پايان نامه بررسي انشعابات ايجاد شده در ميان اماميه (از نيمه‌ي دوّم قرن سوّم هجري- پايان غيبت صغرا)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي انشعابات ايجاد شده در ميان اماميه (از نيمه‌ي دوّم قرن سوّم هجري- پايان غيبت صغرا) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 147 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي انشعابات ايجاد شده در ميان اماميه (از نيمه‌ي دوّم قرن سوّم هجري- پايان غيبت صغرا) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه وکلیات
1 مقدمه 1
11 بیان مسأله 1
12 اهمیت و ضرورت تحقیق: 3
13 سؤالات تحقیق: 3
131 سؤال اصلی: 3
132 سؤال‌های فرعی: 3
14 اهداف تحقیق: 3
141 هدف اصلی: 3
142 اهداف فرعی: 3
143 اهداف کاربردی: 4
15 فرضیه‌ی تحقیق: 4
16 پیشینه‌ی تحقیق: 4
17 معرفی منابع: 7
18 سازماندهی تحقیق: 10
19 جنبه‌ی نوآوری وجدید بودن تحقیق: 11
110 مفاهیم اصلی تحقیق: 12
111 روش و رویکرد تحقیق: 12
112 تنگناها: 12
2 کلیات 13
21 بازتبیین مفاهیم کلیدی 14
121 معنا شناسی شيعه و تشيُّع 14
122 معنا شناسی مهدی و مهدویت: 19
123 معنا شناسی غیبت: 20
124 معنا شناسی انشعاب: 22
125 معنا شناسی فرقه 23
22 گستره‌ی اندیشه‌ی منجی موعود در اسلام: 25
221 آموزه‌ی مهدویت از نظرگاه قرآن کریم: 25
222 آموزه‌ی مهدویت از نظرگاه اهل سنت: 26
223 آموزه‌ی مهدویت در اندیشه‌ی شیعه امامیه- اثناعشریه : 27
23 اولین اندیشه‌های فرقه‌گرايي در اسلام: 30
24 بازتبیین علل و زمینه‌های فرقه‌گرايي دراسلام: 31
241 سیاست و سیاست مداران: 32
242 تبادل فرهنگی با فرهنگ‌های موجود: 33
243 تعصُّبات قبيلهاي : 33
244 اختلافات فردی: 34
فصل دوم: زمانه‌شناسی روزگار غیبت صغرا
1 زمينه سازي معصومين در باورپذيري غيبت: 38
11 غیبت در آینه‌ی کلام معصوم: 38
12 غیبت در آینه‌ی عمل معصوم 40
2 بازتاب باورداشت غیبت در آینه‌ی تاریخ: 44
21 بازتاب باورداشت اندیشه‌ی غیبت (از قرن اول تا قبل از غیبت صغرا): 45
3 غیبت صغرا 51
31 ويژگي‌هاي غيبت صغرا 52
32 دورنمایی از اوضاع شیعیان در عصر غیبت صغرا: 55
321 موقعیت سیاسی شیعیان 56
322 موقعیت اجتماعی 59
323 موقعیت علمی و فرهنگی 60
فصل سوم: بررسی انشعابات ایجاد شده در روزگار غیبت صغرا
1 سیر تاریخی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه: 67
11 واقفیه: 67
111 دیدگاه گروه اول: 68
112 دیدگاه گروه دوم: 69
113 دیدگاه گروه سوم: 70
114 واقفیه در آئینه‌ی نقد و بررسی: 70
12 جعفریه: 72
121 دیدگاه گروه اول: 73
222 دیدگاه گروه دوم: 73
223 دیدگاه گروه سوم : 74
422 دیدگاه گروه چهارم: 75
225 جعفریّه در آیئنه‌ی نقد و بررسی: 76
13 محمّدیه 80
131 محمّدیه درآئینه‌ی نقد و بررسی: 81
14 انقطاع امامت (عسکریّه): 82
141 دیدگاه گروه اول: 83
142 دیدگاه گروه دوم: 83
143 عسکریّه در آیئنه‌ی نقد و بررسی : 84
15 قطعیه: 86
151 دیدگاه گروه اول: 87
152 دیدگاه گروه دوم: 89
153 دیدگاه گروه سوم: 89
154 دیدگاه گروه چهارم: 89
155 دیدگاه گروه پنجم: 90
156 دیدگاه گروه ششم: 90
156 امامیه در آئینه‌ی نقد و بررسی: 93
157وجوه تشابه و تمایز امامیه با سایر انشعابات: 94
فصل چهارم: تحلیل و بررسی انشعابات ایجاد شده در روزگار غیبت صغرا
1 زمینه‌ها و عوامل شکل گیری انشعابات 100
11 عوامل زمینه ساز 100
111 حیرت حاکم بر فضای جامعه: 100
112 فاصله گرفتن از خط اصیل امامت 102
113 نجات باوری مهدوی: 103
12 عوامل تسهیل کننده 104
121 زمینه‌های فرهنگی 104
122 نابسامانی اجتماعی و اقتصادی: 104
123 باورهای غلط 105
124 نگاه سطحی و عاطفی به آموزه مهدویت: 105
125 برداشت‌های نادرست از روایات: 106
126 ناآگاهی دینی: 106
13 عوامل شتاب زا 106
131 شبهه 107
132 پشتیبانی خلافت عباسی از مدعیان مهدویت: 107
133 سست نمودن پایگاه اجتماعی معتقدان به مهدویت: 107
134 تکلیفگریزی و اباحهگری: 108
2 امتداد تاریخی و پیامدهای انشعابات: 109
3 بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در از بین رفتن انشعابات ایجاد شده : 110
13 حضور امام در هدایت ( تشریعی و تکوینی) جامعه: 110
23 نقش نائبان خاص در انسجام جامعه‌ی شیعی: 113
33 نقش علمای شیعه در انسجام جامعه‌ی شیعی: 115
34 نقش زمینه سازی‌های ائمه در انسجام جامعه‌ی شیعی 117
جمع‌بندی و نتيجه گيري: 119
پيشنهادات کاربردی 122
فهرست منابع 125
پیوست 133

فهرست منابع

*. القرآن الکریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند، تهران، انتشارات دا القرآن الکریم، 1415ق.

آقانوری (معاصر)، علی، خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه‌هاي شيعي در عصرامامان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ -اسلامی، 1385ش.

ابن اثيرجزری(م606ق)، مبارک بن محمد، النهايه‏، قم‏، موسسه مطبوعاتى، اسماعيليان‏، 1367ش‏.

ابن ابی الحدید (م256ق)، عبدالحمید بن هبة الله، شرح نهج البلاغه، تحقیق ابراهيم محمد ابوالفضل‏، قم، مکتبه آیه الله المرعشی، 1404ق.

ابن بابويه (م381ق‏)، محمد بن على‏، علل الشرائع‏، قم، كتاب فروشى داورى‏، 1385ش.

ابن حزم اندلسى‏ (م456ق‏)، علی بن احمد، الفصل في الملل و الأهواء و النحل، تعليق احمد شمس الدين‏، بيروت‏، دار الكتب العلمية، 1416ق.

ابن خلدون (م 808)، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه‌ی ابن خلدون، ترجمه‌ی محمد پروین گنابادی، تهران، علمی وفرهنگی، 1375ش.

