پايان نامه بررسي اشتراک آموزه هاي شرايع الهي از منظر قرآن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اشتراک آموزه هاي شرايع الهي  از منظر قرآن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اشتراک آموزه هاي شرايع الهي  از منظر قرآن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
کليات 2
1ـ1ـ بيان مسئله 2
1ـ2ـ ضرورت و اهميت تحقيق 3
1ـ3ـ پيشينه تحقيق 4
1ـ4ـ سؤال اصلي 5
1ـ5ـ سؤالات فرعي 5
1ـ6ـ فرضيه 5
1ـ7ـ پيش فرض 5
1ـ8ـ اهداف تحقيق 6
1ـ9ـ روش تحقيق 6
1ـ10ـ سازماندهي تحقيق 7
فصل اول:
اصطلاحات و مفاهيم 8
1-1- دين 9
1-2- شريعت 12
1-3- ملت 15
1-4- منهاج 17
1-5- اصول دين 18
1-6- فروع دين 19
فصل دوم: تعدد شرايع الهي و ديدگاه‌هاي عالمان در اين‌باره 21
بخش اول: تعداد شرايع الهي 22
2ـ1ـ1ـ شريعت حضرت نوح× 28
2ـ1ـ2ـ شريعت ابراهيم× 33
2ـ1ـ3ـ شريعت حضرت موسي× 37
2ـ1ـ4ـ شريعت حضرت عيسي× 42
2ـ1ـ5ـ شريعت حضرت محمد | 45
بخش دوم: اقوال عالمان درباره نسخ يا وحدت شرايع 52
فصل سوم: اشتراکات شرايع الهي در اصول و فروع 66
بخش اول: دلايل اشتراک آموزه‌هاي شرايع 67
3ـ1ـ1ـ دلائل وحدت شرايع الهي در اصول و فروع 71
3ـ1ـ1ـ1ـ آيات قرآن 71
3ـ1ـ1ـ2ـ روايات 81
3ـ1ـ1ـ3ـ عقل: 86
بخش دوم: مصاديق اشتراک شرايع الهي در اصول و فروع 89
3ـ2ـ1ـ توحيد 90
3ـ2ـ2ـ نبوت 93
3ـ2ـ3ـ معاد 95
3ـ2ـ4ـ نماز 97
3ـ2ـ5ـ زکات 99
3ـ2ـ6ـ روزه 101
3ـ2ـ7ـ حج 103
3ـ2ـ8ـ جهاد 105
3ـ2ـ9ـ امر به معروف و نهي از منکر 108
3ـ2ـ10ـ تحريم رباخواري و غصب اموال ديگران 111
3ـ2ـ11ـ ازدواج 115
3ـ2ـ12ـ تهجد ونماز شب 118
نتيجه 120
منابع و مأخذ 121
فارسي: 121
عربي: 123

منابع و مأخذ

فارسي:

قرآن کريم.

نهج البلاغه.

ابراهيم زاده، عبدالله و عليرضا علي نوري، اديان الهي و فرق اسلامي، چاپ پنجم، بي‌جا، اداره آموزش عقيدتي سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه، 1385.

ابن عربي، اکبر محي الدين، ترجمه فتوحات مکيه، محمد خواجوي، چاپ اول، تهران، مولي، 1381.

آژير، حميدرضا، بهشت کافي، چاپ اول، قم: انتشارات سرور، 1381.

انجيل متي، باب 5: 17.

بهرام‌پور، ابوالفضل، تفسير يک‌جلدي مبين، انتشارات آواي قرآن، قم، چاپ سوم، 1390.

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، دائره المعارف قرآن کريم، ج2، چاپ چهارم، قم، م‍‍وسسه بوستان کتاب، 1387.

تهراني، علي، شيعه در پيشگاه قرآن و اهل بيت، چاپ اول، تهران، کتابخانه مسجد حضرت وليعصر، بي‌تا.

توفيقي، حسين، آشنايي با اديان بزرگ، چاپ دهم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1386.

جمعي از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن کريم، فرهنگ موضوعي تفاسير، ج3، چاپ اول، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1382.

جوادي آملي، عبدالله، تفسير موضوعي قرآن مجيد، ج8، چاپ اول، تهران، مرکز نشر فرهنگي رجاء، 1374.

