پايان نامه بررسي اثر عصاره آرتيشو در مسموميت کبدي حاد ناشي از استامينوفن در موش صحرايي نر نژاد ويستار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر عصاره آرتيشو در مسموميت کبدي حاد ناشي از استامينوفن در موش صحرايي نر نژاد ويستار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر عصاره آرتيشو در مسموميت کبدي حاد ناشي از استامينوفن در موش صحرايي نر نژاد ويستار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
1-1-معرفی گیاه آرتیشو یا کنگر فرنگی 4
1-1-1- تاریخچه 5
1-1-2- گیاه شناسی 5
1-1-2-1- نام های مختلف گیاه آرتیشو 5
1-1-2-2- انواع واریته های موجود کنگر فرنگی 7
1-1-2-3- اندام دارویی 8
1-1-2-4- مواد موجود در گیاه کنگر فرنگی 8
1-1-2-5- فلاونوئیدهای موجود در کنگر فرنگی 9
1-1-2-5-1- خواص آنتی اکسیدانی فلاونوئیدها 10
1-1-2-5-2- فلاوونوئید ها معمولا به روش های زیر عمل می کنند 11
1-1-2-6-آثار فارماکولوژیکی گیاه آرتیشو یا کنگر فرنگی 12
1-1-2-7- عوارض جانبی گیاه کنگر فرنگی 12
1-1-2-8- دلایل استفاده از گیاه به عنوان منابع آنتی اکسیدان 13
1-1-2-9- اعمال مهم آنتی اکسیدان ها 13
1-1-2-10-رادیکال های آزاد 14
1-1-2-10-1- استرس اکسیداتیو 14
1-2- استامینوفن 15
1-2-1- تاریخچه کشف استامینوفن 15
1-2-2- کاربرد های استامینوفن 17
1-2-3- نام آیوپاک 18
1-2-4- اشکال دارویی استامینوفن 18
1-2-5- مکانیسم اثر استامینوفن 18
1-2-7- عوارض جانبي استامینوفن 19
1-3- کبد 19
1-3-1- کبد و سم زدايي 20
1-3-2- نقش كبد در دفع 21
1-3-3- آمینو ترانسفراز ها 21
1-3-3-1- چه داروهایی باعث ایجاد سطح غیرطبیعی آمینوترانسفرازها می گردند 23
1-3-3-2- سایر آنزیم های کبدی چگونه هستند 24
1-3-3-3- موارد سطح غیر طبیعی آنزیم های کبدی چه هستند 24
1-3-4- بیماری های کبد 26
1-3-4-1- نکروز کبدی ماسیو و مفرط 26
1-3-4-2- بیماری کبدی القا شده توسط دارو و توکسین 27
1-5- پیشینه تحقیق 28
فصل دوم: روش تحقیق
2-1- مواد و و وسایل و تركيبات شيميائي مصرفي 34
2-2- دستگاه ها، لوازم و تجهيزات غير مصرفي 37
2-3- روشها و مراحل اجراي آزمايش 38
2-3-1- نحوه انتخاب و شرايط نگهداري حيوانات مورد آزمايش 38
2-3-2-گروه بندی حیوانات مورد آزمایش 39
2-3-3- چگونگی تهیه و تجویز عصاره هیدروالکلی گیاه آرتیشو 40
2-3-4- طريقه گاواژ كردن حيوان 41
2-3-5- القاء مسمومیت توسط استامینوفن در موش های صحرایی 42
2-3-6- خون گیری 43
2-3-7- روش تهیه ی سرم 44
2-3-8- تست های آزمایشگاهی بر روی نمونه های سرم خون 44
2-3-8-1- اندازه گیری آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST) 44
2-3-9- روش های تجزیه وتحلیل و محاسبه آماری 45
فصل سوم: نتایج
3-1- مقایسه نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) در گروه های مورد بررسی 47
3-2- مقایسه نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) در گروه های مورد بررسی 55
3-3- مقایسه نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم آلکالن فسفاتاز (ALP) در گروه های مورد بررسی 63
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری 80
پیشنهادها 80
منابع و مآخذ
منابع فارسی 82
منابع انگلیسی 84
ABSTRACT 93

منابع و مآخذ


 منابع فارسی

اوسط ملتی ع.(1376). آنزیم شناسی و جنبه های بالینی آن. چاپ اول، انتشارات حیان، 140-147.

برتیس، کارل، آ.، و همکاران، (1390)، ترجمه دکتر هوشنگ امیر رسولی، اصول بیوشیمی بالینی تیتز، ناشر کتاب ارجمند، چاپ پیکان، جلد اول.، فصل 19.

بناکار م.(1389). بررسی آثار مصرف داروی نیروزای اکسی متالون در دوزهای بالاتر از حد فیزیولوژیک بر روی بافت کبد جنین تازه متولد شده موش صحرائی نژاد ویستار پایان نامه کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

حیدریان ا، موحد محمدی غ، صفاری ج، قطره سامانی ک.(1392) بررسی اثر محافظتی عصاره هیروالکلی شاهی بر مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.دوره 23، شماره 102،73-84.

خرسندی ل، طاهری مبارکه م، کلانتری ه.(1385). بررسی اثر محافظتی عصاره زرد چوبه (Curcuma longa) در مسمومیت کبدی حاد ناشی از استامینوفن در موش آزمایشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. دوره 14 شماره55،23-29.

