پايان نامه بررسي تطبيقي حقوقي بيماريهاي جديد مسري و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي حقوقي بيماريهاي جديد مسري و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ايران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 139 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي حقوقي بيماريهاي جديد مسري و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ايران  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    1
الف) مقدمه:    2
ب) بیان مسئله:    5
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:    6
د) سوالات تحقیق:    7
ه‍) مرور ادبیات وسوابق مربوطه:    7
و) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:    11
ز) فرضیه‌های تحقیق:    11
ح) اهداف مشخص تحقیق:    11
ط) تعریف واژه‌‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:    12
ی) روش شناسی تحقیق:    12
ک) سامان دهی:    12
فصل اول ـ کلیات (تعاريف، مبانی و مفاهيم)    13
1 ـ 1 ـ فسخ نکاح:    14
1  ـ 1 ـ 1 ـ فسخ از لحاظ لغوی:    14
1 ـ 1 ـ 2 ـ فسخ در معنای اصطلاحی (حقوقی):    14
1 ـ 2 ـ طلاق:    15
1 ـ 3 ـ فرق‌های طلاق با فسخ:    15
1 ـ 4 ـ انواع عیوب موجب حق فسخ نکاح:    17
1 ـ 4 ـ 1 ـ عیوب ویژه مرد:    17
1 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ خصاء:    18
1 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ عنن:    18
1 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ جب:    18
1 ـ 4 ـ 2 ـ عیوب ویژه زن:    18
1 ـ 4 ـ 2 ـ 1 ـ قرن (عفل):    19
1 ـ 4 ـ 2 ـ  2 ـ افضاء:    19
1 ـ 5 ـ اختلال واژینیسموس:    19
1 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسمون در فسخ نکاح:    20
1 ـ 7 ـ بیماری ایدز (HIV):    20
1 ـ 8 ـ بیماری لوپوس:    20
1 ـ 9 ـ بیماری سیفلیس:    21
1 ـ 10 ـ بیماری MS:    21
1 ـ 11 ـ نشوز:    21
1 ـ 12 ـ ناشز:    21
1 ـ 13 ـ ناشزه:    22
1 ـ 14 ـ مفهوم اختلال جنسی و تفکیک آن از انحراف جنسی:    22
فصل دوم ـ فسخ نکاح، بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن در بیماریهای جدید    23
2 ـ 1 ـ بررسی جایگاه فقهی موضوع:    24
2 ـ 1 ـ 1 ـ دیدگاه فقه شیعه:    24
2 ـ 1 ـ 2 ـ دیدگاه اهل سنت:    27
2 ـ 2 ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع:    27
2 ـ 2 ـ 1 ـ طلاق:    30
2 ـ 2 ـ 2 ـ طلاق به درخواست زوج:    30
2 ـ 2 ـ 3 ـ طلاق به درخواست زوجه:    31
2 ـ 2 ـ 4 ـ تخلف از شرط صفت:    32
2 ـ 2 ـ 5 ـ تدلیس:    33
2 ـ 2 ـ 6 ـ امتناع از نزدیکی با شوهر:    35
2 ـ 2 ـ 7 ـ نشوز:    35
2 ـ 3 ـ عیوب در زنان و مردان:    37
2 ـ 3 ـ 1 ـ اقوال فقها پیرامون فسخ نکاح به سبب عیوب:    39
2 ـ 3 ـ 2 ـ حق فسخ نکاح برای زوجین یا یکی از آن دو:    41
2 ـ 3 ـ 3 ـ نقد اقوال مذاهب پیرامون عیوب مذکور:    42
2 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ اختلاف فقها بر جذام و برص:    43
2 ـ‌3 ـ 3 ـ 2 ـ اختلاف فقها بر عرج، عمی‌و افضاء:    47
2 ـ‌3 ـ 3 ـ 3 ـ نقد دو قول:    48
2 ـ 4 ـ زمان اعتبار این عیوب:    48
2 ـ‌4 ـ‌ 1 ـ قول اول- دیدگاه قانون مدنی و مذهب امامیه:    49
2 ـ‌4 ـ 1 ـ 1 ـ زمان اعتبار عیوب موجود در مرد:    49
2 ـ 4 ـ 1 ـ‌2 ـ‌ زمان اعتبار عیوب موجود در زن:    50
2 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ قول دوم- دیدگاه حنفیه:    51
2 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ قوم سوم- دیدگاه شافعیه و حنابله:    51
2 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ قول چهارم- دیدگاه مالکیه:    51
فصل سوم ـ ادله‌ی جواز فسخ نکاح در بیماریهای    53
جدید از دیدگاه فقیهان    53
3 ـ 1 ـ حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین موضوعه:    54
3 ـ 2 ـ اختلال و انحرافات جنسی:    55
3 ـ 3 ـ آثار حقوقی اختلالات و انحرافات جنسی در انحلال عقد نکاح:    57
3 ـ 4 ـ بررسی میدانی تأثیر اختلال و انحراف جنسی در فروپاشی خانواده:    57
3 ـ 5 ـ راه‌های سرایت بیماری ایدز:    58
3 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسموس در فسخ نکاح:    71
3 ـ 6 ـ 1 ـ آیا زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس را می‌توان ناشزه خواند؟    72
3 ـ 6 ـ 2 ـ اختلال واژینیسموس و حکم فقهی آن:    73
3 ـ 7 ـ آیا عیوب مجوز فسخ نکاح، محدود و محصور هستند؟    74
3 ـ 8 ـ بررسی مبانی فقهی حق فسخ، به استناد وجوب عیب:    76
3 ـ 8 ـ 1 ـ تعبد محض:    77
3 ـ 8 ـ 3 ـ قواعد «لاضرر» و «لاحرج»:    80
3 ـ 8 ـ 4 ـ شرط تبانی صحت:    86
3 ـ 8 ـ 5 ـ مهمترین دلایل نفوذ شرط بنایی:    87
3 ـ 8 ـ 6 ـ نقش آفرینی عرف در تشخیص موضوع:    88
3 ـ 9 ـ چالش‌های نوبه دلیل تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید:    89
3 ـ 9 ـ 1 ـ قابل درمان شدن برخی عیوب:    90
3 ـ ‌9 ـ 2 ـ پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسرّی  از عیوب منصوصه:    91
3 – 10 – موافقان دلایل انحصار عیوب    97
3 – 10 – 1 – اصل لزوم نکاح    98
3 – 10 – 3 – شهرت    100
3 – 10 – 4 – حرمت قیاس    100
3 – 10 – 5 – ممنوعیت اجتهاد در برابر نصّ    100
3 – 10 – 6 – نظم عمومی و استحکام خانواده    100
3 – 11 – دلایل مخالفان انحصار عیوب    101
3 ـ 12 ـ خلاصه اقوال:    106
نتیجه‌گیری:    109
پیشنهادات:    114
استفتائات:    117
فهرست منابع و مآخذ:    126

