پايان نامه ايجاد ساختاري براي ارزيابي عملکرد HSE پيمانکاران در پروژه‌هاي عمراني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ايجاد ساختاري براي ارزيابي عملکرد HSE پيمانکاران در پروژه‌هاي عمراني  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 152 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ايجاد ساختاري براي ارزيابي عملکرد HSE پيمانکاران در پروژه‌هاي عمراني  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده1
مقدمه2
فصل اول : كليات4
1-1) مقدمه5
1-2) بیان مسأله5
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق6
1-4) متدولوژي انجام کار7
1-5) سوالات تحقيق9
1-6) نمونه و جامعه آماري تحقيق9
1-7) سوابق تحقيق10
1-8) تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي تحقیق12
1-9) جمع‌بندي فصل13
فصل دوم : ادبیات تحقیق14
2-1) مقدمه15
2-2) ارزیابی عملکرد 15
2-2-1) مفهوم ارزيابي عملكرد و تعاريف آن16
2-2-2) تاریخچه ارزيابي16
2-2-3) كاربرد روش‌هاي نوين ارزيابي عملكرد HSE در صنايع مختلف17
2-3) سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌ زیست19
2-3-1) کلیات19
2-3-2) تعاریف20
2-3-3) الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست  22
عنوان مطالبشماره صفحه
2-3-4) تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌های مورد استفاده در مدیریت HSE42
2-3-5) ملاحظات خاص ایمنی و بهداشتی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی55
2-3-6) ملاحظات خاص زیست محیطی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی72
2-4) ویژگی خبرگان HSE86
2-5) جمع‌بندی فصل86
فصل سوم : روش تحقیق88
3-1) مقدمه89
3-2) روش تحقیق89
3-3) نمونه و جامعه آماری90
3-4) روش جمع‌آوری داده‌ها91
3-5) ارائه مدل93
3-5-1) تعیین شاخص‌ها و وزن‌دهی آنها93
3-5-2) بررسی اعتبار معیارها و اوزان مربوط به آنها99
3-5-3) انتخاب پیمانکار برتر در حوزه HSE از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی101
3-6) جمع‌بندی فصل103
فصل چهارم : مباحث آماری تحقیق104
4-1) مقدمه105
4-2) مطالعه موردی؛ ارزیابی عملکرد پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران105
4-2-1) آشنايي با سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 105
4-2-1) ارزیابی پیمانکاران106
4-3) جمع‌بندی فصل111
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات113
5-1) مقدمه114
5-2) تحلیل نتایج115
عنوان مطالبشماره صفحه
5-3) ارائه پیشنهادات116
5-3-1) راهکارهای اجرایی 116
5-3-2) پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی117
5-4) جمع‌بندی فصل119
پيوست ها120
پیوست 1- چارچوب مصاحبه جهت تعیین شاخص121
پیوست 2- چارچوب مصاحبه اعتبارسنجی122
پیوست 3- چک لیست ارزیابی عملکرد123

مراجع

اداره‏ بهداشت،ایمنی‏ ومحیط‏ زیست‏ وزارت‏ نفت. “مجموعه دستورالعملهای HSE پیمانکاران.” 1384.

اشتری اصفهانی, مصطفی‌ئی وحسین مدرسی فر. “طراحی سیستم انتخاب پبمانکاران بر اساس اصول HSE-MS و نحوه پایش عملکرد آنها.” اولین کنفرانس بین المملی جایگاه ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست در سازمانها, اردیبهشت 1387.

بشیری نسب, محمود. ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک های بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی تکنولوژی. تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد, 1387.

بشیری نسب, محمود وعلیرضا غلامرضا. “ارائه مدلی برای ارزیابی فرهنگ ایمنی در سازمانها.” سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE, 1388.

پاينده, امير تيمور و مريم اميدي نجف آبادی. “ضريب آلفاي کرونباخ؛ مفاهيم، کارکرد و شيوه هاي نوين آن” 2009.