حريري، محمد يوسف، فرهنگ اصطلاحات قرآني، چاپ اول، قم، انتشارات هجرت، 1378.

حسيني، شاه عبدالعظيمي، حسين بن احمد، تفسير اثني عشري، ج4، چاپ اول، تهران، انتشارات ميقات، 1363.

خرمشاهي،بهاء الدين، دانشنامه قرآن پژوهي، ج1، چاپ اول، تهران، دوستان وناهيد، 1377.

دهخدا، علي‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج8، چاپ دوم، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377.

رضوي (شادرخ)، سيد عبد الحسين، دين و فوايد آن، تهران، انتشارات قدس رضوي، 1335.

سبحاني، جعفر، فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي، ج1، چاپ اول، قم، اتشارات توحيد، 1371.

سجادي، سيد جعفر، فرهنگ معارف اسلامي، ج2، چاپ دوم، تهران، انتشارات شرکت مؤلفان و مترجمان ايران، 1366.

سليماني ادرستاني، عبدالرحيم، سيري در اديان زنده جهان غير اسلام، چاپ اول، بي‌جا، آيت عشق، 1383.

شعراني، ابوالحسن، نثر طوبي يا دايرة المعارف لغات قرآن مجيد، ج2، تهران، انتشارات کتاب‌فروشي اسلاميه، 1352.

شيرواني، علي، معارف اسلامي در آثار شهيد مطهري، چاپ چهارم، قم، دفتر نشر و پخش معارف، 1379.

صدوق، علل الشرايع، ج1، سيد محمد جواد ذهني، چاپ اول، قم، انتشارات مومنين، 1380.

عسکري، سيدمرتضي، عقايد اسلام در قرآن کريم، ج1، 2، محمد جواد کرمي، چاپ اول، تهران، انتشاراتي منير، 1386.

قرشي، سيد علي اکبر، قاموس قرآن، ج6، چاپ هفتم، تهران، ناشر دارالکتب الاسلاميه، 1375.

قمي مشهدي، محمد بن محمد رضا، کنز الدقائق و بحر الغرائب، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، 1368.

کتاب مقدس، عهد عتيق و عهد جديد

کليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق، اصول کافي، ج3، صادق حسن زاده، چاپ اول، قم، صلوات، 1383.

کمره‌اي، محمد باقر، آداب و سنن، ترجمة جلد 16 بحارالانوار، چاپ اول، تهران، الاسلاميه، 1365.

مبلغي آباداني، عبد الله، تاريخ اديان و مذاهب جهان، ج2، بي‌جا، انتشارات حر، بي‌تا.

مصطفوي، حسن، تفسير روشن، ج10، چاپ اول، تهران، مرکز نشر کتاب، 1380.

مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات صدرا، 1370.

ــــــــــــــ ، مجموعه آثار، چاپ چهارم، تهران، انتشارات صدرا، 1386.

ــــــــــــــ ، وحي و نبوت 3، تهران، انتشارات صدرا،بي‌تا.

معادي‌خواه، عبد المجيد، فروغ بي پايان (فهرست تفيلي مفاهيم قرآن کريم)، تهران، نشر ذره، 1378.

مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج22، 2، 6، 14، 4، 17، 26، چاپ اول، تهران، ناشر دار الکتب الاسلاميه، 1374.

مهيار، رضا، فرهنگ ابجدي عربي ـ فارسي، بي‌جا، بي‌نا، بي‌‌تا.

نجفي خميني، محمد جواد، تفسير آسان، ج2، 11، چاپ اول، تهران، اتشارات اسلاميه 1398ق.

هاشمي‌نژاد، سيدعبدالکريم، قرآن و کتاب‌هاي ديگر آسماني، چاپ‌اول، تهران، انتشارات‌فراهاني، بي‌تا.

عربي:

ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحرير و التنوير، ج29، بي‌تا، بي‌جا، بي‌نا.

ابن عربي، احکام القرآن، ج1، بي‌تا، بي‌‌جا، بي‌نا.

ابن قدامه، المغني، ج11، بيروت: دار الکتاب العربي، بي‌تا.

