پايان نامه اولويت‌بندي راه‌حل‌هاي مديريت دانش با رويکرد QFD فازي(مورد مطالعه بيمارستان شهيد بهشتي)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اولويت‌بندي راه‌حل‌هاي مديريت دانش با رويکرد QFD فازي(مورد مطالعه بيمارستان شهيد بهشتي)  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 180 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اولويت‌بندي راه‌حل‌هاي مديريت دانش با رويکرد QFD فازي(مورد مطالعه بيمارستان شهيد بهشتي) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات                 1
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان مسأله و اهداف تحقیق    2
1-3- ضرورت تحقیق    4
1-4- سؤالات تحقیق    5
1-5- قلمرو تحقیق    5
1-6- روش تحقیق    5
1-7- تعریف کلمات کلیدی    6
1-8- فصل‌بندی تحقیق    7
فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری                    8
2-1- مقدمه    9
2-2- دانش    9
2-2-1- داده، اطلاعات، دانش و خرد    10
2-2-2- تعاریف دانش    11
2-2-3- انواع دانش    11
2-2-3-1- دانش ضمنی و دانش صریح    12
2-2-3-2- دانش شخصی و دانش سازمانی    13
2-2-3-3- دانش رسمی و دانش غیررسمی    13
2-2-3-4- تقسیم‌بندی دانش بر مبنای سلسله‌مراتب کارکردی آن    14
2-2-3-5- تقسيم بندي معرفتشناختي دانش    16
2-2-4- خصوصیات و ویژگی‌های دانش    16
2-2-5- اهمیت دانش    17
2-3-مدیریت دانش    20
2-3-1- تعاریف مدیریت دانش    20
2-3-2- اهداف مدیریت دانش    21
2-3-3- مزایای مدیریت دانش    22
2-3-4- اهمیت مدیریت دانش    24
2-3-5- نیازمندی‌های مدیریت دانش    26
2-3-6- راه‌حل‌های مدیریت دانش    29
2-3-7- تفاوت‌های بین مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات    29
2-3-8- تاریخچه‌ی دانش و مدیریت دانش    30
2-4- تکنیک‌های مورد استفاده جهت تحلیل داده‌ها    33
2-4-1- منطق فازی    33
2-4-1-2- اعداد فازی    34
2-4-2- روشهاي تصميم‌گيري چند معياره¬ی فازي    35
2-4-2-1- TOPSIS فازی    36
2-4-2-2- روش SAW    39
2-4-3- گسترش عملکرد کیفیت    39
2-5- مطالعات داخلی و خارجی    48
2-6- مهم¬ترین یافته¬ها از مرور پژوهش¬های پیشین    62
2-7-جمع‌بندی    72
فصل سوم: روش تحقیق                              95
3-1- مقدمه    75
3-2- مراحل اجرای تحقیق    75
3-2-1- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق    75
3-2- 2- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز    76
3-2-3- تعیین سطوح اهمیت نیازمندیهای مدیریت دانش    76
3-2-4- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق    76
3-2-5- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز    77
3-2-6-تعیین سطوح اهمیت راه‌حل‌های مدیریت دانش    77
3-2-7- محاسبه وزن فازی نیازمندی¬های مدیریت دانش    77
3-2-8- محاسبه وزن فازی راه¬حل¬های مدیریت دانش    78
3-2-9- تشکیل ماتریس فازی روابط خانه QFD    78
3-2-10- اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک SAW    79
3-3- روش انجام تحقیق    82
3-4- روش‌شناسی تحقیق    82
3-4-1- سوًالات پژوهشی    82
3-4-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق    82
3-4-3- روایی و پایایی پرسشنامه    83
3-5- جمع‌بندی    83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                       84
4-1- مقدمه    85
4-2- تعیین نیازهای مدیریت دانش    85
4-3- تعیین اهمیت و وزن فازی نیازهای مدیریت دانش    87
4-4- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش    96
4-5- تعیین اهمیت و وزن فازی راه‌حل‌های مدیریت دانش    98
4-6- تشکیل خانه QFD    103
4-7- اولویت بندی راه¬حل¬های مدیریت دانش    106
4-8- جمع‌بندی    107
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات                           108
5-1- مقدمه    109
5-2-نتیجه‌گیری و بررسی سؤالات پژوهشی    109
5-3-پیشنهادات کاربردی    113
5-4-پیشنهادات پژوهشی    114
مراجع                      116
مراجع فارسی    116
مراجع لاتین    122
پیوست                      144
پیوست الف:    144
پیوست ب:    146
پیوست ج:    148
پیوست د:    152
پیوست ه:    155
چکیده انگلیسی :    160

