پايان نامه ارزيابي عملکرد مديريت عرضه و خريد با استفاده از رويکرد DEA مطالعه موردي شرکت سايپا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي عملکرد مديريت عرضه و خريد با استفاده از رويکرد DEA  مطالعه موردي شرکت سايپا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي عملکرد مديريت عرضه و خريد با استفاده از رويکرد DEA  مطالعه موردي شرکت سايپا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 هدف تحقیق 5
1-5 فرضیه تحقیق 6
1-6 سؤال تحقیق 6
1-7 چارچوب نظری تحقیق 6
1-7-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7
1-7-1-1 محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید 7
1-7-1-2 خروجی عملکرد شرکت 7
1-8 روش گردآوری اطلاعات 7
1-9 قلمرو تحقیق 7
1-9-1 قلمرو موضوعی 7
1-9-2 قلمرو مکانی 7
1-9-3 قلمرو زمانی 7
1-10 جامعه آماری 8
1-11 نمونه آماری 8
1-12 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی 8
1-12-1ارزیابی عملکرد 8
1-12-2 واحدهای تصمیم‌گیری 8
1-12-3 تحلیل پوششی داده 8
1-12-4 نهاده‌ها 8
1-12-5 ستانده‌ها 9
1-12-6 بازده به مقیاس 9
1-13 فرآیند اجرای تحقیق 9
1-14 جمع‌بندی 10
فصل دوم: ارزیابی عملکرد
2-1 ارزیابی عملکرد 13
2-1-1 مقدمه 13
2-1-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد 13
2-1-3 تعریف ارزیابی عملکرد 14
2-1-4 اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد 15
2-1-5 فرآیند ارزیابی عملکرد 16
2-1-6 انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد 18
2-1-6-1 مدل اسكور 18
2-1-6-2 مدل تعالي عملكرد سازماني اروپا 18
2-1-6-3 مدل کارت امتیازی متوازن 19
2-1-6-4 مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه 19
2-1-6-5 مدل برتری سازمانی 20
2-1-6-6 مدل تحلیل پوششی داده‌ها 20
2-1-7 ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ارزیابی 20
2-2 مقدمه 22
2-2-1 مدیریت خرید 23
2-2-1-1چه کالایی باید خرید شود؟ 24
2-2-1-2چقدر باید خرید کرد؟ 24
2-2-1-3 چه موقع باید خرید نمود؟ 25
2-2-1-4 از کجا باید خرید شود؟ 25
2-2-1-5 با چه نرخی باید خرید کرد؟ 25
2-2-2 مدیریت(زنجیره) عرضه(تأمین) 26
2-2-3 مدیریت عرضه و خرید 27
2-2-4 اهمیت عملکرد مدیریت عرضه و خرید 28
2-2-5 تأثیر مدیریت عملکرد مدیریت عرضه و خرید در عملکرد مالی شرکت‌ها 29
2-2-5-1 تعداد مدیران و خریداران استراتژیک 30
2-2-5-2 تعداد تأمین‌کنندگان 30
2-2-6 تأثیر محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید در نتایج مدیریت عملکرد عرضه و خرید 30
2-2-6-1 صرفه‌جویی در هزینه‌ها 30
2-2-6-2 همکاری‌های عملکردی 31
2-2-6-3 مدیریت عملکرد تأمین‌کننده 31
2-2-7 تبدیل نتایج عملکرد مدیریت عرضه و خرید به عملکرد مالی شرکت 31
2-2-8 روش‌های مختلف انتخاب رویکرد ارزیابی مدیریت عرضه و خرید 32
2-2-8-1مدل‌های تصمیم‌گیری در زمینه شناسایی و صلاحیت تأمین‌کنندگان مناسب (انتخاب اولیه) 32
2-2-8-2 مدل‌های تصمیم‌گیری در مرحله انتخاب نهایی 33
2-3 مقدمه 43
2-3-1 تحلیل پوششی داده‌ها 43
2-3-2 تاریخچه مدل تحلیل پوششی داده‌ها 44
2-3-3 ماهیت ورودی و خروجی در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها 44
2-3-4 راهکارهای بهبود واحدهای ناکارا در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها 45
2-3-4-1 ماهیت ورودی محور 45
2-3-4-2 ماهیت خروجی محور 45
2-3-5 ویژگی‌ها و قابلیت‌های مدل تحلیل پوشششی داده‌ها 46
2-3-6 مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها 46
2-3-6-1 مدل نسبت CCR 47
2-3-6-2 مدل مضربی CCR ورودی محور 47
2-3-6-3 مدل پوششی CCR ورودی محور 48
2-3-6-4 مدل مضربی CCR خروجی محور 48
2-3-6-5 مدلBCC 1 48
2-3-6-6 مدل جمعی 49
2-3-7 نقاط قوت و مزاياي تحلیل پوششی داده‌ها 50
2-4 پیشینه تحقیق 53
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 56
3-2 روش تحقیق 56
3-3 جامعه آماری 56
3-4 نمونه آماری 57
3-4-1 روش نمونه‌گیری 57
3-5 فرآیند اجرایی پژوهش 58
3-6 چارچوب نظری تحقیق 59
3-6-1 عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق 60
3-6-1-1 محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید 60
3-6-1-2 خروجی عملکرد مالی شرکت 60
3-7 روش‌های گردآوری اطلاعات 60
3-8 تکنیک‌های آماری مورد استفاده 60
3-8-1 تحلیل پوششی داده‌ها 60
3-8-2 نرم افزار LINGO 62
3-8-3 روش اندرسون- پترسون1(AP) 62
3-9 جمع بندی 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 65
4-2 کارآیی حاصل از حل مدل 65
4-3 تجزیه و تحلیل نتایج کارآیی 67
4-3-1 کل نمایندگی‌های رشت 68
4-3-2 نمایندگی بندر انزلی 70
4-4 نتایج روش اندرسون- پترسون 74
4-5 جمع بندی 74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 76
5-2 بررسی نتایج تحقیق و پیشنهادات 76
5-3 پیشنهاداتی برای محققان آینده 78
5-4 محدودیت‌های پژوهش 79
فهرست منابع و مأخذ 108

