پايان نامه بررسي ادبي و موسيقايي هفت اثر از آثار موسيقي استاد محمدرضا شجريان، مندرج در کتاب خسرو خوبان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ادبي و موسيقايي هفت اثر از آثار موسيقي استاد محمدرضا شجريان، مندرج در کتاب خسرو خوبان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 140 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ادبي و موسيقايي هفت اثر از آثار موسيقي استاد محمدرضا شجريان، مندرج در کتاب خسرو خوبان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار 1
مقدمه 3
فصل اول: کلیات
1-1 درآمد 5
1-2 بیان مسئله 5
1-3 سوابق تحقیق 5
1-4 فرضیه های تحقیق 6
1-5 اهداف تحقیق 6
1-6 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 6
1-7 روش انجام تحقیق 6
فصل دوم: درباره موسیقی
2-1 درآمد 8
2-2 تاریخچه 8
2-2-1 دوره ی هخامنشی 9
2-2-2 دوره ساسانی 12
2-2-3 دوره ی اسلامی 18
2-3 تعریف شعر و موسیقی از دیدگاه بزرگان 25
2-3-1 تعریف موسیقی 25
2-3-2 تعریف شعر 26
2-4 آشنایی با چند اصطلاح موسیقی 27
2-5 مختصری درباره وجه تسمیه گوشه های موسیقی 29
2-5-1 مثال 30
فصل سوم: درباره استاد محمدرضا شجریان
3-1 درآمد 33
3-2 بیوگرافی 33
3-3 شیوه ی آوازی استاد شجریان 36
فصل چهارم: ارتباط شعر و موسیقی و بررسی آن در هفت آلبوم استاد محمدرضا شجریان
4-1 درآمد 41
4-2 پیوند شعر و موسیقی 41
2-4-1 هماهنگی موسیقی آوازی با مفهوم شعراز زبان استاد حسین دهلوی 43
4-3 بررسی ادبی و موسیقیایی هفت اثر از آثار استاد محمدرضا شجریان 47
4-3-1 آلبوم شب سکوت کویر 47
4-3-2 آلبوم سر عشق 60
4-3-3 آلبوم بیداد 71
4-3-4 آلبوم آسمان عشق 84
4-3-5 آلبوم نوا 94
4-3-6 آلبوم دستان 109
4-3-7 آلبوم راست پنجگاه 118
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری 129
منابع 131

منابع

اسنفدیارپور، هوشمند. 1388. عروسان سخن، چاپ سوم، انتشارات فردوس: تهران.

برزگر خالقی، محمدرضا. 1382. شاخ نبات حافظ، چاپ اول، انتشارات زوّار: تهران.

برزگر خالقی، محمدرضا.، عقدایی، تورج. 1386. شرح غزل های سعدی، جلد1و2، چاپ اول، انتشارات زوّار: تهران.

جوادی، غلامرضا. 1380. موسیقی ایران از آغاز تا امروز، چاپ اول، انتشارات همشهری: تهران.

حبیبی نژاد، مهران. 1388. خسرو خوبان، چاپ اول، انتشارات ثلفین: ساری.

خالقی، روح الله. 1364. موسیقی ایرانی، چاپ اول، انتشارات نشر کتاب: تهران.

دهلوی، حسین. 1379. پیوند شعر و موسیقی، چاپ اول، انتشارات مؤسسه هنری-فرهنگی ماهور: تهران.

رفیعی، حسن رضا. 1387. برگ هایی از داستان موسیقی ایرانی، چاپ اول، انتشارات سوره مهر: تهران.

صفوت، داریوش. 1379. هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی، چاپ دوم، انتشارات کتاب سرای نیک.

ضیاء، محمدعلی. 1385. شعر درست و درست شعر بخوانیم، ماهنامه هنرموسیقی، سال نهم، شماره 77.

فارابی، ابونصر. 1375. کتاب موسیقی کبیر، ترجمه آذرنوش، چاپ اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران.

مراغی، عبدالقادر. 1370. شرح ادوار، به کوشش بینش، تقی، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی: تهران.

مراغی، عبدالقادر.، جامع الالحان، بینش، تقی. 1366. چاپ اول، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

مراغی، عبدالقادر.، مقاصد الالحان. 2536. به کوشش بینش، تقی، چاپ اول، انتشارات بنگاه، ترجمه و نشر کتاب.

