پايان نامه بررسي ارتباط بين مسئوليت اجتماعي و تعهد سازماني در بين کارکنان بانک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارتباط بين مسئوليت اجتماعي و تعهد سازماني  در بين کارکنان بانک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 130 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ارتباط بين مسئوليت اجتماعي و تعهد سازماني  در بين کارکنان بانک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول: کلیات تحقیق
1ـ1ـ بیان مسئله 2
1ـ2ـ اهمیت و ضرورت موضوع 4
1ـ3ـ اهداف تحقیق 9
1ـ3ـ1ـ هدف كلي تحقيق 9
1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی تحقيق 9
1ـ3ـ3ـ هدف کاربردی تحقيق 9
1ـ4ـ فرضیات تحقیق 10
1ـ4ـ1ـ فرضیه اصلی تحقيق 10
1ـ4ـ2ـ فرضیات فرعی تحقيق 10
1ـ5ـ سؤالات تحقیق 10
1ـ5ـ1ـ سؤال اصلی تحقيق 10
1ـ5ـ2ـ سؤالات فرعی تحقيق 11
1ـ 6ـ تعاریف مفهومی‌ و عملیاتی 11
1ـ 6ـ1ـ مسئولیت اجتماعی 11
1ـ 6ـ2ـ تعریف عملیاتی مسئولیت اجتماعی 12
1ـ 6ـ3ـ تعهد سازمانی 12
1ـ6ـ4ـ تعریف عملیاتی تعهد سازمانی 13

