پايان نامه بررسي بازنويسي ها و بازآفريني هاي کليله و دمنه براي کودکان و نوجوانان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي بازنويسي  ها و بازآفريني هاي کليله و دمنه براي کودکان و نوجوانان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 446 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي بازنويسي  ها و بازآفريني هاي کليله و دمنه براي کودکان و نوجوانان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-2- پيشينه پژوهش 3
1-3- هدف پژوهش 6
1-4- اهميت و ضرورت پژوهش 6
1-5-روش پژوهش 7
1 6 سؤالات پژوهش 9
2-1- روشهای خلق آثار 11
2-1-1- خلق بیواسطهی آثار( آفرینش) 11
2-1-2- تصویرگری 11
2-1-3- گزیدهنویسی 12
2-1-4- گردآوری 12
2-1-5- ترجمه 12
2-1-6- ترجمه-بازنویسی 12
2-1-7- بازآفرینی 12
2-1-8- بازنویسی 13
2-1-8-1- بازنویسی توأم با بازآفرینی 13
2-1-8-2- بازنویسی ساده و خلاق 13
2-1-8- 3- سایر انواع بازنویسی 14
2-1-8-3-1- کاستیهای تقسیمبندیها موجود از لحاظ ساختار 15
2-2- قدمت بازنویسی و بازآفرینی در ایران و جهان 17
2-2-1-2 تاريخچهی بازنويسي برای کودک و نوجوان 18
2-2-1-2-1- تاریخچهی بازنويسي ادبيات عامه 18
2-2-1-2-2-تاريخچهی بازنويسي ادبيات كهن براي كودك و نوجوان 19
2-3- كليله و دمنه 20
2-3-1- مخاطبان کلیله و دمنه 22
3-1- جعفر ابراهیمی 25
3-1-1-نقد و بررسی داستان «دزد ساده دل» 25
3-1-1-1- خلاصهی داستان 25
3-1-1-2- تطبیق متن بازنویسی‌ شده با متن اصلی 26
3-1-1-3- روش خلق اثر 26
3-1-1-4- عناصر داستانی 28
3-1-2-نقد و بررسی داستان «زاغ و مار» 32
3-1-2-1- خلاصه‌ی داستان 32
3-1-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 33
3-1-2-3- روش خلق اثر 33
3-1-2-4- عناصر داستانی 34
3-1-3- نقد و بررسی داستان «مرغابی ساده دل» 39
3-1-3-1- خلاصه‌ی داستان 40
3-1-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 40
3-1-3-3- روش خلق اثر 41
3-1-3-4-عناصر داستانی 42
3-1-3-5- ارزيابي 45
3-2- امید پناهیآذر 47
3-2-1- نقد و بررسي«خرگوش زيرك» 48
3-2-1-1-خلاصهی داستان 48
3-2-1-2- تطبیق متن بازنويسي شده با متن اصلي 49
3-2-1-3- روش خلق اثر 49
3-2-1-4-عناصر داستان 50
3-2-2-نقد و بررسي داستان «ديو و دزد گاو» 57
3-2-2-1- خلاصه‌ي داستان 57
3-2-2-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 57
3-2-2-3- روش خلق اثر 58
3-2-2-4-عناصر داستان 58
3-2-3- نقد و بررسي داستان «شير و دوستان حيله‌گر» 63
3-2-3-1- خلاصه‌ي داستان 63
3-2-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 63
3-2-3-3- روش خلق اثر 64
3-2-3-4- عناصر داستان 65
– پيرنگ 65
3-2-4- نقد و بررسي داستان «شيطان دريا و مرغ دريايي» 70
3-2-4-1- خلاصه‌ي داستان 70
3-2-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 70
3-2-4-3- روش خلق اثر 71
3-2-4-4- عناصر داستان 72
3-2-5- نقد و بررسي داستان «كبوتر باهوش» 77
3-2-5-1- خلاصه‌ي داستان 77
3-2-5-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 78
الف. بخشي از متن بازنويسي شده 78
3-2-5-3- روش خلق اثر 78
3-2-5-4- عناصر داستان 79
3-2-6- نقد و بررسي داستان «كلاغ و مار» 83
3-2-6-1- خلاصه‌ي داستان 83
3-2-6-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 83
3-2-6-3- روش خلق اثر 84
3-2-6-4- عناصر داستان 84
3-2-7- نقد و بررسي داستان «مار سخنگو» 89
3-2-7-1- خلاصه‌ي داستان 89
3-2-7-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 90
الف. بخشي از متن بازنويسي شده 90
3-2-7-3- روش خلق اثر 90
3-2-7-4- عناصر داستان 91
3-2-7-5- ارزيابي 95
3-3- بتول سعیدی 99
3-3-1- نقد و بررسي داستان «شكارچي، گراز و شغال» 100
3-3-1-1- خلاصه‌ي داستان 100
3-3-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 101
3-3-1-3- روش خلق اثر 101
3-3-1-4- عناصر داستان 102
3-3-2- نقد و بررسي داستان «خر در پوست شير» 104
3-3-2-1- خلاصه‌ي داستان 104
3-3-2-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 105
3-3-2-3- روش خلق اثر 105
3-3-2-4- عناصر داستان 105
3-3-3- نقد و بررسي داستان «بافنده‌اي به نام منتر» 108
3-3-3-1- خلاصه‌ي داستان 109
3-3-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 109
3-3-3-3- روش خلق اثر 109
3-3-3-4- عناصر داستان 110
3-3-4- نقد و بررسي داستان «مرغاني كه دو كله ويك شكم داشتند» 114
3-3-4-1- خلاصه‌ي داستان 114
