پايان نامه بررسي امکان کاهش مصرف انرژي در واحد کت کراکر (FCCU) پالايشگاه آبادان از طريق بهينه سازي متغيرهاي فرايندي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي امکان کاهش مصرف انرژي در واحد کت کراکر (FCCU) پالايشگاه آبادان از طريق بهينه سازي متغيرهاي فرايندي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 98 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي امکان کاهش مصرف انرژي در واحد کت کراکر (FCCU) پالايشگاه آبادان از طريق بهينه سازي متغيرهاي فرايندي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه 1
مقدمه 2
1-1- مدلسازی و شبیه سازی 2
1-2- کاربردهای شبیه سازی 3
1-2-1- کاربردهای شبیه سازی در پژوهش و توسعه فرایندها 3
1-2-2- کاربردهای شبیه سازی در طراحی فرایند 3
1-2-3- کاربردهای شبیه سازی در بهره برداری مطلوب ازتاسیسات موجود 4
فصل دوم تئوری 6
2-1- شرح کلی 7
2-2- چگالی و اندازه ذرات 8 2-3- فعالیت (Activity) 9
2-4- مقدار کربن بر روی کاتالیست (Carbon content) 9
2-5- تبدیل (Conversion) 10
2-6- مشابه سازی واحد کت گراکر 10
2-7- واکنشهای شیمیایی کراکینگ 11
2-8- مدل سینیتیکی کراکینگ 12
2-9- شرح کلی واحد FCCU آبادان 15
2-9-1- سیستم پیش گرم کننده خوراک (Feed preheater system) 16
2-9-2- راکتور (Reactor) 17
2-9-3- تزریق خوراک به راکتور(Feed injection to reactor) 17
2-9-4- منطقه واکنشReaction zone ) ) 18
2-9-5- بازیابی کننده کاتالیست در راکتور(Reactor catalyst recovery) 19
2-9-6- عریان کننده کاتالیست مصرف شده (Spent catalyst stripper) 20
2-9-7- لوله ایستاده کاتالیست مصرف شده و شیرهای لغزنده
(Spent catalyst stand pipe & slide valves) 21
2-9-8- احیاء کننده کاتالیست (Regenerator section) 22
2-9-9- دمنده هوا (Air blower) 22
2-9-10- احیاء کننده 23
2-9-11- کاترل ((cottrell percipitator 25
2-9-12- بخش تفکیک محصولات راکتور(Fractionation section) 25
2-9-13- سیستم ته مانده برج (Slurry system) 26
2-9-14- ته نشین کننده دور(Dor settler) 26
2-9-15- سیستم گازوییل سنگین (Heavy cycle oil system) 27
2-9-16- سیستم گازوییل سبک (Light cycle oil system) 27
2-9-17- سیستم برگشتی گردشی بالای برج (Top circulating reflux system) 28

فصل سوم پیشینه 29
فصل چهارم اشکال و جداول 31
فصل پنجم نتایج و بحث 74

5-1- بحث و نتیجه گیری 75
5-2- خوراک 75
5-3- رایزر (Riser) 76
5-4- راکتور 78
5-5- کاتالیست 79
5-6- داده های تجربی 80
فصل ششم نتیجه گیری 84
منابع 86

منابع

1-Hayward C.M. and Winkler W.S. “FCC :matrix/zeolite” hydrocarbon processing February 1990 pp.55-56.

2-Upson L.L “What FCC Catalyst tests Show,” Hydrocarbon Processing, November 1981, pp.253-258.

3-Pine, L.A., Maher, P.J, and Wachter, W.A.,” Prediction of cracking catalyst behavior by a zeolite unit cell size model ,”Journal of catalysis , no 85,1984,pp.466-476.

4-Magnusson ,j, and Pudas , r., Activity and Product distribution characteristics of the                                         currently used FCC catalyst systems , “presented at Cabalistic 6th Annual FCC symposium, Munich , Germany , May 22-23,1985.

5-John G.S. and Mikovsky , R.J.,” Calculation of the average activity of cracking catalysts ,”Chemical Engineering Science , Vol. 15,1961,pp.172-175.

6-Gaughan, J.R.,” Effect of catalyst retention on inventory replacement ,”oil & gas journal , December26,1983,pp,141-145.

7-Tamborski, G.A, Magnabosco, L.M, Powell ,w., and Yoo, J.S.,” Catalyst technology                     improvements make so emissions control affordable ”Presented at catalytic

6th annual fcc symposium , munich ,germany, may 22-23,1985.

