پايان نامه اندازه گيري کارايي براي پيش بيني عملکرد با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها و بر اساس متغير هاي کمکي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اندازه گيري کارايي براي پيش بيني عملکرد  با استفاده از تکنيک تحليل پوششي  داده ها و  بر اساس متغير هاي کمکي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اندازه گيري کارايي براي پيش بيني عملکرد  با استفاده از تکنيک تحليل پوششي  داده ها و  بر اساس متغير هاي کمکي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-1- چکیده فصل اول :    1
1-2-  مقدمه :    2
1-3- مساله اصلي تحقيق    3
1-4-چارچوب نظری تحقیق :    6
1-5- ضرورت و اهمیت تحقیق :    14
1– 6– اهداف تحقیق :    15
1 – 7 –فرضیه های تحقیق :    15
1 – 8 – روش تحقیق :    15
1 – 9 – روش جمع آوری اطلاعات :    15
1 – 10 – قلمرو تحقیق :    15
1-10-1 –  قلمرو موضوعی    16
1-10-2 – محدوده زمانی    16
1-10-3 – محدوده مکانی    16
1-11- جامعه آماري و نمونه آماري    16
1-12 – روش تجزیه و تحلیل داده ها :    16
-13-1 محدودیت هاي تحقیق:    16
2 – 1 – چکیده فصل دوم :    18
2 – 2 – پژوهش های کاربردی مرتبط    18
2 – 3 – تحلیل پوششی داده ها    25
2-3-1-مقدمه    25
2-3-3- تعريف تحليل پوششي داده‌ها    29
2-3-4- ويژگيها و قابليتهاي كاربردي مدلهاي تحليل پوششي داده‌ها    30
2-3-5- محدوديت‌ها و مسائل خاص در مورد رويكرد DEA (1998 Coelli,)    33
2-3-6- مدل اصلي CCR ـ نهاده‌گرا    34
2-3-7- تعريف كارايي در مدل CCR – نهاده‌گرا    36
2-3-8-مدل پوششي  CCR( مدل ثانويه)    36
2-3-9- مدل BCC-نهاده گرا    38
2-3-10-مدلهاي ديگر DEA    40
2-3-11- مدل جمعي    41
2-3-12-مدل تراكم1                                    42
2-3-13- رتبه‌بندي عملكرد در DEA با كارايي متقاطع1    45
2-3-14- مدل رتبه‌بندي كامل «آندرسون ـ پيترسون1»                        46
2-3-15-تغييرات كارايي در طول زمان1                            48
2-3-16- الگوبرداري با استفاده از DEA    48
2-3-17- تحليل پوششي داده‌ها و برنامه‌ريزي آرماني    49
2-3-18- مدل شبه DEA چند بخشي (Amirteimoori, 2005)1    53
3 – 1 – چکیده فصل سوم :    61
3-2- مقدمه    61
3 – 3 – رویکردهاي تعیین کارایی    62
3 – 3 – 1 رویکرد پارامتریک    62
3 – 3 – 2 رویکرد ناپارامتریک    62
3-4- جامعه آماري ونمونه آماري:    63
3-5- روشها و ابزارهاي جمع آوري داده ها و اطلاعات:    63
3-6-  روایی وپایایی سنجش و اندازه گیري:    63
3-7-  روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات:    64
3-8- تعریف متغیرها :    64
4-1- چکیده فصل چهارم :    68
4- 2- مقدمه    68
4- 3 – نرم افزار GAMS    69
4 – 4 – تعیین مدل DEA مناسب :    69
4- 4 – 1- مدل CCR خروجی محور :    70
4 – 4 – 2 – مدل SBM :    71
-5-4 ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدلهای DEA    74
4-5-1-  ارزیابی کارایی شعب  بر اساس مدل CCR خروجی محور:    74
4-5-2-  ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل CCR خروجی محور با 39 داده    84
4-5-3- مقایسه نمودارهای کارایی مدل CCR خروجی محور 40 شعبه ای با 39 شعبه ای    94
4-5-4-  ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با 40 داده    96
4-5-5-  ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با 39 داده    106
4-5-6- مقایسه نمودارهای کارایی مدل SBM 40 شعبه ای با 39 شعبه ای    117
4-5-7- مقایسه کلی بین مدل CCR خروجی محور ، با مدل  SBM:    119
4-5-8- شعب کارا و علت کارایی آنها :    120
4-5-9- شعب ناکارا و علت ناکارایی آنها :    121
5- 1 – چکیده فصل پنجم    124
5 – 2- مقدمه    124
5-3- پاسخ به پرسش های پژوهش    125
5 – 4- پیشنهادات برای تحقیقات آینده    126
5 – 5 – محدودیت ها:    126
فهرست مراجع :    127

فهرست مراجع :

اسلامی بیگدلی ، غلامرضا و کاشانی پور محمد ، 1383 ، ” مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب بانک و ارائه الگوی مناسب ” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم ، شماره 38 ، زمستان 1383 ، صفحه 4 و 5

اصغرپور. محمد جواد، «تصميم گيري چند معياره » ، دانشگاه تهران ،1371.

