پايان نامه ارزيابي عملکرد پالايشگاه هاي کشور با مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها و شبکه هاي عصبي مصنوعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي عملکرد پالايشگاه هاي کشور با مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها و شبکه هاي  عصبي مصنوعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي عملکرد پالايشگاه هاي کشور با مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها و شبکه هاي  عصبي مصنوعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعریف مسأله 3
1-3- اهداف اساسی از انجام تحقیق 4
1-4- ضرورت انجام تحقیق 4
1-5- فرضیات تحقیق 5
1-6- جامعه آماری 5
1-7- قلمرو تحقیق 5
1-8- مراحل انجام تحقیق : 5
فصل دوم 7
مرور ادبیات و بررسی پیشینه ی تحقیق 7
2-1- مقدمه 8
2-2- تعاریف کارایی 8
2-3- روش هاي اندازه گیري کارایی فنی 9
2-3-1- روش هاي پارامتري 9
2-3-2- روش هاي نا پارامتري 9
2-4- مقایسۀ رگرسیون وتحلیل پوششی داده ها 9
2-5- مفاهیم کارایی 10
2-6- استفاده ازنسبت دراندازه گیري کارایی 11
2-7- انواع مدل هاي پایه اي (کلاسیک) تحلیل پوششی داده ها : 11
2-7-1- مدل CCR : 12
2-7-2- مدل BCC 17
2-7-3- مدل جمعی ( SBM= Slack Based Model ) 20
2-8- رتبه بندي واحد هاي کارا 21
2-9- روش اندرسون – پیترسون 21
2-10- شبکه های عصبی مصنوعی ( ANNs ) 22
2-10-1- مقدمه 23
2-10-2- شبکه عصبی 23
2-10-3- معرفی شبکه عصبی مصنوعی 24
2-10-4- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی 24
2-10-5- چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم؟ 25
2-10-7- ساختار شبکه‌های عصبی 26
2-10-8- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی 27
2-10-9- کاربرد شبکه‌های عصبی 28
2-10-10- معایب شبکه‌های عصبی 28
2-10-11- مسائل مناسب برای یادگیری شبکه های عصبی 28
2-11- یادگیری یک پرسپترون 29
2-11-1- آموزش پرسپترون 31
2-11-2- الگوریتم یادگیری پرسپترون 31
2-12- مقایسه آموزش یکجا و افزایشی 32
2-13- شبکه های چند لایه 32
2-14- الگوریتم Back propagation 33
2-15- شبکه های عصبی چند لایه پیش خور 37
2-16- انواع شبکه های عصبی : 38
2-16-1- شبکه عصبی پرسپترون 39
2-16-2- شبکه همينگ 40
2-16-3- شبکه هاپفيلد 41
2-16-4- شبکه عصبی خود سازمانده مدل کوهنن 42
2-16-5- شبکه عصبی تأ خير زمانی 42
2-17- مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده ها (NEURO/DEA ) 43
2-17-1- مقدمه 44
2-17-2- الگوریتم تحلیل کارایی 46
2-17-3- نرمال سازی داده ها 46
2-18- مفاهیم کارایی ، بهره وری و اثربخشی 49
2-19- مروری بر مطالعات انجام شده 50
فصل سوم 62
روش تحقیق 62
3-1- مقدمه 63
3-2- روش تحقیق 63
3-3- جامعه آماری 64
3-4- شیوه گردآوری اطلاعات 64
3-5- مراحل انجام تحقیق 64
3-6- شیوه نرمال سازی 65
3-7- ارزیابی و تحلیل کارایی فنی پالایشگاه های گاز کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA ) 65
3-7-1- مدل سازی ریاضی 66
3-7-2- مدل مضربی CCR ورودی محور 66
3-7-3- روش اندرسون – پیترسون بر ای رتبه بندی واحدهای کارا 67
3-8- دلایل استفاده از مدل مضربی CCR ورودی محور در مقایسه با مدل BCC 67
3-9- روش تحقیق مورد استفاده در تحلیل کارایی با مدل های ترکیبی Neuro/DEA 68
3-9-1- مدل مورد استفاده در تحقیق 69
3-9-2- روش به کار گرفته شده در مدل های ترکیبی Neuro/DEA1 و Neuro/DEA2 جهت ارزیابی واحد ها 70
فصل چهارم 71
نتایج و تفسیر آن ها 71
4-1- مقدمه 72
4-2- نرمالیز کردن داده ها 73
4-3- الگوریتم پس انتشار 77
4-4- شبکه پیش سو 78
4-5- جمع آوری داده ها : Neuro – DEA 78
4-6- نرمال سازی داده ها Neuro /DEA 79
4-7- داده های آموزش 80
4-8- داده های تست 80
4-9- عملیات آموزش 82
4-10- نمایش نمودارها 84
فصل پنجم 87
نتیجه گیری و پیشنهادات 87
5-1- محدودیت های انجام تحقیق 88
5-2- نتیجه گیری 88
5-3- تحقیقات آتی 89
منابع و مراجع 90
منابع فارسی 91
منابع انگلیسی 93