 

چکیده

در این پروژه واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم افزار Hysys refinery مشابه سازی شده است. در مشابه سازی و دریافت اطلاعات از خصوصیات خوراک و حل معادلات موازنه جرم و انرژی استفاده شده است. داده های مشابه سازی و داده های عملیاتی واحد کت کراکر آبادان با هم مقایسه شده اند.

همچنین با تغییر بعضی متغیرهای مهم عملیاتی واحد ، تاثیر آنها روی وزن مولکولی و عدد اکتان بررسی شده است و شرایط بهینه برای عملیات واحد معرفی شده است.

در پایان با استفاده از انرژی گرمایی گازهای خروجی واحد ( برج احیاء )اقدام به تولید مقدار قابل توجهی بخار آب با فشار متوسط شده است که مجددا” در واحد مورد استفاده قرار می گیرد و ارزش اقتصادی ان محاسبه گردیده است.

کلمات کلیدی :1-  شکست کاتالستی    2- برج احیاء    3- رایزر    4- عدد اکتان    5- بستر سیال    6- فعالیت کاتالیست

فصل اول

مقدمه

ابداع ایده انرژی در اواخر قرن نوزدهم سرمنشاء تحولی شگرف در دنیای علم و فن شد؛ به طوری که تاثیر آن بر محیط تاکنون روز به روز آشکار شده است. مهمترین منبع تولید انرژی برای انسان همواره خورشید بوده که تاثیر اعجاب انگیز آن بر زندگی موجودات زنده از دیرباز مشهود گردیده است. اما دستیابی بشر به سوختهای فسیلی، توانایی و قدرت وی را در یک قرن اخیر به شدت افزایش داده و شرایط زندگی وی را عمیقا” متحول نموده است. ترکیب سوختهای فسیلی با هوای اطراف کره مسکون، قوایی در اختیار بشر قرار داده است که به سرعت تبدیل به هیولای تکنولوژی شده است. سرعتها افزایش یافته، کارها آسان شده و دستیابی به نایافتنی های بسیاری میسر گشته است. این نعمت عظیم، در عین حال گرفتاری بزرگی نیز به همراه داشته است. به علت نقش اساسی هوای اطراف کره  در زندگی موجودات جاندار و از جمله انسان، تغییر در ترکیب شیمیایی هوا به علت مصرف بی رویه اکسیژن، افزایش محصولات گازی سوختهای فسیلی و ورود گازهای گلخانه ای همچون کلر به اتمسفر، زندگی موجودات زنده را شدیدا” تحت تاثیر قرار داده و سلامت و سعادت بشر را به مخاطره افکنده است.

زندگی فعلی بشر هم از نظر نیاز شدید وی به انرژی ذخیره شده ارزان و قابل تبدیل به کار و هم برای انجام فعل و انفعالات شیمیایی و تولید فلزات، به شدت به منابع سوخت و انرژی وابسته است.يكي از كاربردهاي موثركامپيوتردر صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي،شبيه سازي واحدهاي توليدي به وسيله نرم افزارهاي خاص است . اين زمينه با توجه به جو رقابتي بازارهاي جهاني ونبز حركتهايي كه در زمينه افزايش بهره وري توليد ، استفاده هر چه بهتر از منابع و كاهش هزينه ها مشاهده مي شود ،طي سالهاي اخير رشد چشمگيري يافته ، اما هنوز بسياري از مزاياي اين كار شناخته نشده است.در اين قسمت ، برخي زمينه هاي كاربرد نرم افزارهاي شبيه سازي با هدف بازخواني مهمترين مزاياي اين نرم افزارها بطور خلاصه توضيح داده شده است.

1-1- مدلسازي و شبيه سازي

منظور از مدلسازي فرايند، توصيف ماهيت سيستم توليد (يعني موازنه هاي جرم و انرژي)در قالب معادلات رياضي است. خصوصيات اصلي مدلهاي خوب ، دقيق بودن، كمي بودن و مختصر بودن است .البته مدلهاي كم دقت،كيفي،يا مفصل نيز كاربردهاي ويژه اي دارند كه از بحث عمومي اين نوشتار خارج است .اين معادلات عموما غير خطي و به شكل معادلات جبري ، ديفرانسيل يا مخلوطي از اين دو هستند كه از كنار هم قراردادن آنها ،مدلي از فرآيند ساخته ميشود .

