پايان نامه انديشه رکن رابع در مکتب شيخيه کرمان و نقد آن از سوي شيخيه همداني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه انديشه رکن رابع در مکتب شيخيه کرمان و نقد آن از سوي شيخيه همداني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 135 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه انديشه رکن رابع در مکتب شيخيه کرمان و نقد آن از سوي شيخيه همداني  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصلاول: کلیات 2
مقدمه: 3
تاریخ پیدایش 4
فرقه‌های شیخیه 11
1. شیخیه آذربایجان 12
تاریخ پیدایش 12
عقاید شیخیه آذربایجان 15
2. شیخیه کرمان 17
الف) تاریخ پیدایش 17
ب) بزرگان 20
ـ حاج محمد کریم خان کرمانی(1225ـ 1288هـ. ق) 20
ـ حاج محمد خان کرمانی(1263ـ 1324 هـ. ق) 22
ـ حاج زین العابدین خان کرمانی(1276ـ 1360 هـ. ق) 23
ـ حاج ابوالقاسم خان کرمانی(1314ـ 1389 هـ. ق) 23
ـ حاج عبدالرضا خان ابراهیمی(1340ـ 1401 هـ. ق) 24
ـ سید عبدالله موسوی(1317ـ 1288 هـ. ق) 24
ـ سید علی موسوی 25
ج) عقاید شیخیه کرمانیّه 25
3. شیخیه همدان 26
الف) تاریخ پیدایش 26
ب) بزرگان 28
ـ میرزا محمد باقر همدانی (1239 ـ 1319 هـ.ق) 28
ـ میرزا ابوتراب نفیسی کرمانی 30
ج) عقاید 30
فصلدوم: شیخیهکرمان وهمدان وعقائدآنان 32
مدخل 33
1ـ اصول دین: 35
2ـ معاد 36
3ـ معراج 39
4ـ غلو در خصوص ائمه 41
5ـ رکن رابع 43
فصلسوم: رکن رابع در اندیشه شیخیهکــــرمانی 46
مقدمه 47
پیشینه تاریخی 48
رکن رابع از دیدگاه شیخ احمد احسائی: 50
رکن رابع از دیدگاه سید کاظم رشتی: 52
رکن رابع از دیدگاه حاج محمد کریم خان کرمانی: 54
رکن رابع از دیدگاه حاج محمد خان کرمانی: 60
رکن رابع در دیدگاه جانشینان حاج محمد خان کرمانی: 68
فصل چهارم: نقدهایشیخیه همدان برشیخیهکرمان 74
مقدمه: 75
الف: بدعت بودن این ادعا 75
ب: مطرح ساختن خویش و دعوت به خود 76
ج: تفسیر های ذوقی و برداشتهای سطحی از آیات و روایات 77
رکن رابع در نظر شیخیه همدان: 79
نقدهای شیخیه همدان بر وحدت ناطق 82
نتیجهگیری: 100
ملحقات: نقدهایشیعه بررکن رابع 103
مقدمه: 104
نیابت عامه در زمان غیبت کبری 105
1ـ ادله ولایت فقیه: 106
الف ـ دلایل عقلی: 106
فهرست منابع 115

فهرست منابع

قرآن کریم.

ابراهیم، محمد زکی، المدرسة الشیخیه، بیروت، دارالبیضاء، 1425 هـ ق.

ابراهیمی، حاج ابوالقاسم خان، رساله شریفیه، کرمان، چاپخانه سعادت، چاپ اول، 1345 هـ ش.

ابراهیمی، حاج ابوالقاسم خان، فلسفیه، کرمان، چاپخانه سعادت، بی‌تا.

ابراهیمی، حاج ‌ابوالقاسم خان، فهرست کتب مشایخ عظام، کرمان، چاپخانه سعادت، بی‌تا.

ابراهیمی، شیخ عبدالرضا، رساله فی التقلید، کرمان، چاپخانه سعادت، 1352 هـ ش

ابراهیمی، عبدالرضا خان، تکریم الاولیاء، کرمان، چاپخانه سعادت، 1351 هـ .ش.

ابن سینا، شفاء، قم، انتشارات ذوالقربی، 1428 هـ ق.

احسائی، شیخ احمد، جوامع الکلم، بصره، چاپخانه الغدیر، 1430 هـ ق

احسائی، شیخ احمد، حیاة النفس، قم، دار سبط النبی، چاپ اول 1425 هـ ق

احسائی، شیخ احمد، شرح الزیارة ‌الجامعة الکبیرة، بیروت، دارالمفید، 1420 هـ ق.

احسایی، شیخ احمد، شرح العرشیه، بی‌جا، بی‌تا.

احقاقی، میرزاعبدالرسول، جاودانگان تاریخ، تهران، نشرروشن ضمیر، پاییز1385 هـ ش.

احمدی کرمانی، شیخ یحیی، تصحیح باستانی پاریزی، فرماندهان کرمان، تهران، نشر علم، 1386 هـ ش.

اسرار پیدایش شیخیه و بابیه و بهائیه … با مقدمه شیخ محمد الخالصی الکاظمی، بی‌جا، بی‌تا. [کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام، قم]

افراسیابی، بهرام، بهائیت به روایت تاریخ، تهران، نشر پرستش، چاپ اول، 1366 هـ ش.

آل‌طالقانی، سید محمدحسن، الشیخیه، نشات‌ها و تطوراو مصادر دراستها، بیروت، الآمال للمطبوعات، 1420 هـ ق.

امام خمینی، کتاب البیع، نجف، مطبعة الأداب، 1391 هـ.ش.