منابع و مراجع

منابع فارسی

]1[ کوپر ، ویلیام ، سیفورد ، لورنس ، کوراتن ، ” تحلیل پوششی داده ها مدل ها و کاربرد ها ” ، ترجمه سید علی میر حسنی ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران ) ، چاپ سوم ، بهار 91

]2[ اجلی قشلا جوقی ، مهدی ، ” ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های گاز استانی با مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro/DEA ) ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، 1387

]3[ احمد وند علی ، محمد  کشوری  ، عبدالرحمن  نیکوکار ، غلامحسین حاتمی ، حمیدرضا صادقی مال ، منصور امیری ، ” طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه ( با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم )” مجله سیاست دفاعی ، سال نوزدهم ، شماره 74 ، بهار 1390 .

]4[ مومنی ، منصور (1385) ، مباحث نوین تحقیق در عملیات ، چاپ اول ف تهران ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

]5[ مهرگان ، محمدرضا (1383 ) ف مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها (DEA ) ، انتشارات دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران ، چاپ اول .

]6[ منهاج ، محمد باقر (1384) ف مبانی شبکه های عصبی ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ف چاپ سوم ، تهران

]7[ مهرگان ، محمدرضا ، علیرضا فراست ، امین کامیاب مقدس (1385) ، ” تحلیل کارایی فنی پالایشگاه های نفت کشور با استفاده از مدل ترکیبی شبکه های عصبی و تحلیل پوششی داده ها ” ف پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، سال ششم ، شماره بیست و سوم

]8[ صفری ، سعید (1381) ، مدلسازی تعالی سازمان با رویکرد تحلیل پوششی داده ها ، رساله دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس

]9[ امیر تیموری ، حمزه (1383) ، اندازه گیری کارایی شرکت های گاز با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA )

]10[ علیرضایی ، محمدرضا و نصرالله علمدار (1377) ارزیابی عملکرد نیروگاه های بخاری ، گازی و آبی و تعیین کارایی تکنیکی آن ها به کمک تحلیل پوششی داده ها ، سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

]11[ اکبر مکی ، پیش بینی قیمت طلا با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی ، دانشگده صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران 1387

]12[ پیمان بهرام پور ، پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز دلار پوند در بازار فاکس با استفاده از شبکه عصبی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی ف دانشگده علوم و فنون مازندران ، زمستان 90

]13[ فراست ، علیرضا 1386 طراحی و کنترل هوشمند فرایندهای تولیدی : به کار گیری هوش مصنوعی در مهندسی کیفیت ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

]14[ مهدی اجلی ، حسین صفری ، ارزیابی عملکرد واحدهاي تصمیم گیري با استفاده از مدل ترکیبی شبکه هاي عصبی پیش بینی کننده عملکرد و تحلیل پوششی داده ها مورد مطالعه شرکت ملی گاز ایران  ، نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 45 ، شماره 1، فروردین ماه  1390

]15[ سید مصطفی کیا ، شبکه های عصبی در متلب ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاهیان کیان

]16[ پژوهشهای شرکت ملی گاز ایران ، کتابخانه ی بخش مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید

