پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 313 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه: 11
1-1 بيان مسأله: 13
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 15
1-3 اهداف تحقيق: 16
1-3-1 هدف اصلي: 16
1-3-2 اهداف فرعي : 16
1-4 سؤالات تحقیق: 17
1-4-1 سوال اصلي: 17
1-4-2سوالات فرعي: 17
1-5 فرضيه‏هاي تحقیق: 17
1-5-1 فرضیه اصلی: 17
1-5-2 فرضيه هاي فرعي: 17
1-6 تعريف مفاهیم 18
1-6-1 سواد: 18
1-6-2 سواد رسانه ای: 18
1-6-3 تفکر انتقادی: 18
1-6-4 تفکر انعکاسی: 19
1-6-5 جامعه پذیری: 19
1-6-6 مواجه با رسانه ها: 20
1-6-7 مدرسه هوشمند: 22
1-7 روش تحقیق: 22
1-8 جامعه آماری: 22
1-9 روش نمونه گیری: 22
1-10 روش گردآوری و تجزيه و تحليل اطلاعات : 23
فصل دوم : 24
مباني نظري تحقیق 24
2-1-1سواد: 25
2-1-2 انواع سواد: 26
2-1-2-1سواد دیجیتالی : 26
2-1-2-2سواد اطلاعاتی: 27
2-1-3 سواد رسانه ای: 28
2-1-4 تاریخچه سواد رسانه ای در جهان: 34
2-1-5 تاریخچه سواد رسانه ای در ایران: 38
2-1-6 ضرورت سواد رسانه ای: 40
2-1-7 اصول سواد رسانه ای: 44
2-1-8 سطوح سواد رسانه ای: 45
2-1-9 اهداف سواد رسانه ای: 47
2-1-10 مراحل کسب سواد رسانه ای: 51
2-1-11 سواد رسانه اي؛ تفکر انتقادي: 52
2-1-12 ویژگی های پروژه های سواد رسانه ای: 53
2-1-12-1کاوش و اکتشاف فردی 53
2-1-12-2تکثرگرایی در موضوعات تحت پوشش 55
2-1-12 – 3واکنش به رسانه ها: نقش پاسخ فعال 56
2-1-12-4مسئولیت مشترک رسانه ها و مصرف کنندگان 57
2-1-12-5ضرورت مشارکت فراگیر در ساختارهای آموزشی: 58
2-1-12-6محتوای آموزشِ سوادِ رسانه ای: 59
2-1-12-6نقش پژوهش و ارزشیابی: 60
2-1-12-7ساختار، قالب ها و وسایل کمک آموزشی: 60
2-1-12-8منابع برای افراد، والدین، آموزگاران و سازمان ها: 61
2-1-13 دلايل فراگيري سواد رسانه اي: 61
1-13-1-2 داشتن آگاهي كامل در خصوص استفاده از رسانه ها: 63
2-13-1-2برخورد منتقدانه با محتواي رسانه ها: 63
3-13-1-2تحليل زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و تبليغي محيط رسانه ها 64
4-13-1-2رسانه ها، ارزش ها و ديدگاه ها را جايگزين مي كنند 64
5-13-1-2برداشت افراد مختلف از يك پيام رسانه اي واحد، متفاوت است 65
6-13-1-2ارتباطات اجتماعي سالم به وسيله اطلاعات و دانش 66
2-1-14 آموزش رسانه چیست؟ 67
2-1-15 آموزش رسانه، چرا؟ 68
2-1-17 الگوهای موضوعی در آموزش رسانه ای: 74
2-1-18 چرا آموزش سواد رسانه‌ای اینقدر مهم است؟ 76
2-1-19 مزایای آموزش سواد رسانه ای برای مخاطبان: 77
2-1-20 دلایل آموزش سواد رسانه ای از نگاه باری دونکان: 78
2-1-21 18 اصل حاكم بر آموزش رسانه‌اي (سواد رسانه‌اي): 79
2-1-22 الگوي پنج سطحي سواد رسانه‌اي انتقادي: 81
2-1-23 کشورهای پیشرو در آموزش سواد رسانه ای: 85
2-1-23 -1آموزش سواد رسانه ای در ژاپن: 85
2-1-23 -2آموزش سواد رسانه ای در کانادا: 90
2-1-23 فرایندهای شناختی آموزش سواد رسانه‌ای: 95
بخش دوم: تفکر انتقادی: 96
2-2-1 تاریخچه‌ تفکر انتقادی‌ و تفکر خلاق: 97
2-2-3 نظریه« رابرت استرانبرگ » و آموزش تفکر خلاق : 104
2-2-4 تبييـن اصول پنجگانة تفكرانتقادي براساس آراي واتسون – گليزر : 107
2-2- 5 چند راهکار علمی آموزش خلاقیت: 110
2-2-6 آموزش تفکر خلاق به‌وسیله شیوه‌ تفکر افقی: 111
2-2-7 روش ذهن‌انگیزی؛شیوه‌ای خلاق برای آموزش تفکر انتقادی: 112