مراجع

 مراجع فارسی:

اميري، م.، وکیلی­مفرد، ح.، ولی­نژاد، ع. و بورقی، ح. (1389). اهميت و نقش مديريت دانش در ارتقا‌ی خدمات بهداشتي. كنگره سراسري ايمني و سلامت در مراكز آموزشي و درماني، همدان.

ابراهیمی، م. (1381). توسعه­ی نظام ترجمان کیفیت(QFD) و تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن(FMEA) در محیط فازی. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف.

احمدی، ع. ا. و صالحی، ع. (1390). مدیریت دانش. چاپ اول، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور.

امیرخانی، ا. ح. (1384). مدیریت دانش: فرآیند و تواناسازها. دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.

انتظاری، ع. (1385). مقایسه­ی فرهنگ دانایی بین مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی، دانشکده صدا و سیما، و دانشکده صنعت هواپیمایی کشور. پایان­نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، تهران.

ابزری، م.، شائمي، ع.، طالبی، ه. و عبدالمنافی، س. (1390). بررسي شکاف بين وضعيت موجود و مطلوب مديريت دانش در صنعت خودروي ايران. مديريت دولتي، (6)، 36-19.

انواری رستمی، ع. ا. و شهائی، ب. (1388). مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستند­سازی دانش و تجربه. مدیریت فناوری اطلاعات، 1(2)، 18-4.

ایران­نژاد پاریزی، م. (1378). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی: مدیریت، اقتصاد، حسابداری و سایر رشته­های ذیربط. تهران، 19.

برومند، م. و رنجبری، م. (1388). اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری: با تأکید بر نقش مدیریت دانش. دو ماهنامه‌ی توسعه‌ی انسانی پلیس، (24)، 54-42.

بابایی، ع. و اسکندری، م. (1392). الزامات اجرای مدیریت دانش به­عنوان مزیت رقابتی. اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب­وکار، 11-10.

بهتري­نژاد، ا. (1390). مطالعه­ی نقش مؤلفه­هاي راهبردي و تاكتيكي مديريت دانش بر هوش سازماني. پايان­نامه­ی كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه سيستان و بلوچستان.

برادران کاظم­ زاده، ر. و بشیري، م. (1380). گسترش عملکرد کیفیت، انتشارات کیفیت ایران، تهران، چاپ اول.

پیری، ز. و آصف­زاده، س. (1385). چگونه می­توان مدیریت دانش را به کار گرفت؟. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، (132)، 124-1.

تقوی­فرد، م.، رمضان­پور خاکی، ح. و زارع رواسان، ا. (1391). شناسايي و اولويت‌بندي موضوعات مهم مديريت بيمارستاني جهت مستندسازي در نظام مديريت دانش. مدیریت اطلاعات سلامت، 9(2)، 264-254.

جعفری­مقدم، س. (1381). فرآیند مدیریت دانش از یادگیری سازمانی تا حافظه سازمانی. فصلنامه مدیریت و توسعه، 3(12)، 96-79.

