پايان نامه انگيزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچيان مسابقات کاراته

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه انگيزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچيان مسابقات کاراته یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه انگيزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچيان مسابقات کاراته بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 بيان مسأله: 3
1-2 اهمیت و ضرورت 5
1-3 اهداف تحقيق: 7
1-3-1 هدف کلی: 7
1-3-2 اهداف ویژه: 7
1-4 سؤال‌های تحقیق: 8
1-5 فرضيه‏هاي تحقیق: 8
1-5-1 فرضیه اصلی: 8
1-5-2 فرضیه های فرعی: 8
1-6 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی: 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 کاراته 11
2-1-1 تاریخچه پیدایش کاراته در جهان: 11
2-1-2 تاریخچه کاراته در ایران: 12
2-1-3 کاراته- دو چیست؟ 14
2-1-4 تکامل کاراته: 15
2-2 تماشاگران: 15
2-2-1 انواع تماشاگران 16
2-2-3 چارچوب روانی – اجتماعی برای بررسی تماشاگران 16
2-2-4 تأثیرات تماشاگران و ماهیت وظیفه حرکتی 17
2-2-5 مدلهای تفسیر کننده تاثیر تماشاگران 18
2-2-6 تاثیرات تماشاگران (پاره ای عوامل تاثیرگذار) 20
2-3 بازاريابي در ورزش 24
2-3-1 بازاريابي 24
2-3-2 تقسیمات بازاریابی ورزشی 25
2-3-3 محصول و خدمت 26
2-3-4 بازار 28
2-3-5 مصرف كنندگان 29
2-3-6 تقسيم بندي بازار 29
2-3-7 آميزه بازاريابي 29
2-3-8 آميخته بازاريابي خدمت ورزشي 32
2-3-9 استراتژي بازاريابي 33
2-3-9-1 استراتژي بازاريابي و رفتار مصرف كننده 34
2-3-9-2 رفتار مصرف كننده 34
2-3-9-3 الگوي رفتار مصرف كننده 34
2-3-10 ماهيت رفتار مصرف كننده 35
2-3-11 عواملي كه بر رفتار مصرف كننده اثر مي گذارند 37
2-3-12 فرآیند ارتباط در فروش میان تماشاگران به عنوان مصرف کنندگان: 39
2- 3-13 تشخیص قهرمان 41
2-3-14 تماشاگران به عنوان مصرف کنندگان 42
2-3-15 عوامل موثر در حضور و عدم حضور 42
2-4 انگيزش 44
2-4-1 تئوري فرويد درباره انگيزش 44
2-4-2 تئوري انگيزشي هرزبرگ 45
2-4-3 تئوري مازلو درباره انگيزش 45
2-4-5 تئوري انگيزش و استراتژي 47
2-4-6 انگيزه هاي متدوال در طرفداران ورزش 47
2-4-7 انگيزه گريز 48
2-4-8 انگيزه سرگرمي 48
2-4-9 تفاوت هاي جمعيت شناختي در انگيزه هاي طرفداران ورزشي 49
2-4-10 انگيزه هاي دروني و بيروني طرفداران ورزش 49
2-5 پيشينه تحقيق 50
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 روش تحقيق 59
3-2 روش و ابزارگرد آوري اطلاعات 59
3-2-1 پرسشنامه انگيزه هاي حضور تماشاگران 59
3-3 جامعه و نمونه آماری 60
3-4 روش نمونه گيري 61
3-5 متغير هاي تحقيق 61
3-6 اعتبار پرسشنامه 62
3-7 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 62
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی 64
4-2 بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی 72
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 بحث و نتیجه گیری: 82
5-1-1 یافته های توصیفی: 83
5-2 پیشنهادهای تحقیق: 85
5-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده: 86
5-4 محدودیت های تحقیق: 86
پیوست هاو ضمائم
منابع

منابع فارسی:

آندروف،ولادبمیر، فرانسواسیس، ژان 1380 اقتصاد ورزش ترجمه اله ورد جزایر چ اول انتشارات علم و ورزش

بیکر ترز ال، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، 1381، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.

