پايان نامه بررسي بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-4- اهداف تحقيق 5
1-5- سؤالات تحقیق 5
1-6- فرضيه‏هاي تحقیق 6
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- تعاریف بازداشت موقت 8
2-2- تاریخچه شکل گیری بازداشت موقت در اسلام 8
2-3- اقسام زندان در اسلام 13
فصل سوم: بررسی فقهی بازداشت موقت
3-1- کرامت انسانی و بازداشت موقت در شرع 17
3-2- دلائل مشروعیت بازداشت موقت 18
3-2-1 قرآن 18
3-2-2 سنت 20
3-2-3 اجماع 21
3-2-4 عقل 22
3-3- انگیزه و هدف شارع از تعیین بازداشت موقت 22
3-4- موارد ذکر شده از بازداشت موقت در فقه 23
3-4-1 بازداشت موقت متهم به قتل 23
3-4-2 بازداشت موقت تروريست 28
3-4-3 بازداشت موقت جانی، تا زمان تكميل شروط از سوی اولیای دم 29
3-4-4 بازداشت موقت متهم به دزدی 30
3-4-5 بازداشت موقت برای اقامه حد 31
3-4-6 بازداشت كفيل 32
3-4-7 بازداشت شهود تا وقت نماز عصر 33
3-5- حقوق بازداشت شدگان در فقه 36
3-5-1 حق بازداشتی در صورت تبرئه 36
3-5-2 حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی 39
3-5-3 حق ملاقات با نزديكان 40
3-5-4 حق رفاه 40
3-5-5 حق تعجيل در محاكمه 41
3-5-6 حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش 42
3-5-7 حق مداوای بازداشتی و پرداخت مخارج معالجه 43
3-6- احکام بازداشتگاه 44
3-6-1 جداسازی بازداشتگاه زنان و مردان 44
3-6-2 جداسازی بازداشتگاه افراد بزرگسال و اطفال و مسلمانان از غیر مسلمانان 45
3-6-3 تحريم شكنجه بازداشت شدگان برای گرفتن اقرار 47
فصل چهارم: بازداشت موقت در حقوق
4-1- قرارهای تامین کیفری 50
4-2- ماهیت قرار بازداشت موقت 53
4-3- انتقادات وارد شده بر بازداشت موقت 55
4-3-1 مغایرت داشتن با اصل برائت 56
4-3-2 پیدایش پیش داوری منفی نسبت به متهمان 57
4-3-3 تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری 58
4-3-4 پرهزینه بودن بازداشت موقت 59
4-3-5 لطمه به حیثیت و موقعیت اجتماعی متهم 60
4-4- اهداف بازداشت موقت 60
4-4-1 شدت مجازات قانونی 61
4-4-2 جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم 62
4-4-3 محو نمودن آثار جرم و تبانی 62
4-5- اقسام بازداشت موقت در حقوق موضوعه 63
4-5-1 موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت 63
4-5-2 موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت 67
4-6- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن 76
4-6-1 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت 76
4-6-2 مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت 81
4-6-3 مدت قراربازداشت موقت 82
4-6-4 اعتراض به قرار بازداشت موقت 85
4-7- حقوق فرد بازداشت شده 88
4-7-1 احتساب مدت بازداشت موقت 88
4-7-2 جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت 90
4-8- بازداشت غیرقانونی و برخورد کیفری با آن 93
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 98
5-2- پیشنهادات 101
منابع و مآخذ 102
فهرست منابع فارسی 102
فهرست منابع عربی 104
چکیده انگلیسی 106

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

آخوندي، محمود. (1384). آيين دادرسي کيفري. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

آخوندي، محمود. (1388). آيين دادرسي کيفري. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

آخوندي، محمود. (1390). قرار بازداشت موقت درکتاب علوم جنايي. تهران: انتشارات سمت.

آشوری، محمد. (1376). عدالت کیفری.تهران:کتابخانه گنج دانش.

آشوري، محمد. (1388). آيين دادرسي کيفري. تهران: انتشارات سمت.

امیدی، جلیل. (1390). دکتر آشوری و حقوق دفاعی متهم. درکتاب علوم جنايي. تهران:انتشارات سمت.

پاد، ابراهیم. (1347). حقوق کیفری اختصاصی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

حسينی تهرانی، سيدمحمدحسين. (1421). ولايت فقيه درحكومت اسلام. مشهد: انتشارات علامه طباطبايی.

خالقي، علي. (1390). آيين دادرسي کيفري. تهران: موسسه مطالعاتي و پژوهش هاي حقوقي شهردانش.

خسروی، محمدرضا. و محمد اسدی مقدم. 1379. نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص جرائم مواد مخدر. تهران: نشر روزنامه رسمی کشور.

خمينی، سيدروح اللّه. (1425). تحرير الوسيلة. ترجمه ی علی اسلامی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

رحمدل، منصور. (1383). حقوق کيفري مواد مخدر. تهران: انتشارات ميثاق عدالت.

رحمدل، منصور. (1390).آیین دادرسی کیفری افتراقی در قبال جرایم مواد مخدر. درکتاب علوم جنايي. تهران: انتشارات سمت.