افشار کاظمی ، محمد علی ، ستایش ، محمد رضا ، محرابیان ، سعید ، انوری ، کرمعلی ، 1382 ، ” ارزیابی کارایی نسبی شعب بانک توسعه صادرات ایران با مدل تحلیل پوششی داده ها ، نشریه بانک و اقتصاد ، شماره 75 ، صفحه 42

امامی میبدی ، علی ، 1379 ، اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگان

آذر. عادل ، رجب زاده .علي ، «تصميم گيري كاربردي » ، نگاه دانش ،1381.

برهانی ، حمید ، 1377 ، ” سنجش کارایی در بانکهای تجاری ایران و ارتباط آن با ابعاد سازمانی ” ، نهمین سمینار بانکداری اسلامی

حقیقت ، جعفر و نصیر ، ناصر ، 1382 ، ” بررسی کارایی سیستم بانکی با کاربرد تحلیل پوششی داده ها ، مطالعه موردی بانک کشاورزی ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ، شماره 9 و 10 ، پاییز و زمستان 1382

زارع پور، جواد، 1382 ، طراحي مدل سنجش كارايي با استفاده از مدل تركيبي تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي آرماني – مطالعه موردي شعبه هاي موسسه قرض الحسنه بسيجيان، دانشگاه علامه طباطبايي، پايان نامه كارشناسي ارشد، رشته مديريت صنعتي.

صالحی ، سید مرتضی ، نیکوکار ، غلامحسین ، محمدی ، ابولفضل و تقی نتاج ، غلامحسن ، “طراحي الگوي ارزيابي عملكرد شعب بانك ها و مؤسسات مالي واعتباری ، مورد مطالعه: بانك قوامين “، 1390 ، مديريت بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه تهران ، شماره 7 ، دوره 3 ، بهار 1390 ، ص 128

علیرضایی ، محمد رضا (1382) ، ” طراحی نظام ارزیابی عملکرد شعب یک بانک تجاری به کمک تحلیل پوششی داده ها ” موسسه بین المللی تحقیق در عملیات بهین کارا

علیزاده صانع ، نیلوفر و محمدرضا علیرضایی (1379) ارزیابی عملکرد بانک ها به کمک روش تحلیل پوششی داده ها . مجموعه ی مقالات دومین همایش بررسی ابعاد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در جشنواره شهید رجایی

عليرضائي، محمدرضا و افشاريان، محسن ، 1385 ” محاسبه رشد بهره وري كل عوامل و بررسي تغييرات كارايي و تكنولوژي  به كمك مدلهاي تعمي ميافته تحليل پوششي داد هها؛ با يك مطالعه موردي در ميدانهاي نفتي” فصلنامة پژوهشهاي اقتصادي، سال ششم، شماره سوم، (پائيز1385

فتاح پور، عليرضا، 1380 ، ارزيابي كارايي اداره امور شعب بانك ملي ايران با استفاده ازتحليل پوششي داد ه ها، دانشگاه شهيد بهشتي، پايان نامه كارشناسي ارشد، رشته اقتصاد.

قادری ، سید فرید و آزاده ، محمد علی ، 1389 ، ” ارزيابي عملكرد منابع انساني بانك ها بر اساس روش هاي DEA , Fuzzy DEA ” نشریه تخصصی مهندسی صنایع ، دوره 44 ، شماره 2 ، مهرماه 1389 ، صفحه 213

کریمی ، تورج ، 1385 ، پایان نامه ارشد ” ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد، تكنيك «شبه تحليل پوششي داده ها» و «برنامه ريزي چند هدفه ” ، دانشگاه تهران

مهرگان. محمد رضا، «مدلهاي كمي در ارزيابي عملكرد سازمانها » ، دانشكده مديريت دانشگاه تهران ،1383.