جعفری­مقدم، س. (1382). مستند­سازی تجربیات مدیران(از دیدگاه مدیریت دانش). تهران، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

جعفری، م. و کلانتر، س. ک. (1382). مدیریت دانش در سازمان. تدبیر، (142).

حیدری، م.، مقیمی، س. م. و خنیفر، ح. (1392). بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده­سازي مدیریت دانش. فصل­نامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، 11(1)، 184-149.

حسن­زاده، م. (1385). بررسی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران. پایان­نامه دکترای کتابداری، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

حسن­زاده، م. (1384).مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش. مجله اطلاع­شناسی، دفتر پژوهش­های فرهنگی، (9 )و (10).

حسن­زاده، م. (1383). نقش کتابداران و اطلاع­رسانان در مدیریت دانش سازمان­ها( با نگاهی به سرفصل مقاطع سه­گانه علوم کتابداری و اطلاع­رسانی ایران). فصل­نامه کتاب، 15(3)، 108-101.

حسن­زاده، م. (1386). مدیریت دانش مفاهیم و زیرساخت­ها. تهران: انتشارات کتاب­دار، چاپ اول.

خیراندیش، م. و افشارنژاد، ع. (1383). استراتژی­های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی. تدبیر، (145)، 26-20.

خوش­سیما، غ.، ابراهیمی­نژاد، م. و فلاح لاجیمی، ح. ر. (1384). بررسی ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش. فصلنامه مدیریت صنعتی، 44-26، (10).

داورپناه، م. ر. (1382). مدیریت دانش عاملی راهبردی برای توسعه سازمانی. کتاب­داری و اطلاع­رسانی، (4).

دعایی، ح. ا. و دهقانی سانیج، ج. (1389).تحليل شکاف استراتژيک ابعاد مديريت دانش. مطالعات مدیریت راهبردی، (1)، 68-47.

داورپناه، م. (1384).اطلاعات و جامعه. تهران، انتشارات دبیزش.

رضائیان، ع. (1386). تیم­سازي در قرن بیست و یکم. تهران: انتشارات سمت.

رحی­ نیا، ف. و علیزاده، م. (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاي هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. دو فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی، (20).

رنجبرفرد، م.، اقدسي، م.، البدوي، ا. و حسن­زاده، م. (1392). شناسايي موانع مديريت دانش براي چهار نوع فرايند كسب‌وكار. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(1)، 88-61.

رضائی­ملک، ن. و رادفر، ر. (1392). مدلي براي اولويت­دهي عوامل مديريت دانش در بهبود عملكرد مديريت ارتباط با مشتري(مطالعه موردي: بانك سپه). مدیریت فناوری اطلاعات، 5(3)، 82- 63.

رضایی، ک.، حسینی آشتیانی، ح. ر. و هوشیار، م. (1380). QFD رویکردی مشتری­مدار به طرح­ریزی و بهبود کیفیت محصول. چاپ دوم، تهران: نشر آنتا.

رحیمی، ح.، معصوم­پور، م.، خوارزمی، ع. و کاوسی ز. (1392). طراحی کیفیت خدمات بخش اورژانس بیمارستان شهید فقیهی شیراز با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت(QFD). فصلنامه بیمارستان، (3)، 17-10.

ربیعی، ع. و معالی، م. (1391). بررسی موانع زیرساختی اعمال مدیریت دانش و ارائه الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی. فصلنامه سیاست علم و فناوری، (1)، 16-1.

مراجع لاتین:

Al-Busaidi, K. A. & Olfman, L. (2005). A Investigation of the Determinants of Knowledge Management Systems Success in Omani Organizations. Journal of Global Information Technology Management, 8(3), 6-27.

Allee, V. (1997). The Knowledge Evolution: Expanding Organizational Intelligence. Butterworth-Heinemann, Newton, MA.

Adam, R., & Mccreedy, S. (1999). A Critical Review of Knowledge Management Models. The Learning Organization, 6(3), 91-101.