ــــــــــــ، تاريخ ابن خلدون، ترجمه عبد المحمد آيتى، بی‌جا، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، 1363ش،

ابن طقطقى(م 709ق)، محمد بن على بن طباطبا، الفخری، ترجمه محمد وحيد گلپايگانى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360ش.

ابن شعبه (م قرن چهار)، حسن بن علي، تحف العقول، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1394ه.

ابن قتيبة الدينوري (م276)، أبو محمد عبد الله بن مسلم، الإمامة و السياسه، تحقيق علي شيري، بيروت، دارالأضواء، 1410ق.

ابن ماجه (م237ق)، محمد بن يزيد، ، سنن ابن ماجه، بيروت، دار الفکر، ]بي‌تا[.

ابن منظور‌‌‌(م711ق‏)، محمد بن مکرم، لسان العرب‏، به اهتمام سيد جمال الدين مير دامادى‏‏، بيروت‏، انتشارات دار الفكر- دارصادر، 1414ق‏.

ابوهلال عسکري، حسن بن عبدالله، معجم الفروق اللغويه،قم، مؤسسه النشر االاسلامی، 1412ق.

اربلی (م692ق‏)، علی بن عیسی، كشف الغمة في معرفه الأئمه، تبریز، بنی‌هاشم، 1381ق.

ابوحاتم رازی (م322ق)، احمدبن حمدان، الزینه فی الکلمات الاسلامیة العربیه، تحقیق عبدالله سلوم سامرایی، قاهره، انتشارات دارالعلوم- جامعة القاهره، 1956م.

ابوزهره (م 1974م)، محمد، تاریخ المذاهب الاسلامی، قاهره، دارالفکرالعربی، بی تا.

ابومعاش (معاصر)، سعید، الامام المهدی فی القرآن والسنه، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ هشتم، 1383ش.

اشعری (330ق)، ابوالحسن، مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين‏، آلمان- ويسبادن‏، انتشارات فرانس‌شتاينر، 1400ق.

اشعرى قمى (م301ق)، سعد بن عبد الله، المقالات و الفرق‏، بی جا، مركز انتشارات علمى و فرهنگى‏، 1360ش.

الاصفهانی(م 425ه)، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، قم، انتشارات ذوی القربی، 1384ش.

الحميرى(م573ق‏)، ابو سعيد بن نشوان ‏، الحور العين، تحقيق و تعليق از كمال مصطفى، تهران، 1972م‏.

الزبيدى(م 1205ق‏)، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، ‏ بيروت‏، دار الفكر، 1414ق‏.

العامری هلالی (م76ق‏)، سلیم بن قیس، كتاب سليم بن قيس‏، قم‏، انتشارات هادى‏، 1405 ق‏.

المسعودي (م346ق)، أبوالحسن، مروج الذهب، تحقيق اسعد داغر، قم، دار الهجره، 1409.

ــــــــــــ، التنبيه و الإشراف، تصحيح عبد الله اسماعيل الصاوى، القاهرة، دار الصاوي، بى تا.

ــــــــــــ، إثبات الوصية للإمام علي بن ابي طالب 7، قم، انتشارات انصاریان، 1423ق‏.

امین (معاصر)، احمد، فجرالاسلام، بیروت، دارالکتب العربی، 1364ش.

امين (معاصر)، محسن، أعيان الشيعه، بيروت، دار التعارف‏، 1406ق‏.

اسفراينى (م471ق‏)، ابوالمظفر، التبصير في الدين، ‏تعليق محمد زاهد كوثرى‏، قاهره، المكتبه الأزهريه للتراث‏، چاپ اول، بی تا.

بحرانی (م 1107ق)، هاشم، غاية المرام و حجة الخصام، ‏تحقيق سيد على عاشور، بيروت، مؤسسه‌ی التاريخ العربي‏، 1422ق.

بدرى‏ (م 1945م)، سامى، شبهات و ردود، قم، بی جا، 1417ق.

بغدادى (م429ق‏)، عبد القاهر‏، الفرق بين الفرق، بيروت‏، دار الجيل- دار الآفاق‏، 1408ق‏.

بهمن پور (معاصر)، محمد سعید، اسماعیلیه از گذشته تا حال، تهران، انتشارات فرهنگ مکتوب، 1386ش.

پژوهشكده تحقيقات اسلامى‏، فرهنگ شيعه‏، قم، زمزم هدایت، 1386ش.

پيشوايي (معاصر)، مهدي، سيره پيشوايان:، قم، مؤسسه امام صادق7، 1372ش.

پورسیدآقایی، مسعود، و سایر نویسنده‌گان، تاریخ عصر غیبت، قم، مؤسسه حضور،1383.

تفرشي، محمدبن مصطفي، ، نقد الرجال، آل البيت، 1418ه.

جاسم حسین، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم4، ترجمه محمدتقی آیت اللهی، تهران، انتشارات کویر، 1375.

جعفریان (معاصر)، رسول، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه:، قم، انتشارات انصاریان، 1380.

ــــــــــــ، تاريخ تشيع در ايران، سازمان تبليغات اسلامي، قم، 1371ش.

جعفري (معاصر)، سيد حسين محمد، تشيع در مسير تاريخ، ترجمه سيدمحمدتقي آيت الهي، تهران، دفترنشرفرهنگ اسلامی، 1374ش.

جمعی از نویسندگان، گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان، ویراستار علی موحدیان عطار، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1388ش.

حر عاملی (1104ق‏)، محمد بن حسن، اثباة الهداه، بیروت، مؤسسه الاعلمی، 1422ق.

حسن ابراهيم، حسن (معاصر)، تاريخ الاسلام، بیروت، دارالاندلس، 1965م.

ــــــــــــ، اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعه در عصر غیبت صغرا، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386ش.

حقیقت (معاصر)، عبدالرفیع، جنبش زیدیه در ایران، تهران، انتشارات کومش، 1383ش.

حلبى (معاصر)، على اصغر، تاريخ علم كلام در ايران و جهان، تهران، ‏ انتشارات اساطير، 1376ش‏.

حلي (زنده در 707ق‏)، حسن بن عليّ بن داود، الرجال (لابن داود)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1342ش.

حلى (726ق‏)، ابومنصورحسن بن یوسف، کشف الامراد، تحقیق علامه حسن‏زاده آملى‏، قم، مؤسسة النشرالإسلامي‏، 1413ق.

خزازقمى (م 400ق‏)، علی بن محمد بن علی، كفاية الأثر، به تحقيق سيد عبد اللطيف حسنى‏، قم‏ انتشارات بيدار، 1401ق.

خلیفه الوازنی (معاصر)، مسعود عبدالله، عوامل ظهور فرق فی الفکر الاسلامی، طرابلس، انتشارات جمعیه الدعوه الاسلامیه العالمیه، 1378ه.

دوانی (معاصر)، علی، مهدى موعود، تهران، انتشارات الاسلامیه، 1378ش.

سبحانی (م1308ش)، جعفر، بحوث في الملل و النحل‏، قم، مؤسسة النشر الإسلامي- مؤسسة الإمام الصادق 7‏، گوناگون.

سلطانی (معاصر)، مصطفی، تاریخ و عقاید زیدیه، قم، نشر ادیان، 1390ش.

سجستاني (م 275ق)، سليمان بن اشعث، سنن ابي داود، بيروت، دار الفکر، 1410ق.

سید رضی (معاصر)، قادری، مهدویت در صحاح سته، قم، مرکز تخصصی مهدویت، 1388 ش.