2-2-8 تأثیر اندیشه‌بزرگان و متفکران در ترویج تفکر انتقادی و خلاق: 113
2-2-9 ويژگي متفكران منتقد: 114
2-2-10 مراحل پیشرفت تفکر انتقادی : 115
2-2-11 چرا تفکرانتقادی باید قسمتی از تمام دروس باشد؟ 116
2-2-12 تفکر انتقادی ، در برابر روش سنتی آموزش : 119
2-2- 13 آموزش تفکر انتقادی: 121
2-2-14 ضرورت ها و اصول تعليم و تربيت: 122
2-2-15 اهميت آموزش رسانه اي به كودكان و نوجوانان: 123
2-2-16 حضور رسانه ها در زندگي كودكان و نوجوانان: 124
2-2-17 پردازش اطلاعات رسانه اي نزد كودكان و نوجوانان 126
2-2-18 سنجش برنامه ها و محتواي رسانه اي نزد كودكان و نوجوانان 129
2-2-19 كاركردها و نقش هاي مختلف رسانه ها در مورد كودكان و نوجوانان 130
2-2-20 10اصل و چند روش مؤثر در کاهش تاثیرات مخرب رسانه‌ها 134
2-2-21 میزان تأثیر رسانه‌ها برخانواده‌ 134
بخش سوم: مدرسه هوشمند 142
3-2-1 منظور از مدارس هوشمند چیست ؟ 142
3-2-2 تعريف مدرسه هوشمند: 145
3-2-3 پيشينه هوشمند‌سازي مدارس 146
3-2-3 -1پيشينه هوشمند‌سازي مدارس در جهان: 146
3-2-3 -2پيشينه هوشمند‌سازي مدارس در ایران 147
3-2-4 نگاهي به برخي از شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات آموزشي: 148
3-2-5 مقايسه شاخص‌هاي فاواي برخي از كشورها در حوزه آموزش وپرورش: 149
3-2-6 مزایای اجرای طرح مدارس هوشمند : 151
3-2-7 مهمترين اهداف مدارس هوشمند: 152
3-2-7 مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند: 153
3-2-9 استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه: 158
3-9-10 اسناد پشتيبان مدرسه هوشمند: 161
3-2-11 هدف‌هاي كلان هوشمند سازی مدارس: 163
3-2-12راهبردهاي كلان هوشمند سازی مدارس در ایران: 164
3-2-13 ساز و كار اجرايي هوشمند‌سازي مدارس : 167
3-2-14 ساختار تشكيلاتي مدرسه هوشمند: 169
3-2-15مولفه‌هاي اصلي و اركان هوشمند‌سازی مدارس: 170
3-2-15ارزيابي و ارزشيابي در مدارس هوشمند: 172
3-2-16 رتبه‌بندي با توجه به رویکرد فاوا درطرح تحول بنیادین: 174
3-2-16عملكرد هوشمند‌سازی مدارس در سال تحصيلي 91-90: 176
بخش چهارم؛ نظریه ها: 179
4-2-1نظریه اجتماعی سواد رسانه ای: 179
4-2-2برجسته سازی: 180
4-2-3نظریه استفاده و خشنودی: 181
4-2-4نظریه گلوله جادویی: 183
4-2-5نظریه استحکام یا تأثیر محدود: 183
4-2-6نظریه کاشت 183
بررسی پژوهش های انجام شده: 185
فصل سوم : 191
روش تحقیق 191
3-1 روش تحقیق 192
3-2 جامعۀ آماری 194
3-3 روش نمونهگیری 195
3-4 حجم نمونه 196
3-5 واحد تحليل 196
3-6 معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه 196
3-7 ابزار پژوهش 197
3-8 محاسن پرسشنامه: 197
3-9 تعاریف نظری متغیرهای پژوهش 197
3-9-1 متغیر وابسته: سواد رسانه ای 197
3-2 متغیرهای مستقل: 198
3-10-1 جامعه پذیری 198
3-10-2 تفکر انتقادی 199
3-10-3 نحوه برقراری با رسانه ها 200
3-11 روایی ابزار تحقیق 201
3-12 پایایی ابزار تحقیق 202
3-13 رویۀ جمعآوری دادهها 203
3-14 فنون تجزيه و تحليل دادهها 204
فصل چهارم : 205
يافته‌هاي تحقيق 205
فصل پنجم : 271
نتیجه گیری و پیشنهادها 271
5-1خلاصه ونتیجهگیری از یافتههای توصیفی 276
5- 2خلاصه و نتیجهگیری از یافتههای تبیینی 288
5-3 پیشنهادات: 297
5-3-1پیشنهاد اصلی تحقیق : 297
5-3-2 پیشنهاد جانبی تحقیق : 297
5-4 محدودیت های تحقیق : 297
منابع و ماخذ 298

