پايان نامه امکان¬سنجي کاربرد نانوسيالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراري قلب رآکتور

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه امکان¬سنجي کاربرد نانوسيالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراري قلب رآکتور یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه امکان¬سنجي کاربرد نانوسيالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراري قلب رآکتور بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1

فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 5
2-2- کارهای انجام شده: 5

فصل سوم: تئوری
3-1- مقدمه 13
3-2- کلیات 13
3-3- انتقال حرارت در نانو سیالات 15
3-2-1 مكانيسم‌هاي انتقال حرارت در نانو سيالات 17
3-3- بررسی نوترونیک 24
3-3-1- جاذب‌های شیمیایی 26
3-4- بررسی خوردگی نانو سیالات 31
3-4-1- اهمیت خوردگی در صنعت 33
3-5- بررسی اقتصادی 34
3-5-1- هزینه اولیه نانوسیال وتامین آن 35
3-5-2-هزینه های خوردگی وپمپاژناشی ازوجود نانوسیالات 36
عنوان صفحه

3-6- معرفی کدهای مورداستفاده 37
3-6-1- کد هسته‌ای MCNPX 37
3-7- آشنایی با رآکتورهای هسته¬ای 42

فصل چهارم: روش¬کار و مدل¬سازی
4-1-مقدمه 49
4-2- مدل‌سازی برای مطالعه نوترونیک 50
4-2-1- معرفی کارت kcode: 51
4-3-روش مطالعه خوردگی 52
4-3-1- مقدمه 52
4-3-2- شرایط مدل‌سازی 54
4-4-مطالعه اقتصادی 55

فصل پنجم: نتایج
5-1- مقدمه 60
5-2- بررسی نوترونیک نانوسیالات 61
5-2-1- اسید بوریک: 61
5-2-2- خنک‌کننده حاوی نانو سیال مس در آب: 62
5-2-3-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید تیتانیوم در آب: 63
5-2-4-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید مس در آب: 64
5-2-5-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید آلومینیوم در آب: 65
5-2-6- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید هافنیوم در آب: 66
5-2-7- خنک‌کننده حاوی نانو سیال کادمیم در آب: 67
5-2-8- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید گادولینیوم در آب: 68
عنوان صفحه

5-2-9- تأثیر نانوسیال HfO بر ضریب تکثیر در وضعیت داغ رآکتور 69
5-2-10- بحرانی کردم تنها با نانوسیال 71
5-3- نتایج بررسی خوردگی 72
5-3-1- نتایج مربوط به نانوسیال آلومینا (Al2O3) 72
5-3-2- نتایج مربوط به نانوسیال مس (Cu) 76
5-3-3-نتایج مربوط به نانوسیال تیتانیم دی‌اکسید (TiO2) 79
4-3-4- نتایج مربوط به نانوسیال اکسید هافنیوم (HfO) 81
5-3-5- مقایسه خوردگی ناشی از نانوسیالات متفاوت در یک ضریب تکثیر مشابه: 83
5-4- نتایج بررسی اقتصادی نانوسیالات 85

فصل ششم: بحث در نتایج 89
6-1-مقدمه 90
6-2- نتیجه‌گیری بررسی نوترونیک 91
6-3- نتیجه‌گیری بررسی خوردگی 92
6-4- نتیجه‌گیری بررسی اقتصادی 93
6-4-1- هزینه اولیه 93
6-4-2- هزینه خوردگی 94
6-5- نتیجه‌گیری نهایی 94
6-6- پیشنهادات 95

فهرست مراجع 96

فهرست مراجع

[1] Wang. X, Mujumdar. A, “Heat transfer characteristics of nanofluids: a review”, International Journal of Thermal Sciences 46,1–19, 2007

[2] A, “Thermal Conductivity of Nanofluids”. Defense Science Journal, vol. 58, pp 600-607, 2008

[3] Wallace. K, ”research in heat transfer with nanofluids”, purdue university calumet,school of technology, 2010

[4] S, Kwanchanok. S, “heat transfer characteristics of a new helically coiled crimped spiral finned tube heat exchanger”,heat mass transfer 45,381-391, 2008