حسن زاده،مهرداد1384بازاریابی ورزشی-اتنشارات پرسمان

حقیقی، محمد علی1382-مدیریت رفتار سازمانی چ دوم انتشارات ترمه ص 77

خاکی،غلامرضا1384 روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی انتشارات بازتاب ص202

خلیل آباد، غلام1373بررسی انگیزه های افراد شرکت کننده در ورزش های همگانی شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تربیت معلم

دلاور، علی، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، 1385، چاپ 21، تهران، نشر ویرایش.

شفیع زاده، علی وخلجی حسن1380بررسی ارتباط انگیزش با عوامل آمادگی جسمانی، مهارتی وعلمی معلمان تربیت بدنی،پژوهش در علوم ورزش

معصومی، سیاوش1387بررسی انگیزها و عوامل موثر بر حضور تماشاگران در بازی فوتبال، پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مدیریت

نائلی، محمد علی1373انگیزش در سازمان ها، چ اول نشر دانشگاه شهید چمران اهواز

وثوقی، منصور وخسروی نژاد، سید محسن1388بررسی عوامل فرهنگی-اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال.پژوهش نامه اجتماعی سال سوم شماره اول بهار88

تن زاده احد، بزرگان کاراته، سال 1369، انتشارات مرکز نشر هنرهای رزمی ایران، تهران

گیچین فوناکوشی، راه کاراته راه زندگی من، سال 1376، چاپ دوم، ترجمه روبن شاهوردیان، انتشارات علم و حرکت، تهران

منوچهر حاجی محمدیان، شوتوکان کاراته دو بین المللی، سال 1379، انتشارات گیل، تهران

ماسوتاسو اویاما، طریقت کیوکوشین، سال 1389، چاپ دوم، ترجمه روبن شاهوردیان، انتشارات علم و حرکت.

کنی صابونی، شیتوریو کاراته دو، سال 1373، ترجمه محمدعلی مردانی، انتشارات المپیک ورزش، اصفهان

هیروکازوکانازاوا، کانازاوا کاراته، سال 1372، ترجمه مهندس منوچهر اصلانیان، انتشارات مترجم، تهران

دکتر مهرداد محرم زاده، مدیریت بازرگانی ورزشی، سال 1388، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، چاپ دوم

نادر شکری، مجموعه قوانین و مقررات ورزشی، سال 1389، انتشارات موسسه نشر شهر، تهران

محمدعلی زمانی، آیین نامه اجرای برگزاری لیگ های قهرمانی باشگاه های کاراته کشور، سال 1386، ناشر فدراسیون کاراته، تهران

دکتر فریدون تندنویس، حرکت شناسی، سال 1364، انتشارات دانشگاه تربیت معلم تهران، چاپ هشتم.

امین انورالخولی، ورزش و جامعه سال 1383، ترجمه حمیدرضا شیخی، انتشارات سمت چاپ دوم، آستان قدس رضوی

علی و محمود آرین خو، از بدو تولد تا تکامل، سال 1371، انتشارات علم و ورزش، چاپ چهارم تهران

سال 1386، تالیف محمدعلی زمانی

منابع لاتين

cialdini, R.B & Etal…1976 Basking in reflected glory: Three (Football) Field studies journal of personality and social psychology ,34,366-375.

Dietz – Unler , Beth & Etal … 2000, sex differences in sport fan behavior and reasons for being a sport fan journal of sport behavior, Vol23.

Fallahi A & Etal…2011, matches in Iranian professional league within age groups. World journal of sport sciences 4(2):159-165-2011.ISSN 2078- 4724.

Gordon R. Foxall. Ronald E. Goldsmith, 1994, consumer psychology for marketing, USA: Routledge.

Hj Mohdpilus.A & Etal … 2010 the relationship of sports cape. Motivation, loyalty satisfaction and intention to watch Malaysia cup football. American journal of scientific research. ISSN 1450223XISSUE.