حلی (م 726)، تقی الدین حسن بن علی، الرجال، نجف اشرف، المطبعه الحیدریه، 1392ق.

شاطبى (م790ق‏)، ابو اسحاق، الاعتصام، ‏تعليق از محمود طعمه‏، بيروت‏، دارالمعرفه، 1420ق.

شبلي نعماني (معاصر)، محمد‌، تاريخ علم کلام، ترجمه‌ي سيد محمد تقي فخرداعي گيلاني، تهران، انتشارات اساطير، 1386ش.

شهرستانی (م 548ق‏)، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، به تحقيق محمد بدران‏، قم‏‏، الشريف الرضي‏، 1363ش.‏

صابری (معاصر)، حسین، تاریخ فرق اسلامی، تهران، سمت، 1386ش.

صافی گلپایگانی (1297ق)، لطف الله، منتخب الاثرفی الامام الثانی عشر، قم، 1428ق.

صبحی، احمد محمود، نظریه الامامة لدی الشیعه الاثنا عشریه، مصر، دارالمعارف، 1119ش.

صدر، محمدصادق، تاریخ الغیبة الصغری، قم، دارالکتب الاسلامی، 1427ق.

صدر (معاصر)، سيّد محمد باقر، رهبري بر فراز قرون، تهران، موعود، 1379ش.

صدوق (م386ق‏)، محمد بن علی، معانی الاخبار، قم، جامعه‌ی مدرسین، 1403ق.

ــــــــــــ، کمال الدین وتمام النعمه، تهران، انشارات اسلامیه، 1395ق.

ــــــــــــ، عيون أخبار الرضا7، تهران، نشرجهان، 1378ق‏.

ــــــــــــ، كمال الدين‏ و تمام النعمه، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، تهران، انشارات اسلامیه، 1374ق.

صرصرى (م 716ق)، ‏سليمان، الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانيه، به تحقيق سالم القرنى‏، رياض‏، مكتبة العبيكان، 1419ق‏.

صفری فروشانی، نعمت الله، غالیان، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1378.

ـــــــــــــ ، نقش تقیه در استنباط، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1381ش.

طباطبايی (م1402ق)، محمد حسین، الشیعه فی الاسلام، بیروت، انتشارات بیت الکتاب، 1999م‏.

طبرسى (م548ق‏)‏، فضل بن حسن، الإحتجاج، ‏ مشهد، نشرالمرتضى‏، 1403ق‏.

ـــــــــــ ، إعلام الورى بأعلام الهدى، ‏تهران‏، 1390ق.

طريحى (م 1087ق‏)، فخرالدين، مجمع البحرين‏، تهران، انتشارات مرتضوی، 1416ق.

طوسي (م 460ق‏)، محمد بن حسن، تلخيص الشافي، تحقيق سيد حسين بحرالعلوم، قم، انتشارات المحبين‏، 1382ش.

ــــــــــــ، كتاب الغيبه، به تحقيق عباد الله تهرانى و على احمد ناصح‏، قم، مؤسسة المعارف الإسلاميه، 1425ق.

ــــــــــــ، فهرست کتب الشيعه و اصولهم، مکتبة المحقق الطباطبايي، قم، 1402ه.

ــــــــــــ، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1364ش.

ــــــــــــ ‏، رجال طوسي‏، محقق جواد قيومى اصفهانى، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1373ق،

عاملی نباطی (م877ق‏)، علی بن محمد بن علی بن محمد بن یونس، الصراط المستقیم الی المستحق التقدیم، محقق میخائیل رمضان، نجف، المکتبه الحیدریه، 1384ق.

حسن بن عبدالله، ابو هلال عسکري، معجم الفروق اللغويه، قم، مؤسسه النشر االاسلامی، 1412ق.

غفارزاده (معاصر)، علی، پژوهشی پيرامون زندگانی نواب خاص امام زمان 7، قم، نبوغ، 1375ش.

فیاض، عبدالله، تاریخ الامامیه، بیروت، منشورات مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، 1406ق.

فرمانیان (معاصر)، مهدی، آشنایی با فرق تشیع، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1387.

قاضی نعمان (م363ق)، محمد بن مغربی، شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار:، تحقیق سید محمد حسین الجلالی، قم، جامعه مدرسین، بی تا.

قزويني (معاصر)، سيد محمّد كاظم‌، امام‌ مهدي‌7 از ولادت‌ تا ظهور، تحقیق حسين فريدوني، تهران، آفاق، 1379ش.

قمی‌(م1395ق)، عباس، سفینه البحار، قم، انتشارات اسوه، 1414ق.

قمي مشهدي (م حدود 1125ق)، محمد بن محمدرضا، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب‏، محقق حسین درگاهى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان چاپ و انتشارات‏، 1368 ش‏.

كشى (م نيمه اول قرن 4)، محمد بن عمر، رجال الكشي- اختيار معرفة الرجال، مصحح مهدی رجایی، ‏تعليقات مير داماد الأسترآبادي، قم، مؤسسه آل البيت:، 1363 ش‏.

كلينى (329ق)، محمد بن یعقوب، الكافي‏، تهران، انتشارات الاسلامیه، 1362ش.

کوربن، هانری، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه جواد طباطبایی، تهران، انشارات کویر، 1384.

مامقاني، عبدالله، تنقيح المقال، مطبعه المرتضويه، نجف، 1352ه.

مجلسی (م1111ق‏)، محمدتقی، بحار الأنوار، 70 جلدی، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1404ق.

ــــــــــــ، مرآة العقول، به تحقيق سيد هاشم رسولى‏، تهران، دار الكتب الإسلاميه، 1404ق.

ــــــــــــ، امام شناسی، قم، انتشارات سرور، 1384 ش.

ــــــــــــ، امامت (ترجمه‌ی امامت بحارالانوار)، مترجم موسی خسروی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1363ش.

مدرسی طباطبایی، حسین، مکتب در فرایند تکامل، مترجم هاشم ایزد پناه، تهران، انتشارات کویر، 1386ش.

مشكور (معاصر)، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامى‏، مشهد، آستان قدس رضوى، ‏1372ش‏.

ــــــــــــ، تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلامی تا قرن چهارم، تهران، انشارات اشراقی، 1362.

معروف الحسنی (معاصر)، هاشم، جنبش‌های شیعی در تاریخ اسلام، ترجمه سید محمد صادق‌ عارف، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1379،

معين (معاصر)، محمد، فرهنگ فارسي، تهران، اميرکبير، 1388ش.

مغربى(‏363ق)، ابن حيون، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار:، به تحقیق محمد حسين‏حسينى جلالى، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1409 ق.

مفید (م413ق)، محمد بن نعمان، فصول العشرة فی الغیبه، قم، المؤتمر العالمی لشیخ المفید، 1413ق.

ــــــــــــ، فصول المختاره، قم، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، 1413ق.

ــــــــــــ، اوائل المقالات في المذاهب والمختارات، قم، داوری، 1370ش.

ــــــــــــ، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، قم، کنگره شیخ مفید، 1413ق.

مقدسی، (م قرن چهار)، أبو عبد الله محمد بن أحمد، احسن التقاسیم، قاهره، مكتبة مدبولى، 1411ه.

مغنیه (م 1979م)، محمد جواد، الشیعه فی المیزان، بیروت، دارالتعاریف، 1399ق.