ابن کثير، تفسير القرآن العظيم، ج3، چاپ اول، بيروت: دارالکتب العلميه، 1419ق.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، بيروت، دار صادر، 1414ق.

آلوسي، سيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج3، چاپ اول، بيروت: دار الکتب العلميه، 1415ق.

آمدي، علي بن محمد، الاحکام في اصول الاحکام، قاهره، موسسه الحلبي و الشرکاء للنشر و التوزيع، بي‌تا.

بخاري، صحيح بخاري، ج4، بيروت: دار الفکر، 1401ق.

بروجردي، حسين، جامع احاديث شيعه، ج 14، اسماعيل معزي ملايري، قم، موسسه الواصف، 1379.

البيهقي، ابي بکر احمد بن الحسين بن علي، السنن الکبري، ج10، چاپ اول، بي‌جا، الجوهر النقي، 1356ق.

تميمي مغربي، محمد، تأويل الدعائم، ج1، چاپ اول، قاهره، دار العارف، بي‌تا.

حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، ج10، چاپ چهارم، بيروت، احياء التراث العربي، 1104ق.

حصفکي، الدر المختار، ج1، بيروت: دار الفکر، 1415ق.

حکيم، سيد محمد تقي، اصول العامه للفقه المقارن، چاپ دوم، بي‌جا، مؤسسه آل البيت، 1979ق

راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، چاپ اول، دمشق بيروت، ناشر دار العلم الدار الشاميه، 1412ق

راوندي، قطب الدين، فقه القرآن في شرح الايات الاحکام، ج2، چاپ دوم، قم، کتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي، 1405ق.

شربيني، محمد بن احمد، مغني المحتاج، ج3، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1377.

شنقيطي، اضواء البيان، ج1، بيروت: دار الفکر، 1415ق.

شهرستاني عبدالکريم، الملل والنحل، بي‌تا، بيروت، دار السرور، 1368.

شيخ صدوق، توحيد صدوق، چاپ اول، قم، جامعه مدرسين، 1398ق

شيخ مفيد، المقنعه، قم، جامعه مدرسين، 1410ق.

شيرازي، ابراهيم بن علي، اللمع في الاصول، بيروت: عالم الکتب، 1406ق.

طباطبايي، سيد محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ج18، 10،3 5، 1، 8، 16، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين، 1417ق.

طبرسي، فضل بن الحسن، مجمع‌البيان في تفسير‌القرآن، ج9، 4، 2، 11، چاپ سوم، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372.

ـــــــــــــ ، جوامع الجامع، ج2، 3، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، 1377.

طوسي، محمد بن حسن، التبيان في تفسير القرآن، ج3، بيروت: داراحياء التراث العربي.

عروسي حويزي، علي بن جمعه، تفسير نور الثقلين، ج4، چاپ چهارم، قم، انتشارات اسماعيليان، 1415ق.

عياشي، محمد بن مسعود، کتاب التفسير، ج1، تهران،چاپخانه علميه، 1380ق.

غزالي، محمد، المنخول، محمد حسن هيتو، بيروت: دار الفکر، 1419ق.

فراهيدي، خليل بن احمد، العين، ج8، چاپ دوم، قم، انتشارات هجرت، 1410ق

کليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الفروع من الکافي، ج2،4، چاپ ششم، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1387.

مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج11، چاپ سوم، بيروت لبنان، دار الحياء التراث العربي، 1403ق.

ميبدي، احمد بن ابي سعد رشيد الدين، کشف الاسرار و عده الابرار، ج1، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امير کبير، 1371.

نوري، ميرزا حسين، مستدرک الوسايل، ج2، چاپ اول، قم : موسسة آل البيت، 1407ق.