جعفری, محمد جواد و مهسا مایار. “تعيين شاخصهاي پيش ارزيابي و ارزيابي HSE پيمانكاران در الزامات قرار دادي براساس نوع پيمان .” نهمین همایش ملی تونل, 1390.

حسین عباسی, ل و م مستعان. “کاربردهای روش های نوین ارزیابی عملکرد HSE در صنایع نفت.” ماهنامه اکتشاف تولید, شماره 62, 1388: 16 الی 19.

حیدری, محمد مهدی و مهدی رضوانی فر. “بررسی فرهنگ HSE در یک شرکت نفت و گاز.” اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی صنعتی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست در سازمانها, اردیبهشت 1387.

خاتمی. آلودگی های خاک. سازمان حفاظت از محیط زیست, 1389.

دانا, ت. “بررسی و مقایسه مناطق چهارگانه شرکت نفت فلات قاره از دیدگاه عملکرد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS).” سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت تهران, 1388. 2.

دانا, تورج. “بررسی و مقایسه مناطق چهارگانه شرکت نفت فلات قاره ایران از دیدگاه عملکرد سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE‐MS).” سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت تهران, 1388. 3.

دشتی, مهدی, محمد عبدلی و سید علیرضا فخارزاده. “بررسي سطح عملكرد HSE پيمانكاران صنايع نفت، گاز و پتروشيمي.” دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت, 1386.

دهخدا. لغتنامه دهخدا. 1385.

فریدنیا, پیمان. “معماری عملکرد و طراحی سازه ای وپیاده سازی نظام های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در حوزه مدیریت سیستم سلامت ،ایمنی ومحیط زیست (مطالعه موردی در سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت).” سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت HSE, 1388.

قدسی پور, سید حسن. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر, 1389.

محمدفام, ایرج, علی کیانفر و فرشته طاهری. “ارائه متدی برای تعیین شرکت های پیمانکاری ایمن با استفاده از روش های یکسان سازی پروفایل کارایی فازی هر ورودی سلسله مراتبی.” فصلنامه سلامت, 1389: 5.

محمدی, مجیدرضا. طرح مدیریت اضطراری (با رويكرد فرآيندي( تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد, 1387.

محمدی, مجیدرضا, مهدی بهشتی, عطاء اله قربانپور و محمود بشیری نسب. مجموعه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست. تهران: مروجان بهره وری, 1388.

مهدی پور, م و ع احمدی. “انتخاب پیمانکاران با استفاده از شیوه هاي نوین ارزیابی عملکرد درمناطق نفتخیز جنوب.” 1389.

میرسپاسی. “ارزیابی عملکرد سازمانی.” 1383.

نصر آزادانی, م, ف رضایی, ع معصومی کلاتی و س رزاقی. راهنمای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در پروژه های عمرانی. انتشارات سازمان مهندسی و عمران شهر تهران, 1388.

هاشمی, س ج, ع مجردیان, و س ایزدپناه. “ارزیابی، نظارت و مدیریت عملکرد HSE در صنایع بالا دستی نفت و گاز.” دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE.

Andrew, R.H. “The human contribution: unsafe acts, accidents and heroic recoveries.” Saf Sci- 48(2), 2010: 280-281.

Azadeh, A, and I Mohamad fam. “Presenting a model for measuring integrated Health, Safety, Environmental and Ergonomic system performance.” 1th Internatinal Conference on Industry safety, Occupational Health & Environment in Organization, May 2008.

Azadeh, A, I Mohamad fam, and N Nazifkar. “The Evaluation of Safety, Behaviors in a Steel Manufacturer by Entropy.” 1th International Conference on Industry Safety, Occupational Health & Environmental in Organization, May 2008: 3.

Nouri, J, A Azadeh, and I Mohamad fam. “The evaluation of safety behaviors in a gas treatment company in Iran.” J loss Previwe Process Industry, 21(3) 2008: 319-325.

