پايان نامه بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي  و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي  پروپيلن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي  و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي  پروپيلن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه و کلّيات
1-1 مقدمه 2
1-2 معرفي بتن اليافي2
1-2-1 تعريف3
1-2-2 آيين نامه هاي معتبر بتن اليافي3
1-3 کاربردهاي بتن اليافي 4
1-3-1 بتن پرتابي(شاتکريت) 4
1-3-2 دالهاي روي بستر 5
1-3-3 صنايع نظامي 7
1-3-4 کف سالنهاي صنعتي 7
1-4 مزايا و معايب بتن اليافي 7
1-5 جنبه هاي اقتصادي بتن اليافي8
1-6 نانو مواد در بتن 9
1-7 خلاصه و اهداف تحقيق 10
1-8پيشينه تحقيق 10
1-9 مقايسه چند نوع الياف از نظر هندسه 11
1-10مقايسه اثر نوع هاي مختلف الياف از نظر جنس در بتن اليافي 12
1-11 تحقيقاتي که منحصراً بر روي خواص مکانيکي بتن حاوي الياف پلي پروپيلن با و بدون نانومواد انجام گرفته است13
1-12 اثر نانوسيليس بر روي خمير سيمان15
1-13 اثر نانوسيليس بر بتن 15
1-14 تحقيقات انجام شده در ايران 16
1-15 خواص مکانيکي الياف18
1-15-1 تاريخچه18
1-15-2 انواع الياف19
1-15-2-1 الياف مصنوعي19
1-15-2-2 الياف کربن19
1-15-2-3 الياف آراميد20
1-15-2-4 الياف شيشه و آزبست20
1-15-2-5 الياف فلزي21
1-15-2-6 الياف گياهي وطبيعي22
1-51-2-7 الياف پلي پروپيلن22
1-15-2-7-1 مزاياي الياف پلي پروپيلن نسبت به مش ضد ترك ( آرماتور حرارتي )23
1-15-2-7-2 روش و ميزان مصرف 24
1-15-2-7-3 ويژگيهاي بتن اليافي حاوي الياف پلي پروپيلن24
1-15-2-7-4 كاربردهاي الياف پلي پروپيلن 25
1-15-2-8 آزمايش اسلامپ بتن اليافي26
1-16 نانو مواد ها و مشخصات آنها26
1-16-1 مواد نانو كمپوزيت27
1-16-2 بتن با عملكرد بالا (HPC) 27
1-16-3 نانو سيليس آمورف27
1-16-3-1 نانوسيليس و مقايسه بعضي خواص آن با سيليکافيوم28
1-16-4 نانو لوله ها30
فصل دوم: مواد و روشها
2-1 مواد مورد استفاده(Material) 33
2-1-1 سيمان33
2-1-1-1 سيمان پرتلند پوزولاني (PPC) 33
2-1-2 آب اختلاط35
2-1-3 سنگدانه ها35
2-1-3-1 آزمايش لس آنجلس بر روي سنگدانه هاي درشت36
2-1-4 الياف پلي پروپيلن37
2-1-5 ماده افزودني نانوسيليس38
2-1-6 ماده افزودني فوق روان کننده38
2-1-7 قالب ها40
2-1-8 روش انجام آزمايشها(Methods) 40
2-1-9 روش تعيين طرح اختلاط به صورت کلي41
فصل سوم: نتايج و بحث
3-1 آزمايشهاي انجام شده45
3-2 نتايج آزمايشهاي بتن اليافي45
3-2-1 آزمايش مقاومت فشاري46
3-2-1-1 آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاط هاي رديف A (مرجع)47
3-2-1-2 آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاط هاي رديف B 50
3-2-1-3 آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاط هاي رديف C51
3-2-1-4 آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاط هاي رديف D 54
3-2-1-5 بررسي کلي نمودار هاي  آزمايش مقاومت فشاري56
3-2-2 آزمايش مقاومت کششي غير مستقيم57
3-2-2-1 آزمايش مقاومت کششي غيرمستقيم براي طرح اختلاط هاي رديف A(مرجع)59
3-2-2-2 آزمايش مقاومت کششي غيرمستقيم براي طرح اختلاط هاي رديف B61
3-2-2-3 آزمايش مقاومت کششي غيرمستقيم براي طرح اختلاط هاي رديف C63
3-2-2-4 آزمايش مقاومت کششي غيرمستقيم براي طرح اختلاط هاي رديف D65
3-2-2-5 بررسي کلي نمودارهاي آزمايش مقاومت کششي غير مستقيم67
3-2-3 آزمايش سرعت پالس التراسونيک (UPV)68
3-2-3-1 روش سرعت پالس68
3-2-3-2 عوامل موثر بر سرعت پالس69
3-2-3-3 کاربرد روش سرعت پالس69
3-2-3-4 بررسي نتايج آزمايش التراسونيک براي طرح اختلاط هاي رديف A70
3-2-3-5 بررسي نتايج آزمايش التراسونيک براي طرح اختلاط هاي رديف B73
3-2-3-6 بررسي نتايج آزمايش التراسونيک براي طرح اختلاط هاي رديف C75
3-2-3-7 بررسي نتايج آزمايش التراسونيک براي طرح اختلاط هاي رديف D77
3-2-3-8 بررسي کلي نمودارهاي آزمايش التراسونيک79
3-2-4 مقاومت الکتريکي80
3-2-4-1 بررسي نتايج آزمايش مقاومت الکتريکي براي طرح اختلاط هاي رديف A (مرجع)82
3-2-4-2 بررسي نتايج آزمايش مقاومت الکتريکي براي طرح اختلاط هاي رديف B85
3-2-4-3 بررسي نتايج آزمايش مقاومت الکتريکي براي طرح اختلاط هاي رديف C87
3-2-4-4 بررسي نتايج آزمايش مقاومت الکتريکي براي طرح اختلاط هاي رديف D89
3-2-4-5 بررسي کلي نمودارهاي آزمايش مقاومت الکتريکي90
فصل چهارم: نتيجه¬گيري و پيشنهادات
4-1 نتيجه¬گيري96
4-2 پيشنهادها و موضوعات تحقيقي97
منابع99