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
2ـ1ـ مقدمه 14
2ـ2ـ انواع تعهد سازمانی 17
2ـ2ـ1ـ تعهد نسبت به سازمان 18
2ـ2ـ2ـ تعهد نسبت به مشتری 18
2ـ2ـ3ـ تعهد نسبت به خود 18
2ـ2ـ4ـ تعهد نسبت به مردم 19
2ـ2ـ5ـ تعهد نسبت به وظیفه یا تکلیف 19
2ـ3ـ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 20
2ـ3ـ1ـ ویژگی‌های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی 20
2ـ3ـ2ـ خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی 21
2ـ3ـ3ـ تأثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی 21
2ـ3ـ4ـ ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی 22
2ـ4ـ وضعیت نقش و تعهد سازمانی 23
2ـ5ـ تعریف مسئولیت اجتماعی 28
2ـ 6ـ اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی 30
2ـ 6ـ1ـ مبانی فلسفی دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی 32
2ـ 6ـ2ـ دیدگاه کلاسیک 33
2ـ 6ـ3ـ انتقادهای وارده به دیدگاه کلاسیک 33
2ـ 6ـ4ـ دیدگاه مسئولیت‌پذیری 34
2ـ 6ـ5ـ دیدگاه عمومی‌ 34
2ـ7ـ دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها 35
2ـ7ـ1ـ تغییر نیازها و توقعات عمومی 35
2ـ7ـ2ـ التزام اخلاقی 35
2ـ7ـ3ـ حفظ منابع محدود 36
2ـ7ـ4ـ محیط اجتماعی بهتر 36
2ـ7ـ5ـ حفظ منافع بلندمدت 36
2ـ7ـ 6ـ ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی 37
2ـ7ـ7ـ تعادل بین مسئولیت و قدرت 37
2ـ7ـ 8 ـ وابستگی متقابل نظام‌اند 37
2ـ7ـ9ـ کمک در حل مشکلات اجتماعی 38
2ـ7ـ10ـ بهبود چهره عمومی‌ 38
2ـ7ـ11ـ جلب منابع ارزشمند سازمان‌ها 38
2ـ7ـ12ـ پیش‌گیری بهتر از درمان 39
2ـ 8 ـ دلایل مخالفان مسئولیت اجتماعی 39
2ـ 8 ـ1ـ لزوم کسب حداکثر سود 39
2ـ 8 ـ2ـ تعدد هدف‌های سازمان 39
2ـ 8 ـ3ـ هزینه مشارکت اجتماعی 40
2ـ 8 ـ4ـ تضعیف تراز پرداخت‌های بین‌المللی 40
2ـ 8 ـ5ـ برخورداری سازمان‌ها از قدرت کافی 40
2ـ 8 ـ 6ـ فقدان مهارت‌های اجتماعی 41
2ـ 8 ـ7ـ عدم «حساب پس‌دهی» 41
2ـ 8 ـ 8 ـ ناتوانی شرکت‌ها در انتخاب گزینه‌های اخلاقی 41
2ـ9ـ استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی 42
2ـ9ـ1ـ اجابت قانون 42
2ـ9ـ2ـ پاسخگویی بیش از خواسته قانون 42
2ـ9ـ3ـ مخالفت اجتماعی 43
2ـ9ـ4ـ التزام اجتماعی 43
2ـ9ـ5ـ پاسخگویی اجتماعی 44
2ـ9ـ 6ـ مساعدت اجتماعی 44
2ـ10ـ ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان 44
2ـ11ـ سطوح مسئولیت اجتماعی 45
2ـ12ـ مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان 46
2ـ12ـ1ـ مدل مسئولیت اجتماعی دیویس 46
2ـ12ـ2ـ مدل سه‌بعدی مسئولیت اجتماعی کارول 48
2ـ13ـ سیر تکاملی پاسخگویی اجتماعی سازمان 49
2ـ14ـ مرحله خط‌مشی 50
2ـ15ـ مرحله یادگیری 50
2ـ 16ـ مرحله تعهد سازمانی 51
2ـ17ـ مشکلات پذیرش و ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها 51
2ـ18ـ روش‌های توجیهی مدیران در عدم انجام مسئولیت اجتماعی 52
2ـ18ـ1ـ «این کار واقعاً غیرقانونی و غیراخلاقی نیست» 52
2ـ18ـ2ـ «این به نفع من (به نفع سازمان) است» 52
2ـ18ـ3ـ «هیچ‌کس نخواهد فهمید» 52
2ـ18ـ4ـ «ازآنجایی‌که این کار به سازمان کمک می‌کند، سازمان از غیراخلاقی بودن آن چشم‌پوشی کرده، در عوض از من حمایت می‌کند» 53
2ـ18ـ5ـ «همه این کار را انجام می‌دهند» 53
2ـ 19ـ چه کسی از انجام مسئولیت اجتماعی سود می‌برد؟ 53
2ـ20ـ مدیریت مسائل اجتماعی 54
2ـ21ـ به‌سوی مسئولیت اجتماعی بیشتر 55
2ـ22ـ تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان 58
2ـ22ـ1ـ جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیط 58
2ـ22ـ2ـ ایجاد مدیریت اثربخش 58
2ـ22ـ3ـ افزایش عظمت، اعتبار و شهرت سازمان و بهبود چهره عمومی سازمان 59
2ـ22ـ4ـ ارائه خدمت مؤثر به مردم 59
2ـ22ـ5ـ مانع گریبان‌گیرشدن مشکلات جامعه به سازمان 60
2ـ22ـ 6ـ ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت 60
2ـ22ـ7ـ مانع وارد شدن خسارات جبران‌ناپذیر به جامعه و بهبود وضع جامعه 60
2ـ22ـ 8 ـ فراهم‌شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان 61
2ـ22ـ9ـ موفقیت، ادامه بقا سازمان و توسعه پایدار سازمان 61
2ـ22ـ10ـ مانع از بین رفتن ارزش‌های انسانی و اخلاقی 62
2ـ22ـ11ـ برقراری تعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان 63
2ـ22ـ12ـ بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه 63
2ـ22ـ13ـ نائل‌شدن سازمان به اهداف و منافع بلندمدت 63
2ـ22ـ14ـ کاهش دخالت‌های دولت 64
2ـ22ـ15ـ باعث هماهنگ‌شدن سازمان‌ها با تغییر نیاز‌ها و توقعات عمومی 65
2ـ22ـ 16ـ حفظ منابع محدود 66
2ـ22ـ17ـ ایجاد شاخص ارزیابی مدیران 66
2ـ23ـ اخلاق و اخلاق کار 66
2ـ24ـ مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار 68
2ـ25ـ خودکنترلی در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی 69
2ـ 26ـ پیشینه پژوهشی 72
2ـ 26ـ1ـ تأثیر مسؤولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی 72