زراعت، عباس. (1390). آيين دادرسي کيفري ايران با تکيه بر اصول و قواعد. تهران: انتشارات دانش پذير.

زراعت، عباس. و علي مهاجري. 1380. شرح قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري. تهران:نشر فکرسازان.

شاملو، باقر. (1390). اصل برائت کیفری در نظامهای نوین دادرسی. درکتاب علوم جنايي. تهران: انتشارات سمت.

شکری، رضا. و سیروس، قادر. 1384. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی. تهران: نشر مهاجر.

شمس ناتری، محمدابراهیم. (1390). اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری. درکتاب علوم جنايي. تهران: انتشارات سمت.

صدوق، محمّدبن علی بن بابويه. (1409). من لايحضره الفقيه. ترجمه­ی علی اكبر غفاری. تهران: نشر صدوق.

طبسی، نجم الدين. (1380). زندان و تبعيد در اسلام. ترجمه ی سيدمحمدرضا حسينی، و مصطفی شفيعی. قم: انتشارات صفحه‌نگار

طبسی، نجم الدين. (1381). حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام. قم: بوستان كتاب.

فخار طوسی، جواد. (1391). حقوق متهمان(بررسی فقهی- حقوقی). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

فلاح، اسماعیل. (1390). بازداشت پیش از محاکمه. قم: انتشارات مُثل.

کاتوزیان، ناصر و [دیگران] 1382. آزادی اندیشه و بیان. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

کشاورز، بهمن. (1376). مجموعه محشای تعزیرات. تهران: کتابخانه گنج دانش.

گلدوزیان، ایرج. (1383). حقوق جزای اختصاصی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

گلدوست جويباري، رجب. (1387). کليات آيين دادرسي کيفري. تهران: انتشارات جنگل.

گودرزی بروجردی، محمدرضا. و مقدادی، لیلا. 1386. تاریخ تحولات زندان. تهران: نشر ميزان.

مسعود، غلام حسین. (1374). آیین دادرسی کیفری(قرارهای محدود کننده). تهران: انتشارات امیرکبیر.

معاونت آموزش قوه قضاييه. (1386). مجموعه نشست هاي قضايي(آيين دادرسي کيفري). قم: نشر قضا.

معاونت حقوقي رياست جمهوري. (1389). مجموعه قوانين و مقررات دادگاه هاي عمومي و انقلاب. تهران: انتشارات معاونت تدوين و تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري.

معاونت حقوقي رياست جمهوري. (1390). مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي کيفري. تهران: انتشارات معاونت تدوين و تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري.

معاونت حقوقي رياست جمهوري. (1390). مجموعه قوانين و مقررات جرایم و مجازات ها. تهران: انتشارات معاونت تدوين و تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري.

منتظری، حسینعلی. (1409). مبانی فقهی حکومت اسلامی. ترجمه ی محمودصلواتی. تهران: نشر تفکر.

نيازپور، اميرحسن. (1390). توافقي شدن آيين دادرسي کيفري. تهران: نشر ميزان.

 فهرست منابع عربی

ابن حمزه، محمدبن علی. (1408). الوسيلة إلی نيل الفضيلة. قم: انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشی نجفی.

ابن عربی، محمدبن عبدالله. (1996میلادی). احكام القرآن. بيروت: دارالفكر.

ابن قيم جوزيه. (بی تا). طرق الحكمية. جدة: دار المدنی.

ابن منظور، ابوالفضل. (1414). لسان العرب. بيروت: دارالفكر.

ابی داود، سليمان بن اشعث. (1371). سنن ابی داود. قاهرة: مصطفی البابی الحلبی و اخويه.

انصاری، مرتضی. (1415). كتاب المكاسب. قم: كنگره جهانی بزرگداشت شيخ اعظم انصاری.

بخاري، محمدبن اسماعيل. (1320). صحيح بخاري. قاهرة: مصطفی البابی الحلبی و اخويه.

جزيری، عبدالرحمن. (1419). الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت(ع). بيروت: دارالثقلين.

جوهری، اسماعيل بن حماد. (1410). الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية. بيروت:دار العلم .

حر عاملی، محمد بن حسن. (1409). وسائل الشيعة. قم: مؤسسه آل البيت(ع).

حكيم، سيدمحسن. (1416). مستمسك العروة الوثقی. قم: مؤسسة دار التفسير.

خمينی، سيدروح اللّه. (1421). توضيح المسائل. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

خمينی، سيدروح اللّه. (1421). كتاب البيع. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره).

خوانساری، سيداحمدبن يوسف. (1405). جامع المدارك في شرح مختصر النافع. قم: مؤسسه اسماعيليان.

خویی، سیدابوالقاسم. (1429). مبانی تکمله المنهاج. قم: موسسه احیاآثار الامام الخوئی.

خویی،سیدابوالقاسم. (1377). مصباح الفقاهة. قم: موسسه احیا آثار الامام الخوئی.

راغب اصفهانی، حسين. (1412). مفردات ألفاظ القرآن. بیروت: دارالعلم.

