پايان نامه بررسي اثر عسل و زنجبيل در بهبود ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي خامه و مقايسه آن با خامه معمولي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر عسل و زنجبيل در بهبود ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي خامه و مقايسه آن با خامه معمولي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 66 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر عسل و زنجبيل در بهبود ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي خامه و مقايسه آن با خامه معمولي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 7
مقدمه 8
فصل اول : كليات 11
1-1- فراورده های لبنی 12
1-2- انواع فراورده های لبنی 12
1-3- خامه 13
1-3-1-تعریف خامه14
1-3-2-سیستم های جدا کننده خامه از شیر 15
1-3-2-1-عوامل موثر در جدا شدن خامه 15
1-3-3-انواع مختلف خامه16
1-3-3-1-خامه ساده16
1-3-3-2-خامه قنادي یا خامه زده 16
1-3-3-3-خامه قهوه 17
1-3-3-4-خامه ترش17
1-3-3-5-خامه استريل18
1-3-3-6-خامه سفت18
1-3-3-7-خامه تركيبي18
1-3-3-8-خامه رژيمی19
1-3-3-9-خامه کم چرب19
1-3-4-طعم دار کردن خامه 21
1-3-4-1-خامه طعم دار21
1-3-4-2-خامه طعم دار بازساخته22
1-3-4-3-خامه طعم دار بازتركيبی22
1-3-4-4-خامه قنادی طعم دار22
1-3-4-5-خامه طعم دارپر شده تحت فشار22
1-3-4-6-طبقه بندي خامه هاي طعم دار22
1-3-4-6-1-طبقه بندي انواع خامه طعم دار بر حسب نوع طعم23
-1-3-4-7-مواد اولیه جهت تولید خامه طعم دار23
1-3-5- تولید محصولات عملگر از خامه 24
1-3-5-1-ترکیب خامه و خرما24
1-3-5-2-ترکیب خامه و دارچین25
1-3-5-3-ترکیب خامه و عسل و دارچین26
1-3-5-4- ترکیب خامه با زنجبیل27
1-4- محصولات عملگرا 28
1-4-2-1-1-خصوصيات فيزيكي عسل30
1-4-2-1-2-خصوصيات شيميايي عسل30
1-4-2-2- زنجبیل32
فصل دوم: مروری بر پژوهش ها 34
2-1- مروري بر پژوهش ها 35
2-1-1- پژوهش های انجام شده در مورد خامه و محصولات مشابه35
2-1-2- مطالعات انجام شده در مورد اثرات دارویی عسل و زنجبیل38
فصل سوم : مواد و روش ها 42
3-1- تولید خامه عسل و زنجبیل 43
3-2-آزمایشات فیزیکو شیمیایی43
3-2-1-اندازه گیری pH43
3-2-2-اندازه گیری اسیدیته44
3-2-3-اندازه گیری چربی44
3-3-آزمون میکروبی44
3-4-آزمون حسی45
3-5- تجزیه و تحلیل آماری45
فصل چهارم : بحث و نتیجه46
4-1- نتایج حاصل از بررسی میزان چربی نمونه های خامه تولید شده47
4-2- نتایج حاصل از بررسی pH نمونه های خامه تولید شده49
4-3- نتایج حاصل از بررسی اسیدیته نمونه های خامه تولید شده50
4-4- نتایج حاصل از آزمون حسی نمونه های خامه تولید شده51
4-5- نتایج حاصل از آزمون های میکروبی نمونه های خامه تولید شده53
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات55
منابع فارسی و انگلیسی58
چکیده انگلیسی63

منابع

1- استاندارد ملی ایران . 2442.چ2. 1349.روش تشخیص میزان احساس طعم در مواد خوراکی .

2-استاندارد ملي ايران شماره 10078 ، ويژگيها و روشهاي آزمون خامه عسل.

3-استاندارد ملي ايران شماره. 2852 .شيروفرآورد ه های آن .تعيين pH واسيدیته.1385.

4-استاندارد ملي ايران شماره  5481 . شيروفرآورده های- روش شمارش كلی پرگنه های ميکروارگانيسم ها

. در 10 درجه سانتيگراد.1381.

5-استاندارد ملي ايران شماره 191 : سال 1386 ، خامه پاستوريزه و خامه فرادما-خواص ترکیبی فرآورده های لبنی انتشارات تبیان.