مطلق، کاظم.، عابدینی، مهدی. 1383. هزار گلخانه آواز، ج اول، انتشارات فراگفت: قم.

ملاح، حسینعلی. 1363. حافظ و موسیقی، چاپ دوم، انتشارات هنر و فرهنگ: تهران.

ملاح، حسینعلی. 1367. پیوند شعر و موسیقی. چاپ اول، انتشارات نشر فضا: تهران.

چکیده

شعر فارسی با موسیقی نزدیکی فراوان دارد تا آنجا که برخی هر دو را از یک منشأ       دانسته اند. شعر در درون خود دارای موسیقی است و گاه موسیقی نیز علاوه بر اصوات مفاهیمی نیز به همراه داشته است، همراهی این دو، اثری می آفریند که در صدر آثار خلق شده انسانی است. بررسی این همراهیِ شعر و موسیقی ما را به درک بهتر و والاتر این آثار رهنمون می سازد و برای آیندگان آگاهی از روش و شیوه ی ساخت این آثار را پدید می آورد تا بتوانند از تجربه گذشتگان در خلق بهتر و زیباتر آثار هنری استفاده نمایند. در این تحقیق مجموعه های ارائه شده توسط استاد موسیقی و آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان مورد بررسی ادبی و موسیقیایی قرار گرفته است. در جنبه های موسیقیایی، بررسی مقام های موسیقی- گوشه ها و ردیف های آوازی و در بعد ادبی، استفاده از موسیقی درونی، کناری و آوایی اشعار و همین­طور بهره بردن از صنایع لفظی و ادبی مد نظر قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای، میدانی و تحلیلی و تطبیقی بوده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد پدید آورنده علاوه بر تسلط بر اطلاعات موسیقی و آوازی، بر جنبه های ادبی نیز شخصاً و یا توسط مشاور آگاهی داشته است. در این تحقیق هماهنگی بین صنایع ادبی، مانند ایهام، ایجاز و اوزان عروضی و … در انتخاب اشعار و موسیقی دیده می شود.

واژگان کلیدی: موسیقی، شعر، شجریان، دستگاه های موسیقی، صنایع ادبی، ادبیات

پیشگفتار

 

 

از دیرباز سودای آن داشتم، تا به شکرانۀ یک عمر، استماع نغمه های آسمانی و آوازهای ملکوتی استاد محمدرضا شجریان، نقشی در جهت بزرگداشت این چهره فاخر و بلند پایۀ عرصه موسیقی و آواز ایران زمین ایفا نمایم. از حُسن اتفاق در سال 89 در رشته ادبیات مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدم و پس از اتمام واحدهای درسی به منظور انتخاب موضوع پایان نامه با جناب آقای دکتر کاظمی ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشورت نمودم. ایشان بنا به قریحه سلیم و ذوق سرشاری که در عرصه هنر دارند، بررسی ارتباط شعر و موسیقی در آثار و آلبوم های استاد شجریان را پیشنهاد نمودند. بنده نیز، نظر به تحقق آرمانی که سال ها با آن گره خورده بودم، همچنین بنا به ارادت و علاقه وافری که به جناب آقای دکترکاظمی داشتم با کمال شوق پذیرفتم.

پس از تحقیق و جستجوی لازم، دریافتم که موضوع این پایان نامه از جمله موضوعاتی است که تاکنون بدان پرداخته نشده است. به جز مواردی اندک و معدود، که صرفاً به بررسی چند بیت از یک آلبوم اشاره نموده است.

در ابتدا، این پژوهش قرار بود در طیف وسیع تری صورت گرفته و تمامی آلبوم هایی که در کتاب خسرو خوبان، تدوین شده است مورد نقد و بررسی قرار گیرد. اما به دلیل محدودیت زمانی و ضیق وقت، همچنین تکرار مطالب که قطعاً برای مخاطب، ملال آور خواهد بود به هفت آلبوم که هر کدام در یکی از هفت دستگاه موسیقی اصیل ایرانی اجرا گردیده است کاهش یافت.

