پايان نامه بررسي آثار و احوال ابوسعد خرگوشي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي آثار و احوال  ابوسعد خرگوشي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 138 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي آثار و احوال  ابوسعد خرگوشي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات
1-1 بیان مسئله 2
1-2 سؤالات تحقیق 2
1-3 سؤالات اصلی 2
1-4 سؤال فرعی 3
1-5 اهداف تحقیق 3
1-6 پیشینه تحقیق 3
1-7 دشواریهای پژوهش 4
2-1 تاریخ نیشابور 4
2-2 اوضاع سیاسی واجتماعی 5
2-3 دیدار محمود غزنوی و ابوسعد خرگوشی 6
2-4 تصوف در خراسان 7
2-5 زندگي¬نامه 8
2-6 استادان ابوسعد 10
2-7 مدرسان مدرسه¬ی ابوسعد 15
2-8 مذهب فقهي ابوسعد 15
2-9 طریقه تصوّف ابوسعد 15
2-10 وفات ابوسعد 16
2-11آثار ابوسعد 17
فصل دوم آثار ابوسعد خرگوشی
1-1 البشارة و النذارة فی تعبیر الرؤیا و المراقبة 20
2-1 شرف الّنّبی(ص) 21
2-2 نسخ شرف النّبی(ص) 27
1.نسخه¬ی اسعد افندی 28
2. نسخه¬ی پاریس 28
3.نسخه¬ی بایزید ولی 30
2-3 ابواب کتاب شرف النّبی در نسخه های مختلف 31
2-4 گزارش کلی از شرف النّبی(ص) 32
3-1 تهذیب الاسرار 34
3-1-1 انگیزه خرگوشی از تألیف کتاب 36
3-1-2 محتوای کتاب 37
3-1-3 باب اختلاف اهل تصوّف در معنای تصوف وگفته های مشایخ صوفیه 37
3-1-4 در باب ذکر معرفت 39
3-1-5 در باب ذکر محبّت 39
3-1-6 در باب شوق 39
3-1-7 در باب قرب 39
3-1-8 در باب انس 40
3-1-9 در باب مشاهده 40
3-1-10 در باب یقین 40
3-1-11 در باب توبه 40
3-1-12 در باب مقامات 41
3-1-13 در باب مراقبت 41
3-1-14 در باب ورع 41
3-1-15 در باب زهد 41
3-1-16 در باب صبر 41
3-1-17 در باب رضا 42
3-1-18 در باب توکل 42
3-1-19 در باب خوف 42
3-1-20 در باب رجا 43
3-1-21 در باب فقر و غنی 43
3-1-22 در باب گرسنگی 43
3-1-23 در باب شهوات و مخالفت با هوی 43
3-1-24 در باب اخلاص 43
3-1-25 در باب مطالبه صدق 44
3-1-26 در باب عبودیت 44
3-1-27 در باب آداب 44
3-1-28 در باب حُسن خُلق 44
3-1-29 در باب طهارت 44
3-1-30 ابوابی در نماز، زکات، روزه، حج و عمره 45
3-1-31 در باب مسئله پوشش و خرقه 45
3-1-32 باب ملامتیه و صفاتشان 45
3-1-33 در باب زکات 45
3-1-34 در باب سخاوتمندی و مواسات و میهمان نوازی 46
3-1-35 در باب فضلیت کسب و کار 46
3-1-36 در باب انفراد و انزوا 46
3-1-37 در باب ذکر 46
3-1-38 در باب سماع 47
3-1-39 در باب وجد 47
3-1-40 در باب هاتف 47
3-1-41 در باب کرامت 48
3-1-42 در باب قبض و بسط 48
3-1-43 در باب فنا و بقا 49
3-1-44 باب خواطر 49
3-1-45 در باب وصایا 49
3-1-46 در باب دعا 50
3-1-47 در باب آداب صوفیه 50
3-1-48 بابی در ذکر الفاظ متداوله بین اهل طائفه 50
3-1-49 در باب حیا 51
3-1-50 در باب حُسن ظَنّ 51
3-1-51 در باب صُمت 51
3-1-52 در باب تفکر 51
3-1-53 در باب تواضع 51
3-1-54 در بابی صفات دنیا 52
3-2-1 مقايسه تهذيب الاسرار و رساله ‌سلمي 53
3-3-1 مهمترین و قدیمیترین منابع ملامتیه 56
3-3-2 انتقاد از ملامتیه 56
3-3-3 ملامتیه و کرّامیه 58
3-3-4 ملامتیان و فتوت 59
3-3-5 عبدالله بن مبارک 62
3-3-6 در تفصیل آداب ملامتیه در تهذیب الاسرار 64
4-1 بازمانده های کتاب الاشارة و العبارة در کتاب علم القلوب 66
5-1 اللوامع 72
5-2 فهرستِ مجالسِ کتاب اللوامع 74
5-3 تفاوتهایی در برخی فصلها و نسخه ها 79
6-1 نتیجه گيري 81
منابع 107
منابع انگلیسی 112
مقالات 113
پیوست ها.114

منابع

ابن اثیر عزالدین، تاریخ کامل، برگردان محمد حسین، روحانی، تهران، اساطیر،1370ش.

ابن بشکوال خلف بن عبدالملک، كتاب الصّلة، قاهره، مکتبة الثقافة الدینیة، [بی تا].

ابن جوزی ابی فرج عبدالرحمان بن علی بن محمد بن علی، الوفا باحوال المصطفی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1408ق/1367ش.

ابن جوزی شیخ امام السنّه جمال­الدين ابي الفرج عبدالرحمان بن علي، المنتظم في تواريخ الملوك و­ الامم، تحقیق و­ تقدیم دکتر سهیل زکار، بیروت-لبنان، نشر دارالفکر، 1420ق/2000م.

ابن خلکان احمد بن محمّد، وفیات الاعیان، قم، منشورات الرضی، 1364ش.

ابن خیر محمّد بن خیر، فهرسة ابن خیر، قاهره، دارالکتب المصری، 1410ق/1989م.

ابن عساكر، تبين كذب المفتري فيما نسب الي الامام ابي الحسن الاشعري، تحقیق دکتر احمد حجازی سقا، بیروت، دارالجیل، چاپ اول، 1416ق/1995م.

ابن فرحون ابراهیم بن علی، ‌الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب، قاهره، دارالتراث، 1387ق.

ابن قیسرانی محمّد بن طاهر، الانساب المتفقه، بغداد، مکتبة المثنی، 1963م.

ابن کثیر اسماعیل بن عمر، البداية و النهاية، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1408ق.

____________، شمائل الرسول (ص)، جده، دارالقبلة للثقافة الاسلامیة، 1409ق/1988م.

ابن ندیم محمّد بن اسحاق، ‌الفهرست، تهران، امیرکبیر، 1366ش.

ابوالفداء اسماعیل بن علی، المختصر في اخبار البشر، [بی جا.]، ناشر محمّد عبداللطیف الخطیب و شرکا، 1325ق.

الاسنوی عبدالرحیم(جمال­الدین)، طبقات الشافعيه، بیروت، چاپ کمال یوسف حوت، 1407ق/1987م.

انصاری خواجه عبدالله، طبقات الصوفیه، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران، کتابفروشی فروغی،1362.

بروکلمان کارل، ذیل تاریخ الادب العربی، مترجم سعید حسن بحیری، قاهره، مکتبة الادب، 2007م.

بروکلمان کارل، فهارس العربیة لکتاب تاریخ الادب العربی، مترجم اعداد دریه الخطیب، حلب، مطبعه التراث العلمی العربی، 1405ق/1985م.

بیهقی ابوالحسن علی بن زید، معروف به ابن فندق، تاریخ بیهق، تصحیح احمد بن بهمنیار، تهران، کتابفروشی فروغی،1361ش.

بیهقی حافظ ابي بكر احمد بن حسين، كتاب الزهد الكبير، تحقیق واستخراج احادیث و فهرست الشیخ عامر احمد حیدر، بیروت، موسسه الکتب الثقافیه، چاپ اول، 1408ق/1987م.

______________________، دلائل النبوة، تحقيق السيّد احمد صفر، القاهره، 1970.

پورجوادی نصرالله، مجموعه آثار ابوعبدالرحمان سلمی، تهران، نشر دانشگاهی،1372.