 فهرست منابع و مآخذ:

قرآن کریم:

فارسی:

بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور انتشارات فردوسی، چاپ اول، تهران،

1378 ه.ش.

بهجت، محمدتقی؛ جامع المسائل؛ ج4،چ2، قم: دفتر معظم له، 1426ه.ق.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق خانواده، گنج دانش ، چاپ چهارم، تهران

1386 ه.ش.

توضیح المسائل جمعی از مراجع دفتر انتشارات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی‌حوزه علمیه قم، قم 1379 ه.ش.

جمعی از نویسندگان، بررسی تطبیقی حقوق خانواده انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،

تهران 1384 ه.ش.

حسینی، سیدمحمدرضا؛ قانون مدنی در رویه قضایی؛ چ1، مجد، تهران، 1379 ه.ش.

حسینی دشتی، سید مصطفی، معارف و معاریف، دایره المعارف جامع اسلام، موسسه فرهنگی

آرایه، تهران، 1379 ه.ش.

راستی، زهرا و اسماعیلی، ‌اکرم، انحلال نکاح به واسطه عیب، خط سوم، تهران، 1388 ه.ش.

صفایی، حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، دانشگاه تهران، تهران، 1390 ه.ش.

علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و عقل؛ چ1، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

اسلامی، تهران، 1381 ه.ش.

کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، میزان، تهران 1381 ه.ش.

حقوق مدنی، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران 1382 ه.ش.

، حقوق خانواده، انتشارات شرکت سهامی‌انتشار، تهران، 1378ه.ش.

قواعد عمومی‌قراردادها، انتشارات شرکت سهامی‌انتشار، تهران، 1376 ه.ش.

، کلیات حقوق، انتشارات شرکت سهامی‌انتشار، تهران، 1376 ه.ش.