شبيه سازي ،يعني بدست آوردن اطلاعات خروجي(به طور مثال مشخصات محصول) از طريق حل مدل هاي فوق بر اساس اطلاعات ورودي (به طور مثال مشخصات خوراك)، در اين ميان،اطلاعات مربوط به مشخصات دستگاههاجزيي از مدل به شمار مي روند و قسمتي از آنها توسط كاربر به نرم افزار داده مي شود .

1-2- كاربردهاي شبيه سازي

1-3- به رغم تعريف ساده فوق ،كاربردهاي شبيه سازي بسيار متنوع و گوناگون است. در اينجا ، اين كاربردها در سه قسمت مرور مي شوند:

1-3-1- كاربردهاي شبيه سازي در پژوهش و توسعه فرآيندها

به طور سنتي،پژوهش درباره روشها يا سيستمهاي جديد توليد به كمك واحدهاي پيشتاز انجام مي شده است .اما نظر به هزينه زياد ساخت و نگهداري اين واحدها ،از جندين سال پيش،فكر استفاده از نرم افزارهاي شبيه سازي براي كاستن از اين هزينه ها مطرح شده است .بابه كارگيري اين نرم افزارها مي توان گزينه هاي مختلف خط توليد را بررسي كرد ، افزايش ظرفيت واحد را مورد مطالعه قرارداد و در نهايت ، واحد پيشتاز را بهينه طراحي كرد و ساخت .از طرف ديگر، بخشهايي از فرآيند را كه با شبيه سازي آنها اطلاعات كافي براي طراحي واحد بدست مي آيد ، مي توان از واحد پيشتازحذف كرد .همجنين از اشتباهات پر خرج در طراحي و ساخت واحدهاي پيشتازپيشگيري كرد.

1-3-2- كاربردهاي شبيه سازي درطراحي فرآيند

امروزه به نحو گسترده اي از نرم افزارهاي شبيه سازي در طراحي فرآيند استفاده مي شود. كاربردهاي اين نرم افزارها در اين حوزه از حيث گستردگي كار از محاسبه ساده خصوصيات ترموفيزيكي جريانها يا حتي مواد خالص شروع شده و به طراحي كارخانجات كامل با در نظر گرفتن تاسيسات جانبي ،خطوط لوله تامين خوراك ،يا انتقال محصول و بررسي سيستمهاي كنترل مي رسد . از انجا كه اين روش از محاسبات دستي ساده تر ، سريعتر و دقيقتر است ،با تكرار آن در شرايط مختلف به سهولت و با صرف زمان بسيار كمتري مي توان مجموعه كاملي از عملكرد فرآيند در حالتهاي مختلف را پيش بيني كرده و ار اين طريق، ضمن كاهش هزينه هاي اضافي سرمايه گذاري ثابت (دستگاههاي اضافي)و كاستن از هزينه هاي عملياتي (مصرف آب، انرژي و…)،قابليت انعطاف بيشتري رادر طرح فرآيند به وجود آورده ونقطه بهينه از لحاظ هزينه ها،رواني عمليات ، ايمني ،محيط زيست و غيره را بدست آورد.

افزون بر اين ،از انجا كه طراحي فرآيند از طراحي دستگاهها و تجهيزات مكانيكي ،پايپينگ،ابزار دقيق ،سيستمهاي برقي و سازه و ساختمان جدا نيست فاز اطلاعات حاصل از شبيه سازي در حالتهاي مختلف ميتوان براي كمك به طراحي اين سيستمها نيز بهره گرفت .نرم افزارهاي جديد شبيه سازي از قابليت اتصال به نرم افزارهاي طراحي اين سيستمها و انتقال اطلاعات به آنها بهره مندند.

1-3-3- كاربردهاي شبيه سازي در بهره برداري مطلوب از تاسيسات موجود:

دركارخانجات موجودبا كمك نرم افزارهاي شبيه سازي مي توان فرآيند توليد رامورد بررسي و ارزيابي موشكافانه قرارداده و از اين طريق،بطور كلي عمليات را بهبود بخشيد.در صورتي كه از نرم افزارهاي پيشرفته تر استفاده شود امكان بهينه سازي در جا بر اساس شرايط توليد (مانند دماي خوراك و شرايط اقليمي ) نيز وجود دارد .