انتظار، فصلنامه علمی ویژه امام مهدی f، مرکز تخصصی مهدویت، قم، 1381 هـ ش

آیت الله جعفر سبحانی، المذاهب الاسلامیه، قم، مؤسسه امام صادق g، 1423 هـ ق.

آیت الله حسن ممدوحی، حکمت حکومت فقیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1380 هـ ش

آیت الله صابری همدانی، تاریخ مفصل همدان، قم، شاکر، 1381 هـ ش.

آیت‌الله جوادی‌آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت وعدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1378هـ.ش.

تربیت، محمد علی، دانشمندان آذربایجان، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ویرایش 2، 1378 هـ ش.

چهاردهی، نورالدین، از احساء تا کرمان، تهران، انتشارات میر، 1363 هـ. ش.

حائری، میرزا موسی اسکویی، احقاق الحق، بی‌جا، 1343 هـ ق.

الحرالعاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، موسسه آل البیت، 1419هـ.ق.

حلی (فخر المحققین)، محمد بن الحسن بن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد

الخالصی الکاظمی، شیخ محمد، خرافات شیخیه و کفریات ارشاد العوام، یزد، هیئت اسلامی، 1367 هـ ق.

خدایی، احمد، تحلیلی بر تاریخ و عقاید فرقه شیخیه، قم، امیر العلم، چاپ سوم 1388 هـ ش

رشتی، سید کاظم، دلیل المتحیرین، بی‌جا، ناشر عسگر سلیمانیان، بی‌تا.

رشتی، سید کاظم، شرح القصیده،

سایت alabrar.com

سایت اینترنتی awhad.org

شرح احوال مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی، تذکرة الاولیاء، کرمان، چاپخانه سعادت، چاپ دوم، 1387 هـ ق.

شیخ کلینی، اصول کافی، قم، موسسه انتشاراتی نور، بی‌تا

شیرازی، صدرالدین، الحکمة المتعالیه (اسفار اربعه) بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، چاپ چهارم، 1410هـ .ق.

طباطبایی جندقی، سید محمد باقر، رساله برهان المحقین بی‌جا، بی‌تا.

طباطبایی جندقی، محمد باقر، رساله صفائیه، بی‌جا، بی‌تا.

طباطبایی، میرزا محمدباقر، شرح الزیارة المطلقه امام‌حسینg، بی‌جا، نشرباقیات، 1429هـ ق.

طبری، عمادالدین، بشارة المصطفی، لشیعه المرتضی، موسسه نشر اسلامی، قم، چاپ دوم، 1422 هـ .ق

طوسی، خواجه نصیرالدین، تجرید الاعتقاد،

علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مؤسسه امام صادق g، 1375 هـ ش.

قزوینی، سید علاء الدین، عقاید الشیخیه، لبنان، دارالتوحید، 1423 هـ ق.

الکاظمی، سید محمد مهدی، هدی المنصفین الی الحق المبین، نجف، مطبعه العلویه، 1342 هـ ق

کربن، هنری، ترجمه فریدون بهمنیار، مکتب شیخیه از حکمت الهی شیعی، تهران، تابان، 1346 هـ ش.

کرمانی، حاج زین العابدین خان، سؤالات احمدی، کرمان، چاپخانه سعادت، چاپ دوم، 1383 هـ ق.

کرمانی، حاج محمد خان، مجمع الرسائل، کرمان، چاپخانه سعادت 1352 هـ ش.

کرمانی، حاج محمد خان، وسیلة النجاة، کرمان، چاپخانه سعادت، 1383 هـ ق.

کرمانی، حاج محمد کریم خان، ارشاد العوام، کرمان، چاپخانه سعادت، چاپ چهارم، 1380، هـ ق.

کرمانی، حاج محمد کریم خان، پاسخ پاره‌ای از تهمت‌ها، بی‌تا، بی‌جا، از انتشارات شیخیه باقریه مشهد

کرمانی، حاج محمد کریم خان، رجوم الشیاطین، کرمان، چاپخانه سعادت، بی‌تا.

کرمانی، حاج محمد کریم خان، رساله فی جواب سؤالات نظام العلماء، کرمان، چاپخانه سعادت، 1353 هـ ش.

کرمانی، حاج محمد کریم خان، سی فصل، کرمان، چاپخانه سعادت، شعبان 1368.

کرمانی، حاج‌ محمدخان، موعظه در عقاید سلسله‌جلیله شیخیه، کرمان، چاپخانه سعادت، 1354 هـ ش.

کرمانی، حاج محمدکریم‌خان، هدایة الطالبین، کرمان، چاپخانه سعادت، چاپ سوم بی‌جا.

کرمانی، حاج‌محمدخان، رساله اسحاقیه، کرمان، چاپخانه سعادت، 1378 هـ ق.

کرمانی، حاج‌محمدخان، ناصریه در تحقیق معاد جسمانی، کرمان، چاپخانه سعادت، 1354 هـ ش.

کرمانی، حاج‌محمدکریم خان، ‌رساله رکن رابع، کرمان، چاپخانه‌سعادت، چاپ‌دوم،

کرمانی، محمد خان، هدایة المسترشدین، بی‌جا، 1312 هـ ق.

کرمانی، میرزا کریم، عبرة لمن اعتبر، بی‌جا، بی‌تا، {کتابخانه تخصصی تاریخ}

مجله فجر صادق، شماره 46، al-fkr.com ، کویت.

مدرسی چهاردهی، مرتضی، شیخی‌گری و بابیگری، تهران، کتابفروشی فروغی، 1345 هـ ش.

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1385 هـ. ش.

مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 1368 هـ ش.