گروه مولفین هیأت بر پوست درس نامه جامع پوست ایران، نشر طبیب، تهران، 1382 ه.ش

گلباغی ماسوله، سیدعلی؛ درآمدی بر عرف؛ دفتر تبلیغات اسلامی‌حوزه علمیه قم، قم، 1378 ه.ش.

مطهری، مرتضی؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ صدرا، تهران، 1369 ه.ش.

مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، اطلاعات، تهران، 1379 ه.ش.

میرداداشی، سید مهدی؛ آسیب شناسی قوانین (فرجه زمانی در عنن)؛ معاونت آموزش قوه قضائیه، قم، 1382 ه.ش.

محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1384 ه.ش

قواعد فقه (بخش مدنی2)، سمت، تهران 1380 ه.ش.

موسوی خمینی، روح‌ا…، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، 1378 ه.ش.

عربی:

ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاتر، المکتبه العلمیه، بیروت، 2010 م.

ابن حجاج نیشابوری، مسلم، صحیح مسلم، بیروت، 2005 م.

ابن حزم، علی، المحلّی، دارالفکر، بیروت، 2009 م.

ابن حنبل، محمد، مسند، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 2009 م.

ابن رشد، محمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، دارالکتب العلمیه، بیروت، 2008 م.

ابن قدامه، عبدالرحمن، الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی، 2005 م.

ابن قدامه، عبدالله، المغنی، دارالفکر، بیروت، 1997 م.

ابن قیم، محمد، زاد المعاد فی هدی خیر العباد، دارالفکر، بیروت، 2004 م.

ابن ماجه، محمد، سنن، دارالکتاب، بیروت، 2001 م.

ابن منظور، ‌محمد،‌ لسان العرب، دارالفکر، بیروت، 2010 م.

اتاسی، خالد، شرح المجله، المکتبه الحبیبیه، اسلام آباد، 2005 م.

الاشقر، عمر سلیمان؛ قضایا طبیه معاصره، دارالنفاس، اردن، 1421 ه.ق.

اصفهانی، سید ابوالحسن؛ وسیله النجاه (مع حواشی الگلپایگانی)؛ چاپخانه مهر، قم، 1393 ه.ق.

اصفهانی (فاضل هندی)، محمد، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، دارالنشر، نجف، 1420 ه.ق.

امینی، محمدرضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، طه، تهران، 1379 ه.ش.

انصاری، مرتضی، رسائل؛ مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1427 ه.ق.

……….، ……….، مکاسب؛ مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1428 ه.ق.

آل کاشف الغطا، محمد حسین؛ تحریرالمجله، مکتبه فیروزآبادی، قم، 1359 ه.ش.

بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، موسسه نشر اسلامی، قم، 1408 ه.ق.

بخاری، محمد، صحیح بخاری، دار ابن کثیر، دمشق، 1987م؛

توحیدی، محمدعلی؛ مصباح الفقاهه، وجدانی، قم، 1371 ه.ش.

التهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون، کلکته، 2005 م.

جان هابلی، راهنمای ایدز، ترجمه: روانبخش، مسعود، تیمورزاده، طبیب، تهران، 1384 ه.ش

جبعی عاملی، زین الدین «شهید ثانی»، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه مکتب الاعلام الاسلامی‌، قم، 1380 ه.ش.

جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، مسالک الافهام فی شرح شرایع السلام، دارالهدی للطباعه و النشر، قم، 1389 ه.ش.

چکیده:

فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی  دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.

کلمات کلیدی:فقه اسلام، حقوق ایران، نکاح، فسخ نکاح، طلاق، ایدز

الف) مقدمه:

نکاح از جمله عقودی است که علاوه بر جنبه‌های حقوقی آمیخته با اخلاق است و قانون گذار در تدوین مقررات حاکم بر این نهاد کوچک اجتماعی متأثر از نیروهای اخلاقی و عادات و رسوم اجتماعی است، تا جایی که حاکمیت اراده[1] در تعیین آثار آن نقض ‌ندارد و به همین جهت قواعد عمومی‌معاملات تا جایی در نکاح قابل اعمال است که با طبیعت ویژه‌ی آن سازگار باشد (کاتوزیان، حقوق خانواده، 275/1) از جمله این قواعد، احکام راجع به «فسخ» است.