منابع انگلیسی

[15] Athnossopulos A,curram S . (1996) A comparision of data envelopment analysis and artifical neural networks as tool for assessing the efficiency of decision making units , journal of operation research societly 47 , p1000-1016

[16] Bauer ,P.W(1990) Recent developments in the econometric of frontiers , journal of Econometrics 46,p.39-56

[17]  william W.Cooper 1 Lawrwnce M.Seiford Joe Zhu , ” Handbook on Data Envelopment Analysis ” , international series in operation research & Management Science , Second Edition, 2011

[18] Tai – Ming Ben , Kuan –Fei Wang , ” Interaction analysis among industrial parks , Innovation input , and urban production Efficiency ” Asian Social Vol .7ay 2011

[19] Desheng(Dash) Wu , Zijiang Yang ,Liang Liang ,” Using DEA-Neural network approach to evaluate branch efficiency of a large Canadian bank ” , Expert system with applications 31(2006) 108-115

[20] Porter ,M .(2000) . Location competition and economic development : Local clusters in a global economy . economic Development Quarterly , 14(1) , 15-24

[21] Storper , M.(1995) . The resurgence of regional economies , ten years later : the region as a nexus of untraded interdependencies . European urban and regional studies ,(3) , 191-221

[22] Storper , M .(1997) . The regional world : territorial development in a global economy . New York : Guilford Press,( chapter 7 )

[23] Markusen , a .(1996) . Sticky places in slippery space . Economic Geography ,72(3) , 293-313

[24] Cainelli , G .(2008) . Spatial agglomeration . technological innovations , and firm productivity : evidence from Italian industry districts . Growth and change , 39(3) ,414-435

[25] Higashi, H.(1995) . the technologies in Japan : its past and its future . Industry and Higher education , 357-364

چکیده :

کارایی و رتبه بندی زیرمجموعه های یک صنعت کاری ضروری است ، و لازم است حداقل سالی یکبار عملکرد آنها را برپایه اصول علمی مورد ارزیابی قرار داد.

صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از اساسی ترین صنایع ایران از حساس ترین و مهمترین منابع درآمد دولت به شمار میرود .بدیهی است وجود کارایی در این صنعت عایدات دولت را چندین  برابر مینماید و این مهم جز با ارزیابی دقیق و صحیح واحدها ی تحت پوشش میسر نمیشود .

از آنجایی که تحلیل پوششی داده ها کارایی متفاوتی در طول زمان ارائه میدهد و به هیچ پیش فرض اولیه ای درباره مرز کارایی نیاز ندارد لذا در میان تمام روشهای ارزیابی عملکرد ، DEA در سازماندهی و تحلیل داده ها بهترین روش است .بنابراین با جمع آوری اطلاعات ورودی و خروجی 6 پالایشگاه کشور کارایی آن ها را محاسبه کرده و واحدهای کارا و ناکارا شناسایی شدند.. اما DEA قادر به تفکیک کارایی همه ی پالایشگاه ها ازیکدیگرنیست . دلیل این موضوع کمبود تعداد واحدهای تصمیم گیرنده (6 پالایشگاه ) نسبت به تعداد ورودی و خروجی ها( 4 ورودی و 4 خروجی ). لذا DEA قادر به رتبه بندی کامل واحدها نیست، بنابراین از تلفیق تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی مصنوعی به منظور اندازه گیری عملکرد واحدها ی تصمیم گیرنده استفاده شده است به نحوی که مشکل مذکور برطرف گردد. و در آخر مقایسه ای بین نتایج حاصل از این دو روش صورت گرفته است .

کلمات کلیدی :کارایی ، ارزیابی عملکرد ، تحلیل پوششی داده ها ، شبکه عصبی ، پالایشگاه

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

اندازه گیری کارایی[1] به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد[2] یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است . در سال 1957 فارل با استفاده از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحد تولیدی نمود .موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود . مطالعه فارل شامل اندازه گیری “کارایی های فنی ” و ” تخصیصی ” و ” مشتق تابع تولید کارا ” بود . فارل مدل خود را برای تخمین کارایی بخش کشاورزی آمریکا نسبت به سایر کشورها مورد استفاده قرار داد. با این وجود او در ارائه روشی که در برگیرنده ورودی ها و خروجی های متعدد باشد ، موفق نبود .]1[

“چارنز[3]  ” ، ” کوپر[4] ” ، ” رودز[5] ” دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی  و چندین خروجی را داشت . این مدل تحت عنوان ” تحلیل پوششی داده ها [6] ” نام گرفت و ایتدا در رساله دکتری ” ادوارد رودز ” و به راهنمایی ” کوپر ” تحت عنوان ” ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا ” در سال 1976 در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت و در سال 1978 در مقاله ای تحت عنوان ” اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده [7] ” ارائه شد .