Akhavan, P., Hosnavi, R., & Sanjaghi, M. (2009). Identification of Knowledge Management Critical Success Factors in Iranian Academic Centers. Education,Business and Society: Contemporary (Middle Eastern Noues), 2(4), 276-288.

Allee, V. (1997). Twelve Principles of Knowledge Management, Training & Development, 51(11), 4-71.

Andersson, T., & Westterlind, T. (2002). Sharing Knowledge Over Company Borders Managiing Knowledge in Key Customer Relations at ABB Sweden. Master Thesis.

Bartol, K. M., & Srivastava, A. (2002). Encouraging Knowledge Sharing:the Role of Organizational Reward Systems. Journal of Leadership and Organization Studies, 9(1), 75-81.

Brand, A. (1998). Knowledge Management and Innovation at 3M. Journal of Knowledge Management, 2(1).

Byrne, R. (2001). Employees: Capital or Commodity, The Learning Organization. 8(1), 44-50.

Beach, R., Muhlemann, A. P., Price, D. H. R., Paterson, A., & Sharp, J. A. (2000). A Review of Manufacturing Flexibility, European Journal of Operational Research, 122, 41–57.

Brokman, B. K., & Morgan, R. M. (2003). The Role of Existing Knowledge Management in New innovativeness and Performance. Decision Science, 34(2), 385-397.

Bouchereau, V., & Rowlands, H. (2000). Methods and Techniques to Help Quality Function Deployment(QFD). Benchmarking: An International Journal, 7(1), 8-19.

Bottani, E., & Rizzi, A. (2006). Strategic Management of Logistics Service: A Fuzzy QFD Approach. International Journal of Production Economics, 13(2), 585–599.

Benner, M., Linnemann, A. R., Jongen, W. M. F., & Folstar, P. (2003). Quality Function Deployment (QFD)- Can it be Used to Develop Food Products? Food Quality and Preference. 14, 327-339.

Bhattacharya, A., Geraghty, J., & Young, P. (2010). Supplier Selection Paradigm: An Integrated Hierarchical QFD Methodology Under Multiple-Criteria Environment. Applied Soft Computing, 10, 1013-1027.

Brelade, S., & Harman, C. (2000). Using Human Resources to Put Knowledge to Work. Knowledge Management Review, 3(1), 9-26.

Bose, R. (2003). Knowledge Management Enabled Health Care Management Systems: Capabilities. Infrastructure, and Decision Support. Expert Systems with Applications, 24(1), 59-71.

Choi, B., Simon, K., & Joseph, G. D. (2008). Effects of Knowledge Management Strategy on Organizational Performance: A Complementarity Theory-Based

چکیده:

یكي از بخش‌هاي دولتي كشور كه بسيار دانش‌بنيان بوده و بخش عظيمي از منابع دولتي را به خود اختصاص مي‌دهد، بخش مديريت بيمارستاني مي‌باشد. ارائه‌ي خدمات بهداشتي و درماني به بيماران، يك تلاش پيچيده است كه به‌طور فزاينده‌اي به دانش و اطلاعات وابسته است. همان‌طور كه انسان‌ها، مواد و منابع مالي نياز به مديريت دارند، دانش و اطلاعات نيز يك منبع به­‌شمار مي‌آيند كه بايد مديريت مؤثري به‌وسيله‌ي مديران خدمات بهداشتي و درماني بر آن‌ها اعمال شود. به‌منظور به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها، گاهی اوقات با مشکلاتی روبرو می‌شویم. ناتوانی در شناسایی و برطرف‌کردن این مشکلات پیش از پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحله‌ی پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها خواهد گذاشت. بنابراین تجزیه و تحلیل نیازهای دانش سازمان و شناسایی موانع آن ضروری به نظر می‌رسند. هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازمندی­های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز می­باشد. نتایج این پژوهش به‌منظورتشخيص كمبودها و موانع پیاده‌سازی دانش سازماني و تلاش برای رفع آن‌ها، بهبود بهره­وری سرمايه‌هاي انساني، ارائه‌ی خدمات با ارزش افزوده­ی‌ بيشتر و رضايت‌مندی بیماران و كاركنان کاربرد دارد. در این پژوهش به­ منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تاپسیس فازی برای تعیین وزن فازی نیازمندی­ها و راه­حل­های مدیریت دانش و روش گسترش عملکرد کیفیت فازی برای تعیین میزان اثر­گذاری هر یک از راه­ حل­ها بر نیازمندی­های مدیریت دانش و در نهایت روش وزن­دهی ساده به منظور اولویت­بندی راه ­حل­های مدیریت دانش استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به­دست آمده از این پژوهش، به ترتیب راه­حل­های توزیع و به‌کارگیری صحیح دانش ذخیره شده در مسیر افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری سازمان، ایجاد چندین کانال به‌اشتراک‌گذاری دانش و توسعه­ی یک سازمان مبتنی بر یادگیری در اولویت قرار دارند. در پایان پژوهش، بر اساس یافته­ های به­دست آمده از تحقیق، پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، منطق فازی، تاپسیس فازی، گسترش عملکرد کیفیت  فازی، روش وزن­دهی ساده