سبزواری، سيدعبدالأعلی. (1413). مهذّب الأحكام. قم: مؤسسه المنار.

صدوق، محمّدبن علی بن بابويه. (1386). علل الشرائع. قم: كتابفروشی داوری.

طباطبايی يزدی، سيدمحمدكاظم. (1425). حاشية المكاسب. قم: مؤسسه اسماعيليان.

طباطبایی، سیدعلی. (1376). ریاض المسائل. قم: موسسه آل بیت دارالاحیاء التراث.

طوسی، ابوجعفر. (1387). المبسوط في فقه الإمامية. تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.

طوسی، ابوجعفر. (1407). تهذيب الأحكام. تهران: دار الكتب الإسلامية.

طوسی،ابوجعفر.(1400). النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی. بيروت: دار الكتاب العربي.

عاملی (شهيد اول)، محمدبن مكی. (1400). القواعد و الفوائد. قم: كتابفروشی مفيد.

عاملی (شهيد اول)، محمدبن مكی. (1417). الدروس الشرعية في فقه الإمامية. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

عاملی(شهيد ثانی)، زين الدين بن علی. (1413). مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.

عاملی(شهيدثانی)، زين الدين بن علی. (1410). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. قم: كتابفروشی داوری.

عاملی، محسن بن عبد الكريم. (1394). عجائب احكام امير المؤمنين. تهران: اعلمی.

علامه حلّی، حسن بن يوسف. (1413). مختلف الشيعة في أحكام الشريعة. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

علامه حلّی، حسن بن يوسف. (1420). تحرير الأحكام الشرعية علی مذهب الإمامية. قم: مؤسسه امام صادق(ع).

فخرالمحققين، محمدبن حسن. (1387). إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد. قم: مؤسسه اسماعيليان.

قرشی،سيدعلی اكبر. (1412). قاموس قرآن. تهران: دار الكتب الإسلامية.

كتانی، عبدالحی بن عبدالكبير. (بی تا). التراتيب الاداريّة. بيروت: دار الكتب العربی.

كلينی، محمدبن يعقوب. (1407). الكافي. تهران: دارالكتب الإسلامية.

گلپايگانی، سيدمحمدرضا. (1413). كتاب القضاء. قم: دار القرآن الكريم.

گلپايگانی، لطف الله صافی. (1417). جامع الأحكام. قم: انتشارات حضرت معصومه(س).

مجلسی، محمدباقر. (1410). بحارالأنوار. بيروت: مؤسسةالطبع و النشر.

محقق حلّی، نجم الدين. (1418). المختصر النافع في فقه الإمامية. قم: مؤسسة المطبوعات الدينية.

مقريزي،احمدبن علی. (بی تا). خطط مقريزي. بیروت: مكتبة احياء العلوم.

نجفی، محمدحسن. (1404). جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

نوری، ميرزاحسين. (1408). مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. بيروت: مؤسسه آل البيت(ع).

وائلی، احمد. (1407). احكام السجون. بیروت: دار الكتيبه للمطبوعات.

چکیده

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. اخذ تامین از متهم و یا بازداشت پیش از محاکمه، دارای سابقه فقهی و تاریخی است به نحوی که در شرع انعقاد عقد کفالت و یا در زمان پیامبرگرامی اسلام (ص) نگهداری متهم به به قتل به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است هدف از این تحقیق تبین و شناسایی مبنا و پیشینه فقهی و شرعی بازداشت موقت و بررسی کتب حقوقی و قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اینکه آیا موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی در رابطه با بازداشت موقت منطبق با موازین شرعی است و رسیدن به این نتیجه که برخی از موارد ذکر شده در قانون در زمینه صدور قرار بازداشت موقت, در شرع بدان تصریح شده است هدف بعدی دنبال می کنیم تبیین علل صدور قرار بازداشت موقت و موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت و سکوت مقنن در خصوص راهی برای جبران خسارت متهمی که در بازداشت بسر می برد و حکم برائت وی صادر گردیده است.

 کلید واژگان: قرار تأمین، بازداشت موقت، حقوق متهم، اصل برائت.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

انسان آزاد متولد شده است. ارزش آزادی آن چنان است که از گذشته تا امروز بسیاری از اندیشمندان داستان تقدیس آن را در آثار خویش بیان نموده اند (کاتوزیان 1382، 1). تردیدی نیست که خداوندانسان را آزاد آفریده است و پیام تمامی پیامبران و صالحان متضمن همین معنی است. آزادی جزء حقوق ذاتی و طبیعی انسان می باشد.

با توجه به این که آزادی شهروندان از مصادیق بنیادین حقوق بشر است، احترام به آن در همه عرصه ها به ویژه گستره عدالت کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. ازهمین رو، اشخاص در همه مرحله های فرآیند کیفری از هرگونه تعرض مصون بوده و به آسانی نمی تواند آزادی آنان را تحدید و یا سلب کرد (مسعود 1374، 6).

