پايان نامه ارزيابي عملکرد شهرک هاي صنعتي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي داده ها وشبکه-هاي عصبي مصنوعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي عملکرد شهرک  هاي صنعتي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي داده  ها وشبکه-هاي عصبي مصنوعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 97 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي عملکرد شهرک  هاي صنعتي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي داده  ها وشبکه-هاي عصبي مصنوعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

1- مقدمه و كليات    2
1-1- مقدمه    2
1-2- تشریح و بیان موضوع    4
1-3- ضرورت انجان تحقیق    5
1-4- فرضیات تحقیق    7
1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق    7
1-6-محدودیت های انجام تحقیق    7
1-7- محتوای تحقیق    8
2- ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    10
2-2- ارزیابی عملکرد    10
2-2-1- مقدمه    10
2-2-2- پیشینه ارزیابی عملکرد و بررسی دیدگاه¬های مختلف    11
2-2-3- معیارها و تکنیک¬های ارزیابی و اندازه¬گیری عملکرد    13
2-2-3-1- معیارهای ارزیابی عملکرد    13
2-2-3-2-¬ تکنیک های شناخته شده در ارزیابی عملکرد    14
2-2-3-3- تکنیک¬های اندازه¬ گیری عملکرد    20
2-3- معرفی DEA ، ANNs و Neuro/DEA     24
2-3-1- معرفی اجمالی  DEA    26
2-3-1-1- مدل نسبت CCR    27
2-3-1-2- روش اندرسون-پیترسون    28
2-3-2- معرفی ANN    28
2-3-2-1- آموزش شبکه    29
2-3-2-1-1-  الگوریتم های یادگیری شبکه    30
2-3-2-2- تناسب انتخاب ساختار با موضوع مساله    31
2-3-2-3- ساختار شبکه های عصبی    33
2-3-2-3-1- شمای کلی    38
2-3-2-4- چگونگی پردازش اطلاعات در واحد های پردازشگر    39
2-3-2-5- شبکه¬های پرسپترون    43
2-3-3- مدل ترکیبی شبکه¬های عصبی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro/DEA)     43
2-3-3-1- خواستگاه استفاده از مدل ترکیبیNeuro-DEA    43
2-4-  پیشینه تحقیق    45
3- روش تحقیق
3-1- مقدمه    51
3-2- جامعه آماری    51
3-3- شیوه گرد¬آوری اطلاعات    51
3-4- مراحل انجام تحقیق    51
3-5-مدل¬های تحلیل پوششی داده¬ها    53
3-5-1- مدل¬های ورودی¬محور    53
3-5-1-1-مدل مضربی CCR ورودی محور    53
3-5-1-2-مدل پوششی CCR ورودی¬محور    54
3-5-2-مدل¬های خروجی¬محور    55
3-5-2-1-مدل مضربی CCR خروجی محور    56
3-5-2-2- مدل پوششی CCR خروجی محور    56
3-6- ارزیابی و تحلیل کارایی شرکت¬ شهرک¬های صنعتی با رویکرد تحلیل پوششی داده¬ها(DEA) (مدل مضربی CCR خروجی¬محور)     56
3-7- روش اندرسون-پیترسون برای رتبه بندی واحد¬های کارا    58
3-8- دلایل استفاده از مدل CCR در مقایسه با مدل BCC    59
3-9- دلایل استفاده از مدل خروجی محور در مقایسه با مدل ورودی محور    60
3-10- ساختار شبکه     60
3-11- الگوریتم تحلیل کارایی    63
4- محاسبات و یافته های تحقیق
4-1- معرفی حوزه تحقیق    66
4-1-1- سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران    66
4-1-2- معرفی استان مازندران    68
4-2- نتایج تحقیق    70
5- نتيجه‌گيري و پیشنهادات
5-1- نتيجه گيري    79
5-2- تحقيقات آتي    79

منابع فارسی

[1] کوپر،ویلیام، سیفورد، لورنس، کوراتن، “تحلیل پوششی داده­ها مدل­ها و کاربرد­ها”، ترجمه سید علی میرحسنی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، چاپ سوم، بهار91

[2] اجلی قشلاجوقی، مهدی، “ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت­های گاز استانی با مدل ترکیبی شبکه­های عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده­ها ( (Neuro-DEA” پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، 1387

[3] احمدوند،علی محمد کشوری، عبدالرحمن، نیکوکار،غلامحسین، حاتمی،حمیدرضا، صادقی مال امیری، منصور،”طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه­های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه( بارویکرد تحقیقات دفاعی نرم)” مجله سیاست دفاعی، سال نوزدهم، شماره 74، بهار1390.