1-1- مقدمه

امروزه دانش به‌­عنوان مهم‌ترين سرمايه و عامل اصلي مزيت رقابتي پايدار سازمان‌ها به‌شمار مي‌رود. مدیریت این سرمایه‌ی حیاتی امری ضروری است. این پژوهش درصدد است به شناسایی نیازمندی‌ها و در نهایت اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز بپردازد. فصل اول به کلیات تحقیق اشاره می‌کند. در این راستا ابتدا مسئله­ی تحقیق و سپس ضرورت و اهداف تحقیق و در ادامه قلمرو و روش تحقیق بررسی می‌گردد.

1-2- بیان مسأله و اهداف تحقیق

امروزه دانش به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه و دارایی یک سازمان و محرکی برای ایجاد مزیت رقابتی، تحول سازمانی، نوآوری و… در سازمان به‌شمار می‌رود. اين دارايي، در مقايسه با انواع ديگر دارایي‌ها، از این ویژگی منحصر‌به‌فرد برخوردار است كه هر چه بيشتر استفاده گردد به ارزش آن افزوده مي‌شود(نیمال و همکاران[1]، 2004). مديريت این دارایی نامشهود در طول دهه‌های گذشته توجه زيادي را به خود جلب نموده به‌طوری‌که اجراي يك استراتژي مؤثر مديريت دانش و تبديل شدن به يك سازمان دانش‌محور، شرط الزامي موفقيت سازمان‌ها در دوره‌اي است كه به دوره‌ي اقتصاد دانش‌محور معروف است(هانگ و همکاران[2]، 2005؛ داونپورت و بک[3]، 2002؛ لوت و گونر[4]، 2000).

مديريت دانش فرآيندي است كه به سازمان‌ها در كشف، انتخاب، سازماندهي، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و تجارب ضروري براي فعاليت‌هايي از قبيل حل مسأله، يادگيري پويا، برنامه‌ريزي استراتژيك و تصميم‌گيري كمك مي‌كند(گوپتا و گاوندراجن[5]، 2000). مديريت دانش به تلاش‌هايي اشاره دارد كه به‌طور سيستماتيك براي يافتن، ساماندهي، قابل دسترس نمودن سرمايه‌هاي نامشهود سازمان، تقويت فرهنگ يادگيري مستمر و تسهيم دانش در سازمان صورت مي‌گيرد. بسياري از سازمان‌ها با تمركز بر مديريت دانش و سرمايه‌گذاري گسترده در زمينه­ی فناوری اطلاعات به‌دنبال دسترسي به مزاياي حاصل از مديريت دانش هستند(شیح و چنگ[6]، 2005).