اما هنگامی که که از یک سو بین فرار متهم، پنهان شدن وی و یا امحا آثار جرم و از سوی دیگر، دلایل و قرینه ها متوجه شخص خاصی است، امکان تحدید و یا سلب آزادی اشخاص برای اجرای بهتر عدالت کیفری و رسیدگی قضایی  میسر می گردد (آخوندي 1388، 127: 5).

از این رو به علت اهمیت موضوع فوق در این تحقیق سعی می شود به تحقیق و تفحص در خصوص بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی پرداخته و دیدگاه شارع مقدس را در خصوص این موضوع تبیین نماییم و سپس به بررسی دیدگاه قانونگذار جمهوری اسلامی ایران  در زمینه بازداشت بپردازیم.

البته لازم به ذکر است که در ایران  باستان  بازداشت متهم ان به ویژه در جرایم مهم تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات امری معمول بوده است. در حقوق روم نیز به گفته اولپین سپردن متهم  به اشخاص معتبر یا به قضات یکی از شهرهای همسایه یا به سربازان، در صورتی که دارای شخصیت اجتماعی بود و متعهدمی شد که در جلسه دادرس حضور یابد، امری بسیار متداول بوده است (آشوري 1376، 3). بنابراین هرچند تحقیق حاضر در خصوص محدوده زمانی حقوق موضوعه یعنی حقوق فعلی ایران بحث  می کند ولی این امر نشان دهنده این نمی باشد که بازداشت موقت در حقوق ایران پیشینه ای تازه دارد.

شایان ذکر است به علت تبیین بهتر موضوع ذکر شده، در این تحقیق ابتدا دیدگاه فقه و شارع مقدس در خصوص بازداشت موقت، احکام خاص آن و نیز موارد جواز صدور آن تبیین می گردد سپس دیدگاه مقنن  در خصوص بازداشت موقت، اهداف این قرار و انتقاداتی که بر بازداشت موقت وارده کرده اند بیان می گردد و در نهایت تشریفات شکلی صدور این قرار، انواع آن و نحوه اعتراض به آن و نیز برخورد مقنن با مرتکبین بازداشت غیرقانونی مشخص می گردد.

1-2- بيان مسأله

قرارهای سالب آزادی، قرارهای محدود کننده، توقیف  احتیاطی، حبس پیش از محاکمه، بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیق عناوینی هستند که از اشتراک معنوی برخوردار هستند و دارای مفهوم واحدی هستند که کلیت موضوع بحث ما را به به خود اختصاص می دهد.

بررسی اینکه زندان و حبس در نظام سزادهی و سیاست کیفری اسلام چه جایگاهی دارد و آیا در اسلام  زندان به عنوان مجازات شناسایی شده است یا خیر؟ از مبحث ماخروج موضوعی دارد و مجال دیگری را برای تحقیق می طلبد. آنچه در این مقال مودر توجه است حبس پیش از محاکمه و یا به عبارت دیگر توقیف احتیاطی متهم در حین دادرسی یا بازداشت متهم در انتظار محاکمه یا قرارهای تامین کیفری که منتهی به بازداشت متهم می گردد، می باشد.

آنچه در این تحقیق از جایگاه ویژه ای برخورداراست یافتن پاسخ برای این سوال مهم می باشد که آیا در  سیاست کیفری اسلام بازداشت متهم پیش از محاکمه به عنوان یک تاسیس جزایی شناخته شده است یا نه؟! آیا از دیدگاه قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) و اقوال فقها، حبس پیش از محاکمه مجاز است یا خیر؟ و در مرحله بعدی تحقیق و تفحص در این خصوص که در صورت تجویز، محدوده ی خاصی و جهاتی برای آن تبیین شده است؟

نکته مهم دیگری که در این تحقیق  دنبال می شود تطبیق یافته هایمان از قرآن و سنت و اقوال فقها با قوانین  مصوب در حقوق موضوعه کشور جمهوری اسلامی  ایران می باشد. به عبارت دیگر درصدد بررسی انطباق تاسیس کیفری قرارهای تامین به ویژه قرار  بازداشت موقت در حقوق موضوعه ایران (که موجب سلب آزادی متهم می گردد) با مبانی شرعی و فقهی اسلام هستیم.

در نهایت به بررسی و مطالعه ایرادات و خلل قانونی و جهات تعارض و تناقض و احتمالاً ابهام و اجمال قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح و قانون تشکیل  دادگاه های عمومی و انقلاب خواهیم پرداخت.

1-3-  اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

همانطور که بیان گردید هرچند در زمینه موضوع زندان در حقوق کیفری اسلام تالیفات متعددی وجود دارد ولی در خصوص بررسی فقهی بازداشت موقت و موارد جواز بازداشت موقت در فقه تالیفات چندانی وجود ندارد و فقها به بررسی این موضوع کمتر پرداخته اند. از این جهت که مولفین و حقوقدانان بیشتر به  بررسی حقوقی بازداشت موقت توجه نموده اند و کمتر پیشینه فقهی آنرا مورد مداقه قرار داده اند لذا با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع، ضرورت تحقیقی مستقل لازم به نظر می رسد.