چکيده

رسالت بزرگ پيامبران الهي معرفي دين اصيل الهي به بشر بوده است. ديني که شعار اصلي آن تسليم بودن در برابر خداوند يکتاست. تسليم بودن در برابر خداوند به اين معناست که انسان‌ها جز خدا را نپرستند و تابع قوانين و احکام الهي باشند. اين قوانين و احکام همان است که به آن‌ها شريعت گفته مي‌شود:

{لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً}

شرايع الهي مطابق آن‌چه از آيات قرآن و احاديث اسلامي به دست مي‌آيد منحصر در پنج شريعت بوده است که عبارتند از : شريعت حضرت نوح، شريعت حضرت ابراهيم، شريعت حضرت موسي، شريعت حضرت عيسي و شريعت حضرت محمد|. آموزه‌هاي اين شرايع شامل اصول اعتقادي يعني توحيد و نبوت و معاد و مسايل عبادي و عملي اعم از واجب و حرام، مستحب و مکروه و مباح مي‌باشد.

شريعت‌‌هاي آسماني در مباني و اصول اعتقادي متحد و هماهنگ بوده‌‌اند و شالودة همه آن‌ها را جهان‌بيني توحيدي تشکيل داده است. اما علاوه بر اصول دين در بسياري از فروعات دين با يکديگر اشتراک دارند. در اين زمينه آيات فراواني از قرآن کريم و روايات ماثوره از اهل بيت^ وجود دارد که خود دليل روشني است که نشان دهنده اين وحدت و اشتراک ميان شرايع الهي است.

واژگان کليدي: شريعت، اصول دين، فروع دين

مقدمه

دينداري و پايبند بودن به مجموعه فرامين و دستورهاي الهي در هميشه تاريخ براي بشريت مطرح بوده است. اين موضوع از اهميت ويژه‌اي حکايت داشته و دارد به گونه‌اي که قرآن کريم «اسلام» را يگانه دين مورد پذيرش خداوند متعال مطرح مي‌کند و همه انسان‌ها را فراتر از حصار زمان و مکان مورد خطاب قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد:

{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلاَمُ}

«در حقيقت دين نزد خداوند همان اسلام است.»

اسلام ديني است که تمامي پيامبران الهي به آن دعوت نموده‌اند و شعار اصلي آن تسليم بودن در برابر خداوند يکتاست. با اين وجود همه انبياء معاصران خود را به عقايد و اعمالي دعوت مي‌کردند که با مراجعه به قرآن کريم و روايات مأثوره از پيامبر| و اهل بيتش در مي‌يابيم خطي واحد بر دعوت انبياء حاکم بوده است به گونه‌اي که اين وحدت و اشتراک در ميان انبياء الهي نه تنها در اصول کلي دين بلکه در فروعات آن هم به چشم مي‌خورد.

نوشتار حاضر مي‌کوشد تا به اندازه بضاعت خويش اشتراک شرايع الهي را از منظر قرآن بررسي کرده و گامي در جهت روشنايي افکار و مباحث طرح شده بردارد. اين پژوهش در قالب سه فصل کلي بيان شده است: فصل اول با عنوان اصطلاحات و مفاهيم به مفهوم شناسي برخي از واژگان مي‌پردازد و برخي از اصطلاحات و واژگان کليدي مربوط به بحث که در فهم بيشتر مطالب نقش عمده‌اي دارد همچون دين، شريعت، اصول دين و فروع دين، تعريف و بررسي شده است. فصل دوم به تعداد شرايع الهي اختصاص يافته است که به دو بخش تقسيم مي‌شود. در بخش اول درباره تعداد شرايع الهي بحث مي‌کند و اين که خداوند از آغاز بعثت پيامبران تا ختم نبوت آنان، چه تعداد شريعت را براي هدايت بشر تشريع کرده است و در بخش دوم اقوال عالمان اسلامي را درباره نسخ شرايع گذشته يا وحدت آن بيان مي‌کند. فصل سوم به اشتراک شرايع الهي در اصول و فروع اختصاص يافته است که اين فصل هم به دو بخش تقسيم شده است. در بخش اول دلايل وحدت و اشتراک آموزه‌هاي شرايع الهي بررسي شده است و در بخش دوم مصاديقي از اين اشتراک و وحدت در ميان شرايع الهي بيان گرديده است. اميد است اين سعي ناچيز براي اهل تحقيق سودمند باشد.

کليات

1ـ2ـ بيان مسئله

دين الهي حاصل وحي خداوند بر پيامبران است که هست‌ها و نيست‌ها را به انسان در زمينة احکام، معارف و ابعاد عملي و نظري دين مي‌آموزد تا آدمي را در حوزه باور و عمل با واقعيت‌هاي هستي آشنا سازد و از خرافه و عقايد و اعمال باطل مصون دارد.