__________، زبان حال در عرفان و ادبیات فارسی، تهران، نشر هرمس، چاپ اول، 1385ش.

جامی نورالدین عبدالرحمان، نفحات الانس فی حضرات القدس، تصحیح و مقدّمه محمود عابدی، تهران، اطلاعات، 1370.

جمعی از پژوهشگران، کتاب دایرة المعارف تاریخی-رویدادهای تاریخ اسلام، مترجم دکتر عبدالسلام ترمانینی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ2، بهار1388،(ازسال 251-500ق).

حاجی خلیفه مصطفی بن عبدالله، کتاب کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، تهران، المکتبة الاسلامیة،1967م/1387ق.

حسینی ابوبكر بن هداية الله، طبقات الشافعيه، مصحح عادل نویهض، بیروت، دارالافاق الجدیدة، 1979م.

حنبلی ابی فلاح عبدالحی بن العماد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، مصر، مکتبة القدس، 1350-1351ق.

خرگوشی عبدالملک بن محمّد ابوسعد واعظ، شرف النّبي، ترجمه نجم­الدين محمود راوندي، ‌تصحيح و تحشيه محمّد روشن، ‌تهران، بابک، 1361ش.

___________________________، تهذیب الاسرار، تحقیق بسام محمّد بارود، ابوظبی، المجمع الثقافی، 1999م.

خطیب بغدادی احمد بن علی، تاريخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیة،1417ق.

الخفاجی احمد شهاب الدین، نسیم الریاض فی شرح شفا القاضی عیاضی، بیروت، دارالفکر[بی تا].

دانش پژوه محمّد تقی، فهرست میکرو فیلم­های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

دیلمی ابوالحسن، عطف الألف المألوف علی اللام المعطوف، تصحیح واده، قاهره، 1962.

الذهبی محمّد بن احمد بن عثمان، ميزان الاعتدال، بیروت، دارالفکر، [بی تا].

الذهبی محمد بن الحافظ، العبر في خبرمن غبر، کویت، مطبعه حکومه، 1983م.

ذهبي، تذكرة الحفاظ، حيدرآباد، داراحیاء التراث العربی، 70-1968م.

رهاوی جمیل صدفی، اللباب، بغداد، مطبعه الفرات، 1928م.

زرين­كوب عبدالحسین، جستجو در تصوف ايران، تهران، امیرکبیر، 1369ش.

سبکی تاج­الدین ابی­نصرعبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی، طبقات الشافعيه الكبري، بیروت،دارالکتب العلمیه، 1420ق.

السخاوی شمس­الدین محمّد بن عبدالرحمان، الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ، بیروت، دارالکتب العلمیه، [بی تا].

سراج، عبدالله بن علي ابونصر، اللمع في التصوف، تصحيح نيکلسون، چاپ رينولد آلن نيکلسون ليدن، 1914.

سزگین فؤاد، تاریخ نگارش های عربی، ج 1،تهران، 1380.

سلمی ابوعبدالرحمان، اصول الملامتیه و غلطات الصوفیه، تصحیح عبدالفتاح احمد الفاوی محمود، قاهره، 1985م.

____________، الملامتیه و الصوفیه و اهل الفتوة، تصحیح ابوالعلاء عفیفی ترجمه و مقدمه مهدی تدین، قاهره، 1945م.

____________، ملامتیه، صوفیه و فتوت، ترجمه نصرالله فروهر، تهران، 1376.

____________، طبقات الصوفیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1419ق.

سمعانی احمد بن منصور، الانساب، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1419ق.

______________، روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح، تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی، انتشارات علمی فرهنگی.

سیوطی جلال الدین عبدالرحمان بن ابی بکر، لب اللباب فی تحریر الانساب، بیروت، دارالکتب العلمیه،1411ق.

شعرانی عبدالوهاب، الجواهر و الدرر، قاهره، المکتبه الازهریه للتراث، 1998م.

شفیعی کدکنی محمّدرضا، آفرینش و تاریخ، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1349.

شیرازی ابي اسحاق، طبقات الفقهاء، بیروت، دارالقلم، [بی تا].

الصفدی صلاح الدین خلیل بن ابیک، الوافي بالوفيات، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1420ق.

الضبی نیشابوری حاکم ابوعبدالله محمّد بن عبدالله بن الحاکم، تاریخ نیشابور، مترجم احمد بن خلیفه نیشابوری، تهران، نشر آگه، 1375ش.

العبادی ابوعاصم محمّد بن احمد، طبقات الفقهاء الشافعيه، ليدن، بریل، 1964م.

عتبی ابونصر محمّد بن عبدالجبار، تاريخ يميني، تهران، چاپخانه محمّد علی فردین، 1334.

عوفی محمد بن محمد، جوامع الحکایات، مصحح جعفر شعار، تهران، امیرکبیر، 1364ش.

العش یوسف، فهرس مخطوطات دارالکتب الظاهریة، دمشق، مطبوعات المجمع العلمی العربی، 1366ق.

غضبانی یوسف، پایان نامه «تاریخ و عقاید ملامتیه»، استاد راهنما حجت الاسلام توفیقی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده تربیت مدرس، 86.

فارسی عبد الغافر بن اسماعیل، المنتخب من کتاب السیاق التاریخ نیشابور، قاهره، مکتبة الثقافة الدینیه، 2007م.

فروزانفر بديع­الزمان، ترجمه رساله‌ قشيريه، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1345ش.

قشیری عبدالکریم بن هوازن، رساله قشیریه، تصحیح فروزانفر، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361.

قيس آل قيس ، الايرانيون و الادب العربي، رجال التصوف و العرفان، تهران، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، پاییز1379ش.

_________، الايرانيون و الادب العربي، رجال فقه الشافعيه، [بی­جا]، موسسه البحوث و التحقیقات الثقافیه.

الکتانی محمّد بن جعفر، رسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنه المشرقیه، قاهره، مکتبة الکلیات الازهریه، 1345ق.

الکتبی محمّد بن شاکر بن احمد بن عبدالرحمان، فوات الوفيات،‌ بیروت، دارالکتب العلمیه، 1421ق.

كحاله عمر رضا، المستدرک علی معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربیة، ترجمه عمر رضا کحاله، بیروت، موسسه الرسالة، 1406ق/1364ش.

کلابادی بخاری محمد، التعرف لمذهب التصوف، ویرایش احمد شمس الدین، بیروت 1413 / 1993.

گرایلی فریدون، نیشابور شهر فیروزه، [بی جا]، خاوران، 1373؟.

مستملی بخاری، ابوابراهیم، شرح التعرف لمذهب التصوف، تصحیح محمّد روشن. تهران، 1365.

منزوی احمد، فهرست نسخه­های خطی فارسی.

مهینی محمّد بن منوّر بن ابی سعد بن ابی طاهر بن ابی سعید، الاسرار التوحيد فی مقامات شیخ ابی سعید، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، امیر کبیر، 1361ش.

مؤید ثابتی علی، تاریخ نیشابور، تهران، ناشر انجمن آثار ملی، مرداد1335.

النووی الحافظ ابی زکریا محی الدین بن شرف،‌ تهذيب الاسماء و اللغات، بیروت، دارالکتب العلمیه، [بی تا].

واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد، ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورز، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1352ش.

یافعی عبدالله بن اسعد، مرآة الجنان و عبرة الیقظان، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1970م.

یاقوت حموی یاقوت بن عبدالله، ‌معجم البلدان، مصر، مطبعه السعادة، 1906-1907م.

منابع انگلیسی

2002 albany ،interpretation dream of tradition Muslim early The xrelam. .c jhon

.Sara Sviri, “Hakīm Tirmidhī and the Malāmatī Movement tin Early Sufism”, in Leonard Lewison (ed.), Classical Persian Sufism from its Origins to Rumi, London 1993, pp. 583-613.

.f. De Jong, “Malāmatiyya, in the Central Islamic Lands”, EI2, VI

.A. Bsani, Religion in Iran, trans. J. M. Marchesi, N. Y. 2000

Morris S.Seale, “The Ethics of Malāmatiya Sufism and the Sermon on .the Mount”, Moslem World (1968)

مقالات

برند راتکه، «حکمت و فلسفه: بحثي در حکمة المشرق»، ترجمه مريم مشرف، معارف، دوره 12، ش1و2، (1374).