فهرست منابع و مأخذ

آذر، عادل ؛ افسر، امیر. (۱۳84)، سنجش عملکرد اثربخش در بانکهای ایران با نگاه استراتژیک و رویکرد مدل امتیازات متوازن، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران، جهاد دانشگاهی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

احمدوند، علی محمد؛ تربتی، امیر؛ پوررضا، ناصر؛ نادری، مهدی ؛ فیروزشاهی، محسن. (۱۳۹۱)، مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تعالی به منظور بهبود عملکرد؛مطالعه موردی، فصل نامه راهبردهای آموزش، شماره ۱، ۵۸-51.

اصغری زاده، عزت الله و قاسمی، احمد رضا، مسیر تعالی عملکرد زنجیره عرضه:رهیافتی نوآورانه در جهت نیل به مدیریت مدیریت زنجیره عرضه جامع(مطالعه موردی زنجیره عرضه شرکت شهروند)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 52، 124-97

حاله. حسن، کریمیان، حسین، 1389، انتخاب مناسب ترین ساختار برای بهبود قابلیت اعتماد سیستم با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، ص32-24.

حنفی زاده. پیام، موسوی. حسن، امین نایی. محمد، 1388، ارائه مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی جایگاههای عرضه سوخت با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مجله مدیریت توسعه و تحول، ص 56-35.

خدایی، سمیه، مؤمنی، منصور؛ و بشیری، مجتبی. (۱۳۸۸)، ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدل ترکیبی BSC-DEA، مدیریت صنعتی، شماره ۳، ۱۵۲-137

دارابی. ماهان، سعیدی. محمد سعید، 1387، طراحی یک مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و تخصیص سفارش ها با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریاضی چند هدفه، مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شماره 4، ص 11-5.

سهرابی، روح‌الله وخان‌محمدی، هادی (۱۳۸۶)، بررسی و تحلیل نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور و ارائه پیشنهاد‌های بهبود، تهران، مرکز همایش‌های علمی، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.

ظرافت. مجید، ساعتی. صابر، معماریان. عزیزالله، 1387، ارزیابی صحت نتایج حاصل از EFQM از طریق DEA، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد، سال 18، شماره 2/70، صص 11-24.

عطافر، علی و امری، الهام. (۱۳۹۰)، ارزیابی عملکرد اداره مخابرات شهرستان آباده بر اساس رضایت ارباب رجوع”، مدیریت فرهنگ سازمانی، تهران، شماره ۲۳، ۱۶۷-145.