خدام ر، (1386)، راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران، موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان14-16

زررگری ع، (1370). گیاهان دارویی، جلد دوم،موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

شکور،ع، فاضلی پور، س، بهادری،م.(1384) بافت شناسی عملی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران،چاپ اول ،ص 136 تا 138.

صمصام شریعت ه(1374).پرورش وتکثیر گیاهان دارویی.انتشارات مانی 13-74.

صمصام شریعت. ه.، معطر، ف.، درمان با گیاه، مبانی نسخه پیچی، 1366، صفحه 196-195 و 201-200.

ضیایی س ع، دست پاک آ، نقدی بادی ح ع، پورحسینی ل، همتی مقدم ا ر، غروی نایینی م.(1390). مروری بر گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.). فصل نامه گیاهان دارویی، سال چهارم ، شماره سیزدهم،1-10.

طالب، ا.، (1381)، فارماکوپه گیاهی ایران، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، جلد دوم،، صفحه 632.

قائمی نیا م، یزدانی ، نجفی ، کشاورزی (1388). خواص کنگر فرنگی، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 4، شماره 14.

کریمی ه.(1374) اسامی گیاهان ایران. تهران مرکز نشر دانشگاهی. 13-74

گایتون آ، هال ج. فیزیولوژی پزشکی (1381)، ترجمه نیاورانی احمد رضا ، چاپ دهم، انتشارات سماط ،11،47-،950-1200-1153.

محقق زاده، ع.، آموزگار، ز.، فرهنگ گیاهان دارویی، اتشارات ملائک، تهران، سبز آرنگ، چاپ اول،1387، صفحه 90-95.

محقق زاده، ع.، غلامی، ع.،(1386)، اساس فارماکودینامی، نشر راه کمال با همکاری انتشارات چوگان، ، صفحه 563-564.

محمودآبادي ا، مدني ح، محزوني پ، وحدتي ا). 1385). اثر پيشگيري كننده عصاره هيدروالكلي كنگرفرنگی در بروز ديابت نوع يك در موشهاي صحرايي نر بالغ. مجله ديابت و ليپيد ايران، سال ششم، شماره 1، صفحات 37-

معصومی، م. ع.،(1389) گیاه درمانی، انتشارات تیمورزاده، نشر طیّب، صفحه 79.

ناظمیه ح. کنگر فرنگی ، کمیته تدوین فارماکوپه گیاهی ایران. فارماکوپه گیاهی ایران. ویرایش1. تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو.

نژادی ن، موسوی ر.(1390). مرجع کامل تستهای تشخیصی وآزمایشگاهی پاگانا. ویرایش چهارم، نشر دیبا:65-141.

هارپر ، مورای.(2000). بیوشیمی بالینی، مترجمین شقایق عزیز زاده و دکتر منیر میرایی و دکتر الهه نوروزی زیر نظر دکتر پرویز شهبازی و دکتر ناصر ملک نیا، ویرایش25، جلد 1، نشر طیب

منابع انگلیسی

Adewusi EA, Afolayan AJ. A review of natural products with hepatoprotective J Med Plant Res 2010; 4(13): 1318- 1334.

Adzet T. Action of an artichoke extract against CCL4-Induced hypertoxicity in rats. Acta pharm jugosL. 1987;37:183-187

Ahmida, M.H.S., Protective role of curcumin in nephrotoxic oxidative damage induced by vancomycin in rats. Experimental and Toxicologic Pathology 2012; 64(3): 149-153.

Amaral JS, Seabra RS, Andrade PB, Valentao P, Pereira JA, Ferreres F. Phenolic profile in the quality control of walnut (Juglans regia L.) leaves. Food Chem 2004; 88: 373-79.

Aniya Y, Koyama T, Miyagi C, Miyahira M, Inomata C, Kinoshita S, et al. Free radical scavenging and hepatoprotective actions of medicinal herbs, Crassocephalum crepidioides from the Okinawa Islands. Biol Pharm Bull. 2005 ; 28: 19-23.

Artali, R., Beretta, G., Morazzoni, P., Bombardelli, E. and Meneghetti, F., 2009. Green tea catechins in chemoprevention of cancer: a molecular docking investigation into their interaction with glutathione S-transferase (GST P1-1). Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chememystry, 24(1): 287- 295.

Asgari S, Ansari-Samani R, Deris F, Shahinfard N, Salimi M, Mortazaei S, et al. Antioxidant activity and the lowering effect of hydroalcoholic extract of Allium hirtifolium boisson some haemostatic factors in hypercholesterolemic rabbits. J Mazand Univ Med Sci 2012; 22(91): 40-48 (Persian).

Ayatollahi H, Abbasali o, Kasebi M. Hepatic protection Effects of plant Silybum marianumon liver toxicity induced by carbon tetrachloride in mice. Journal of University of Medical Sciences of Gorgan 2007; 4: 56.

Azzini E, Bugianesi R, Romano F, Di Venere D, Miccadei S, Durazzo A, Foddai MS, Catasta G, Linsalata V, Maiani G. Absorption and metabolism of bioactive molecules after oral consumption of cooked edible heads of Cynara scolymus L. (cultivar Violetto di Provenza) in human subjects: a pilot study. Br J Nutr. 2007;97(5):963-9.