كاستن از مواد و انرژي مصرفي نيز از جمله مطالعاتي است كه مي توان به كمك اين نرم افزارها انجام داد . اما يكي از كاربردهاي بسيار مهم استفاده از نرم افزارهاي شبيه سازي كشف حد اكثر ظرفيتهاي توليدي موجود و قابل استفاده در خط توليد است كه گاه بهره گيري از آنها هزينه اي بسيار كم ودرآمدي قابل توجه دارد.در همين زمينه مي توان تنگناهاي فرآيند را نيز شناسايي كرد و به رفع آنها همت گماشت .

يكي از كاربردهاي جديد نرم افزارهاي شبيه سازي ، بررسي صحت عملكرد سيستمهاي كنترل موجود و تنظيم مجدد آنهااست . اين كار به كمك نرم افزارهاي شبيه سازي ديناميك انجام مي شود .با ظهور نرم افزارهاي يشرفته تر جديد كه امكاناتي از قبيل توسعه پذيري ،اتوماسيون،اتصال به نرم افزارهاي ديگر و پايگاههاي داده ها ،گنجاندن مدلهاي نزديك به واقعيت ( موسوم به high-fidelity ) در آنها و توانايي هاي ترسيمي و ارزيابي وسيعي را در اختيار قرارداده اند ،نه تنها اين كاربردها گسترش بيشتري يافته بلكه استفاده از منافع اين كار با سرعت و بازدهي بيشتري نيز همراه شده است.

فصل دوم

 تئوری

2-1- شرح كلي

فشار درون فرآيند شكستن مولكول ها در كاتاليست سيال  (fluid catalytic cracking) روشي است براي تبديل ئيدروكربن هاي نفتي  نسبتاً سنگين به محصولات سبك تر و با ارزش تر ( عمدتاً بنزين با اكتان بالا ). اين عمل بوسيله خورد ئيدروكربنهاي نفتي سنگين با كاتاليست داغي كه به شكل پودر مي باشد در شرايط خاصي از دما و فشار و در مدت زمان معيني انجام مي گيرد. استفاده كردن از كاتاليست باعث مي شود كه واكنش هاي شكست مولكولي در فشار پايين انجام پذيرد و محصولاتي با كيفيت بالاتر به دست آيد. كاتاليست مورد استفاده پودر دانه دانه و نسبتاً ريزي از سيليكا، آلومينا (sio2-al2o3) يك تركيب صنعتي اســـت، مي باشد. تركيبات اصلي كاتاليست همان sio2-al2o3  مي باشند و به طور سنتزي ( مصنوعي ) ساخـــته مي شود . كاتاليست فوق به صورت طبيعي نيز بافت مي شود كه كيفيت كمتري نسبت به كاتاليست مصنوعي دارد. به علت كوچك و ريز بودن ذرات، كاتاليست داراي دو خاصيت مي باشد كه اين دو خاصيت در مكانيك فرآيند واحد fccu بسيار اهميت دارند، اين دو خاصيت عبارتنداز :

1- وقتي كه به توده كاتاليست جريان كمي از گاز يا بخار آب يا هوا تزريق گردد و يا موقعي كه توده اي از كاتاليست در مسير جريان گازي با سرعت كم قرار گيرد، توده كاتاليست به حالت سيال (fluidize) و روان در مي آيد و از بسياري جهات مانند يك مايع عمل مي كند، يعني كاتاليست سيال شده در لوله ها فشار را منتقل نموده و باعث افزايش فشار استاتيكي و جريان در لوله ها مي گردد. نام فرايند fcc از همين خاصيت كاتاليست گرفته شده است.

2 – كاتاليست مي تواند كلاً به صورت معلق باشد ( معلق در گاز و هوا) و يا بوسيله جرياني از گاز با سرعــت بالا، در مسير افقي يا عمودي حــمل گردد و جابجا شود. با اين نوع جريان، كاتاليست به طـــور قابل ملاحظه اي رقيق (dilute)  مي شود. اين نوع جريان در انتقال كاتاليست از راكتور به احياء كننده و بلعكس مورد استفاده مي باشد.

 2-2- چگالی و اندازه ذرات

1- چگالي (density) فاز (جامد،گاز) به صورت پوند بر فوت مكعب (1bs/scf=1bs/ft3) بيان مي شود و معمولاً به صورت اختلاف فشار بين دو نقطه عمودي ( فاصله قائم دو نقطه از فاز سيال ) و بر حسب اينچ آب     (in h2o) اندازه گيري مي شود.

2-چگالي (density) يك بستر سيال (fluid bed) به عوامل زير بستگي دارد :

–  اندازه ذرات كاتاليست

–  سرعت عبور جريان گاز ( در فاز جامد – گاز ) از ميان ذرات كاتاليست .