[4] مؤمنی، منصور(1385)، مباحث نوین تحقیق در عملیات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

[5] مهرگان،محمدرضا(1383) مدل­های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان­ها(DEA) انتشارات دانشکده­ی مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول.

[6]منهاج، محمدباقر(1384)، مبانی شبکه­های عصبی، جلد اول، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،چاپ سوم،تهران

[7]مهرگان، محمدرضا؛ فراست، علیرضا و امین کامیاب مقدس (1385)، “تحلیل کارایی فنی پالایشگاه­های نفت کشور با استفاده از مدل ترکیبی شبکه­های عصبی و تحلیل پوششی داده­ها(Neuro-DEA )” پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال ششم، شماره بیست و سوم.

[8] صفری، سعید(1381) مدلسازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده­ها، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

[9] امیر تیموری، حمزه (1383)، اندازه گیری کارایی شرکت­های گاز با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها(DEA)

[10]علیرضایی،محمدرضا و نصرالله علمدار(1377) ارزیابی عملکرد نیروگاه­های بخاری، گازی و آبی و تعیین کارایی تکنیکی آن­ها به کمک تحلیل پوششی داده­ها، سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق.

[11] اکبر مکی ،پیش بینی قیمت طلا با استفاده از  رویکرد شبکه عصبی ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم­های اقتصادی-اجتماعی، دانشکده صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران.1387

[12] پیمان بهرام پور، پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند در بازار فاکس با استفاده از شبکه عصبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی سیستم­های اقتصادی-اجتماعی، دانشکده صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران، زمستان 90

[13] فراست، علیرضا(1386) طراحی و کنترل هوشمند فرایند­های تولیدی: به کار گیری هوش مصنوعی در مهندسی کیفیت، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

منابع انگلیسی

[16] William W. Cooper l Lawrence M. Seiford Joe Zhu, “Handbook on Data Envelopment Analysis”, international series in operations research & Management Science, Second Edition,2011.

[17] Tai-Ming Ben, Kuan-Fei Wang,” Interaction Analysis among Industrial Parks, Innovation Input,and Urban Production Efficiency” Asian Social Science Vol. 7, No. 5; May 2011

[18] Desheng(Dash) Wu , Zijiang Yang ,Liang Liang,” Using DEA-neural network approach to evaluate branch efficiency of a large Canadian bank”, Expert Systems with Applications 31 (2006) 108–115

[19] Porter, M. (2000). Location competition and economic development: local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, 14(1), 15-24.

[20] Storper, M. (1995). The resurgence of regional economies, ten years later: the region as a nexus of untraded interdependencies. European Urban and Regional Studies, (3), 191-221.

[21] Storper, M. (1997). The regional world: territorial development in a global economy. New York: Guilford Press,(Chapter 7).

[22]Markusen, A. (1996). Sticky places in slippery space. Economic Geography, 72(3), 293-313.

[23] Cainelli, G. (2008). Spatial agglomeration, technological innovations, and firm productivity: evidence from Italian industry districts. Growth and Change, 39(3), 414-435.

[24] Higashi, H. (1995). The technologies in Japan: its past and its future. Industry and Higher Education, 357-364.

[25] Wang S.(2003) Adaptive non-parametric efficiency frontier analysis : A neural network – based model, computers and operation research,30,p279-295.

[26]Pendharkan P.C, Rodger J.A(2003) Technical efficiency-based selection of learning cases to improve forcasting accuracy of neural networks under monotonicity assumption, decision support systems, 36(1),p117-136

[27] Evangelista, R., Iammarino, S., Mastrostefano, V., & Silvani, A. (2002). Looking for regional systems ofinnovation: evidence from the Italian innovation survey. Regional Studies, 36(2), 173-186.

[28] Principles of Artificial Neural Networks (2nd Edition) by D Graupe 2007

[29] Casta, A. and Harkellas, R.N (1997).  “Evaluating public transport efficiency with Neural Network models.”. Transportatior research, c 5, PP. 301-312.

[30] Fleissing A. Kaston R., Terrel (2000). “Evaluating the semi-nonparametric fourier, aim, and neural networks cost function.” Economics Letter, 68(3), PP. 235-244.

[31] Athanassopoulos & Curram,1996, A comparison of data envelopment analysis and artificial neural network as tool for assessing the efficiency of decision making units, Journal of the operation research societly, 47, p1000

[32] Santin, D. and Delgado, F.J. (2004). “The measurement of rechnical efficiency: a neural network approach.”Applied Economic, 36, PP. 627, 635.