3-3-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 114
3-3-4-3- روش خلق اثر 115
3-3-4-4- عناصر داستان 115
3-3-5- نقد و بررسي داستان «مار و مورچه» 117
3-3-5-1- خلاصه‌ي داستان 118
3-3-5-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 118
3-3-5-3- روش خلق اثر 118
3-3-5-4- عناصر داستان 119
3-3-5-5- ارزيابي 121
3-4- مژگان شیخی 125
3-4-1- نقد و بررسي «شير و خرگوش دم سياه» 125
3-4-1-1- خلاصه‌ي داستان 126
3-4-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 126
3-4-1-3- روش خلق اثر 127
3-4-1-4- عناصر داستان 127
3-4-2- نقد و بررسي داستان «ماهي‌خوار حيله‌گر، ماهي‌هاي خوش باور» 132
3-4-2-1- خلاصه‌ي داستان 133
3-4-2-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 133
3-4-2-3- روش خلق اثر 134
3-4-2-4- عناصر داستان 134
3-4-3- نقد و بررسي داستان «چشمه‌اي كه مال ماه بود» 140
3-4-3-1- خلاصه‌ي داستان 140
3-4-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 141
3-4-3-3- روش خلق اثر 141
3-4-3-4- عناصر داستان 142
3-4-4- نقد و بررسي داستان «مرد جهانگرد، مار خط‌خطي» 146
3-4-4-1- خلاصه‌ي داستان 146
3-4-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 147
3-4-4-3- روش خلق اثر 147
3-4-4-4- عناصر داستان 149
3-4-5- نقد و بررسي داستان «خانم كلاغه و مار سياه» 153
3-4-5-1- خلاصه‌ي داستان 154
3-4-5-2-تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلی 154
3-4-5-3- روش خلق اثر 155
3-4-5-4- عناصر داستان 155
3-4-6- نقد و بررسي داستان «موشي كه دختر شد» 159
3-4-6-1- خلاصه‌ي داستان 159
3-4-6-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 160
3-4-6-3- روش خلق اثر 160
3-4-6-4- عناصر داستان 161
3-4-6-5- ارزيابي 167
3-5- محمدحسن شیرازی 171
3-5-1- نقد و بررسي داستان «عاقبت طمع» 172
3-5-1-1- خلاصه‌ي ‌داستان 172
3-5-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 173
3-5-1-3- روش خلق اثر‌ 174
3-5-1-4 عناصر داستان 174
3-5-2- نقد و بررسی داستان «سرانجام نصیحت جاهلان» 178
3-5-2-1- خلاصهی داستان 179
3-5-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 179
3-5-2-3- روش خلق اثر 179
3-5-2-4- عناصر داستان 180
3-5-3- نقد و بررسي داستان «تصميم عجولانه» 183
3-5-3-1- خلاصه‌ي داستان 184
3-5-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 184
3-5-3-3- روش خلق اثر 185
3-5-3-4- عناصر داستان 186
3-5-4- نقد و بررسي داستان «قورباغه غافل» 190
3-5-4-1- خلاصه‌‌ي داستان 191
3-5-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 191
3-5-4-3- روش خلق اثر 192
3-5-4-4- عناصر داستان 193
3-5-4-5- ارزيابي 199
3-6- بدرالسادات عیوقی 204
3-6-1- نقد و بررسی داستان «شاهزاده و پرنده» 204
3-6-1-1- خلاصه‌ی داستان 204
3-6-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 205
3-6-1-3- روش خلق اثر 206
3-6-1-4-عناصر داستان 206
3-6-2- نقد و بررسی داستان «شاهزاده و یارانش» 211
3-6-2-1- خلاصه‌ی داستان 212
3-6-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 212
3-6-2-3- روش خلق اثر 213
3-6-2-4- عناصر داستان 213
3-6-3- نقد و بررسی داستان «ماده شیر و فرزندش» 219
3-6-3-1- خلاصه‌ی داستان 219
3-6-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 219
3-6-3-3- روش خلق اثر 220
3-6-3-4- عناصر داستان 221
3-6-4- نقد و بررسی داستان «موش و گربه» 226
3-6-4-1- خلاصه‌ی داستان 226
3-6-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 226
3-6-4-3- روش خلق اثر 227
3-6-4-4- عناصر داستان 228
3-6-4-5- ارزيابي 231
3-7- بهزاد قلانی 235
3-7-1- نقد و بررسي داستان «قورباغه دانا» 236
3-7-1-1- خلاصه‌ي داستان 236
3-7-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 237
3-7-1-3- روش خلق اثر 237
3-7-1-4- عناصر داستان 238
3-7-2- نقد و بررسی داستان «دختر پادشاه و حکیم ماهر» 243
3-7-2-1- خلاصهی داستان 243
3-7-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 243
3-7-2-3- روش خلق اثر 244
3-7-2-4- عناصر داستان 245
3-7-3- نقد و بررسی داستان «بازرگان و مرد امانت‌دار» 250
3-7-3-1- خلاصهی داستان 251
3-7-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 251
3-7-3-3- روش خلق اثر 252
3-7-3-4- عناصر داستان 252