[5] H, Kyoji.Y, Morita. S, “Experimental study of the flow in helical circular pipes:torsion effect on the flow velocity and turbulence”, journal of thermal science 17,193-198, 2008

[6] Suresh. S, Chandrasekar. M, Chandrasekhar. S, “Experimental studies on heat transfer and friction factor characteristics of CuO”, Heat and Mas Transfer, pp 320-329, 2011

[7] Sarit K. Das, Stephen U. Choi, Wenhua Yu, T. Pradeep, “Nanofluids: Science and Technology”, Wiley, ISBN: 978-0-470-07473-2, 2001

[8] Jayakumar. J.S, Mahajani. S.M, Mandal. J.C, Vijayan. P.K, Bhoi. R, ”Experimental and CFD estimation of heat transfer in helically coiled heat exchangers”, Chemical Engineeringr Research and Design, pp 86, 221–232.

[9] Friedrich. R,. Hüttl,”Influence of curvature and torsion on turbulent flow in helically coiled pipes”, Lehrstuhl für Fluidmechanik, Technische Universität München, Boltzmannstr. pp 15, 85748, 2000

[10] Rahimi,Mahmood Reza, Aboalfazl Askari,Mehdi Ghanbari, “Simulation of Two Phase Flow and Heat Transfer in Helical Pipes”, 2nd International Conference on Chemistry and Chemical EngineeringIPCBEE vol.14. 2011

[11] S.M. Hashemi,M.A. Akhavan-Behabadi,2012, “An empirical study on heat transfer and pressure drop characteristics of CuO–base oil nanofluid flow in a horizontal helically coiled tube under constant heat flux”, International Communications in Heat and Mass Transfer,Volume 39,pp 144–151.

[12] G.A. Gregory, K. Aziz, J.M. Mandhane, A flow pattern map for gas-liquid flow in horizontal pipes, Department of Chemical Engineering, The University of Calgary.

[13] Roy Strandberg, Debendra K. Das, “Heat Transfer Performance of Nanofluids”, wiley co, 2003

[14] Heris, S. Z. Etemad, S. G. & Esfahany, M. N, “convective heat transfer of a cu/water nanofluid flowing through a circular tube”, Experimental Heat Transfer, 217-227, 2009

[15] S, “Pressure drop correlations for flow through regular helical coils”. Fluid Dynamics Research, 295-310, 1979

[16] Suresh. S, Chandrasekar. M, Chandrasekhar. S, “Experimental studies on heat transfer and friction factor characteristics of CuO”, Heat and Mas Transfer, pp 320-329, 2011

[17] Lamarsh, J. R. “Introduction to Nuclear Engineering”. New Jersey: Prentice-Hall. Inc, 2010

[18] Sarit K. Das, Stephen U. Choi, Wenhua Yu, T. Pradeep, “Nanofluids: Science and Technology”, Wiley, ISBN: 978-0-470-07473-2, 2001

[19] Strandberg. R, Debendra K. Das, “Heat Transfer Performance of Nanofluids”, wiley co, 2003

[20] M.M.El-Wakil, “Nuclear Energy Conversion”, intext Educational Pablisher, 1971

[21] “MCNPX User’s Manual” Version 2.3.0, I LA-UR-02-2607, 2002

[22] Bushehr Nuclear Power Plant FSAR, State Research, Design and Engineering Survey Institute “Atomenergoproekt”, Moscow, 2003

[23] Sigma-Aldrich Co, 2014, http://www.sigmaaldrich.com/materials-science/ mater ial-scienceproducts.html

 

[24] امین فر، حبیب. مطلب زاده، رقیه،، «تحليل انتقال حرارت رسانشي در نانوسيال»، دوازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران. 1387

[25] آهن سازان، بتول. حمیدی، علی اصغر، «مروري بر مطالعات تجربي انتقال حرارت جابجايي نانو سيالات»، دومين همايش بین‌المللی مبدل‌های گرمايي در صنايع نفت و انرژي. 1389

[26] بهزادمهر، امین. صفاراول، مجید. مکملی، امین،، «مدل‌سازی عددي انتقال حرارت سیال‌های نانو»، پانزدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك. 1386

