)، نثر طوبی نوشته علامه میرزا ابوالحسن شعرانی (معاصر)، درالعظیم فی لغات القرآن العظیم محدث قمی، المعجم فی فقه اللغۀ القرآن و سر بلاغته نوشته واعظ زاده خراسانی.

پایان نامه‌ای نیز در این مورد با عنوان «توضیح مفردات قرآن در کلام اهل بیت (ع)» نوشته‌ی آقای اوجاقلو کار شده است.

البته این آثار به کار جمع‌آوری پرداخته‌اند، ولی در این پایان نامه سعی بر این است که به بررسی مقایسه‌ای روایات ائمه علیهم‌السلام و اقوال لغویان در مفردات آیات قرآن پرداخته شود، درواقع این کار نو و بدیعی است که توسط دانشجویان بسیاری مورد واکاوی قرار می-گیرد و بخشی از آن را اینجانب عهده‌دار شده¬ام.

1-4. ضرورت انجام تحقیق

شناخت واژه‌ها و مفردات قرآن ازجمله مقدّمات مهم و ضروری در فهم قرآن و تفسیر است. درصورتی‌که در این بررسی به کلام ائمه (ع) توجه کافی صورت نگیرد باعث فهم غیر صحیح در احکام و معارف دینی می‌شود. از آن‌طرف توجه به کلام معصوم (ع) در توضیح واژه‌های قرآنی دست یازیدن به ریسمان محکمی است که منجر به معرفتی استوار در مورد مفردات قرآن می‌شود.

1-5. فرضیه‌ها

فرضیه‌های این تحقیق عبارت‌اند از:

توجه به سیاق، زمان و مکان نزول و توجه به آیات مشابه دیگر در هر دو منبع مشترک است. لغویان به لهجه قوم عرب توجه داشتند و به واژگان غیرعربی (معرّب)، اشتقاق لغت و سایر علوم لغت در تبیین لغات توجّه داشتند. اهل‌بیت (ع) با توجه به ظرفیت اشخاص و نیاز و سؤالی که در مردم احساس نموده بودند، مفردات را تبیین می‌نمودند.

لغویان در حد کاربردهای اعراب آن عصر به تبیین معانی واژگان پرداختند و امامان‌(ع) غالباً از این حد گذر کرده و به تبیین مراد خدا از آن واژگان با عبور از معنای ظاهری آن‌ها پرداختند.

6-1. هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار تحقیق

هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار تحقیق شامل موارد ذیل می‌باشند:

فهم صحیح احکام و معارف قرآن با استفاده از اقوال لغویان در پرتو روایات معصومین(ع).

توجه دادن به محوریت کلام معصومین (ع) در فهم مراد الهی از مفردات قرآن.

کشف معنای واژگان قرآن مطابق عصر نزول.

7-1. روش تحقیق

در بیان روش تحقیق به دو موضوع توجه می‌شود؛ نخست روش گردآوری و دوم روش اندیشه‌ورزی. در مورد روش گردآوری باید گفت روش این رساله کتابخانه‌ای است. به این صورت که با مراجعه به کتب تفسیر روایی، لغت‌نامه‌ها و کتب صرف روایی به جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز پرداخته می‌شود. در گام دوم یعنی روش اندیشه‌ورزی، رسالت این نوشته مقایسه و تطبیق روایات و گفته‌‌های لغویان در مورد مفردات سور کهف و اسرا است.

کتب تفسیر روایی که اغلب مورداستفاده قرارگرفته است عبارت‌اند از: البرهان فی تفسیر القرآن، کنزالدقائق و بحرالغرائب، تفسیر قمی، کتاب التفسیر، تفسیر عیاشی، تفسیر صافی فیض کاشانی و تفسیر نورالثقلین حویزی

در بخش اقوال لغویون نیز به کتب «کتاب العین»، «لسان العرب»، «مفردات الفاظ قرآن»، «التحقیق فی کلمات القرآن» و «قاموس قرآن»، «تهذیب اللغه»، «المحیط فی اللغه»، «المحکم و المحیط الأعظم»، «تاج العروس»، «الصحاح»، «النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر»، «معجم مقاییس اللغه»، «مجمع البحرین»و «مصباح المنیر» مراجعه شده است.

ذکر این نکته لازم است که در این نوشته در بررسی مفردات سور مبارکه کهف و اسرا در اکثر واژگان به پنج کتاب لغت که شامل کتاب العین، لسان العرب، مفردات الفاظ قرآن، التحقیق فی کلمات القرآن و قاموس قرآن مراجعه شده است و سایر کتب لغت فوق‌الذکر به‌حسب نیاز مورد مراجعه قرارگرفته‌اند.

1-8. تعریف اصطلاحات

در بیان مفاهیم و اصطلاحات به‌کاررفته در این پژوهش به تعریف شش مفهوم کلیدی یعنی روایت، لغویون، مفردات، ایضاح لفظی، بیان تأویل، بیان مصداق و «معنای مراد» می‌پردازیم.