از آنجا که این مدل توسط ” چارنز ” ، ” کوپر ” و ” رودز ” ارائه گردید به مدل CCR که از حروف اول نام سه فرد فوق تشکیل شده است معروف گردید . هدف در این مدل اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی واحدهای سازمانی مانند مدارس ، بیمارستان ها ، شعب بانک ، شهرداری ها و … که دارای چندین ورودی و خروجی شبیه بهم باشند .]2[

کاربرد گاز طبیعی به عنوان سوخت حرارتی تنها قسمتی از موارد متنوع کارایی این ماده گرانقدر به شمار می رود .اهمیت اصلی و واقعی گاز طبیعی با توجه با ارزش افزوده فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع کالای با ارزش اقتصادی در بخش صنعت و پتروشیمی ظاهر می شود .

نیاز روزافزون به گاز برای تامین انرژی و سوخت و همینطور ارز حاصل از فروش و صادرات برای سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع مادر و زیربنایی کشور ، اندیشه تمرکز بخشیدن فعالیت های مرتبط با صنعت گاز را تقویت کرده و در این رابطه  طبق اساسنامه قانونی ، شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از چهار شرکت وابسته به وزارت نفت ایران با سرمایه اولیه 25 میلیارد ریال در سال 1344 هجری شمسی تأسیس گردید .

در این میان پالایشگاه های گاز نقش بسیار مهمی در فرآیند تصفیه گاز ، تولید محصولات جانبی ، تأمین گاز کشور و درآمد حاصل از فروش و صادرات آن به عهده دارند . ظرفيت پالايش و نم زدائي گاز طبيعي ايران با برخورداري از متوسط رشد سالانه 9 درصدي در دهه اخير در سال 1391 به 428 ميليون متر مكعب در روز رسیده است . با توجه به تمركز قابل ملاحظه ميادين گاز كشور در مناطق جنوبي امكانات پالايشي و نم زدائي كشور نيز عمدتا در اين ناحيه مستقر مي باشند. پالايشگاه بيد بلند با ظرفيت 22.5 ميليون متر مكعب در روز پالايشگاه فجر با ظرفيت 110 ميليون متر مكعب در روز و پالايشگاه سرخون با ظرفيت 7.1 ميليون متر مكعب ظرفيت نم زدائي در مناطق جنوبي و پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد با ظرفيت 44.5 ميليون متر مكعب در روز در شمال شرق كشور از جمله مهمترين تاسيسات پالايشي كشور به شمار مي روند.

بدیهی است که ایجاد یک نظام کارا و استفاده بهینه از منابع باعث جلوگیری از هرز رفت مبالغ عظیمی از منابع مادی و معنوی می گردد به طوری که می تواند با درصد کمی افزایش در کارایی صرفه جویی زیادی حاصل گردد.لذا مطالعه سطح بهره وری پالایشگاه های گاز کشور کاملا ضروری است .برای رسیدن به این هدف لازم است ابتدا عملکرد[8] پالایشگاه های گاز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و سپس پالایشگاههایی که کارا نیستند مشخص و علل عدم کارایی آن ها را تعیین و نسبت به رفع آن اقدام نمود .