مصباح‌یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها،قم، موسسه امام‌خمینیe، 1385هـ .ش

مظفر، محمد رضا، بدایة المعارف الالهیه فی عقاید الامامیه، قم، احسن الحدیث، 1376هـ.ش.

معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، موسسه التمهید، 1377هـ.ش.

موسوی قزوینی، محمدمهدی، رد شیخیه، نجف، چاپخانه علویه، 1342 هـ ق.

همدانی، حاج محمد باقر، درة نجفیه، مشهد، چاپخانه خراسان، چاپ سوم بی‌تا.

همدانی، میرزا محمد باقر، اجتناب، بی‌جا، 1308هـ ق.

همدانی، میرزا محمد باقر، ازالة الاوهام، بی‌جا ـ بی‌تا، [کتابخانه دانشگاه ادیان قم].

همدانی، میرزا محمد باقر، النعل الحاضرة، بی‌جا، بی‌تا، [کتابخانه دانشگاه ادیان قم].

چکیده

یکی از مباحث مطرح شده ازسوی شیخیه که موجب ایجاد یک واژه جدید در ادبیات اعتقادی شیعه و یکی از مهم­ترین موجبات جدایی گروهی از شیعیان از بدنه اصلی گردید بحث «رکن رابع» است.

با طرح این موضوع مباحث فراوان و نظرات گوناگون پیرامون آن مطرح گردید و مجالس متعددی در خصوص رد یا دفاع و توضیح آن در حوزه های علمیه شکل گرفت. آنچه موضوع این تحقیق است همین اختلاف برداشت پیرامون این واژه است که در میان دو گروه از شیخیه واقع شد. شیخیه کرمان با محدود کردن تعریف رکن رابع و مطرح کردن شیعه کامل و ناطق واحد آن را منحصر در وجود یک نفر از علماء شیخی نمودند که این تعریف از سوی شیخیه همدان مورد نقد و انتقاد قرار گرفت.

در این تحقیق سعی گردیده از منابع شیخیه کرمان، تعریف رکن رابع بیان شده و از منابع شیخیه همدان نقدهای آن بررسی و ذکر گردد. شیخیه همدان معتقدند آنچه بزرگان گفته اند غیر از بیان ناطق واحد است و این قول را بدعت در دین و انحراف در عقاید بزرگان شیخیه و گمراهی و ضلالت نام برده­اند و می­­گویند منظور مشایخ ما از رکن چهارم، معرفت راویان و ناقلان آثار ائمه اطهار b و پیشوایان دین مبین است. حاج محمد کریم خان نه تنها قایل به وحدت ناطق نیست بلکه اعلمیت و افضل بودن در عالم را هم لازم نمی­داند و می­گوید می­توان از مفضول نیز تبعیت کرد. لذا این اعتقاد را از ابداعات محمد خان کرمانی دانسته و بر علیه او مطالب فراوان بیان نموده­اند و در مقابل شیخیه کرمان خویش را مفسر حقیقی نظرات شیخ و سید و محمد کریم خان دانسته و به دفاع از این تعریف و تعمیم آن به نظرات مشایخ خویش پرداخته­اند.

کلمات کلیدی: شیخیه کرمان، شیخیه همدان، رکن رابع، ناطق واحد شیعی.

پیشگفتار:

در جامعه مذهبی ما وجود گروه­ها و فرقه هایی که با تفاوت های کم یا زیادشان در کنار هم به زندگی مشغولند خود یکی از عوامل ایجاد علاقه به شناخت اعتقادات منجر به جدایی بین آنها و سایر مردم است و این علاقه وقتی بیشتر می­شود که ببینی عدم اطلاع از عقاید طرفین یا یکی از آن گروهها موجب بیان حرف و حدیث های فراوان و بعضاً تهمت­ها و افتراهای بیشمار گردیده و گاهی به دلیل عقاید نداشته یکدیگر را هم تکفیر و تهدید هم می­کنند. برای بنده که در شهر کرمان زندگی کرده ام و شهر من شهری است که به قولی شهر هفتاد و دو ملت است و در جامعه نه چندان بزرگ و وسیع آن انواع فرق و مذاهب و ادیان زیست می­کنند. همیشه شناخت فرقه شیخیه که همواره آنها را دیده ایم و با آنها زندگی کرده ایم جالب بوده ولی جالب اینکه در شهر من مردم شناخت چندانی از شیخیه ندارند و تنها یکی دو مسأله را مطرح کرده اند و می­گویند اینها یعنی شیخیه و بعضی عقاید عجیب و غریب را هم به ایشان نسبت می­دهند. مطالعه در رشته فرق و مذاهب و راهنمایی های اساتید گرامی موجب شد از این فرصت استفاده کرده و یک دوره مطالعه در خصوص عقاید و تاریخ شیخیه داشته باشم و موضوع پایان نامه را هم از همین فرقه که کمتر به آن پرداخته شده اختصاص دهم با مشاوره اساتید گرامی یکی از موضوعات مهم در عقاید شیخیه یعنی رکن رابع را برای این منظور انتخاب کرده و با مطالعه آثار دست اول و کتابهای فرقه های گوناگون شیخیه سعی کرده ام آنچه خودشان گفته اند را بیان و نقد نمایم و با سفر به مشهد مقدس و دیدار با سران گروه همدانیه این فرقه و نیز ملاقات با روحانیون و بزرگان شیخیه کرمان از جمله فرزند شیخ عبدالرضا خان (سرکار آقای شیخیه که در سال 1358 هـ ش در کرمان ترور شده و رهبری فرقه از آن پس در بصره عراق مستقر شده است) مطالبی را جمع کرده و حاصل آن جزوه تحقیق پیش روست که امیدوارم قضاوتی بی طرف و واقع بینانه بدست خواننده بدهد و عاملی برای درک متقابل میان گروه های شیعه گردد.