نفر، حسين، 1380 ، كاربرد تحليل پوششي داده ها براي محاسبه كارايي فني در صنعت بانكداري، دانشگاه علامه طباطبايي، پايان نامه كارشناسي ارشد، رشته مديريت بازرگاني

Adler, N., Friedman, L., Sinuany Stern, Z. (2002), “Review of ranking methods in the data envelopment analysis context”, European Journal of Operational Research Vol 140, pp 249–265

AL-Faraj, Alidi,A.Sand Bu-Bshait (1993)Evalution of bank branches by means of DEA ;international Journal of operation and production management, No13,pp.45-59.

Al-Shammari ,M and Salimi , A (1998) Modeling the operating efficiency of Banks nonparametric methodoligy; Logistics information management , vol.11,no,1,pp5-17..

Amirteimoori, A. and Kordrostami, S. (2005), “DEA-like models for multi-component performance measurement”, Applied Mathematics and Computation 163, pp.735-43

Athanassopoulos , A (1998) Nonparametric Frontier models for Assessing the market and cost efficiency of large scale Bank branches network;journal of money , credit and Banking , vol ,30,no,2,pp.172-192.

P.W ,Berger.A.N ,Ferrier.G and Humphrey.D(1998) Consistency

Brockett, P.L., Cooper, W.W., Shin, H.C. and Wang, Y. (1998), “Inefficiency and congestion in Chinese production before and after the 1978 economic reforms”, Socio-Economic Planning Sciences No.32, pp.1-20

Caballero, R., Galache, T., Gomez, T., Molina, J. and Torrico, A. (2004), “Budgetary allocations and efficiency in the human resources policy of a university following multiple criteria”, Economics of Educatin Review, No.23, pp.67-74

Charnes, A., Cooper, W.W., Lewin, A.Y. (1994), “Data envelopment analysis: theory, methodology and applications”, Kluwer Academic Publishers, Boston

چكيده

توجه به ارزيابي عملكرد سازماني در طي سالهاي اخير موجب گسترش چارچوبها و متدولوژي هايي نظير كارت امتيازدهي متوازن، مدلهاي تعالي سازماني، هزينه يابي بر مبناي فعاليت و … گرديده كه هر يك مزاياي گسترده اي را ارائه نموده اند اما مبحث ذي نفعان چندگانه و داده ها و ستاده های چندگانه و زیاد در بخش دولتي در مقايسه با بخش خصوصي كه بيشترين توجه را برمشتريان متمركز مي كنند موجب بروز مشكلاتي در بكارگيري اين تكنيكهاي جديد در بخش دولتي گشته است . يكي از متدهاي موثر در برخورد با انبوه داده ها و تخمين كارايي «تحليل پوششي داده ها» مي باشد كه با وجود برخي محدوديتها، يك متدولوژي توانمند، استاندارد و شفاف است كه به مديران اجازه مي دهد تا  تعداد نسبتا زيادي ورودي و خروجي، با مقياس هاي متفاوت را بطور همزمان مورد تحليل قرار دهند.

در اين تحقيق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها عملكرد چهل شعبه یکی از بانک های تجاری استان گیلان مورد بررسي قرار گرفته است ، که هزینه و پرسنل به عنوان و ورودی ها و همچنین مصارف ، مطالبات ، مجموع منابع و درآمد به عنوان خروجی در نظر گرفته شده اند. داده ها به صورت کتابخانه ای و از طریق مراجعه به سایت مراکز پردازش های مالی هر یک از شعب جمع آوری گردیده اند. پس از بررسی ضرورت ، مساله و هدف تحقیق به معرفی روش های مختلف ارزیابی عملکرد پرداخته و از میان آنها دو روش SBM و CCR برای این امر انتخاب شدند. در پایان پس از تحلیل داده ها با نرم افزار GAMS و تشکیل مرز کارایی ، شعب کارا و ناکارا مشخص و کاهش ورودی های نامطلوب و افزایش خروجی های مطلوب برای دوره آتی پیش بینی گردید. در ضمن پیشنهاداتی جهت بهبود کارایی شعب ناکارا و تحقیقات آینده ارائه شد.