Hj Mohdpilus. A …2009 Hubungan antara persepsi terna­dap’s cape dengan kepuasanpenonton dankeinginan Menonton semula dalam kalangan penonton bola sepek pi­ala Malaysiadi stadium university putra Malaysia.

چکیده

اين تحقيق با هدف بررسی “انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران” انجام گرفته است.  روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام علاقه مندان و تماشاگران به مسابقات کاراته در شهر تهران می باشند که در تاریخ 5/7/1392 در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران که در نوبت صبح و عصر برگزار گردید بر اساس تخمین محقق و نظر مسئولان برگزاری مسابقات تعداد تماشاگران را حدود 1000نفر بوده است که 278 پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.  روش نمونه گیری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، تصادفی می‌باشد.

بررسی‌های انجام شده در این پژوهش نشان داد که بین میزان حمایت از تیم و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود ندارد، علاقه مندی و حمایت از تیم عامل مهمی است که نشان می‌دهد تماشاگران به تیم محبوب خود علاقه داشته و جهت حمایت از تیم محبوبشان به تماشای مسابقات می آیند. همچنین علاقه مندی نشان می‌دهد که علاقه بالایی در بین طرفداران نسبت به تیم وجود دارد و این علاقه به مرور زمان ایجاد شده و گسترش یافته است، حال حفظ این علاقه مندی به تیم برعهده بازاریابان ورزشی و مدیران تیم می باشد.

بین میزان علاقه به بازیکن خاص و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود ندارد.

بین میزان گریز و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود ندارد.

بین میزان خدمات رفاهی و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود ندارد.

بین میزان هیجان مسابقات و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود دارد.

بین میزان علم به کاراته و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود دارد.

بین میزان پیروزی نیابتی و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود ندارد.

بین میزان بازی پایاپای و حضور تماشاگران رابطه معنی داری وجود ندارد.

بین میزان سرگرم کنندگی بازیها و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران رابطه معنا داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: انگیزه ها و عوامل، حضور تماشاچیان، مسابقات کاراته، شهر تهران

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

ورزش یکی از پدیده های دنیای امروز است که با ابعاد زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناسی انسان ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. توجه علوم مختلف به ورزش موجب شده است که علوم تخصصی مرتبط با ورزش و ابعاد مختلف انسان به وجود آید و هدف این علوم کمک به انسان برای سالم ماندن، ماهر شدن، عملکرد بهتر داشتن و اجتماعی شدن است (عبدلی، 1384).

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و همزمان با آن موفقیتهای روز افزون در علوم ورزشی، سبب شده است تا ورزشکاران و مدال آوران به سوی دانش روز گرایش پیدا کنند تا از این طریق بتوانند در کسب مدالهای قهرمانی در المپیک و بازیهای جهانی و آسیایی موفق عمل نمایند.

برای ازدیاد کارایی در انجام فعالیتهای ورزشی روزمره چه به صورت ورزش قهرمانی و حرفه ای و چه ورزش همگانی، می بایست از کتب علمی آموزشی بهره جست و با شیوه های متعدد در راستای موفقیت در میادین ورزشی بکوشیم  ( بلاند این کالائیس ژرماین 2007).

گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتا ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی مردم، در واقع از لابلای شرایط اجتماعی و اقتصادی سرچشمه می گیرد و این امر بویژه در پی دگرگونیهای ناشی از رهیافتهای تغییر اجتماعی، عوامل انتقال فرهنگی، پیشرفت، شگفت انگیز فناوری و تکامل شیوه های اطلاع رسانی نمایان تر است، از طرف دیگر، شکی نیست که میان ورزش و نیروهای گوناگون اجتماعی تاثیرات متقابلی وجود دارد (انور الخولی، 1383).