منابع

1– مهتا، مونته­يرو، ترجمه علي رمضانيانپور، پرويز قدسي، اسماعيل گنجيان، (1383)، تکنولوژي بتن پيشرفته، ريز ساختار، خواص و اجزاي بتن.

2 – محمد ابراهيم­زاده نجف­آبادي، (1374)، تاثير سه نوع الياف داخلي بر روي پيوستگي بين فولاد و بتن، پايان­نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي کرمان.

4- Mostafa. Khanzadi, ­­­­­Mohsen.Tadayon, Hamed.Sepehri and Mohammad.Sepehri, (2009), Influence of  Nano-Silica Particles on Mechanical Properties and Permeability of Concrete, Department of Civil Engineering, Science & Technology University of Tehran, Iran

5 –  نويل و بروکس، ترجمه علي­اکبر رمضانيانپور، محمد رضا شاه­نظري، (1383)، تکنولوژي بتن.

6 -ACI Committee 544, (2000), State of the Art Report on Fibrereinforceed concrete, ACI 544, 1R-96, ACI Manual of Concrete Practice.

7- ACI Committee 544, ( Reapproved 1999), Measurement of properties of Fibre Reinforced concrete, ACI 544,2R-89, ACI Manual of Concrete Practice.

8- ACI Committee 544, (Reapproved 1998), Guide for specifying, proportiononing, Mixing, Placing and Finishing Steel Fibre Reinforced Concrete, ACI 544, 3R-93, ACI Manual of Concrete Practice.

9- ACI Committee 544, (Reapproved 1999) , Design Consideration for Steel Fibre Reinforced Concrete, ACI 544, 4R-88, ACI Manual of Concrete Practice.

10- Japan Society of  Civil Engineering Standard, JSCE-SF, (1986), Metod of making steel fibre reinforced Concrete in laboratory.

11 –  ابوالفضل حسني، سعيد محمد، (1378)، تاثير الياف فولادي در کنترل ترک­هاي کششي بتن، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، نشريه شماره 263.