چکيده:

دستيابي به معیارها و مولفه‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترين دغدغه‌های سازمان‌های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سازمان می‌گردد. در این تحقیق سعی شده تا با شناخت شاخصه‌هایی برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران فعال در حوزه‌های عمرانی- شهری از دیدگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، مدلی ارائه گردد تا به کمک آن بتوان پیمانکاران را با یک سنگ محک ارزیابی و رتبه‌بندی نمود.

این تحقیق به دنبال آن است تا به سازمان‌های پیشرو که موضوعاتی همچون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) را جزء اولویت‌های کاری خود در پروژه‌ها برمی‌شمارند، این پیام را برساند تا با شناخت شاخصه‌های مناسب در حوزه HSE و ارزیابی مناسب پیمانکاران خود نه تنها می‌توانند در کاهش هزینه‌های مشهود و غیر مشهود ناشی از عدم رعایت اصول HSE در فعالیت‌های برون‌سپاری شده به غیر، اقدامی اثربخش و کارا انجام دهند بلکه معیاری مناسب برای انتخاب‌های آتی پیمانکاران به دست خواهد آورد.

اين تحقيق از لحاظ نوع هدف، كاربردي و از لحاظ نوع روش توصيفي- کیفی است. ابزارهای این تحقیق در بخش جمع‏آوری اطلاعات جهت تعیین ویژگی‏های مدل ارزیابی، نظرسنجی (از طریق انجام مصاحبه‏های آزاد با خبرگان) و مطالعات میدانی است. برای تحلیل اطلاعات از روش امتیازدهی (توسط خبرگان) و جهت تست مدل از مطالعه موردی استفاده شده است. در ابتدای تحقیق، به وسیله پرسشنامه‌های بازی که در اختیار خبرگان در حوزه‌ HSE قرار می‌گیرد و همچنین با انجام مطالعات کتابخانه‌ای، ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ازریابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی شهری شناسایی می‌گردد. پس از اعتبارسنجی نتایج اولیه به دست آمده، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به این شاخص‌های به دست آمده با توجه به درجه اهمیت‌شان وزن اختصاص می‌یابد. شاخص‌های شناسایی شده و اوزان اختصاص یافته با استفاده از پرسشنامه‌هایی که در اختیار خبرگان قرار خواهد گرفت، اعتبارشان سنجیده می‌گردد. در پایان نیز ساختار طراحی شده را برای گروهی از پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اجرایی می‌نماییم تا روایی مدل طراحی شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

مقدمه:

دستيابي به معیارها و مولفه‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترين دغدغه‌های سازمان‌های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سازمان می‌گردد. از آنجا که فعالیت پیمانکاران در محیط‌های پروژه رافع مسئولیت کارفرما نمی‌گردد، سازمان موظف است کنترل‌های شایسته و مناسبی از نظر HSE در سطح فعالیت‌های پروژه به اجرا رساند. از طرف دیگر بروز حوادث در سطح پروژه نه تنها فعالیت پیمانکار آسیب دیده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر روند فعالیت‌‌های سایر پیمانکاران، افراد سازمان و سایر طرف‌های ذینفع ایجاد نماید. عدم رعایت ملاحظات HSE، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، همه ساله حوادث جاني، مالي و زيست‌محيطي فراوان براي اين كشورها به ارمغان مي‌آورد. از طرف دیگر ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، می‌تواند معیار مناسبی برای کارنامه عملکرد پیمانکار در انتخاب‌های آتی ایشان باشد، به شرط آنکه کلیه پیمانکاران با یک سنجه ارزیابی شوند.  (بشیری نسب, 1387)

هر چند كه در حال حاضر اطلاعات عمومي زيادي در زمينه اندازه‌گيري عملكرد وجود دارد ولي اين دانش در زمينه عملكرد اختصاصي سيستم‌هاي ايمني هنوز اندك مي‌باشد. به‌عنوان مثال امروزه مديران می‌توانند به‌راحتي با بكارگيري الگوهاي مختلف به ارزيابي عملكرد عمومي سازمان‌هاي خود با استفاده از شاخص‌هاي مثبت بپردازند ولي در زمينه اندازه‌گيري عملكرد ايمني، هنوز هم در اغلب سازمان‌هاي داخلي تنها بر روي شاخص‌هاي واكنشي و منفي‌نگر نظير شاخص فراواني حادثه، شدت حادثه، تعداد مرگ‌هاي شغلي و مواردمشابه تاكيد مي‌شود.