منابع و ماخذ

منابع فارسي :

ابیلی ، خداداد ( 1374 ) ؛ « آموزش تفکر انتقادی » ، (ترجمه) ، تهران : سمت.

ازکيا، م. و دربان، آ. ع. (1382). روش‌هاي کاربردي تحقيق. تهران: کيهان.

ازکیا، مصطفی (1374). جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستائیان ایران، انتشارات اطلاعات، تهران.

ایزدی، رضا،(1380)، فناوری های نوین و آموزش مولد، نشر دیدار.

اتکینسون، دیوید و مارک رابوی(1384)، رادیو- تلویزیون خدمت عمومی (چالش قرن بیست و یکم)، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات سروش.

احدیان، محمد و داود محمدی، 1377، مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی، تهران: انتشارات ققنوس.

احديان، محمد و آقازاده، محرم. راهنماي روش‌هاي نوين تدريس براي آموزش و كارآموزي. چاپ چهارم، تهران: نشر آييژ، 1382.

ارجمندی، غلامرضا،1385. مهارت های سواد رسانه ای. در کتاب مهارت های زندگی(1) ویراستار دکتر بهمن زندی، 90-65.تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

الوين تافلر، موج سوم، ترجمه شهيندوخت خوارزمي، 1373

انتخابی، امیر. شهرود و رجبی، سید مسعود، 1387، بررسی و تحلیل سطوح مختلف سواد رسانه ای، پژوهشنامه سواد رسانه ای، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

اولسون، دیوید، 1377، رسانه ها و نمادها، صورت های بیان، ارتباط و آموزش، ترجمه محبوبه مهاجر، تهران: سروش.

باکینگهام، دیوید؛ 1389. آموزش رسانه ای، ترجمه حسین سرافراز، چاپ اول، تهران: ناشر دانشگاه امام صادق (ع).

ببی، ارل (1383). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمۀ رضا فاضل، تهران: سمت.

بیکر، ترز ال. (1377). نحوۀ انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نائبی، تهران: روش.

پستمن، نيل . طباطبايي، دكتر صادق . زندگي در عيش و مردن در خوشي . انتشارات سروش.

تافلر، الوین، 1378، شوک آینده، ترجمه حشمت الله کامرانی، نشر نو

تودارو، مایکل (1379). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه‌ی غلامعلی فرجادی. تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

تیموثی، دی گرین، ابی براون، مترجم: دکترمحمد عطاران، پروژه‌های چند رسانه‌ای درکلاس درس انتشارات مؤسسه توسعه فناوری اطلاعات آموزشی مدارس هوشمند، ۱۹۹۹

حافظ­نیا، محمدرضا (1383). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دهم، تهران: سمت.

خانیکی، هادی. 1376. رسانه های جمعی و امنیت ملی. چاپ اولف جلد دوم، تهران: انتشارات وزارت کشور.

دادگران، سید محمد، 1377، مبانی ارتباطات جمعی، چاپ دوم، انتشارات فیروزه

دلاور، علی ( 1383). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، تهران: رشد.

– دلاور، علی ( 1384). احتمالات و آمار کاربردی در روان­شناسی و علوم­تربیتی، چاپ دهم، تهران: رشد.

دواس، دی، ای. (1383). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نائبی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.

رفیع­پور، فرامرز (1374). کندوکاوها و پنداشته­ها، تهران: انتشارات سهامی انتشار.

ساروخاني، باقر. 1381 جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي. تهران: انتشارات اطلاعات

ساروخانی، باقر(1382)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، چاپ هشتم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سرایی، حسن (1375). مقدمه­ای بر نمونه­گیری در تحقیق، تهران: سمت.

سر، الوین (1378). تغییر اجتماعی و توسعه. ترجمه‌ی محمود حبیبی مظاهری، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

سلیمانی‌فرد، اکبر (1380). مروری بر وضعیت فن‌آوری اطلاعات در کشورهای مختلف. تهران، مؤسسه‌ی آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع، مجتمع دانشگاهی صنایع، گروه مدیریت تکنولوژی.

سورین ورنر جوزف تانکارد، جیمز دبلیو (1381). نظریه های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان. تهران، مؤسسه‌ی چاپ و نشر دانشگاه تهران.

شریفی، پاشا .شریفی، حسن و نسترن (1383). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سوم، تهران: سخن.

بیگم حائری زاده ، خیریه _محمد حسین ، لیلی  (1381) ؛ «تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله» ، نشر نی

دوبونو ، ادوارد ( 1376 ) ؛ « تفکر نوین استفاده از تفکر افقی در تراوش اندیشه های نو»‌؛   ترجمه ضیاء الدین  رضا خوانی ،اتشارات کویر

شوارتز ،جان ( 1385 ) ؛ « جادوی فکر بزرگ » ؛ ترجمه ژنا بخت آور ، انتشارات مروارید

دوبونو ،ادوارد ( 1380 ) ؛ «تفکر جانبی ، فن آموزی جدید در مدیریت ذهنی» ؛ ترجمه عباس بشارتیان، شرکت چاپ قدس

رابینز،آنتونی ( 1384 )؛« به‌سوی کامیابی 2، نیروی بیکران »؛ ترجمه مهدی مجرزاده کرمانی ، مؤسسه فرهنگی راه بین

توما , ژان (1369) مسائل جهانی آموزش وپرورش , مترجم احمد آقازاده

ساعتچی , محمود (1376) , روانشناسی کاربردی برای مدیران

سلیمانی , آمنه (1382) , شش اصل یادگیری در جوامع فناورانه(تکنولوژیک) , اینترنت

طوسی , محمد علی (1375) , فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش

سیف ، علی اکبر ( 1379 ) ؛ « روانشناسی پرورشی،یادگیری و آموزش » ، مؤسسه انتشارات آگاه

شرفی ، محمد رضا ( 1381) ؛ «تفکر برتر رویکرد فلسفی ، دینی و روانشناختی به تفکر و کارکرهای آن در زندگی » ، انتشارات سروش

شعبانی ، حسن ( 1372 ) ؛ « مهارتهای آموزشی وپرورشی » ، تهران ، انتشارات سمت
قاسمی فر ، نصرت الله ( 1383) ؛ « مکانیسم تفکر»،انتشارات قصیده سرا

شوكت، حميد. در تير رس حادثه، نشر اختران، سال 85

فليک، ا. (1388). درآمدي بر تحقيق کيفي. (ه. جليلي، مترجم). تهران: نشر ني .