12 – عليرضا خالو، (1378)، رفتار و کاردبرد­هاي بتن اليافي، کنفرانس تخصصي بتن اليافي، دانشگاه صنعتي شريف.

13 –عليرضا باقري، طيبه پرهيزکار ، پرويز قدوسي، افشين طاهري، (1378)، کاربرد الياف و فرآورده­هاي سيماني، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن(چاپ اول).

14- فرزين صمصامي، (1382)، الياف پلي­پروپيلن و کاربرد آن در بتن، مجله راه و ساختمان.

15- سيما حبيبي، مهدي محمدي شادپور، (1385)، نانوتکنولوژي و پيدايش کاربرد­هاي جديد، انتشارات الماس دانش.

16- W. Sun, H. Chen, X. Luo and H. Qian, (2001), the effect of hybrid fibers and expansive agent on the shrinkage and permeability of high-performance

17- N. Banthia, A. Duby, (2000), Measurement of flexural Toughness of  Fibre Reinforced Concrete Using Technique, Part 2, Performance of various Composites, ACI  Material Journal,Volume 97, Number 1.

چکيده :

در اين پايان­ نامه اثر نانوسيليس بر روي خواص مکانيکي و دوام بتن حاوي الياف پلي­پروپيلن بررسي شد. الياف پلي­پروپيلن مصرفي به طول mm 18 و نسبت طول به قطر mµ 9/0 استفاده گرديد. تاثير الياف و نانوسيليس در سه درصد مختلف براي هر کدام در نسبتهاي 1/0 ، 2/0 و 3/0 درصد براي الياف و2 ، 4 و 6 درصد براي نانوسيليس روي بتن با نسبت آب به سيمان 38/0 مورد مقايسه و بررسي قرار گرفت. در مجموع بيش از 192 نمونه مکعبي و استوانه­اي براساس استانداردهاي ASTM  ساخته شد و آزمايش­هاي مقاومت فشاري، مقاومت کششي غير­مستقيم، آزمايش التراسونيک و مقاومت الکتريکي روي نمونه­ها انجام پذيرفت.

نتايج حاصل از آزمايشات بيانگر افزايش قابل توجهي در مشخصات مکانيکي و دوام بتن بود. مقاومت فشاري تا 55 درصد و مقاومت کششي تا 25 درصد افزايش يافت. افزايش چشم­گير مقاومت الکتريکي نيز نشان از دوام بالاي اين نوع بتن داشت.

کلمات کليدي : 1– نانوسيليس       2- پلي­پروپيلن    3-  بتن اليافي

فصل اول:مقدمه و کلّيات

 1-1. مقدمه

امروزه بتن به عنوان يکي از پرمصرفترين مصالح جهان و به عنوان ماده ساختماني قرن بيست و يکم شناخته شده است. ساخت اين ماده مرکب با استفاده از ارزانترين و در دسترس­ترين مواد ساده از يک سو، انعطاف­پذيري، خواص مقاومتي و دوام آن از سوي ديگر و نيز استفاده از موادي در ساخت آن که به پاکسازي و کاهش آلودگي محيط زيست کمک مي­نمايد موجب آن شده است که بتن به عنوان مصالح ممتاز مطرح شود]1[. بتن ماده اي است که داراي مقاومت زياد در فشار بوده و از اين رو استفاده از آن براي قطعات تحت فشار مانند ستونها و قوسها بسيار مناسب است. ليکن عليرغم مقاومت فشاري قابل توجه، مقاومت کششي کم و شکنندگي نسبتاً زياد بتن استفاده از آن را براي قطعاتي که تماماً يا به طور موضعي تحت کشش هستند را محدود مينمايد]2[. اين عيب اساسي بتن در عمل با مسلح کردن آن با استقرار آرماتورهاي فولادي در جهت نيروهاي کششي برطرف مي­گردد. شايان ذکر است که در موارد متعددي جهت اين نيروهاي کششي به طور دقيق معلوم نيست. همچنين با توجه به اينکه آرماتور بخش کوچکي از مقطع را تشکيل مي­دهد، تصور اينکه مقطع بتن يک مقطع همگن و ايزوتروپ باشد صحيح نخواهد بود. به منظور ايجاد شرايط ايزوتروپي و کاهش ضعف شکنندگي و تردي بتن تا حد ممکن در چند دهه اخير استفاده از الياف نازک و نسبتاً طويل که در تمام حجم بتن پراکنده مي­شود متداول شده است]3[.