فصل سوم: روش تحقیق
3ـ1ـ نوع روش تحقیق 77
3ـ2ـ جامعه آماری 78
3ـ3ـ نمونه و روش نمونه‌گیری 78
3ـ4ـ ابزار گردآوری اطلاعات 78
3ـ5ـ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 80
3ـ 6ـ روش گردآوری اطلاعات 81

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4ـ1ـ یافته‌های توصیفی 82
4ـ2ـ یافته‌های استنباطی 91
4ـ2ـ1ـ فرضیه اصلی 91
4ـ2ـ2ـ فرضیات فرعی 92

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5ـ1ـ مقدمه 100
5ـ2ـ نتیجه‌گیری 102
5ـ3ـ محدودیت‌ها 107
5ـ4ـ پیشنهاد‌ها 107

فهرست منابع و مآخذ 108

پيوست
پرسشنامه آلن و مایر 112

فهرست منابع و مآخذ

1ـ احمدیان راد، حمیده (1388)، مسئولیت اجتماعی در تولید و مصرف. روزنامه ایران، برداشت مهرماه 1388.

2ـ استرون، حسین (1377)، فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش، دوره پنجم 17، صص 73ـ4.

3ـ اشرفی، بزرگ (1384)، تبیین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارکنان شرکت زغال‌سنگ، دانشگاه تربیت مدرس.

4ـ الوانی، سیدمهدی (1384)، مدیریت عمومی، چاپ بیست و چهارم، تهران: انتشارات نشر نی.

5ـ الوانی، سیدمهدی، قاسمی‌، سید احمدرضا (1377)، مدیریت و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

6ـ الوانی، سیدمهدی؛ قاسمی، احمدرضا (1377)، مدیریت و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

7ـ الوانی، سیدمهدی (1378)، تصمیم‌گیری و تعیین خط مشي دولتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ هفتم.

8 ـ امامی، حسن (1388)، مسئولیت اجتماعی سازمان، الزامی برای پایداری، سایت انجمن مدیریت کیفیت ایران www. iranqms. com، برداشت مهرماه 88 .

9ـ امینی، غلامرضا، نیازی، علیرضا (1378)، استاندارد و مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها، ماهنامه کنترل کیفیت، سال پنجم، شماره 27.

10ـ امینی، فضل‌الله (1378)، بررسی تطبیقی مسئولیت‌های اجتماعی مدیران در واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ـ سازمان مدیریت صنعتی.

11ـ ایران‌نژاد پاریزی، مهدی (1371)، مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی مدیریت، دانش مدیریت، شماره 18، پاییز 71.

12ـ ایران‌نژاد (1371)، جامعه‌پذیری و مسئولیت اجتماعی.

13ـ آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور (1385)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ دهم.

14ـ پایگاه اطلاع‌رسانی دانش‌نیوز (1389)، مقالات علمی علوم انسانی.

15ـ حقیقی، محمد (1373)، جایگاه کیفیت کالا در رشد و شکوفایی مؤسسات بازرگانی، دانش مدیریت، شماره 24.

16ـ خلیلی عراقی، مریم؛ یقین‌لو، مهرانگیز (1383)، سایه‌روشن‌هایی از مسئولیت‌پذیری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، ماهنامه تدبیر، شماره 144، اردیبهشت‌ماه.

17ـ درویش یوسف (2000)، تعهد سازمانی ف پل ارتباطی بین کار اسلامی و نگرش‌هایی در جهت نیل به تغییر سازمانی.