ظهور شیخ احمد احسایی (1166- 1241 هـ ق) در جامعه آشفته و به هم ریخته ایران در دوران قاجار و پاسخ گویی اوبه شبهات و سؤالاتی که بواسطه تقابل فرهنگ غرب با عقاید وباورهای سنتی جامعه شیعه ایران بوجود آمده بود از سویی موجب شهرت و نام آوری این دانشمند شیعه در میان شیعیان شد.

با بررسی اوضاع اجتماعی ایران در آن دوران در می‌یابیم سقوط قدرت حکومت ایران و امپراطوری صفویه و احساس ضعف و سستی در میان جامعه شیعه و بی کفایتی حاکمان قاجار که منجر به دخالت آشکار و همه جانبه غربیان در ایران گردید مقدمات پیدایش حرکتهای مختلف اصلاحی و دینی در میان جامعه را پدیدار ساخته و سیاست حمایتگرانه اجانب بخصوص انگلستان از ایجاد تفرقه در میان امت اسلام هم بر این آتش دامن ‌زد. لذا بیشترین تفرقه­ها و ایجاد شعبه و انشعاب در میان جامعه اسلام در این دوران مشاهد می‌شود. بیانات شیخ احمد در تفسیر آموزه های دینی موجب پیدایش تفکری شد که به شیخیگری معروف گشت و پیروان و جانشینان شیخ احمد با ادامه دادن این تفکر با توجه به شرایط موجود اجتماع ایران تبدیل به یک گروه و فرقه گردیدند و برداشتهای غلط از این بیانات و تفکر فتنه بابیت و بهائیت در جامعه ایرانی را به دنبال داشت که بلایی خانمانسوز بود و آتشی در میان اجتماع افکند که فجایع و جنایات فراوان در سراسر ایران را به همراه داشت و همین ترس مردم و علماء از ایجاد فرقه و انحراف در دین موجب شد که با آن گروه از شیعیان که خود را پیروان شیخ احمد می‌دانستند هم به گونه ای برخورد شود که آنها را از دین خارج و مرتد اعلام کنند و نزاع و اختلاف زیادی در بین شیعیان رخ دهد و در این میان نقد صحیح و بی طرف و منصفانه ای از آراء و نظرات شیخیه به عمل نمی‌آمد و همه تحت تأثیر شرایط تخاصم موجود اظهار نظر می‌کردند و آتش فتنه را می‌افروختند و شاید بتوان چنین گفت که علی رغم وجود اختلافات اعتقادی و کلامی در میان شیخیه و سایر شیعیان این جدا شدن و گروه بندی بیشتر به مسایل اجتماعی و تقابل طبقاتی بر می‌گردد تا مسایل اعتقادی و دینی. به هر حال این مقاله می‌کوشد تا با تبیین روشنی از مفهوم رکن رابع در آثار شیخیه  به این موضوع بپردازند که آیا شیخیه کرمانی و شیخیه همدانی در این اعتقاد مشترکند یا با هم اختلاف دارند و نقد و اختلاف شیخیه همدان بر اعتقاد «رکن رابع» با تعریف کرمانی آن چیست تا با این بررسی به واقعیت اختلاف و تفاوت نگاه دو گروه از پیروان شیخ احمد برسیم. و به صورتی منصفانه فارغ از افراط و تفریط های گذشته به واقعیت موضوع دست یابیم. و به نظر می­رسد طرح اینگونه بحثها در تقریب بین گروه های شیعه و فهم مراد و منظور این فرقه ها و نقد علمی آن نظرات به منظور نزدیک­تر شدن دیدگاهها و غربال و تفکیک اعتقادات و مجادله های علمی و ایجاد فضای تفاهم در میان شیعیان ضروری به نظر می­رسد و موجب حذف مخالفتهای متعصبانه و عاری از دلیل می­گردد که در این دوران ضرورت آن در جهت حفظ وحدت مسلمین خصوصاً شیعیان بیش از پیش محسوس می­باشد.

به این منظور باید به این سؤال اساسی پاسخ گفت که آیا واقعاً شیخیه همدان بر نظریه رکن رابع انتقاد و نقد دارند و نقد ایشان بر اعتقاد رکن رابع که توسط شیخیه کرمان مطرح شده چیست؟ و سوالی که باید به آن نیز پرداخت نظر شیخیه کرمان در خصوص «رکن رابع» است که علی رغم وجود این اختلاف در میان شیخیه و نقدنویسی­های زیاد فی مابین این دو گروه کسی اثر مستقلی برای بیان این دو دیدگاه در خصوص رکن رابع ننگاشته و تألیف رساله ای مستقل پیرامون آن را مشاهده نکردیم و تنها نقدهای کلی بر اصل رکن رابع آن هم در کنار نقد بر سایر تفکران شیخیه در آثار علمای شیعه دیده می­شود. بدیهی است در راه انجام این تحقیق عدم دسترسی آسان به تمامی منابع و نیز وجود آثار نقد و یا ردیه­های بر علیه شیخیه که با دو نوع دیدگاه جانبدارانه و یا مخالفت افراطی نوشته شده­اند کار را برای داوری و تشخیص اعتقادات واقعی ایشان سخت می­کند که این دو عامل از موانع تحقیق در این موضوع به شمار می­رود ولی به هر حال با امید خدا به شیوه مطالعه کتابخانه­ای و حضور میدانی در میان شیخیه و انجام مصاحبه از ایشان این تحقیق انجام می­پذیرد و گمان و فرض ما بر این است که شیخیه همدان هم بحث رکن رابع را پذیرفته و در آن با شیخیه کرمان اختلاف نداشته باشند ولی تفسیر کرمانی از این اصل اعتقادی و محدود کردن آن در ناطق واحد شیعی است که موجب اختلاف و پدید آمدن تمامی انتقادات از جانب شیخیه همدان گردیده است.