Becq ME, Zarca O, Brechot GE. Liver function tests. J Hepatol. 1996; 23(1): 1030.

Bergmeyer HU, Horder M, Rej R. International federation of Clinical Chemistry (IFCC) Scietific Committee, Analaytical section: approved recommendation (1985) on IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes. Part 3. IFCC method for alanine aminotransferase ( L-alanine: 2-oxoglutarate aminotransferase, EC 2.6.1.2) J Clin Chem Clin Biochem 1986;24:481-95.

Bessems JG, Vermeulen NP. Paracetamol (acetaminophen)-induced toxicity: molecular and biochemical mechanisms, analogues and protective approaches. Crit Rev Toxicol. 2001; 31: 138-55.

Blumenthal M. The Complete German Commission E Monographs, Therapeutic Guide to Herbal Medicines. Boston. Mass Integrative Medicine Communications. 1998, pp: 84.

Bokser, L.,Szende, B.,Schally, AV.,1990. Protective effects of D- TypG – luteinizing hormone-releasing hormone micro capsules against cyclophosphamid –induced gonadotoxicity in Female rats. Brit.j.cancer. 61-895

Brand N. Cynara scolamus L. – the artichoke Z. Phytother. 1990; 11: 169 – 175.

Bravo L. Polyphenols: chemistry, dietary sources, metabolism, and nutritionalsignificance. Nutr Rev 1998; 56: 317-33.

Burdan F, Siezieniewska Z, Kis G, Blicharski T. Embryofetotoxicity of acetaminophen (paracetamol) in experimental in vivo model. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska [Med]. 2001;56:89-94.

Cekmen M, et al. Curcumin prevents oxidative renal damage induced by acetaminophen in rats. Food and Chemical Toxicology 2009; 47(7): 1480-1484.

The review of natral products. Facts and comparison.2001,pp42-43.

Englisch W. Efficary of artichoke dry extract in patients with hyperlipoproteinemia: Arzneimittelforschung.2000.40(30):260-65.

Erratum GI. cynara scllymus dyspepsia, upsets lipid lowering agents cardiovascular disease preventation hepatoprotection. Phytomedicine.1998;5(3):244.

Ferracane R, Pellegrini N, Visconti A, Graziani G, Chiavaro E, Miglio C, Fogliano V. Effects of different cooking methods on antioxidant profile, antioxidant capacity, and physical characteristics of artichoke. J Agric Food Chem. 2008;56(18):8601-8.

Ferre N, Camps K, Cabre M, Paul A, Joven J. Hepatic paraoxygenase activity alterations and free radical production in rats with experimental cirrhosis.Metabolism.2001; 50: 997-1000.

Gamal el-din AM, Mostafa AM, Al- Shabanah OA, Al-Bekairi AM, Nagi MN. Protective effect of Arabic gum against acetaminophen induced hepatotoxity in mice. Pharmacol Res 2003; 48(6): 631-635.

Gebhart R. Prevention of taurolithocholateinduced hepatic bile canalicular distortions by HPLC-characterized extracts of artichoke (Cynara scolymus) leaves. Planta Med. 2002; 68: 776-779.

Goldin RD, Ratnayaka ID, Breach CS, Brown IN, Wickramasinghe SN. Role of macrophages in acetaminophen (paracetamol)-induced hepatotoxicity. J Pathol. 1995; 179: 432- 5.

Gormley, James J. “White willow bark is a gentle, effective pain-reliever.” Better Nutrition. March, 1996. Retrieved on ], 2007.

Grieve M. AModern Herbal. Penguin Inc. New York.1984.

Gryglewski R, Korbut JR, Robak J, Sueis J.On the mechanism of antithrombotic action of flavonoid. Biochem. Pharmacol.1987; 36, 317.

Halvorsen BL , Calrsen MH , Philips KM, etal. Content of redox-active compounds (ie, antioxidants) in foods consumed in the United States. Am J Clin Nutr 2006; 84: 95-135.

Hawkins LC, Edwards JN, Dargan PI (2007). “Impact of restricting paracetamol pack sizes on paracetamol poisoning in the United Kingdom: a review of the literature”. Drug Saf 30 (6): 465–79. PMID 17536874.

Heidarian E, Jafari-Dehkordi E, Seidkhani- Nahal A. Effect of garlic on liver phosphatidate phosphohydrolase and plasma lipid levels in hyperlipidemic rats. Food Chem Toxicol 2011; 49(5): 1110-1114.

Henschen A, Hupe KP, Lottspeich, Voelyer W. High performance liquid chromatography in biochemistry . Florida Basel: VCH.1985.

Hinneburg I, Damien Dorman HJ, Hiltunen R. Antioxidant activities of extracts from selected culinary herbs and spices. Food Chem 2006; 97: 122-29.

Http://fa.wikipedia.org.

Http://owlcrof.com/VEGGIES/Artichoke.html.

IWU M. Handbook of African medicinal plants. Boca Raton.CRC press 1993,pp:167-168.

James LP, Mayeux PR, Hinson JA. Acetaminophen-induced hepatotoxicity. Drug Metab Dispos 2003; 31(12): 1499-1506.