[33] Celebi, D. and Bayraktar, D. (2007). “An integrated neural network and data envelopment analysis for supplier evaluation under incomplete information.” Expert Systems With Applications, PP. 1-13.

[34] Neto, Luiz.E. and Lins Marcos, P.E (2004). “Neural data envelopment analysis: A simulation.” InternationalJournal of Industrial Engineering, Vol. 11, No. 1, PP. 14-24. of management of Tehran University, 1stEdition

[35] Shalkef, G.r. (2003). Artificial Neural Networks, Publishied by Chamran Ahvaz University, 1st Edition.

[36] Vellido, A., Liboa, Pand Vaughan, J,”Neural networks in business: a survey of applications”, Expert Systems with Application, 17, PP. 51-70, 1999. Operations researcher.” Computers & Operations Research, 27 , PP. 1023-1044.

[37]Gordon, I., & McCann, P. (2000). Industrial clusters: complexes, agglomeration and/or social Networks. Urban Studies, 37(3), 513-532.

[38] White,G(1996), A survey and taxonomy of strategy-related performance production management, vol.16 No.3, PP42-61.

[38] Neely.A.D., Richard,A.H., Mills,J.F., Platt,K.W., Bourne, M.C.S., Gregory,M. and kennerley,M.(2000), Performance measurement system design: developing and testing a process-based approach, international Journal of operations & production management, Vol.20No. 10, PP19-45

[39] Cattoufi S., Oral Muhittin, (2005) Data envelopment Analysis Literature: A bibliography update, Saio-Economic planning sciences 38, p159-229.

چکیده

توسعه شهرک­های صنعتی یک سیاست مهم در بسیاری از کشورها می باشد زیرا پیشرفت این شهرک­ها منجر به تقویت صنعت و اقتصاد کشور می­گردد. شناخت آماری و رتبه بندی شهرک­ها و نواحی صنعتی برای بهبود توسعه صنایع ضروری می­باشد. لذا در این پژوهش کارایی 25 شهرک صنعتی واقع در استان مازندران با استفاده از مدل DEA[1]، [2]CCR خروجی­محور و همچنین رتبه­ی هر یک از واحدهای کارا با استفاده از مدل [3]AP در سال 90 و 91 محاسبه گردیده است. سپس  با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده­ها و شبکه­ های عصبی مصنوعی(ANN)[4]، یک شبکه عصبی مصنوعی به جهت توانایی آن در پیش بینی و تحلیل کارایی و رتبه بندی واحد­ها در سال 91 به کار گرفته شده است. در نهایت مقایسه ای میان دو روش در سال 91 انجام شده است.

مقدمه و کلیات

مقدمه

در سالهای اخیر در اغلب کشورهای جهان برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت­های رایج در زمینه­های مختلف، کاربرد­های مختلفی از تحلیل پوششی داده­ها (DEA) دیده شده است. علت مقبولیت گسترده­تر روش DEA نسبت به سایر روش­ها، امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین ورودی و چندین خروجی است که در این فعالیت­ها وجود دارد. [1] در سال 1957 فارل[1] با استفاده از روشی مانند اندازه­گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه­گیری کارایی برای یک واحد تولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه­گیری “کارایی­های فنی” و “تخصصی” و “مشتق تابع تولید کارا” بود. فارل مدل خود را برای تخمین کارایی بخش کشاورزی آمریکا نسبت به سایر کشور­ها مورد استفاده قرار داد. بااین وجود، او در ارائه روشی که دربرگیرنده ورودی و خروجی های متعدد باشد، موفق نبود.

چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان “تحلیل پوششی داده­ها” نام گرفت و ابتدا در رساله­ی دکتری ادوارد رودز[2] و به راهنمایی کوپر[3] تحت عنوان “ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا” در سال 1976 در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت و در سال 1978 در مقاله ای تحت عنوان “اندازه­گیری کارایی واحد­های تصمیم گیرنده” ارائه شد.