در راستای فعالیتهای ورزشی گروهی از افراد بعنوان ورزشکار خود در مسابقات و مبارزات شرکت می کنند و گروههای دیگر که توانایی یا امکان حضور در میادین ورزشی و رویارویی با حریف بطور مستقیم را ندارند. جهت رسیدن به آرزوهای درونی در ورزش مورد علاقه اش خود را در فعالیتهای یک فرد یا گروهی از افراد جامعه تحت عنوان تماشاچی و طرفدار تیم مورد علاقه در ورزشگاه ها حضور پیدا کرده و تیم مورد نظر را تشویق می کند و با پیروزی های تیم شادی کرده و با باخت آن در اندوه شکست می گریند. وجود علاقه مندان و مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشی، هواداران متعصب و پر و پا قرص تیم های ورزشی و هواداران تندرستی و سلامتی که بی وقفه خواهان خدمات مناسب سریع و متنوع ورزشی می باشند باعث شده که ورزش به عنوان یک صنعت پر طرفدار و پر درآمد شناخته شود و رشد فرآینده آن در تمامی حیطه های ممکن از جمله سرگرمی، بازار فروش، آمادگی جسمانی، ورزش حرفه ای، دانشگاهی، کالاها و صنایع ورزشی، جهانگردی، تفریحات سالم و غیره آن را در رده پر در آمد ترین صنایع جهان بویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی در آمده است.

امروزه بازاریابی و سود آوری هدف اساسی اغلب شرکت های دولتی و خصوصی در سراسر جهان است. سرمایه گذاران ورزشی نیز اقدام به احداث فضاها و ارایه خدمات ورزشی تولید پوشاک و لوازم ورزشی و برگزاری مسابقات در آمد زا می نمایند. مشتریان هواداران ورزشی نیز از این محصولات و خدمات ورزشی استفاده می کنند، یکی از خدمات ارائه شده فرصت برای تماشای بازیهای مختلف می باشد (آندروف، 1380).

کاراته دو، ورزش زیبایی است که انسان با دیدن آن از طبیعت و جلوه های پروردگار که در وجود آدمی به ودیعه نهاده لذت می برد. شاید در نگاه اول کاراته ورزش خشنی به نظر بیاید ولی هر کس این دیدگاه را داشته باشد کاملا در اشتباه است زیرا در این ورزش روح لطیفی نهفته است که با تلاش و ممارست بسیار در طی سالیان متمادی می توان به آن رسید و از حرکات آن حظ وافر برد. صلابت و افتادگی از ویژگیهای این ورزش زیبا،آسیایی، جهانی و در آستانه المپیکی شدن می باشد و کاتا نشانه بارز سرعت، قدرت،نرمی، آرامش و لطافت می باشد و به حق که کاتا را شعر کاراته نام نهاده اند (مردانی، 1383).

مفهوم عمیق کاراته موجب گردیده است که این هنر رزمی یکی از ورزشهای پر جاذبه و پر طرفدار در عصر کنونی تبدیل شده است. و امروزه میلیونها نفر در سر تا سر جهان با انگیزه های مختلف به این ورزش روی آورده و سعی در فراگیری فنون آن دارند. از جمله می توان بسط و گسترش این رشته را در کشورمان مثال زد. طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان تربیت بدنی در سال 1379 رشته کاراته پس از رشته های فوتبال و کشتی در رده سوم قرار داشت و امروزه یکی از پر افتخارترین و مدال آورترین رشته های ورزشی کشور از میادین مهم آسیایی و جهانی محسوب می گردد (حسین خان، 1380).

دانش بازاریابی ورزشی از سالهای گذشته اهمیت به سزایی برای فدراسیون ها و سازمان ها ی ورزشی پیدا کرده است. این مهارت و دانش بدان حد اهمیت یافته که آن را بعنوان یکی از اجزای مهم بقای فدراسیون ها و سازمان ها ی ورزش می توان به شمار آورد و این اهمیت به صورت فرآیندهای در حال افزایش است (حسن زاده 1384).