Jimene-Escrig A, Dragsted LO, Daneshvar B, Pulido R, Saura-calixto F. In vitro antioxidant activities of edible artichoke (Cynara scolymus L.) and effect on biomarkers of antioxidants in rats. J. AGRIC. Foodchem.2003;51(18):5540-5.

Khalkovaz . Anexperimental study of the effect of an artichoke preparation on the activity of the sympathic-adrenal system in carbon disulfide exposure.proble khig.1995;20:162-71.

Khashab M, Tector AJ, Kwo PY (March 2007). “Epidemiology of acute liver failure”. Curr Gastroenterol Rep 9 (1): 66–73. PMID17335680.

Kirchhoff R, Beckers CH and Kirchhoff GM. Increase in choleresis by means of artichoke extract. Phytomedicine. 1994; 1: 107–115.

B;Stanton.B;2008,Berne&Levy physiology 6th ed

Kraft K. Artichoke leaf extract—recent findings reflecting effects on lipid metabolism, liver and gastrointestinal tracts. Phytomedicine. 1997; 4: 369 – 378.

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Diseases. 7th ed. Elsevier Saunders: Philadelphia; 2005. p. 25- 26, 428.

Kupicha FK.In:Flora of turkey,Davis P.P.H. Edinburgh.Edinburgh university press.1975;5:327-9

Laskin DL, Gardner CR, Price VF, Jollow DJ . Modulation of macrophage functioning abrogates the acute hepatotoxicity of acetaminophen. Hepatology. 1995; 21: 1045- 50.

Lee SJ, Umano K, Shibamoto T, et al. Identification of volatile components in basil(Ocimum basilicum L.) and thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidantproperties. Food Chem 2005; 91: 131-7.

Lin SC. Protectine and trapeutic effect of Curcuma longa on B-D-Galactoseamin induced liver damage.Pharmacol Res. 1996; 10 (2):131-5.

Liorach R, Espin JC, Tomas-Barberan FA, Ferreres F. Arichoke (Cynara scolymus) Byproducts as a potential source of healt promoting antioxidant phenolics. J.Agric Foodchem.2002;50:3458-64.

Lorentz K, Rohle G, Siekmann L. Einfuhrug der neuen Standardmethoden 1994 zur Bestimmung der katalytischen Enzymkonzentrationen bei 37 C. DG Klinische chemie Mitteilungen 1995;26:190-2.

Maros T. “Effects of Cynara scolymus extracts on the regeneration of rat liver.” Arzneimittelforschung 1966; 16 (2): 127 – 29.

Mehmetçik G, Ozdemirler G, Koçak-Toker N, Cevikbaş U, Uysal M. Effect of pretreatment with artichoke extract on carbon tetrachloride-induced liver injury and oxidative stress. Exp Toxicol Pathol. 2008;60(6):475-80.

Moss DW, Henderson AR. Clinical chemistry.3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company;1999.p617-721.

Muto, S., Fujita, K., Yamazak, Y. and Kamatak, T., 2001. Inhibition by green tea catechins of metabolic activation of procarcinogens by human cytochrome p450. Mutation Research, 479: 197-206.

Nelson SD. Molecular mechanisms of the hepatotoxicity caused by acetaminophen. Semin Liver Dis. 1990; 10: 267-78.

Newall CA,Anderson LA, Phillipson JD,Herbal Medicines: A G uid for helt-care professionals. Hondon: The pharmaceutical Press 1996.PP:36-7.

Paris RR, Moyse H. Mateiere Medicale. Volume3.Paris Masson&C.1971

Parvin N, Farzane-Dehkordi S, Goudarzi I, Nikfarjam M, Rafieian-Kohpaei M, Heidarian E, et al. Effects of Portulaca oleracea L (purslane) on psychological symptoms of chronic schizophrenic patients in Sina J Mazand Univ Med Sci 2013; 22(97): 2-10 (Persian).

Phillips R, Rix M. Vegetables. Pan Books.London.1993.

Pizorrono GE, Murray MT. Textbook of Natural Medicine, 2nd ed. London: Churichill, lingstone ;1999 , 689 – 93.

Sai, K., Kai, S., Umemora, T., Tanimura, A., Hasegawa, R., Inoue, T. and Kurokawa, Y., 1998.Protective effect of green tea on hepatotoxicity, oxidative DNA damage and cell proliferation in the rat liver induced by repeat oral administration of 2- Food and Chemical Toxicology, 36: 1043-1051

Schaffer S, Schmidt-Schillig S, Muller WE, etal. Antioxidant properties of Mediterranean food plant extract: geographical differences J. Physiol. Pharmacol 2007; 56: 115- 24.

Schütz K, Kammerer D, Carle R, Schieber A. Identification and quantification of caffeoylquinic acids and flavonoids from artichoke (Cynara scolymus L.) heads, juice, and pomace by HPLC-DAD-ESI/MS(n). J Agric Food Chem. 2004;52(13):4090-6.

Sean CS. Martindale: The complete Drug Reference. In: Bosede O, Susan L, Claire R, Rhoda C,editors. Monograph on Drugs and Ancillary substances. 33th ed. New York: Pharmacutical-Press; 2002, 72.

Shin, Y. and Gregory, M., 2005. Cytochrome P450 expression and activities in human tongue cells and their modulation by green tea extract. Toxicology and Applied Pharmacology, 202: 140-150.