3-7-4- نقد و بررسی داستان «دزد نادان و مرد ثروتمند» 257
3-7-4-1- خلاصهی داستان 258
3-7-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 258
3-7-4-3- روش خلق اثر 259
3-7-4-4- عناصر داستان 259
3-7-5- نقد و بررسی داستان «دوستان مهربان» 264
3-7-5-1- خلاصهی داستان 264
3-7-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 264
3-7-5-3- روش خلق اثر 266
3-7-5-4- عناصر داستان 267
3-7-6- نقد و بررسي داستان «گربه ناقلا» 271
3-7-6-1- خلاصه‌ي داستان 271
3-7-6-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 272
3-7-6-3- روش خلق اثر 273
3-7-6-4- عناصر داستان 273
3-7-7- نقد و بررسي داستان « مرد نادان و گوسفند بيچاره» 278
3-7-7-1- خلاصه‌ي داستان 278
3-7-7-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 278
3-7-7-3- روش خلق اثر 279
3-7-7-4- عناصر داستان 279
3-7-7-5- ارزيابي 283
3-8- ناصر کشاورز 287
3-8-1- نقد و بررسي داستان «لاك‌پشت و دام آهو» 288
3-8-1-1- خلاصه‌ي داستان 288
3-8-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 288
3-8-1-3- روش خلق اثر 290
3-8-1-4- عناصر داستان 291
3-8-2- نقد و بررسي داستان «جنگ لك‌لك و خرچنگ» 296
3-8-2-1- خلاصه‌ي داستان 297
3-8-2-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 297
3-8-2-3- روش خلق اثر 299
3-8-2-4- عناصر داستان 300
3-8-3- نقد و بررسي داستان «كلاغي و كلاغي بود» 309
3-8-3-1- خلاصه‌ي داستان 309
3-8-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 309
3-8-3-3- روش خلق اثر 311
3-8-3-4- عناصر داستان 312
3-8-3-5-ارزيابي 321
3-9- مجید گلمحمدی 327
3-9-1- نقد و بررسی داستان «تيرانداز و ماده شير» 327
3-9-1-1- خلاصهی داستان 328
3-9-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 328
3-9-1-3- روش خلق اثر 329
3-9-1-4- عناصر داستان 329
3-9-2- نقد و بررسی داستان «پادشاه و فنزه» 334
3-9-2-1- خلاصهی داستان 334
3-9-2-2-تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 334
3-9-2-3- روش خلق اثر 336
3-9-2-4- عناصر داستان 336
3-9-3- نقد و بررسی داستان «زاهد و راسو» 341
3-9-3-1- خلاصهی داستان 342
3-9-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 342
3-9-3-3- روش خلق اثر 343
3-9-3-4- عناصر داستان 344
3-9-4- نقد و بررسی داستان «زاهد و مهمان او» 348
3-9-4-1- خلاصهی داستان 348
3-9-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 349
3-9-4-3- روش خلق اثر 350
3-9-4-4- عناصر داستان 350
3-9-5- نقد و بررسی داستان «شیر و شغال» 353
3-9-5-1- خلاصهی داستان 353
3-9-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 354
3-9-5-3- روش خلق اثر 355
3-9-5-4- عناصر داستان 355
3-9-5-5- ارزيابي 362
3-10- اسماعیل هنرمندنیا 366
3-10-1- نقد و بررسی داستان «آرزوی کبوتر چاهی» 367
3-10-1- 1- خلاصهی داستان 367
3-10-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 367
3-10-1-3- روش خلق اثر 368
3-10-1-4-عناصر داستان 369
3-10-2- نقد و بررسی داستان «الاغ نادان» 373
3-10-2-1- خلاصه‌ي داستان 374
3-10-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی 374
3-10-2-3- روش خلق اثر 375
3-10-2-4- عناصر داستان 376
3-10-3- نقد و بررسي داستان «جغد و كلاغ» 382
3-10-3-1- خلاصه‌ي داستان 382
3-10-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 382
3-10-3-3- روش خلق اثر 383
3-10-3-4- عناصر داستان 384
3-10-4- نقد و بررسي داستان «كليله و دمنه» 388
3-10-4-1- خلاصه‌ي داستان 388
3-10-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 389
3-10-4-3- روش خلق اثر 390
3-10-4-4- عناصر داستان 391
3-10-5- نقد و بررسی داستان «لاك‌پشت پرنده» 396
3-10-5-1- خلاصه ی داستان 396
3-10-5-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 397
3-10-5-3- روش خلق اثر 397
3-10-5-4- عناصر داستان 398
3-10-6- نقد و بررسی داستان «ميمون و لاك‌پشت» 401
3-10-6-1- خلاصهی داستان 401
3-10-6-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي 402
3-10-6-3- روش خلق اثر 402
3-10-6-4- عناصر داستان 403
3-10-6-5- ارزیابی 408
4-1 عناصر داستانی 413
4-2- مقایسهی نویسندگان در ردههای سنی مختلف 415
4-3- تصوير و ساير اجزاي تكميلي 418
4-4- روش پرداخت آثار 419
4-5- سهم گروههای سنی مختلف از بازنوشتهها 422
4-6- بررسی قالب بازنوشتهها 423