پورجوادی نصرالله، «بازمانده­های کتاب الاشارة و العبارة ابوسعد خرگوشی در کتاب علم القلوب»، نشریه علوم انسانی معارف، تهران، مرکز نشر دانشگاهی دفتر معارف، آذر و اسفند77، ش3، دوره­ی پانزدهم.

_________، «منبعی کهن در باب ملامتیان نیشابور»، نشریه علوم انسانی، معارف، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، فروردین-آبان 1377، ش43 و44.

_________، «خرگوشي»، دانشنامه‌ جهان اسلام، زیرنظرغلامعلی حدادعادل، تهران، نشردایرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، 1390ش.

رحمتی محمّد كاظم، «زين الفتي و مؤلف آن»، قم، نشریه اطلاع رسانی و کتابداری، آينه پژوهش،‌ س 15، ش 4، مهر- آبان 83.

شفیعی کدکنی محمّدرضا، «چهره دیگر محمّد بن کرام سجستانی»، ارج‌نامه ایرج، تهران، 1377.

طاهری عراقی احمد، «ابوسعد خرگوشي نيشابوري»، نشریه علوم انسانی، معارف، آذر و اسفند77، تهران، مرکز نشر دانشگاهی دفتر معارف، ش3، دوره­ی15.

طاهری مقدم احمد، «ابوسعد[سعید؟] نيشابوري و شرف النبي»، تهران، نشر دانش، نشریه مرکز نشردانشگاهی، سال سوم، بهمن واسفند 1361ش، ش 3.

ملکی جلال­الدین)سرویراستار)، دانشنامه عرفان و تصوف.

سایت نسخ خطی.

چکیده

رساله حاضر، پژوهشی در تبیین آثار و احوال ابوسعد خرگوشی یکی از زاهدان سده­ی چهارم قمری است.

نگارنده در این رساله با استناد به منابع تاریخی و توصیفی نخست پس از تبیین تاریخ نیشاپور و تصوف در خراسان به شرح و بسط احوال خرگوشی پرداخته است. این رساله در دو فصل کلی فراهم آمده  که در فصل اول ذیل عنوان کلیَات به شرح احوال خرگوشی پرداخته است، و در فصل دوم که عمده ترین فصل این رساله نیز به شمار می­آید آثار وی را به تفصیل بررسی و به بیان موضوعات طرح شده در این آثار پرداخته است. از دیگر ویژگی‌های این اثر برجسته کردن مسائل و موضوعات عرفانی و اخلاقی است که در آثار متنوع خرگوشی آمده است. در واقع این رساله به احیای یکی از صوفیان سده­ی چهارم پرداخته که تاکنون زندگی وی در پرده ابهام مانده بود. خود این ابهام و نبود منابع نگارنده رساله را با دشواری های خاص خود روبه رو ساخته بود.

برخی از آثاری که در رساله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از: شرف النّبی، تهذیب الاسرار، الاشارة و العبارة، البشارة و النذارة و اللوامع.

کلید واژه ها: خرگوشی، احوال، آثار، توصیف و گزارش.

مقدمه

در نوشتار حاضر که به بررسی زندگی عارف وارسته ابوسعد خرگوشی نیشابوری پرداخته شده است از منابع گوناگونی بهره گرفته شده که به برخی از مهم ترین آنها اشاره می­شود:

تاریخ نیشابور تألیف حاکم نیشابوری، طبقات الشافعیه تألیف عبدالرحیم الاسنوی، تبیین کذب المفتری تألیف ابن عساکر، تاریخ بغداد تألیف خطیب بغدادی، تاریخ بیهق تألیف ابوالحسن علی بن زید بیهقی، العبرفی خبر من غبر تألیف محمد بن الحافظ الذهبی، الانساب تألیف احمد بن منصور سمعانی و …

مقالات آقای احمد طاهری عراقی، با عنوان«ابوسعد خرگوشی نیشابوری» در مجله معارف و «ابوسعد[سعید؟] نیشابوری و شرف النّبی» در مجله نشردانش و مقالات آقای نصرالله پورجوادی، با عنوان«خرگوشی» در دانشنامه جهان اسلام و «بازمانده­هایی از الاشارة و العبارة» در مجله معارف است.

1-1 بیان مسئله

در این عصر پرهیاهو که نسل حاضر با بحران معنویت مواجه شده­اند، شناخت عارفان و صوفیانی که در سده­های گذشته می­زیستند و بررسی تأثیراتی که بر فرهنگ و ادبیات داشتند عرصه­ای بدیع در گسترش تاریخ تصوف فراهم کرده است. از جمله عارفانی که زندگی و آثارش ناشناخته باقی مانده ابوسعد خرگوشی نیشابوری است. دراین نوشتار سعی شده زندگی و آثار و احوال این عارف وارسته مورد بررسی قرار گیرد.

1-2 سؤالات تحقیق

1-3 سؤالات اصلی

سیر تطور زندگی ابوسعد خرگوشی چگونه بوده است؟

ابوسعد خرگوشی دارای چه آثاری بوده است؟

1-4 سؤال فرعی

آیا می­توان او را در شمار ملامتیان دانست؟

1-5 اهداف تحقیق

بررسي و تطورات زندگي ابو سعد.

معرفي و شناخت آثار و احوال ايشان.

1-6 پیشینه تحقیق

توجه به زندگی عارفان و صوفیان و بررسی آثار مکتوب به جای مانده از ایشان در تاریخ تصوف و اعتلای فرهنگ و ادب ایران زمین دارای اهمیت است.این تحقیق عهده­دار این وظیفه شده تا درباره ابوسعد خرگوشی و آثار وی اطلاعاتی درخور را گردآوری کرده و گامی در جهت شناسایی این عارف گرانقدر بردارد.

براساس بررسی­های انجام شده تاکنون تحقیقات و مقالات اندکی درباره ابوسعد خرگوشی نگاشته شده­است.از جمله مهم­ترین مقالاتی که به ابوسعد، زندگی و آثار او به صورت جامع پرداخته، مقالات آقای احمد طاهری عراقی، با عنوان«ابوسعد خرگوشی نیشابوری» در مجله معارف و «ابوسعد[سعید؟] نیشابوری و شرف النّبی» در مجله نشردانش و مقالات آقای نصرالله پورجوادی، با عنوان«خرگوشی» در دانشنامه جهان اسلام و «بازمانده­هایی از الاشارة و العبارة» در مجله معارف است.

از مهم­ترین کتاب­هایی که در سده­های گذشته مطالبی- هرچند اندک – درباره­ی ابوسعد نگاشته­اند می­توان به تاریخ نیشابور تألیف حاکم نیشابوری؛ العبر فی خبر من الغبر تألیف حافظ ذهبی؛ الانساب المتفقه تألیف ابن قیسرانی؛ تاریخ بغداد تألیف خطیب بغدادی؛ المنتخب من کتاب السیاق التاریخ نیشابور تألیف عبدالغافر فارسی؛ طبقات الشافعیة الکبری تألیف تاج­الدین السبکی و المستدرک علی معجم المؤلفین تراجم مصنفی الکتب العربیة تألیف عمر رضا کحاله اشاره کرد.

1-7 دشواری­های پژوهش

در گردآوری مطالب و نگارش این نوشتار مشکلاتی مانع پیشرفت سریع پژوهش بود که از جمله آن می­توان به این موارد اشاره کرد:

برای شناخت بهتر این عارف نیشابوری، کمبود منابع وجود داشت. در همگی منابع موجود نیز، مطالب اندکی به دست می­آمد که در غالب موارد تکراری بود.

بیشتر آثارابوسعد­ یا به صورت نسخه­ی خطی است که شوربختانه در ایران موجود نیست. یا آثار موجود در ایران دیگر تجدید چاپ نمی­شوند، لذا در کمتر کتابخانه­ای می­توان به آن­ها دست یافت و یا در طول تاریخ از میان رفته و مفقود شده­اند و جز نامی از آن­ها اثری باقی نمانده است.