Song Z, McClain CJ, Cheh T. SAdenosylmethionine protects against acetaminophen-induced hepatotoxicity in Pharmacology 2004; 71(4): 199-208.

Sugiyama, K., Puming, H. and Wada, S., 1999. Teas and other beverages suppress D-Galactosamineinduced liver injury in rats. Nutrition, 129 (7): 1361-1367.

Sung, H., Nah, J., Chum, S., Park, H., Yang, S.E. and Min, W.K., 2000. Invivo antioxidant effect of green tea. Europian Journal of Clinical Nutrition, 54: 527- 529.

Thomas GS.Perennial garden plants.Dent & Sons Press, London.1990.

Thulstrup AM, Sorensen HT, Nielsen GL, Anderson L, Barrett D, Vilstrup H, et al. Fetal growth and adverse outcomes in women receiving prescriptions for acetaminophen during pregnancy. Euro Map Study Group. Am J Prinatol 1999; 16(7): 321-6.

Tomas L. Alanine aminotransferanse (ALT), Aspartate aminotransferase (AST). In: Tomas L, editor. Clinical Laboratory Diagnostics. Ist ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft:1998.p55-65.

Valenzuela A, Garrido A. Biochemical bases of the pharmacological action of the flavonoid silymarin and of its structural isomer Biol Res 1994; 27(2): 105-112.

Vozarova B, Stefan N, Lindsay RS, Saremi A, Pratley RE, Bogardus C. High alanine aminotransferase is associated with decreased hepatic insulin sensitivity and predicts the development of type 2 diabetes. Diabetes.(2002); 51:1889-95.

Wang, M. “Analysis of antioxidative phenolic compounds in artichoke (Cynara scolymus L.).” J. Agric. Food Chem. 2003; 51 (3): 601- 8.

Wegener T. The status of herbal antilipemic agents. Wien Med Wochenschr. 2002;152:412-7.

Xu, C., Shu, W.Q., Qiu, Z.Q., Chen, J.A., Zhao, Q. and Cao, J., 2007. Protective effects of green tea polyphenols against subacute hepatotoxicity induced by microcystin-LR in mice. Environmental Toxicology and Pharmacology, 24: 140-148.

Yasukawa K.Inhibitory effect of taraxastane-typetriterpenes ontumor promotion by 12-o-tetradecanoylphorbal-13-acetate in two-Stage carcinoyenesis in mousekin. Oncology 1996;53(4):341-44.

Yousef, M.I.O., S. A. M. El-Guendi, M. I. Abdelmegid, L. A., Potential protective effects of quercetin and curcumin on paracetamol-induced histological changes, oxidative stress, impaired liver and kidney functions and haematotoxicity in rat. Food and Chemical Toxicology 2010; 48(11):3246-3261.

Zapolska –Downar D,Naruszewicz M, Siennicka A, Krasnodebska B, Kolodziej B.Protective properties of artchoke (Cynara scolymus L.) against oxidative stress induced in cultured endothelial cells and monocytes . Life sciences.2002;71:2897-2908.

Zhux, Zhang H, Lo R. Phenolic compounds from the leaf extract of artichoke (Cynara scolymus L.) and their antimicrobial activities. J.Agric.Foodchem .2004;52(24):7272

 

چکیده

استامینوفن یک داروی متداول ضد درد و تب است که در دوزهای بالا منجر به نکروز کبدی و کلیوی در انسان و حیوان می گردد. آرتیشو گیاهی  با ترکیبات فلاونوئیدی، آلکالوئیدی و خواص آنتی اکسیدانی است. در تحقیق حاضر اثر محافظت کبدی عصاره هیدروالکلی گیاه آرتیشو در مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن مورد بررسی قرار گرفته است.

48 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار به طور تصادفی در 6 گروه تقسیم شدند شامل: کنترل، گروه دریافت کننده استامینوفن(mg/kg 700)، گروه های دریافت کننده استامینوفن(mg/kg 700)+عصاره آرتیشو با دوز(600,800,1000mg/kg)، و گروه دریافت کننده آرتیشو با دوز (mg/kg 1000). دارو و عصاره به شکل دهانی تجویز گردیدند. بعد از 24 ساعت نمونه گیری انجام شد و با روش کالریمتریک میزان آنزیم های ALT وAST وALP سنجیده شد. در پایان داده ها با نرم افزار spss  ویرایش 18 و تست آماری توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار آنزیم های ALT،AST و ALP (p≤0.001)در گروه دریافت کننده استامینوفن می باشد. به طوری که این پارامترها در گروه های دریافت کننده عصاره کاهش یافت.

نتیجه گیری: مصرف آرتیشو می تواند اثرات سمی استامینوفن را بر آنزیم های کبدی کاهش دهد.

کلمات کلیدی: استامینوفن، آرتیشو، کبد، موش صحرایی

مقدمه

نارسایی حاد کبد در اثر عوامل متعددی از جمله هپاتیت های ویروسی، آسیب های توکسیک ناشی از سموم و داروها و همچنین ایسکمی ایجاد می شود. کبد اولین سد دفاعی بدن را در برابر آسیب ناشی از مواد بیولوژیک برون زاد تشکیل می دهد که خود ممکن است به نکروز سلول های کبدی بیانجامد. در آسیب های توکسیک کبد، استرس های اکسیداتیو نقشی اساسی را بر عهده دارند.