استفاده از شاخص‌هاي واكنشي براي ارزيابي ايمني سازمان‌ها با وجود مزاياي خود، مي‌توانند بسيار هزينه‌بر و گران باشند. در دنياي امروز تبديل شدن خطرات به حوادث كه زمينه را براي اندازه‌گيري شاخص‌هاي واكنشي عملكرد سيستم ايمني سازمان مهيا مي‌كند، مي‌تواند به قيمت مرگ انسان‌ها، خسارات شديد اقتصادي، آسيب‌هاي جبران ناپذير زيست محيطي و خدشه دار شدن اعتبار تجاري سازمان تمام شود.  (محمدفام وهمکاران،  1389)

در راستاي مطالب ياد شده در اين تحقیق به منظور شناسايي بهترين تركيب شركت‌هاي پيمانكاري در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در صدد شناسایی شاخص‌های مناسبی جهت ارزیابی عملکرد ایشان برآمدیم. مطالعات انجام شده مختلف نشان مي‌دهد كه رفتارهاي ناايمن عامل اصلي بروز حوادث ناشي از كار مي‌باشد، بطوريكه در مطالعات مختلف نسبت مستقيم بين نرخ بروز رفتارهاي ناايمن با بروز حوادث مورد تاكيد قرار گرفته است. [(Mohamad fam & etc 2008) &  (Andrew 2010)]

در همين راستا در رويكرد پيشگيرانه ايمني، شناسايي، ارزيابي و كنترل اينگونه شاخص‌ها که سازنده رفتارهای ناایمن است قبل از تبديل آنها به حوادث فاجعه بار به‌عنوان يكي از استراتژي‌هاي اصلي ارتقاء ايمني قلمداد شده است. بديهي است با ارزيابي اينگونه شاخص‌ها در بين شركت‌هاي پيمانكاري مي‌توان از شركت‌هاي مستعد حوادث شغلي را شناسايي و بر اساس يافته‌هاي موجود اقدامات كنترلي را پي‌ريزي نمود.  (محمدفام و همکاران 1389)

فصل اول : كليات

1-1) مقدمه

در این فصل کلیات تحقیق ارائه شده است. در ابتدا پس از یادآوری اهمیت موضوع بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی (HSE) به بیان مساله ارزیابی عملکرد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی (HSE) در پروژه‌های عمرانی پرداخته شده است.  پس از آن مختصری از متدولوژی انجام کار ارائه شده و به‏دنبال آن سئوالات تحقیق مطرح گردیده است. در ادامه فصل به تشریح نمونه و جامعه آماری تحقیق پرداخته شده و سوابق تحقیقاتی با موضوعات مرتبط با ارزیابی ریسک‏های HSE عنوان شده است. در پایان فصل نیز مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح آمده است.

1-2) بيان مساله

در محافل علمی مدیریت را مترادف با واژه تصمیم و تصمیم‌گیري می‌دانند و در مفهوم نوین مدیریت از تصمیم‌گیري به عنوان یکی از مسئولیت‌هاي اصلی مدیر یاد می‌کنند و از طرفی به علت تنوع و نیز تعارض معیارهاي کمی و کیفی تصمیم‌گیري، انتخاب مناسب مستلزم پیچیدگی‌هاي فراوانی است.  (دانا, 1388)

درطول سال‌هاي اخیر به خاطر انتخاب نادرست پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی شهری و نیز صنعت ساخت و ساز شاهد از دست رفتن منابع مالی زیادي در ایران بوده‌ایم. تعیین معیارهای مناسب و صحیح و در پی آن انتخاب پیمانکار اصلح، از میان پیمانکاران تایید صلاحیت شده می‌تواند یکی از راه حل‌هاي موجود براي حل چنین مشکلاتی باشد. (دانا ت. , 1388)