واژه هاي كليدي: ارزيابي عملكرد سازمان، مدل DEA ، تحلیل پوششی داده ها، CCR ، SBM ، کارایی، پیش بینی

1-2-  مقدمه :

موسسات مالی مهمترین نهادهای اقتصادی یک کشور بشمار می روند که رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در گرو رشد و توسعه آنها می باشد . در کشورهای در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهای مالی ، موسسات مذکور نیز کارایی لازم را ندارند . بانکها به عنوان مهمترین نهادهای بازارمالی در ایران ، به علت عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو ، و دولتی بودن بانکها از سوی دیگر ، از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند ، که موجب ارتقای سطح رفاه زندگی یک ملت   می شود. در واقع پایین بودن سطح بهره وری در نظام مالی ، بخصوص در یک فرآیند جهانی ، توسعه اقتصادی را به نفع جوامعی سوق خواهد داد که از ساختار مالی پرقدرت برخوردارند . در عین حال ، رشد بهره وری در سایه توسعه بازارها و نهاد های مالی از قبیل بانک های تجاری ، بانک های توسعه ، شرکت های بیمه ، بورس اوراق بهادار ، تعاونی های اعتبار و … تحقق  می پذیرد. در این میان ، طراحی یک نظام ارزیابی عملکرد در بانک ها به دلیل خدماتی بودن این واحدها و تنوع عملکرد آنها ، از پیچیدگی خاصی برخوردار است . این مشکلات ، استفاده از ابزارهای کارآمد عملی را برای محقق ساختن یک ارزیابی واقعی اجتناب ناپذیر می کنند . ابزار کارآمدی که این مهم را محقق می سازد. بر پایه مدل های ریاضی استوار است. (افشار کاظمی ، 1382 ، صفحه 42 [3] )

1-3- مساله اصلي تحقيق

محيط هاي پيچيده و پويا، نياز مبرم به سيستم ارزيابي عملكرد دارند. فقدان سيستم ارزيابي عملكرد در يك سازمان به معناي عدم برقراري ارتباط بامحيط درون و بیرون سازمان تلقي  مي شود كه پيامد آن كهولت و در نهايت مرگ سازمان است. بانكها نيز همانند ساير سازمانها در ايران براي ارائه خدمات متنوعتر، سريعتر و مدرنتر و امكان رقابت وادامه حيات درموج گسترده اطلاع رساني وتوسعه خدمات ويژه بانكي، نيازمند ارزيابي عملكرد مستمر شعب خود هستند. براساس شواهد و مدارك مستند روشهاي موجود ارزيابي عملكرد شعب بانكها اغلب تجربي و فاقدپشتوانه محكم علمي بوده و به دليل استاندارد نبودن اين روشها، نتايج آن در بانكهاي مختلف با يكديگر قابل مقايسه نيستند و همچنين روشهاي موجود در قريب به اتفاق موارد صرفاً خروجي بانك را ملاك ارزيابي عملكرد قرار داده و كمتر به مقايسهي نسبت خروجيها به وروديهاي شعب پرداخته ميشود.

به طور مثال در اغلب شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري بر اساس خروجيهاي شعب كه شامل منابع، مصارف، خدمات، مطالبات معوق و سود و زيان است ارزيابي عملكرد شعب را انجام ميدادند، اما در دهه ي اخير و با ورود بانكهاي خصوصي به اين حوزه، رقابت در صنعت بانكداري متبلور شده است؛ به گونه اي كه بانكهاي دولتي در ادوار مشخص نسبت به پايش عملكرد خود اقدام تا ضمن بهره برداري از تكنولوژي روز، توجه به نياز مشتريان و… از گردونه رقابت خارج نشوند.

بانكداري در ايران طي دهه اخير با تغيير و تحولاتي در عرصه ي مقررات زدايي و تكنولوژيهاي جديد در خدمات مواجه بوده و تعيين اهداف رشد از جانب بانكهايي كه اغلب دولتي هستند اين نظام را به سوي رقابتي شدن پيش ميبرد. با افزايش زمينه رقابت در سيستم بانكداري ايران، بانكها بايد همواره به پايش عملكرد خود بپردازند و هر ساله عملكرد خود را با استفاده از مدلهاي مناسب نسبت به رقبا بسنجند. در اين زمينه بانكها ميتوانند با توجه به مزيتهاي رقابتي خود و تقويت آنها موفقيت خود را در رقابت با ساير رقبا تا حد زيادي تضمين نمايند.  (صالحی، 1390، ص 128 [9])

در این جا پاسخگویی در مقابل اختیاراتی که به اشخاص محول شده است مطرح است . در موسسات اقتصادی مدیران در مقابل مقامات بالاتر و سایر اشخاص ذی نفع و ذی علاقه در ارتباط با به کارگیری منابع پاسخگو هستند . از طرف دیگر گسترش فعالیت های تجاری ، عمومی شدن مالکیت واحدهای اقتصادی ، و پیچیدگی سازمان سبب گردیده است که مدیران واحدهای اقتصادی با توجه به مسئولیت خود و در راستای دستیابی به اهداف سازمان و در جهت حصول اطمینان از هدایت صحیح کلیه منابع ، تاکید بیشتری بر ارزیابی عملکرد واحدها و بخش ها داشته باشند .