لهسایی زاده، عبدالعلی (1379). جامعه شناسی توسعه روستایی. شیراز. نشر زر.

ليندلاف، ت. و تيلور، ب. (1388). روش‌هاي تحقيق کيفي در علوم  ارتباطات. (ع. گيويان، مترجم). تهران: همشهري.

کانسیداین، دیوید، 1379. درامدی بر سواد رسانه ای، ترجمه ناصر ناصر بلیغ، تهران: ناشر اداره کل تحقیق و توسعه صدا.

كريمي، عبدالعظيم. سازه‌هاي تربيت و دموكراسي: عقلانيت، مدنيت، و معنويت. تهران: پژوهشكده تعليم و تربيت، 1382.

كرلينجر، فرد، ان. (1382). مباني پژوهش در علوم رفتاري، ترجمۀ حسن پاشا­شريفي و جعفر نجفي­زند، تهران: انتشارات آواي نور.

گي روشه، كنش اجتماعي، ترجمه هما زنجاني زاده، 1370

مارشال، ک. و راسمن، گ. ب. (1377). روش تحقيق کيفي. (ع. پارسائيان و س.م. اعرابي، مترجمان). تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

مایرز،چت،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)ترجمه ی دکتر خدایارابیلی،تهران1380

محسني ،منوچهر ، 1380.جامعه اطلاعاتي، تهران: نشر ديدار

مولانا، حمید (1371). گذر از نوگرایی و دگرگونی جامعه. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

مهرمحمدي، محمود. بازانديشي فرآيند ياددهي-يادگيري و تربيت‌معلم. تهران: انتشارات مدرسه، 1379.

مطيع، ناهيد . مقايسه نقش نخبگان در فرايند نوسازي ايران و ژاپ ن 1840 1920 ، نشر ني

مجیدی , اردوان (1380) نظام برتر

مشایخ , فریده (1379) , دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی

مورهد , گریفین(1380) , رفتار سازمانی ترجمه الوانی ومعمار زاده

نفیسی ، عبدالحسین ،فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش وپرورش، انتشارات دفترمدیریت طرح توسعه ICT وزارت آموزش وپرورش. تهران. ۱۳۸۱.

نیکنامی , مصطفی (1377) , نظارت وراهنمایی آموزشی

نيمكوف آگ برن زمينه جامعه شناسي، ترجمه اميرحسين آريا نپور

ويلبر شرام، تلويزيون در زندگي كودكان ما، ترجمه محمود حقيقت كاشاني

هیوس، برامل وهمکاران، کاربرد ICT درآموزش، ترجمه اباصلت خراسانی، ۱۳۸۱.

هولفیش ، گوردون _ ژ. اسمیت ، فلیپ ( 1380)‌؛ « تفکر منطقی روش تعلیم و تربیت

يان رابرتسون، درآمدي بر جامعه، حسين بهروان، 1373

 مقالات :

آراسته، حمیدرضا (1381). ” دانشگاه مجازی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی”. مجله‌ی رهیافت، شماره 28، زمستان.

ابطحی، سیدابراهیم (1376). ” طب اینترنتی: متن‌شناسی ساخت یا صحنه، فن‌آوری بزرگراه‌های اطلاعاتی در زبان فارسی” مجموعه مقالات [آبان ماه]، تهران: معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی وزارت کشاورزی.

اینگرید و ریکمایر 1382، ضرورت آموزش رسانه، ترجمه محمد رضا حسن زاده، تهران: فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره33، سال دهم.

ايگليسياس كونتس ، لوسي ا. آنتونيو گارسيا كوره آ. پيام يونسكو . شماره 356 . سال 1379

ببران، صدیقه، 1382، سواد رسانه ای در برخورد با خشونت رسانه ای، روزنامه ایران، 23 مهرماه ف شماره 2609.

بدیعی، مریم،1384، دانش رسانه ای، روزنامه همشهری،19 مردادماه، شماره 3770

براون، جیمز.ای1368. رویکردهای سواد رسانه ای. ترجمه پیروز ایزدی. سال هفدهم. شماره چهارم، سایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

بصیریان، حسین و رضا، 1385، درآمدی به سواد رسانه ای و تفکر انتقادی، فصلنامه رسانه، سال هفدهم، شماره 4

بلیغ، ناصر،1389، درآمدی بر سواد رسانه ای، ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران، سال دوم،شماره7

بهشتی، زهرا. (1383). “بررسی نقش آموزش الکترونیکی در حل مشکلات آموزش سنتی”. تهران: مجموعه مقالات دومین همایش آموزش الکترونیکی.

پاک‌نظر، ثریا (1380). ” تأثیر اینترنت در کشورهای در حال توسعه” . نشریه‌ی وب، شماره 17، آبان.

پاتر، جیمز،1385، تعریف سواد رسانه ای، ترجمه لیدا کاووسی، فصلنامه رسانه، سال هفدهم، شماره 4

پیش‌نمازی، پروانه (1381). ” اینترنت اشتغال و توسعه” . نشریه کار و کارگر

تومن، الیزابت،1380،مهارت ها و راهبردهای آموزشی رسانه ایف ترجمه حسن نورایی بیدختف فصلنامه رسانه، سال دوازدهم،شماره اول

تفضلی مفرد آرایی، عفت، به نقل از نشریه نگاه وزارت آموزش و پرورش هفته سوم بهمن سال ١٣٨٧

جلالی ،علی اکبر ،دیدگاه آرمانی آموزش وپرورش درتوسعه IT،   نشریه آسیا، ۲۰ / ۶/۸۱.