مديريت دانش سازماني يكي از مهم‌ترين عوامل موفقيت شركت‌ها در شرايط رقابتي و عصر اطلاعات است. اهميت اين موضوع به‌حدي است كه امروزه شماري از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه‌گيري مي‌كنند و به‌منزله‌ي سرمايه‌ی فكري سازمان و نيز شاخصي براي درجه‌بندي شركت‌ها در گزارش‌هاي خود منعكس مي‌كنند(موسوی، 1384). اهمیت دانش را در محیط تجاری، جهانی و پیچیده نمی‌توان نادیده گرفت. سازمان‌هایی که می‌دانند چگونه باید اطلاعات را به‌طور مؤثر کسب، توزیع و مدیریت کنند، رهبران صنعت خود خواهند بود. امروزه به ‌سوی دوره‌ای حرکت می‌کنیم که مزیت رقابتی نه‌ فقط از طریق دست‌یابی به اطلاعات، بلکه مهم‌تر این‌که از طریق ایجاد دانش جدید حاصل می‌شود(داونپورت و کلار[7]، 1998).

سازمان‌ها بر اساس ميزان دانش خود با يکديگر به رقابت مي‌پردازند. محصولات و خدمات سازمان‌ها هر روز پيچيده‌تر شده و نرخ نوآوري و سهم اطلاعات در آن‌ها بيشتر مي‌شود. در اين ميان مديريت دانش با در اختيار داشتن ابزارهاي لازم به‌عنوان فرصت مناسبي براي ايجاد مزيت رقابتي محسوب مي‌شود. لذا مديريت دانش، به جهت اشتراک گذاشتن و به‌کارگيري دانش در سازمان براي دست‌يابي به مزيت رقابتي، مورد استفاده قرار مي‌گيرد(پیترسون و پولفالت[8]، 2002). جوامع علمی و تجاری، هر دو بر این باورند که سازمان‌های دارای قدرت دانش می‌توانند برتری‌های بلندمدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند و به همین دلیل در سال‌های اخیر، مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان‌ها تبدیل شده است(بات[9]، 2001).

با وجود مزایای بسیار مدیریت دانش، به‌منظور به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها، گاهی اوقات با مشکلات و موانعی روبرو می‌شویم(طاهری‌هشی و همکاران، 1389). شرکت‌های بسیاری درراستای اجرای مدیریت دانش موفق شده­اند و به پیشتازی خود ادامه می‌دهند ولی سازمان‌هایی نیز علی­رغم صرف وقت و هزینه بسیار ناکام مانده‌اند(قلی­زاده و حمیدی­زاده، 1388). ناتوانی در شناسایی و برطرف ‌کردن این مشکلات پیش از پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها و از جمله بخش مدیریت بیمارستانی کشور، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحله­ی پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها خواهد گذاشت.

هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازها در بیمارستان شهید بهشتی شیراز، به‌منظور تشخيص كمبودها و موانع در اجرای دانش سازماني و تلاش برای رفع آن‌ها، بهبود بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني، ارائه‌ی خدمات با ارزش افزوده­ی‌ بيشتر و رضايت‌مندی بیماران و كاركنان می‌باشد.

1-3- ضرورت تحقیق

مدیریت دانش در اوایل دهه‌ی 90 به‌عنوان يك رويكرد عمومي در تمام سازمان‌هاي بازرگاني، خدماتي، بخش خصوصي و دولتي، كتابخانه‌ها و مراكز اطلاعاتي مطرح گرديد(جین[10]، 2009). در حال حاضر در عصر دانايي و دانش‌محوري، مديريت دانش از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است(جعفری[11]، 2009). پژوهش‌ها حاكي از تأثير مديريت دانش در به‌دست آوردن استراتژي پايدار و مزاياي رقابتي است(جاسمادین[12]، 2008). علاوه بر آن ارتباط ميان مديريت دانش و نوآوري در سازمان و مديريت دانش و عملكرد بالاي سازماني به اثبات رسيده است(رودز و همکاران[13]، 2008).