همه شرايع الهي از آغاز پيدايش آن‌ها که شريعت آدم است تا پايان و ختم اين شرايع که شريعت پيامبر اسلام مي‌باشد علاوه بر اين که در اصول دين يعني توحيد، نبوت و معاد اشتراک دارند در بسياري از فروعات دين ـ به جز در موارد خاص ـ نيز وحدت و اشتراک داشته و محتوا و آموزه‌هاي آن‌ها همانند يکديگر بوده است و همين امر باعث مي‌شود تا پيروان شريعت اسلام، همان‌گونه که به احکام و قوانين شريعت خود عمل مي‌کنند بتوانند به احکام و آموزه‌هاي شرايع گذشته که در قرآن و سنت اسلامي آمده نيز مراجعه کرده و آن‌ها را الگو و مبناي عمل خود قرار دهند.

اين وحدت مضمون در آيات فراواني از قرآن کريم و نيز روايات نبوي و اهل بيت^ به صراحت بيان شده است. بنابراين ما بر آن شديم تا اشتراکات آموزه‌هاي شرايع الهي را همراه با مباني و ادله آن و نيز اشاره به برخي از مصاديق مشترک اين شرايع از ديدگاه قرآن کريم و سنت اسلامي بررسي و تحليل نماييم.

1ـ2ـ ضرورت و اهميت تحقيق

بدون شک يادآوري مشترکات شرايع الهي و تاکيد بر آن‌ها بسيار مهم و ارزش‌مند است و تبيين آن از ضرورت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا با درک کردن اين معنا، از يک سو به تفاهم و اتحاد شرايع الهي مي‌رسيم و اين که جملگي آن‌ها در يک مسير بودند و تنها دين بعدي کمال دين قبلي بوده و هيچ‌گونه تقابل و مغايرتي ميان آن‌ها نبوده است. و از سوي ديگر تبيين اين اشتراکات در اصول و فروعات دين ـ به جز در موارد خاص ـ سبب مي‌شود تا پيروان شريعت اسلام در زمينه احکام و قوانين خويش، به احکام و آموزه‌هاي شرايع الهي گذشته که در قرآن و سنت اسلامي بدون تاييد و انکار نقل و گزارش شده، نيز مراجعه کرده و آن‌ها را الگو و مبناي عمل خويش قرار دهند.

1ـ3ـ پيشينه تحقيق

نسبت به موضوع مورد بحث کاوش نسبتا زيادي انجام گرفت و متأسفانه کتاب يا هر گونه نگارشي مستقل پيرامون موضوع يافت نشد و در حد توان، به کتابخانه‌هاي متعددي مراجعه شد لکن جز مطالبي پراکنده پيرامون اديان و کتب آسماني منبع و تاليف ديگري ديده نشد. ناگفته نماند که پايان‌نامه‌هايي در سطح کارشناسي ارشد کار شده که تا حدودي با موضوع مورد نظر ما ارتباط داشتند، نظير:

1ـ فطري بودن دين و مشترکات اديان الهي در قرآن و حديث. محقق سودابه آشوري، راهنما: آقاي نقي‌پور، مشاور: آقاي معارف، دانشکده اصول دين، تهران، 1383.

در اين پايان نامه به فطري بودن دين اشاره شده و سپس گذري کوتاه به آيات مربوط به دعوت پيامبران الهي به اصول دين ذکر شده است.

2ـ مشترکات اديان ابراهيمي از ديدگاه قرآن. محقق: اکبر فهيمي، راهنما: آيت الله معرفت، مشاور: آقاي توفيقي، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، 1378.

در اين پايان‌نامه مشترکات سه دين بزرگ الهي از منظر قرآن مورد پژوهش قرار گرفته است. نگارنده ابتدا به صورت گذرا آيين‌هاي زرتشت، بودا، مجوس و صابئين را معرفي کرده سپس در مورد اصل وجود خدا و تبيين جهان‌بيني عرضه شده از سوي انبياء الهي بحث مي‌کند و در آخر موارد اشتراک اين اديان را در عبادات و معاملات و احکام جزايي و کيفري آورده است.