بازاریابی ورزشی می تواند با مشخص کردن انگیزه های موثر بر میزان حضور تماشاگران را،  برای حضور هر چه بیشتر آنان فراهم کند. حضور بیشتر تماشاگران منجر به فروش بیشتر بلیط و سایر خدمات و محصولاتی که توسط ورزشگاه ارائه می شود خواهد شد. تلویزیون و پول، ورزش را به سمت حرفه ای شدن هدایت می کند. در بسیاری از کشورها بحث در آمد زایی باشگاه ها و خودگردان کردن آنها مطرح است. این عامل مهمی برای فراهم کردن در آمد برای تیم ها مخصوصا در کشور ما که به سمت خصوصی سازی حرکت می کنیم می تواند باشد. بررسی انگیزش به زبان ساده پی بردن به این مطلب است که چه چیزی سبب  فعالیت افراد می شود؟ (علوم روانشناسی مدیریت و سازمان 1381). به همین لحاظ پی بردن به انگیزه افراد از نظر مدیران ورزشی بسیار قابل توجه و اهمیت است. مدیری که از انگیزه های تماشاگران آگاه باشد می تواند دلیل رفتارهای آنان را حدس زده و پیش بینی لازم را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات که بر سر راه حضور تماشاگران در ورزشگاه است اقدام نماید.

1-1 بيان مسأله:

انگیزش از دير باز مورد علاقه فلاسفه، اندیشمندان و به ویژه مربیان بزرگ بوده است. از این رو مفهوم انگیزش وشناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می گردند. یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های روانشناسی و مدیریت امروز است وکار علمی و پژوهش گسترده را می‌طلبد. هر یک از دانشمندان در تبیین عوامل انگیزش متاثر از فرهنگ شرایط اجتماعی حاکم نظریه های ابراز داشته اند. جای تردید نیست که توان انگیزش انسان درحدی بوده که توانسته است عصر فرا صنعتی و متعاقب آن عصر تکنولوژی اطلاعات را پایه گذاری کند. علی رغم این همه پیشرفت تکنولوژی، مسایل انسانی بزرگترین گرفتاری عصر ما را به وجود آورده و انگیزش ذهن متخصصان را در سطح وسیعی به خود مشغول داشته است (شفیع زاده، خلجي، 1380).

یکی از وظایف اصلی مدیران، تصمیم گیری و سیاست گذاری برای آینده سازمان خویش است. تجزیه و تحلیل انگیزه های حضور می تواند ابزار مناسبی برای تصمیم گیری مدیران ‌باشد. طرفداران ورزشی با حضور در مسابقات مقدار زیادی پول در جریان این کار خرج می کنند (هاوارد و کرامپتون[1]، 2004).

مدیران و بازاریابان تیم های ورزشی برای افزایش حضورتماشاگران در مسابقات باید از استراتژی‌ها و طرح های نوین بازاریابی استفاده کرده چرا که بهترین راه برای افزایش حضور تماشاگران در بازی است که عوامل و انگیزه های موثر بر حضور چه عوامل روانی و درونی و چه عوامل بیرونی و محیطی شناسایی شده و مقدار تاثیر هر یک بر میزان حضور سنجیده شود.

جنبه خارجی دنبال عواملی مانند سابقه برد و باخت تیم ها، راحتی استادیوم و ویژگی هایش، وضع هوا در روز مسابقه، سطح درآمد تماشاگران، وجود جانشین های سرگرم کننده و غیره است. با رشد صنعت ورزش، مدیران ورزش برای افزایش درآمد نسبت به هزینه ها و تکاپو افتاده اند آنان همیشه دنبال افزایش حضور تماشاگران در بازی ها و ساختن طرفداران وفادار هستند (نیل و فونک[2]، 2006).

درآمد حاصل ازحضور تماشاگران 75% درآمد کل بعضی از تیمها است (ژانک اسمیتوبس[3]، 1996).