و در اینجا بر خویش فرض می‌دانم از راهنمایی­ها و زحمات اساتید بزرگوار خصوصاً جناب حجة الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان بعنوان استاد راهنما و جناب حجة الاسلام و المسلمین رضانژاد بعنوان استاد مشاور تشکر و قدردانی نمایم و نیز از راهنمایی های استاد بزرگوار سید علی موسوی نژاد که رسیدن به این عنوان تحقیق و شروع کار و مطالعه با راهنمایی­ها و مشاوره های ارزشمند ایشان شکل گرفت تقدیر و تشکر می‌نمایم و از درگاه ایزد متعال برای همه این عزیزان توفیق روزافزون و حسن عاقبت مسئلت می‌نمایم.

فصل اول

مقدمه:

شیخیه به گروهی از شیعیان امامیه گویند که در پاره‌ای اعتقادات از نظرات شیخ احمد احسایی پیروی کرده و به واسطه شرایط اجتماعی دوران آغاز این نظریات و مخالفت‌ها و نفی و اثبات علماء، به صورت فرقه‌ای در میان شیعیان اثنی عشری در آمدند. این گروه را به واسطه انتساب به مؤسس و نظریه پرداز آن، شیخ احمد احسایی (رجب 1166ـ ذیقعده 1241) که در اصطلاح شیخیه او را شیخ جلیل می‌نامند[1] به نام «شیخیه» نامیده و بدین نام معروف گردیده‌اند.[2] اگرچه در ابتدا و در زمان خود شیخ احمد، چنین تقسیم و جدایی میان شیعیان نبود ولی به تدریج با شکل گرفتن گفتمان خاص و تقریر نظرات شیخ احمد، توسط شاگردان و پیروان وی، رفته رفته گروهی که معتقد به افکار و نظریات شیخ احمد بودند، به صورت فرقه‌ای خاص و جدا از سایر شیعیان شناخته شده و عنوان «شیخیه» به آن گروه اطلاق گردید که به این جدایی و نام گذاری در آثار سید کاظم رشتی اشاره شده است و در دلیل المتحیرین گفته است «علت نامیدن ایشان به شیخیه پیروی از شیخ احمد است[3]». در مقابل، به سایر شیعیان بالاسری می‌گفتند و این نام از آنجا نشأت گرفته بود که شیعه نماز خواندن در بالاسر قبور مطهر معصومینb را جایز می‌شمارد در حالی که پیروان شیخ احمد آنرا حرام می‌دانند و لازم می‌دانند نمازگزار در پشت سر قبر، به گونه‌ای که قبر مطهر را در پیش رو دارد، نماز بخواند و اقامه نماز در بالای سر قبور مطهر معصومینb را حرام می‌دانند.

البته این اختلاف یکی از موارد فرعی اختلاف بین علماء شیعه و پیروان شیخ احمد احسایی بود که در ادامه اجمالاً به ذکر این موارد خلاف و عقاید خاص ایشان، اشاره خواهیم نمود. اما برای بررسی اینکه چرا و چگونه این جدایی در میان شیعیان رخ داد و مسائلی که تنها می‌توانست در حد یک اختلاف تئوری و نظریه‌ی علمی در میان علمای شیعه باشد و چون سایر اختلافات نظری در حوزه‌های علمیه مورد بحث قرار گیرد، منشاء پیدایش فرقه‌ای در میان شیعه گردیده و موجبات درگیری و نزاع‌های اجتماعی طی سالیان متمادی را فراهم آورد، مسأله‌ایست که در بررسی سیر تاریخی و روند شکل‌گیری این فرقه و نیز دقت در شرایط زمانی و اجتماعی خاص تکوین این فرقه روشن خواهد شد که ارتباط مستقیم با موضوع بحث ما در این رساله ندارد و لذا تنها در این فصل اشاره ای به آن خواهیم نمود.

 تاریخ پیدایش

در دوران حکومت صفویان در ایران، علماء شیعه دارای منزلت و اعتبار اجتماعی و سیاسی شدند و اگرچه این اهمیت موجب ارتقاء و پیشرفت علمی حوزه‌ها و شکوفایی علوم و نظرات علمی در میان دانشمندان شیعه شد ولی باعث صف‌بندی‌ها و جبهه‌گیری‌های زیاد در بین علماء نیز گردید و هر روز به بهانه طرح نظریه و برداشتی از دین، گروهی مورد حمله سایرین قرار می‌گرفتند که این شیوه غلط، موجب وارد آمدن خسارات زیاد به فضای علمی حوزه‌ها گردید و بسیاری از انرژی‌ها و توان علمی بزرگان، در مسیر جنگ فرقه‌ها هزینه ‌شد. یکی از فتنه‌های بزرگ حوزه علمیه شیعه در نجف ـ پایتخت علمی تشیع، جریان جدال میان اخباریون و اصولیون بود که در سالهای پایانی قرن دوازدهم و آغازین سالهای قرن سیزدهم، بیشترین نزاع بین این دو گروه اتفاق افتاد و با نوشتن کتابهای زیاد در این سالها بر علیه اخباریون این دعواها رواج یافت[4] و در دورانی که کم‌کم این جنگ به نفع اصولیون ادامه پیدا می‌کرد و فضای علمی به گونه‌ای شده بود که اخباریون مهجور و مغلوب می‌شدند، شیخ احمد احسایی یکی از علمای شیعه با گرایشات تند اخباری در حوزه علمی شیعه ظهور کرد که با او مخالفت‌های زیادی شد. حتی بعضی علماء حکم به تکفیر او دادند.[5]