6-خداییان،ف.1388.تکنولوژی لبنیات،انتشارات پارسه.

7-خلیلی،م 1389.بررسی اثرات عصاره الکلی ریزوم گیاه زنجبیل بر میزان درد و التهاب حاد و مزمن در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی. جلد12،شماره2، 159- 166.

8-جوهری،ح. 1388.اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر وزن بدن،وزن بیضه و اسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر تحت شیمی درمانی داروی سیلکوفسقامید،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،دوره 17، 365- 374

9-رشیدی،م. 1387.گزارش یک مورد درمان زخم پای دیابتی با تجویز موضعی عسل و روغن زیتون،فصلنامه گیاهان داروئی.

10-رهنما،م. 1388.،بررسی اثرات ضد میکروبی عسل بر روی آلودگی روده ای با باکتری سالمونلاتیفی موریوم(PTCC,1547)در موش سوری نر،فصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،شماره پیاپی6،جلد2،شماره3، 31- 37

11-روحی بروجنی،ح.1387. اثر ترکیب عصاره هیدروالکلی ریشه زنجبیل و گل ختمی در سرفه ناشی از برونشت حاد.مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،1387، 38-43.

12-شعاع حسنی،ع 1387. تأثیر عصاره اتیل استاتی موم زنبور عسل بر کلونیزاسیون استرپتوکوکوس موتانس،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک،شماره 4، 87- 95

13-عسگری ص. 1385. تأثیر عصاره های آبی و هیدروالکلی زنجبیل و خار مریم بر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی،فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران،شماره 2، 79-84..

14-علی نژاد ،ا، کشاورزی،ز . 1388.آشنایی  با فواید عسل. دانستنی های غذا و دارو سال چهارم شماره اول.

 

15-فرحناکي، ع و همکاران.1390. توليد خامه کم چربي با استفاده از ژلاتين به عنوان جايگزين چربي،فصلنامه علوم و صنایع غذایی دوره8، شماره 31 ، صفحات 45 تا 52.

16-فرحناکی،ع. صفري،ز. احمدي گورجی،ف. مصباحی.غ. 1390. کاربرد ژلاتین به عنوان هیدروکلوئید جایگزین چربی در تولید خامه کم چرب. فصلنامه علوم و صنایع غذایی.دوره 8، شماره 3.

 

17-فرزین،د.1390. اثر بخشی زنجبیل در بیماران مبتلا به آسم،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،شماره 21، 39-151.

18-فروزانی، م1381 . مبانی تغذیه. چاپ ششم. ترجمه مینو فروزانی. تهران: انتشارات چهر،50.

 

19-فضل آرا ،ع. شیری.س. 1385. ارزیابی آلودگی به اشرشیاکلی به عنوان شاخص کل یفرمها در خامه های غیر پاستوریزه در سطح شهر اهواز. اولین کنگره منطقه ای گرگان

20-فقیهی،ا. 1376.اثر عسل بر التیام زخم باز پوست در موش صحرایی.

21-فیروزبخت،م. 1378.مقایسه تأثیر زنجبیل و ویتامینB6 در درمان تهوع و استفراغ بارداری،مجله پزشکی هرمزگان،سال دوازدهم،شماره سوم،175- 179

22-کامکار،ا. 1384. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی عسل تولیدی شهر گرمسار در سال 1382،فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران،دوره 1،شماره 4، 35- 41.

23-کاولی حقیقی،م. 1380.زنجبیل و درمان های غیر متعارف.

24-کریم ،گ.1374.شیر و فراورده های آن ،انتشارات دانشگاه تهران.

25-محمدیٍ ثاني ،ع. سبزمیدانیي ،ع. اسدالهي، س.1392. بررسي اثرافزودن روغن هسته انگور برمدت زمان ماندگاری ومیزان بار میکروبي کل خامه قنادی. دومین همایش علوم و صنایع غذایی اردیبهشت 92.

26-مصباحی،غ. 1390. کاربرد ژلاتین به عنوان هیدروکلوئید جایگزین چربی در تولید خامه کم چرب،فصلنامه علوم و صنایع غذایی،دوره 8،شماره31، 45- 52

27-مظاهری تهرانی،م. غلامحسين پور،ع ا .1380.استفاده از کنسانتره پروتئینی شیر در تولید خامه کم چرب و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن،پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران. شماره2، 172- 178

28-معطر ف، اردكاني ش1378.. راهنمايي گياه درماني. چاپ اول. تهران. فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي.