1-4- اهداف تحقيق

نوشتن ین تحقیق برای رسیدن به اهدافی می باشد که اهم این اهداف را می توان چنین برشمرد: تبیینو شناسایی مبنا و پیشینه فقهی و شرعی بازداشت موقت، با توجه به تبیین مبنای فقهی و شرعی  بازداشت موقت، در پی بررسی تطبیق نظرات شارع مقدس با قانونگذار جمهوری اسلامی در زمینه بازداشت موقت می باشیم، تبیین علل صدور قرار بازاشت موقت و شناسایی موارد مجاز صدور قرار بازداشت موقت در حقوق موضوعه ایران.

1-5- سؤالات تحقیق

آیا توقیف متهم قبل از محاکمه از یک پیشینه و مبنایی شرعی برخوردار می باشد؟

آیا موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت موقت منطبق با موازین شرعی است؟

آیا صدور قرار بازداشت موقت برای دادرسی در تمامی جرائم الزامی است یا اختیاری؟

در صورت تبرئه متهم، آیا راه جبران خسارت برای متهم وجود دارد؟

 1-6- فرضيه‏هاي تحقیق

دستور توقیف متهم قبل از محاکمه در برخی از جرائم، توسط معصومین و شارع مقدس صادر گردیده است مانند دستور پیامبر اکرم (ص) مبنی بر بازداشت شخصی که متهم به قتل بود.

برخی از موارد ذکر شده در قانون در زمینه صدور قرار بازداشت موقت، در شرع بدان تصریح شده است مانند بازداشت متهم به قتل و برخی دیگر  بنا به برخی از مصالح از جمله برقراری امنیت صادر گردیده است.

صدور قرار بازداشت موقت در برخی موارد (موارد ماده 32 آدک) اجباری  است و در برخی از موارد (موارد ماده  35 آدک) اختیاری است.

با توجه به سکوت مقنن، علی الظاهر راهی برای جبران خسارت متهمی که در بازداشت به سر می برده است و حکم برائت وی صادر گردیده است معین نگردیده است.

    فصل دوم:

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

                

 2-1- تعاریف بازداشت موقت

بازداشت در لغت به معنای منع ,ممانعت,جلوگیری,توقیف و حبس آمده (معین 1375,454:(9، در اصطلاح بازداشت به معنی سلب موقت آزادی تن یا مال اشخاص به دلایل قانونی و به دستور مقام صلاحیتدار است بازداشت به معنی حبس نیست چون حبس شخص به صورت قانونی و در زمان مشخص و به حکم نهایی و قطعی دادگاه به عمل می آید (ایمانی1382,87).

بازداشت در نظام حقوقی ایران به این شرح آمده است در توقیف نگاه داشتن متهم در تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد (آخوندی 154,1384).

2-2- تاریخچه شکل گیری بازداشت موقت در اسلام

برای اینکه نظر اسلام و تاریخچه شکل گیری بازداشت موقت در فقه و اسلام را بررسی نمود باید به تاریخچه شکل گیری زندان در دین مبین اسلام رجوع نمود زیرا همانطور که در مباحث آتی بیان خواهد شد، فقها بازداشت موقت را یکی از انواع زندان ها می دانند. پس ابتدا نگاهی به تاریخچه زندان خواهیم نمود.

لازم به ذکر است که زندان در اسلام، به عنوان مجازاتی اصلی مطرح نيست؛ موارد مجازات زندان در نظام كيفری اسلام به تعداد انگشتان يك دست هم نمی‌رسد و نگاهی گذرا به ديدگاه‌های عالمان اسلامی، بيانگر آن است كه آنان به مجازات‌هايی كه در سيستم‌های عدالت كيفری به عنوان «مجازات‌های سالب آزادی» مطرحند، به ديدۀ منفی می‌نگرند و آن را نادرست می‌دانند. آنان امروزه علاوه بر معايب متعدد اين مجازات‌ها برای جامعه و‌شخصيت بزهكار، از زندان به عنوان «دانشگاه جرم» نام می‌برند. توجه به دیدگاه علما در این زمینه مبيّن اين موضوع است كه غالب قريب به اتفاق اين موارد، تنها به عنوان بازداشت‌های احتياطی و به ويژه بازداشت موقت تا تكميل تحقيقات مطرح است به عبارت دیگر مواردی که در شارع مقدس بعنوان بازداشت موقت و بازداشت احتیاطی ذکر گردیده است را فقها بعنوان زندان و حبس از آن یاد نموده اند.

برخی فقها بیان نموده اند در قوانين جزايی اسلام، مسلما مجازاتی به عنوان حبس- اعم از تأديبی و احتياطی- وجود دارد و كسی كه بر فقه اسلامی اشراف داشته باشد، به اين مطلب اذعان می‌كند. اسناد تاريخی، گويای اعمال مجازات زندان نسبت به برخی مجرمان و متهم ان در زمان رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله، امير المؤمنين عليه السّلام و خلفا می‌باشد؛ هرچند در زمان پيامبر صلّی اللّه عليه و آله مكان خاصی به نام زندان وجود نداشت و مجرم يا متهم در مسجد يا خانه‌های نزديك آن، زندانی می‌شد. امام علی عليه السّلام نخستين كسی بود كه مكانی را به عنوان زندان ساخت و خلفای پيش از او، مجرم را در دهليزها و چاه‌های كم‌عمق زندانی می‌كردند (طبسی 1380، 28).