فرایند پاسخگویی با استفاده از گزارشهای مختلفی انجام می شود که از آن جمله می توان به گزارش ارزیابی عملکرد و یا حسابرسی عملیاتی اشاره نمود . حسابرسی عملیاتی شامل سه بخش کارایی ، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که اندازه گیری کارایی یکی از مهمترین بخش های آن است . اندازه گیری کارایی در موسسات و به ویژه موسسات غیر انتفاعی انجام و با پیشرفت علوم و دانش بشری گسترش یافته است . امروزه مشاهده می شود در رشته های مختلف از جمله حسابداری ، مدیریت و اقتصاد اندازه گیری کارایی و به دنبال آن سنجش عملکرد با روش های مختلف انجام می گیرد ، که در این ارتباط بررسی میان رشته ای ضرورت دارد . استفاده از  روش های مختلف برای اندازه گیری کارایی در صورتی که منجر به نتایج یکسانی نشود مهم تلقی میشود ، زیرا انتخاب و به کارگیری مناسب ترین روش برای اندازه گیری کارایی در ارزیابی عملکرد اهمیت زیادی دارد .

در این راستا یکی از موسساتی که در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه نقش مهمی ایفا  می نمایند بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می باشند. بانک ها در واقع واسطه هایی هستند که وجوه پس انداز کنندگان را دریافت و در قالب وام به سرمایه گذاران اعطا می نمایند . هرچه    بانک ها در زمینه جمع آوری وجوه سرگردان و اعطا آن به سرمایه گذاران موفق تر باشند و بهتر عمل نمایند به همان نسبت رشد و توسعه اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین رشد اقتصادی کشور تا حد زیادی به عملکرد بانک ها بستگی دارد و آنها در این زمینه نقش اساسی دارند . یکی از موضوعات مهم در ارزیابی عملکرد بانکها مساله سنجش کارایی عملیات است . مدیران بانکها جهت سنجش کارایی عملیات بانک ها نیازمند الگوی مناسب هستند .

با توجه به این که الگوهای مختلفی در رابطه با سنجش کارایی عملیات بانکها مطرح است ، مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی در شعب بانک های ایران و ارایه الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد موضوع این پایان نامه  است . (اسلامی بیگدلی ، 1383 ، ص 4 و 5 [1] )

 1-4- چارچوب نظری تحقیق :

يكي از مهمترين اجزاي ارائه راهكارهاي صحيح، به منظور بهبود عملكرد يك مؤسسه تحلیل پوششی داده ها (DEA[1]) است که يكي از روشهاي فرايند ارزيابي عملكرد مؤسسات است.  تحليل پوششي داده ها روشی معتبر در اندازه گيري كارايي نسبي مؤسسات مشابه، بر اساس وروديها و خروجيها است. در اين روش، با استفاده از مدل هاي برنامه ريزي رياضي، مرزي متشكل از مؤسساتي با بهترين كارايي نسبي، بدست مي آيد و اين مرز؛ معياري براي ارزيابي و ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد ساير مؤسسات، قرار مي گيرد. در تحليل پوششي داد ه ها، به دليل عدم استفاده از تابع توليد، هيچگونه پيش داوري از قبل بر روي موسسات مورد بررسي اعمال نمي شود و لذا مدل هاي DEA به سبب استفاده از فرضيات كمتر در روند ارزيابي مؤسسات، جايگاه خاصي نسبت به مدل هاي مشابه پيدا كرده اند . (عليرضائي و افشاريان ، 1385 [12] )

برای آشنایی با مدل های قبل از DEA و نحوه تکامل DEA نگاهی گذرا به مفهوم کارایی و تاریخچه روند محاسبه و پیش بینی آن می اندازیم:

تا کنون تعاریف متنوعی از کارایی ارائه شده است . مفهوم کارایی در اقتصاد تخصیص مطلوب منابع است . اما از نظر اهداف کاربردی ، تعاریف گوناگونی بیان شده است . به طور کلی کارایی معرف نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص است . ( برهانی،1377 [6] )

از این رو تشخیص کارایی ، منوط به تعریف و مقایسه با یک حد مطلوب و استاندارد است . مبنای چنین حد مطلوبی می تواند با روشهای مختلف تعیین و مشخص شود . دو روش عمده برای تعیین کارایی واحدهای بانکی وجود دارد که عبارتند از : 1 – روش تحلیل نسبت و 2- روش تحلیل مرزی .