2-1 تاریخ نیشابور

نیشابور، دارالعلم خراسان، که ابوسعد در آن پرورش یافت شهری بود که عالمان و بزرگان بسیاری در مدارس آن کسب علم کرده­اند. در خراسان شهرهای نیشابور، هرات، بلخ، بخارا،غزنین و مرو، به خاطر موقعیت خاص یا بسیاری جمعیت مورد توجه بودند، ولی هیچ کدام با نیشابور برابری نمی­کردند. شاید داشتن چنین خصوصیاتی که در سایر شهرها کمتر وجود داشته، سبب شد که این شهر دستخوش دگرگونی­ها و حوادثی گردد.

نام قدیم نیشابور، ابر شهر و شکل قدیمی این کلمه پس از اسلام نیوشاه پوهر بود که به معنای کار نیک شاهپور یا جای نیک شاهپور است. دلیل نسبت دادن نام این شهر به شاهپور دوم پادشاه ساسانی، بازسازی شهر در سده چهارم پس از میلاد بود. ساخت اصلی شهر نیشابور به شاهپور اول پسر اردشیر بابکان منسوب است.[1]

در سال334ق امیر نوح سامانی به نیشابور آمد و50 روز آن­جا اقامت داشت، سپس حکومت را به ابراهیم بن سیمجور واگذار کرد و خود به بخارا رفت. در کتاب تاریخ بیهق آمده، زمانی که فخرالدوله دیلمی بر خراسان مسلط شد در نیشابور به نام او سخنرانی کرد. وزیر نامی او صاحب ابن عباد دو سال مالیات بیهق را وضع کردو در سال­های383و384ق مالیات نیشابور را نصف کرد. در آن سال­­ها شهر نیشابور به دست دیلمی­ها، سامانی­ها و سیمجوری­ها بود. در سال384ق امیر نوح سامانی نیشابور را از تصرف ابوعلی وفایق خارج کرد و حکومت آن­جا را به امیر محمود پسر سبکتکین که از سرداران او بود واگذار نمود و به او لقب سیف الدوله داد و خود دوباره به بخارا بازگشت. در دوره­ی سلطنت غزنوی­ها، به ویژه سلطنت سلطان محمود شهر نیشابور در کمال رونق و آبادانی بود. حسنک وزیر که نیشابوری بود در اواخر دوره­ی سلطان محمود وزیر شد و چند سال در این شهر حکمرانی کرد و آبادی­ها و ساختمانهای زیادی بنا نمود که به قصور و عمارات حسنکی معروف بوده است.[2]

2-2 اوضاع سیاسی واجتماعی

دوران سلطنت محمود بیشتر به لشگر کشی و جنگ گذشت اما 40 سال حکومت او و به روایتی 34 سال(387-421ق)، در خراسان ثمر بخش بود. در زمان او نیشابور که مرکز گردهمایی اهل علم و ادب بود، به دست نصر پسر سبکتکین اداره می­شد و رو به رونق و کمال داشت.[3]تا این­که در سال401ق در خراسان به ویژه نیشابور قحطی بزرگی رویداد. در بارکده که محل گردآوری کالاها در نیشابور بود بیشتر از 1000 نفر هلاک شدند و کسی به خاکسپاری مردگان نمیرسید. مردم ناگزیر به خوردن جانوران و مردار روی آوردند. حتی بالاتر از این گفته­اند که مادر بچه­ی خود را می­خورد و برادر از گوشت برادر برای رفع گرسنگی استفاده می­کرد.[4] در محله­ها و منطقه­های دور کسی جرأت نداشت تنهایی به جایی برود. حتی ابوالطیب صعلوکی مورد تعرض گرسنگان قرار گرفت ولی نجات یافت. آن قحطی مدتی طول کشید تا این­که سلطان دستور داد تا درب همه­ی انبارهای شهر را باز کرده و مردم را از گرسنگی نجات داد. ابن فندق از قول ابوالفضل بیهقی آورده است که در سال400ق67 بار برف سنگین در نیشابور بارید و قحطی سال401ق به خاطر سرمایی بود که به محصولات کشاورزی و باغداری رسید. قحطی در خراسان و عراق فراگیر بود و نیشابور که بوی فقر و مرده گرفته بود رفته رفته رو به آبادانی ­رفت اما،این آرامش دیری نپایید، زیرا ترکان غزنوی مردم را مورد آزار قرار می­دادند به حدی که تلاش محمود غزنوی در اواخر عمرش سودمند نبود و منجر به ظهور سلجوقیان شد ودر پی آن 100000 نفر به هلاکت رسیدند.

2-3 دیدار محمود غزنوی و ابوسعد خرگوشی

از آن­جا که محمود بسیار دوستدار طلا و نقره بود به غنیمت­هایی که از جنگ­ها و فتوحات به دست می­آمد خشنود و قانع نبود و هر از چند گاهی به اموال مردم چشم طمع میدوخت. هم­چنین نقل کرده­اند که سلطان محمود مالیاتی معین کرده بود که مردم نیشابور و دیگر شهرها بپردازند. ابوسعد که در نزد محمود جایگاه خاصی داشت روزی به سلطان گفت: «شنیده­ام که به سوی مردم دست گدایی دراز کرده­ای.» محمود برآشفته شد و گفت: «چگونه؟»گفت: « مال مردم ضعیف را می­گیری و این گدایی است.» با این سخن سلطان محمود از گرفتن مالیات منصرف شد.[i]

2-4 تصوف در خراسان

اين­كه خراسان را مهد تصوف دانسته‌اند بدین خاطر است كه از آغاز در پرورش تصوف تأثير قابل ملاحظه‌اي داشته است. درست است كه تصوف در اسلام با زهد و فقر آغاز شد و با عشق الهي و ذوق و وحدت وجود و شهود به كمال خويش رسيد؛ ظهور آن در ايران طي سده­های نخستین اسلامي، بعید به نظر نمي‌رسد، زیرا ايران به عنوان مهد اولیه­ی آئين زرتشت با عوالم زهد و فقر آشنايي نداشت تا از اين جهت آمادگي خاصي براي پرورش و پذیرش تصوف نشان داده باشد. افزون بر این شكی وجود ندارد كه شماری از پيشگامان تصوف يا كساني كه قدمای صوفيه آن­ها را به طريقت خود منسوب مي‌كردند مانند حسن بصري، ابراهيم ادهم، ابوهاشم كوفي و… در ايران سده­های­نخستين اسلامي پدید آمده‌اند و اين نكته از آمادگي محيط فكري و مادي ايران آن دوران براي پيدايش تصوف حكايت دارد.

طريقه اهل خراسان ملامتي و مرکز ملامتيان خراسان نيشابور بود. نخستين نويسندگاني که درباره ملامتيان نوشته‌اند، يعني خرگوشي و سلمي، هر دو نيشابوري بودند. ولي ملامتيان فقط در نيشابور نبودند. خرگوشي و سلمي هر دو اقوالي از عبدالله بن‌مبارک نقل کرده‌اند. يکي از آن­ها درباره اصل ملامتيه است که عبارت است از آشکار نکردن خوبي و پنهان نکردن بدي. يکي ديگر درباره دعوي نداشتن ملامتي است. اگر اين اقوال واقعاً متعلق به عبدالله بن‌مبارک مروزي (م181ق) باشد، در آن صورت سابقه طريقه ملامتيان خراسان به قرن دوم و شهر مرو مي‌رسد. ولي احتمال اين مطلب بسيار کم است. آنچه مسلم است اين است که ملامتيان خراسان بيشتر اهل نيشابور بودند و اين طريقه به شهرهاي ديگر خراسان راه يافت.[5]

به نظر مي‌رسد اطلاق عنوان «صوفي» به مشايخ عراق و «ملامتي» به خراسانيان در قرن سوم مرسوم شده است. در خراسان نيز مشايخي بودند که در قرن سوم و اوائل قرن چهارم صوفي خوانده مي‌شدند، مانند ابوبکر واسطي، ولي اين عنوان در مورد کساني به کار مي‌رفت که شاگردان مشايخ بغداد، از جمله جنيد و ابوالحسين نوري بودند و به خراسان آمده بودند. در ماوراءالنهر، بخصوص در ترمذ، براي اهل عرفان عنوان «حکيم» به کار مي‌رفت و مثلاً محمد بن‌علي ترمذي (م حدود 295ق) به «حکيم ترمذي» معروف است. ابوبکر ورّاق (م280ق) نيز که اصلاً از ترمذ بود و مقيم بلخ شده بود حکيم خوانده شده و خواجه عبدالله درباره وی گفته است که او حکيم بود نه صوفي.[6]