در سازمان‌هاي بهداشتي و درمانی به ‌لحاظ اهميت روزآمد بودن اطلاعات و دانش براي بهبود خدمات، دانش و مديريت آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. سازمان‌هاي بهداشت و سلامت در قرن 21 به لحاظ گستره­ی وسيع آن، تعامل این سازمان‌ها با عموم مردم و تغييرات پيش آمده در نظام‌هاي بهداشتي جهاني، با چالش‌هاي زيادي مواجه هستند. براي غلبه بر اين چالش‌ها و ارتقای كيفيت خدمات بهداشتی، اين بخش از نظام اجتماعي نيازمند مديريت كارآمد و مؤثر، استفاده از كاركنان ماهر و با‌دانش و تخصيص زمان مناسب به امر مديريت دانش مي‌باشد(امیری، 1389). بنابراین می‌توان گفت در دهه‌هاي اخير، تكنولوژي اطلاعات با محوريت دانش و خردگرايي انسان و انديشه‌هايش، به­منظور بهره‌برداري از انديشه و سپردن امور تكراري و غيرخلاق به ماشين و هم‌چنين افزايش كارآيي و آزادسازي مهارت‌هاي انساني، مورد توجه خاصي قرار گرفته است(فاتح پناه[14]، 2006). از این ‌رو پژوهش حاضر به اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش به­منظور پیاده­سازی مؤثر مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز اختصاص یافته است.

1-4- سؤالات تحقیق

1- نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

2-سطوح اهمیت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه است؟

3- راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

4- سطوح اهمیت راه­حل­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه است؟

5- اولویت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت است؟

6- اولویت راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت است؟

1-5- قلمرو تحقیق

با توجه به موضوع تحقیق که عبارت است از اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد گسترش عملکرد کیفیت(QFD)[15] فازی در بیمارستان شهید بهشتی شیراز، لذا قلمرو مکانی تحقیق، بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز با 14 پزشک عمومی و 16 پزشک متخصص می­باشد. قلمرو زمانی این پژوهش، سال 1393 است و قلمرو موضوعی پژوهش، مباحث مرتبط با مدیریت دانش می­باشد.

1-6- روش تحقیق

با توجه به اینکه تحقیق حاضر در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز انجام شده است، نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی می‌باشد و بر اساس چگونگی به‌دست آوردن داده‌های مورد نیاز، از نوع توصیفی و از شاخه­ی پیمایشی(تحلیلی) محسوب می‌شود. علاوه بر این، پژوهش حاضر از آن نظر که به بررسی داده­ها در برهه­ای از زمان می­پردازد، مقطعی است. در این پژوهش به­منظور جمع­آوری داده­ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است که روایی پرسشنامه به تأیید خبرگان در این زمینه می‌رسد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تعیین می‌گردد. جامعه‌ی آماری این پژوهش پزشکان بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از تکنیک [16]TOPSISفازی به تعیین وزن نیازمندی‌ها و راه‌حل‌های مدیریت دانش پرداخته می­شود. بعد از این مرحله با به­کارگیری تکنیک گسترش عملکرد کیفیت فازی به تشکیل ماتریس روابط فازی QFD پرداخته می­شود و در نهایت راه­ حل­های مدیریت دانش با استفاده از تکنیکSAW[17]اولویت­بندی می­گردد.

1-7- تعریف کلمات کلیدی

مدیریت دانش:

مدیریت دانش عبارت است از یک استراتژی آگاهانه در فراهم‌آوری دانش صحیح برای افراد مناسب در زمان مناسب وکمک به افراد در تسهیم و نیز به‌کار بستن دانش مربوطه با استفاده از روش‌هایی که منجر به ارتقاي عملکرد سازمانی می‌شوند( اودل و گریسون[18]، 1998).