به عنوان یک اصل عملکرد هر واحد سازمانی و یا سازمان تا آنجا که میسر است باید اندازه گیری شود . وجود و یا عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد موثر[9] و کارآمد با مرگ سازمان رابطه ی مستقیم دارد و فقدان آن را به عنوان بیماری سازمانی قلمداد نموده اند . بدون اندازه گیری ، مبنایی برای قضاوت و اظهارنظر و ارزیابی وجود نخواهد داشت آن چه را که نتوان ارزیابی نمود نمیتوان به خوبی اداره کرد . هر سازمانی برای اعمال مدیریت صحیح باید از الگوهای علمی ارزیابی عملکرد بهره گیرد تا بتواند میزان تلاش و نتایج حاصل از کارکرد خود را مورد سنجش قرار دهد . تنوع وظایف سازمانی اعم از وظایف عمومی و اختصاصی به پیچیدگی ارزیابی آن ها می افزاید و استفاده از ابزارهای کارامد علمی را برای محقق ساختن یک ارزیابی واقعی از هر دو بعد عملکردی و سیاست گذاری اجتناب ناپذیر می کند . یکی از ابزار های کارامد که این مهم را محقق ساخته تحلیل پوششی داده هاست که چهارچوب نظام ارزیابی عملکرد با استحکامی را در خود تدارک می بیند .

لذا در نظر است مقایسه ای بین عملکرد پالایشگاه های گاز کشور انجام گیرد و از میان آن ها پالایشگاه های با کارایی بالاتر را انتخاب نمود . مضافاٌ این که می توان آن ها را به عنوان واحدهای کارا و ناکارا دسته بندی کرد و در صورت امکان برای واحدهای ناکارا راه حل مناسب ارائه نمود .]15[

1-2- تعریف مسأله

یکی از عمده ترین مشکلات استفاده از ” تحلیل پوششی داده ها ” ضعف قدرت تفکیک پذیری برای ” واحد های تصمیم گیرنده ” است . این مشکل عمدتاٌ به علت کم بودن تعداد واحد ها در مقایسه با تعداد ورودی ها و خروجی ها ی مدل می باشد . این مشکل در ارزیابی عملکرد 6 پالایشگاه گاز کشور با توجه به تعداد زیاد ورودی ها[10] و خروجی های[11] هر پالایشگاه گاز به خوبی خود را نمایان می کند .بر این اساس و برای رفع این اشکال مدل تلفیقی از شبکه های عصبی مصنوعی[12] و تحلیل پوششی داده ها در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است که موجب افزایش قدرت تفکیک پذیری مناسب پالایشگاه ها [13]شد .

ارزیابی عملکرد شرکت ها همواره از مسأله های چالش برانگیز در حوزه ی های مدیریت بوده است . اندازه گیری کارایی خصوصا در دو دهه ی اخیر ، به علت اهمیت آن در ارزیابی عملکرد ، مورد توجه زیادی قرار گرفته است . از سال 1957 که فارل روشی را برای اندازه گیری کارایی مطرح کرد تا کنون بازنگری های جامع و اساس در موضوع اندازه گیری کارایی صورت گرفته است .همچنین دیدگاه های پارامتری و غیر پارامتری به طور گسترده ای در ارزیابی کارایی مورد استفاده قرار می گیرند .ضمن اینگه دیدگاه های اولیه عمدتاٌ شامل مرزهای قطعی و مرزهای تصادفی بوده و بعدها دیدگاه هایی مثل DEA و FDH نیز مطرح شده است .

روش های بسیاری برای اندازه گیری کارایی در تحقیقات مربوط مطرح شده است .اما در مقایسه ی بین تمامی مدل های فوق ، DEA[14] روش بهتری برای سازماندهی و تحلیل داده هاست . زیرا اجازه می دهد که کارایی در طول زمان تغییر کند و به هیچ گونه پیش فرضی در مورد مرز کارایی نیاز ندارد . با این وجود مرز کارایی که از DEA حاصل شده نسبت به اغتشاش آماری و داده های پرت که در اثر خطای اندازه گیری یا هر عامل خارجی دیگر ایجاد شود ، حساس است و اگر در داده ها اغتشاش آماری یا داده های پرت وجود داشته باشد ممکن است موجب شود تا مرز کارایی به دست آمده جا به جا شود و مسیر تحلیل های DEA را منحرف سازد . وجود این مسأله باعث شده است که اخیراٌ شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان جایگزین خوبی برای برآورد مرزهای کارا جهت تصمیم گیری به کار گرفته شود . ] 2 [

لذا در این پژوهش سعی شده است معیار های ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور تعیین و با استفاده از مدل ترکیبی Neuro-DEA با اندازه گیری کارایی و تعیین پالایشگاه های کارا و ناکارا و کمک به بهینه سازی شرکت ملی گاز ایران از طریق نظام ارزیابی عملکرد و رتبه بندی پالایشگاه های گاز کشور کمک نمود .