2-5 زندگي­نامه

ابوسعد عبدالملك بن محمّد بن ابراهيم خَرگوشي نيشابوري، مشهور به ابوسعد زاهد، ابوسعد واعظ، زاهد، محدّث،‌ حافظ و مفسّر بود. در اصطلاح محدثان حافظ به کسی گفته می­شود که متن 100هزار حدیث را از حفظ داشته باشد. حاكم نيشابوري او را با عنوان الزاهد، عبدالغافر بن اسماعيل واعظ و استاد كامل، اسنوي استاد كامل، زاهد بن زاهد، واعظ و حسين بيهقي و ابن جوزی او را واعظ نامیده­اند.[ii]

تاريخ تولد ابوسعد برای ما مشخّص نيست ولي مي‌دانيم كه چند سال از حاكم نيشابوري(متولد321ق) كوچك‌تر بوده است. هم­چنين حاكم نيشابوري از حسن بن محمّد الجلال ‌بيهقي و ديگران بزرگ­تر بوده است.[7] سال وفات ایشان 406یا 407ق ذکرشده که در ادامه بررسی خواهد شد.

او از عالمان صوفی نامی سده­ی چهارم قمری است كه به ارشاد مریدان و تدريس و تأليف همت گماشته بود.

محدّث نامدار حاكم نيشابوري درباره او گفته است: «لم أر أجمع منه علماً و زهداً و تواضعاً و ارشاداً اِلي الله و الي الزهد زاده الله توفيقاً و اَسعدنا بأيامه و قد سارت مصنفاته» و خطيب گويد: «کان ثقه ورعاصالحاً».[iii]

كنيه‌اش بنا بر منابع اوليه و نيز بیشتر نسخه­های خطي آثار وی «ابوسعد» است نه «ابوسعيد». برخی او را به محله­ی «خرگوش»نسبت داده­اند كه محله­ای بزرگ در نيشابور بود و خانه و خانقاه ابوسعد در آن­جا قرار داشت.

از ديگر عالمانی که به خرگوش نسبت داده شده­است، ابوالفتوح عبدالله بن علي خرگوشي(466_544ق) و عثمان خرگوشی(م416ق) و از معاصران ابوسعد بوده و کتابی را تألیف نمود که این کتاب را «ابرد الاشياء»  نامیده است.[iv]

از آن­جا كه ابوسعد به فقيهي شافعي شهرت داشت قيس آل قيس از او در كتاب الايرانيون و الادب العربي، رجال فقه الشافعيه ياد كرده است.[8]

عنوان «زاهد» كه به ابوسعد داده شده به برخي پارسايان كه شماری از آن­ها از صوفیان و عارفان بوده‌اند، به ویژه در سده سوم وچهارم قمری، نیزاطلاق مي‌شد.

افراد دیگری که عنوان «زاهد» داشته­اند و معاصر ابوسعد بودند عبارتند از: ابوعبدالله بن دينار زاهد نيشابوري(م338ق)، ابن داود زاهد نيشابوري(م342ق)، ابوعمر زاهد محمّد بن عبدالله(م345ق)، ابونصر ترمذي زاهد(م346ق)، ابوبكر زاهد روشنايي احمد بن موسي(م401ق)، ابن البغدادي زاهد حسين بن احمد(م404ق).

البته يكی دو نفر از هم كنيگان معاصر ابوسعد خرگوشي نیز لقب وعنوان «زاهد»داشته­اند: يكي ابوسعد احمد بن محمّد ماليني(م412ق) است که از عالمان و عارفان هرات است كه از او به ابوسعد يا بوسعد زاهد ياد شده[9]و ديگر ابوسعد زاهد بن احمد نيشابوري است كه جّد مادري شيخ الاسلام ابوعثمان صابوني(373-449ق) و از نبیرگان ابوسعد يحيي بن منصور بن حَسنويه سلمي معروف به «ابوسعد الزّاهد الاكبر» است.[v]

پدرش ابوعثمان محمّد نيز از زاهدان و عالمان و مشایخ نيشابور بوده که ابوسعد از او روایت حدیث می­کرده است. حاكم نيشابوري از ابوسعد با عبارت «الزاّهد بن الزّاهد» ياد مي‌كند. گویا وی همان «محمّد بن ابراهيم ابوعثمان» مذكور در تاريخ نيشابور است که از مشايخ بوده و حاكم درباره­ی او مي‌نويسد: «وكان من الصوفيه العبّاد».[vi]

2-6 استادان ابوسعد

ابوسعد از آغاز جواني در نيشابور آن زمان كه «دار السنه و العوالي» بود و مکان جمع شدن فقیهان و محدّثان و صوفیان بود، علم آموخت و حديث شنید که در میان ایشان پدرش و ديگر اساتید فقه و حديث و تصوف دیده می شود.[10] از جمله استادان او:

 

1- ابوالعباس محمّد بن يعقوب اصَمّ(247ـ346ق) «محدّث المشرق» که از طالبان حديث بود و مدت 76 سال حديث مي‌گفت.[11]

2- ابومحمّد يحيي بن منصور بن عبدالملك(م351ق) قاضي نيشابور.[12]

3- ابوعلي حامد بن محمّد بن عبدالله رفّاء هروي(م356ق)از محدّثان و واعظان هرات.[vii]

4- ابوعمرو اسماعيل بن نُجَيد بن احمد سُلَمي نيشابوري(م ربيع الاول 366ق) شيخ صوفيه خراسان که جّد مادر يا ابوعبدالرحمان سلمي صاحب طبقات الصوفيه است كه از جنيد و ابوعثمان حيري بهره برده است.[viii]

5- ابوسهل محمّد بن سليمان صُعلوكي نيشابوري(290-369ق) از فقهاي معروف شافعيه خراسان كه در لغت و نحو و كلام و تفسير تخصّص داشته است.[ix]

6- ابوسهل بشربن احمد بن بشر بن محمود بن أشرس اسفرايني تميمي دهقان(م شوال370ق)از محدّثان، ‌كه در نيشابور مجلس املا داشته است.[13]

7- ابوالحسن علي بن بندار بن حسين صوفي صَيرفي نيشابوري از صوفيّان و محدّثان نيشابور كه از مشايخ سرزمین­های مختلف بهره­ برده است.[14]

8- ابواسحاق ابراهيم بن محمّد بن يحيي بن سختويه مُزكّي نيشابوري(م362ق) از عالمان و محدّثان بزرگ نيشابور و از شاگردان ابن خزيمه(223-311ق).[x]

ابوسعد در فقه شافعي كه مذهبش بود، از شاگردان فقیهان نامدارابوالحسن محمّدبن علي بن سهل ماسرجسي نيشابوري(م6جمادي­الآخر386ق) و ابواسحاق مروزي(م340ق) بود، که سال­ها در “دارالسّنه” نيشابور مجلس املا داشت.[xi]

پس از چندی ابوسعد به میان عابدان و زاهدان رفت و راه زهد در پيش گرفت. در سال­هاي دهه370ق برای رفتن به حجّ نيشابور را ترك کرد و سال­ها در مکّه سکنی گزید.[15] ياقوت حموی در معجم البلدان درباره­ی او می­گويد: «او زاهد و واعظ و فقيهي شافعي، كه معروف به اعمال خير و نيكي و زهد در دنيا بوده با عالمان  هم­نشین و تصنيفات مفيد زيادي در علوم شريعت و دلايل النبوة و سيّرالعبّاد و الزهّاد و… دارد.» او هم­چنین به عراق و شام و فلسطين و مصر سفر كردو در همه جا از محدّثان و عالمان حديث شنید يا برای اساتيد خود احاديثي را بیان ‌كرد.[xii]

در مكّه از افرادی هم­چون ابوعمر محمّد بن سهل البستي، ابواسحاق ابراهيم بن محمّد الدينوري، ابوالفضل جعفر بن الفضل ابن حنزابه(م391ق)، ابوجعفر امام و قاضي مكّه، اسحاق بن زروان بن قهزادالفقيه، ابوبكر محمّد بن هارون الاصبهاني، ابوعبدالله الحسين بن محمّد الزاهد، ابن سراقه محمّد بن يحيي(م410ق)، ابوالحسن علي بن عمر بن موسي و ابوالحسن علي بن عبدالله بن جهضم احاديثي شنیده و روايت كرده است.[16]