مؤيدى (م 1083ق)، محمد بن احمد، الإصباح على المصباح في معرفة الملك الفتاح‏، به تحقيق عبدالرحمن شايم‏، صنعاء، مؤسسه الإمام زيد بن علي‏، 1422ق‏.

مهيار (معاصر)، رضا، فرهنگ ابجدى عربى- فارسى‏، تهران‏، 1375ش.

مرعشی، نورالله، إحقاق الحق و إزهاق الباطل، قم، مقدمه و تعليقات از آيت الله العظمى مرعشى نجفى‏، مكتبة آية الله المرعشي النجفي‏، 1409ق.

ناشی اكبر (م 293ق‏)‌، عبدالله بن محمد، مسائل الإمامه، به تحقيق على رضا ايمانى‏، قم، مركز مطالعات اديان و مذاهب‏، 1386 ش‏.

نجارزاده‌گان (معاصر)، فتح الله، بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت و شخصیت شناسی امام مهدی 4، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1379 ش.

نشار(م1980م)، علي سامی، نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام، قاهره، دارالسلام، 1429ه.

نعمانى (م400ق)، محمد بن ابراهيم ‏، الغيبه، تهران، نشرصدوق، 1397ق.

نعیم بن حماد (م228ق)، کتاب الفتن، تحقیق سهیل ذکار، مکه، دارالفکر، 1991م،

نوبختى (م310ق‏)، حسن بن موسى ‏، فرق الشيعه، بيروت‏، دار الأضواء، 1404ق.

هالم (م1942م)، هانیس، تشیّع، ترجمه محمدتقی اکبری، قم، نشر ادیان، 1384.

متقی هندی( م 977ه)، علاء الدین علی، ، کنزالعمّال، بیروت، مؤسسه الرساله، 1989م.

مقالات:

آقانوری، علی،«زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی فرقه‌گرایی در صدر اسلام»، قم، فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب، هفت آسمان، شماره 47، 1389ش.

الویری (خندان)، محسن، « نقد نظریه‌ای در پیدایش شیعه‌ی اثنا عشری»، فصلنامه‌ی پژوهشی دانشگاه امام صادق 7، سال اول، ش دوم، زمستان، 1374ش.

حسین زاده شانه چی (معاصر)، حسن، « واقفیه»، فصنامه‌ی تاریخ اسلام، سال ششم، پاییز 1384، شماره 23.

صدري(معاصر)، محمد فاضل، «عوامل فرقه‌گرايي در اسلام»، مقاله‌ي مربوط به بيست و سومين کنفرانس بين المللي تقريب مذاهب، www. avapress. Com

مسعودی، عبدالهادی، «زمینه سازی معصومین: برای پذیرش غیبت امام زمان4»، دو فصلنامه‌ی تخصص حدیث اندیشه، شماره هفتم، بهار و تابستان 88.

چکیده:

تاریخ اهل بیت: را به لحاظ حضور ظاهری و غیبت امامان معصوم: مي‌توان به دو دوره تقسيم نمود: دوره‌ی حضور؛ و دوره‌ی غيبت. هر يک از این دوره‌ها، دارای ويژگی‌هايي متمایز از دوره‌ی دیگر است. دوره‌ی نخست به مدد حضور ظاهری معصومین:، زمينه‌ی هدايت به سوی حق بيشتر و زمينه‌ی انحرافات و بی‌راهه‌ها کمتر بود اما در دوره‌ی دوم با غيبت امام4 زمينه‌ی جريان‌های انحرافی رو به گسترش گذاشت. بنابراين يکي از دوره‌های حساس تاريخ شيعه که به واسطه‌ی عدم حضور ظاهری امام معصوم در جامعه فرقه‌ها و جریان‌های انحرافی در آن گسترش يافت، عصر غيبت و به ‌ويژه دوران غيبت صغرا است. در تعداد این فرقه‌ها میان فرقه‌نگارن اختلاف نظر هست، اما با وجود این اختلافات، می‌توان آن‌ها را پنج گروه واقفیه، جعفریه، محمدیه، قائلین به انقطاع امامت و قطعیه دانست. عوامل مختلفی در پدید آمدن این فرقه‌ها، نقش داشتند که مهمترین آن‌ها را می‌توان جو خفقان و حیرت حاکم بر فضای جامعه، بروز پاره‌ای جاه طلبی‌ها و فاصله گرفتن از خط امامت اصیل دانست. اما در کنار این فرقه‌ها، تنها گروهی که توانست حضور قاطع خود را در مرکز خلافت اسلامی حفظ نماید، امامیه-اثنی عشریه بودند که حضرت حجت بن الحسن العسکری4 را آخرین امام منصوص الهی می‌دانستند، که این امر معلول عواملی بود از جمله هدایت‌گری‌های امام مهدی4، اقدامات نائبان و فعالیت‌های علمای این عصر و همچنین زمینه‌سازی‌های ائمه: و این حقیقت روشن می‌شود که غیبت حضرت جزئی است و هرچند ایشان در پرده‌ی غیبت بسر برده اما آثار وجودی ایشان در هدایت جامعه آشکار است. نگارنده در این رساله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد اثبات این فرضیه‌ است که در روزگار غیبت صغرا، به علت عدم اعلام عمومی ولادت حضرت مهدی4، فشار سیاسی حاکم بر جامعه‌ و مواجهه با چالش « غیبت» شیعیان دچار شک و حیرت شدند و انشعاباتی در میان امامیه شکل گرفت. البته این انشعابات با رهبری امام زمان4، روشنگری‌های نائبان خاص وتلاش علمای زمان و همچنین زمینه‌سازی‌های معصومین: بسیار محدود و کم اثر بوده است و منجر به تشکیل هیچ جنبش یا قیام و یا حکومتی در جامعه نشد.

واژه‌گان کلیدی: شیعه، غیبت، فرقه، مهدویّت، واقفیه، جعفریه، محمدیه، انقطاع، قطعیه.

فصل اول

مقدمه و کلیات

1. مقدمه

1.1 بیان مسأله

دین اسلام به عنوان پایان بخش ادیان الهی دارای ویژگی‌هایي است که از مهمترین آنها ـ پس از جهانی‌بودن ـ پاسخ‌گوبودن آن به همه نیازهای جامعه‌ی جهانی تا پایان تاریخ، است. شیعه بر این باور است که راهنمایی انسان‌ها پس از پیامبرخاتم9 در جانشینان وی که دوازده نفرند، تا پایان تاریخ ادامه خواهد یافت. اگرچه تاریخ شیعه، دوره‌های پر فراز و فرودی سرشار از حوادث تلخ و شیرین را پشت سرگذاشته است؛ اما آنچه دارای اهمیت است اینکه در هیچ دوره‌ای از حرکت و تکاپو باز نایستاده است.

تاریخ اهل‌بیت: را در یک تقسیم‌بندی کلی، به لحاظ حضور ظاهری و غیبت امامان معصوم: مي‌توان به دو دوره تقسيم کرد:

دوره حضور؛

دوره غيبت.

 البته دوران غيبت به دو دوره‌ی کاملاً متمایز تقسیم شده است:

– غيبت کوتاه مدت (صغرا)

– غيبت طولانی مدت (غيبت کبرا)


هر يک از دوره‌های پيش‌گفته دارای ويژگی‌هايي است که آن را از دوره‌ی ديگر متمايز می‌سازد. مثلاً دوره‌ی نخست با حضور ظاهری پيشوايان معصوم: و به مدد حضور آنان، زمينه‌ی هدايت به سوی حق بيشتر و زمينه‌ی انحرافات و بی‌راهه‌ها کمتر بود. اما در دوره‌ی دوّم با غيبت امام4، جريان برعکس شده، زمينه‌ی جريان‌های انحرافی رو به گسترش گذاشت.