فهرست منابع و ماخذ

ابراهیمی، جعفر (1384). زاغ و مار، از مجموعه‌ی قصه‌های کهن پارسی برای کودکان. تهران: وزارت آموزش و پرورش، مؤسسه‌ی فرهنگی منادی تربیت.

پاپور، جعفر (1387). «روش بازنویسی، بازنویسی توأم با بازنویسی». روشنان. دفتر هفتم

_______ (1380الف). شیخ در بوته. تهران: نشر اشراقیه.

______ (1376و1375)« هنر نمایش و بازآفرینی. چیست». سال چهاردهم. شماره­ی 6 و7.

_______ (1377و1376). «ساخت در بازنویسی رومیو و مجنون». چیستا. سال پانزدهم .شماره 6 و 7 . اسفند و فروردين.

_______ (1379). «سیری در بازنویسی­های معاصر از ادب کهن- 1(شاهنامه)». کتاب ماه کودک و نوجوان. سال چهارم.آذر ماه.

________ (1380ب). «بررسی چند دهه بازنویسی از مثنوی». کتاب ماه کودک و نوجوان. اردیبهشت­ماه.

پناهي‌آذر، اميد (1387الف). خرگوش زيرك. تهران: خانه هنر.

ــــــــــــ (1387ب). ديو و دزد گاو. تهران: خانه هنر.

ــــــــــــ (1387ج). شير و دوستان حيله‌گر. تهران: خانه هنر.

ــــــــــــ (1387د). شيطان دريا و مرغ دريايي. تهران: خانه هنر.

ــــــــــــ (1387ه). كبوتر باهوش. تهران: خانه هنر.

ــــــــــــ (1387و). كلاغ و مار. تهران: خانه هنر.

ــــــــــــ (1387ز). مار سخنگو. تهران: خانه هنر.

توزنده­جانی، جعفر (1387). «بازآفرینی، خلق اثر جدید یا حفظ اثر کهن؟». روشنان. دفتر هفتم.

جمالی، فروغ­الزمان (1387). «توضیح چند نکته در مورد بازنویسی و بازآفرینی». روشنان. دفتر هفتم.

سعيدي، بتول (1385). 101 قصه‌ي كليله و دمنه. تهران: شركت توسعه كتابخانه‌هاي ايران.

سنجری، جمیله (1387). «روش­های خلق و تولید آثار ادبی». روشنان. دفتر هفتم.

شرما، ویشنو (1363). پنچاکیانه. ترجمه، مصطفی خالقداد هاشمی عباسی. تصحیح، جلال نایینی. تهران: انتشارات اقبال.

شيخي، مژگان (1389). قصه‌هاي تصويري از كليله و دمنه. تهران: قدياني.

شيرازي، محمدحسن (1389).  قصه‌هاي كليله و دمنه. تهران: پيام محراب.

عیوقی، بدرالسادات (1386). شاهزاده و پرنده، برگزیده داستان­های کهن فارسی از کلیله و دمنه برای نوجوانان. کرج: عیوقی.

قلانی، بهزاد (1388الف).  بازرگان و مرد امانت‌دار. تهران: را قم.

______ (1388ب). دختر پادشاه و حکیم ماهر. تهران: راقم.

______ (1388ج). دزد نادان و مرد ثروتمند. تهران: راقم.

_______ (1388د). دوستان مهربان.  تهران: راقم.

_______ (1388ه). قورباغه دانا. تهران: راقم.

________ (1388و). مرد نادان و گوسفند بيچاره. تهران: راقم.

_______ (1388ز).گربه ناقلا. تهران: راقم.

كشاورز، ناصر (1384الف). جنگ لك‌لك و خرچنگ. تهران: افق.

_______ (1384ب). كلاغي و كلاغي بود. تهران: افق.

_______  (1384ج). لاك‌پشت و دام آهو. تهران: افق.

گل‌محمدي، مجيد (1389). كليله و دمنه. تهران: آواي سورنا. محجوب، محمد جعفر(1336). درباره­ی کلیله و دمنه. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.

محمدی، محمد­هادی و ­زهره قایینی (1386). تاریخ ادبیات کودکان ایران. تهران: چیستا.

محجوب، محمد جعفر(1336). درباره­ی کلیله و دمنه. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.

مستور، مصطفی(1379). مبانی داستان کوتاه. تهران: نشر مرکز.

منشی، ابوالمعالی نصرالله (1377). ترجمه­ی کلیله ودمنه. به تصحیح مجتبی مینوی طهرانی.تهران: امیر کبیر.

میرصادقی، جمال(1376). عناصر داستان. تهران: انتشارات سخن.

هاشمی­نسب، صدیقه (1371). کودکان و ادبیات رسمی ایران. بررسی جنبه­های مختلف بازنویسی ادبیات کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان. تهران: سروش.

هنرمندنیا، اسماعیل (1386الف). الاغ نادان. قزوین: سایه گستر.

_______ (1386ب). جغد و كلاغ. قزوين: سايه‌گستر.

______ (1386ج). كليله و دمنه. قزوين: سايه‌گستر.

______ (1387الف). آرزوی کبوتر چاهی. قزوین: سایه­گستر.

______ (1387ب). لاك‌پشت پرنده. قزوین: سایه­گستر.

______ (1387ج). ميمون و لاك‌پشت. قزوین: سایه­گستر.

چکیده

بازنویسی و بازآفرینی که در چند دهه­ی اخیر مورد توجه­ی نویسندگان قرار گرفته است، راهی است در جهت آشنایی کودک و نوجوان با منابع غنی و کتاب­های ادبی و اخلاقی کهن. در این میان کلیله و دمنه به دلیل دربرداشتن
آموزه­های اخلاقی، تمثیلی بودن و حضور شخصیت­های حیوانی، بارها از سوی نویسندگان گوناگون بازنویسی شده است.