18ـ ذالقدرنسب، محسن (1384)، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان در مقطع ابتدایی شهر همدان، دانشکده روانشناسی.

19ـ رابینز، استیفن، (1386)، تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی)، مترجمین: سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات صفار ـ اشراقی.

20ـ رحمان سرشت؛ حسین رفیعی، محمود؛ کوشا، مرتضی (1388)، مسئولیت اجتماعی، اخلاقیات فراسازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره بیستم، اردیبهشت‌ماه.

21ـ رحمان سرشت، حسین (1377)، تئوری‌های سازمان و مدیریت، جلد اول، تهران: انتشارات مؤسسه انتشارات فرهنگی فن و هنر.

22ـ رنجبریان، بهرام (1375)، تعهد سازمانی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان، سال دهم، شماره 1 و 2، صص 57ـ41.

23ـ ساروقی، احمد (1375)، بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.

24ـ سیدجوادین، سیدرضا (1386)، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ سوم، تهران: انتشارات نگاه دانش.

25ـ شائمی‌، برزگی، علی و اصغری (1389)، رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت گاز استان کردستان، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال 2، شماره 3.

26ـ صبوری، منوچهر (1379)، جامعه‌شناسی سازمان‌ها، تهران: نشر شب‌تاب.

27ـ عراقی، محمود (1373)، بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی و کارکنان مجتمع فولاد اهواز پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان.

28ـ فرنچ، درک؛ هینر ساورد (1371)، فرهنگ مدیریت، ترجمه: محمد صائبی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

29ـ قاسمی‌، سیداحمدرضا (1374)، بررسی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیران بخش صنایع نساجی سازمان صنایع ملی، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

30ـ قراملکی، احد فرامرز (1386)، سازمان‌های اخلاقی در کسب‌وکار، تهران: نشر مجنون.

31ـ قلی‌پور، آرین (1378)، جامعه‌شناسی سازمان‌ها (رویکردی جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت)، تهران: انتشارات سمت.

32ـ کونتز، هارولد و همکاران (1370)، اصول مدیریت، ترجمه: محمدعلی طوسی و همکاران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.

33ـ مطهری، مرتضی (1386)، جاذبه و دافعه علی (ع) چاپ نهم، انتشارات صدرا.

34ـ مورهد و گریفین (1374)، رفتار سازمانی، ترجمه: مهدی الوانی و غلام‌رضا معمارزاده، تهران: نشر مروارید.

35ـ هانگر، جی دیوید؛ توماس ال ویلن، (1384)، مبانی مدیریت استراتژیک، مترجمین: سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: انتشارات پژوهش‌های فرهنگی.

36ـ هرسی و بلانچارد (1371)، مدیریت رفتار سازمانی، استفاده از منابع انسانی، ترجمه: قاسم کبیری، تهران: جهاد دانشگاهی.

37- Andrew J. Dubrin, R. DUANE Ireland, J. Clifton Williams,”Organization & Management”, (London: South Western Publication Co,1989) p. 69.

38- Buckly M. R., D s. Beu, D. D. Frink (2001) “Ethical Issues in Human Resources Systems”, Human Resource Management Review, No. 11, 11-29.

39- Festinger. L (1957) A theorv of congmtive dissonance Stanford umverstv press.

40- Fleming, M. (2002) What is safety culture? Rail way safety ever green House, Available at: www.google.com.

41- Greenberg. J,Baron. R. (2000) behavior in organization,publisher. prentice hall. Newdersy.

42- Jay B. Bamey & Ricky W. Griffin, “The Management of Organizations”, (N. J: Houghton Mifflin Co. 1992) p. 724.

43- John A. PearceII, Richard B. Ropbbinson Jr, “Management”, (New York: McGraw Hill 1989) p 142-144.

44- Kaeh. Chang, “Management, Critical Success Factors”, (Boston: Allyn & Baccon Lnc, 1988) p. 294.