چنین تصمیم‌گیری‌هایی اغلب پیچیده می‌باشند و در این رابطه فاکتورهاي کمی و کیفی زیادي براي ارزیابی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. عدم توجه به این امر باعث می‌گردد تا اجراي پروژه از لحاظ زمانی طولانی‌تر، با کیفیت پایین‌تر و هزینه بالاتر (با توجه به هزینه استهلاك و خوابیدگی سرمایه و ضرر ناشی از عدم تکمیل و تحویل به موقع پروژه انجام پذیرد) و در نتیجه باعث از بین رفتن توجیه اقتصادي پروژه‌ها می‌گردد. (محمدفام و همکاران، 1389)

از سوی دیگر باید یادآور شد که وقوع حوادث همه ساله باعث وارد آمدن خسارت‏هاي مالي،‌ جاني، زيست‏محيطي فراوان به سازمان‏های مختلف مي‏گردد. محيط‏هاي كاري به لحاظ تنوع فعالیت، حضور گروه‏هاي مختلف كاري و نیز عدم آشنايي كامل با محيط و شرايط كار، با پتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست‏محیطی همراه است؛ از این‏رو پرداختن به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط‏ زیست[1] HSEدر فرآیندهای کاری اهميتي دو‏چندان مي‏یابد. علاوه بر خسارت‏های مستقیم و مشهود حوادث که شامل مواردی نظیر خسارت‏های جانی و نیز خسارات وارد شده به تجهیزات و اموال می‏باشد، هزینه‏های دیگری نظیر کاهش وجهه و اعتبار سازمان به‏عنوان هزینه‏های غیرمشهود به سازمان‏ها تحمیل می‏گردد. این‏گونه هزینه‏ها در سازمان‌ها به خاطر ماهیت و نوع فعالیت‏ها، میزان حضور در جامعه و تاثیرات نامطلوب بر محیط عمومی و عامه مردم اهمیتی زیاد دارد.  (محمدی و همکاران, 1388) و(Andrew 2010) و  (Urich and Jaap 2009)

از آنجایی که معیار موفقیت و صحت انجام هرکاری بررسی وضع موجود و بازخورد آن فعالیت می‌باشد، بررسی و مقایسه عملکرد HSE با یک الگوی مشخص نیز امری ضروری تلقی می‌شود.  (دانا ت. , 1388)

براي مديريت بهداشت و ايمني محيط زيست(HSE) ، نيز پارامترهاي ارزيابي عملکرد و روش‌هاي نظارتي متعددي وجود دارد. بعضي از اين موارد جنبه عمومي داشته و بعضي بسيار خاص هستند. انتخاب پارامترهاي ارزيابي مي‌تواند جهت اجراي محک‌زني‌ها و يا تعيين سطح عملکرد و در نتيجه مديريت بهتر کنترل زيان‌ها (ضايعات) به کار گرفته شوند. (هاشمی و همکاران، 1386)

به بیان دیگر شناخت شاخصه‌های مهم بهداشت، ایمنی و زیست محیطی (HSE) و اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و کنترل آن، می‌تواند در کاهش هزینه‌های ناشی از عدم رعایت HSE و همچنین افزایش ضریب ایمنی و بالا بردن سطح بهداشتی و نیز استفاده بهینه از محیط زیست و منابع، بسیار موثر باشد.  از این رو در این تحقیق سعی بر آن است تا با شناسایی شاخص‌های موثر بر عملکرد HSE سازمان در پروژه‌های عمرانی شهری، مکانیزمی به منظور ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران تدوین گردد تا مقیاسی مناسب برای ارزیابی عملکرد ایشان توسط سازمان در این حوزه  تلقی گردد.  (محمدی وهمکاران- 1388)