به دلیل اهمیت بازنویسی و بازآفرینی در رشد و شکوفایی استعدادهای کودک و نوجوان، در این پژوهش که به روش کتاب­خانه­ای و توصیفی و تحلیلی فراهم آمده است، پنجاه بازنوشته­ی کلیله و دمنه از ده نویسنده در سال­های 1384 تا 1389گزینش شد و شیوه­ی پرداخت و عناصرداستانی به کار رفته در آن  بررسی و با متن اصلی مقایسه شد.

پژوهش نشان داد بازنویسی چنان که باید مسیر تکاملی خویش را نپیموده است. بیشتر آثار به روش ساده نگارش یافته و بسامد بازنویسی خلاق و به ویژه بازآفرینی در این دوره اندک است. نویسندگان نیز برای خلاق کردن داستان­ها به اندک تغییری در ساختار آن بسنده کرده­اند. به طوری­که خلاقیت آثار مژگان شیخی، جعفر ابراهیمی، امید پناهی­آذر و محمدحسن شیرازی بیشتر در زمینه­ی شخصیت­پردازی درست نمایان می­شود. کشاورز و شیرازی با کاربرد درست و متناسب زبان، بیشترین تأثیر را بر مخاطبان خود می­نهند؛ به خصوص کشاورز که قالب شعر را برای معرفی متن کهن برگزیده است. بی دقتی در کاربرد زبان و سبک سست نویسندگی در کنار بی­توجهی نسبت به عواطف کودک و هم­چنین گزینش آثاری به دور از ارزش محتوایی، برخی از نویسندگان و از جمله بتول سعیدی را در زمره­ی بازنویسان ناموفق قرار داده است.

فصل اول

مقدمه

هر چند مدت زمان بسياري از پيدايش ادبيات كودك و نوجوان نمي‌گذرد، اما در همين دوره­ي محدود نيز نويسندگان با عزمي استوار تلاش كردند در انواع مختلف ادبي از جمله، داستان، شعر، نمايش‌نامه و …. رسالت خود را نسبت به اين گروه به انجام رسانند.

عده‌اي از اين نويسندگان بر آن بودند تا آثارشان علاوه ‌بر داشتن وجهه­ی ‌ادبي و هنري، ميراث گران‌بهاي كهن را نيز به كودك انتقال دهد؛ گنجينه‌هايي كه در طول تاريخ، نسل به نسل منتقل گشته و به نوعي جزء مفاخر ملي و فرهنگي اين سرزمين محسوب مي‌شوند، اما به دلايل مختلف و از جمله سبك مصنوع و دشوار، كودكان و نوجوانان از آن بي‌بهره‌اند.

بازنويسي و ساده‌نويسي حلقه‌ي اتصال زنجيره‌ي ادب كهن با نسل امروزي و زمينه‌ساز انس و ارتباط كودك با شاهكارهاي ادبي گذشته است.

مهدي آذريزدي از جمله پيشگامان نهضت بازنويسي براي كودكان است كه موفقيتش در اين راه، او را الگوي ساير نويسندگان قرار مي‌دهد تا هر يك به نوعي در اين زمينه دست به هنرنمايي زنند. در سال‌هاي اخير بسياري از متون برجسته و اخلاقي كهن از جمله شاهنامه، مرزبان‌نامه، بوستان و گلستان سعدي و … به بركت بازنويسي در اختيار كودكان و نوجوانان قرار گرفته است.

«پيش از آن، كودكان بايد شاهنامه، گلستان يا بوستان را همان‌گونه كه نوشته شده بود، مي‌خواندند. هدف، تنها خواندن بود، نه فهميدن. اما هنگامي كه به گنجايش شناختي كودك و نوجوان توجه شد، اين پرسش براي دست‌اندركاران ادبيات كودكان پيش آمد كه آيا كودكان مي‌توانند متن‌هاي دشوار ادبيات كهن را بفهمند؟ هدف اين بود كه آنان با اين آثار آشنايي يابند، نه اين كه به اجبار و بدون منطق روشن آن­ها را بخوانند. اين مرحله در فرآيند شكل‌گيري بازنويسي براي كودكان از اهميت بسيار برخوردار بود». (محمدي و قاييني، 1382: 6/455).

كليله و دمنه نيز گنجينه‌اي است غني و پربار كه علاوه بر مفاهيم اخلاقي و آموزنده، به دليل تمثيلي بودن و بيان سرگذشت حيوانات كه مورد علاقه‌ي كودكان است، توجه‌ هر نويسنده‌اي را كه در حيطه‌ي ادبيات كودك فعاليت دارد، به خود جلب مي‌كند.

اين پژوهش به بررسي 50 بازنوشته­ ی کلیله و دمنه از 10 نويسنده برگزيده پرداخته و شيوه‌هاي خلق و عناصر داستاني آن را نسبت به متن كهن بررسي كرده است.