[27] سيفي جمناني، میلاد. پيغمبرزاده، سید محسن. هاشم‌آبادی، سید حسن.حسيني، سید محسن ،، «افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي در مبدل‌های حرارتي با استفاده از نانو سيالات»، دومين همايش بین‌المللی مبدل‌های گرمايي در صنايع نفت و انرژي. 1389

[28] نصیری، محمد. اعتماد، سید غلامرضا، «بررسي مدل‌های تخمين ضريب هدايت حرارتي نانوسيالات”، اولين كنفرانس فناوري نانو در محیط‌زیست. 1385

چکیده

 راندمان و ایمنی نیروگاه­های هسته‌ای در تعیین نقش و میزان استفاده از این نیروگاهها در آینده تعیین کننده می­باشد. نیروگاههای امروزی دارای راندمانی بین 30 تا 40 درصد می­باشند، که برای افزایش آن می­بایستی توانایی انتقال حرارتی خنک­کننده را افزایش داد تا بتوان انتقال این گرمای تولیدی از قلب را فراهم کرد. به همین جهت تاکنون عمده فعالیتهای کاربرد ذرات نانو در قلب رآکتورها بر روی افزایش ضریب انتقال حرارت متمرکز شده است. از طرفی در قلب رآکتور هسته‌ای، همراه مبحث انتقال حرارت، مبحث نوترونیک نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. خنک­کنندگی در شرایط اضطراری قلب، خنک­کننده علاوه بر جنبه خنک­کنندگی قلب می­بایستی حاوی مواد جاذب نوترون نیز باشد که اغلب از اسید بوریک استفاده می­شود. در این مطالعه امکان استفاده از نانوسیالات به جای اسید بوریک در خنک‌کننده قلب رآکتور هسته‌ای، عمدتا از دیدگاه نوترونیک، وبه صورت اجمالی از نقطه نظرات خوردگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، و سعی بر آن است تا یک نانوسیال مناسب برای استفاده در خنک‌کننده اضطراری رآکتور معرفی شود. در این پایان­نامه نانوسیالات اکسید مس، اکسید هافنیوم، اکسید آلومینیوم، اکسید گادلینیوم، اکسید کادمیوم، مس و اکسید تیتانیوم مورد مطالعه قرار گرفتند. در قسمت بررسی­های نوترونیک مشخص شد که اکسید هافنیوم از نقطه نظر نوترونیک نسبت به دیگر نانوسیالات مورد آزمایش جایگزینی مناسب برای بوریک اسید است. از نقطه نظرات اقتصادی نیز اکسید هافنیوم در حد متوسط ویژگی­های لازم را نسبت به دیگر نانوسیالات مورد مطالعه برخوردار می­باشد. برای انجام محاسبات نوترونیک از کد MCNPX و برای انجام محاسبات خوردگی از نرم­افزارهای LCC و CDMS استفاده شده است.