45- Keith Davis, Wiliam C. Fredrick, “Business and Society”, (New York: McGraw Hill 1984) pp 4-13.

46- OECD Productinty Database, (2005), www. axiss. com. au/assets/document.

47- Richard B. Ropbbinson Jr, John A. Pearce II, “Management”, (New York: McGraw Hill 1980) p. 132.

48- Ronald J. Ebert & Ricky W. Griffin,”Businees”, (N. J: Prentice-Hall Inc, 1993) p. 81.

49- Samuel C. Cetro, Max. E Douglas, Stewart W. Hasted,”Business”, (Dubuque, IA: WCB publication, 1987) p. 55.

50- Steohen P. Robbins,OP. Cit,pp623-625.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل تشکیل می‌دهند که در سال 1393 در مدیریت و شعبات بانک کشاورزی مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد 125 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های لازم پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی رابطه معنی‌دار در سطح 001/0 وجود دارد؛ و همچنین بین مؤلفه‌‌های مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی و مؤلفه‌ای تعهد سازمانی با مقیاس مسئولیت اجتماعی و نیز بین مؤلفه‌‌های در دو متغیر از نظر آماری رابطه معنی‌داری به دست آمد. متغیرهای رضایت شغلی و جنسیت رابطه معنی‌داری به دست آمد. بین تعهد سازمانی و متغیر‌های جمعیت‌شناختی ازجمله جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، سابقه و وضعیت استخدامی ‌کارکنان و همچنین بین جنسیت، تحصیلات، وضعیت استخدامی‌ و سن کارکنان با مسئولیت اجتماعی رابطه معنی‌داری به دست آمد؛ اما بین وضعیت تأهل و سابقه کاری با مسئولیت اجتماعی کارکنان رابطه آماری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها: جامعه‌شناختی، مسئولیت اجتماعی، تعهد سازمانی، کارکنان بانک کشاورزی.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسئله

واحدهای اقتصادی در جهت تحقق اهداف خود نیازمند سازوکاری می‌باشند که بتواند توازنی بین منافع شرکت و ذینفعان ایجاد کند. درنتیجه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت مطرح می‌گردد. طی دو دهه گذشته مسئولیت اجتماعی شرکت به‌طور قابل‌توجهی از سوی واحد‌های اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است. مسئولیت اجتماعی شرکت بر مسائل مهمی از قبیل اخلاق، محیط، امنیت، آموزش، حقوق بشر و . . . تأکید دارد. اگرچه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت دارای هزینه‌های اولیه‌ای برای شرکت است اما درنهایت به دلیل بهبود شهرت شرکت، کاهش هزینه‌ها در بلندمدت و افزایش تقاضا، موجب افزایش فروش و سود و منجر به بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت می‌شود.

در جمع‌بندی از تعاریف مسئولیت اجتماعی می‌توان گفت که مسئولیت اجتماعی عبارت است از: مجموعه ارزش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک انسانی و محیطی در میان کارکنان در انجام فعالیت‌های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش‌افزوده به معنی دیگر این‌که در وجود کارکنان چه ارزش‌ها و نگرش‌های درونی شده و مورد پذیرش سازمانی قرار گرفته است مسئولیت اجتماعی این اجزا را به هم وصل می‌کند؛ و فعالیت‌ها را حول چهارچوب خاصی به حمایت‌کننده تجارت، تقویت‌کننده گفتگو، با ذی‌نفعان اصلی باشد سامان می‌دهد و در قبال عملکرد خود در برابر اجتماع به‌گونه‌ای که هم منافع گروه‌های درونی شرکت و هم منافع گروه‌های بیرونی شرکت تأمین گردد؛ و درنهایت موجب بهبود جامعه فراهم گردد. درنهایت مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون سازمان‌ها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند لاجرم چگونگی فعالیت آن‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که براثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان‌های مربوطه ملزم به جبران آن باشند (ایران‌نژاد، 1371). پژوهش پیرامون رابطه بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی آن‌هم در بین کارکنان امری بس فوق‌العاده و حساس است. شناخت این مهم در طراحی استراتژی‌های کلان متخصصان امور مربوطه اهمیتی بسزا دارد. مسئولیت اجتماعی کارکنان با تنظیم روابط اجرایی هر سیستم به کاهش پیچیدگی روابط اجتماعی کمک می‌کند و رفتار دیگران را قابل پیش‌بینی می‌سازد. این امر خود به افزایش اعتماد اجتماعی و درنتیجه به افزایش احساس امنیت اعضای جامعه و کاهش ناهماهنگی شناختی آنان کمک می‌کند (فنگر، 1959) و درنهایت ثبات رفتاری اعضای جامعه را سبب می‌شود. بنابراین مسئولیت اجتماعی کارکنان عاملی برای ارضای نیازهای اعضای جامعه و درنتیجه همبستگی و انسجام اجتماعی می‌شود (دورکیم، 1938).