 1-2- پيشينه‌ پژوهش

درباره­ی بازآفريني و بازنويسي متون كهن براي كودكان و نوجوانان، چندين مقاله و كتاب به چاپ ‌ رسيده است كه به آن اشاره مي­شود:

هاشمی­نسب، صدیقه (1371). کودکان و ادبیات رسمی ایران. بررسی جنبه­های مختلف بازنویسی ادبیات کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان. تهران: سروش.

در اين كتاب نويسنده بعد از معرفي انواع شيوه­هاي پرداخت آثار (بازنويسي، بازآفريني و ….)، آثار ‌ نويسندگاني را كه در زمينه­ی كودك و نوجوان به بازنويسي پرداخته­اند، مورد نقد و بررسي قرار داده و ‌ نقاط ضعف و قوت آن­ها را بازنموده است.

پایور، جعفر(1379). «سیری در بازنویسی­های معاصر از ادب کهن- 1(شاهنامه)». کتاب ماه کودک و نوجوان. سال چهارم. آذر ماه.

در اين مقاله نويسنده بعد از تعاريفي از بازنويسي و بازآفريني، به ضرورت توجه به بازنويسي خلاق اشاره كرده و نمونه‌هايي از بازنويسي‌هاي شاهنامه‌ را با ذكر مواردي از بازنوشته‌هاي نادرست نام مي‌برد.

پيكره و پيام در ادبيات جلال‌الدين كزازي، تهران، ويژه‌نامه‌ي نخستين جشنواره‌ي كتاب كودك و نوجوان، 1379.

اين پژوهش بيشتر به ساختار اثر پرداخته و تفاوت ادبيات كودك و بزرگسال را بيان داشته است. از نظر نويسنده هر اثري دو كاربرد واژگاني و زيباشناختي دارد، اما ساختار زباني مورد اهميت است.

متون كهن مقدس نيستند، ميزگرد پژوهش‌نامه‌ي ادبيات كودك و نوجوان، تهران، نشر افق، 1380.

اين پژوهش مربوط به ميزگردي است كه توسط ابراهيم اقليدي، محمد شريعتي و شهرام رجب‌زاده، برگزار شد و در آن بحث پيرامون اهميت بازنويسي متون كهن شكل گرفت و نتيجه‌ي اين مباحث اهميت در نظر داشتن اصول بازنويسي و از جمله اهميت فرم و ساختار و محتوا شد.

پايور، جعفر(1380). شیخ در بوته. تهران: نشر اشراقیه.

در اين كتاب نويسنده بعد از بيان شيوه‌هاي مختلف توليد آثار، از روش بازنويسي و بازآفريني نام برده و سپس با بيان انواع روش‌هاي بازنويسي، از هر يك شاهد مثالي آورده آن را توضيح مي‌دهد. هر چند مورد اشاره‌ي پايور بازنويسي‌هاي كودك و نوجوان نيست، اما اثر او براي بازنويسان در اين رده‌ي سني مفيد و راه‌گشا است.

كريم‌زاد، مريم. (1384). تاثير شاهنامه بر ادبيات كودكان (بررسي بازنويسي‌ها و بازآفريني‌هاي شاهنامه براي كودكان و نوجوانان).

اين پایان­نامه در پنچ فصل نوشته شده است كه در آن، پس از طرح مبادي تحقيق در فصل نخست، به مسأله حضور داستان­هاي شاهنامه در ميان مردم و پيشينه‌ي آن در فصل دوم پرداخته است. در فصل سوم تاريخچه، در فصل چهارم تعاريف بازنويسي و بازآفريني و معرفي تعدادي از آثار و در فصل آخر، با ارائه‌ي نموداري، شيوه‌ي بازنويسي از شاهنامه براي كودكان از آغاز تا سال 1383 مشخص گرديده است.

سنجري، جميله (1384). «نقد و بررسي آثار بازنويسي شده از شاهنامه، كليله و دمنه، مرزبا‌ن‌نامه، منطق‌الطير، مثنوي و گلستان براي كودكان و نوجوانان».

پژوهش‌گر در اين اثر با انتخاب حكاياتي از متون ياد شده، آن­ها را مورد تحليل قرار داده و به اين سوال پاسخ گفته است كه آيا اين بازنويسي­ها با مهارت و موفقيت ارائه شده است يا خير.

اخوت، فرزانه (1386). «نگاهي بر بازنويسي‌هاي مثنوي براي كودكان و نوجوانان».

در اين مقاله نويسنده بعد از بيان اهميت مثنوي، ضرورت بازنويسي از متون كهن را بيان داشته است. از نظر او بازنويسي بايد به گونه‌اي شكل گيرد كه به روح و پيام اثر اصلي خدشه‌اي وارد نشود.

سنجري، جميله (1386). «مولانا و روش‌هاي خلق و توليد مجدد آثار او».

در اين پژوهش نويسنده به تعريف بازنويسي و بيان انواع آن پرداخته است.

پايور، جعفر(1380). «بررسی چند دهه بازنویسی از مثنوی». کتاب ماه کودک و نوجوان. اردیبهشت­ماه.

در اين مقاله پایور به اهميت مثنوي و نقش آن در تربيت پرداخته و سپس بيان مي‌دارد كه بازنويسي مثنوي نيازمند مهارت والايي است تا به روح نوشته‌ي اصلي خدشه‌اي وارد نشود. نويسنده‌ نمونه‌اي از حكايات بازنوشته از مثنوي را نيز مورد نقد و بررسي قرار داده است.