1ـ4ـ سؤال اصلي

اشتراکات آموزه‌هاي شرايع الهي از منظر قرآن چيست؟

1ـ5ـ سؤالات فرعي

تعداد شرايع الهي چند تا است؟

آيا شرايع الهي علاوه بر اشتراک در اصول در فروع دين نيز با هم مشترک هستند؟

چه دلايلي بر اشتراک آموزه‌هاي شرايع الهي وجود دارد؟

1ـ6ـ فرضيه

شرايع الهي علاوه بر اشتراک در اصول دين، در فروع دين نيز با هم اشتراکاتي دارند.

دلايل متعددي از جمله آيات قرآن، روايات و عقل بر اشتراک شرايع الهي در اصول و فروع دلالت دارند.

1ـ7ـ پيش فرض

الله خالق همه موجودات است.

قرآن کتاب نازل شده بر حضرت محمد| مي‌باشد.

شرايع الهي اشتراکاتي با هم دارند.

1ـ8ـ اهداف تحقيق

خداوند بشريت را براي عبادت و هدايت و تکامل معنوي آفريده است و براي همه انسان‌ها جهت رسيدن به قرب خود صراطي مستقيم معين فرموده و براي تکميل اين برنامه رسولان خود را از ميان انسان‌هاي برگزيده ارسال داشته است تا اين سفيران الهي رسولان خدا، بشريت را به خداوند و يکتا پرستي فراخوانند و آنان را از بت و بت‌پرستي بازدارند و اين چنين در پيمودن طريق حق از وحدت و اتحاد کامل برخوردار باشند. در اين تحقيق تلاش شده تا با نشان دادن اشتراکات شرايع الهي همگان را آن گونه که قرآن هم فرموده: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ} به وحدت و يکپارچگي در زير لواء و پرچم سعادت‌بخش توحيد فراخوانند و زمينه بهتر و بيشتر تفاهم دين‌داران در باورهاي مشترک ديني فراهم گردد، به گونه‌اي که آنان بتوانند در زمينه احکام و قوانين خويش از يکديگر بهره گيرند.

1ـ9ـ روش تحقيق

تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي ـ اسنادي مي‌باشد که اطلاعات مورد نياز آن به شيوة کتابخانه‌اي تهيه شده است. اهميت موضوع ايجاب مي‌کند که به منابع متعدد دست اول و تفاسير معتبر شيعه و سني مراجعه گردد. ابزار جمع آوري اطلاعات فيش مي‌باشد.

1ـ10ـ سازماندهي تحقيق

در نوشتار حاضر مطالب در قالب سه فصل کلي بيان شده است: فصل اول با عنوان اصطلاحات و مفاهيم، به مفهوم شناسي واژه‌هاي دين، شريعت، منهاج، ملت، اصول دين و فروع دين مي‌پردازد. فصل دوم با عنوان تعدد شرايع الهي و ديدگاه‌هاي عالمان دراين باره، به دو بخش تقسيم مي‌شود که در بخش اول با بيان مقدمه‌اي ابتدا درباره تعداد شرايع الهي بحث مي‌کنيم و سپس تک تک شرايع الهي را با شواهدي از آيات قرآن و روايات اهلبيت معرفي مي‌کنيم. در بخش دوم همين فصل اقوال عالمان اسلامي را درباره نسخ شرايع گذشته يا وحدت آن بيان مي‌کنيم. اما فصل سوم که بخش اصلي اين نوشتار است با موضوع اشتراکات شرايع الهي در اصول و فروع به دو بخش تقسيم مي‌شود که ابتدا با ورود به مقدمه‌اي بيان مي‌کنيم که شرايع الهي در چه اموري با هم اشتراک دارند و سپس در بخش اول دلايلي از قرآن و سنت اهل بيت و عقل انسان بر اشتراک آموزه‌هاي شرايع الهي مي‌آوريم و در بخش دوم، مصاديق اين اشتراک آموزه‌هاي شرايع الهي را در اصول دين يعني توحيد و نبوت و معاد و برخي از فروع دين يعني نماز، روزه، زکات، حج، جهاد و مواردي ديگر را بررسي مي‌کنيم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122