از آنجا که این مدل توسط چارنز[4] ، کوپر و رودز [et al,1987  Charnes] ارائه گردید، به مدل CCR که از حروف اول نام افراد فوق تشکیل شده است معروف گردید. هدف در این مدل اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی واحد­های سازمانی مانند مدارس، بیمارستان ها، شعب بانک، شهرداری­ها و … که دارای چندین ورودی و خروجی شبیه به هم باشند است. [2]

مارشال[5] اولین کسی بود که اهمیت محلی کردن صنایع را  به توسعه ناحیه ای صنعت مدرن مرتبط ساخت. او نتیجه گیری کرد که بنگاه­ها یا کارخانه­ها قادرند تا تعدادی از مولفه­های تولید مانند زمین، نیروی انسانی، سرمایه، انرژی، و حمل و نقل را از طریق تراکم به اشتراک گذارند. یافته­های ماشال به مفهوم اقتصاد خارجی منجر شد.[27]و[37] کارخانه­های تولیدی مجاور هزینه­های تولید و هزینه­های معاملات را از طریق مشارکت در زیر بنا ، نیروی کار ماهر ، منابع تولیدی در ناحیه کاهش می دهند. بنابراین اقتصاد خارجی و کاهش هزینه معاملات، فاکتور اصلی در تشکیل خوشه های صنعتی می باشد.

وقتی خوشه های صنعتی تخصصی سازی تولید و نزدیکی جغرافیایی بخش های مربوط را به دست می دهد، آنها تکنولوژی خارجی را تولید می کنند که به تولید کنندگان در منطقه کمک می­کند . در حالی که عملیات سیستم تولید محلی تخصصی سازی تولید کننده را تقویت می کند و رابطه ی بین تولید کنندگان محلی و موسسه های محلی نزدیکتر می گردد.[20] یکی از منابع رقابتی بودن ناحیه ای عملیات سیستم تولید محلی می باشد.[19] چنین ویژگی های حیاتی اقتصاد محلی، گاهی نمی تواند در ناحیه های دیگر ایجاد یا تکرار شود . به عبارت دیگر فعالیت اقتصادی تولید کننده ها به وسیله محدودیت های ناحیه ای تحت تاثیر قرار می گیرد[21],و چنین رشد بزرگی در یک موقعیت مکانی به شدت محلی شده، می تواند مرتبط با محیط خاصی که مولفه های تولید را نگه می دارد به نام جاذبه ی فضایی باشد .[22]

بنابراین فضای فعالیت صنایع قطعاً شامل موهبت های طبیعی می باشد مانند نیروی انسانی و منافع فرصت که منجر به تولید کنندگان مستقر در همان ناحیه صنعتی می شود. به دلیل علم سرازیر شده ، پویایی نیروی انسانی، فواید اعتماد دو جانبه و ارزش های مشترک در گروه، این شرکت ها عملکرد اقتصادی بهتری را نسبت به تولید کنندگان خارج از ناحیه صنعتی تجربه می کنند.[23] به علاوه مرتبط کردن مهارت ها، اشتراک اطلاعات ، قوانین گروه ، سیستم و نیروی انسانی در یک ناحیه صنعتی برای توسعه صنعت در محل و افزایش رقابتی بودن محل ، بسیار مهم است.

بر اساس مفاهیم مارشال در ناحیه­ی صنعتی و تئوری که تولید­کنندگان واقعاً از تراکم در مناطق صنعتی یکسان سود می برند ، سیاست های صنعتی دولتی اغلب صنایع خاص را تشویق به جمع شدن در یک ناحیه ی خاص می کند ، در واقع سیاست­های دولت می تواند به طور فعالی صنایع خاص را تشویق کند، توسعه ناحیه ای روستایی و شهری را تنظیم کند ، و شبکه­ همکاری تشکیل دهد، و مهمتر از همه توسعه صنعتی در ناحیه داده شده را هدایت کند.[24] توسعه­ی شهرک­های علمی و صنعتی مثالی از چنین سیاست­هایی است. همانطور که در بحث ناحیه ی صنعتی اشاره شد، شبکه­ی ایجاد شده از طریق شهرک صنعتی، موهبت­های ناحیه را به طور مثبتی تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین همکاری در تقویت اقتصاد ناحیه بسیار مورد توجه است.[17]

نگاهی کوتاه به ساختار نظام اقتصادی کشور های مختلف، ما را با اهمیت و جایگاه شرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسط و شهرک­ها و نواحی در برگیرنده­ی آن­ها بیشتر آشنا خواهد کرد.

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود به خصوص درمحیط­های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می گردد که پیامد های آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. اما مطالعات نشان می دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت­های سازمان را غیر ممکن می نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است.[3]

لذا با شناخت آماری شهرک­ها و رتبه بندی آنها و مقایسه نتایج حاصله با اهداف و چشم اندازهای شرکت شهرک­ها­ی، امکان بررسی عملکردی میسر می­گردد که آن هم به نوبه­ی خود در جهت تدوین راهکار­های موثر برای حرکت در مسیر توسعه بخش صنعت به کار می­آید.