پاپور، جعفر (1387). «روش بازنویسی، بازنویسی توأم با بازنویسی». روشنان. دفتر هفتم.

در اين مقاله نويسنده به تعريف و بيان انواع بازنويسي پرداخته و سپس براي هر يك نمونه‌هايي را نقل مي‌كند. این پژوهش نیز هرچند به طور اختصاصی به بررسی بازنویسی­های مربوط به کودک و نوجوان نپرداخته است، اما شیوه­ی پرداخت آثار را برای نویسندگان این رده­های سنی معرفی کرده است.

جمالي، فروغ‌الزمان (1387). «توضيح چند نكته درمورد بازنويسي و بازآفريني». روشنان. دفتر هفتم.

در اين مقاله نويسنده 44 بازنوشته از متون كهن را مورد نقد و بررسي قرار داده و بعد از مشخص شدن روش آفرينش اين بازنوشته‌ها، آن­ها را با معيارهاي همان روش از جنبه‌هاي مخاطب‌شناسي، ساختاري و ارتباط متن و تصوير مورد مطالعه قرار داده است.

سنجري، جميله (1387). « روش‌هاي خلق و توليد آثار ادبي ». روشنان. دفتر هفتم.

نويسنده بعد از بيان انواع روش‌هاي توليد آثار ادبي، هر كدام را تعريف كرده و براي آن شاهد مثالي نقل مي‌كند. او روش گردآوري و تصويرگري را براي كوكان مفيد و سودمند مي‌داند.

جلالي، مريم (1389). «شاهنامه در ادبيات كودك و نوجوان».

در اين رساله تمام آثار بازنويسي شده از شاهنامه از سال 1320 تا كنون از لحاظ ساختاري، محتوايي و … بررسي شده است.

صفري، جهانگير، مسعود رحيمي و سجاد نجفي بهزادي (1390). «نگاهي بر عناصر داستان در بازنويسي كتاب «قصه‌هاي شيرين كليله و دمنه براي نوجوانان».

اين مقاله نخست اهميت كتاب كليله و دمنه را برشمرده و سپس به بررسي و مقايسه متن بازنويسي شده به لحاظ اصول مهم داستاني (پيرنگ، شخصيت‌پردازي، درون‌مايه و …) با متن كهن پرداخته است.

1-3- هدف پژوهش

اين پژوهش كه در پرتو آن آثار ده بازنویس مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، می­تواند الگویي براي نويسندگان ادبيات كودك و نوجوان باشد، زيرا در اين پژوهش از يك طرف آثار هر نويسنده به تنهايي بررسي و نقاط ضعف و قوت، شیوه­ی پرداخت و گزینش و هم­چنین تصویرسازی آن نمايان شده و از ديگر سو در يك تحليل جامع، آثار تمامي نويسندگان مقايسه و در نتيجه بهترين بازنويس انتخاب شده است. حال پي بردن به علل و رمز موفقيت بازنويس برگزيده كه قسمتي از اين پژوهش به آن پرداخته است، راهي است هموار كه دوست‌داران كار در زمينه‌ي ادبيات كودك با پيمودن آن مي‌توانند رسالت خود را نسبت به اين گروه به انجام رسانده آثار ارزنده‌اي را كه از همه لحاظ با نيازهاي آن­ها مطابق است، فراهم آورند. بررسي عناصر داستاني در آثار بازنوشته، شناخت تغييراتي كه در اين عناصر نسبت به متن كهن ايجاد شده و در نهايت تحليل اين مطلب كه آيا شيوه‌ي جديد داستان‌پردازي بازنويس به جا و متناسب با فهم و روحيه‌ي كودك و نوجوان بوده است، از ديگر اهدافي است كه اين پژوهش به آن پرداخته است.

1-4- اهميت و ضرورت پژوهش

گستردگي  و گيرايي منابع ادبيات رسمي و عاميانه كه موضوعات متنوع عاشقانه، اخلاقي، حماسي، ديني و تاريخي را در خود گنجانده است، آن­ها را براي كودكان و نوجوانان شايسته‌ي بازنويسي قرار داده‌است، به طوري كه «سنجش بين آثار نگارشي و آثار گردآوري شده و بازنويسي نشان مي‌دهد كه بار تاثيرگذاري بخش گرد‌آوري شده در گستره ادبيات رسمي و ادبيات و فرهنگ عاميانه، سنگين‌تر از بخش نگارشي بوده ‌است. به سخن ديگر بايد گفت راه ‌گذار از ادبيات نو كودكان، با اين گردآوري‌ها و بازنويسي‌ها هموارتر شد.» (محمدی و قایینی، 1386: 6/428)

با توجه به تاثير انكارناپذير ادبيات بر رشد و شكوفايي استعدادهاي كودك، امروزه بسياري از متون برجسته‌ي كهن به شيوه‌ي ساده‌نويسي، بازنويسي و بازآفريني براي آن­ها ساده و قابل‌فهم شده است.

كليله و دمنه نيز گنجينه‌اي است گران‌بها كه مفاهيم اخلاقي، سبك تمثيلي آن و حضور  حيوانات و بیان سرگذشت آن­ها در قصه­های آن، انگيزه‌اي شد تا از طريق بازنويسي براي كودكان و نوجوانان ساده ‌شود.