بنابراين به روشنی می‌توان دریافت که يکي از دوره‌های حساس تاريخ شيعه که فرقه‌های گوناگون در آن گسترش يافت، عصر غيبت و به ‌ويژه دوران غيبت صغرا است. اين دوره از تاريخ، به سبب شرايط ویژه‌ی پديدآمده در جامعه‌ی شيعه و پيامدهايي که غيبت امام4 به همراه داشت، دوران حائز اهميتي است. عصري که در باور شيعه به دلايل گوناگون، از جمله عدم آمادگي جامعه براي حضور آخرين امام منصوص الهي، ایشان از چشم آدميان پنهان شد. غیبت امام دوازدهم4 به معنای عدم حضور امام در متن جامعه که براساس حکمت الهی بوده، پی‌آمدش محروم شدن انسان‌ها از هدایت ظاهری ایشان است. که این خود سبب شد تا در پنهان بودن حضرت4 از چشم آدمیان، فرقه‌ها و جریانهای انحرافی آشکار شوند و پی‌آمدهای ناگواری را بر جامعه‌ی شیعی هزینه کنند. این فضای بوجود آمده که به‌ویژه در دوران غیبت صغرا به چشم می‌آید، اگرچه دیری نپایید وهمه‌ی این جریان‌ها به تاریخ پیوستند جز شیعیان اثنی عشری، اما خسارت‌های جبران ناپذیری در تاریخ شیعه داشته است.

عوامل مختلفی در پدید آمدن فضای موجود، نقش داشتند اما مهمترین آنها را می‌توان فضای حیرت حاکم بر جامعه به خاطر عدم حضور امام در جامعه، بروز پاره‌ای جاه طلبی‌ها و همچنین فاصله گرفتن از خط امامت اصیل و…دانست. که این عوامل سبب شد تا عده‌ای از شیعیان در امر امامت و پیشوایی دینی، دچار سردرگمی شوند، که این وضعیت، امام4 و نائبان ایشان را با چالش‌هایی مواجه نمود که در سال‌های نخست انشعاب و تفرّق در مسأله‌ی جانشینی امام یازدهم7 بود و منجر به پیدایش فرقه‌های نوپدید شد، به طوری که سعد بن عبدالله قمی(م301ق) که در همان عصر می‌زیسته است به 15 فرقه اشاره می‌کند، درحالی که نوبختی(م310ق) و شیخ مفید(413ق) به وجود 14فرقه اتفاق نظر دارند، در همین حال مسعودی(م 346) به وجود 20 فرقه اشاره می‌کند، اما شهرستانی(م548 ق‏) فقط 11گروه را نام می‌برد. اگرچه شمار این فرقه‌ها در سخنان بزرگان و مورخان به گونه‌های مختلفی ذکر شده اما؛ آنچه در آن اتفاق نظر است شمار فراوان فرقه‌های پدید آمده در دوران غیبت صغرا است که رسالت اصلی این نوشتار پرداختن به انشعابات ایجاد شده در میان امامیه در این دوره( ازنیمه‌ی دوم قرن سوم تا پایان غیبت صغرا) است.

 

1.2 اهمیت و ضرورت تحقیق:

بدون شک انجام چنین پژوهش میان رشته‌ای که از یک سو به مطالعات تاریخی پیوند خورده و از دیگر سو با پژوهش‌های فرقه‌شناسی و کلامی مرتبط است، اهمیتی دو چندان دارد. و می‌تواند گامی هرچند کوچک در مسیر روشن‌گری بردارد. چراکه در مباحث تاریخی به ویژه مسائل مربوط مهدویت و فرقه‌های عصر غیبت صغرا کارهای علمی و روشمند کمتری صورت گرفته است در حالی که پرداختن به چنین مسأله‌ای ضرورت دارد از جمله ضروریات انتخاب این مسأله عبارتند از: اثبات حقانیت شیعه از راه اثبات امامت حضرت مهدی4، پاسخ به برخی شبهات مطرح شده در این زمینه.

 

1.3 سؤالات تحقیق:

1.3.1 سؤال اصلی:

در عصر غیبت صغرا، جامعه‌ی امامیه با چه انشعاباتی مواجه بوده است؟

1.3.2 سؤال‌های فرعی:

زمینه‌ها و عوامل پیدایش فرقه گرایی دراسلام چه بوده است؟

نقش ائمه : در آماده‌سازی شیعیان برای مواجه با غیبت امام معصوم4 چگونه بوده است؟

جامعه‌ی شیعه تا قبل از غیبت صغرا با چه انشعاباتی مواجه بوده است؟

جامعه‌ی امامیه در روزگار غیبت صغرا با چه شرایطی روبرو بوده است؟

مهمترین چالش فرا روی نائبان و امام درروزگار غیبت صغرا چه بوده است؟

عوامل ظهور و سقوط انشعابات در میان امامیه در دوره‌ی غیبت صغرا کدامند؟

 

1.4 اهداف تحقیق:

1.4.1 هدف اصلی:

– بررسی انشعابات ایجاد شده در بین امامیه از نیمه‌ی دوم قرن سوم هجری تا پایان غیبت صغرا، مانند: جعفریه، محمدیه، عسکریه،. . . و امامیه.

1.4.2 اهداف فرعی:

– بررسی زمینه و عوامل پیدایش فرقه‌گرایی در اسلام.

– بررسی نقش ائمه: در آماده سازی جامعه‌ی شیعه برای ورود به عصر غیبت.

بررسی سیر تاریخی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه در عصر غیبت صغرا.

بررسی فضای حاکم بر جامعه‌ی شیعیان در دوره‌ی غیبت صغرا.

بررسی عوامل ظهور و سقوط انشعابات ایجاد شده.

1.4.3 اهداف کاربردی:

– افزایش منابع مورد استفاده پژوهشگران در موضوع روزگار غیبت صغرا.

– کاربست نتایج و ارائه الگوی جهت ریشه‌یابی ومبارزه با انشعابات در عصر کنونی.

 

1.5 فرضیه‌ی تحقیق:

– در روزگار غیبت صغرا، شیعیان به علت عدم اعلام عمومی ولادت حضرت مهدی4، فشار سیاسی حاکم بر جامعه‌ی شیعیان و مواجهه با چالش « غیبت» دچار شک و حیرت شدند و انشعاباتی در میان امامیه شکل گرفت. البته این انشعابات به دلیل رهبری امام زمان4، روشنگری‌های نائبان خاص وتلاش علمای زمان و همچنین زمینه‌سازی‌های معصومین: بسیار محدود و کم اثر بوده است و منجر به تشکیل هیچ جنبش یا قیام و یا حکومتی در جامعه نشد.