یکی از عوامل پنهان ولی تأثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان، میزان تعهد آن‌ها به سازمان است توجه به تعهد نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و شناخت وضعیت تعهد سازمانی کارکنان می‌تواند مدیران را در پیشرفت و بهبود کارکنان یاری رساند (رجب‌بیگی، 1387). تعهد سازمانی نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق‌خاطر به سازمان است. تعهد سازمانی حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان است مدل تعهد سازمانی الن و میر با تفکیک تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر، نقش هر یک را در تعهد سازمانی یادآور شده است از نظر آن‌ها تعهد عاطفی، مجموعه تعلق‌خاطر به یک سازمان است که از طریق پذیرش ارزش‌های سازمانی و تمایل به ماندگاری به وجود می‌آید. تعهد هنجاری احساس دین و الزام به ماندن در سازمان است و تعهد مستمر، مبتنی بر فعالیت در سازمان و عدم تمایل به ترک آن به دلیل هزینه‌ها و زیان‌هایی است که از ترک سازمان نصیب فرد می‌شود (آلن و میر، 1990). در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌دهد بنابراین تعهد بر اساس ماهیت خود فرد را سازمان پیوند می‌دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش می‌دهد. ترک شغل افراد ازجمله مواردی است که با عدم تعهد سازمانی همراه است (زند، 1390).

به نظر می‌رسد با توجه به پژوهش‌های انجام‌گرفته درزمینه‌ي متغیرهای پژوهش ارتباطی بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی افراد وجود داشته باشد بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سؤال هستیم که آیا بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

1ـ2ـ اهمیت و ضرورت موضوع

مسؤولیت‌پذیری اجتماعی ازجمله مهم‌ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان‌ها شناخته‌شده است، به‌نحوی‌که اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمان‌ها در چهارچوب نظریه هویت اجتماعی، نه‌تنها احتمال ارتقاء تعهد سازمانی را به همراه دارد، بلکه رضایت ذینفعان خارج از سازمان را برای مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت می‌کند. مقاله حاضر به تبیین نقش تعدیل گری این متغیر در ابعاد چهارگانه مسؤولیت اجتماعی پرداخته است. در این راستا، صنعت مواد غذایی به‌عنوان جامعه موردمطالعه انتخاب گردید که با مشارکت 105 عضو در قالب نمونه آماری و استفاده از پرسش‌نامه جهت جمع‌آوری داده‌ها انجام پذیرفت. پردازش حاصل از داده‌ها با استفاده از مدل رگرسیون سلسله مرتبی حاکی از آن است که نقش تعدیل گری متغیر موردمطالعه بر رابطه بین ابعاد چهارگانه مسؤولیت اجتماعی (کارکنان، مشتریان، دولت و ذینفعان اجتماعی و غیراجتماعی) مورد تأیید است، این یافته بدان معناست که تأکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان‌ها می‌تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان‌ها برخوردار باشد به‌نحوی‌که به‌طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

لوتانز اظهار می‌دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش‌بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابه‌جایی و غیبت اثر می‌گذارند (عراقی، 1373). همچنین تعهد و پایبندی می‌تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می‌مانند و بیشتر کار می‌کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان به سازمان را حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (مورهد، ترجمه الوانی و معمارزاده، 1374).