افراد زیادی با انگیزه سرگرم شدن به تماشای ورزش ها می پردازند. در اینجا نیز تماشای ورزش به عنوان کار تفریحی شبیه سایر کارها مثل رفتن به تئاتر و تماشای تلویزیون، گوش دادن به موزیک یاکتاب خواندن است. تعدادی از محققان به بررسی ویژگی رویدادهای ورزشی که تماشاگران و طرفداران آنها را لذت بخش و سرگرم کننده می دانند پرداخته اند ممکن است انتظار داشته باشیم محققان به این نتیجه برسند که تماشای بازی تیم محبوب و موفقیت آن بسیار سرگرم کننده و لذت بخش است. اما زیلمان و همکارانش[4] پیشنهاد می کنند که سرگرمی و لذت حاصل از تماشای بازی بسیار پیچیده تر از موفقیت و شکست های تیم محبوب می باشد. در این مورد نه تنها عملکرد تیم محبوب فرد بلکه تیم رقیب نیز باید مورد توجه قرار گیرد. لذت تماشاگر از تماشای بازی نتیجه اتحاد تماشاگر با تیم و عملکرد آن و تنفر از تیم رقیب می باشد. لذت تماشای موفقیت یک تیم موجب افزایش احساسات مثبت و کاهش احساسات منفی می شود. بنابراین وقتی تیم محبوب تماشاگر می برد و تیم غیرمحبوبش می بازد بسیار خوشحال شده و سرگرم می شود برعکس آن فرض بر این است که وقتی تیم محبوب تماشاگر می بازد و تیم رقیب برنده است او بسیار خوشحال می شود (وان[5]، 2001).

حضور تماشاگران در مسابقات باعث ایجاد درآمد از طریق فروش بلیط جایگاه های ویژه شده و به ایجاد درآمد از طریق سایر منابع مانند اسپانسرشیپ (حمایت مالی) و فروش غذا و نوشیدنی، تبلیغات و حقوق رسانه ای کمک می کند. (نیل وفونک، 2006).

بنابراین یکی از مسایل اساسی که برای افزایش حضور تماشاگران و افزایش درآمد سازمان های ورزشی باید مورد نظرباشد این است که انگیزه های حضور تماشاگران چیست؟ و چه عواملی بر میزان حضور آنان موثر است؟

بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات و استادیوم های ورزشی می توان به مدیران باشگاه و استادیوم های ورزشی در جهت جذب و حضور مستمر تماشاگران در مسابقات ورزشی اقدام و باشناسایی نقاط ضعف در جهت رفع آن و تقویت نقاط قوت به درآمد سازمان های ورزشی کمک می نمایند. لذا باید بررسی شود که چه دلایلی موجب عدم وجود تماشاگران در مسابقات کاراته می شود و حتی خانواده کاراته کاران نیز تمایلی به حضور در این مسابقات ندارند و این مسئله موجب شده تا به بررسی این مسئله بپردازیم و دلایل عدم حضور تماشگران را بررسی نماییم تا شاید بتوان با توجه به نتایج بدست آمده این معظل را  در رشته کاراته برطرف کنیم.

1-2 اهمیت و ضرورت

انگیزش عملی است پویا و رابطه ای بین نیاز و عمل است که با ایجاد تنش و فشار در انسان حرکت و تکاپو ایجاد میکند و او را وادار می سازد که رفتار جهت دار برای تحصیل نتیجه ای بگیرد که ارضاء کننده نیازهای او باشد بدون اینکه در حالات او حتی تغییراتی به وجود آورد (نائلی، 1373).

نیازهای انسان یکی از مفاهیم اساسی بازاریابی است. احساس محرومیت همان نیاز است. انسان دارای نیازهای پیچیده است، اين نیازها شامل نیازهای فیزیکی یا نیاز به غذا، پوشاك، گرما، سرما، امنیت و… نیازهای اجتماعی، نظیر نیاز به احساس تعلق و محبت و نیازهای شخصی، مانند دانستن و اظهار وجودند. این نیازها قسمتی اساسی از ساختار وجود انسان را تشکیل می دهند. وقتی نیازها تامین نشده باشد، شخص دو راه حل پیش رو دارد: اول به دنبال چیزی باشد که نیاز را تامین کند و دوم تلاش کند که به نحوی نیاز را تعدیل کند و شدت آن را کاهش دهد (خلیل آباد، 1373).

در بین تماشاگران انواع رشته های ورزشی انگیزه های مختلفی از حضور در بازی و تماشای مسابقه وجود دارد. یکی از کلیدهای اصلی برای توسعه استراتژی های مختلف بازاریابی فهم انگیزه‌ها و عوامل موثر بر حضور تماشاگران و طرفداران برای تماشای بازی است که در نهایت منجر به رسیدن به اهداف تیم خواهد شد.