قلی زاده، محمدرضا، ارائۀ یک الگوی تلفیقی به منظور بخش بندی بازار هدف صنعت گردشگری با استفاده از رویکرد AWOT (مطالعه موردی :استان گیلان)، پایان نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، 1389.

کرباسیان، مهدی، خبوشانی. اعظم، جوانمردی. محمد، زنجپرچی. محمود، 1390، کاربرد مدل ISM جهت سطح بندی شاخص های انتخاب تامین کنندگان چابک و رتبه بندی تامین کنندگان با استفاده از روش AHP، مجله پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، سال دوم، شماره دوم، ص 122-107.

گیل عسگر. رمضان، صاثب. کیوان، ارجمندی. رضا، خراسانی- نعت الله، 1389، تدوین استراتژی یکپارچه زیست محیطی پارک جنگلی صفارود به روشANP، فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی، سال ششم، شماره اول، ص 127-112.

لاکامی، ای و اسمیت، دبلیو آی، هزینه یابی هدف و مدیریت زنجیره عرضه، ترجمه حسین اعتمادی و حسن آقایی، نشریه حسابدار، 1385، سال هیجدهم، شماره 159، 85-24

متین، حسن؛ جام پر از می، مونا؛ یزدانی، حمید؛ سادات بیریایی، هانیه. (۱۳۸۹). “بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن”، مدیریت بازرگانی، شماره ۶، ۱۱۲-97.

محرابیان، سعید؛ ساعتی مهتدی، صابر و هادی، علی. (۱۳۹۰). “ارزیابی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین با ترکیبی از روش شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده‌ها”، تحقیق در عملیات و کاربرد‌های آن(ریاضیات کاربردی)، شماره8، 39-29.

مهرگان، محمدرضا، مدلهاي كمي در ارزيابي عملكرد سازمانها: تحليل پوششي داده ها”چاپ دوم، دانشكدۀ مديريت دانشگاه تهران، 1391.

نجفی سید اسماعیل، آریانژاد میر بهادر، حسین زاده لطفی فرهاد و ابن الرسول سید اصغر، 1387، ارزیابی کارایی با تلفیق دو نظام اندازه گیری BSC و DEA، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال 5، شماره 11

یقین لو، مهرانگیز، آسیب شناسی سازمان خرید، 1389، تدبیر، شماره 221، 63-57

 

Carla A. F. , Santo. Sérgio P. S. , Marques. Pedro M. (2012)” Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approaches for enhanced performance assessment” Omega, ۴۰, ۳۹۰-403.

F, Genc. S,Kurt. M, Akay. D, 2009,A multi-criteria inturionistic fuzzy group decision making for supplier selection with TOPPSIS method.

Bloom, N. , van Reenen, J. , 2007. Measuring and explaining management practices across firms and countries. Quarterly Journal of Economics 122, 1351–1408.

Fu-Hsiang. , Hsu. Tsung-Shin. , Tzeng. . Gwo-Hshiung. (۲۰۱۱)” A balanced scorecardapproach to establish a performance evaluation and relationship model for hot spring hotels based on a hybrid MCDM model combining DEMATEL and ANP” International Journal of Hospitality Management, ۳۰, ۹۰۸-932

Chen, Y. , Zhu, J. , 2004. Measuring information technology’s indirect impact on firm performance. Information Technology and Management 5, 9–22.

S, Romano. P, Giannakis. M, “Supply chain management: an analytical framework for critical literature review” , European Journal of Purchasing & Supply Management, 2000, No. 6, pp. 67 – 83.

M,Yuksel. I,2010, A fuzzy analytic network process (ANP) model for measurement of the sectorial competition level(SCL), Expert systems with Applications, Vol. 37,pp1005-1014.

A, Gocen. E,2011, Development of a decision support system for supplier evaluation and order allocation, Expert System with Applications, Vol. 39, pp1-11.

Ellram, L. M. , Zsidisin, G. A. , Siferd, S. , Stanly, M. , 2002. The impact of purchasing and supply management activities on corporate success. The Journal of Supply Chain Management: A Global Review of Purchasing and Supply 38 (1), 4–17.

S,2011,Activity-based divergent supply chain planning for competitive advantage in the risky global environment: A DEMATEL-ANP Fuzzy goal programming approach, Expert systems with Applications, Vol. 38, pp9053-9062.

G, Ilhan. S, Ozkan. C,2010, The fuzzy ART algorithm: Acategorization method for supplier evaluation and selection, Export system with Applications, Vol. 37, pp. 1235-1240.