چشم‌براه، محسن (1380). ” گذری بر نقش فن‌آوری اطلاعات در بهداشت و درمان”. نشریه‌ی صنایع، شماره 29، زمستان

حبیبی نیا، امید، 1382، مردم و سواد رسانه ای، روزنامه همشهری،17آبان،شماره 3219

حبیبی پور، مجید، مجله تکنولوژی آموزشی،شماره ی2،اهمیت تفکر انتقادی در آموزش وپرورش ،1385

حبیبی پور، مجید ،مجله تکنولوژی آموزشی،شماره ی8،ویژگی های متفکران منتقد، 1386

خجسته، حسن،1376،مخاطب شناسی در رادیو، تهران:فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 11، سال چهارم

ذكايي ، محمد سعيد. مقاله امپرياليسم فرهنگي ، فصلنامه رسانه ، شماره 8

رضایی بایندر، محمد رضا، 1382، بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت های شهروندی و رفتارهای مدنی، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 33

سپاسگر، ملیحه،1385، رویکرد علمی به سواد رسانه ای، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال دوازدهم، شماره 44

سلطانی فر، محمد،1387 تحلیل وضعیت سواد اینترنتی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران 1386-1385 در مقایسه با مربیان و والدین آن ها، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 27، سال هفتم، دوره پاییز .

شیباتا، کونیومی، 1381، مطالعات تطبیقی بین ژاپن و کانادا، ترجمه زهره بیدختی، فصلنامه رسانه، سال سیزدهم، شماره 2)

شکرخواه، یونس. 1388. سواد رسانه ای. سال هفدهم. شماره چهارم، سایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

شعبانی، فاطمه و فاطمی‌زاده، سمیه ، سواد اطلاعاتی و آموزش: فناوری اطلاعات، مجموعه مقالات اولین همایش کتابداری و اطلاع رسانی با محوریت: نقش سواد اطلاعاتی در تولید علم و ثروت (فروردین ۱۳۹۰ دانشگاه پیام نور قم)

مخفی کافی، علی‌اکبر (1380) . ” اهمیت اینترنت در توسعه روستایی و کشاورزی”. نشریه شهر تابستانه

منتظر، غلامعلی(1380). “دانشگاه مجازی”. فصلنامه‌ی زمستان کتابداری و اطلاع رسانی. شماره 21.

مهدوی‌نور، حاتم (1382). ” فن آوری اطلاعات و آموزشی به روش مجازی”. ماهنامه‌ی آموزش پژوهشی و اطلاع ‌رسانی، سال سوم، شماره 20.

مستر من، لن، 1382، آموزش رسانه ای و 18 اصل حاکم برآن، ترجمه یونس شکر خواه، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 33، سال دهم

نصيري، بهاره ،همشهري، 19 مرداد 1384 ، شماره 3770

ویلکینز، کارین (1386). ” ترسیم جنسیت بر اساس فضای فرهنگی: برنامه‌های توسعه بین‌المللی ژاپن .” ترجمه‌ ی منتشر نشده‌ی حسین بصیریان جهرمی، مربوط به درس ارتباطات و توسعه دانشکده صدا و سیما. تهران: [بی نا].

نراقي، احسان . مجله گفتگو، مصاحبه : نگاهي به تجربه آموز ش مدرن در ايرا ن . شماره 10

مدرسه هوشمند، رساله كارشناسي ارشد خسرو گودرزي، دانشجوي علوم تربيتي.

اسناد :

سند توسعه ی مدارس هوشمند مالزی

سند چشم انداز20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران

سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور

سند نقشه علمي كشور

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

شيوه‌نامه اجرايي هوشمند‌سازي مدارس كشور

كتاب نقشه راه مدارس هوشمند اداره كل آموزش و پرورش استان تهران

شيوه‌نامه هوشمند‌سازي مدارس

منابع انگلیسی:

Accenture, (2001). Creating a Development Dynamic, Final Report of the Digital Opportunity Initiative. Markle Foundation. United Nations Development Program.

Angell, Helena Mary (2005). What music videos teach at-risk adolescent girls: making a case for media literacy curriculum. A doctoral dissertation of Philosophy. University of Florida.

Birden H, page S., “Teaching by videoconference: a commentary on best practice for rural education in health professions”, Rural and Remote Health 5 (online), 2005: 236.

Bray, M. (2002). Education in developing Asia. Asian development Bank. Comparative education research center. The University of Hong Kong.

 

Cortés, C. (2001). Knowledge construction and popular culture: The media as multicultural educator. In J. Banks & C. McGee Banks (Eds.), Handbook of research on multicultural education (pp. 169-183). San Francisco: Jossey-Bass.