کلمات کلیدی: نانوسیال، رآکتور هسته­ای، ضریب تکثیر، نرم­افزار MCNPX، CDMS

کلیات

در سال­ها­­ی اخیر استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق افزایش یافته و همچنین در حال افزایش است. نیروگاه‌های هسته‌ای در آینده‌ای نه چندان دور منبع اصلی تولید برق خواهند بود. در نیروگاه هسته‌ای انرژی حاصل از شکافت هسته‌ای آب را گرم کرده و سپس این آب که در مدار اول است آب موجود در مدار دوم را بخار کرده و بخار با وارد شدن به توربین باعث گردش آن و تولید برق می‌شود. با این حساب انتقال کامل گرما از مدار اول به مدار دوم امری بسیار مهم است و هرچه اتلاف گرما کمتر باشد بازدهی بیشتری خواهیم داشت. نیروگاه‌های امروزی با راندمانی بین 30 تا 40 درصد کار می‌کنند. به عنوان مثال نیروگاه هسته‌ای بوشهر 3000 مگاوات توان حرارتی آن است درحالی‌که توان الکتریکی آن 1000 مگاوات است. از گذشته تحقیقات زیادی برای بالا بردن ضریب انتقال حرارت آب که به عنوان خنک‌کننده در بسیاری از رآکتورها است انجام شده است. یکی از راه‌های افزایش ضریب انتقال حرارت سیال منتقل‌کننده حرارت، استفاده از نانو سیالات است. به این شکل که نانوذراتی که دارای ضریب انتقال حرارت خوبی هستند، مانند نانو ذرات مس را به سیال پایه با درصدهای حجمی مشخصی اضافه می‌کنند. این کار باعث افزایش قابل‌توجه ضریب انتقال حرارت سیال پایه می‌شود. در رآکتور هسته‌ای مسئله پیچیده‌تر است و سیال پایه علاوه بر ضریب انتقال حرارت بالا باید دارای ویژگی‌های دیگری نیز باشد. از این ویژگی‌ها می‌توان به نقش کندکنندگی سیال خنک‌کننده اشاره کرد که نقش سیال پایه را دوگانه می‌کند. در رآکتورهای اتمی برای کنترل راکتور علاوه بر میله‌های کنترل از سموم محلول در خنک‌کننده نیز استفاده می‌کنند. در رآکتورهای آبی اسید بوریک را به آب با غلظت‌های مشخصی اضافه می‌کنند. بورون موجود در اسید بوریک یک سم نوترونی قوی است که سطح مقطع جذب نوترون بالایی دارد. همچنین مسئله اقتصادی اضافه کردن نانوسیال به سیال پایه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر نانوسیالی را بیابیم که هم باعث افزایش انتقال حرارت شود و هم بتواند نقش بوریک اسید را بازی کند و هم توجیه اقتصادی داشته باشد گامی بزرگ برداشته‌ایم. بر این اساس در این مطالعه سعی داریم نانوسیالاتی که از نظر انتقال حرارت مناسب می‌باشند و در مطالعات مورد توجه قرارگرفته‌اند را از نظر نوترونیک، اقتصادی و خوردگی مورد بررسی قرار دهیم و نانو سیالی که به هدف گفته‌شده ما نزدیک باشد را به عنوان نانوسیال ایده­آل معرفی کنیم. برای این کار از نرم‌افزارهایی برای انجام مطالعات نوترونی، خوردگی و اقتصادی استفاده می‌کنیم. از این نرم‌افزارها می‌توان به MCNPX برای انجام مطالعات نوترونیک و CDMS و FREECORP برای مطالعات خوردگی اشاره کرد. نرم‌افزارهای مورداستفاده به‌تفصیل در فصل‌های بعد معرفی خواهند شد.

پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

تاکنون مطالعات بسياري به‌منظور بررسي  خواص مثبت نانو سيالات صورت گرفته است تحقيق لي ات ال  در سال 1999 نشان‌دهنده ارتقا قابل ملاحظه رسانايي حرارتي نانوسيالات محتوي آب و اتيلن، گليکول همراه با نانو ذرات اکسيد آلومينيم و اکسيد مس در دماي اتاق می‌باشد]1[.

2-2- کارهای انجام شده

افزايش رسانايي گرمايي يک موفقيت قابل تحسين را براي استيمن ات ال  به ارمغان  آورد ، هنگامي که آن‌ها افزايش رسانايي را تا 40% با افزودن تنها 4% از نانو ذرات مس خالص با ابعاد متوسط کمتر از 10 نانومتر حاصل نمود. چنين گزارش شد که رسانايي گرمايي نانوذرات می‌تواند بيش از 20% افزايش داده شود در يک پژوهش ديگر داس ات ال  نشان داد که رسانايي گرمايي نانو سيالت در دماهاي بالاتر افزايش بيشتري می‌یابد که کاربرد آن را در سردسازی جریان‌های حرارتي بالا مطلوب‌تر می‌نماید]2[.

در اين پژوهش اين افزايش از 2% به 36% رسيده است هنگامي که دماي اکسيد نانوذرات معلق از 21 درجه سانتی‌گراد به 51 درجه سانتی‌گراد افزايش دادند (با غلظت حجمي 1% و 4%) کار پژوهشي پاتل ات ال  با نانوذرات طلا و نقره با قطر 20-10 نانومتر انجام شد آزمایش‌های آن‌ها نيز تأثيرات شديد دما را بر روي رسانايي گرمايي از 5% به 221% در بازه حرارتي 60-30 درجه سانتي­گراد نشان داد ]2[.