مساله ديگري که اخيراً مورد توجه دانشمندان علم بتن قرار گرفته است استفاده از نانو­مواد در بتن بوده است. محققان با آزمايشات مختلف به اين نتيجه رسيدند که مشخصات بتن حاوي نانو مواد در مقايسه با بتن معمولي تحت تاثير واکنش­هاي شيميايي نانو­مواد با ذرات سيمان و بلورهاي هيدروکسيد کلسيم موجود در سيمان، عملکرد ماده مرکب بتني را به شدت تحت تأثير قرار مي­دهد]4.[

1-2. معرفي بتن اليافي

1-2-1. تعريف: طبق تعريف ACI 544.1R-82 ، بتن ساخته شده از سيمان هيدروليکي، آب، شن، ماسه و الياف، بتن مسلح با الياف يا بتن اليافي ناميده مي­شود. در بتن اليافي مانند بتن معمولي مي­توان از پوزولانها و ديگر مواد مضاعف استفاده کرد. الياف در شکلها و اندازه هاي متفاوت، و از جنس فولاد، مواد پليمري، شيشه و مواد طبيعي مورد استفاده قرار مي­گيرد ]5[.

1-2-2. آيين نامه­هاي معتبر بتن اليافي

علاوه بر مطالعات و پژوهشهايي که بصورت مقالات معتبر در مجلات و يا کنفرانسها ارائه گرديده است. آيين نامه­هاي بتن نيز بخشي از قسمتهاي خود را به بتن اليافي اختصاص داده­اند. از جمله اين  آيين نامه­ها، آيين نامه ACI (انجمن بتن آمريکا)  مي­باشد که با معرفي کميته­اي جداگانه به نام ACI-544 به بررسي مسائل بتن اليافي پرداخته است. اين کميته اولين گزارش را در سال 1973 ارائه نمود و تاکنون اين کميته با چهار گزارش کلي کار خود را افزايش داده است. گزارش هاي اين کميته با نامهاي فرعي  3R,2R,1Rو  4R ناميده مي­شوند.

در گزارش ACI,544-1R که در سال 1996 ارائه گرديد و در سال 1999 بازبيني شد، اطلاعات کاملي از انواع الياف و خواص آنها و تاثير آنها بر روي خواص مکانيکي بتن به علاوه آزمايش  اندازه­گيري طاقت بتن اليافي آمده است. در اصل اين گزارش بيشتر به شناسايي انواع الياف قابل کاربرد در بتن پرداخته و آنها را مقايسه کرده است]6.[

در گزارش ACI,544-2R که در سال 1989 ارائه گرديد طريقه انجام آزمايشات و استانداردهاي لازم آورده شده است و در مواردي همانند آزمايش ضربه و … حتي طريقه ساخت دستگاه آزمايش نيز توضيح داده شده است]7[.

در گزارش ACI,544-3R که در سال 1998 ارائه گرديد، در مورد طرح اختلاط و مصالح مناسب براي بتن اليافي توضيح داده شده است. در اين گزارش روشي براي طرح اختلاط آورده نشده بلکه دو طرح اختلاط مثال زده شده و پيشنهاداتي براي بهتر شدن  خواص بتن اليافي آورده شده است. به عنوان مثال هر چه سنگدانه ها در بتن اليافي کوچکتر باشند نقش الياف در بتن اثرگذارتر خواهد بود و يا اينکه پيشنهاد گرديده که در بتن اليافي در صورت امکان از سيمان بيشتري استفاده گردد]8[.

در گزارش ACI,544-4R که در سال 1988 ارائه گرديد. به روشهاي طراحي با الياف فولادي پرداخته شده است. البته نتايج اين طراحي­ها هنوز در ACI- 318 وارد نگرديده است]9[.