مقدمه:

اکنون که انقلاب اطلاعات و ارتباطات، مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و تحولات شگرفی را در عرصه جهانی شدن خلق کرده است، حجم بالای اطلاعات و دانش های تازه، به راحتی از طریق شبکه های اطلاعاتی در دسترس همگان قرار می گیرد و به نظر می رسد”دهکده جهانی” در حال شکل گیری است. در این میان یک موضوع مهم، نحوه برخورد با پیشرفت های پرشتاب و خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن ها در شئون مختلف زندگی است. رسانه ها می توانند همچون ابزاری مفید به انسان معاصر کمک کنند تا با استفاده از آخرین پدیده های علمی، زندگی دلخواه، آرمانی و پرباری داشته باشد؛ ضمن اینکه اگر این ابزار، غلط یا با سوء نیت به کار گرفته شود، می تواند به صورت نیرویی ویران کننده و مصیبت بار عمل کند. برای اینکه بتوان در برابر رسانه های متکثر موجود، مخاطبانی داشت که بتوانند در کنار بهره برداری آگاهانه و فعالانه از این رسانه ها، خود را در برابر چالش ها و پیامدهای مخرب آن ها محافظت کنند، باید “سواد[1]” جدیدی ایجاد کرد. پس ابتدا به تعریف گسترده تری از “سواد” و افزایش فضای مفهومی آن نیازمندیم که دیگر به معنای توانایی خواندن و نوشتن صرف نیست، مفهومی که از آن به عنوان “سواد رسانه ای[2]” یاد می شود. “سواد رسانه ای” یا “آموزش رسانه ای[3]” علاوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتی، که همان توان خواندن  و نوشتن است، توانایی تحلیل و ارزشیابی پیام ها و قدرت انتقال اطلاعات به دیگران را در قالب های مختلف و با ابزارهای گوناگون در انسان پدید می آورد. همچنین، با توانمند کردن انسان برای درک شیوه کار رسانه ها مقاوم می سازد.

“سواد رسانه ای” مبحث جذابی در ارتباطات است که می کوشد خواندن سطرهای نانوشته رسانه های نوشتاری، تماشای پلان های به نمایش در نیامده یا شنیدن صداهای پخش نشده از رسانه های الکترونیک را به مخاطبان بیاموزد.(شکرخواه،1380: 79)

سواد رسانه ای” نهضتی علیه رسانه ها نیست، بلکه عادات رسانه ای افراد را تغییر می دهد و با هوشیار کردن مخاطبان به آن ها می آموزد چطور از رسانه ها استفاده کنند. شهروندانی که سواد رسانه ای دارند، از طریق رسانه میزان آگاهی و توان دریافت اطلاعات خود را بالا می برند و با همین توان به سمت تقویت روحیه انتقادی بیشتر حرکت می کنند و رابطه یکسویه و انفعالی را به جریانی دو سویه و فعال تبدیل می کنند.(راسخ محمدی، 1385 :7) اهمیت سواد رسانه ای و ضرورت آن سال هاست که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است و نهادهای دولتی و مدنی برای آموزش و گسترش آن بین اقشار مختلف جامعه تلاش می کنند. برای مثال مدت هاست موضوع “سواد رسانه ای” در کشور کانادا مطرح است و در نظام آموزش عمومی این کشور جای خاص خود را دارد، در ژاپن نیز اندیشه سواد رسانه ای به سرعت گسترش یافته است و در سطح وسیعی در امر آموزش و تولید رسانه ای اندیشیده اند و به مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر و استفاده از تجارب آن ها، اهداف و رویکردهای سواد رسانه ای را متناسب با نیازهای جامعه مشخص کرد و به آموزش آن همت گمارد. برای این منظور نهادهای آموزشی، مدنی، صنفی و رسانه ای باید به این امر کمک کنند و در این میان، رسانه های جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون با توجه به طیف وسیع مخاطبان، نقش زیادی در امر آموزش سواد رسانه ای به مخاطبان خود دارند.

درباره کارکردهای وسایل ارتباط جمعی، نقدر و نظر بسیار است، اما بی تردید یکی از مهم ترین آن ها از دیرباز مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است، بخش آموزشی آن است. اهمیت کارکرد آموزشی وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر تا حدی است که بعضی از جامعه شناسان برای رسانه ها نقش”آموزش موازی” یا “آموزش دایمی” قایل هستند(معتمدنژاد، 1371 :13) آموزشی که از سوی رسانه ها عرضه می شود، غیر تجریدی و چند بعدی است. مطالعات اثبات کرده است که استفاده فعال از حواس پنجگانه در آموزش های رسانه ای، یادگیری را آسان و جذابیت آموزش را دو چندان می کند. سواد رسانه ای نیز مقوله ای است که می توان به طور موثر از طریق رادیو و تلویزیون به مخاطبان آموزش داد.

نقش معلمان در این عرصه شاید این است که تلاش کند راهی را بیابد تا دریابد چگونه می توان دانش اموزان را در درک نقش های چندگانه فرهنگی و اجتماعی رسانه های جمعی در جامعه و میزان تأثیرگذاری رسانه ها یاری رساند، بدون آن که مستقیماً آنان را در مسیری مشخص انداخت. گرچه زیبایی شناسی رسانه ها ممکن است به خوبی با برنامه های درسی سنتی منطبق باشد، اما همچنین جنبه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وسیع تر رسانه ها نیز باید مورد کنکاش قرار گیرند. این که آیا این امر به فعال گرایی مصرف کنندگان منتهی می شود یا خیر به یک اندازه به مشارکت کنندگان و آموزگار بستگی دارد و این در صورتی است که ترکیبی مناسب از کشفیات آزاد و ارزشیابی بی طرفانه ایجاد شده باشد.

