پايان نامه بررسي تأثير رياضيات بر مهارت هاي زندگي از نگاه انديشمندان رياضيدان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تأثير رياضيات بر مهارت هاي زندگي از نگاه انديشمندان رياضيدان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تأثير رياضيات بر مهارت هاي زندگي از نگاه انديشمندان رياضيدان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. بیان مسأله 4
1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-3. سؤالات تحقیق 6
1-4. فرضیه‌های تحقیق 6
1-5. اهداف تحقیق 6
1-5-1. اهداف علمی 6
1-5-2. اهداف کاربردی 7
1-6. روش تحقیق 7
1-7. محدودیت‌های تحقیق 7

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1. ادبیات تحقیق 9
2-1-1. مهارت تفکر 9
2-1-2. مهارت حل مسأله 11
2-1-3. مهارت تصمیم‌گیری 11
2-2. پیشینه و سوابق تحقیق 12

فصل سوم: تاثير رياضيات بر مهارت‌هاي زندگي
3-1. واژه ریاضیات 15
3-2. اهمیت ریاضیات در زندگی بشر 16

3-3. در باب ریاضیات و واقعیت 17
3-4. ریاضیات بستری مناسب جهت تقویت مهارت تفکر نقادانه 18
3-4-1. تفکر نقادانه 19
3-4-2. استدلال 20
3-4-3. اثبات 21
3-4-4. قلمرو پیش از اثبات 21
3-4-5. نظرات پیاژه و اینهلدر پیرامون توسعه مهارت استدلال هندسی در دانش‌آموزان 23
3-4-6. نتیجه‌گیری از بحث ریاضیات 23
3-5. تفکر خلاق 23
3-5-1. ارزیابی تفکر خلاق 25
3-5-2. آزمون نقاشی 25
3-6. الکساندر یاکو وله ویچ خین چین 26
3-6-1. پرورش اندیشه 27
3-6-1-1. درستی تفکر 27
3-6-1-1-1. مبارزه علیه تعمیم‌های غیر قانونی 29
3-6-1-1-2. مبارزه علیه شبیه سازی‌های بی پایه 30
3-6-1-1-3. مبارزه به خاطر تفکیک کامل 31
3-6-1-1-4. مبارزه به خاطر کمال و استواری طبقه بندی‌ها 32
3-6-1-2. اسلوب تفکر 34
3-6-2. جنبه‌های اخلاقی و تربیت میهن دوستی 39
3-6-2-1. درست کاری و حق گویی 39
3-6-2-2. پایداری و مردانگی 41
3-6-2-3. تربیت میهن دوستی 42
3-7. افلاطون 43
3-8. روبن هرش 47
3-9. ابوزید عبدالرحمن بن محمدبن خلدون حضرمی 51
3-10. آیت اله حسن حسن زاده آملی 51
3-11. آیت اله عبداله جوادی آملی 53
3-12. استاد داوود صمدی آملی 54
3-13. گاد فری هرولد هاردی 54
3-14. رنه دکارت 55
3-15. جان دیویی 56
3-16. و. ف. کانل 56
3-17. اریک تمپل بل 57
3-18. ادوارد لی ثوراندایک 58
3-19. وینچ 59
3-20. بنجامین بلوم 59
3-21. فیثاغورس 59
3-22. اقلیدوس اسکندرانی 60
3-23. دزموند برومز 60
3-24. تئونی پاپاس 60
3-25. مارکوس اورلیوس آگوستینوس 60
3-26. یوهان فردریش هربارت 61
3-27. رابرت مینارد هوچینز 61
3-28. جان لاک 61
3-29. ژآن‌هانری پستالوزی 62
3-30. هربرت اسپنسر 62
3-31. باروخ اسپینوزا 62
3-32. گود فرید ویلهم فون لایب نیتز 63
3-33. ایسیدور آگوست ماری فرانسیس خاویر کنت 63
3-34. رابانوس موروس 63
3-35. کی روف 64
3-36. لوبوویه دو فونتنل 64
3-37. فردریک مایر 64
3-38. جان درایدن 65
3-39. رولف والدو امرسن 65
3-40. فیلیکس کلاین 65
3-41. پیر دو فرما 65