H,Kim. Ch, Cho. H,Park. Y,2009, An ANP-based technology network for identification of care technologies: A case of telecommunication technologies, Expert Systems with Applications, Vol. 36,pp. 894-908.

A, Winkihofer. H, Tzokas. N,2009, Purchasing practices in small to medium sized enterprises an examination of strategic purchasing adoption, supplier evaluation and supplier capabilities, Vol. 15, pp 214-226.

A. Mohapatra. P,2006, Evaluation of Suppler capability and performance: A method for supply base reduction. Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 12, pp148-163.

H and Moser. R, “ Performance evaluation of purchasing and supply management using value chain DEA approach” , European Journal of operational Research, 2010, No. 207, pp. 197 – 205.

K, “ A framework of supply chain management literature”, European Journal of Purchasing & Supply Management, 2001, No. 7, pp. 39 – 48.

T,Shunk. D,2007, a methodology for supplier evaluation and selection in supplier-based manufacturing environment, International Journal of Manufactoring Technology and Management, Vol. 11, No. 2, pp 174-192.

Ch, Chung. Sh,Huang. R, Manufacturing evaluation system based on AHP/ANP approach for wafer fabricating industry , Export systems with applications, Vol. 36, pp11369- 11377.

M, Colpan. C, Cobanoglu. C,2011, A combined methodology for supplier selection and performance evaluation, Expert system with Applications, Vol. 38, pp2741-2751.

Zhu, J. , 2004. Imprecise DEA via standard linear DEA models with a revisit to a Korean mobile telecommunications firm. Operations Research 52, 323–329.

چکیده

صاحب‌نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی محسوب می‌شود و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. امروزه مدیریت خرید و عرضه در عملکرد عملیاتی و مالی به طور فزاینده‌ای مهم است. فشارهای رقابتی روزافزون در سرتاسر جهان، شرکت‌ها را وادار می‌سازد تا به دنبال خریدهای مطمئن و کم هزینه باشند. از آنجا كه تهيه و تدوين شاخص‌های مناسب جهت سنجش عملكرد در شيوه ارزيابي و در نيل به اهداف نقش بسزايي دارد، مدل تحليل پوششي داده‌ها به عنوان يكي از شناخته‌شده‌ترین روش‌های اندازه‌گیری كارايي و ارزيابي عملکرد سازمان‌ها می‌تواند مثمر ثمر باشد. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با استفاده از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در نمایندگی‌های سایپا صورت پذیرفته است. در این رابطه مطالعه ادبیات تحقیق در باب ارزیابی عملکرد، عرضه و خرید و مدیریت آن و همچنین تصمیم‌گیری‌های چندشاخصه، منجر به شناسایی و انتخاب تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها شده و در این راستا، مدل (سارانگا و موسر، 2010)، و شاخص‌های مرتبط با آن مشخص گردیده است و در جهت جمع‌آوری داده‌های لازم برای سنجش متغیرها از داده‌های واقعی، چک‌لیست‌ها و مصاحبه با کارشناسان مرتبط استفاده‌شده است. در این پژوهش 14 نمایندگی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و با دو متغیر ورودی(تعداد خریداران استراتژیک  و تعداد تأمین‌کنندگان)و دو متغیر خروجی(درآمد ناخالص و سود ناخالص) کارایی مدیریت عرضه و خرید در هر  کدام از آن‌ها نسبت به یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که نمایندگی‌های انزلی و آستانه با توجه به میزان ورودی و خروجی‌های تعیین‌شده در مدل، بالاترین سطح عملکرد را داشته‌اند و در نقطه مقابل نمایندگی‌های رشت و سیاهکل پایین‌ترین جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند.

کلید واژه‌ها : ارزیابی عملکرد، مدیریت عرضه، مدیریت خرید، تحلیل پوششی داده ها

1-1 مقدمه

صاحب‌نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی محسوب می‌شود و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. چرا که در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان‌ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره‌گیری نمایند.

در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک‏ دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه‏ پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بوده‏اند. با افزایش‏ تعداد رقبا در کلاس جهانی، سازمان‌ها مجبور شدند که سریعاً فرآیندی درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند (فیض‌آبادی، 1382، ص:1). محیط پیرامون سازمان‌ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. سازمان‌ها در خلأ نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دولتی، یا کسب‌وکارهای کوچک می‌خواهند خواسته‌های مشتریان و سهامداران گوناگون را برآورده سازند. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است. در بازار رقابتی موجود، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند (نقاده و همکاران، 1391، ص:1).