در صورتیکه معلمان از سواد رسانه ای مناسبی برخوردار باشند می توانند در نحوه برخورد و تدریس خود مواردی چون تفکر ونگاه نقادانه به رسانه ها، جامعه پذیری مناسب، نحوه مواجهه صحیح با رسانه ها را به دانش آموزان یاد بدهد و این باعث شود که سواد رسانه ای دانش آموزان هم در سطح بالاتری قرار گیرد . این موضوع محقق را برآن داشت تا با انجام این تحقیق تلاش کند تا قسمتی از مسیر پر پیچ و خم گسترش و توسعه مفهوم سواد رسانه ای و آموزش رسانه ای را بپیماید.

1-1 بيان مسأله:

محققان و پژوهشگران عرصه ارتباطات سواد رسانه اي را شامل « تحقيق ، تحليل ، اموزش و اگاهي از تاثيرات رسانه ها نظير راديو ،تلويزيون،فيلم،روزنامه ،مجله ، کتاب و اينترنت بر روي افراد و جوامع بشري مي دانند»  (کمالي پور ،1385،آن لاين ) بر اساس اين تعريف سواد رسانه اي به دنبال آن  است تا در فرد توانايي لازم  براي استفاده از رسانه ها  را  اموزش دهد  به طوري که فرد بتواند ضمن درک و تحليل و ارزيابي پيام هاي رسانه هاي مختلف ، پيام ها و برنامه هاي  مثبت ، مفيد و سازنده را از پيامهاي منفي و بي محتوا تشخيص دهد. يعني فرد اگاهانه در برابر رسانه ها قرار گيرد و توانايي دسترسي به پيام هاي مورد نظر خود از ميان انبوه پيام  ،تجزيه وتحليل انتفادي ،ارزيابي و ارسال پيام ها در انواع مختلف را پيدا کند .

تاريخچه پيدايش اين تفکر که بر پايه يک نياز  مبرم آموزشي بنا نهاده شده به  سال 1960 ميلادي  و به دنبال عمومي شدن تلويزيون ، راديو  و فيلمهاي هاليوودي بر مي گردد . دراين ميان تلويزيون گوي سبقت را از رسانه هاي ديگر ربود به طوري که اکثر مردم ترجيح دادند که تماشا کنند تا اينکه مطالعه کنند.يکي از عواقب اين تحول اجتماعي و آموزشي کمتر شدن تمايل دانش آموزان به مطالعه و کتاب بود که  محققان رکود تمرکز فکري دانش اموزان در کلاس درس را به عنوان عارضه اين تحول اجتماعي بيان مي کنند.

اهميت موضوع زماني دو چندان شد که پژوهش ها در امريکا نشان داد که يک کودک به طور ميانگين روزانه شش ساعت از وقت خود را پاي تلويزيون مي گذراند.بنابراين با توجه به اثرات سوئي که استفاده بي رويه  از رسانه ها به ويژه تلويزيون ،اينترنت و ماهواره مي تواند بر روي افراد به ويژه کودکان  برجاي بگذارد لزوم کنترل و نحوه استفاده از رسانه ها در وهله اول مورد توجه محققان قرار گرفت.در اين اثنا محققان اعلام کردند که افراد به خصوص کودکان در استفاده کردن از رسانه ها بايد حساب شده و در مواجهه با پيام هاي بيشمار خود را واکسينه کنند يعني نسبت به رژيم مصرف رسانه اي خود اگاهي يابند و قوه تشخيص و درک پيام هاي رسانه ها را تقويت نمايند. بنابراين موضوع سواد رسانه اي به عنوان يکي از دغدغه هاي علم ارتباطات مورد توجه دانشمندان اين رشته قرار گرفت.

“ديويي” تفكر انعكاسي را توجه دقيق، فعالانه، و مستمر به اطلاعات و زمينه هاي حمايت كننده از آن و درنظر گرفتن نتايج و تبعات آن اطلاعات مي داند. يادگيرندگان با استفاده از مشاركت فعالانه در اين نوع تفكر، مي توانند نسبت به يادگيري خود آگاه باشند و آن را كنترل كنند.

به طور كلي، منظور از تفكر انعكاسي آن است كه دانش آموز با دقت وانديشه لازم ، برآوردي از دانسته ها و عدم دانسته هاي خود ارائه دهد . ازاين طريق مي تواند در مواجهه با آموزش رسانه ها، برآورد كند كه رسانه هاچه چيزي به او مي آموزند، چگونه توسط رسانه ها هدايت مي شوند، در اين مورد چه نكاتي را مي دانند، چه چيز بايد بدانند و چگونه فاصله بين اين وضعيت ها را تشخيص داده و تنظيم و تكميل كنند.

يادگيري سواد رسانه اي، مستلزم درگيري فعالانه دانش آموزان درجريان اين نوع آموزش است  و حضور و فعالیت دبیران با میزان سواد رسانه ای بالاتر در این فرآیند نقش به سزایی دارد.بدين ترتيب تقويت تفكر و پرورش انديشه هاي دانش آموزان به شيوه تفكر انعكاسي از جمله سازه هايي است كه به تعمق و ژرف انديشي يادگيرندگان دانش آموز در خصوص رسانه ها مي انجامد.