كبد مكان استراتژيك وصول مواد غذايي جذب شده و همچنين مولكول هاي جذب شده مضر، داروها و سم باكتري ها مي باشد (65). به طور کلی کبد اعمال حیاتی مهمی همچون سم زدایی، سوخت و ساز کربوهیدرات ها، ترشح صفرا، سنتز فیبرینوژن و پروترومبین پلاسما، تنظیم گلوکز و چربی خون و… را به عهده دارد و مخزن موادی مثل گلوکز(به صورت گلیکوژن)، چربی، ویتامین ها و آهن می باشد.

همان طور که عنوان شد یکی از مهم ترين اعمال كبد علاوه بر سوخت و ساز مواد مختلف، سم زدايي مواد آلوده كننده محيطي و داروهاي شيميايي مي باشد. در اكثر موارد در طي عمل سم زدايي، فعال سازي متابوليكي توسط آنزيم هاي سيتوكروم P450  ميكروزوم هاي كبدي باعث ايجاد متابوليت هاي سمي و فعال مي‌شود كه اين مي تواند موجب آسيب بافت هاي مختلف از جمله كبد شود. تيواستاميد، تتراكلريدكربن، اتانول و استامينوفن از جمله موادي هستند كه بعد از ورود به بدن توسط آنزیم های سیستم سم زدایی سیتوکروم P450 متابولیزه می شود.

آمینو ترانسفراز ها معرفی برای سلامت کبد به شمار می آیند. آلانین آمینو ترانسفراز اساسا در کبد یافت
می شود ولی آسپارتات آمینو ترانسفراز علاوه بر کبد در بافت های دیگر نیز یافت می شوند. بنابراین جزء نشانگرهای کمتر اختصاصی  کبد به شمار می روند (96). همچنین  مقدار آلکالن فسفاتاز سرم، در بچه های در حال رشد و در دوران بارداری و به طور پاتولوژیک در ضایعات استخوانی و کبدی افزایش
می یابد.

حال با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی بر روی بعضی از بافت های بدن به خصوص کبد، مسئله بازگشت به استفاده از داروهای گیاهی و طبیعی مد نظر قرار گرفته است.

در این تحقیق از عصاره هیدروالکلی گیاه آرتیشوCynara scolymus L.)) جهت جلوگیری از ضایعات ناشی از استامینوفن استفاده شده است، در طب سنتی از اين گياه براي درمان برخي اختلالات مانند: دیابت، آترواسکلروز و اختلالات کبدی استفاده مي شود. مطالعات آزمايشگاهي انجام شده روي اين گياه نشان داده است كه اين گياه دارای اثرات آنتي اكسيداني، محافظت کبدی و.. می باشد. بنابراین در این تحقیق اثرات حفاظت کبدی گیاه آرتیشو در برابر مسمومیت ناشی از استامینوفن مورد بررسی قرار می گیرد.

 

هدف پژوهش

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر محافظت کبدی گیاه آرتیشو بر میزان فعالیت آنزیم های ALT ، AST و ALP می باشد.

فصل  اول

کلیات

معرفی گیاه آرتیشو یا کنگر فرنگی

1-1-1- تاریخچه

کنگر فرنگی یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی جهان است که در طول هزاران سال کشت می شده است این گیاه چند ساله بومی جنوب اروپا، مدیترانه و شمال آفریقا و جزایر قناری است. این گیاه اولین بار در یونان و روم باستان و در قرن هجدهم در فرانسه شناخته شده و توسط سیاحان فرانسوی و اسپانیایی به قاره امریکا نیز برده شد. پزشکان باستان از کنگر فرنگی به عنوان داروی مدر، پایین آورنده کلسترول، محرک کبدی و رفع مشکلات کبدی و گوارشی استفاده می کردند. همچنین این گیاه در اعصار گذشته به صورت پودر شده برای برطرف کردن بوی بد بدن بین مردم محبوبیت داشته است(41،50،58،82).

1-1-2- گیاه شناسی

1-1-2-1- نام های مختلف گیاه آرتیشو

لاتین: C.cardanculus Var. Sativa یا Cynara scolymus L.

آلمانی:Artischocke

فرانسه:Artichant, Artichant commun

انگلیسی: Globeartichoke,Artichoke, Common, ardichoke, Gardenartichoke

فارسی: کنگر فرنگی، اردشاهی، انگنار، انگینار

عربی: خرشوف(41،68)