از آيين­نامه هاي ديگر، آيين­نامه JSCE [1] ژاپن مي­باشد که روش اندازه­گيري طاقت بتن اليافي که توسط اين آيين­نامه ارائه گرديده از اهميت بالايي نزد محققين برخوردار است. در ضمن آيين­نامه RILEM در اروپا نيز گزارشهايي در مورد بتن اليافي منتشر کرده است.]10[.

کاربردهاي بتن اليافي

بتن مسلح به الياف را مي­توان به تنهايي و يا به همراه بتن مسلح معمولي بکار برد. در مواردي که   مي­توان بتن اليافي را به تنهايي بکار گرفت، عبارتند از:

کف کارخانه ها، توقفگاهها، جايگاههاي بنزين و سالنهاي صنعتي

روسازي بتني بزرگراهها، جاده ها و فرودگاهها

سازه هاي ضد انفجار و ضد حريق

ديواره ها و کف کانالها

قطعات پيش ساخته

در ديگر مواردي که مي­توان بتن مسلح معمولي و يا بتن پيش ساخته به کار برد:

شالوده براي موتورها و ماشين­آلات بزرگ، پرس­هاي بزرگ، ژنراتورهاي ديزلي

قطعات مربوط به تونل­سازي و حفاري معادن

ديوارهاي حفاظتي، پناهگاهها

تير هاي پيش­تنيده بتني شمع­هاي ضربه­گير

موارد استفاده از فراورده­هاي سيماني تقويت شده با الياف گوناگون در جدول 1-1  آورده شده است.

کاربردهاي مهم بتن اليافي عبارتند از]11[:

1-3-1. بتن پرتابي(شاتکريت)[2]

يکي از کاربردهاي مهم الياف در بتن­ پاشي است، بتن­ پاشي معمولاً براي اجراي لايه­هاي نازک مناسب است. به طور کلي بتن پاشي به دو روش خشک و تر قابل اجراست. در روش خشک پس از اختلاط مصالح خشک، در حين عبور افشانک آب مورد نياز اضافه مي­گردد. در روش تر، مخلوط به طور کامل ساخته مي­شود و سپس در محفظه پمپ دستگاه بتن پاش قرار مي­گيرد و از طريق لوله به افشانک انتقال  مي­يابد. در عمده شاتکريتهاي بتن اليافي از روش خشک استفاده به عمل مي­آيد. از روش تر نيز مي­توان استفاده کرد، با اين وجود توجه بيشتري جهت توزيع الياف بايد به عمل آيد. بيشترين استفاده از بتن­پاشي با الياف در نگهداري زيرزمينها، بويژه ديواره تونلها و معادن، سازه هاي پوسته اي و تعميرات  سازه­هاي دريايي و کانالهاي آب مي­باشد ]12و13[.

1-3-2. دالهاي روي بستر

دالهاي روي بستر حاوي الياف جهت جلوگيري از شکستهاي ناشي از بارهاي ديناميکي[3] و متمرکز و ترکهاي ناشي از بار و غير آن (مانند حرارت و جمع شدگي) در کف سالنهاي صنعتي مورد استفاده قرار   مي­گيرند و جايگزين دالهاي مسلح به آرماتور در اکثر موارد مي­شوند. اين دالها در روسازي جاده­ها،  پياده­روها، فرودگاهها و بويژه سالنهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي­گيرند. با استفاده از اين نوع بتن(بتن اليافي) روسازي فرودگاهها را مي توان 25 تا 40 درصد نازکتر از بتن غير مسلح و با فاصله درزهاي اجرايي بيشتر، اجرا کرد.

خستگي خمشي عامل مهمي است که بر عملکرد روسازي اثر مي­گذارد. اطلاعات موجود نشان مي­دهد که الياف، مقاومت بتن را بطور موضعي و کلي در برابر خستگي به نحو قابل ملاحظه­اي افزايش ميدهند]12[.