محدودیت مهم دیگری که سازمان‌ها را در تنگنا قرار داده است، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات است. یکی از راه‌های کاهش  این مشکلات استفاده مناسب از تامین کنندگان و منابع بیرونی است. سازمان‌ها و شرکت‌های زمان حاضر مدت زيادي است كه به اين مسئله و اهميت آن پي برده‌اند كه براي اينكه بتوانند در صحنه‌های رقابت جهاني دوام بياورند و  با چهره‌ای موفق ظاهر شوند نياز دارند عوامل خاصي از قبيل كيفيت محصولات و كيفيت روندهاي اجرايي و توليدي سازماني را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولي برسانند. در این راستا، در فصل اول تحقیق به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است که در برگیرنده بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، سؤال‌های تحقیق، اهداف و تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق بیان شده است.

1-2بیان مسئله

با توجه به شدت رقابت کنونی، شرکت‌ها مجبور به پاسخگویی سریع و دقیق به نیازهای مشتریان هستند تا از این طریق با جلب رضایت آن‌ها، موفقیت‌های خود را در بازارهایشان حفظ و بهبود بخشند. در این شرایط نقش تامین کنندگان و مباحث مرتبط با آن‌ها در مدیریت زنجیره تامین کنندگان از اهمیت فراوانی برخوردار گشته است.

امروزه مدیریت خرید و عرضه در عملکرد عملیاتی و مالی به طور فزاینده‌ای مهم است. فشارهای رقابتی روزافزون در سرتاسر جهان، شرکت‌ها را وادار می‌سازد تا به دنبال خریدهای مطمئن و کم هزینه است و جهت نجات از رکود اقتصادی از طریق برتری عملیاتی، هزینه‌ها را کاهش دهند. امروزه یکی از بخش‌های اصلی هزینه‌ها صرف خرید می‌شود که به طور میانگین 40 تا 70% از ظرفیت فروش شرکت را نشان می‌دهد و از این رو حوزه بزرگی برای ایجاد مزیت‌های رقابتی، ارائه می‌دهد. بنابراین نقش امروزی مدیریت خرید و عرضه از یک فعالیت دفتری صرف به یک قابلیت با توانایی ساخت، توسعه و مدیریت پایگاه عرضه هم راستا با اهداف شرکت تبدیل شده است. به منظور توسعه این قابلیت‌ها، سازمان‌ها بهترین شیوه‌ها را در استخدام و تربیت نیروی کار را در مورد مدیریت عرضه و خرید را دنبال می‌کنند (سارانگا و موسر، 197:2010).

در سال‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌ها، با هدف کاهش هزینه‌ها به دنبال یافتن منابع مواد خام و سایر تدارکات در سراسر جهان هستند، کانال‌های توزیع و انتخاب و ارزیابی عملکرد تامین کنندگان مناسب در بین این کانال‌ها با توجه به محیط رقابتی امروزه بازارها، به ویژه در بازارهای صنعتی باعث شده تا زنجیره تامین کالاهای صنعتی و انتخاب تامین کنندگان مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در نتیجه نقش مدیریت عرضه  و خرید به طور قابل‌ملاحظه‌ای گسترش‌یافته و تأثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها توجه قابل‌ملاحظه‌ای از مدیران ارشد و مطالعات دانشگاهی را به خود اختصاص داده است (ایلرام و همکاران، 2002).

از آنجا كه تهيه و تدوين شاخص‌های مناسب جهت سنجش عملكرد و استفاده از الگوي مناسب در شيوه ارزيابي و در نيل به اهداف نقش بسزايي دارد، مدل تحليل پوششي داده‌ها[1] به عنوان يكي از شناخته‌شده‌ترین روش‌های اندازه‌گیری كارايي و ارزيابي عملکرد سازمان‌ها می‌تواند مثمر ثمر باشد و نقصان روش‌های ارزيابي عملكرد فعلي را مرتفع كند مدل تحليل پوششي داده‌ها می‌تواند تصوير جامعي از عملكرد سازمان‌ها ارائه كند.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

بسیاری‌ از نوآوران معاصر، از طریق تشویق مدیران جهت پیگیری اجرای مؤثر استراتژی، اطلاع‌رسانی ارزیابی‌های صورت‌ پذیرفته و توسعه قابلیت‌های سازمانی،  بر نقش ارزیابی عملکرد در هدایت توجه و تمرکز مدیران به عواقب بلندمدت تصمیمات و اقداماتشان تأکید می‌کنند. اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد ورودی‌های قابل‌توجهی را به مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات ممکن مدیریتی می‌افزاید. از آنجا که ارزیابی عملکرد همچون کاتالیزوری است برای شناسایی مشکلات سازمانی و اقدامات اصلاحی در راستای رفع هر چه سریع‌تر آن‌ها (گرفتون و همکاران، 692:2010).