3-42. آگوستوس دي مورگان 65
3-43. آنه ماری شیمل 65
3-44. جرالد ال. گوتک 66
3-45. برتراند آرتور ویلیام راسل 66
3-46. سر کارل ریموند پوپر 67
3-47. دکتر علی اکبر شعاری نژاد 69
3-48. پرویز شهریاری 69
3-49. ژاک سالومون آدامار 70
3-50. دکتر ابوالفضل رفیع پور 70
3-51. لین آرتور استین 71
3-52. دکتر سعید علیخانی 72
3-53. دکتر بیژن ظهوری زنگنه 73
3-54. دکتر غلامرضا دانش نارویی 74
3-55. داود شالگردی 76
3-56. علامه سید محمد حسین طباطبایی 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده‌ها 80

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1. نتیجه‌گیری 94
5-2. ارائه پیشنهادات 98

منابع و مآخذ
منابع 100
چكيده لاتين 103

منابع و مآخذ

کتاب ها

آدامار، ژاک، (1367): روانشناسی ابداع در ریاضیات، مترجم: عباس مخبر، انتشارات دنا، شمیران، چاپ اول.

استراترن، پل، (1381): آشنایی با افلاطون (از مجموعه‌ی آشنایی با فیلسوفان)، مترجم: مسعود اولیا، انتشارات نشر مرکز، تهران، چاپ دوم.

انس، جولیا، (1388): درآمدی بر افلاطون، مترجم: ابوالفضل حقیری قزوینی،انتشارات امیرکبیر، تهران.

امید، مسعود، (1381): درآمدی بر فلسفه‌ی ریاضی دیدگاه‌ها و برهان‌ها، انتشارات یاس نبی، تبریز.

بارکر، استیفن، (1349): فلسفه‌ی علم ریاضیات، مترجم: احمد بیرشک، انتشارات خوارزمی.

بدیعی، محمد، (1386): گفتگو با علامه، قم.

برومز، دزموند، (1382): آموزش ریاضی به کودکان دبستانی، مترجم: محمدرضا کرامتی، انتشارات رشد، تهران.

پاپاس، تئونی، (1388): افسون ریاضیات، مترجم: عباس علی کتیرایی، انتشارات مازیار، تهران.

پاشا، عین اله … ]و دیگران[، (1379): فرهنگ ریاضیات، انتشارات مدرسه، تهران.

پوپر، کارل ریموند، (1363): حدس‌ها و ابطال ها، مترجم احمد آرام، انتشارات سهامی انتشار.

تابش، یحیی، (1361): اصول اقلیدوس، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

تمپل بل، اریک، (1348): ریاضیدانان نامی، مترجم حسن صفاری، انتشارات امیرکبیر، تهران.

جوادی آملی، عبداله، (1379): تفسیر موضوعی قرآن کریم (مبادی اخلاق در قرآن)، انتشارات مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، ج (10).

حسن زاده‌ی آملی، حسن، (1373): هزارو یک کلمه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

حسن زاده‌ی آملی، حسن (1377): رساله‌ی فارسی، انتشارات پژوهش گاه علوم انسانی و علوم فرهنگی، تهران، چاپ دوم.

حسن زاده‌ی آملی، حسن، (1381): قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، انتشارات قیام، قم، چاپ چهارم.

خورشیدی، عباس…]و دیگران[، (1389): مهارت‌های زندگی، انتشارات یسطرون، تهران، چاپ اول، ج (2).

راسل، برتراند، (1347): در تربیت، مترجم: عباس شوقی، انتشارت مؤسسه‌ی مطبوعاتی عطایی، تهران، چاپ چهارم.

شاتو، ژان، (1388): مربیان بزرگ، مترجم: غلامحسین شکوهی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم.

شادمان، ارسلان، (1389): انفجار ریاضیات (انجمن ریاضی فرانسه)، انتشارات فاطمی.

شعاری نژاد، علی اکبر، (1386): فلسفه‌ی آموزش و پرورش، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم.

شهریاری، پرویز، (1364): آشنایی با ریاضیات، انتشارات رامین، تهران، چاپ اول، ج (4).

شهریاری، پرویز، (1380): فلسفه، اخلاق و ریاضیات، انتشارات پژوهنده، تهران، چاپ نخست.

شیمل،آنه ماری، (1364): راز اعداد، مترجم: فاطمه توفیقی، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، قم.

صمدی آملی، داوود، (1383): شرح مراتب طهارت، انتشارات نشرالسجاد، چاپ هفتم، ج (1).

طباطبایی، علامه سید محمد حسین، (1373): بررسی‌های اسلامی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

فرزان، مسعود … ]و دیگران[، (1380): ریاضی سال سوم راهنمایی، انتشارات آموزش و پرورش.