1-3-3. صنايع نظامي

از بتن مسلح به الياف در برخي از کشورها در صنايع نظامي استفاده گسترده به عمل مي­آيد. کاربردهاي سازه اي آن استفاده از الياف با و يا بدون تسليح توسط آرماتورهاي معمولي است که در قطعات دالها، ديوارها، کف، تيرها و ستونها انجام مي­گيرد. نتايج آزمايشها نشان داده است که اين گونه قطعات در مقابل انفجار، پخش شدگي و پراکندگي بسيار کمتري در مقايسه با دالهاي غيرمسلح به آرماتورهاي معمولي ايجاد مي­کنند]12[.

1-3-4. کف سالنهاي صنعتي

به علت خاصيت الياف در افزايش مقاومت ضربه اي، بتن الياف­دار نسبت به بتن معمولي (حدود 5 تا 10 برابر)، توجه عمده­اي در ساخت کف سالنهاي صنعتي به الياف معطوف است زيرا تخريب سريع سالنهاي صنعتي، بر اثر بارهاي ديناميکي و ضربه ماشين­آلات و قطعات سنگين، بزرگترين مشکل در اين گونه سازه ها به شمار مي­رود. افزايش مقاومت ضربه­اي، مقاومت بيشتري را در مقابل تورق و هوازدگي بتن به وجود مي­آورد]11[.

1-4. مزايا و معايب بتن اليافي

اليافي که به طور تصادفي در سرتاسر بتن پخش شده اند مي توانند ترکها و افت هاي حاصل از    جمع ­شدگي پلاستيک را بطور همزمان کنترل کنند. اين مواد ترکيبي (بتن اليافي) مقاومت و ظرفيت جذب انرژي بالايي دارند. به طور کلي الياف نمي­توانند جايگزين خوبي براي آرماتورهاي مرسوم مورد استفاده در سازه هاي باربر همانند تيرها و ستونها باشند. الياف و آرماتور هر کدام نقش خود را در تکنولوژي بتن دارند و نمي­توانند جايگزين يکديگر شوند ولي مي­توانند در جاهاي زيادي با يکديگر مورد استفاده قرار بگيرند]12[. هر چند در تنشهاي کششي بزرگ الياف در مقايسه با آرماتورهاي فولادي کارآمد نيستند ولي الياف در کنترل ترکها و جمع شدگي بتن بهتر عمل مي­کنند. در نتيجه آرماتورهاي متداول براي ظرفيت باربري عضو بتني استفاده مي­شوند ولي الياف در کنترل ترکها بسيار موثر هستند.

به علت اين تفاوتها کاربردهاي بخصوصي براي الياف وجود دارد که آنها را از آرماتورهاي معمول متمايز کرده­است که عبارتند از:

الياف نقش مسلح­کننده اوليه را بازي مي­کنند کاري که آرماتورهاي فولادي نمي­توانند انجام دهند. تراکم الياف در سازه­هاي پوسته­اي نازک معمولا مي­تواند به ميزان حداکثر 5 درصد حجمي افزايش يابد که اين امر موجب افزايش چشمگيري در طاقت و مقاومت ملات و بتن مي­شود.

الياف در سازه­هايي که بار يا تغيير­شکلهاي زيادي را به صورت موضعي تحمل مي­کنند مثل شمع­هاي پيش­ساخته، ديوارهاي پيش­ساخته، سازه هاي مقاوم در برابر انفجار و در تونلها مي­توانند مورد استفاده قرار بگيرند.

الياف در کنترل ترکهايي که بر اثر دما و رطوبت به وجود مي­آيند از قبيل روسازي راهها و دالها کاربرد دارند.

استفاده از آرماتورهاي فولادي و شبکه هاي سيمي مستلزم مصرف هزينه­هاي غير­ضروري جهت نيروي انساني و مصالح مي­گردد. با جايگزين کردن توزيع پخش تصادفي الياف کوتاه جهت مسلح کردن بتن، هزينه­هاي نيروي انساني و مصالح به طور قابل توجهي کاهش مي­يابد.

الياف تغيير شکلهاي حاصل از افت پلاستيک و خستگي را کاهش مي­دهند.