 

1.6 پیشینه‌ی تحقیق:

با توجه به اهمیت آموزه‌ی مهدویت در جامعه‌ی شیعی کتاب‌های فراوانی در این موضوع و موضوعات مرتبط از جمله غیبت حضرت نگاشته شده است، اما در آثار مذکور به طور عمده جای انشعابات فرقه‌ای در عصر غیبت صغری خالی است، هرچند به طور پراکنده در بعضی از این منابع و همچنین آثار ملل و نحل‌نگاران اشاراتی به آن شده است که عبارتند از:

1- کتاب تاریخ سیاسی غیبت امام دوادزهم4 نوشته‌ی جاسم حسین[1]، که از اولین و بهترین پژوهش‌های جدید در این موضوع است که بیشتر بر مسایل سیاسی این دوران متمرکز شده است، اگرچه توجه مؤلف در اشاره به فرقه‌گرایی در این عصر نیز قابل توجه است و ما در فصل سوم به این فرقه‌ها ارجاع داشته‌ایم اما جاسم حسین نیز به مانند سایر منابع در دسترس، به صورت کلی به فرقه‌های عصر غیبت اشاره نموده هرچند که می‌توان گفت اطلاعات ایشان تکمیل کننده‌ی سایر منابع بوده است و بیشترین سعی این کتاب این بوده که فضای وکالت را در جامعه‌ی عصر غیبت نشان دهد. نقش وکلا در مبارزه با جریان‌های انحرافی و معرفی حضرت4 به جامعه در این کتاب به‌ خوبی به تصویر کشیده شده ‌است.

2- کتاب «تاریخ غیبت صغری» نوشته‌ی محمد صدر، دراین کتاب سعی شده تا محدوده‌ی بحث شده در کتاب فوق الذکر بازتر شود. به صورت پراکنده در بخشی از قسمت‌ها از این کتاب بهره برده‌ایم.

3- کتاب «اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعه در غیبت صغری» اثر حسن حسین‌زاده شانه ‌چی. در اثر حاضر سعی شده است تا بر اساس اطلاعات تاریخی قابل اعتماد و معتبر، اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران غیبت صغری به تصویر کشیده شود. فصل اول به بحث‌هایی درباره مسئله‌ی غیبت و مشکلات آن، و تلاش‌های امامان: جهت زمینه‌سازی در جامعه شیعه برای مواجهه با این پدیده اختصاص یافته است. فصل دوم را به فضای کلی و عمومی جهان اسلام را در عصر غیبت صغری اختصاص داده است تا خواننده درک بهتری از موقعیت جامعه‌ی شیعه در عصر مورد نظر، داشته باشد. فصول بعدی به مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی شیعه پرداخته است و در هر بخش شاخصه‌هایی که نشان‌گر وضعیت شیعیان در زمینه‌های یاد شده است مورد توجه قرار گرفته است، چنان ‌که در مبحث اوضاع سیاسی، از فعالیت‌های سیاسی دولت‌ها، احزاب و شخصیت‌های شیعی بحث شده و در بخش وضعیت فرهنگی، از مراکز علمی، دانشمندان و اندیشمندان و دستاوردهای فرهنگی و علمی سخن به میان آمده‌ است. که ارجاعات این کتاب بسیار قابل توجه بوده و علاوه بر این ‌که، این ارجاعات راه‌گشای رساله‌ی حاضر بوده، در ترسیم فضای حاکم بر جامعه در عصر غیبت صغرا و همچنین نقش وکلا و علما در مدیریت جامعه‌ از این کتاب بسیار بهره‌برده‌ایم. با همه‌ی این امتیازات، نقص این منبع این بوده که اطلاعات تکراری بسیاری را در اختیار خواننده قرار می‌دهد و تکرار مکررات به وفور در آن پیدا می‌شود و همچنین برخی از مطالب بدون ارجاع به منبع ذکر شده است.

4- از دیگر کتب معاصر، کتاب «خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان» نوشته‌ی  «علی آقانوری» است که در هفت فصل، به چگونگی بسط و گسترش فرهنگ تشیع و چگونگی پراکندگی آن در میان گروه‌های مختلف و نیز نوع نگرش و تعامل آن‌ها با یکدیگر، پرداخته است. در این اثر به چگونگی، محورها، زمینه‌ها و عوامل کلی و مهم پیدایش فرقه‌گرایی به اختصار پرداخته است که ما در نگارش فصل اول از این مطالب استفاده نموده‌ایم. نویسنده در این اثر سعی دارد تا با مدارک مختلف، به انشعابات و فرقه‌های شیعی در عصر امامان بپردازد و آنان را معرفی کند. هرچند که ایشان، به انشعابات شیعی در زمان غیبت صغری نیز اشاره نموده، اما این عنوان مختصر و به دور از بررسی سایر جوانب می‌باشد. وجه تشابه رساله‌ی حاضر با این فصل این است که در این فصل به بیان انشعابات در عصر امامان: پرداخته، اما در رساله، انشعابات ایجاد شده در عصر عدم حضور امام بررسی شده است.

علاوه بر منابع ذکر شده، کتاب «گونه‌شناسی اندیشه‌ی منجی موعود در ادیان» نوشته‌ی جمعی از نویسنده‌گان، با ویراستاری «علی موحدیان عطار» شامل مقالات مناسبی، مرتبط با موضوع بود. از جمله‌ی مقاله‌ی«گونه‌شناسی اندیشه‌ی منجی موعود در قرآن و سنت» نوشته‌ی«محمدحسن محمدی‌مظفر» مقاله‌ی «بازتاب مهدویت در تاریخ سیاسی اسلام» نوشته‌ی«مهدی فرمانیان» مقاله‌ی «گونه‌شناسی ‌اندیشه‌ی منجی موعود در تشیّع» نوشته‌ی «محمد جاودان» و همچنین «جوهره‌ی مهدویت» علی موحدیان عطار. این مقالات حاوی تحلیل‌ها و ارجاعات مناسبی است که در نگارش پایان‌نامه از آن‌ها استفاده شده است. همچنین پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای موسوی آقداش از دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب که با عنوان «نقش و کارکرد اندیشه‌ی مهدویت در قیام‌های شیعی سه قرن نخست هجری» که زمستان 1390 دفاع شده است. استاد راهنما دکتر«سید علی موسوی نژاد» و استاد مشاور حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر«علی رضا ایمانی». این اثر در چهار فصل با عناوین؛ کلیاتی از منجی‌گرایی در ادیان و اسلام، گزارش‌هایی از نهضت‌های شیعی در سه قرن نخست هجری، نقش مهدویت در قیام‌های شیعی سه قرن نخست هجری، بررسی آراء اندیشمندان در مورد قیام‌ها و پاسخ به شبهات و جمع‌بندی می‌باشد که از ارجاعات ایشان در فصل اول در باب منجی‌گرایی در اسلام در این رساله بهره برده‌ام.

همانطور که گفته شد در این منابع به طور پراکنده به مطالبی درباره‌ی رساله‌ی حاضر پرداخته شده است. ولی درباره‌ی انشعابات فرقه‌ای در این روزگار، چرایی پیدایش این فرقه‌ها، سیر تاریخی این فرقه‌ها و.. . اثر مستقلی یافت نشد و یا راقم این سطور به آن دسترسی پیدا نکرده است. همچنین برخلاف سایر موضوعات تاریخی که تاریخ صرف است این موضوع پیوندی است بین تاریخ و کلام. بنابراین با توجه به جدید بودن موضوع و کمبود منابع قابل دسترس در این باب، آنچه عرضه گردیده با استفاده از اطلاعات قابل دسترس و در حد توان نگارنده می‌باشد که در آن سعی شده تا بر اساس منابع موجود، تصویری از انشعابات ایجاد شده در میان امامیه در عصر غیبت صغرا ارائه شود.