گیاه Cynara scolymus L. گیاهی است چند ساله یا پایا، حساس به سرما، با طول عمر 4 سال که ارتفاع آن به 2 متر می رسد. دارای برگ های بسیار بزرگ متمایل به سفید به ابعاد 40×15  سانتی متر، بدون خار یا دارای دندانه های نوک تیز کوچک، سطح تحتانی برگ ها کرکینه پوش و حاوی رگبرگ های خیلی برجسته، برگ های زیرین دارای تقسیمات شانه ای، بخش های تخم مرغی و حاوی لوب های بزرگ دندانه دار، برگ های فوقانی ساده، تخم مرغی نیزه ای و دارای دندانه های نامنظم. این برگ ها دارای تقسیمات شانه ای عمیق بریده بریده بوده و رنگ آن متمایل به سفید است در سال دوم رویش از مرکز برگ های طوقه ی، ساقه ای محکم و شیاردار می روید که تقریبا ارتفاع آن تا 5/1 متر نیز می رسد این ساقه در بخش بالایی منشعب و دارای برگ های کوچکتر و بدون دمبرگ می باشد. پهنک این برگ ها منقسم و پر مانند و یا تقریبا کامل، سطح تحتانی کلیه برگ ها کرکینه پوش می باشد. کاپیتول کروی فشرده به ابعاد 7×11 سانتی متر، برگهای قاعده5×3 سانتی متر، کاملا فشرده و در انتها حاوی ضمایم پوشش تخم مرغی با نوک کند یا فرورفته و خارهای نوک تیز، گل های لوله ای به رنگ آبی متمایل به بنفش می باشد(14،41). جوانه های گل خوراکی گیاه به رنگ سبز مایل به نقره ای به ارتفاع 4-5 و عرض 5-6 فوت است. جوانه های گل از قسمت انتهایی ساقه اصلی و ساقه های جانبی گیاه بیرون می آیند و هر جوانه گل باز نشده شبیه به مخروط کاج می باشد. با 4-3 اینچ قطر، گرد و دارای جوانه های کمی کشیده(دراز)، براکته های سبز چرمی که هر یک گل هایی به رنگ آبی ارغوانی را در برگرفته اند.

قسمت تحتانی هر براکته در واقع همان قسمت گوشتی و خوراکی گیاه است. براکته ها در اطراف یک مرکز گوشتی بوجود می آیند. جوانه های اطراف غنچه گل بعد از باز شدن تبدیل به گل های ارغوانی آبی به طول 6 اینچ می شوند(9).

 

1-1-2-2- انواع واریته های موجود کنگر فرنگی

کنگر فرنگی دارای واریته های پرورشی یا ارقام زراعی مختلف است که غالبا جهت استفاده غذایی از ساقه و کاپیتول های آنها کشت می شوند. از جمله واریته های شناخته شده می توان به موارد زیر اشاره نمود(80).

 

C.scolymus var.blaue

C.scolymus var.macau

C.scolymus var.caribou

C.scolymus var.camus de bertagne

C.scolymus var.violet du midi

C.scolymus var.violet d,Hyeres

C.scolymus var.violet de chapeau

 

1-1-2-3- اندام دارویی

همه قسمت های گیاه کنگر فرنگی جهت مصارف دارویی مورد استفاده قرار می گیرد اما مطالعات نشان داده است که برگ های سال اول(برگ های بسیار بزرگ و به شکل طوقه ای) و به ویژه برگ های مربوط به پایه هایی که هنوز گل نداده اند جهت مصارف دارویی بهتر می باشد(14،20،41،92).

 

1-1-2-4- مواد موجود در گیاه کنگر فرنگی

برگ های خشک کنگر فرنگی دارای حدود 9 تا 11 درصد آب و 12 تا 15 درصد مواد معدنی بوده و غنی از نمک های پتاسیم و منیزیم می باشد. بسیاری از ترکیبات فنولی، فلاونوییدی(1/0 تا 1 درصد) و اسیدی در کنگر فرنگی یافت شده است(50).

اسید کافئیک و استرهای اسیدکینیک-اسید کافئیک ترکیبات عمده گیاه محسوب می شوند، که از آن جمله می توان به پسودوکلروژنیک اسید، 1-کافئیل کینیک اسید، کلروژنیک اسید، 3-کافئیل کینیک اسید، 5-کافئیل کینیک اسید، 1و5 دی کافئیل کینیک اسید، 1و3-دی کافئیل کینیک اسید یا سینارین موجود در گیاه، ایزوکلروژنیک اسید که شامل 3و4 دی کافئیل کینیک اسید، 3و5-دی کافئیلکینیک اسید و بالاخره 4و5- دیکافئیل کینیک اسید می باشد، اشاره نمود(20،92). از میان ترکیبات یاد شده اسید کلروژنیک و 1و3 دی کافئیل کینیک اسید ترکیبات عمده محسوب می شوند و سایر ترکیبات بر اثر ایزومریزاسیون حین استخراج تولید می گردند. ترکیبات یاد شده نسبت به اکسیدازها و حرارت حساس بوده و به سهولت توسط این دو عامل تجزیه و از بین می روند. به دلیل غنی بودن گیاه از اکسیداز ها مهار عمل این آنزیم ها بسیار دشوار می باشد و در نتیجه چنانچه خشک کردن گیاه کنترل شده نباشد سبب از بین رفتن بخش عمده مواد خواهد شد.

اسید الکل ها بنا به نظر برخی از محققین بخش عمده ای از اثرات فارماکولوژیک این گیاه را سبب
می گردند. نظیر: اسید سیتریک، اسید مالیک و اسید گلیکولیک، اسید لاکتیک، اسید سوکسینیک و اسید گلیسریک اشاره نمود(20،92).