برای رسیدن به اهداف تیم های ورزشی استراتژی های مختف برای ایجاد سود بیشتر بکار گرفته می شود. برای مثال یکی از استراتژی ها ترفیع و توسعه در ارتباط با اجزای روانی حضور مثل هیجان و اجتماعی شدن یا اجزای محیطی مثل با خانواده یا دوستان بودن است که این استراتژی ها بر حضور و تماشای بازی موثر است. بنابراین مدیران و بازاریابان ورزشی به شناخت عوامل مختلف روانی و محیطی موثر بر حضور تماشاگران در بازی دارند.

مدیران باید از انگیزه های موثر بر میزان حضور تماشاگران مطلع باشند تا باشناخت این عوامل، مدیران و بازاریابان، تیم های ورزشی را برای کاربرد موثر استراتژی ها و طرح هایشان برای افزایش میزان حضور آماده می سازد. برای ادامه رقابت و کسب سود تیم ها بدنبال افزایش تماشاگران در بازی های خانگی اند (گوتلف[6]، 1998).

طبیعت بازاریابی ورزشی، شرکت ها را برای استفاده از اطلاعات در مورد مصرف کنندگان و فهم تفاوت های نگرش و رفتارآنها در مورد تیم ها مجبور ساخته است. یکی از وظایف مدیریت ایجاد انگیزه است (حقیق و همکاران، 1382).

یک مدیر ورزشی خوب زمانی می تواند موفق باشد که انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاگران را بداند و به رفع موانع و مشکلات حضور طرفداران ورزشی پرداخته و انگیزه های مناسب آنان را تقویت کند.

بی تردید توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بر پایه تحقیقات علمی است (خاکی، 1384، 183). در کشور ایران تحقیقات کمی بر روی تماشاگران انجام شده است به این خاطر برای حل مشکلاتی که در این بخش وجود دارد نیاز به انجام تحقیقات مرتبط می باشد. از جمله مشکلات این بخش می توان به پرنشدن استادیوم ها در اکثر بازی، بودن تیم ها و وابستگی شدید شان به دولت، سود آور نبودن اکثر تیم ها، رفتارهای ناهنجار و خشونت آمیز تماشاگران، بازار سیاه در فروش بلیط برخی از بازیها و… اشاره کرد. برای پر شدن استادیوم ها و سود آور بودن تیم ها و خارج شدن آنها از وابستگی دولت، حضور تماشاگران و حمایت و تشویق آنان لازم است.

تماشاگران با خرید بلیط بخشی از هزینه های تیم را تامین میکنند در ضمن با حمایت آنها و رفته رفته معروف شدن تیم، قیمت تبلیغات کنار زمین و روی پیراهن های تیم نیز افزایش می‌یابد، شرکت ها برای بدست گرفتن اسپانسری تیم با هم رقابت کرده و حاضر می شوند پول زیادی خرج کنند؛ علاوه بر این افراد زیادی پای تلویزیون نشسته به تماشای بازی تیم می پردازند که منجر به افزایش حق پخش تلویزیونی شده و می تواند یکی از منابع مهم تامین مالی تیم در کشور ما نیز می باشد. لذا حضور تماشاگران در مسابقات کاراته می تواند نقش موثری بر کیفیت برگزاری این مسابقات ایجاد کند از این رو در صدد بر آمدیم که نقش تماشاچیان را در مسابقات کاراته بررسی نماییم و راهکارهایی برای جذب بیشتر تماشاچیان و علاقمندان به این رشته را ایجاد نماییم.