اندیشه تعهد، موضوعی اصلی در نوشته‌های مدیریت است. این اندیشه یکی از ارزش‌های اساسی است که سازمان‌دهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می‌شوند. اغلب پرسش‌هایی در مورد یک کارمند وجود دارد، از قبیل اینکه آیا اضافه‌کار خواهد کرد؟ آیا روزهای تعطیل بر سر کار خواهد آمد؟ آیا دیر می‌آید زود می‌رود؟ اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد. اگر شخصی لیاقت، شایستگی و تعهد حداکثر بهره‌برداری از امکانات و سرمایه را داشته باشد، لیاقت مدیر شدن را دارد و اگر تعهد و شایستگی را ندارد، نباید چنین مسئولیتی به او محول شود.

واحدهای اقتصادی در جهت تحقق اهداف خود نیازمند سازوکاری می‌باشند که بتواند توازنی بین منافع شرکت و ذینفعان ایجاد کند. درنتیجه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت مطرح می‌گردد. طی دو دهه گذشته مسئولیت اجتماعی شرکت به‌طور قابل‌توجهی از سوی واحد‌های اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است. مسئولیت اجتماعی شرکت بر مسائل مهمی از قبیل اخلاق، محیط، امنیت، آموزش، حقوق بشر و . . . تأکید دارد. اگرچه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت دارای هزینه‌های اولیه‌ای برای شرکت است اما درنهایت به دلیل بهبود شهرت شرکت، کاهش هزینه‌ها در بلندمدت و افزایش تقاضا موجب افزایش فروش و سود و منجر به بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت می‌شود.

مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی، وظیفه‌ای است بر عهده مؤسسات خصوصی، به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می‌کنند، نگذارد. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی مانند آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی و آگاه کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه‌ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.

مسئولیت اجتماعی، یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است، به‌نحوی‌که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی ببخشد. مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به‌وسیله مدیران سازمان‌های تجاری بخش خصوصی که آن‌گونه تصمیم‌گیری نمایند که در کنار کسب سود برای مؤسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد. تعهد و تکلیف مدیریت به انجام کارهایی که حافظ و ارتقادهنده رفاه جامعه و علایق بنگاه باشد.

در جمع‌بندی از تعاریف مسئولیت اجتماعی می‌توان گفت که مسئولیت اجتماعی عبارت است از: مجموعه ارزش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک انسانی و محیطی در میان کارکنان در انجام فعالیت‌های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش‌افزوده به معنی دیگر این‌که در وجود کارکنان چه ارزش‌ها و نگرش‌های درونی شده و مورد پذیرش سازمانی قرار گرفته است مسئولیت اجتماعی این اجزا را به هم وصل می‌کند؛ و فعالیت‌ها را حول چهارچوب خاصی به حمایت‌کننده تجارت، تقویت‌کننده گفتگو، با ذی‌نفعان اصلی باشد سامان می‌دهد و در قبال عملکرد خود در برابر اجتماع به‌گونه‌ای که هم منافع گروه‌های درونی شرکت و هم منافع گروه‌های بیرونی شرکت تأمین گردد؛ و درنهایت موجب بهبود جامعه فراهم گردد. درنهایت مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون سازمان‌ها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند لاجرم چگونگی فعالیت آن‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که براثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان‌های مربوطه ملزم به جبران آن باشند (ایران‌نژاد، 1371). پژوهش پیرامون رابطه بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی آن‌هم در بین کارکنان امری بس فوق‌العاده و حساس است. شناخت این مهم در طراحی استراتژی‌های کلان متخصصان امور مربوطه اهمیتی بسزا دارد. مسئولیت اجتماعی کارکنان با تنظیم روابط اجرایی هر سیستم به کاهش پیچیدگی روابط اجتماعی کمک می‌کند و رفتار دیگران را قابل پیش‌بینی می‌سازد. این امر خود به افزایش اعتماد اجتماعی و درنتیجه به افزایش احساس امنیت اعضای جامعه و کاهش ناهماهنگی شناختی آنان کمک می‌کند (فینگر، 1959) و درنهایت ثبات رفتاری اعضای جامعه را سبب می‌شود. بنابراین مسئولیت اجتماعی کارکنان عاملی برای ارضای نیازهای اعضای جامعه و درنتیجه همبستگی و انسجام اجتماعی می‌شود (دورکیم، 1938).