امروزه تغییرات بسیار سریع در بازار بر کسی پوشیده نیست. تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است و هر روز کالای جدیدی وارد بازار می‌شود، سلیقه مصرف‌کنندگان تغییر می‌کند و رفتار رقبا قابل پیش‌بینی نیست. در چنین محیطی رساندن کالای درست، با قیمت و زمان مناسب به مصرف‌کننده، نه تنها مهم‌ترین عامل برای موفقیت رقابتی است بلکه نقشی کلیدی در بقای نهاد تجاری دارد (اگروال و همکاران، 2007). افزایش فشار رقابت جهانی شرکت‌ها را وادار به کاهش هزینه‌ها می‌کند تا بتوانند در بازار باقی بمانند. امروزه یکی از عناصر اصلی هزینه، خرید است که به طور میانگین 40 تا 70 درصد حجم فروش شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است و حیطه بسیار گسترده‌ای را به ایجاد مزیت رقابتی اختصاص می‌دهند (سارانگا و موسر، 197:2010). شرکت‌های بزرگ نشان دادند که دستیابی به رهبری در صنعت امکان‌پذیر است، در صورتی که به طور اثربخش و کارا فعالیت‌های خرید را مدیریت کنند. در نتیجه مدیریت خرید و تامین به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. نقش این واحد انتقال فعالیت‌های صورت گرفته و تبدیل آن به شایستگی است. برای توسعه چنین قابلیت‌هایی سازمان به دنبال توسعه بهترین فعالیت‌ها است و سیستم‌های را توسعه دهند تا همکاری‌ها با تامین کننده گسترده شود(بلوم و رینن، 2007). اهمیت این موضوع در صنعت خودروسازی و قطعات آن به دلیل تقاضای بالای آن در داخل و لزوم حرکت به سوی کیفیت جهت رقابت بین‌المللی با توجه به راهبرد مشتری مداری و فرآیندهای داخلی دو چندان می‌شود(ودیعی و جمالی، 1388). بنابراین تحقیق در این زمینه مورد علاقه محققان و کارشناسان قرارگرفته شده است.

1-4 هدف تحقیق

این پژوهش باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با استفاده از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در شرکت سایپا صورت پذیرفته است.

 1-5 فرضیه  تحقیق

از آنجا که این پژوهش باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید صورت پذیرفته است و بنا بر تعاریف از جمله پژوهش‌های ارزشیابی به شمار می‌رود، امکان بیان حدس و گمان علمی در قالب فرضیه وجود ندارد. بنابراین برای تحقق و بیان اهداف تحقیق می‌توان به سؤالات مطرح‌شده در پژوهش استناد نمود.

1-6 سؤال تحقیق

عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با استفاده از رویکرد DEA در شرکت سایپا به چه صورت است؟

1-7 چارچوب  نظری تحقیق

در ای پژوهش از مدل  ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید که توسط سارانگا و موسر در سال 2010 معرفی شد، بهره گرفته شده است که به شرح زیر می‌باشد:

 

محرکهای عملکرد مدیریت عرضه و خرید

·         تعداد خریداران استراتزیک

·         تعداد تامین کنندگان

خروجی های عملکرد شرکت

·         درآمد ناخالص

·         سود ناخالص

تحلیل DEA

شکل شماره 1-1: چارچوب نظری تحقیق

 

 1-7-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-7-1-1 محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید

در مدل معرفی‌شده، محرک‌های مدیریت عرضه و خرید(ورودی‌های مدل )شامل، تعداد خریداران استراتژیک و تعداد تامین کنندگان می‌باشد.

1-7-1-2 خروجی عملکرد شرکت

در مدل معرفی‌شده، خروجی عملکرد شرکت شامل درآمد ناخالص و سود ناخالص می‌باشد.