در تعليم و تربيت نوين، يادگيري به معني جمع آوري اطلاعات نيست . بلكه منظور از آن، شركت فعالانه يا دگيرنده در كسب تجارب و معنابخشي به آن تجارب است. در اين مفهوم، انديشه و انديشيدن جايگاه ويژه اي دارد . از اين رو، در مورد آموزش رسانه ها حضور دبیران با سواد رسانه ای بالاتر بر توسعه مدل تفكر انعكاسي در تقويت قواي فكري و ذهني كودكان و وجوانان كه در معرض يادگيري مداوم از رسانه ها قرار دارند کمک شایانی می کند و موقعيتي را بر اي آنها فراهم مي سازد تا نسبت به آموزش اكتسابي خود از رسانه ها، انديشه كنند.

در این پژوهش پژوهشگر برآن است تا تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل آموزش تفكر انعكاسي در دبیرستان های غیر انتفاعی شهر تهران را مورد مطالعه قرار دهد.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :

درجه نفوذ رسانه در جوامع و تأثیرات آن به‌حدی است كه آموزش رسانه، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. باید تأكید كرد كه كودكان و نوجوانان كه رسانه در جامعه پذیر كردن آنها نقش بسزایی دارد، از نظر نحوه استفاده از رسانه و تأثیرپذیری از آن با والدین خود تفاوت كامل دارند. آنها بین «جهان» و «جهان رسانه‌ای » فرق نمی‌گذارند و در به كارگیری رسانه بسیار راحت تر از والدین خود عمل می‌كنند.

آموزش رسانه به گفته كومار : « تحلیل اجتماعی – انتقادی رسانه است برای آگاهی و فهم بیشتر نحوه كار رسانه، شناخت كسانی كه آن را كنترل می كنند و شكل می دهند، نقش متخصصان، تبلیغات فروش و روابط عمومی در شكل دادن به محتوای رسانه و شیوه های مختلفی كه مخاطبان با آن پیام­های رسانه را تفسیر می‌كنند. بنابراین هدف اصلی آموزش رسانه، هشیار كردن، اختیار بخشی در مواجهه با رسانه و برنامه­ها و محتوای آن است. آموزش رسانه به افراد می‌آموزد پیام را تفسیر و تولید كنند، مناسب‌ترین رسانه را انتخاب كنند و نقش بیشتری در تأثیرپذیری از آنها به عهده گیرند. »

به طور كلی سه جنبه سواد رسانه‌ای عبارتند از :

1ـ ارتقای آگاهی نسبت به الگوی مصرف رسانه‌ای و یا به عبارت بهتر تعیین میزان و نحوه مصرف محصولات رسانه‌ای از منابع رسانه ای گوناگون.

2- آموزش مهارت­های مطالعه یا تماشای انتقادی .

3- تجزیه‌و‌تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه ها كه در نگاه اول قابل مشاهده نیست.

از این دیدگاه آموزش سواد رسانه‌ای به دانش آموزان، اهداف متعددی را دنبال می‌كند كه مهم­ترین آنها عبارتند از:

1- ایجاد تفكر خلاقانه، انتقادی و موشكافانه در دانش آموزان نسبت به محتوا و عملكرد رسانه­ها.

2- شناخت اشكال بصری ارتباط با استفاده از آن در كنار سایر مهارت­های خواندن، نوشتن، صحبت كردن و گوش دادن.

1-3 اهداف تحقيق:

1-3-1 هدف اصلي:

شناخت میزان تاثیر سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل آموزش تفكر انعكاسي در دبیرستان های غیر انتفاعی شهرتهران

1-3-2 اهداف فرعي :

شناخت میزان تاثیر سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر نحوه جامعه پذیری دانش آموزان در دبیرستان های غیر انتفاعی شهرتهران

شناخت میزان تاثیر سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر شکل گیری دیدگاه انتقادی دانش آموزان در دبیرستان های غیر انتفاعی شهر تهران

شناخت میزان تاثیر سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر مواجهه دانش آموزان با رسانه ها و محتوای آنها در دبیرستان های غیر انتفاعی شهر تهران

1-4 سؤالات تحقیق:

1-4-1 سوال اصلي:

سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش تا چه میزان بر توسعه مدل آموزش تفكر انعكاسي در دبیرستان های دخترانه غیر انتفاعی منطقه  2شهر تهران تاثیر دارد؟   

1-4-2 سوالات فرعي:

سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش تا چه میزان بر نحوه جامعه پذیری دانش آموزان در دبیرستان های دخترانه غیر انتفاعی منطقه 2شهر تهران تاثیر دارد؟   

سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش تا چه میزان بر شکل گیری دیدگاه انتقادی دانش آموزان در دبیرستان های دخترانه غیر انتفاعی منطقه 2شهر تهران تاثیر دارد؟   

سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش تا چه میزان بر مواجهه دانش آموزان با رسانه ها و محتوای آنها در دبیرستان های دخترانه غیر انتفاعی منطقه 2شهر تهران تاثیر دارد؟   

[1] literacy

[2] media literacy

[3] Media Education

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه سواد رسانه اي با سبك زندگي نوجوانان 15 تا 18 ساله دبيرستاني
 • پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس
 • پايان نامه تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفه اي معلمان
 • پايان نامه بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و هوش هيجاني بر رضايت زناشوئي معلمان
 • پايان نامه بررسي تأثير نقش معلمين راهنما بر افزايش کارايي آموزشي معلمان مقطع ابتدايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122