شیخ احمد با این رویکرد علمی و امتزاج آن با مشرب عرفانی به بیان و تبیین متفاوتی در بعضی حوزه‌های اعتقادی پرداخت که موجب نظرات متفاوت و متضادی از سوی علمای شیعه هم عصر خود گردید. بعضی او را فرزانه و عالمی بی‌همتا می‌پنداشتند و نظرات او را بدیع دانسته و شرح و توضیح می‌دادند و گروهی او را تکفیر و خارج از دین معرفی می‌کردند. افرادی چون سید کاظم رشتی که شاگرد و مرید شیخ بود او را می­ستود مثل این تعابیر: «شیخ جلیل و عالم نبیل فهو الشیخ احمد بن زین الدین ابراهیم بن صغیر بن واغر بن راشد بن دهیم بن شمروخ ال صغر المسیطرفی الاحسائی وحید عصر و یگانه دهری که اخذ کرده است علوم را از معدنش و برداشته است از منبعش که عبارت باشد از ائمه اطهار b و این علوم در خوابهای صادق و نومهایی صالح از ائمه هدی علیهم السلام به آن جناب می­رسید و شبهه و ریبی در این نیست که شیطان بصورتهای مبارکه ایشان متصور نمی­تواند شد و خود را به ایشان مشتبه نمی­تواند نمود … [6]» همانگونه که تصریح کرده ایشان اعتقاد دارند شیخ علوم را از اهل بیت گرفته و نقل کرده است و در عالم خواب علوم را از ائمه گرفته و به قولی علم او اکتسابی از استاد به طریق متعارف نبوده و از اصل آن به طریق کشف و شهود دریافت کرده و در همین بیان به یک ایراد و اشکال احتمالی هم پاسخ می­دهد و آن اینکه ممکن است کسی بگوید خواب است و در خواب ممکن است شیطان بر انسان ظاهر شده و نظراتش را به انسان القاء کند. وی در اینجا می­گوید که شیطان نمی­تواند به صورت ائمه طاهرینb درآید و بنابراین خوابهای شیخ احمد احسایی همه صحیح و قول ائمه به او بوده است که در خواب بیان نموده­اند. که البته اثبات اینگونه ادعاها مشکل و حتی بعضاً دچار خدشه است. و در جای دیگر به صورتی مبالغه آمیز بیان می­کند که: «آن جناب در علم عروض سمیر و در علم موسیقی عدیم النظیر بود در علم نحو استاد اهل آن فن بود چنانکه سیبویه در نحو و خلیل در صرف از تلامیذ او شمرده می­شدند و در علم معانی و بیان مقننن و صاحب تاسیس و در علم نجوم علمایی آن را رئیس می­بودند. چنانکه بیان فرمود از احکام نجوم مسائلی را که بر اهل آن مخفی و غیر معلوم بود و …. در علم فقه اعلم فقها و مجتهدین و صاحب قوه قدسیه و ملکه الهیه و مطلع بر جمیع فتاوی و اقوال بود و… و همچنین در علم کلام و حکمت عملیه و نظریه و اقسام آن اصولاً و فروعاً متفق علیه کلست که نه از گذشتگان کسی بر او سبقت یافته و نه از آیندگان احدی بر آن مقام تواند رسید …[7]» و یا علمایی هم چون حاج محمد ابراهیم کلباسی معتقد بود: «اینکه علمایی شیخ احمد را بیرون از راه تشیع می‌پندارند، ناشی از دو عامل است:

آسان فهم نبودن برخی نظرات شیخ

تندروی‌های هر دو گروه موافق و مخالف که برخی اوقات با آگاهی هم همراه نیست.[8]»

مرحوم کلباسی بعد از مرگ شیخ در اصفهان سه روز عزای عمومی اعلام می‌کند و در مقابل کسانی چون ملا محمد تقی برغانی از علماء صاحب نفوذ قزوین، که شیخ احمد را تکفیر و بر علیه او اقدام می‌نماید و موضع مخالف می‌گیرد.[9] و برخی علمای معاصر او شیخ را تکفیر کردند بواسطه نظریه او در خصوص معاد یا غلو و سایر مطالب که به نقل کتاب قصص العلما: «شهید ثالث (ملا محمد بورغانی) ملا محمد جعفر استرآبادی، ملا آقای دربندی شریف العلما، آقا سید ابراهیم شیخ محمد حسین صاحب فصول، شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر بلکه اکثری از فقهاء عصر ایشان را تکفیر نموده­اند…[10] ». به نظر برخی «حسادت و انگیزه‌های بشری به واسطه استقبال از شیخ موجب تکفیر او گردید که موقعیت برخی را به خطر انداخت.»[11] که البته این نظر جانبدارانه، غیر صحیح و تهمتی بیش نیست.

ولی به هر حال این تقابل نظرات موجب شهرت روز افزون شیخ احمد گردید و سفر او به ایران، به واسطه اختلاط دین و سیاست در ایران و استفاده پادشاهان از علماء و نیز به هم ریختگی اوضاع دوران قاجار، در زمان فتحعلی شاه قاجار مقدمه شهرت و مقبولیت شیخ احمد احسایی در ایران شد.[12]  به علاوه طرح مطالب جدید و نظرات بدیع در بعضی مسائل از جمله: معاد، اعتقاد به امام زمانf و شیعه کامل از سوی شیخ احمد موجب پیدا شدن گروهی از مریدان وی به عنوان شارحان نظریات شیخ گردید که کم‌کم رنگ فرقه و گروهی خاص به خود گرفت و مقدمه پیدایش دو فرقه جنجالی و حادثه‌ساز پس از شیخ احمد گردید.