 

1.7 معرفی منابع:

با توجه به اینکه رساله‌ی حاضر از سویی با مسأله‌ی غیبت پیوند خورده و از سویی نیز پیرامون فرقه‌شناسی می‌باشد، منابعی که مورد استفاده قرار گرفته برخی در خصوص غیبت حضرت بوده که به ویژه در فصل‌های مقدماتی از آنها استفاده شده و برخی نیز کتاب‌های رجالی، تاریخی، فرقه‌ای می‌باشند که در زیر برخی از مهمترین منابعی را که در این زمینه استفاده نموده و معرفی آن‌ها راهنمای پژوهشگران می‌باشد را به اختصار معرفی می‌کنیم:

الف( کتب روایی:

1- «الکافی» اثر کلینی (م329ق) ایشان بخش قابل توجهی از کتاب را تحت عنوان «الحجه» به مسأله‌ی غیبت اختصاص داده است. وی این مطالعه را با تکیه بر اطلاعات مهمی در وضعیت کلی امامت، بین سال‌های (260-339 ه -/874-940م)، با تأکید خاص بر نقش سفرای امام در این دوران انجام می‌دهد. کلینی احادیثی منسوب به امامان را درباره غیبت امام دوازدهم 4 ثبت می‌کند که آنها را از نویسنده‌گان قدیمی «واقفیه» و «امامیه» گرفته است. گذشته از اینها وکلای امام دوازدهم 4 مأخذ اصلی اطلاعات وی در زمینه‌ی فعالیت‌های مخفی امامیه بوده‌اند. که با توجه به معتبر بودن این سند شیعی ما بسیاری از روایات را از این منبع گرفته‌ایم و به روایات این کتاب ارجاع داده‌ایم. به ‌خصوص در فصل سوم بخش اثبات ادعای اثناعشریه، احادیث امامان دوازده‌گانه، احادیث خالی نبودن زمین از حجت و…

2- «الغیبه» اثر نعمانی (م360ق) ایشان این کتاب را پس از رحلت امام یازدهم7 در سال(260ه‍) که در جامعه‌ی امامیه ‌هاله‌ای از حیرت و شگفتی به وجود آمده بود نوشت. وی کوشید، تا ضرورت غیبت امام دوازدهم4 را با روایت احادیثی از پیامبر9 و ائمه: که غیبت آن بزرگوار را پیش‌بینی نموده‌اند، اثبات نمایند. ایشان اکثر اطلاعات خود را از نویسنده‌گان قدیمی که در این‌باره کتاب نوشته‌اند، بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های عقیدتی ایشان کسب نمودند. سهم ارزنده نعمانی در این است که، پس از مسعودی (م345ق) نخستین کسی بود که تفسیر احادیث منسوب به ائمه: در موضوع غیبت را از کلینی گردآوری نمودند که ابعاد تفسیر ایشان اساس آثار بعدی امامیه در این موضوع قرار گرفت. این کتاب شامل 26 باب می‌باشد و از باب نهم تا آخر، به مباحث مختلفی در خصوص امام مهدی4 پرداخته و در هر فصل، روایت‌های متناسب را به تفصیل ذکر نموده است. ایشان در ابتدا حدیث‌های مربوط به غیبت و سختی‌ها و مشقّات دوره‌ی غیبت و نابسامانی‌های آن دوره و آن‌گاه، حدیث‌های مرتبط با ویژگی‌های حضرت4، مانند رفتار آن حضرت4، نام مادر وی، آیات نازل شده درباره‌ی ایشان را ذکر کرده است و سپس حدیث‌های نشانه‌های ظهور و نابسامانی‌های پیش از زمان خروج سفیانی، وضعیت شیعه هنگام ظهور حضرت4، سن حضرت4 هنگام ظهور و نیز مدت حکومت ایشان و دیگر موضوعات مرتبط را عنوان نموده است. اما نویسنده در این اثر اخبار و نقل‌هایی که حکایت از دیدار با حضرت مهدی4 دارد را ذکر ننموده که این گونه حدیث‌ها در کتاب‌های «کمال الدین» شیخ صدوق و «الغیبه» شیخ طوسی فراوان یافت می‌شود. که ما نیز در بخش روایات ائمه7 در باب پیش‌گویی غیبت حضرت مهدی4 و همچنین در قسمت‌های اثبات امامت حضرت4، از این کتاب بهره برده‌ایم.

3- «کمال الدین و تمام النعمه» اثر محمد بن علی بن بابویه، معروف به صدوق (م 386ق). این کتاب یک دائرة المعارف روایی است با دسته‌بندی مناسب پیرامون موضوعات مربوط به امام دوازدهم4. این اثر بر مآخذ اصلی شیعه که قبل از سال (260ه‍) گردآوری شده تکیه دارد. کمال الدین که آن را«اکمال الدین» نیز می‌گویند به دو بخش اصلی تقسیم شده است: در بخش اول، مؤلف پس از بیان بحثی در رابطه را امامت و عصمت به ادعای بعضی از گروه‌ها در رابطه با غیبت پرداخته است. صدوق پس از عنوان این گروه‌ها با ذکر حدیث‌هایی، ادعای آن‌ها را مردود دانسته و آن‌گاه به پاره‌ای از اشکالات در باب غیبت حضرت پرداخته و بدان‌ها پاسخ داده است. در ادامه‌ی همین بخش، حدیث‌هایی در مورد غیبت انبیای گذشته ذکر نموده و آن‌گاه روایت‌هایی را که بر غیبت امام مهدی4 دلالت دارند را عنوان کرده است. ایشان بخش دوم را نیز با روایت‌هایی درباره‌ی قائم4 آغاز نموده و به مباحثی درباره‌ی امامت آن حضرت، ولادت، دلایل غیبت، افرادی که وی را دیده‌اند، توقیعات صادر شده از سوی ایشان، مسأله‌ی انتظار فرج و نشانه‌های ظهور پرداخته و در هر قسمت حدیث‌هایی را ذکر نموده است. با توجه به ارزشمند بودن این اثر و گستردگی مطالب هرچند که در بخش‌های مختلف از این منبع بهره برده‌ایم، اما در فصل سوم، در معرفی انشعابات و همچنین در اثبات گروه اثناعشریه ارجاعات فراوانی را به این کتاب داشته‌ایم.

4- «کتاب الغیبه» اثر شیخ طوسی; (م460ه) امتیاز این کتاب بر سایر کتاب روایی این است که شیخ طوسی;، هم با استفاده از احادیث و هم با استدلال عقلی ثابت می‌کند که امام دوازدهم4 مهدی قائم است که در پرده‌ی غیبت به‌ سر می‌برد. ایشان ادعای دیگر گروه‌های شیعه که سایر امامان یا فرزندان ایشان را قائم می‌دانستند، رد می‌کند. این اثر گرانبها در هشت فصل تنظیم شده است: فصل یکم آن با عنوان «بحثی در غیبت» می‌باشد و آخرین فصل آن نیز تحت عنوان «ذکر بعضی از صفات و سیرت آن حضرت» است. با توجه به امتیاز این کتاب بر سایر کتب، بیشترین ارجاع را به این منبع داشته‌ایم، هم در بخش روایات و هم در فصل سوم در معرفی انشعابات و نیز تکیه‌ی اصلی ما در قسمت نقد انشعابات در فصل سوم بر این منبع بوده، هر چند که از منابع دیگری هم در کنار این منبع بهره ‌برده‌ایم.