اهمیت این تحقیق بدان جهت است که علاقه مندان با در دست داشتن نسخه ای از این تحقیق می توانند به هنگام شنیدن هر یک از این آلبوم ها، نوع دستگاه، گوشه ها ، ردیف های آوازی و همچنین ارتباط شعر و ملودی، و به طور کلی فضای حاکم بر اثرِ مربوطه را عمیق تر درک نموده و با شناخت از زوایای ادبی و موسیقایی آن لذت بیشتری دریافت نمایند.

لازم به ذکر است، با همه ی سعی و تلاشی که در جهت ارائه دقیق و صحیح مطالب نموده ام، هیچگاه مدعی آن نیستم که پژوهشی بدون نقص و عاری از عیب به انجام رسانده ام.

شاید در مواردی راه به بادیه ی خطا پیموده باشم، اما خرسندم که به باطل ننشسته و به حد بضاعت و توان در این مسیر کوشیده ام.

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل                که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

امیدوارم صاحبان فن و ارباب خرد، ناگفته ها و عیوب این پژوهش را به حقیر گوشزد نموده تا در آینده، این پژوهش صورتی نیکوتر پذیرد.

در پایان از جناب آقای دکتر کاظمی که از ابتدا تا انتها ،همتی والا وبی شائبه ،بدرقه راه این نوسفر عرصه فرهنگ و ادب ، نموده اند کمال تشکر و امتنان فراوان دارم. همچنین تشکر از جناب استاد مهدی اسدی، استاد مشاور که از نظرات وپیشنهادات گرانقدرشان بهره های فراوان برده ام. در نهایت، سپاس از برادر عزیزم، جناب استاد محمدمیرزایی،خوشنویس و ردیف دان برجسته کرمان، که اگر فروغ دانش و رهنمودهای گوهربارشان بر این پژوهش نمی تابید، هرگز این پژوهش به سر منزل مقصود نمی رسید.

و در آخر به گفتۀ زنده یاد دکترمحمد معین:

«این کاری است که توانسته ایم، ولی آن نیست که خواسته ایم»

احمدعلی میرزایی

 

مقدمه

«آنجا که سخن باز می ماند موسیقی آغاز می گردد.»

«رومن رولان»

شعر و موسیقی پیوندی ناگسستنی دارند، زیرا حقیقت درونی شعر که همان وزن می باشد موجب پیوند آن با موسیقی است. برخی بر این عقیده اند، شعری که از قالب و وزن عروضی عاری باشد، کمال یافته نیست و نمی تواند موجب غنای موسیقی شود. از جمله کسانی که بر اهمیت پیوند شعر و موسیقی، و ضرورت آن به منظور زیباتر شدن اثر، تأکید فراوان داشته اند استاد محمدرضا شجریان است. از این رو پژوهشگر بر آن است تا این حساسیت را در هفت اثر از آثار موسیقی ایشان که هر کدام در یکی از دستگاه های هفت گانه موسیقی ایرانی اجرا گردیده است مشاهده و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

این پژوهش شامل پنج فصل می باشد. فصل اول، کلیات،  فصل دوم اشاره ای کوتاه به تاریخچه موسیقی از دیدگاه استاد روح الله خالقی، همچنین جهت آشنایی مخاطبان عزیز اشاره ای اجمالی به تعدادی از اصطلاحات موسیقی و وجه تسمیه گوشه ها. فصل سوم بنا به ضرورت، مختصری درباره استاد شجریان و ویژگی های آوازی ایشان . در فصل چهارم که عنصر اصلی تحقیق می باشد؛ضمن مقدمه ای کوتاه درخصوص تلفیق شعر وموسیقی و نگاهی به هماهنگی آوازی با مفهوم شعر از دیدگاه استاد حسین دهلوی ، به بررسی جنبه های ادبی، از جمله اوزان عروضی، صناعات ادبی، جنبه های محتوایی شعر و مضامین آن؛ و در جنبه های موسیقایی به ردیف های آوازی، گوشه ها، نوع دستگاه و هماهنگی آن ها با ملودی پرداخته می شود. در فصل پنجم نتایج حاصل ازاین پژوهش ارائه شده است.

فصل اول:

کلیات

1-1 درآمد

در این فصل صورتی کلی شامل: بیان مسئله، سوابق تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق و غیره ارائه می شود.

1-2 بیان مسئله

شعر، موسیقی و تلفیق این دو، از جمله مباحثی است که در حوزه موسیقی ایرانی حائز اهمیت می باشد.