29-میلانی،ا. 1390.اثر جایگزینی عسل،خرما و گوار بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی،بافت و ویسکوزیته دسر بستنی ماستی کم چرب پرتقالی،نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران،جلد7،شماره2، 115- 120.

30-نياكان لاهيجي،م. معصومي، ث. ١٣٧٣ .اثرات دارويي درماني محصولات زنبور عسل. چاپ اول.انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي،واحد تهران شمال.

31-Ahmed.J,2004.Rheological Behaviour and Colour Changes of Ginger Paste During Storage,2004,39(325 – 330).

32-Amin A, Hamza AA.2006. Effects of Roselle and Ginger on cisplatin-induced reproductive toxicity in rats. Asian J Androl 2006 Sep;8(5):607-12.

 

33-Aminigo, E.R., Metzger, L. and Lehtola, P.S. 2009, Biochemical composition and storage stability of a yogurt-like product from African yam bean (Sphenostylis stenocarpa). International Journal of Food Science and Technology 44, 560–566.

 

34-AOAC. 1995. Official Methods of Analysis (16th ed.). Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists.

 

35-Bench, A. 2007. Water Binders for Better Body: Improving Texture and Stability with Natural Hydrocolloids. FOOD &BEVERAGE ASIA.32-35.

 

36-Berner LA, O’Donnell JA. 1998. Functional foods and health claims legislation: applications to dairy foods. Int Dairy J 8: 355-362.

 

37-Cheng, L.H., Lim, B.L., Chow, K.H., Chong, S.M., Chang, Y.C. 2008. Using fish gelatin and pectin to make a low-fat spread. Food Hydrocolloids;22:1637-1640.

 

38-Ehsani,M.R,Rafeetari.N,Mazloumi M.T,2007.Influence of Type and amount of Stabilizers on Stability of UHT Cream,2007,220-227.

 

39-Fellows, P.J.2000. Food Processing Technology: Principles and Practice.2nd ed . England. Woodhead publishing ltd.; 264-274.

 

40-Fernandes, R., 2009, Microbiology handbook dairy products, Biddles Ltd., King’s Lynn, 37-39.

 

41-Jafarzadeh.H,2013.Micro Encapsulation of Cream by spray drying method,2004,1:(1:1-6)Olubunmi.B,Ajayi,seun F.Akomolafe,.Food Value of Two Varieties of Ginger,2013,1-5.

 

42-Jolad, SD, Lantz, RC, Solyom, AM, Chen,GJ, Bates, RB, Timmermann, BN.2005.Commercially processed dry ginger (Zingiber officinale): composition and effects on LPS-stimulated PGE2 production. Phytochemistry 2005; 66: 1614–1635.

 

43-Liu, H., Xu, X.M., Guo, Sh.D.2007. Rheological, texture and sensory properties of low-fat mayonnaise with different fat mimetics. Food Science and Technology;946-958.

 

44-Mancini, F., Montanari, L., Peressini, D.,Fantozzi, P.2002. Influence of Alginate Concentration and Molecular Weight on Functional Properties of Mayonnaise. Lebensmittel-Wissenschaft und- Technologie.Vol 35;517-525.

 

45-Worrasinchai, S., Suphantharika, M., Pinjai, S., Jammong, P. 2006. β-Glucan

prepared from spent breweros react as a fat replacer in mayonnaise. Food Hydrocolloids; 20:68-78.

 

46-Zhao Q., Zhao M., Yang B. and Cui C. 2008. Effect of xanthan gum on the physical properties and textural characteristics of whipped cream. Food Chemistry, 116, 624-628.