برابر ماده‌ی 1120 قانون مدنی: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود» بررسی مواد قانون مدنی در باب انحلال نکاح بیانگر آن است که قانون گذار به منظور استحکام بنیان خانواده و همچنین تأمین سلامت اراده زوجین، نکاح را صرفاً در مورد عیوب جسمانی، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام کرده است. ماده 1122 قانون مدنی، عیوب: خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی را در مرد موجب فسخ برای زن دانسته است؛ در حالی که ماده‌ی 1123 همین قانون وجود عیوب: قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی هر دو چشم را در زن موجب فسخ نکاح برای مرد می‌داند از طرفی جنون نیز جزء عیوب مشترک برای هر یک از زوجین موجب فسخ خواهد بود.

تبعیض آشکار قانون گذار در اختصاص عیوب موجد حق فسخ در هر یک از زوجین با ملاحظات عقلی و اجتماعی دنیای امروز سنخیّت ندارد. زوج در حالی که توانایی انحلال نکاح را به واسطه‌ی طلاق در اختیار دارد می‌تواند به استناد وجود هفت عیب در زن، نکاح را فسخ نماید، در حالی که زن تنها به استناد وجود چهار عیب می‌تواند نکاح را فسخ کند، این در حالی است که اختیار در طلاق ندارد و صرفاً به استناد وکالت اعطایی زوج ضمن قباله‌های نکاح یا ماده‌ی 1130 اصلاحی قانون مدنی پس از اثبات عسر و حرج خود در دادگاه[2] و همچنین در فرض خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه[3] می‌تواند درخواست طلاق نماید.[4]

بنابراین هر چند در نظام حقوقی ما برای تحقق نکاح قصد و رضای طرفین در قالب الفاظ صریح کافی است.[5] و احتیاج به تشریفات دیگری نیست. امّا در مقام انحلال نکاح از یک سو اختیار طلاق در دست مرد است و از سوی دیگر امکان فسخ نکاح از جانب زوج به نحو بهتر و بارزتری تأمین شده است.

با این وجود درباره‌ی تعداد عیوب و این که آیا عیوبی که در باب نکاح مطرح می‌شوند حصری است یا تمثیلی؟ اختلاف نظر بسیار است به ویژه آن که امروزه بیماری‌های تازه‌ای شناخته شده که در گذشته ناشناخته بود. بنابراین به لحاظ عدم تساوی زوجین در مورد استناد به عیوب مجوز فسخ نکاح عده‌ای از نویسندگان بر آنند که مقررات موجود نارساست و اندیشه اصلاح مقررات فعلی را در قانون گذاری‌های آینده در قالب گسترش دامنه‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح می‌پرورانند به خصوص این که اجتهادی همسو با معاهدات بین المللی است هم چنان که بند 4 ماده‌ی 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌آورد: «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسوولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد».

از آن جا که مقررات مذکور در قانون مدنی عیناً از فقه پربار شیعه اقتباس گردیده، بررسی قابلیت طرح و توسعه مسأله در نظام حقوقی ما بدواً مستلزم کنکاش سوابق فقهی موضوع است.

فسخ نکاح در حقوق ایران متأثر از نظریات و فتاوای فقهای عظام از زمان غیبت امام عصر (عج) تاکنون است و در این مسیر دیدگاه‌‌ها و نظریات حقوق دانان و نویسندگان و صاحب نظران نیز در تحویل و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است و بنابراین نمی‌توان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ در حقوق ایران نادیده گرفت حال آنچه اهمیت دارد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح در قانون مدنی ایران است که حسب دلایل موجود فقهی با عنایت به این فلسفه و حکمت از نظر فقهای صاحب نظر در این مقام حد و حریم موارد فسخ نکاح علاوه بر آنچه در اخبار و روایات وجود دارد و اعم از آنکه به نحو خاص و موردی از معصوم (ع) استعلام شده یا به نحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران به دست آمده تغییر پذیر نیست.

آنچه محل اختلاف است امکان یا عدم امکان توسعه موارد فسخ نکاح به دلیل وجود بیماری‌های جدید مانند HIV (ایدز)، هپاتیت و غیره است. به طوری که زوج یا زوجه بتواند در صورت وجود آن بیماری از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند.

این پژوهش می‌کوشد ضمن بررسی مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به مهمترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره حق فسخ نکاح به استناد  عیوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج برخی بیماری‌‌ها و عیوب مذکور در قانون مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسرّی  از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی پرداخته است و برای موارد و موضوعات جدید، سعی دارد احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازد.