1-2- تشریح و بیان موضوع

از آنجایی که تحلیل پوششی داده­ها کارایی متفاوتی در طول زمان ارائه می­دهد و به هیچ پیش­فرض اولیه ای درباره مرز کارایی نیاز ندارد لذا در میان تمام روش­های ارزیابی عملکرد، DEA در سازماندهی و تحلیل داده­ها بهترین روش است. اما DEA قادر به تفکیک کارایی همه­ی شرکت­ها از یکدیگر نیست دلیل این موضوع  کم بودن تعداد واحد­های تصمیم گیرنده نسبت به تعداد ورودی و خروجی­ها است. هرچه این نسبت بیشتر باشد، مدل قدرت تفکیک­پذیری بالاتری خواهد داشت. در صورتی که این رابطه­ی تجربی بین تعداد واحد­های تصمیم گیرنده ([6]DMUs ) و ورودی­ها و خروجی­ها برقرار باشد، قدرت تفکیک پذیری مدل مناسب است:

m : تعدادورودی­های هر DMU

s  : تعداد خروجی­های هر DMU

n : تعداد DMU ها

لذا از آنجایی که روش تحلیل پوششی داده ها در صورت کم بودن تعداد واحد های تصمیم گیرنده (DMU ) با توجه به تعداد ورودی و خروجی ها قادر به تفکیک واحد های تصمیم گیری نمی باشد و در واقع مدل های پایه ای DEA  قادر به رتبه بندی کامل واحد ها نیستند،  سعی می­شود تا از تلفیق تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی به منظور اندازه گیری عملکرد واحد­های تصمیم گیرنده استفاده شود به نحوی که مشکل مذکور برطرف گردد.

در این پژوهش سعی شده است معیار­های ارزیابی عملکرد شهرک­های صنعتی استان مازندران تعیین گردد  و با استفاده از مدل ترکیبی Neuro-DEA با اندازه گیری کارایی شهرک­های صنعتی این استان و تعیین شهرک­های کارا و ناکارا  و همچنین رتبه بندی شهرک­ها به بهینه سازی شرکت شهرک­های صنعتی استان مازندران از طریق ارزیابی عملکرد کمک گردد.

1-3- ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت کارایی در پیشبرد اهداف یک سازمان ، بررسی همه جانبه آن به ویژه تحلیل ابعاد ریاضی آن به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد ، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد . لذا محاسبه ی کارایی، ارزیابی و رتبه بندی تمام شعب و ادارات زیر مجموعه یک خدمت یا صنعت امری ضروری است ، و لازم است حداقل سالی یکبار عملکرد آنها را بر اساس اصول علمی مورد ارزیابی قرار داد.

آشنایی با مزایای صنایع کوچک، ما را با اهمیت و جایگاه شهرک­ها و نواحی صنعتی آشنا خواهد کرد.

شرکت های کوچک از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بوده و کار آفرینی، خلاقیت و نوآوری بیشتری در آنها صورت می­­پذیرد. این شرکت ها راحت­تر می­توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی تطابق داده و نسبت به مولفه های محیطی همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی و قانونی سریعتر واکنش نشان دهند.

علاوه براین صنایع کوچک عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشور­ها و آموزش و تربیت نیروی کار ماهر هستند. تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت های بزرگ ، غالبا ً توسط صنایع کوچک صورت می گیرد . این مسئله به صورت یکی از مشکلات کنونی این گونه بنگاه ها درآمده است، زیرا غالب افراد متخصص پس از کسب تجربه در شرکت های کوچک ، جذب صنایع بزرگتر و جذابتر می شوند.

از آنجا که صنایع کوچک در مقایسه با صنایع بزرگ، باسرمایه کمتری می توانند ایجاد اشتغال کنند، تعداد مشاغلی که این دسته از شرکت ها ایجاد می کنند بیشتر از شرکت های بزرگ است.

جذب و پذیرش کارکنان با شرایط خاص در این بنگاه­ها با سهولت بیشتتری صورت می گیرد. این شرکت ها توانسته اند امکان اشتغال برای افراد جوان، سالمندان، زنان، کارکنان پاره وقت و حتی افراد معلول نیز فراهم کنند.

1 Farrell

[2] Rohdes

[3] Cooper

[4] Charnes

[5]  Marshall

[6] Decision-Making Units

[1] Data Envelopment Analysis

[2] Charnes Cooper Rohdes (CCR)

[3] Anderson & Peterson model

[4] Artificial Neural Network

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخشهاي تابعه شركت گاز با استفاده از تحليل پوششي داده ها و رگرسيون چند متغيره
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد پالايشگاه هاي کشور با مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها و شبکه هاي عصبي مصنوعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122