چکیده

 

فراورده هاي استريليزه شير كه به روش فرادما تهيه مي شوند، بويژه شير و خامه فرادما در سالهاي اخير ،جاي خود را در رژيم غذايي مردم ايران باز كرده اند. با افزودن ترکیبات سلامت بخش به محصولاتی نظیر خامه صبحانه می توان ارزش غذایی این محصولات را ارتقا داد. در این تحقیق غلظت های 0، 3، 5 و7 درصد از پودر زنجبیل که با استفاده از فرایند پرتودهی سالم سازی شده بود و همچنین غلظت های 0، 10، 20 و 30 درصد از عسل در فرمولاسیون خامه صبحانه با 30 درصد چربی استفاده شد و سطح علاقه مندی مصرف کنندگان به این محصول در مقایسه با خامه معمولی مورد بررسی حسی قرار گرفت همچنین برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و میکروبی این محصول از جمله درصد چربی، pH، اسیدیته، کلیفرم، کپک و مخمر نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد اضافه کردن عسل به فرمولاسیون ها سبب کاهشpH  و افزایش اسیدیته شد. از نظر مقدار چربی تفاوت معنی داری بین فرمولاسیون های خامه وجود نداشت. فرمولاسیون L با  5 درصد پودر زنجبیل و 30 درصد عسل از نظر ارزیاب ها به عنوان بهترین فرمولاسیون خامه طعم دار انتخاب شد. با اینکه نمونه خامه معمولی از نظر امتیاز رنگ بالاتر از نمونه حاوی عسل و زنجبیل بود ولی خامه عسل و زنجبیل تولیدی از نظر ارزیاب ها از پذیرش کلی بالایی برخوردار بود. خامه عسل و زنجبیل از لحاظ میکروبی در محدوده استاندارد قرار داشت.

کلید واژه: خامه، عسل، زنجبیل، خصوصیات فیزیکو شیمیایی، خصوصیات میکروبی

مقدمه

فرآورده هاي استريليزه شير كه به روش فرادما تهيه مي شوند، بويژه شير و خامه فرادما در سالهاي اخير ،جاي خود را در رژيم غذايي مردم ايران باز كرده اند و ويژگيهاي خاصي مانند عمر نگهداري طولاني، عدم نياز به شرايط خاص نگهداري، قبل از باز كردن ظرف حاوي محصول، امكان توزيع در اقصي نقاط كشور و حتي صدور به ساير كشورها، اهميت ويژه اي به اين گروه از فراورده ها بخشيده است.(فلوز، [1]2000) خامه قسمتي از شير است كه از نظر مقدار چربي شير نسبتاً غني بوده و با عمل خامه گيري از شير جدا شده و به حالت امولسيون چربي در شير بدون چربي مي باشد. انواع خامه شامل خامه کم چرب که 12 درصد چربی دارد، خامه زده شده و سفت شده که 30 درصد از آن را چربی تشکیل می دهد، خامه سنگین که 36 درصد چربی دارد، خامه های پر چرب که  40 درصد چربی دارند، خامه بریده یا خامه ترش که نوع دیگری از خامه می باشد که در کشور انگلستان تهیه می شود. این نوع خامه را با حرارت دادن خامه معمولی تهیه می کنند و به خامه بریده یا ترش معروف است. این خامه بسیار چرب بوده و 55 درصد چربی دارد.( استاندارد ملی ایران، 1386)

محصولات خامه طعم دار که اخیرا مورد توجه تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار گرفته است در استاندارد ملی ایران بدین صورت تعریف شده است: خامه اي است كه با افزودن انواع طعم دهنده هاي مجاز با و يا بدون شكر طعم دار شده و سپس با يكي از روشهاي حرارتي شناخته شده پاستوريزه و يا استريليزه ( فرادما) شده باشد برای تولید خامه طعم دار می توان از خرما، عسل، مالت، وانيل، شيره انگور، شيره خرما، پودر وانيل، زعفران، پودر دارچين… استفاده کرد. (استاندارد ملی ایران، 1386).

از زنجبیل و عسل می توان به منظور طعم دار کردن خامه استفاده کرد. زنجبیل دارای اسید آمینه بوده که در پروتئین سازی و رشد موثر است. زنجبیل در دسته ادویه جات قرار می گیرد و به صورت تازه و آسیاب شده مصرف می شود. نوع تازه آن مقدار کمی یعنی حدود ۷۰ کالری انرژی دارد در حالی که نوع آسیاب شده زنجبیل ۳۳۰ کیلوکالری انرژی دارد که بیشتر به خاطر وجود نشاسته موجود در ریشه زنجبیل است. جنجرول موجود در زنجبیل به آن طعم تندی می دهد و جزو آنتی اکسیدان های مفید و موثر محسوب می شود. زنجبیل برای درمان سردردهای میگرنی توصیه می شود و همچنین در درمان سرماخوردگی، دردهای معده، تهوع و استفراغ موثر است البته مصرف زیاد زنجبیل خطرناک است و می تواند موجب سوزش معده یا بروز سنگ های کلیوی شود و هم چنین به افرادی که داروهای ضد انعقاد مصرف می کنند توصیه نمی شود. ترکیبات اصلی آن شامل: انواع قندها  ۵0 تا۷0 درصد ، چربی ها  3 تا 18درصد اولئورزین  4 تا 5 درصد و ترکیبات سوزاننده 1 تا 3 درصد است.( معطر و اردکانی،  1378)