کانل، و.ف، (1368): تاریخ آموزش و پرورش در قرن بیستم، مترجم: حسن افشار، انتشارات نشر مرکز، چاپ اول.

کلاین، موریس، (1388): نقش ریاضیات در فرهنگ غرب، مترجم محمد دانش، انتشارات علمی و فرهنگی.

کنفورث، موریس، (1358): امپریسم و منطق، انتشارات گام.

گاد فری هرولد، هاردی، (1385): دفاعیه‌ی یک ریاضیدان، مترجم: سیامک کاظمی، انتشارات علمی فرهنگی تهران.

گوتک، جرالد ال، (1388): مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، مترجم: دکتر محمد جعفر پاک سرشت، انتشارات سمت، چاپ هشتم.

مایر، فردریک، (1374): تاریخ اندیشه‌های تربیتی، مترجم علی اصغر فیاض، انتشارات سمت، چاپ اول، ج (1).

مایر، فردریک، (1374): تاریخ اندیشه‌های تربیتی، مترجم علی اصغر فیاض، انتشارات سمت، چاپ اول، ج (2).

مصلحیان، محمد صال، (1384): فلسفه‌ی ریاضی (فصل یازدهم)، انتشارات واژگان خرد، چاپ اول.

نقیب زاده، میر عبدالحسین، (1388): نگاهی به فلسفه‌ی آموزش و پرورش، انتشارات طهوری، چاپ 24.

ویت، جرمی، (1387): گردش در دنیای فلسفه، مترجم: رضا بهار، انتشارات نشر قطره.

پایان نامه

حاجیانی، فهیمه، (1387): پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی تأثیر فعالیت‌های علمی- آزمایشگاهی اندیشمندان غربی و مسلمان در رشد فکری کودکان، استاد راهنما دکتر عباس اردکانیان، استاد مشاور دکتر داوود یحیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.

    مقالات

آقائی میبدی، فاطمه سادات، (1387): نانو فناوری در زمین و آسمان (کنفرانس نانو)، انتشارات دانشگاه پیام نور میبد.

استین، لین آرتور،(1368): رشد آموزش ریاضی، مترجم:میرزا جلیلی، شماره‌ی پیاپی 24، دوره 6

دانش ناروئی، غلامرضا، (1369): رشد آموزش ریاضی، سال هفتم، شماره‌ی مسلل 28

درودگر، جینالو، (1381): چکیده‌ی مجموعه مقالات ششمین کنفرانس آموزش ریاضی، شیراز.

رفیع پور، ابولفضل، (1386): رشد آموزش ریاضی، دوره‌ی بیست و پنجم، شماره‌ی 2

رهبر نیا، فریدون و محمد صال مصلحیان، (1382): فرهنگ و اندیشه‌ی ریاضی، شماره‌ی 30.

زمانی ابیانه، آزاده، (1386): رشد آموزش ریاضی 88، دوره‌ی بیست و چهارم، شماره‌ی 4.

شالگردی، داود، (1379): رشد آموزش ریاضی، سال پانزدهم،شماره‌ی 61

ظهوری زنگنه، بیژن، (1379): رشد آموزش ریاضی، سال پانزدهم، شماره‌ی 59-60

علیخانی، سعید، (1385): مجله کارافن، شماره 10

فتح زاده، حسن، (1389): پژوهش‌های فلسفی (نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز شماره مسلسل 219 سال 53).

مهاجری، مجتبی، (1387): مقاله‌ی کاربرد ریاضی در زندگی بشر، آموزش و پرورش شهرضا.

چکیده:

تحقیق حاضر، حاصل روش کتابخانه‌ای است که با روی کردی توصیفی به تبیین و تحلیل «تأثیر ریاضیات بر مهارت‌های زندگی از نگاه اندیشمندان ریاضیدان» پرداخته است.

این پژوهش دارای پنج فصل است که عبارتند از: در فصل اول کلیات تحقیق، در فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق، در فصل سوم تاثير رياضيات بر مهارت‌هاي زندگي. عناوینی که در فصل سوم تحقیق گنجانده شده است چون:

واژه‌ی ریاضیات، اهمیت ریاضی در زندگی بشر، در باب ریاضیات و واقعیت، ریاضیات بستری مناسب جهت تقویت مهارت تفکر نقادانه، تفکر خلاق و دیدگاه‌های اندیشمندان ریاضیدان.