به طور کلي الياف يک مسلح کننده موثر براي کنترل عرض ترکها و افت حاصل از جمع شدگي مي­باشند و زماني که ترکهاي ريز توسط الياف کنترل مي­گردند از بوجود آمدن ترکهاي بزرگ و مسائل بعدي مي­توان جلوگيري کرد]15[.

مزاياي استفاده از بتن اليافي عبارتند از]12[:

مقاومت ضربه­اي و دوام خستگي و مقاومت برشي بتن را افزايش مي­دهند.

براي اجرا و نصب آنها تجهيزات خاصي نياز نمي­باشد.

مقاومت در برابر ترک خوردگي، شکل­پذيري بلند­مدت، ظرفيت جذب انرژي و طاقت بتن را افزايش ميدهند.

يک بتن مسلح در همه جهات را در اختيار ما قرار مي­دهند.

با مواد مضاعف و همه تيپهاي سيمان و مواد تشکيل دهنده بتن سازگار مي­باشند.

مقاومت بتن را در مقابل تورق، سايش و هوازدگي سطحي افزايش مي­دهند.

1-5. جنبه ­هاي اقتصادي بتن اليافي

از ديد اقتصادي استفاده از الياف بستگي به کاربرد و شرايط پروژه دارد. الياف اکنون جايگاه خود را در پروژه هاي عمراني پيدا کرده­است. و ارزيابي اقتصادي آن بيشتر مربوط به نوع الياف مصرفي و چگونگي استفاده از آن مي­باشد. ولي در مواردي که از الياف به جاي مش بندي استفاده مي­گردد، فقط بحث برابري قيمت الياف و مش بندي فولادي نمي­باشد بلکه نيروي انساني ماهر، وسايل و تجهيزات و فضاي انبار مصالح و … نيز مطرح مي­باشد و حتي مي­توان با آينده­نگري به قضيه نگريست. هزينه­هاي تعمير و نگهداري، شرايط جوي و کاربردهايي که سازه در آينده خواهد داشت تمام اينها عواملي هستند که    مي­توانند مصرف الياف را از لحاظ اقتصادي توجيه نمايند و يا عکس اين موضوع برقرار باشد.

در مواردي ممکن است زمانبندي پروژه بسيار اهميت داشته باشد و استفاده از الياف باعث سرعت بخشيدن به روند انجام کار شود و همين موضوع باعث صرفه­جويي اقتصادي فراواني شود مثل زماني که اجراي يک تونل باعث صرفه جويي زيادي در حمل و نقل مي­گردد. شايد بحث زمان در پروژه­هاي عمراني تاکنون در کشور ما مطرح نبوده ولي با پيشرفت روز افزون کشور زمان­بندي پروژه­ها و برآورد اقتصادي آنها حائز اهميت شده ده است.

1-6. نانو­مواد در بتن

در چند سال اخير فناوري تازه نانو اميدهاي بسياري براي بهبود خواص مواد مختلف در دنيا بوجود آورده­است. فناوري نانو بسياري از خواص بتن را بهبود مي­بخشد و تحقيقاتي در اين زمينه در کشورهاي مختلف جهان در حال انجام است. محصولات نانو براي بتن متشکل از ذراتي هستند که گلوله­اي شکل بوده و بصورت ذرات خشک پودري يا بصورت معلق  در مايع محلول قابل انتشار مي­باشند که مايع آن معمولترين نوع محلول نانوسيليس مي­باشد. در فصل دوم با خصوصيات نانوسيليس و برتري­هاي آن نسبت به ساير افزودني­هاي سيليسي بيشتر آشنا خواهيم شد. نانو مواد به دليل برخورداري از خصوصيات فيزيکي و شيميايي برتر، کاربردهاي بسياري در زمينه­هاي مختلف يافته­اند که از جمله مي­توان به مواد عايق­کننده و فيلترها، ماشين ابزارها، نمايشگرها، باتري­ها و آهنرباهاي پرقدرت اشاره کرد]15[. تاثير نانوسيليس بر روي بتن اليافي در شکل 1-3 نشان داده شده است]16[.

1 Japan Society of Civil Engineering Standard

1 Shotcrete

1 Dynamic load

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122