در زبان عربی واژه‌های زياد و گوناگونی به معنی و مفهوم «زندان» دلالت دارند. مانند واژه‌های سجن، حبس، وقف، و ايقاف، حصر، اثبات، اقرار، امساك، و مانند اينها، لكن مشهورترين آنها همان دو واژۀ نخستين يعنی «سجن» و «حبس» می‌باشند، روی همين جهت است اينك برخی از سخنان دانشمندان دانش لغت‌شناسی را دربارۀ مفهوم اين دو واژه نقل می‌كنيم:

راغب در كتاب مفردات بیان نموده است:«السّجن: در زندان نگه داشتن. واژۀ سجن به همين معنی در اين آيه هم با فتحه و هم با كسرۀ سين خوانده شده است: «رب السّجن أحبّ إليّ …»‌پروردگارا زندان برای من دوست‌داشتنی‌تر از آن چيزی است كه مرا به آن فرا می‌خوانند. واژۀ سجن به همان معنی در اين دو آيه نيز بكار رفته است: «لَيَسْجُنُنَّهُ حَتّٰی حينٍ»، «وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰان» (راغب اصفهانی 1412، 216).

در جایی دیگر گفته شده است: «الحبس: مانع شدن از آمد و شد، چنانكه خداوند متعال فرموده:«تَحْبسُونَهُمٰا منْ بَعْد الصَّلٰاة …» يعنی بعد از نماز از آمد و شد آن دو نفر وصی و شاهد مانع شويد تا سوگند ياد كنند كه …و نيز حبس به معنای محلی كه آب را در خود نگه می‌دارد، يعنی آب انبار هم گفته شده است» (راغب اصفهانی 1412، 216).

صاحب صحاح اللّغة بیان نموده است که سجن با كسرۀ سين: زندان، السّجن با فتحۀ سين مصدر و بمعنای زندانی كردن می‌باشد. سجنه نيز بمعنای حبسه است. يعنی او را بازداشت كرد.».در جایی دیگر بیان شده است «حبس: ضد تخليه و گشودگی است. حبس و احتباس هر دو به يك معنی هستند و احتبس بمعنی خود را حبس نمود اين واژه هم متعدی استعمال می‌شود و هم غير متعدی.تحبّس علی كذا، يعنی خود را به آن امر مقيد و پای‌بند ساخت» (جوهری1410، 2133).

صاحب  كتاب قاموس اظهار داشته است که «سجنه: او را حبس كرد، سجن الهمّ: اندوه خود را پنهان نمود. سجن با كسرۀ سين: محبس و زندان، صاحب و مسئول آن را نيز سجّان- زندان‌بان- گويند، چنانكه سجين [بر وزن جنين] شخص زندانی را گويند.» در ادامه بیان نموده است: «حبس: بازداشت كردن. محبس محل بازداشت و بازداشتگاه گفته می‌شود: حبسه، يحبسه: او را بازداشت كرد، او را بازداشت می‌كند» (قرشی1412، 824).

نویسنده کتاب لسان العرب بیان داشته است: «السّجن: زندان. السّجن با فتحۀ سين مصدر است به معنای زندانی كردن.سجنه: او را زندانی كرد. سجّان: صاحب و مسئول زندان، زندانبان. سجين:شخص زندانی، (در سجين مؤنث و مذكر فرقی ندارند، هم به مرد زندانی سجين گفته می‌شود و هم به زن زندانی، و در آخر آن هاء تأنيث آورده نمی‌شود.» در ادامه بیان  داشته است که :«حبس، احتبس و حبسه، همه بمعنای جلوگيری كردن و بازداشتن هستند.حبس ضد تخليه و گشودگی است. احتبسه: او را بازداشت نمود، احتبس بنفسه: خود را مقيد و پای‌بند گردانيد، اين واژه هم متعدی و هم غير متعدّی استعمال می‌شود…. حبس، محبسه، محبس: اسم مكان و محل هستند و معنای بازداشتگاه می‌دهند» (ابن منظور 1414، 44).

از مجموع آنچه كه گفته شد چنين بدست می‌آيد كه مفاد و مفهوم دو واژۀ سجن و حبس عبارتست از: محدود ساختن كسی و منع او از آمد و شد آزاد و تصرفات آزادانه. بنابراين در مكان آن ويژگی خاصی شرط نمی‌باشد و وجود برخی امكانات و يا عدم آن تأثيری در تحقق اين نامگذاری ندارد، شرط عمده اينست كه شخص زندانی از آمد و شد آزاد ممنوع و مقيد باشد.