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق

دستيابي به معیارها و مولفه‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترين دغدغه‌های سازمان‌های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سازمان می‌گردد. از آنجا که فعالیت پیمانکاران در محیط‌های پروژه رافع مسئولیت کارفرما نمی‌گردد، سازمان موظف است کنترل‌های شایسته و مناسبی از نظر HSE در سطح فعالیت پروژه به اجرا رساند. از طرف دیگر بروز حوادث در سطح پروژه نه تنها فعالیت پیمانکار آسیب دیده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر روند فعالیت‌‌های سایر پیمانکاران، افراد سازمان و سایر طرف‌های ذینفع ایجاد نماید. عدم رعایت ملاحظات HSE، به مخصوص در كشورهاي در حال توسعه، همه ساله حوادث جاني، مالي و زيست‌محيطي فراوان براي اين كشورها به ارمغان مي‌آورد. از طرف دیگر ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، می‌تواند معیار مناسبی برای کارنامه عملکرد پیمانکار در انتخاب‌های آتی باشد، به شرط آنکه کلیه پیمانکاران با یک سنجه ارزیابی شوند. (Azadeh & etc. 2008)

عليرغم اهميت بسيار زياد اين موضوع در آیتم‌های نظارتی بر پیمانکار، متاسفانه در ادبيات ارزيابي عملکرد پیمانکاران توجه چنداني به شاخص‌های HSE نمی‌گردد و مواردی همچون پیشرفت حجمی و ريالی پروژه و گاهی نیز موضوعاتی کیفی مورد تاكيد واقع مي‌شوند. (Azadeh & etc. 2008)

از آنجا که هنوز ساختار واحد و مناسبی برای سنجش عملکرد HSE پیمانکاران در این حوزه وجود ندارد، هدف اين پژوهش را بر آن قرار دادیم تا با كند و كاو در ادبيات ارزيابي عملکرد HSE پیمانکاران، مدلي ارائه نماید تا کلیه پیمانکاران بر اساس آن مورد سنجش قرار گیرند.

1-4) متدولوژي انجام کار

اين تحقيق از نوع توصيفي-کیفی است. در اجراي روند تحقیق، ابتدا مطالعاتي در زمينه ادبیات ارزیابی عملکرد سازمان و نیز ادبيات بهداشت، ایمنی و زیست محیطی(HSE) در پروژه‌های شهری انجام شده و به بررسی مختصر جایگاه HSE در مدل‏های ارزیابی عملکرد پرداخته شده است. پس از آن از طریق مصاحبه آزاد[2] با تعدادی از متخصصین HSE به بررسی ویژگی‏ها و شاخص‌های کاربردی برای مدل ارزیابی ‏عملکرد HSE در پروژه‌های شهری پرداخته شده‏است. شاخص‌های تعیین شده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، بر اساس درجه اهمیت‌شان وزن‌دهی می‌گردند. در ادامه، شاخص‌های شناسایی شده و اوزان اختصاص یافته به آنها، با استفاده از پرسشنامه‌هایی که در اختیار خبرگان مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) قرار خواهند گرفت، از نظر اعتبار[3] مورد سنجش قرار می‌گیرند.

در پایان تحقیق به‏منظور سنجش پایایی[4] مدل نیز یک مطالعه موردی در پروژه‌های عمرانی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با استفاده از مدل تحقیق انجام شده است.

ویژگی‌های مدل طراحی شده را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

مشخص بودن روش ارزیابی و مقایسه کلیه پیمانکاران در یک قالب مشخص.

عدم اتکاء زياد به قضاوت‌هاي ذهني سرپرستان و اتکاء ‌بيشتر به شاخص‌ها و معيارهاي عيني قابل سنجش با توجه به رويکرد فرايندگرا- نتيجه محور

عينيت بخشيدن به شاخص‌هاي ارزيابي با تفکيک حوزه‌هاي عملکردي و نيز سطوح وظايف در ستاد و حوزه‌هاي اجرائي و عملياتي.