بابیه و شیخیه که هر دو گروه، اعتقادات خود را منتسب به نظریات شیخ احمد احسایی و برگرفته از آراء او می‌دانستند، به شدت با یکدیگر مخالف بوده و در رد یکدیگر کمال سعی را می‌نمودند. در این میان شیخیه بیشتر خود را پیرو آثار و افکار شیخ می‌دانستند و اصولاً ایشان را به‌ واسطه‌ی انتساب به شیخ احمد احسایی بدین نام می‌شناسند. اما آیا خود شیخ قصد ایجاد گروه و فرقه‌ای جدید و با گفتمان مشخص داشته یا خیر؟ آنچه به نظر می‌رسد، این است که او چنین نکرده و در دوران حیاط او چنین فرقه ‌سازی‌هایی نشده است و صرفاًً بیان نظراتی علمی بوده است. اگرچه در مقابل، بعضی شخص شیخ را مؤسس و بنیان‌گزار فرقه شیخیه می‌دانند و خود شیخیه هم بر این امر اصرار دارند و نظر برخی محققین هم این مسئله را تایید می‌کند که «شیخ احمد خود را شیخ دانست، فخر کرد، خود را شیعه خالص نامید و دیگران را گمراه و به تدریج ریاست شیخ احمد تثبیت شد.»[13] در مقابل گروهی از محققین و مستشرقین بر این باورند که «تردیدی نیست که شیخ هرگز خیال این را که مؤسس مکتبی متمایز باشد، نکرده است.»[14] در هر صورت تا زمان حیات شیخ احمد چنین دسته بندی در میان شیعه بوجود نیامده بود و عملاً بعد از مرگ شیخ با ترویج و توضیح افکار و نظرات شیخ توسط شاگردان و جانشینان وی گروهی با گفتمان مشخص بنام شیخیه پدیدار گردید.

بعد از مرگ شیخ احمد در سال 1241 هجری قمری، شاگردان او در حلقه درس سید کاظم رشتی گرد آمده و به تبیین و تفسیر افکار و نظرات او پرداختند. سید کاظم رشتی(1212ـ 1259 هـ.ق) به واسطه‌ی موقعیت خویش در بین سایر شاگردان شیخ، سمت جانشینی و مرجعیت پیروان شیخ را یافت. سید کاظم مورد احترام شیخ بود به گونه ای که «شیخ احمد به سید رشتی بسیار احترام می­کرد و تا او در مجلس درس حاضر نمی شد به درس گفتن شروع نمی کرد پس از وفات شیخ احمد پیروان وی بی اختلاف کلمه سید رشتی را نایب مناسب وی و پیشوای خویش دانستند …[15] » وی که در آن هنگام جوانی بیش نبود، در حالی زعامت پیروان شیخ احمد در کربلا را به دست گرفت که تعداد زیادی از شاگردان شیخ ـ که از بزرگان مجتهدین و ریش سفیدان علماء بودند ـ در حوزه علمیه نجف و کربلا دارای موقعیت و محفل درس و صاحب جایگاه اجتماعی بودند ولی به واسطه‌ی صراحت و شجاعت سید کاظم رشتی در بیان عقاید خاص شیخ احمد و محکم‌تر بودن او در پذیرش و بیان اعتقادات و افکار شیخ، این سید رشتی بود که عملاً پیشوایی مریدان شیخ احمد احسایی را عهده‌دار شد. او با توجه به اقامتش در کربلا، از ایام خاص حضور شیعیان در کربلا در جهت تبلیغ و گسترش افکار شیخ احمد استفاده کامل برده و از مناسبت‌هایی چون عاشورا، عرفه، اربعین و غدیر که از همه‌ی بلاد، شیعیان در کربلا گرد هم می‌آمدند، در راستای این هدف، استفاده برده و کارهای فراوان می‌نمود و کم‌کم در بلاد مختلف اسلامی چون هند و حجاز و شام و ایران، طرفدارانی پیدا ‌کرد. علاوه بر این، درگیری‌های سیاسی آن دوران و تنش میان امپراطوری عثمانی و دولت استعمارگر انگلیس هم، فضای بهتری برای کار سید فراهم می‌آورد. چرا که عثمانی‌ها در دوران اقتدار خود با فعالیت‌های شیعیان، به شدت مقابله می‌کردند و در این دوران که انگلستان قصد جدا کردن عراق از عثمانی را داشت، به شکل‌های مختلف از جمله مسائل دینی و طایفه‌ای و اختلافات بین مذاهب برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کرد. از طرف دیگر به واسطه تبلیغ بعضی از روحانیان نزدیک به دربار قاجاریه و نیز دوستی سید کاظم با تبعیدیان ایران ـ که به عراق فرستاده می‌شدند ـ شاهزادگان قاجار به شیخیه تمایل پیدا کردند و افکار شیخ احمد در میان درباریان ایران طرفدارانی پیدا کرد.[16] در نهایت همه‌ی این عوامل، موجب گسترش افکار شیخیه، خصوصاً در ایران گردید.