1-3- اهداف اساسی از انجام تحقیق

هدف اولیه این تحقیق طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد و کارایی پالایشگاه های گاز کشور می باشد . از دیگر اهداف تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد :

تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور

اندازه گیری کارایی پالایشگاه های گاز کشور و تعیین شرکت های کارا [15]و ناکارا [16]

کمک به بهینه سازی شرکت ملی گاز ایران از طریق نظام ارزیابی عملکرد و رتبه بندی پالایشگاه های گاز کشور

1-4- ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت کارایی در پیشبرد جوامع و جایگاهی که در میان سایر علوم به خود اختصاص داده است بررسی همه جانبه آن ، به ویژه تحلیل ابعاد ریاضی آن به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد .

لذا محاسبه کارایی ، ارزیابی و رتبه بندی تمام شعب و ادارات زیر مجموعه یک خدمت یا صنعت ، کاری ضروری است ، و لازم است حداقل سالی یکبار عملکرد آن ها را بر پایه اصول علمی مورد ارزیابی قرار داد .

صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از اساسی ترین صنایع ایران از حساس ترین و مهم ترین منابع درآمد دولت به شمار می رود . بدیهی است وجود کارایی مناسب در این صنعت عایدات دولت را چندین برابر می نماید و این مهم جز با ارزیابی دقیق و صحیح واحدهای تحت پوشش میسر نمی شود .

1-5- فرضیات تحقیق

از آنجایی که هدف ارزیابی عملکرد و کارایی پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro /DEA یا برخی تکنیک های آماری می باشد لذا این تحقیق فاقد فرضیه می باشد .] 2 [

1-6- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش ، پالایشگاه های گاز کشور  (6 پالایشگاه ) که در حال حاضر در کشور در حال فعالیت هستند .

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه ارزیابی عملکرد بر مبنای مدل های DEA و شبکه عصبی می باشد .

1-7-2- قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی تحقیق پالایشگاه های گاز کشور می باشد که در حال حاضر 7 پالایشگاه در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند .

1-7-3- قلمرو زمانی :

در این تحقیق ، اطلاعات جمع آوری شده پالایشگاه های کشور در اردیبهشت ماه سال های  92 و 93 مینای ارزیابی عملکرد قرار گرفته است .

1-8- مراحل انجام تحقیق :

مطالعات کتابخانه ای در مورد موضوع تحقیق

تعیین شاخص های ورودی و خروجی پژوهش از طریق نظر خبرگان

مطالعه علمی روی مدل ها و تکنیک های ارزیابی و اندازه گیری کارایی

انتخاب مدل و رویکرد مناسب جهت بررسی و اندازه گیری کارایی پالایشگاه های گاز کشور

طراحی مدل های پارامتری و اندازه گیری کارایی پالایشگاه های مورد نظر

اندازه گیری کارایی پالایشگاه ها با روش DEA و Neuro-DEA

مقایسه ی نتایج حاصل از این دو روش

[1] Efficiency

[2] Evaluation Performance

[3] Charnes

[4] Cooper

[5] Rohdes

[6] Data Envelopment Analysis

[7] Decision Making Unit

[8] Performance

[9] Effectiveness

[10] Inputs

[11] Outputs

[12] Artifical neural networks

[13] Refinery

[14] Data Envelopment Analysis

[15] Eficient

[16] Deficient

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد شعب بانک کشاورزي با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها
 • پايان نامه بررسي شاخص هاي کليدي ارزيابي عملکرد مديريت پرسنلي
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد مديران گروه‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌ها با استفاده از بازخورد 360 درجه
 • پايان نامه ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخشهاي تابعه شركت گاز با استفاده از تحليل پوششي داده ها و رگرسيون چند متغيره
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد شرکت شهرک هاي صنعتي استان قم با روش کارت امتيازي متوازن BSC
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122