در مدينه از الشّریف ابومحمّد عبدالله بن يحيي بن طاهر الحسيني، ‌ابوذر عمّار بن محمّد البغدادي، ابوالحسين يحيي بن الحسين المطلبي و در مجلس املا محدّث نامی ابوالحسن علي بن عمر الدّار قطني (306-385ق) شركت كرده است. در بغداد نیز هنگام بازگشت از حجّ، ابوالقاسم التنّوخي[xiii](355-447ق) از جمله كساني است كه از او حديث شنیده است. در شام ابوالحسين محمّد بن احمد بن جميع الغسّاني، در فلسطين از ابومحمّد بن بكربن محمّد العابد الطبراني و ابوالفتح محمّد بن ابراهيم بن محمّد يزيد الطّرسوسي و در مصر از ابومحمّد عبدالله بن عبدالرحمان الازدي، ‌ابوسعد علي بن الحسن بن عمر الغافقي الاسكندراني، ابوالحسن علي بن محمّد بن اسحاق الحلبي القاضي، ابوالقاسم عمر بن ابراهيم بن يحيي البصري، ابوالحسن محمّد بن احمد بن عباس الاخميمي، ابوطلحه المالكي، ابوالقاسم الفارسي الحافظ و ابوالوفاء تمام بن عبدالله الصقّلي احاديثي شنيده و روايت كرده است.[17]

[1]. مؤید ثابتی، علی،  تاریخ نیشابور، تهران، انجمن آثار ملی، مرداد 1335،ص 1-3.

[2]. پیشین،ص 21.

[3]. نیشابوری، حاکم ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن الضبی، تاریخ نیشابور، مترجم احمد بن خلیفه نیشابوری، تهران، نشرآگه، 1375ش، ص 75-76.

[4]. بیهقی، ابوالحسن علی بن زید(ابن فندق)،  تاریخ بیهق، تصحیح احمد بن بهمنیار،تهران، کتابفروشی فروغی،1361ش، ص 176.

[5]. انصاري، خواجه عبدالله بن محمد، طبقات الصوفيه، تصحيح  عبدالحی حبيبي، تهران، کتابفروشی فروغی، 1362، ص325.

[6]. همان، ص262؛ درباره ‌حکيم‌بودن ابوبکر ورّاق و محمد بن‌علي ترمذي، بنگريد به: برند راتکه، «حکمت و فلسفه: بحثي در حکمة المشرق»، ترجمه مريم مشرف، معارف، دوره 12، ش1و2 (1374) ص60-139.

   .[7]پورجوادی، نصرالله، «خرگوشی»، دانشنامه‌ي جهان اسلام،زیرنظرغلام­علی حدادعادل، تهران، نشر دایرة المعارف اسلامی، چاپ اول، 1390ش،ج 15، ص397-398؛ طاهری عراقی، احمد، پیشین، ص 7؛ سبکی، تاج الدین ابی نصر، پیشین، ج 5، ص 222؛ بیهقی، حافظ ابی بکر،پیشین، ص17.

[8]. آل قیس، قیس،الايرانيون و الادب العربي، رجال التصوف و العرفان،تهران، موسسه التحقيقات و البحوث الثقافيه، ج 7، ص 363.

[9]. قیس آل قیس، ج 7، ص 363؛ انصاري، خواجه عبدالله بن محمد، طبقات الصوفيه، تهران، فروغی، 1362 ش،  ص474؛ خطیب بغدادی،ج4، ص 371-372،‌ الصفدی، صلاح الدین خلیل بن ابیک، الوافي بالوفيات، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1420ق، ج 7،‌ ص330.

   .[10]پورجوادی، نصرالله، پیشین؛ طاهری عراقی، احمد، پیشین.

 .[11]ذهبی، تذكرة الحفاظ، حيدرآباد، داراحیاء التراث العربی، 70-1968م،ج 3، ص 860-864، “سمع ]ابوسعد[ الحديث من الاصم و لم یوجد سماعه الا بعد وفاته”، كتاب السياق 47آ، منتخبه 94 ب.

 .[12]الذهبی، محمد بن الحافظ، العبر في خبرمن غبر، کویت، مطبعه حکومه، 1983م، ج2، ص293؛ العبادي، ابوعاصم محمد بن احمد، طبقات الفقهاءالشافعيه، ليدن، ناشربریل، 1964م، ص 86؛ ابوسعد در تهذيب الاسراردر نسخه برلين شماره  2819 اوراق 20 آ ،‌35ب  دو حديث از او روايت كرده است.

[13]. ذهبی، حافظ، پیشین، ج 2،‌ص 355؛ تاریخ نیشابور، ص 84؛ ابوسعد در شرف النّبي ترجمه فارسي، ص 210 و تهذيب الاسرار50ب و 275 آ و البشارة و النذارة 2ب احاديثي از او روايت كرده است.

[14]. طبقات الصوفيه، ص 501-504، شعراني،‌ عبدالوهاب، الجواهر و الدرر، قاهره، المکتبه الازهریه للتراث، 1998م، ج 1، ص 99؛ تاريخ نيشابور، ‌ص 95، عكس 46 آ. به روايت او حديثي در تهذيب الاسرار (45آ) نقل شده است.

[15]. سمعانی، احمد بن منصور، الانساب، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1419ق، ج 5، ‌ص 602؛ ابن عساکر، پیشین، ص 234.

[16]. به ترتيب نام­ها: شرف النبي 200آ، 202 آ، 23 ب، 5آ، 170 آ، 266 ب، 277 ب؛ ترجمه فارسي شرف النّبي باب 35، نسخه پاريس 159 ب؛ به ترتيب نام­ها: تهذيب الاسرار 176 آ، 166 آ، 205 ب؛ نک: طاهری عراقی، احمد، پیشین.

[17]. تهذيب الاسرار53 ب، 104 آ، 113آ، 129 ب؛ تهذيب الاسرار 203آ، 198ب؛ تهذيب الاسرار، ‌195 ب، 133 آ، 71 ب، 199 ب، 62 ب، 155 ب، 119ب، 266ب، 17 ب؛ نک: طاهری عراقی، احمد، پیشین، ص 9-10.

[i][i]. نک: واسیلی ولادیمیروویچ، بارتولد، ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورز، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1352ش، ج1،ص 608؛ ابن اثیر، عزالدین، تاریخ کامل، برگردان محمد حسین روحانی، تهران، اساطیر، 1370ش، ج9، ص 845؛ عوفی، محمد، جوامع الحکایات،ص 124؛ گرایلی، فریدون، نیشابور شهر فیروزه، خاوران، 1373، ص9و ص99-100(فقط نکته ای که در این منبع وجود دارد و با دیگرمنابع سازگاری ندارد تاریخ وقوع دیدار محمود و ابوسعد است که در این کتاب416ق ذکر شده است که اشتباه می­باشد زیرا در این تاریخ ابوسعد درگذشته بود)؛ ابن جوزي، جمال­الدين ابي الفرج عبدالرحمان بن علي، المنتظم في تواريخ الملوك واِلامم، تحقیق و تقدیم دکتر سهیل زکار، بیروت-لبنان، نشر دارالفکر،1420ق/2000م، ج9، ص201؛ عتبی، ابونصر محمّد بن عبدالجبار، تاريخ يميني، تهران، چاپخانه محمّد علی فردین، 1334، ج 2، ص 318-341.