کلبنسکي ات ال ]3[ نيز مکانیسم انتقال حرارت در نانو سيالات را بررسي نمود و دلايل احتمالي افزايش رسانايي گرمايي نانوسيالات را ارائه کرد: اين دلايل شامل اثرات سايز کوچک، تراکم و تجمع نانوسيالات می‌باشد.

افزايش رسانايي حرارتي نانوسيالات به محققان اين فرصت را می‌دهد تا پژوهش‌های وسیع‌تری را در اين زمينه انجام دهند. افزايش واقعي قابليت انتقال حرارت را می‌توان در شرايط همرفتي نشان داد و مقالات اندکي  به بحث درباره‌ی کارايي انتقال  حرارت همرفتي نانوسيالات پرداخته‌اند. ژوان و روتزل  دو راهکار متفاوت براي روابط انتقال حرارت نانوسيالات ارائه نمودند. يک راهکار مرسوم، در نظر گرفتن نانوسيالات به عنوان سيال تک فاز می‌باشد و راهکار ديگر لحاظ نمودن ويژگي چند فاز بودن نانوسيالات و نانوذرات پراکنده می‌باشد. سپس ژوان و لي  نتايج بررسی‌های خود را درباره‌ی ویژگی‌های جريان انتقال حرارت همرفتي منتشر نمودند. آن‌ها انتقال حرارت همرفتي نانو سيالاتي را که متشکل از آب غير يونيزه و ذرات مس با قطر کمتر از 10 نانومتر و با درصد حجم 0.3، 0.5، 0.82، 1، 1.2، 1.5، 2 درصد از کل سيال اندازه‌گیری نمودند و دريافتند که ضريب انتقال حرارت همرفتي نانوسیالات از 6% به 39% افزايش می‌یابد ]4[.

ون ودينگ ]5[ انتقال حرارت نانو سيال آب و اکسيد آلومینیوم را در جريان لایه‌ای تحت شار حرارتي ثابت ديواره مشاهده نمودند و دريافتند که افزايش حرارت نانو سيال با تغييرات عدد رينولدز و غلظت نانوذرات  خصوصاً در ناحیه‌ی ورودي رابطه‌ی مستقيم دارند اخیراً يانگ ات ال راندمان انتقال حرارت نانوسيالات گرافيت را براي جريان لایه‌ای در يک تيوپ دايروي بررسي نمودند.

نجوين سيتي ات ال  ]6[ رفتار انتقال ارتقاء انتقال حرارت نانوسيال اکسيد آلومینیوم را براي يک سيستم گرم‌کننده مورد پژوهش قرار دادند آن‌ها دریافتند که ضريب انتقال حرارت تا 40% در مقايسه با سيال اصلي افزايش نشان می‌دهد.

به تازگي داس ات ال، ونگ  و موجومدار، تريساکسري وي  و ونگويسس  ]7[ پژوهش‌های اخير درباره جريان سيال و ویژگی‌های انتقال حرارت نانوسيالات را در رسانايي، جريان همرفتي تحميلي و آزاد و جوش را مورد بازبيني قرار دادند و به فرصت‌های موجود براي نياز به مطالعات آينده اشاره نمودند. ونويسس مقالات منتشرشده‌ای را که درباره‌ی مباحث آزمايشي و تئوري انتقال حرارت همرفتي تحميلي نانوسيالات می‌باشند را بازنگري نموده و مورد بررسي قرار دادند.

از طرف دیگر تعداد زیادی از محققان گزارش کردند که انتقال حرارت با نانو سیال افزایش می­یابد به‌طور مثال لیو ژان یک مطالعه تجربی برای بررسی انتقال حرارت جابجایی و خواص جریان نانو سیال را پیگیری نمودند. نتایج آن‌ها نشان می­دهد که ضریب انتقال حرارت جابجایی و خواص جریان نانو سیال با سرعت افزایش پیدا می‌کند و همچنین کسر حجمی، بخش‌های نانو  و از پایه آب در سرعت جریان مشابه بزرگ‌تر است.

داس و همکاران به‌طور تجربی نشان دادند که  هدایت گرمایی نانو سیالات با افزایش دما افزایش می­یابد آن‌ها مشاهده کردند که 2 تا 4 درصد هدایت گرمایی افزایش می­یابد که می­تواند در دماهای 21 تا 52 درجه سانتی‌گراد به دست بیاید ]7[.