منطق فازی[19]:

منطق فازی ابزاری توانمند برای مسائل مربوط به سیستم­های پیچیده­ای که درک آن­ها مشکل و یا مسائلی که وابسته به استدلال تصمیم­گیری و استنباط بشری می­باشند، به­شمار می­آید(کوره­پزان دزفولی، 1387). منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه­هایی را که برای طراحی و مدل­سازی، نیازمند یک سیستم ریاضیاتی پیچیده و پیشرفته است را با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می­سازد(قنبری و موسوی، 1390).

QFD:

گسترش عملکرد کیفیت، به حوزه‌ی ‌مدیریت کیفیت جامع تعلق دارد که یک راهکار ساخت‌یافته و خطی را برای تبدیل نیازهای مشتری به ویژگی‌های محصول جدید ارائه می‌دهد(بتچاریا و همکاران[20]، 2010). QFD برای توسعه دادن بهتر محصولات و خدماتی که به نیازهای مشتری پاسخگو هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک تابع متقابل را برای شناسایی نیازهای مشتری و برگردان آن‌ها به ساختارهای طراحی، برای طراحی محصولات جدید یا بهبودیافته به­کار می‌گیرد. QFD سطح کیفیتی بالا از انتظارات مشتری را در سراسر مراحل طراحی محصول برآورده می‌کند(ابراهیمی، 1381).

TOPSIS:

تاپسيس يكي از روش­هاي تصميم­گيري چند­شاخصه است كهm  گزینه را با توجه به  nمعيار، رتبه­بندي مي­كند. مبناي اين روش، انتخاب گزينه­اي است كه كم­ترين فاصله را از جواب ايده­آل مطلوب و بيش­ترين فاصله را از جواب ايده­­­آل نامطلوب دارد(لی و ریوس[21]، 1999).

1-8- فصل­‌بندی تحقیق

در این فصل با عنوان كليات تحقيق، پس از تعريف مسأله­ی موجود، اهداف و ضرورت­های انجام تحقيق ارائه شده و در ادامه سؤالات تحقیق، قلمرو و روش تحقیق تعيين ‌گردید. فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق است. این فصل به بررسی تعاریف، اهداف، الزامات، ضرورت­ها و … دانش و مدیریت دانش و هم­چنین به معرفی تکنیک­های به­کار رفته در این پژوهش و در نهایت مطالعات داخلی و خارجی و مهمترین یافته­ها از مرور پژوهشهای پیشین پرداخته است. در فصل سوم بعد از بررسی مراحل اجرای تحقیق، روش انجام تحقیق بررسی گردید و سپس به بررسی سؤالات تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، روایی و پایایی تحقیق، ابزارهای مورد استفاده در گردآوری اطلاعات و جامعه­ی آماری پرداخته شد.. نتایج حاصل از اولویت­بندی راه­حل­های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک­های TOPSIS فازی، QFD فازی و SAW نیز در فصل چهارم آورده شده است. در نهایت نیز، نتیجه‌گیری و پیشنهادات، فصل پنجم تحقیق را به خود اختصاص می‌دهد.

[1]. Nirmal et al

[2]. Hung et al

[3]. Davenport & Beck

[4]. Levett & Guenor

[5]. Gupta & Govindarajan

[6]. Shih & Ching

[7]. Klahr

[8]. Peterson & Poulfelt

[9]. Bhatt

[10]. Jain

[11]. Jafari

[12]. Jasimuddin

[13]. Rhodes et al

[14]. Fatehpanah

[15]. Quality Function Deployment

[16]. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

[17]. Simple Additive Weighted

[18]. O’Dell & Grayson

[19]. Fuzzy Logic

[20]. Bhattacharya et al

[21]. Li & Reeves

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الکترونيکي
 • پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو
 • پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه
 • پايان نامه مديريت دانش مشتريان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنيک هاي داده‌کاوي
 • پايان نامه ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي کشور
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122