–  ظرف (راكتور– احياء كننده و يا كلاً ظرفي كه در آن بستر سيال قرار دارد)

3- كاتاليست مخلوطي از ذرات با اندازه هاي مختلف مي باشد، كوچكترين ذرات حدود 10-0 يا 20-10 ميكرون و بزرگترين ذرات از 80 ميكرون به بالا مي باشد( ميكرون = يك هزارم ميليمتر = 6-10متر ) اندازه مطلوب و ايده آل براي ذرات كاتاليست حدود 80-20 ميكرون مي باشد.

4-وجود ذرات بسيار ريز كاتاليست تازه جبراني (Fresh cat) موجب مي شود كه :

كاتاليست مصرفي (كاتاليستي كه دودكش بوسيله جريان گازهاي سوخته و مواد نفتي خارج مي شود) افزايش يابد .

–  قدار بار سيستم هاي بازيافت كاتاليست ( سيكلون ها – كاترل ) بيشتر مي شود .

–  در مسير هاي برگشتي، كاتاليست بازيابي شده به خوبي روان نمي گردد.

5- اگر ذرات كاتاليست موجود در سيستم درشت باشند مشكلات زير پيش مي آيد :

–   سيال رواني در مخلوط ( جامد – گاز ) نخواهيم داشت و چگالي بستر سيال افزايش خواهد يافت.

–  مخلوط غير يكنواخت جامد – گاز باعث مي شود كه كاتاليست به خوبي احياء نشده و پديده نامطلوب توليد كربن  (carbon build-up)  به وجود آيد .

2-3- فعاليت (  activity)

عبارت فعاليت (activity) يعني توانايي نسبي كاتاليست براي تبديل ئيدروكربن هاي نفتي سنگين به ئيدروكربن هاي سبك و با ارزش تحت شرايط معين ( دما – فشار – زمان ) فعاليت كاتاليست به مرور بر اثر استفاده از آن كم مي شود. كاهش فعاليت در ابتداي شروع به كار اوليه سرعت بيشتري دارد ولي بعداً كمتر مي شود با افزودن كاتاليست تازه به سيستم ( در احياء كننده ) كاهش فعاليت كاتاليست مورد استفاده در سيستم ( راكتور – احياء كننده ) جبران شده و پس از مدتي به حالت تعادل مي رسد. اگر فعاليت تعادلي كاتاليست خيلي كم باشد بايستي با افزايش كاتاليست نــــو و تخليه مقداري از كاتاليـــست مصــــرف شده( كاتاليست موجود در سيستم راكتور و احياء كننده) يا spent catalyst فعاليت كاتاليست موجود در سيستم را افزايش داد. مقدار معيني از غير فعال شدن كاتاليست عادي و اجتناب ناپذير است.

2-4- مقدار كربن بر روي كاتاليست (carbon content)

بر اثر واكنش هاي شكستن مقدار معيني كك (coke) بر روي كاتاليست مي نشيند. مقدار در صـد وزني كك دار كاتاليست مصرف شده ( از راكتور ) و كاتاليست احياء شده ( از احياء كننده ) به طـــــور منظم اندازه گيري مي شود تا شاخصي براي كنترل كار احياء كننده باشد. كك (coke) عبارت از ئيدروكربن هاي سنگين نفتي است كه در راكتور (reactor) بر اثر واكنش هاي شكستن مولكول ها، بر روي كاتاليست مي نشيند و يا در خلل و خرج ذرات كاتاليست به دام مي افتد و همراه كاتاليست به احياء كننده (regenertor)  منتقل مي شود و در آنجا مي سوزد. كك تقريباً تركيبي از 90 در صد كربن  و 10 درصد هيدروژن، مي باشد .

2-5- تبديل (conversion)

وقتي كه درباره مقدار محصولات كت كراكر (fccu) بحث شود به عبارت تبديل رجوع مي شود. تبديل به صورت درصد بيان مي شود و معياري از شدت شكستن مولكول ها و يا به عبارت ديگر، تبديل خوارك ( مولكول هاي سنگين ) به محصولات سبكتر مي باشد. تبديل عموماً به دو صورت : درصد حجمي يا درصد وزني بيان مي گردد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه برنامه ريزي عمليات ترمينال هاي کانتينري با استفاده از بهينه سازي شبيه سازي
 • پايان نامه بهبود عملکردشبکه بخار در شركت پالايش نفت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122