اما اين مطلب كه آيا در اين بازنويسي‌ها، عواطف، روحيه و نيازهاي اين گروه در نظر گرفته شده و آيا خود بازنويس توانسته است، متن كهن را به خوبي انتقال دهد، امري ضروري است كه اين پژوهش به آن پرداخته است.

به عبارتی«زبان و ادب پرصلابت است و كودك و نوجوان لطيف، چگونه بايد آشنا كرد شيشه و سنگ را تا يكي نشكند و ديگري نيز ناشناخته نماند و در اثر برخوردهای نابه‌جاي پياپي، هر يك از هويت خود خارج نشود.» (هاشمي‌نسب، 1371: 1).

1-5-روش پژوهش

روش پژوهش كتابخانه­اي و از نوع توصيفي- تحليلي است.

ابتدا فهرست تمامي منابع از طريق مراجعه به پايگاه‌هاي معتبر الكترونيك، مركز اسناد و كتاب‌خانه ملي فراهم و سپس براي گردآوري آن اقدام شد. اما پيش از آن، از يك طرف با مشاهده فهرست طولانی منابع و از ديگر سو به دليل گستردگي كار كه علاوه بر پرداختن به روش خلق آثار، كاربرد عناصر داستاني و مقايسه‌ي آن با متن اصلي را نيز دربرداشت، عزم بر آن قرار گرفت كه اين پژوهش در دو پایان­نامه انجام پذيرد. در نتيجه قسمت نخست آن به سال‌هاي 1383-1362 اختصاص يافت و در دوره دوم نيز آثار نويسندگان سال‌هاي 1389-1384 مورد بررسي قرار گرفت. سهم عمده‌ي منابع، با مراجعه به انتشارات آن و قسمتي از آن نيز از طريق ارتباط با مولفان آثار به دست آمد. اين در حالي است كه تلاش‌هاي اوليه براي جمع‌آوري منابع از طريق مراجعه به كتاب‌فروشي و كتاب‌خانه‌هاي مختلف، راه به جايي نبرد. بعد از اين مرحله نيز تعدادي از آثار نويسندگان، حذف و از دايره‌ي پژوهش خارج شد، زيرا به طور معمول شيوه‌ي بازنويسي بعضي از مولفان در تمامي آثار يك دست و مشابه است؛ به عنوان مثال گل محمدي، سعيدي و عيوقي در نگارش كتاب‌هاي خويش، روش ‌واحدي را در پيش مي‌گيرند. از اين رو يك اثر نويسنده، نماينده­ی ساير آثار و نشان‌دهنده‌ي سبك و روش او است و به همين دليل به جاي تمامي آثار مولف به 5 يا 7 مورد اكتفا شد. از طرفي به جاي پرداختن به آثار مختلف يك نويسنده، سعي شد آثار ساير نويسندگان مورد بررسي قرار گيرد تا علاوه‌بر افزايش ارزش كيفي پژوهش، امكان مقايسه‌ي بازنوشته‌ها و در نتيجه انتخاب بهترين بازنويس فراهم شود.

بايد توجه داشت كه حذف اين منابع، نه تنها خللي در پژوهش ايجاد نكرد؛ بلكه زمينه‌ساز شد تا بر ارزش كيفي كار افزوده شود. پایان­نامه‌ي حاضر به دوره‌ي دوم (1389-1384) اختصاص دارد و حدود پنجاه بازنوشته از ده نويسنده معتبر را از ديدگاه شيوه‌ي بازنويسي، كاربرد عناصر داستاني و مقايسه‌ي آن با متن كهن، مورد نقد و بررسي قرار داده است.

اين پژوهش در چهار فصل فراهم آمده است. فصل اول شامل مقدمه، تعريفي كلي از موضوع تحقيق، پيشينه، هدف، اهميت و روش پژوهش است. مباني نظري و مباحثي درباره‌ي بازنويسي و بازآفريني متون كهن، فصل دوم را به خود اختصاص داده است. در سومين فصل كه در واقع پيكره‌ي اصلي پژوهش است، آثار بازنوشته ده نويسنده از حكايات كليله و دمنه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است و سرانجام در آخرين فصل، نتايج و  يافته‌هاي پژوهش ارائه شده است. طرح نظرياتي در جهت بهبود شيوه‌ي پژوهش در اين موضوع مبحثي است كه در پايان همين فصل به آن اشاره شده است.

1‑6‑ سؤالات پژوهش

1- عناصر داستانی (شخصیت­پردازی، پیرنگ، موقعیت و موضوع) درآثار اقتباسی مورد نظر، چگونه پرداخت شده است؟

2- موفقیت یا عدم­ موفقیت نویسندگان در بازنویسی، بازآفرینی، اقتباس و ساده­نویسی، تا چه اندازه بوده است؟

3- این آثار براساس چه آموزه­ای بازخوانی شده­اند (سیاسی، اخلاقی، مذهبی و…)؟

4- چه­ مقدار ازآثار اقتباس­شده از کلیله و دمنه برای گروه سنی کودکان و چه­ مقداری برای گروه سنی نوجوانان منتشر شده است؟ چه نسبتی ازاین آثار در قالب شعر، چه نسبتی در قالب داستان و چه نسبتی در قالب نمایشنامه قرار می گیرد؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122