در كتاب خطط مقريزی بیان شده است: زندان از نظر شرع، محبوس كردن در يك مكان تنگ نمی‌باشد، بلكه‌ عبارتست از اينكه شخص بازداشت شود و از تصرف‌های خودخواه و آزادانه ممنوع گردد، اين بازداشت چه در خانه‌ای باشد و چه در مسجدی، و چه از اين طريق كه شخص مورد نظر را زير سرپرستی اجباری خود درآورد، و يا اينكه وكيل و مأموری را بر او بگمارند كه در همه جا با او باشد و از او جدا نشود. به همين سبب است كه رسول خدا (ص) زندانی را اسير ناميده است. چنانكه ابو داود و ابن ماجه از هرماس بن حبيب، و او از پدرش، روايت كرده‌اند، كه پدر هرماس گفت:شخصی را كه به من بدهكار بود نزد رسول خدا (ص) بردم «و از او شكايت كردم»، پيامبر به من فرمود: او را به همراه خود نگه‌دار و از او جدا نشو! سپس آن حضرت افزود: ای برادر تميمی تصميم داری با اسيرت چه‌كار كنی؟و در کتاب سنن ابن ماجه چنين آمده است که رسول خدا(ص) بعد از آنكه به من دستور داد كه بدهكارم را با خود بازداشت كنم، در پايان روز بر من گذر كرده و فرمود: اسيرت چه‌كار كرد، ای برادر تميمی؟ (مقریزی بی تا، 99)

در عصر پيامبر اسلام اين را زندان می‌ناميدند، در زمان ابو بكر نيز چنين بود، در آن زمان محبس معيّنی برای زندانی كردن مجرم آماده نشده بود. لكن در زمان حكومت عمر كشور گسترش يافت و ملّت افزون شدند، از اينروی عمر در مكه خانه‌ای را از صفوان بن اميه به مبلغ چهار هزار درهم خريداری و آن را زندان قرار داد، و مجرمان را در آنجا حبس می‌كرد.با توجه به اين مسائل است كه علماء در اينكه آيا بايد جای بخصوصی به عنوان زندان وجود داشته باشد يا نه، اختلاف نظر پيدا كرده‌اند و دو دسته شده‌اند. آن دسته كه به عدم لزوم آن قائلند به اين مسأله احتجاج و استناد می‌كنند كه چنين چيزی نه در عصر رسول خدا (ص) وجود داشته و نه در زمان خليفۀ بعد از او.در آن زمان زندانی را در جای خاصی زندانی نمی‌كردند، بلكه او را بازداشت نموده و در هر جا كه شد نگه می‌داشتند، و يا بر او مأمور و نگهبان می‌گماشتند كه اين كار «ترسيم» ناميده می‌شد، و يا اينكه شخص طلبكار غلام خود را بر او می‌گماشت كه از او جدا نشود. اما آن دسته كه به لزوم ايجاد زندان معيّن قائلند، آنان نيز به روش عمر بن‌خطاب استناد كرده‌اند. در زمان شخص رسول خدا (ص)، ابوبكر، عمر، عثمان و علی (ع)، سنت و شيوه بر اين استوار بود، كه كسی را برای دين و قرض زندانی نمی‌كردند، طلبكار را بر او می‌گماشتند. نخستين كسی كه برای دين زندانی كرد، شريح قاضی بود (منتظری 1409، 30: 4).

در كتاب تراتيب الإداريّه آمده است که «امام ابو عبد اللّه فرزند فرج، مولای ابن طلّاع در كتاب أقضية (قضاوتها) گفته: دانشمندان اختلاف دارند در اينكه آيا رسول خدا (ص) و ابو بكر هيچ‌گاه كسی را زندانی كردند يا نه؟ برخی از آنان گفته‌اند رسول خدا (ص) زندان نداشت و هيچ‌گاه كسی را زندان نكرد، اما برخی ديگر گفته‌اند در مدينه متهم ی را به زندان انداخت. اين مطلب را عبد الرّزاق و نسائی در كتاب­هايشان از «بهز بن حكيم» از پدرش و از جدش، روايت كرده‌اند. ابو داود نيز در كتاب خود از بهز بن حكيم اين را نقل كرده است كه جدش گفته: رسول خدا (ص) گروهی از خويشان مرا در رابطه با يك اتهام خون، حبس كرد … در كتاب بدائع السلك قاضی ابن ازرق به نقل از ابن فرحون و او از ابن قيم جوزيه، آورده است: حبس شرعی اين نيست كه آدم را در يك جای تنگ زندانی كنند، بلكه بازداشت شخص و منع او از تصرف می‌باشد، چه در يك خانه باشد و چه در مسجد، و چه آنكه بستانكار را بر او بگمارند، و به همين جهت بود كه پيامبر اسلام (ص) اين نوع زندانی را اسير ناميد» (کتانی بی تا، 295)‌.