ب) کتب رجالی

آثار شیخ طوسی موسوم به «الفهرست» و «الرجال» دو کتاب از چهار کتاب اصلی امامیه در رجال است. وی اسناد مختلفی را که موثق هستند یادآور شده، و خواننده را قادر می‌سازد تا روابط بین علمای امامیه و وکلای آن حضرت را در روزگار غیبت صغری کشف کند.

ج) فرقه شناسی

1- «فرق‌الشيعه»: ابومحمدحسن‌بن‌موسي نوبختي(م310ق) اين کتاب يکي از منابع اصلي شناخت فرقه‌هاي شيعي می‌باشد. ملل و نحل نگاران پس از نوبختي در بيان تعداد و کثرت نمايي فرقه‌هاي شيعي پا را فراتر از وي نگذاشته‌اند، بلکه کمتر از او نيز شمارش نموده‌اند، محور انشعاب فرق شيعي در اين اثر، موضوع امامت و رهبري و اختلاف ديدگاه گروه‌هاي شيعي در مصاديق و شرايط امامت است. درست است که وي يکي ازمتکلمان بزرگ شيعه اماميه قلمداد شده و محور افتراق و انشعاب گروه‌هاي شيعه را بر اساس انشعاب از امامت امامان دوازده‌گانه شيعي قرار داده، اما بي‌طرفي او در بيان اختلافات ديگر دسته‌هاي شيعي کاملاً مشهود است. اين متکلم بزرگ شيعي، به طور گسترده انشعابات و انحرافات فرقه‌هاي مختلف شيعي را پس از شهادت هريک از امامان و از جمله امام حسن عسکری7 گزارش نموده است، که ما در معرفی این انشعابات در فصل سوم ارجاعات فراوانی را به این منبع داشته‌ایم.

2- «المقالات و الفرق» اثر سعد بن عبدالله ابن خلف الاشعري القمي(م301ق) اثر حاضرتفاوت ماهوي و شکلي قابل توجهي با«فرق الشيعه» نوبختي ندارد وحتي برخي به خاطر تشابه زياد با کتاب فرق الشيعه، آن را با اين کتاب یکي تلقي کرده‌اند. نويسنده که گويا گرايش حديثي او بر گرايش کلامي غالب است، همانند نوبختي به فرقه‌هاي انشعابي شيعيان بعد از در گذشت هريک از امامان شيعه مي پردازد و اين شيوه را تا شهادت امام حسن عسکري 7 ادامه داده که تعداد این فرقه‌ها را بعد از شهادت حضرت عسکری 7 را 15 گروه دانسته، که ما در فصل سوم علاوه بر کتاب مذکور از این کتاب نیز بهره‌برده‌ایم. هرچند که بسیاری از اطلاعات این دو منبع شبیه به هم بوده و فقط در الفاظ با هم تفاوت‌هایی داشته‌اند. لازم به ذکر است فرق الشیعه و المقالات والفرق توسط دکتر محمد جواد مشکور ترجمه شده‌اند.

3- «الملل والنحل» اثر محمد بن عبدالکريم شهرستاني(م548ق) اين اثر مشهورترين کتابي است که در زمينه‌ی علم فرقه‌شناسي نگاشته شده و نويسنده درآن به طور گسترده به ارائه اطلاعات در باره‌ی فرقه‌هاي اسلامي پرداخته و حجم بيشتري از گزارش‌هاي خود را به تاريخ و عقايد فرقه‌هاي شيعي اختصاص داده که این منبع تکمیل کننده‌ی اطلاعات ما در فصل سوم در باب معرفی انشعابات بوده است.

 

1.8 سازماندهی تحقیق:

این پژوهش بر اساس مطالعات انجام شده در چهار فصل تنظیم شده است:

فصل اول: این فصل با عنوان «مقدمه و کلیّات»  که در  مقدمه به تبیین و طرح مسأله و پیشینه و سؤالات و فرضیه، اهداف و ضرورت و… پرداخته شده و کلیات به بازتبیین مفاهیم مقدماتی (شیعه و تشیّع، مهدی و مهدویّت، غیبت، فرقه، انشعاب) و بازنمایی اندیشه‌ی منجی موعود در اسلام، آغاز فرقه‌گرایی در اسلام و زمینه‌ها و عوامل فرقه‌گرایی در اسلام اختصاص دارد. این فصل جزء فصول زمینه‌ای می‌باشد و در پاسخ به یکی از سؤالات فرعی.

فصل دوم: این فصل با عنوان «زمانه شناسی روزگار غیبت صغرا» شامل: زمینه‌سازی معصومین: در باورپذیری غیبت، بازتاب باور داشت غیبت تا قبل از غیبت صغرا، غیبت صغرا و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر شیعیان در زمان غیبت صغرا، می‌باشد. در این فصل به بیان روایات ائمه: در باب غیبت و همچنین روش عملی آنان در آماده‌سازی جامعه برای پذیرش امر غیبت پرداخته شده است. سپس برخی از مهمترین انشعاباتی که در نتیجه‌ی ادعای مدعیان مهدویت تا قبل از غیبت صغرا شکل گرفته عنوان شده و در ادامه به بررسی روزگار غیبت صغرا و فضای حاکم بر آن پرداخته شده است. این فصل از فصول زمینه‌ای می‌باشد و در پاسخ به یکی از سؤالات فرعی آورده شده است.

فصل سوم: «انشعابات شیعی در روزگار غیبت صغرا» شامل: بررسی فرقه‌ی ایجاد شده در این دوره   (واقفیه، جعفریه، محمدیه، قائلین به انقطاع امامت و قطعیه ) دراین فصل پس از معرفی و بیان دیدگاه‌هایی این انشعابات از نگاه کتاب‌های ملل و نحل و کتب تاریخی، به نقد آن‌ها پرداخته شده است و در پایان فصل با ارائه‌ی دیدگاه گروه امامیه- اثناعشریه به ناحق بودن سایر گروه‌ها اثبات می‌شود. این فصل، فصل اصلی است و در پاسخ به سؤال اصلی می‌باشد.

فصل چهارم: «تحلیل و بررسی انشعابات شیعی در روز گار غیبت صغرا» شامل: زمینه‌ها و عوامل پیدایش فرقه‌ها، امتداد تاریخی و زمینه‌ها و عوامل افول فرقه‌ها. در این فصل ابتدا به ذکر عوامل پیدایش این فرقه‌ها پرداخته شده( عوامل زمینه‌ساز، عوامل تسهیل کننده و عوامل شتاب زا) و سپس به ذکر امتداد تاریخی و پیامدهای این فرقه‌ها پرداخته شده و با توجه به اینکه امتداد تارخی طولانی نداشته و به زودی به تاریخ پیوستند و این مهم معلول عواملی بوده در ادامه به بیان عوامل نابودی و از بین رفتن این فرقه‌ها(نقش امام در هدایت تکوینی و تشریعی جامعه و ارتباط با شیعیان از طریق مکاتبه و همچنین از طریق نائبان، و همچنین به نقش متکلمان و نائبان امام) در این زمینه پرداخته شده است. سپس نتیجه‌گیری و پیشنهادات کاربردی و فهرست منابع ذکر شده است.

 

[1]. اين کتاب توسط آقاي دکتر سيد محمد تقي آيت اللهي به فارسي ترجمه شده و مي توان گفت: يکي از بهترين کتاب‌ها در موضوع خود مي باشد، ما نيز در نوشتن اين رساله استفاده‌هاي شاياني از آن برديم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122