همزمان با زعامت سید کاظم رشتی ـ دو خاندان علمی در منطقه تبریزوآذربایجان نیز افکار وتعالیم شیخ احمد را نشر می‌دادند که به شیخیه آذربایجان نامبردار گردیدند. خاندان ثقه الاسلام که فرزندان میرزا شفیع از شاگردان شیخ احمد بودند. همچنین خاندان حجت الاسلام میرزا محمد مامقانی که او نیز از شاگردان شیخ احمد بود و سه پسر او و یکی از نوه‌های او سلسله اهل علم در این خاندان را تشکیل می‌دادند که سالها در آن دیار به تبلیغ تشیع با دیدگاههای شیخ احمد مشغول بودند و هر یک صاحب تالیفات و کتبی در این مسیر می‌باشند و علی رغم اختلافات جزئی در برخی مطالب همه این علما جزو شیخیه آذربایجان شمرده می‌شوند. با کشته شدن سید کاظم رشتی در سال (1259هـ ق) انشقاق دیگری در میان پیروان شیخ احمد بوجود آمد یکی از شاگردان سید کاظم بنام شیخ حسن گوهر در کربلا ریاست شیخیه را بر عهده گرفت و مدعی جانشینی سید کاظم گشت و پیروانی هم از جماعت شیخیه اطراف او را گرفته و بعد از او هم میرزا محمد باقر اسکوئی و فرزندان وی این سلسله را ادامه دادند که با نوشته شدن کتاب احقاق الحق توسط میرزا موسی اسکوئی به شیخیه احقاقی معروف گردیدند که امروزه بیشتر در کویت مستقر بوده و مرکز فعالیتهای ایشان است.[17]

از سوئی دیگر در دیاری دورتر یکی دیگر از شاگردان مقرب سید کاظم بنام حاج محمد کریم خان کرمانی عَلَم جانشینی اورا بر افراشت و رهبری شیخیه کرمان را بر عهده گرفت و با نفوذ اجتماعی و قدرت اقتصادی که بواسطه خانواده خود داشت به ترویج افکار شیخ و سید پرداخت و موقعیت خویش و شیخیه را استحکام بخشید و بعد از او هم این سلسله در فرزندان وی ادامه یافت تا در سال (1358هـ ش) با ترور و قتل عبد الرضا خان که رهبری شیخیه کرمان را بر عهده داشت این منصب به سید علی موسوی یکی از شاگردان ابوالقاسم خان ابراهیمی رسید که قبل از آن هم بعنوان نماینده و وکیل رهبران شیخیه کرمانی در جنوب عراق فعالیت می‌کرد هم اینک نیز بعنوان مرجعیت و رهبر ایشان محل مراجعات شیخیه کریم خانیه از کرمان و عراق است.[18]

مرکزیت فعالان این گروه در کرمان بوده و دارای امکانات و مدرسه و کتابخانه و چاپخانه بوده‌اند که در سالهای اخیر مقداری از آزادی عمل ایشان کاسته و محدودتر شده اند.

بعد از مرگ حاج محمد کریم خان اختلافی بر سر جانشینی او بین فرزندانش رخ داد ولی با غلبه محمد خان و طرفدارانش سلسله شیخیه کرمان ادامه یافت و حاج رحیم خان و پیروانش تضعیف و محو گردیدند ولی با توجه به اختلاف در برداشت مفهوم رکن رابع میرزا محمد باقر که از بارزترین شاگران حاج محمد کریم خان بوده به همراه تعدادی دیگر از علمای شیخیه کرمانی با نظر حاج محمد خان که رکن رابع را به ناطق واحد شیعی تفسیر کرده بود مخالفت کرده و از آنها جدا می‌گردند و چونکه حاج محمد باقر به عنوان نماینده حاج محمد کریم خان کرمانی در منطقه همدان بود این شاخه از شیخیه به شیخیه همدان معرفی گردیدند که اینک در مشهد مقدس و جندق پیروانی داشته و علمایی پیرو نظرات ایشان بوده و هستند.

بنابر این توضیحات می‌توان شیخیه را به گروههای زیر تقسیم کرد.

شیخیه آذربایجان (شفیعیه) ـ پیروان میرزا شفیع تبریزی ـ از شاگردان شیخ احمد احسائی.

شیخیه کرمانی (کریم خانیه) ـ پیروان حاج محمد کریم خان کرمانی. از شاگردان سید کاظم.

شیخیه احقاقی ـ پیروان میرزا حسن گوهر ـ از شاگردان سید کاظم.

شیخیه همدان (باقریه) ـ پیروان حاج محمد باقر همدانی ـ از شاگردان حاج محمد کریم خان کرمانی.

مشکور، دکتر محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، ص 266

محمد کریم خان کرمانی، هدایه الطالبین، ص 85

سید کاظم رشتی، دلیل المتحیرین، ص 13

آل طالقانی، سید محمد حسن، شیخیه…، ص 39

[5] . مدرسی چهار دهی، مرتضی، شیخیگری بابیگری، ج 1، ص 31

[6]. سید کاظم رشتی، دلیل المتحیرین. ص 13

[7]. سید کاظم رشتی، دلیل المتحیرین. ص 16-19

مدخل احسایی، دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی، ج 6، ص 664

کربن، مکتب شیخی، ص 32

[10]. میرزا محمد تنکابنی، قصص العلماء، ص 44

[11]. کربن، مکتب شیخی، ص 32

[12]. آل‌طالقانی، سید محمد حسن، شیخیه…، ص 229

[13]. مدرسی جهار دهی، مرتضی، شیخیگری بابیگری، ج 1، ص 36

[14]. کربن، هنری، مکتب شیخی، ص 2

[15]. رضانژاد، عز الدین، مجله انتظار، سال دوم، شماره چهارم، ص 270

[16]. آل طالقانی، سید محمد حسن، شیخیه…، ص 47.

سایت ندای حق www.nadayehagh.com

اظهارات فرزند عبدالرضاخان، حجة الاسلام ابراهیمی، تیر ماه 1391، مسجد شیخیه کرمان.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122