عسل سرشار از مواد مغذی مختلف است. تاکنون حدود 20 قند در عسل شناخته شده که میزان کل آن حدود 80 درصد می باشد و از مهم ترین آن ها گلوکز(31%) و فروکتوز (38%) را می توان نام برد. عسل حاوی آنزیم های متعددی از جمله اینورتاز، دیاستاز، گلوکز اکسیداز، کاتالاز و … می باشد و فاقد هر گونه چربی یا کلسترول می باشد. عسل حاوی انواع مواد معدنی مانند کلسیم ، پتاسیم، آهن ، فسفر ، منیزیم و … است. تحقیقات نشان داده است که هر چه رنگ عسل تیره تر باشد ، حاوی مواد معدنی بیشتری است.
عسل سرشار از ویتامین های مختلف است که از مهم ترین آن ها ویتامین های B1 , B2 , B3 , B5 , B6 و ویتامین C را می توان نام برد(لاهیجی و معصومی .1373).

با توجه به خصوصیات سلامت بخش عسل و زنجبیل اضافه کردن این دو ماده به خامه صبحانه می تواند نیاز بدن به مواد مغذی بیشماری را مرتفع سازد و در دراز مدت سبب ارتقا سطح سلامت جامعه شود . هدف از این تحقیق اضافه کردن عسل و زنجبیل به خامه صبحانه و بررسی سطح علاقه مندی مصرف کنندگان به این محصول بود.

 فصل اول

کلیات

 فراورده های لبنی

فراورده های لبنی به آن دسته از مواد غذایی اطلاق می شود که همگی از شیر تولید می شوند. معمولاً ماده اولیه تولید انواع لبنیات، شیر گاو است. اما گاهی از شیر سایر پستانداران همچون بز، گوسفند، اسب و… هم استفاده می شود

1-2-انواع فراورده های لبنی

شیر که پس از پاستوریزه و هموژنیزه شدن با مقادیر متفاوت از چربی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

خامه، چربی شیر است که به سرشیر هم معروف است.

خامه ترش، خامه ایست که به وسیله باکتری تخمیر و ترش شده است.

شیر خشک، با حذف آب شیر به دست می آید.

شیر غنی شده، شیری است که با تبخیر آب آن، غلیظ شده است و معمولاً به آن شکر هم اضافه می کنند.

کره، همان چربی شیر است که از هم زدن خامه حاصل می شود.

پنیر را از راه جامد کردن شیر تهیه می کنند. سپس این بخش جامد را از آب پنیر جدا کرده و می گذارند تا عمل بیاید. این کار معمولاً توسط باکتری یا مایه پنیر صورت می گیرد.

ماست، شیری است که بوسیله باکتری استروپتوکوک ترش شده است.

بستنی، خامه ایست که به آرامی یخ بسته است. (استاندارد ملي ايران، 1386)

از میان انواع غذاهایی که روزانه به مصرف انسان می رسد، شیر و فرآورده های آن به دلیل تنوعی که دارند در میان گروههای سنی مختلف جایگاه ویژه ای دارد. شیر یکی از مناسبترین مواد غذایی است که علاوه بر انواع پروتئین ها، چربیها (که نسبت به سایر چربیها و روغنها قابلیت هضم بالاتری دارد) ، املاح مورد نیاز بدن بخصوص فسفر و کلسیم  ، انواع ویتامین ها و نیز تمامی اسیدهای آمینه ضروری را داراست. شیر سالم : دارای طعمی مطبوع ،خوشمزه و كمی شیرین بوده و رنگ آن سفید مایل به زرد است.(کریم، 1374)

[1] Fellows, 2000

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122