حضور و فقدان ریاضیات در آموزش می‌تواند در زندگی موجب بعضی خصوصیات و استعدادها در انسان شود. ریاضیدانان باید از کلنجار با مغز لذت ببرند، حوصله‌ی زیادی داشته باشند و مسائل را به خوبی تحلیل کنند. همین چند مورد کافی است که فردی را در سطح زندگی مبدل به یک فرد موفق بکند. کیفیت زندگی هر فرد به چگونگی اندیشه ی او وابسته است. و راه منطقی کردن اندیشه از ریاضیات می گذرد. ریاضیات ذهن را تمرین می دهد و انضباط فکری ایجاد می کند. قوه ی خلاقیت ذهن را رشد می دهد. در حقیقت انگیزه ی خوب فکر کردن ایجاد می کند. ریاضیات این کمک را به ما می کند تا مشکلات و موضوعات زندگی را بهتر و راحت تر تجزیه و تحلیل کنیم. و سازنده ی اندیشه و فکر سالم است که عامل تعیین کننده ی شخصیت اجتماعی است. کسی که با ریاضیات آشناست و ذهن خود را با روش های ریاضی آشنا کرده است، در هر گام و هر اقدام خود، ناخودآگاه از روش هایی در اندیشیدن استفاده می کند که در ریاضی یاد گرفته است. فردی که دارای استعداد ریاضی باشد معمولاً خصوصیاتی را می‌توان در او مشاهده کرد. از جمله نکته سنجی، ریز بینی، بی تفاوت نبودن، تحلیل و آنالیز، طبقه‌بندی اطلاعات، حداکثر استفاده از داده ها، ارائه نظریه و در کنار آن هوش بالا که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این ویژگی‌ها می‌تواند نقش مهمی را در رفتارها، خصائل و نهایتاً سرنوشت شخصی فرد داشته باشد.

در فصل چهارم یافته‌ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهادات، فصل پنجم این رساله را تشکیل می‌دهد.

 مقدمه:

نقش ریاضیات در سازماندهی فکر و اندیشه و درست اندیشیدن بر احدی پوشیده نیست، لذا آموزش ریاضیات به ابناء بشر برای رسیدن به جامعه‌ی منظم و پر سعادت امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بر ما معلمان ریاضی واجب است که در رسالت خطیری که به عهده داریم بیش از حد کوشا باشیم. ما معلمان ریاضی افتخار مضاعف نصیبمان شده است که در شاهراه بزرگ‌ترین ‌رسالت بشر یعنی معلمی از بهترین وسیله‌ی حرکت برای پیمودن مسیر، یعنی ریاضیات استفاده می‌کنیم. زندگی فقط دو جنبه‌ی مفید دارد: اول اینکه ریاضی مطالعه کنیم، و دوم آن که ریاضی را آموزش دهیم.

ریاضیات وجود دارد و همیشه وجود داشته است، بخشی از اساس انسان بودن. انسان بودن یعنی در جستجوی ادراک بودن. ریاضیات، در بین علوم، پیشرفت‌های چشم‌گیری را در ادراک ما از جهان مادی ممکن ساخته است. انسان بودن یعنی کاوش کردن. ریاضیات در طول تاریخ، اساسی برای کاویدن بوده است. انسان بودن یعنی مشارکت در یک جامعه. جوامع برای حفظ اطلاعات، تخصیص منابع و تصمیم سازی به ریاضیات نیاز دارند. انسان بودن یعنی ساختن، و ریاضیات، اساسی برای طراحی و ساختن هر چیز. انسان بودن یعنی داشتن نگاهی به آینده. ریاضیات می‌تواند ما را برای تجزیه و تحلیل آن چه بوده است، تخمین آن چه ممکن است باشد و ارزیابی فرصت‌های آتی توانمند سازد. انسان بودن یعنی بازی کردن، و ریاضیات بخشی از بازی‌ها و ورزش‌های ماست. انسان بودن یعنی فکر کردن، خلق کردن، و ارتباط برقرار کردن. ریاضیات وسیله‌ای برای فکر کردن، رسانه‌ای برای خلق کردن، و زبانی برای برقراری ارتباط فراهم می‌کند. بنابراین انسان بودن یعنی توسعه‌ی ریاضیات. در این تحقيق ما بر آنيم كه تاثيرات رياضيات بر مهارت‌هاي تفكر، حل مسئله، تصميم‌گيري و جنبه‌هاي اخلاقي در زندگي را از نگاه انديشمندان مورد بررسي قرار دهيم.