یکی از عوامل پنهان ولی تأثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان، میزان تعهد آن‌ها به سازمان است توجه به تعهد نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و شناخت وضعیت تعهد سازمانی کارکنان می‌تواند مدیران را در پیشرفت و بهبود کارکنان یاری رساند (رجب‌بیگی، 1387). تعهد سازمانی نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق‌خاطر به سازمان است. تعهد سازمانی حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان است مدل تعهد سازمانی الن و میر با تفکیک تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر، نقش هر یک را در تعهد سازمانی یادآور شده است از نظر آن‌ها تعهد عاطفی، مجموعه تعلق‌خاطر به یک سازمان است که از طریق پذیرش ارزش‌های سازمانی و تمایل به ماندگاری به وجود می‌آید. تعهد هنجاری احساس دین و الزام به ماندن در سازمان است و تعهد مستمر، مبتنی بر فعالیت در سازمان و عدم تمایل به ترک آن به دلیل هزینه‌ها و زیان‌هایی است که از ترک سازمان نصیب فرد می‌شود. (آلن و می‌یر، 1990) در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌دهد بنابراین تعهد بر اساس ماهیت خود فرد را سازمان پیوند می‌دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش می‌دهد. ترک شغل افراد ازجمله مواردی است که با عدم تعهد سازمانی همراه است (زند، 1390).

اساساً یک سازمان برحسب نیازی عمومی و اجتماعی به وجود می‌آید و مبنای ایجاد سازمان نیاز به تولید کالا و یا ارائه خدمت به جامعه است. لذا نه سازمان می‌تواند خود را از جامعه جدا کند و نه جامعه می‌تواند بدون سازمان زندگی کند. از نتایج این رابطه لاینفک این است که هر تصمیم و عمل سازمان به نحوی روی جامعه تأثیر می‌گذارد. تأثیرگذاری فوق باعث می‌شود که آحاد جامعه، خود را در عملکرد سازمان سهیم دانسته و از سازمان مسئولیت خواسته و حسابرسی کنند.

عصر حاضر را عصر مدیریت نامیده‌اند. چراکه هر تصمیم یک مدیر می‌تواند طی یک روند سلسله‌وار، دیر یا زود، سرنوشت تمام نهادهای جامعه را دستخوش تغییر نماید. لذا یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی که طی سال‌های اخیر توجه بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران جوامع مختلف را به خود جلب کرده است، عدم توجه و پایبندی سازمان‌ها و مدیران به وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی‌شان است.

امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان مفهومی ‌وسیع‌تر از فعالیت‌های گذشته دارد. خاستگاه بحث مسئولیت‌های اجتماعی، کشورهای صنعتی غربی است. مسئولیت اجتماعی به‌طور اعم، به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که صاحبان سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت داوطلبانه، به‌عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه، انجام می‌دهند.

به نظر می‌رسد با توجه به پژوهش‌های انجام‌گرفته درزمینهٔ متغیرهای پژوهش ارتباطی بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی افراد وجود داشته باشد بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سؤال هستیم که آیا بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122