[ii]. پورجوادي، نصرالله،«خرگوشي»، دانشنامه‌ي جهان اسلام، زیرنظرغلام­علی حدادعادل، تهران، نشر دایرة المعارف اسلامی، چاپ اول، 1390ش، ج 15، ص397؛ ثبوت، اکبر، «روایات شرف النّبی در کتاب­های معتبر شیعه»، آینه میراث، سال5، ش4، زمستان 1386، ص252؛ كحاله، عمر رضا، المستدرک علی معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربیة، ترجمه عمر رضا کحاله، بیروت، موسسه الرسالة، 1406ق/1364ش، ج6، ص 188؛ ابن عساكر، تبين كذب المفتري فيما نسب الي الامام ابي الحسن الاشعري، تحقیق دکتر احمد حجازی سقا، بیروت، دارالجیل، چاپ اول، 1416ق/1995م، ص 233؛ قيس آل قيس، الايرانيون و الادب العربي رجال فقه الشافعيه، [بی جا]، موسسه البحوث و التحقیقات الثقافیه، ج4، ص127؛ الاسنوی، عبدالرحیم (جمال­الدین)، طبقات الشافعيه، بیروت، چاپ کمال یوسف حوت، 1407ق/1987م، ج 1، ص 229؛ بيهقي، امام حافظ ابي بكر احمد بن حسين، كتاب الزهد الكبير، تحقیق واستخراج احادیث و فهرست الشیخ عامر احمد حیدر، بیروت، موسسه الکتب الثقافیه، چاپ اول، 1408ق/1987م، ص17؛ ابن جوزي، پیشین، ج9،ص 4423 و 4368.

 

[iii]. ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن حمدون(یاحمدویه) بن نعیم بن حکیم ضبی نیشابوری، مشهور به حاکم نیشابوری و ابن البیع در دوشنبه سوم ربیع­الاول سال321ق در نیشابور متولد شد. او در عصرخود، امام اهل حدیث و در این رشته از مصنفان بزرگ بود. او درتشخیص احادیث صحیح ازغیر صحیح  داناترین مردم بود. درنیشابور زاده شد و در سال341ق به عراق کوچ کرد.آن­گاه به زیارت خانه خدا مشرف شد. پس ازآن در خراسان و ماوراءالنهر سیر و سفر کرد و از حدود هزار محدث حدیث شنید. در سال 359ق قاضی نیشابور شد و چون بارها متولی این امر شده بود به حاکم ملقب گردید. پس ازمدتی، از قضا کناره گرفت تا به امور علمی و تألیف بپردازد. مدتی نیز مقام سفارت میان دیلمیان و سامانیان بدو واگذار شد و به خوبی ازعهده آن برآمد. او کتاب­های بسیاری تألیف کرد که عبارتنداز: تاریخ نیشابور، المستدرک علی الصحیحین، الاکلیل، المدخل الی الاکلیل، مزکی الاخبار، معرفه علوم الحدیث، فضایل فاطمه زهرا، فضایل الشافعی، سؤالات الحاکم للدارقطنی، اربعین، سؤالات السجزی للحاکم، تسمیه من اخرجهم البخاری و مسلم، کتاب الضعفا، امالی العشیات، معجم الشیوخ، فوائد الشیوخ، المدخل الی علم الصحیح است. سرانجام در چهارشنبه سوم یا هشتم صفر سال 405ق به عارضه سکته در 84 سالگی درگذشت. او 75سال از عمر خویش را به تحصیل و تألیف گذرانید، زیرا اولین سماع حدیث او در نه سالگی بود یعنی 330ق.نک: مؤید ثابتی، علی، ص 32-42؛ جمعی از پژوهشگران، کتاب دایرة المعارف تاریخی-رویدادهای تاریخ اسلام، مترجم عبدالسلام ترمانینی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ 2، بهار1388، ج2(ازسال 251-500ق)، ص380؛ طاهري مقدم، احمد، «ابوسعد ] سعيد؟[ نيشابوري و شرف النبي»، تهران، نشر دانش – نشریه مرکز نشر دانشگاهی، سال سوم بهمن و اسفند 1361ش، شماره3، ص 49؛ الاسنوی، عبدالرحیم، ج1، ص477؛ ابن عساکر، ص235، الذهبی، محمد بن الحافظ، العبر في خبرمن غبر، کویت، مطبعه حکومه، 1983م، ج3، ص96؛ بیهقی، حافظ ابي بكر احمد بن حسين، ص18.

 

[iv]. ذهبي، تذكرة الحفاظ، حيدرآباد، داراحیاء التراث العربی، 70-1968م، ج3، ص 1066؛ ابن جوزی، ج7، ص 279 و ج8، ص23؛ حنبلی، ابن فلاح ابن العماد، شدزات الذّهب، قاهره، مکتبة القدسی، 1350، ج 3، ص 184؛ طاهری عراقی، احمد، «ابوسعد خرگوشي نيشابوري»، نشریه علوم انسانی، معارف، آذر و اسفند 77، تهران، مرکز نشر دانشگاهی دفتر معارف، ش3، دوره­15، ص 5-6؛ قيس آل قيس، ج7، ص 363؛ سيوطي، جلال­الدین عبدالرحمان بن ابی بکر، لب اللباب فی تحریر الانساب، بیروت، نشردارالکتب العلمیه، 1411ق، ص 90-91؛ خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاريخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1417ق، ج2، ص 336؛ سمعانی، احمد بن منصور، الانساب، بیروت، داراحیاء التراث العربی،1419ق، ج 5، ص 84-85 و 103، سمعانی پس از نقل قول ابن القيسراني اظهار شك مي‌كند كه آيا ابوسعد بدان منسوب است يا آن كوي  كه خانقاه و قبر ابوسعد در آنجاست منسوب به ابوسعد است؛ محمّد بن جعفرالكتاني در رسالة المستطرفة لبیان مشهورکتب السنه المشرقیه تأکید می­کند «ابوسعد» به سكون كنيه عبدالرحمان بن الحسن الاصبهاني النيسابوري (متولد307­ق) است و«ابوسعِيد» كنيه عبدالملک بن محمّد بن ابراهيم؛«خرجوش» (به عنوان عَلَم شخص)، «خركوش» (به عنوان علم مكان :«سكه بنيسابور») درست نیست. محمد بن طاهرابن قيسراني در الانساب المتفقه، بغداد، نشر مکتبة المثنی،1963م، ص 48 «خرگوش» را قريه‌اي شمرده است در خراسان ولی در منابع ذکری از قریه­ای به این نام نیست.

 .[v]طاهری عراقی، احمد، «ابوسعد خرگوشي نيشابوري»، نشریه علوم انسانی، معارف، آذر و اسفند77، تهران، مرکز نشر دانشگاهی دفتر معارف، ش3، دوره­ی15، ص 6-7؛ سبكي، تاج الدین ابی نصرعبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی، طبقات الشافعيه الكبري، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1420ق، ‌ج 4، ص 274.

[vi]. مؤید ثابتی، علی، ص 95؛ طاهری عراقی، احمد، پیشین، ص 7؛ «حدث عن ابيه» عبد الغافر بن اسماعیل فارسی، المنتخب من کتاب السیاق التاریخ نیشابور، قاهره، ناشر مکتبة الثقافة الدینیه، 2007م، ق47آ، منتخبه 94 ب، و ابوسعد در شرف النّبي حديثي از پدرش نقل مي‌كند:”اخبرنا ابی رحمه الله تعالي قال اخبرنا ابوعلي محمّد بن عبدالوهاب امام عصره…” عبدالملک بن محمد ابوسعد واعظ خرگوشی، شرف النّبي، ترجمه نجم الدين محمود راوندي، ‌تصحيح و تحشيه محمّد روشن، ‌تهران، بابک، 1361ش ، ص 247، و امام ابوعلي  محمّد بن عبدالوهاب كه ابوعثمان از او روايت از علما و صوفيه نامي نيشابور بوده و در سال328ق در گذشته است، نك: سلمي، محمد بن حسین، طبقات الصوفیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1419ق، ص 361-365؛ سبکی، تاج­الدین ابی نصر، ج3، ص 192-196؛ تاريخ نيشابور، ص 103، كلمه «ابن» در بين «ابراهيم» و «ابوعثمان» كه در نسخه چاپي و نيز نسخه خطي (ط عكس ق 49ب) تاريخ نيشابورديده مي‌شود اضافی به نظر مي‌رسد، مگر اين­كه مضافٌ اليه «ابن» (نام جّد او) حذف شده و از قلم افتاده باشد.

.[vii]ابن جوزی، جمال­الدين ابي الفرج عبدالرحمان بن علي، المنتظم في تواريخ الملوك والامم، تحقیق سهیل زکار، بیروت-لبنان، نشر دارالفکر، 1420ق/2000م، ‌ج 7، ص 39؛ذهبی، حافظ، پیشین، ج 2، ص 304؛ مؤید ثابتی، علی، پیشین،‌ ص 87، ابوسعد در شرف النّبي (202 ب، 249 آ) و تهذيب الاسرار (75ب) و البشارة و النذارة (نسخه كتابخانه موزه بريتانيا شماره 6262-or ، ورق 1 ب) از او احاديثي روايت كرده است.