در مقایسه­ی بررسی­های تحقیقی وابستگی استفاده از نانو سیالات در انتقال حرارت جابجایی، مطالعات اندکی در استفاده از نانو سیالات در جابجایی آزاد یافت می­شود.

خانافر و همکاران ]8[  مطالعات عددی برای تعیین انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانو سیالات در محفظه تحت قیود فیزیکی مختلف را پی گیری کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که عدد ناسلت متوسط با افزایش کسر حجمی برای اعداد گراشف مختلف افزایش می­یابد.

کیم و همکاران ]9[  یک فاکتور برای توصیف اثربخش نانویی روی بی‌ثباتی جابجایی و مشخصه‌های انتقال حرارت یک سیال مبنا را پیشنهاد کردند. این فاکتور جدید شامل تأثیر نسبت قابلیت هدایت نانو ذرات به سیال پایه، فاکتور شکل نانو ذرات، کسر حجمی نانو ذرات و نسبت ظرفیت گرمایی آن می­شود. نتایج آن‌ها نشان می­دهد که ضریب انتقال حرارت در حضور نانو سیال با افزایش کسر حجمی نانوساختار ها افزایش می­یابد.

افزایش انتقال حرارت جابجایی با استفاده از نانوسیالات توسط نینا و همکاران و نینا و روتا به‌طور تجربی مشاهده شده است.

در طرف دیگر رحیمی و همکاران ]10[  به صورت تجربی دریافتند که حضور نانوساختار (cuo,Al2o3) در آب بر مبنای نانو سیال در داخل استوانه‌ی افقی ضریب جابجایی طبیعی را با افزایش کسر حجمی نانو ذرات، چگالی نانوذره و همچنین نسبت منظری استوانه کاهش می­یابد.

هاشمی و همکاران ]11[ به‌طور تجربی گزارش کردند که ضریب جابجایی طبیعی با افزایش تجمع نانوساختارها کاهش می­یابد.

گرگوری و همکاران]12[ جابجایی طبیعی را با میکروساختارAl2o3  (تقریباً 250 nm) آب ساکن در محفظه آزمایش کردند. به نظر می­رسد که نتایج آن‌ها تأثیر ناچیز ساختارها را روی مقدار عدد ناسلت برای یک محفظه عمودی را شامل می­شود. به‌هرحال برای محفظه افقی یک کاهش در عدد ناسلت در مقایسه با حضور آب خالص در عدد رایلی و تجمع ساختارهای بیشتر وجود دارد. نویسندگان، این رفتار غیرعادی را به لایه گذاری نسبت می­دهند.

استندبرگ و همکاران]13[ بررسی‌های تجربی روی جابجایی‌های طبیعی نانو سیالات در محفظه عمودی برای اندازه‌های مختلف  و کسر حجمی متفاوت نانو ذرات Al2o3 در بازه 1/0% تا 4% و عدد رایلی در بازه‌ی 105 تا 108 انجام داده‌اند. تنزل اصولی انتقال حرارت در نانوسیالات  شامل نانو ذرات با کسر حجمی بزرگ‌تر از 2% در خارج بازه‌ی عدد رایلی در نتایج آن‌ها مشاهده شد.

به‌هرحال افزایش انتقال حرارت به‌اندازه‌ی 18% با آب خالص که برای نانوسیال حاوی تجمع نانو ذرات 1/0% در رایلی های بالابود نمایش داده شد. معمولاً مدل تئوری قابل قبولی برای بررسی هدایت غیرعادی نانوسیالات وجود ندارد.

بسیاری از محققان هدایت نانو سیالات را بر مبنای قابلیت جابجایی سیال و نانوذرات، شکل نواحی سطح نانوذرات و کسر حجمی و دما قرار داده‌اند.

کبلینسکی و همکاران]14[ و ایستمن و همکاران]15[ مکانیسم‌هایی برای افزایش انتقال حرارت جابجایی پیشنهاد کردند که شامل حرکت براونی نانو ذرات، سطح لایه‌ای مولکولی مایع در مایع جزء وصل‌کننده، انتقال گرما با نانوذرات و تأثیر بر روی دسته‌ی نانوذرات بودند. آن‌ها دلیل آوردند که تأثیر رفتار براونی می­تواند بسته به ورودی بزرگ‌تر پخش گرما در مقایسه با پخش براونی ناچیز در نظر گرفته شود.