طبق تحقیق ژانگ و دیگران[7] در سال 1996 حضور تماشاگران در بازی، درآمد تیم را تحت تاثیر قرار می هد، بنابراین سود را افزایش می دهد. مدیران ورزشی می توانند با تشخیص انگیزه‌های اصلی حضور مثل حمایت تیم، هیجان بازی، خارج شدن از روزمرگی و…به رفع موانع بر سر راه انگیزه های آنان پرداخته و حضور هرچه بیشتر و پر شور آنان را فراهم آورند. آگاهی از انگیزش تماشاگران اهمیت زیادی دارد، زیرا آنان با حضور گسترده خود به حمایت مادی و معنوی از تیم می پردازند، با بلیط فروشی و تبلیغات در استادیوم و تلویزیون نیز منبع درآمد بسیار مهمی برای تیم بوجود می آید و از این طریق تیم ها به جذب بازیکنان خوب اقدام کرده و امکانات خوبی هم در اختیار بازیکنان خود قرار می دهند و این اقدامات بر بازی تیم اثر مطلوب دارد. پس ضرورت تحقیق را بنا به دلایلی که ذکر شد می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

1- مشخص کردن مهمترین نیازها و انگیزه های حضور تماشاگران در مسابقات کاراته؛

2- تقویت علاقه مندی و انگیزه در بین تماشاگران کاراته ؛

3- ارائه رهنمود به مدیران کاراته در برنامه ریزی به اولویت انگیزه های تماشاگران؛

1-3 اهداف تحقيق:

1-3-1 هدف کلی:

انگیزه‌ها و عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران

1-3-2 اهداف ویژه:

بررسي نقش حمایت تماشاگران از تيم مورد نظرشان بر حضور آنها در مسابقات كاراته شهر تهران

بررسي نقش علاقه تماشاگران به بازيكن خاصی بر حضور آنها در مسابقات كاراته شهر تهران

بررسي تأثير سرگرم كنندگي بازي ها بر تماشاگران در حضور آنها در مسابقات كاراته شهر تهران

بررسي نقش پذيرايي بر حضور تماشاگران در مسابقات كاراته شهر تهران

بررسي ميزان مهيج بودن مسابقات بر حضور تماشاگران مسابقات كاراته شهر تهران

بررسي ميزان آگاهی و اطلاعات در زمینه کاراته بر حضور تماشاگران در مسابقات كاراته شهر تهران

1-4 سؤال‌های تحقیق:

آیا حمایت از تیم بر حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران نقش دارد؟

آیا علاقه به بازیکنان خاص بر حضور تماشاگران مسابقات کاراته شهر تهران نقش دارد؟

آیا بازی پاياپاي بر حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران نقش دارد؟

آیا سرگرم کنندگی بازی ها بر حضور تماشاگران مسابقات کاراته شهر تهران نقش دارد؟

آیا خدمات رفاهی بر حضور تماشاگران مسابقات کاراته شهر تهران نقش دارد؟

آیا هیجان بازی بر حضور تماشاگران مسابقات کاراته شهر تهران نقش دارد؟

آیا گريز بر حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران نقش دارد؟

آیا آگاهی و اطلاعات در زمینه کاراته بر حضور تماشاگران مسابقات کاراته شهر تهران نقش دارد؟

آیا پيروزي نيابتي بر حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران نقش دارد؟

1-5 فرضيه‏هاي تحقیق:

1-5-1 فرضیه اصلی:

بین انگیزه‌ها و عوامل موثر و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

1-5-2 فرضیه های فرعی:

بین میزان حمایت از تیم و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

بین میزان علاقه به بازیکنان خاص و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

بین میزان بازی پاياپاي و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

بین میزان سرگرم کنندگی بازی ها و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

بین میزان هیجان بازی و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران رابط معنی داری وجود دارد.

بین میزان خدمات رفاهی و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

بین میزان گريز و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

بین میزان آگاهی و اطلاعات در زمینه کاراته و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران رابط معنی داری وجود دارد.

بین میزان پيروزي نيابتي و حضور تماشاگران در مسابقات کاراته شهر تهران رابط معنی داری وجود دارد.

[1] Ahavard and Crampton

[2] – Neil And Funk

[3] – Zhank Asmytvbs

[4] – Zylman et al.

[5] – Van

[6] – Gvtlf

[7] – Zhang and others

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122