       . [viii]سلمی، طبقات الصوفيه، ص454-457؛ ‌سبکی، ابی نصر عبدالوهاب، ج3، ص222-224، ج1، ص 95-96؛ مؤید ثابتی، علی، ص 83؛ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البداية و النهاية، بیروت، ناشر داراحیاء التراث العربی، 1408ق، ج11، ص288؛ ذهبی، حافظ،‌ ج2، ص 336؛ الصفدی، صلاح­الدین خلیل بن ابیک، ج 9، ص 231، ابوسعد در تهذيب الاسرار (215ب) روايتي از او نقل كرده است.

  .[ix]العبادی، ابوعاصم محمد، پیشین، ص 99؛ شيرازي، ابي­اسحاق، طبقات الفقهاء، بیروت، ناشردارالقلم، [بی تا]، ص 29؛ ابن عساكر، تبين كذب المفتري فيما نسب الي الامام ابي الحسن الاشعري، تحقیق احمد حجازی سقا، بیروت، دارالجیل، چاپ اول، 1416ق/1995م،‌ ص 183-188؛ ذهبی، حافظ،‌ پیشین، ج 2، ص 352؛ الصفدی، صلاح­الدین خلیل بن ابیک، الوافي بالوفيات، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1420ق،‌ ج3، ص 824؛ طبقات الشافعيه الكبري،‌ ج 3، ص 167-173؛ الحافظ ابی زکریا محی الدین بن شرف النووي،‌ تهذيب  الاسماء و اللغات، بیروت، ناشر دارالکتب العلمیه، [بی تا]، ج2،‌ ص 241-243، در تهذيب الاسرار 260 ب حديثي از او روايت شده است.

.[x]خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاريخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1417ق، ج6، ص168-169؛ الاسنوی عبدالرحیم(جمال الدین)، طبقات الشافعيه، بیروت، چاپ کمال یوسف حوت، 1407ق/1987م، ج 2، ص 396؛ ابن جوزی، پیشین، ‌ج 7،‌ص 61؛ تاريخ نيشابور،‌ص 82؛ ذهبی، حافظ، پیشین، ج 2، ص 327؛ الصفدی، صلاح الدین، پیشین، ‌ج6، ص 123؛ ابوسعد در شرف الّنبي 64 ب 76 آ و تهذيب الاسرار 95 آ ،‌182 آ، احاديثي از او روايت كرده است؛ نک: طاهری عراقی، احمد، پیشین،ص 7-8.

[xi]. ابوالحسن ماسَرجِس از كبار خاندان ماسرجسي است كه نزدیک دو سده در نيشابور سيادت ديني و علمي داشته‌اند. او سبط حسن بن عيسي بن  ماسَرجِس است. ماسَرجِس (احتمالاً معّرب mar sergius) رهبر مسيحيان و گویا اسقف نسطوريان، به قرينه عنوان “مار” به معني سيّد وآقا كه در كنیسه­های شرقي اطلاق مي‌شده بر قدّيسين و اوليا و اسقفان نيشابور بوده كه به دست عبدالله بن مبارك (118-181ق) مسلمان شده بود. براي ترجمه ابوالحسن ماسَرجِس نك: سمعانی، الانساب، ص 501، شیرازی، ابی اسحاق، ص 96، ذهبی، حافظ، ج3، ص 26-27، الصفدی، صلاح الدین، ج4،ص 116؛ ابن خلكان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، قم، منشورات الرضی، 1364ش، ج4، ص202؛ النووی، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، تهذيب الاسماء واللغات، ج2، ص 212-214؛ ابواسحاق ابراهيم بن احمد بن اسحاق مروزي منسوب به “مروالشاهجان” بوده است. ابن خلكان در وفيات الاعيان درباره اومی­گويد: «فقيهي شافعي بود و امام عصرش در فتوي و تدريس. او فقه را از ابن سريج گرفت و رياست عراق را بعد از ابن سريج در دست داشت. كتاب­هاي بسياري نوشت و مدت زيادي در بغداد تدريس مي‌كرد و فتوا مي‌داد.» هم­چنين خطيب بغدادي در تاريخ بغداد گويد:«يكي از امامان فقيه شافعي بود كه مدت زيادي در بغداد اقامت داشت… و در اواخر عمرش به مصر رفت…» العبادي گوید: «از مجلس او به شهرها 70 امام خارج مي‌شد» واسنوي در طبقات الشافعيه گويد كه: «امامي جلیل و غوص كننده در معاني بوده  و ورع و زهد داشته است و …» سرانجام(در رجب 340ق) در مصر وفات يافت و نزديك ضريح امام شافعي در قاهره مدفون گشت. مهم­ترين اثر او”شرح مختصر المزني” از بهترين شروحي است كه نوشته شده است. درباره او در اين منابع مي‌توان اطلاعات بیشتری يافت: تاريخ بغداد، ج6، ص 11، ابی فلاح عبدالحی بن العماد حنبلی،  شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، مصر، ناشر مکتبة القدس، 1350-1351ق، ج 2، ص355؛ حسینی، ابوبكر بن هداية الله، طبقات الشافعيه، مصحح عادل نویهض، بیروت، دارالافاق الجدیدة، 1979م، ‌ص9؛ ابن نديم، محمّد بن اسحاق، ‌الفهرست، تهران، امیرکبیر، 1366ش، ص212؛ ابوالفداء، اسماعیل بن علی،المختصر في اخبار البشر، [بی جا]، ناشر محمّد عبداللطیف الخطیب و شرکا، 1325ق، ‌ج2، ص 105؛ يافعي، عبدالله بن اسعد، مرآة الجنان و عبرة الیقظان، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1970م، ج2، ص 231؛ابن خلکان، وفيات الاعيان، ج 1، ص 7، رقم 3؛ طاهری عراقی، احمد، پیشین، ص9.

[xii]. ‌قیس آل قیس، ج 4، ص 128؛ طاهری عراقی، احمد، همان؛ ابراهيم بن محمّد الصّريفيني (م641ق) درالمنتخب من كتاب السياق التاريخ نيشابورق94 ب اشاره به سفر ابوسعد به منطقه جبال هم كرده است، ولي نه در متن نسخه موجود كتاب السياق ق 47 آ ذكري از جبال هست و نه در آثار موجود ابوسعد روايتي منقول از شيوخ جبال يافت مي‌شود؛ حاكم درباره مجاورتش درمكّه گويد: «صحب بها العباد الصالحين و سمع الحديث من اهلها و الواردين» (تبین الكذب المفتري، ص 234) ترجمه: «با بندگان صالح مصاحبت داشت و حديث را از اهلش و متخصصان آن شنيد.».

[xiii]. شرف الّنبي 29ب، 4ب، 241 آ؛ علي بن محمّد عمر بن احمدبن مهدي مسعود بن النعمان در سال 306ق به دنیا آمد وگفته شده كه در پنج سالگي از البغوي، ابن ابي داود و ابن صاعد آموخته است. كتاب «العلل» براي اوست. درباره او گفته­اند: «علم حديث، ‌معرفت، قراءآت، ‌نحو، ‌فقه، شعر با امانت و عدالت و صحت ودرستي  عقيده در او جمع است.» وی در روز سه شنبه هفتم ذي قعده سال 385ق وفات يافت. نك: ابن جوزی، جلد 9، ص33ـ35 و 4255- 4257 و ص 4602؛ تهذيب الاسرار47 آ؛ علي بن المحسن بن علي بن محمّد بن ابي الفهم، ابوالقاسم التنوخي، در شعبان سال 365ق دربصره متولد شد و اولين آموزش او در شعبان سال 370 ق بوده است. تنوخیان كساني هستند كه اسم عده­ای از قبايل به آن­ها منسوب مي‌شود كه در بحرين جمع بودند و به ياري هم پيمان بودند و همانجا اقامت داشتند و تنوخ ناميده مي‌شدند. او معتزلي بوده و درمحرم سال447 ق وفات يافت.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122