ایوانس و همکاران اثبات کردند که تأثیر هیدرودینامیکی مربوط به حرکت براونی اثر عکس بر روی هدایت گرمایی نانوسیالات هنگام استفاده از شبیه‌سازی دینامیکی مولکولی و تئوری سینتیک ساده دارد.

تأثیر لایه‌های میانجی جامد یا مایع در افزایش هدایت گرمایی نانوسیالات توسط بسیاری از محققان به صورت تئوری بررسی‌شده است. به‌طور مثال یوو چوی یک مدل تئوری برای بررسی اثر لایه‌های میانجی  مایع و جامد روی مدل Hamilton-Crosser برای توقف ساختارهای نانو کروی پیشنهاد کردند. آن‌ها تلاش کردند که اثبات کنند لایه‌های میانجی جامد و مایع نقش مهمی در تقویت هدایت گرمایی نانوسیالات به‌واسطه‌ی مدل Hamilton-Crosser بازی می‌کنند. به‌هرحال مدل پیشنهادی آن‌ها قادر به پیش‌بینی رفتار غیرخطی هدایت گرمایی نانوسیالات نبود.

بررسی تأثیر بین نانوذره و سیال پایه نیز انجام‌گرفته است. ژو یک مدل بهینه برای تأثیر هدایت گرمایی مؤثر نانوسیالات  بر پایه‌ی تئوری ماکسول (تئوری (تضاد) قطبش میانگین) ایجاد کرد. ژو فرض کرد که مدل توسعه‌یافته می­تواند افزایش غیرعادی قابلیت هدایت گرمایی در نانوسیالات را تفسیر کند ]16[ .

بر پایه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی  و ارتباط ساده‌ی مایع –جامد، ژو و همکاران توضیح دادند که لایه‌های اتم مایع در حدفاصل مایع – جامد تأثیر قابل ملاحظه روی خواص انتقال گرما ندارند.

چیزی که می‌توان از اطلاعات ذکرشده متوجه شد این است که نه حرکت براونی و نه لایه‌های میانجی نمی­توانند مکانیسم‌های غالب باشند و از تجربه و بررسی و تحلیل روی افزایش انتقال حرارت هنگام استفاده از نانوسیالات در تضاد هستند هم در جابجایی طبیعی و هم اجباری: بنابراین، تحقیقات تئوری و تجربی در توضیح پایه‌های امکان افزایش انتقال حرارت وقتی از نانوسیال استفاده می­شود، ضروری می‌باشد. توصیف قوی رفتار غیرعادی برای نانوسیالات که شامل قابلیت هدایت و ویسکوزیته بالا می‌باشد، وجود ندارد ]17[ .

نتايج آزمايش‌هايي که در رابطه با نحوة انتقال حرارت بر روي چندين نمونه نانوسيال انجام شد، نشان می‌دهد که عملکرد نانوسيالات در انتقال حرارت عموماً بيشتر از آن چيزي است که به‌صورت نظري پیش‌بینی‌شده است. اين واقعيت يک کشف اساسي در مسئله­ی انتقال حرارت مي‌باشد.

درصد افزايش هدايت گرمايي ذرات مس، اکسيد مس و آلومينيم در اتيلن گليکول (EG) همچنين نمايش افزايش هدايت گرمايي نانولوله‌هاي کربني چندجداره در روغن و تطبيق آن با نظريه ماکسول از نانوسيالات مي‌توان به‌منظور توسعه­ی سيستم‌هاي کنترل حرارت در بسياري کاربردها ازجمله وسايل نقلیه‌ی سنگين استفاده نمود. کنترل حرارت يکي از عوامل کليدي در فناوري‌‌هاي مربوط به محصولاتي مانند پيل‌ سوختي و وسايل نقلیه دوگانه­سوز-الکتريکي مي‌باشد که بيشتر آن‌ها تحت دماهاي عمدتاً کمتر از دماي موتورهاي احتراق داخلي متداول، عمل مي‌کنند ]14[ .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122