درخصوص تاریخچه شکل گیری اول زندان در اسلام اقوال مختلفی وجود دارد . در مسند زيد روايتی از حضرت علی (ع) نقل شده است كه زندانی ساخت و نام آن را «نافع» گذاشت سپس زندان ديگری ساخت و اسم آن را «مخيّس» گذاشت. در كتاب غارات از سابق بربری مثل همين روايت نقل شده و گفته است خود، آن زندان را ديده و شنيده است كه حضرت علی (ع) تكرار می‌كرده است: پس از نافع، مخيّس را ساختم. چنان كه اهل لغت مانند ابن اثير در نهايه، ابن منظور در لسان العرب، فيروزآبادی در قاموس اللغه، زمخشری در فائق و ديگران در مادۀ «خيس» بدين مطلب پرداخته‌اند.سيوطی در كتاب الوسائل الی مسامرة الاوائل ساختن زندان را در اسلام به حضرت علی (ع) نسبت داده است، چنان كه در كتاب تراتيب الاداريه اين مطلب از احمد بن شلبی در اتحاف الرواة بمسلسل القضاة نقل شده است. خفاجی نيز در شفاء الغليل گفته است در زمان حضرت رسول و ابوبكر و عثمان زندان نبود و در اسلام، علی (ع) اوّلين كسی بود كه زندان ساخت و ابن همام در شرح فتح القدير و عطيه مصطفی در نظم الحكم بمصر به همين صورت نقل كرده‌اند، چنان كه ابن حزم در محلّی گفته است: خلافی نيست در اين كه در زمان پيامبر زندان وجود نداشته است. ولی از بعضی ديگر مانند رضوان شافعی در الجنايات المتحده و شوكانی در نيل الاوطار برمی‌آيد كه وجود داشته است (طبسی 1381، 613).

در روایات آمده است که از علی (ع) روايت شده: آن حضرت زندانی ساخت و آن را «نافع» ناميد.سپس تصميم گرفت آن را خراب كند و زندان ديگری بسازدو آن را مخيّس ناميد. آن حضرت رجز می‌خواند و می‌گفت: آيا مرا زيرك و هوشيار نمی‌دانی- كه پس از نافع، مخيّس را ساختم. در حدیثی دیگر از سابق بربری آمده است که گفت: … زندان را من ديدم. آن زندان از نی بود، مردم آن را سوراخ می‌كردند و بيرون می‌آمدند. از اين رو، علی (ع) آن را از گچ و آجر ساخت.سابق گويد: شنيدم كه آن حضرت می‌گفت: آيا مرا زيرك و هوشيار نمی‌دانی كه به جای نافع، مخيّس را ساختم (مجلسی 1410، 420: 34).

ابن اثير گويد در حديث علی(ع) آمده است: آن حضرت زندانی ساخت و نام آن را «مخيّس» گذاشت و گفت: پس از «نافع»، «مخيّس» را ساختم، خانه‌ای محكم و امينی زيرك. نافع، اسم زندانی بوده كه حضرت آن را از نی ساخته بوده است. بعضی از زندانيان از آن فرار می‌كردند پس حضرت اين زندان را از گل‌ولای می‌سازد و «مخيّس» نام می‌گذارد .«مخيّس» را می‌شود مفتوح و يا مكسور خواند. گفته می‌شود: «خاس الشي‌ء» يعنی فاسد شد و تغيير كرد و «تخييس» يعنی به خواری افكندن و انسان در زندان به خواری می‌افتد؛ يعنی ذليل و پست می‌شود. اگر مخيّس به فتح «يا» خوانده شود اسم مكان است؛ يعنی جای خوار كردن و اگر به كسر يا خوانده شود اسم فاعل باب تفعيل است و راجع به معاويه است كه به حسين بن علی نوشت: «إنّي لم أكسك و لم أخسك؛ من تو را ذليل نكردم يا با تو خلف وعده نكردم». (طوسی  1400، 92: 2).

یکی از نویسندگان مصر در خصوص زندان و بازداشتگاه در صدر اسلام بیان می دارد که زندان به گونه‌ای كه اكنون می‌بينی، يعنی متهم در جای تنگی نگهداری شود، نبوده است. در زمان پيامبر و ابو بكر چنين چيزی نبوده، بلكه بدين صورت بوده كه جلوی شخص را می‌گرفتند كه نتواند كاری انجام دهد و يا با ديگران اختلاط داشته باشد. شاكی يا وكيل او، متهم  را در خانه يا مسجدی نگه می‌داشتند و او را رها نمی‌كردند كه اسم اين كار «ترسيم» است و پيامبر دستور داد كه طلبكار ملازم بدهكار باشد و او را رها نكند … امّا اسيران در حظيرۀ مسجد جامع زندانی می‌شدند. وقتی در زمان عمر، رعيت فزونی يافت زندان به وجود آمد كه مجرم در آن زندانی شود و عمر خانه‌ای در مكه از صفوان به مبلغ چهار هزار درهم خريد و آن را زندان قرار داد و مجرمان را در آن زندانی كرد (منتظری 1409، 30 :4).

هرچند که برخی روایات واقوال بیان شده در خصوص زندان بود ولی بانگاهی به این روایات و سخنان      می توان فهمید که در گذشته زندان هم برای زندانیان ساخته شده است و هم برای متهم ین به عبارت دیگر ساختمان زندان و بازداشتگاه یکی بوده است و به صورت امروزی که محل بازداشتگاه متهمین و زندان محکومین از هم مجزاست نبوده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه پيش فروش ساختمان از ديدگاه فقه وحقوق ايران
 • پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق
 • پايان نامه بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه
 • پايان نامه بررسي نقش فقها در پيش‌گيري از دين گريزي‌ جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122