 فصل اول

کلیات تحقیق

 بیان مسئله:

تأثیر ریاضیات در زندگی انسان کاملا مشهود است. از آن جایی که افراد موفق در زندگی اغلب افرادی هستند که دارای مهارت‌هایی مانند تفکر، خلاقیت، حل مسئله، استدلال و … هستند، از این رو دانشمندان معتقدند این مهارت‌ها را می‌توان با ریاضیات تقویت و پرورش داد. می‌بایست در تربیت برای ریاضیات ارزش قائل شد.

برای تحقق تأثیر ریاضیات بر مهارت‌های زندگی باید به ویژگی‌های کتاب‌های ریاضیات مدرسه‌ای و روش‌های آموزشی آن توجه ویژه نمود و در این راستا نگرش‌ها به ریاضیات را نیز بهبود بخشید.

دانش‌آموز می‌تواند از مطالعه‌ی ریاضیات خرسند و بهره مند شود اما ویژگی‌های کتاب‌های ریاضیات مدارس و روش‌های آموزشی آن و نیز تلقی خانواده‌ها از این درس موجب افت شدید برخی از دانش‌آموزان در درس ریاضی شده است.

درحال حاضر در کشورهای توسعه یافته آموزش ریاضیات به کودکان از عالی‌ترین ‌و مهم‌ترین ‌اهداف آموزش و پرورش آنها به شمار می‌رود. براین اساس برنامه‌های ویژه‌ای تدوین کرده‌اند و همواره به توسعه‌ی آن می‌افزایند.

در آموزش و پرورش کشور ما کتاب‌های ریاضیات مدارس به شکلی برنامه ریزی شده‌اند که کاملا تحقق شعار” عمومی کردن” ریاضیات را محقق نمی‌کند. همچنین روش‌های آموزشی ما اغلب منتهی به حفظ مطالب از سوی دانش‌آموز می‌شود یا حداکثر به یادگیری و کاربرد ریاضیات در صنعت و تجارت که می‌تواند در درجه‌ی دوم اهمیت باشد می‌انجامد و به جنبه‌ی انسان سازی ریاضیات توجه کمتری می‌شود.

این در حالی است که در جامعه‌ی ما که جامعه‌ای رو به رشد است توجه به این مسائل که همانا ساختن انسان‌هایی با مهارت‌های زندگی بالا می‌باشد نقش حیاتی در آموزش و پرورش دارد.

پس  در شرایط حساس کنونی به جرأت می‌توان گفت که بارزترین مشخصه‌ی جامعه که نشان دهنده‌ی درجه تمدن هر ملت است همانا توانایی مهارت‌های زندگی فرد فرد آن جامعه است.براساس این اندیشه بزرگ آنچه بیش از هر چیز دیگری نیاز آموزش و پرورش ماست مطالعه و پژوهش بنیادی و کاربردی برای احیای دانش ریاضی به عنوان زیرساخت و مفروضه‌ی اصلی جامعه بشری و استفاده‌ی کاربردی از یافته‌های این پژوهش هاست.

بنابراین به تحقیقات وسیعی درباره‌ی ریاضیات و ماهیت آن نیاز داریم. این تحقیق دراین راستا قدم بر می‌دارد، به خصوص که تاکنون در کشور ما تحقیقات چندانی دراین زمینه رخ نداده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

«افلاطون بر آن بود که علوم منظم، منطقی، در افراد تأثیر تربیتی دارد.»

امروزه ریاضی‌دان‌های برجسته‌ی دنیا و علمای تعلیم و تربیت که دست اندرکاران آموزش و پرورش جوانان‌اند نیاز جامعه را به یک نظام مشخص در آموزش ریاضی احساس کرده‌اند و در صدد ایجاد تشکیلاتی منسجم و پویا در این زمینه می‌باشند به طوری که امکان آموزش ریاضی را در تمام مراحل زندگی و مقاطع آموزشی از ابتدایی گرفته تا بالاترین سطح آموزش عالی فراهم سازد.

ریاضی دیگر نه تنها به نخبگان تعلق ندارد، بلکه هر شهروندی برای بهتر زندگی کردن به درک معقولی از ریاضی و توانایی کاربرد آن نیاز دارد.

ریاضیات، زبان زندگی است، بدون ریاضیات، نمی‌توان زندگی را شناخت و نمی‌توان بر دشواری‌های آن غلبه کرد. برای پرورش انسان‌های رشد یافته، تعلیم و تربیت مبتنی بر توانایی استدلال، آزادی انتخاب، استقلال تصمیم‌گیری و مسئولیت پذیری ضروری است. در این زمینه ریاضیات نقش مهمی را ایفا می‌کند به طوری که حتی مبارزه با بی سوادی، مستلزم یاد دادن حداقل سواد ریاضی به شهروندان است.