بی شک هرگاه شعر و موسیقی با هم ادغام و ترکیب شده اند نه تنها منجر به خلق آثاری زیبا شده، بلکه بر مخاطب نیز تأثیر بسزایی داشته است.

اگرچه شعر به طور مستقل در مواردی جلوه گری نموده و به موسیقی و آهنگ احتیاج نداشته است ولی آنچه واضح است، موسیقی همواره، زیبایی و زینت شعر بوده و کمتر به خودی خود استقلال داشته است. خصوصاً در سرزمین ما، مردم هنگامی از موسیقی لذت می برند که با کلام توأم باشد.

نظر به اهمیت هماهنگی شعر و موسیقی پژوهشگر بر آن است این هماهنگی را در هفت اثر از آثار استاد محمدرضا شجریان که هر کدام در یکی از دستگاه های هفت گانه موسیقی اصیل ایرانی اجرا گردیده است مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

1-3 سوابق تحقیق

تحقیقاتی پیرامون تلفیق شعر و موسیقی توسط استادانی نظیر: استاد حسین دهلوی در کتاب «پیوند شعر و موسیقی»، استاد حسین علی ملاح در کتاب «پیوند شعر و موسیقی» و فرصت الدوله شیرازی در کتاب «بحور الالحان» شده است. علیرغم غنای علمی و ادبی که دارند در هیچکدام از این تحقیقات یک غزل از ابتدا تا انتها بررسی نشده و بیشتر به خود موضوع تلفیق توجه شده است. حال آنکه در این پژوهش به یکایک ابیات پرداخته شده است.

1-4 فرضیه های تحقیق

وزن شعر با دستگاه موسیقی ارتباط دارد.

مضمون شعر با دستگاه و ملودی مرتبط است.

اشعار از جنبه های ادبی و بلاغی انتخاب شده اند.

اشعار ساده مورد انتخاب بوده اند.

1-5 اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق دست­یابی به ارتباط بین ابعاد ادبی و جنبه­های موسیقایی می باشد.

1-6 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

تاکنون تحقیقی از این دست در موسیقی معاصر، حداقل مدون و جامع صورت نگرفته است.

1-7 روش انجام تحقیق

روش کار به صورت کتابخانه ای، میدانی و تطبیقی بوده و از طریق بررسی آثار مکتوب درخصوص موسیقی، مصاحبه، یادداشت برداری، دسته بندی مطالب گردآوری شده و پس از تجزیه و تحلیل، نگارش شده است.

فصل دوم:

درباره موسیقی

2-1 درآمد

براساس تقسیم بندی تاریخی، می توان موسیقی ایران را به دو دوره اصلی قبل از اسلام و بعد از اسلام تقسیم کرد.

از آنجا که پژوهشگر تاکنون کار تاریخی نکرده و در این پژوهش بیشتر بر تلفیق و پیوند شعر و موسیقی تأکید نموده است لذا در این فصل ابتدا به دو دوره تاریخی قبل از اسلام (هخامنشی و ساسانی) و دوره اسلامی از زبان زنده یاد استاد روح الله خالقی که در کتاب موسیقی ایرانی آورده شده است می پردازد. سپس به تعاریف موسیقی از دیدگاه بزرگان  و در نهایت بنا به ضرورت، جهت آشنایی عزیزان، با تعدادی از اصطلاحات موسیقی، گوشه ها و وجه تسمیه آن ها، توضیحی کوتاه داده می شود.

2-2 تاریخچه

هرچند کشور ایران دارای تاریخ قدیم پرارزشی است که از 25 قرن آن آثار کتبی یا سنگ نبشته های تاریخی و حجاری و غیره باقیست ولی در مورد موسیقی مدارک نوشته شده بخصوص آنچه مربوط به دوره های کهن می باشد و اصولاً به جهات مختلف که بعد اشاره خواهد شد به بندرت در کتاب های تاریخی ما از هنرها و خاصه موسیقی سخن به میان آمده است به همین جهت اطلاعات ما هم در این باره زیاد نیست ولی هر چه هست آن ها را می توان فهرست وار به شرح زیر اشاره نمود:

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه طراحي سيستم پيشنهاددهنده موسيقي ايراني با استفاده از داده‌کاوي
 • پايان نامه بررسي نقش و اهميت اسطوره در موسيقي دستگاهي ايراني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122