1-8 روش گردآوری اطلاعات

در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع که روش پژوهش آن  توصیفی تحلیلی می‌باشد، تلاش بر آن بوده است که اطلاعات مورد نیاز تا حد امکان از نوع اطلاعات دست اول باشد لذا متغیرهای تحقیق در دو بخش نهاده(ورودی‌ها)  و ستانده(خروجی‌ها) بر اساس مدل (سارانگا و موسر، 2010)شناسایی و از طریق داده‌های حقیقی، چک لیست و مصاحبه با کارشناسان گردآوری شده است.

1-9 قلمرو تحقیق

1-9-1 قلمرو موضوعی

این تحقیق در علم حوزه ارزیابی عملکرد و مدیریت عرضه و خرید و تصمیم‌گیری چندشاخصه صورت گرفته است.

1-9-2 قلمرو مکانی

این تحقیق در نمایندگی‌های شرکت سایپا در استان گیلان صورت گرفته است.

1-9-3 قلمرو زمانی

این تحقیق در بازه زمانی 93-1392 صورت گرفته است.

1-10 جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کلیه نمایندگی های فعال شرکت سایپا در استان گیلان بوده است.

1-11 نمونه آماری

با توجه به این که روش جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق، روش بررسی اسناد و مدارک(چک لیست و مصاحبه) می‌باشد، از فرمول نمونه گیری(انتخاب واحدهای تصمیم گیری)مختص به روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است که 14 نمایندگی فعال شرکت سایپا بر این اساس انتخاب شده اند.

1-12 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی

1-12-1ارزیابی عملکرد

ارزيابي عملکرد فرايندي است که به سنجش و اندازه‌گيري، ارزش‌گذاري و قضاوت درباره عملکرد سازمان در دوره معيني پرداخته و در صورتي که با ديدگاه فرآيندي و به طور صحيح و مستمر انجام شود، موجب ارتقاء عملکرد سازمان‌ها مي‌گردد.

1-12-2 واحدهای تصمیم‌گیری

منظور از واحدهای مشابه واحدهایی می‌باشند که تحت نظارت یک واحد مرکزی فعالیت نموده و ورودی‌ها و خروجی‌های مشابه دارند مثل دانشکده‌های موجود دریک دانشگاه، شعبات بانک، نمایندگی‌ها و غیره.

1-12-3 تحلیل پوششی داده

تکنیکی ناپارامتریک  برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده  با ورودی و خروجی‌های قطعی است.

1-12-4 نهاده‌ها

ورودی‌های یک فرایند تولیدی یا غیر تولیدی که جنبه کمی یا کیفی دارند.

1-12-5 ستانده‌ها

خروجی‌های یک فرایند تولیدی یا غیر تولیدی که جنبه کمی یا کیفی دارند.

1-12-6 بازده به مقیاس

بازده به مقیاس مفهومی است بلندمدت که منعکس‌کننده نسبت افزایش در خروجی به ازای افزایش در میزان ورودی‌هاست. این نسبت می‌تواند ثابت، افزایشی یا کاهشی باشد.

1-13 فرآیند اجرای تحقیق

در راستای ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید در گام اول به مطالعه ادبیات تحقیق در باب ارزیابی عملکرد، عرضه و خرید و مدیریت آن و همچنین تصمیم‌گیری‌های چندشاخصه، پرداخته‌شده که منجر به شناسایی و انتخاب تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها و در این راستا، مدل (سارانگا و موسر، 2010)، و شاخص‌های مرتبط با آن گردیده است و در گام بعدی جهت جمع‌آوری داده‌های لازم برای سنجش متغیرها از داده‌های واقعی، چک‌لیست‌ها و مصاحبه با کارشناسان مرتبط استفاده‌شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از DEA در گام نهایی بحث و نتیجه‌گیری لازم صورت پذیرفته است که در نمودار 1-1 مشاهده می‌شود.

 

1-14 جمع‌بندی

با توجه به آنچه تا کنون بیان شد، به منظور پاسخگویی به مسائل اصلی و فرعی پژوهش و همچنین دستیابی به اهداف مدنظر، در فصل آتی، با ارائه مطالعه ادبیات نظری پژوهش، به ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید در نمایندگی‌های سایپا در استان گیلان پرداخته شده است.

Data Envelopment Analysis- 1

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد مديران گروه‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌ها با استفاده از بازخورد 360 درجه
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122