ریاضیات از زندگی جدا نیست، و زندگی بدون ریاضی معنی ندارد، ریاضیات ابزار زندگی است و به حقایق پراکنده نظم منطقی می‌دهد. ریاضیات یکی از مؤلفه‌های لازم برای تربیت یک انسان وارسته، آزاد و روشن فکر است.

سئوالات تحقیق

آیا ریاضیات سبب تقویت مهارت در تفکر منطقی می‌گردد؟

آیا ریاضیات سبب تقویت مهارت در حل مسأله می‌گردد؟

آیا ریاضیات سبب تقویت مهارت در تصمیم‌گیری می‌گردد؟

آیا ریاضیات قادر به پرورش جنبه‌های اخلاقی در زندگی می‌گردد؟

فرضیه‌های تحقیق:

از نظر اندیشمندان، ریاضیات سبب تقویت مهارت در تفکّر منطقی می‌گردد.

از نظر اندیشمندان، ریاضیات سبب تقویت مهارت در حل مسأله می‌گردد.

از نظر اندیشمندان، ریاضیات سبب تقویت مهارت در تصمیم‌گیری می‌گردد.

از نظر اندیشمندان، ریاضیات قادر به پرورش جنبه‌های اخلاقی در زندگی می‌گردد.

اهداف تحقیق

1-5-1.اهداف علمی:

– ارائه‌ی راهکارهائی که توسط آن‌ها بتوان طرز تلقی ها، ادراک و تصمیم سازی‌های فراگیران را در عرصه‌ی ریاضی شکل دهی و هدایت کرد.

– ارائه‌ی اطلاعاتی جالب از ریاضیات تا فراگیران برای ریاضیات ارزش قائل شوند و به کارآیی آن در جریان زندگی و پرورش نیروی تفکر و استدلال و تحلیل واقف شوند.

– ارائه‌ی پیشنهاداتی به فراگیران تا نسبت به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خویش در انجام تکلیف‌های ریاضی و موقعیت‌های مختلف حل مسأله اعتماد و اطمینان یابند. تا جایی که کار و تلاش در ریاضی برای آنان همچون عملی رضایت بخش و مسرت آفرین درآید.

1-3-2.اهداف کاربردی:

– استفاده از نتایج این تحقیق در عمومی کردن علم ریاضی.

– کمک به معلمان و همه‌ی کسانی که به گونه‌ای در امر تعلیم و تربیت دخیل هستند جهت یافتن روش‌ها و شیوه‌های بهتر شناسایی فواید آموزش ریاضیات.

روش تحقیق:

شیوه و روش کار برای تدوین این رساله، روش کتابخانه‌ای است و از آن جا که این پژوهش رویکرد توصیفی- تحلیلی دارد و به دنبال تبیین است؛ نوعی روش تحقیق کیفی می‌باشد که از طریق استخراج مطالب، به صورت فیش برداری از منابع و کتب معتبر به توصیف، تحلیل و استنباط موضوع پرداخته است؛ به عبارت دیگر، فهرستی از کتاب‌هایی که در ارتباط با موضوع تألیف شده بودند، از طریق اینترنت و دیگر رسانه‌ها تهیه گردید، سپس با تهیه‌ی این کتب و همچنین با بهره‌گیری از تحلیل‌های برخی اندیشمندان، یادداشت‌هایی را به صورت فیش برداری استخراج نموده و با تنظیم ودسته بندی موضوعی، فیش‌ها را در کنار هم قرار داده و با تأمل درباره‌ی آن‌ها به نگارش درآمده است و سرانجام این تحقیق در پنج فصل سامان یافت.

محدودیت‌های تحقیق:

چون موضوع از گستردگی فراوانی برخوردار بود و در هر کتاب به گونه‌ای متفاوت به تفسیر آن پرداخته شده بود، این نیاز حس شد که زمانی اضافی جهت سازماندهی مطالب و ارتباط دادن موضوع‌های مختلف به یکدیگر در قالب چارچوبی معنادار در نظر گرفته شود و این امر منجر به کندتر شدن فرآیند تحقیق می‌گشت.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر کيفيت زندگي مادران داراي فرزند سندرم داون
 • پايان نامه تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان وعزت نفس دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122