1-8-1. روایت

روایت در لغت به معنای حمل است، چنان‌که گویند «روی البعیر الماء» شتر آب را حمل کرد و به شخص حمل‌کننده آب راوی و به‌ روز هشتم ذی‌الحجه بدین‌جهت که حاجیان برای عزیمت به عرفات آب حمل می کنند، یوم الترویه گفته‌شده است.[1]

این واژه در اصطلاح مترادف حدیث بوده و همان حوزه‌ی معنایی حدیث بر آن حمل می‌شود. هرچند که اصطلاح روایت کاربرد کمتری نسبت به حدیث دارد و به حدیث ازآن‌جهت روایت گفته‌شده است که گفتار، فعل یا تقریر معصوم را نقل یا حمل می‏کند. راوی حدیث نیز در حقیقت حامل حدیث است. [2]

1-8-2. لغویون

منظور از لغویون دانشمندان و علمای مشهور اهل لغت هستند که در این زمینه دارای کتاب لغت معتبر می‌باشند. ازجمله‌ی ایشان که در این رساله به اقوالشان استناد شده است را در زیر ذکر می‌کنیم.

خلیل بن احمد فراهیدی صاحب «کتاب العین»، محمد بن مکرم ابن منظور صاحب «لسان العرب»، حسین بن محمد راغب اصفهانی صاحب «مفردات الفاظ قرآن»، محمد بن احمد ازهری صاحب «تهذیب اللغه»، احمد بن فارس صاحب کتاب«معجم مقاییس اللغه»، احمد بن محمد صاحب اثر «مصباح المنیر»، اسماعیل بن عباد صاحب نویسنده‌ی کتاب «المحیط فی اللغه»، علی بن اسماعیل ابن سیدۀ صاحب «المحکم و المحیط الأعظم»، محمد بن محمد مرتضی زبیدی صاحب «تاج العروس»، اسماعیل بن حماد جوهری صاحب «الصحاح»

1-8-3. مفردات

مفردات جمع مفرد است. واژه «مفرد» در ادبیات عربی دارای مفاهیم متعددی است؛ یعنی در هر بحثی بر معنای خاصی اطلاق می‌شود به‌گونه‌ای که غفلت از آن به سردرگمی و خلط مباحث خواهد انجامید. برخی از این معانی عبارت‌اند از: مفرد در مقابل کلام، مفرد در مقابل جمله و شبه جمله، مفرد در مقابل مثنی و جمع، مفرد در مقابل مرکب، مفرد در مقابل متعدد و… . در عبارت مفردات قرآنی معنای اول یعنی مفرد در مقابل کلام مدّ نظر است.

منظور از مفردات در این رساله کلماتی است که روایاتی از معصوم علیهم‌السلام در مورد معنی آن‌ها نقل‌شده است.

1-8-4. ایضاح لفظ

اصطلاح «ایضاح لفظ» برگرفته از مقاله‌ای با عنوان «روایات تفسیری شیعه، گونه‌شناسی و حجیّت» است. منظور از آن ارائه‌ی معنی برخی واژگان و الفاظ قرآنی در کلام معصومین‌(ع) است. [3]

1-8-5. بیان تأویل

اصطلاح «بیان تأویل» یا به‌عبارتی‌دیگر «بیان لایه‌های معنایی» اشاره به معنای باطنی عبارت دارد. به این صورت که یک عبارت یا سیاق می‌تواند در خود معانی متفاوت طولی داشته باشد که بر فهم‌های مختلف آَشکار می‌گردند. [4]

1-8-6. بیان مصداق

اصطلاح «بیان مصداق» در روایات مربوط به نمونه‌هایی می‌شود که معصومین‌(ع) ارائه کرده‌اند. درحالی‌که بر مبنای قواعد زبانی و تفسیری نمی‌توان این نمونه‌ها را انحصاری دانست. [5] این اصطلاح در خود اصطلاحی دیگر با عنوان «مصداق باطنی» می‌آفریند؛ یعنی آیه علاوه بر معنای ظاهری معنای بطنی در بردارد. [6]

1-8-7. ایضاح مفهومی

ایضاح مفهومی گسترده ترین حوزه در ارتباط با روایات تفسیر ی است که خود قابل تقسیم به مواردی همچون عام و خاص، مطلق و مقید، بیان ناسخ و منسوخ، تفصیل محتوای آیه در عرصه های اعتقادی، تاریخی و فقهی و… می باشد.

[1] . محمد بن مكرم ابن منظور، ‏لسان العرب‏، (تحقیق جمال الدين مير دامادى)، چاپ سوم‏، (بيروت‏: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ـ دار صادر، 1414 ق‏)، ج 14، ص 347.

[2] . کاظم مدیر شانه‌چی، علم الحدیث، چاپ اول، (قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1362ش) ص 11.

[3]. رک مهدی مهریزی، «روایات تفسیری گونه شناسی و حجیت»، علوم حدیث، ص10، 3-36.

[4] .رک، همان، ص14

[5] .رک، همان، ص13

[6].رک، همان، ص22

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122