امکان ارزیابی به صورت کمی و تعیین وضعیت موجود آن

امکان شناسایی فواصل خالی (gap)، فرصتهای بهبود و نقاط قوت و ضعف سازمان در زمینه HSE و اولویت‌‌بندی برای اجرای پروژه‌های بهبود و همچنین نظارت بر روند و سرعت بهبود در ارزیابی‌های دوره‌ای

امکان مقایسه با سایر سازمان‌های پیشرو در مورد هریک از معیارها و مشخص کردن جایگاه سازمان در سطوح مختلف صنعتی و تجاری و ملی و بین‌المللی

امکان یادگیری از دیگر سازمان‌ها از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات برتر

امکان دریافت بازخورد و یادگیری از مدیران، مشاوران و مجریان رده بالای صنایع و بخشهای مختلف تجاری و خدماتی و صنعتی از طریق ارزیابی مستقل و رودررو (face to face) و همچنین دریافت گزارش از آنها

امکان دسته بندی های متنوعی از فرصت های بهبود سازمان فراهم می آورد.

به دلیل نگرش فرایندی مدل، در هر سازمان با هر ساختار سازمانی قابل پیاده سازی می باشد.

زمان و هزینه اجرای مدل به نسبت زیاد نمی باشد.

ارتقاء سطح فرهنگ HSE در سازمان‌ها و همچنین در کشور

1-5) سوالات تحقيق

اين پژوهش در پي پاسخگویی به سوالات زير مي‌باشد:

شاخص‌های مهم در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه‌های عمرانی کدامند؟

ضریب اهمیت هر یک از این شاخص‌ها چگونه سنجش می‌شود؟

چگونه می‌توان عملکرد HSE یک سازمان را در پروژه‌های عمرانی اندازه‌گیری نمود؟

مدل ارزیابی عملکرد HSE سازمان در پیمانکاران سازمان مهندسی عمران شهر تهران چه نتایجی را به دنبال دارد؟

1-6) نمونه و جامعه آماري تحقيق

جامعه آماری تحقیق شامل ارزیابی شاخص‌های بهداشتی، ایمنی و زیست‏محیطی در ارزیابی عملکرد HSE در پروژه‌های عمرانی است. به منظور جمع‌آوري اطلاعات از نظرات متخصصین HSE در حوزه‏های  مختلف صنعت و دانشگاه استفاده شده است. از این‏رو، از طریق یک مصاحبه آزاد نیمه هدایت[5] شده نظرات سه دسته از افراد در انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. اين سه دسته عبارتند از:

اساتيد دانشگاه‏ها: اين بخش از جامعه را افرادي تشكيل مي‏دهند كه با ارزیابی و مدیریت ریسکهای HSE و/ یا ارزیابی تكنولوژي از نظر تئوري و عملی آشنايي دارند.

مدیران، سرپرستان و کارشناسان HSE صنعت: به منظور کاربردی‏تر شدن نتایج تحقیق استفاده از نظرات اين گروه از متخصصین HSE به‏ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشيمي مورد توجه بوده است.

مشاوران، مدرسین و صاحبنظران حوزه‏های خدمات مشاوره و آموزش: این گروه از متخصصین با  توجه به ارتباط و آشنایی نزدیک با صنایع مختلف انتخاب شده‏اند.

به منظور جمع‏آوري اطلاعات و انجام مصاحبه در مورد ویژگی‏های مدل، يك نمونه شامل 30 نفر از متخصصین HSE در سه دسته ذکر شده بالا انتخاب شد که در نهایت با پیگیری‏های فراوان امکان مصاحبه با 25 نفر از آنان فراهم گردید. هر چند افراد شاغل در حوزه HSE بیش از این تعداد می‌باشند ولی محدودیت‌هایی نظیر کمبود افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه HSE و نیز افراد محدود در دسترس و نیز سایر  مواردی که منجر به عدم همکاری ایشان در تکمیل نظرسنجی گردید، باعث شد که این تعداد از صاحب نظران و متخصصان در حوزه HSE انتخاب گردند.

برای تعیین میزان اعتبار مدل نیز از نظرات 30 نفر از متخصصین با تکمیل فرم‏های امتیازدهی استفاده شد. در ضمن مدل طراحی شده به‏صورت مطالعه موردی تحت آزمون قرار گرفت.

[1]. Health, Safety & Environment

[2]. Free Interview

[3]. Validity

[4]. Reliability

[5]. Semi-Directed

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122