روش تحلیل نسبت یکی از قدیمی ترین روشهای اندازه گیری کارایی درسطح واحدهای بانکی به شمار می رود. در این روش با محاسبه یک سری از شاخص های مالی بانک ها ( نظیر ROI[2] 1و ROA2 و نسبت کفایت سرمایه و نظیر اینها ) و مقایسه این نسبتها با شاخصهای استاندارد شده در صنعت بانکدازی درباره کارایی و یا ناکارایی بانکهای مورد مطالعه اظهار نظر می شود با وجود موفقیت هایی که این روش در این زمینه کسب کرده است ، اما مشکلات متعددی در روش شناسی این نسبت ها وجود دارد که نقطه ضعفی برای این روش به حساب می آید . ضعف اساسی این روش آن است که با انتخاب چند نسبت جزیی نمی توان اطلاعات کاملی در مورد ابعاد بسیار گوناگون عملکرد یک بانک به دست آورد . (حقیقت و نصیر ، 1382 [7] )

مشکل دیگر ، مقایسه شاخصهای چندگانه بین موسسات اقتصادی نظیر بانکها است. زیرا در اصل ، بانکها واحدهایی هستند که با استفاده از نهاده های چندگانه ، ستاده های چندگانه ای را تولید     می نمایند و روش تحلیل نسبت در این زمینه ناتوانایی های فراوانی دارد. (Al-Shammari ,M and Salimi , A (1998) [20] )

در روش تحلیل مرزی که در تحقیقات دانشگاهی تاکید زیادی به آن می شود ، ابتدا بانکها با برآورد تابع تولید ( هزینه یا سود ) مرزی به عنوان مرز کارایی ( تابع تولید یکسان ، تابع تولید تصادفی ) به وجود می آورند و بانکهایی که در این زمینه فعالیت می کنند به عنوان واحدهای کارا و بانکهایی که خارج از آن واقع می شوند به عنوان واحدهای ناکارا شناخته می شوند. از زمان کار برجسته فارل (1957) توجه جدی به امکان تخمین توابع مرزی به عنوان مرز کارایی معطوف شد. فارل کارایی واحدهای اقتصادی را شامل دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی می دانست که از حاصل ضرب این دو ، کارایی اقتصادی ( کارایی کلی ) به دست می آید . (Al-Shammari ,M and Salimi , A (1998) [20] )

کارایی فارل برای حالت بازدهی ثابت به مقیاس و با جهت گیری نهاده ای تنظیم شده است و در پی پاسخگویی به این سئوال است که بدون اینکه مقدار تولید Y تغییری کند ، چه میزان از مقدار مصرف نهاده های x1 و x2 را کم کنیم ؟ در مقابل ، روش جایگزن دیگری به نام جهت گیری ستانده ای وجود دارد و درصدد پاسخ به این سئوال است که به چه میزان می توان مقدار تولید Y1 و Y2 را افزایش داد ، بدون اینکه در میزان استفاده از نهاده X تغییری به وجود آید. (Coelli ,T.J 1996 [28] )

در حالت بازدهی ثابت به مقیاس ، کارایی فنی به دو جزء کوچکتر یعنی کارایی خالص فنی و کارایی مقیاس تقسیم می شود . پس به طور خلاصه کارایی کلی ( کارایی تولید ) را به شرح زیر بیان می کنیم. [33] Drake,L 2001))

کارایی مقیاس × کارایی خالص فنی × کارایی تخصیصی = کارایی کلی

در مطالعات مربوط به تحلیل مرزی کارایی واحدهای بانکی در 20 سال گذشته ، حداقل 4 روش بسیار مهم با کاربرد زیاد وجود دارد ، از جمله : روش پارامتریک اقتصاد سنجی که شامل روش مرزی تصادفی ، روش مرزی ضخیم ، روش توزیع آزاد و روش ناپارامتریک خطی تحت عنوان روش تحلیل پوششی داده ها . (حقیقت و نصیر ، 1382 [7] )

[1] – data envelopment analys

1- Return on total Investment

2 –Return on Assets

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد شعب بانک کشاورزي با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122