 

1-1-2-5- فلاونوئیدهای موجود در کنگر فرنگی

مشتقات لوتئولین، لوتئولین-7-o  گلوکوزید یا سیناروزید، لوتئولین-7o روتینوزید یا اسکولیموزید، لوتئیلین 4-o- گلوکوزیل7- o روتینوزید یا سیناروتری زید فلاونوئیدهای عمده کنگر فرنگی می باشند اما در کنار این مواد، فلاونوییدهای دیگری نظیر آپی ژین، کرستین، هسپره تین، نارینجین و گلیکوزیدهای آنها در گیاه مشاهده می شوند(10،11،68،80). لاکتون های سزکویی ترپن (ماده تلخ) که بیشترین مقدار آنها در برگ های جوان مشاهده می شود دسته دیگری از ترکیبات شیمیایی کنگر فرنگی را تشکیل
می دهند. سیناروپیکرینIII (عمده  ترین لاکتون)، گروشیمین، دهیدروسیناروپیکرین و سیناراتری ال به این گروه از ترکیبات شیمیایی تعلق دارند(79،92).

 

1-1-2-5-1- خواص آنتی اکسیدانی فلاونوئیدها

فلاونوئیدها خانواده­ای از آنتی­اکسیدان هایی هستند که در میوه ها و سبزیجات و نیز نوشیدنی­هایی مانند چای یافت می­شوند، فواید فیزیولوژیکی فلاونوئیدها به مقدار زیادی متوجه خواص آنتی­ اکسیدانی آن ها است، فلاونوئیدها ممکن است سلول ها را از خطرهای گوناگونی محافظت کنند (10،17). همراهی طولانی فلاونوئیدهای گیاهی با گونه­های مختلف حیوانات و سایر موجودات زنده طی تکامل، ممکن است عامل طیف وسیعی از فعالیت­های بیوشیمیایی و دارو­شناسی این ترکیبات شیمیایی در پستانداران و سایر سیستم­های زیستی باشد.

بیش از 40000 فلاونوئید منحصر به فرد از نظر ساختاری در منابع گیاهی شناسایی شدند (17). فلاونوئیدها نیز دارای قوی ترین قدرت آنتی اکسیدانی در بین ترکیبات فنلی می باشند که این خاصیت نیز تحت تاثیر نوع هیدروکسیلاسیون (قرار گرفتن عوامل هیدروکسیل در موقعیت های ارتو، پارا، متا ) می باشد، همچنین قرار گرفتن ترکیبات قندی بر روی ساختار فلاونوئید ها می تواند باعث افزایش قدرت آنتی اکسیدانی آن ها شود (51).

فلاونوئیدها، ترکیباتی با وزن مولکولی کم­اند که در تمام گیاهان آوندی یافت می­شوند، فنیل بنزو-پیرون­ها (فنیل کرومون ها) با رده­بندی ساختاری بر اساس هسته­های سه حلقه­ای عادی هستند. بر اساس استخلافشان به فلاوا نول­ها، آنتوسیانیدین­ها، فلاون ها، فلاوانون­ها و چالکون­ها تقسیم بندی می شوند. مدت هاست که فلاونوئیدها به دلیل دارا بودن فعالیت های ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، ضد­حساسیت، محافظت­کنندگی کبد، ضد لخته، ضد ویروس و ضد سرطانی شناخته شده است (17،12).

فلاونوئیدها در قلمرو گیاه بسیار عمومی و گسترده هستند. آنها نقش رنگدانه های گیاهی را دارند، مسئول رنگ گل ها و میوه ها می باشند. لغت فلاونوئید از لغت لاتین flavus به معنای زرد مشتق شده است و بسیاری از فلاونوئیدها دارای رنگ زرد هستند (19).

فلاونوئید ها از یک حلقه بنزنی متصل به ساختمان بنزو گاما پیرون تشکیل می شود. آنها از 3 واحد استات و یک واحد فنیل پروپان ساخته شده اند (19).

تقریباً 500 فلاونوئید به صورت آگلیکون آزاد و بقیه به صورت o یا c گلیکوزید وجود دارند. گلیکوزیدهای فلاونوئیدی معمولاً محلول در آب هستند.3گروه اصلی از آن ها بر طریق اکسیژناسیون در محل کربن 3 طبقه بندی شده اند، عبارتند از: فلاون ها، فلاونول ها و فلاونون ها (19).

 

1-1-2-5-2- فلاوونوئید ها معمولا به روش های زیر عمل می کنند

1-فعال کردن آنزیم های آنتی اکسیدان

2-بازدارندگی اکسیداز

3-کاهش رادیکال های α-توکوفرول

4-پاکسازی مستقیم رادیکال های آزاد اکسیژن

5-کاهش استرس های اکسیداتیو ایجاد شده توسط نیتریک اکسیداز

6-افزایش ظرفیت ضد اکسیدانی، ضد اکسیدان های با وزن مولکولی کم (27).

 

1-1-2-6-آثار فارماکولوژیکی گیاه آرتیشو یا کنگر فرنگی

این گیاه یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی بوده که مصریان باستان برای آن ارزش بسیاری قایل بودند و برای کمک به هضم غذا از آن استفاده می شده است و حتی در اروپای قرن شانزدهم شاه و شاهزادگان از آن به عنوان غذا استفاده می کردند(37). برگ های این گیاه در طب سنتی اروپا از زمان رومیان به عنوان دیورتیک استفاده می شده و از دیگر مصارف آن در ناراحتی های کبدی و حمایت کبدی بوده است. اروپائیان این گیاه را به عنوان افزاینده صفرا، محافظت کننده کبدی، کاهنده کلسترول و ادرار آور
می شناختند(64).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122