ب) بیان مسئله:

در کتاب فقهی در کتاب نکاح عیوبی نامبرده شده است که زوج و زوجه در صورتی که بعد از عقد نکاح بفهمند که طرف مقابل یکی از این عیوب را دارد، می‌توانند عقد نکاح را فسخ نمایند که این عیوب در زنان هفت عیب است که عبارتند از:

1- دیوانگی: 2- بیماری خوره (جذام) 3- بیماری برص (پیسی) 4- کوری از هر دو چشم 5- شل بودن به طوری که معلوم باشد (زمین گیری) 6- افضا، یعنی راه بول و حیض یا راه حیض و غائط یکی باشد 7- قرن یعنی گوشت یا استخوان یا غده‌ای در فرج زن باشد که مانع نزدیکی شود در ماده 1123 قانون مدنی این موارد به شش مورد خلاصه شده است و در مقابل عیوبی نیز در مردان ممکن است یافت شود که موجب شود زن اگر بعد از عقد بفهمد می‌تواند ازدواج خود با زوج را فسخ کند که عبارتند از 1- دیوانه بودن 2- نداشتن آلت تناسلی 3- عنین بودن که نتواند نزدیکی کند و یا بیضه نداشته باشد که در ماده1122 قانون مدنی به سه مورد خلاصه شده است.

امروزه بسیاری از بیماریهای جدید مانند ایدز، شانکر، سوزاک، سیفلیس، صرع، غش و نیز بعضی از بیماری‌های واگیردار و صعب العلاج و نظیر انواع سکته‌‌ها، ms، آلزایمر و سرطان وجود دارد که به عینه مشاهده می‌شود زندگی زناشویی را مختل کرده و جزء عیوب بیماریهای فسخ نکاح نمی‌باشند که لازم است فقه سنتی از این لحاظ مورد کنکاش و بازنگری قرار گیرد. پایبند بودن به نصّ روایات که منشأ اصلی مجوز فسخ نکاح در بحث عیوب زوج و زوجه می‌باشد چیزی جز حرکت قهقهرایی برای فقه اسلام را چه از دیدگاه شیعه و چه از دیدگاه اهل سنت به وجود نمی‌آورد و لازم است با تکیه بر فقه پویا به دنبال عیوب و موارد جدید فسخ نکاح بود. بسیاری از بیماری‌های سابق که مجوز فسخ نکاح هستند مانند عنن، قرن و عفل با اعمال جراحی بسیار کوچک قابل علاج می‌باشد. قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ایران نیز از نظرات مشهور فقهای شیعه اقتباس نموده که آن هم باید با انقلابی در فقه اسلام دچار دگرگونی اساسی قرار گیرد یا به عبارت دیگر باید معتقد بود که عیوب فسخ نکاح از حالت حصری به حالت تمثیلی تبدیل گردد. در ماده 1130 قانون مدنی موارد عسر و حرج که زوجه می‌تواند با مراجعه به آن و با اذن مرجع قضایی خود را مطلقه نماید و بیان گردید که در متن ماده فوق بیان شده که حصری نیستند ولی عملاً قضات محترم دادگاه‌های خانواده با نگاه حصری بودن، آن ماده و موارد آن را تفسیر می‌نمایند. هر کدام از فقهای شیعه و اهل سنت دیدگاه متفاوت در مورد حصری یا تمثیلی بودن موارد فسخ نکاح دارند که این دیدگاه با توجه به ادلّه ضعیفی که دارند و بر طبق آن توجیه شده اند محل تأمل بوده و اشکالاتی بر آن متصور است. امروزه برخی از قوانین احوال شخصیه، عیوب فسخ نکاح را حصری ندانسته و به تمثیلی بودن گراییده اند که نمونه آن ماده 9 شماره 25 مصوب 1920 م مصر و ماده 122 قانون حقوق خانواده لبنان می‌باشد و حتی در برخی از کشورها که عیوب، حصری دانسته شده است حقوقدانان بر آن انتقاد کرده اند. در قانون مدنی ایران به اشتباه موارد فسخ نکاح محصور و به موارد طلاق از سوی زوجه و نیز حق طلاق زوج بسنده شده است. در این پایان نامه موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه و مبانی و مبانی فقهی آنها و نظرات و دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل سنت، متقدمین، معاصرین و متأخرین و شارحین حقوقی مدنی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و نظرات مختلف و موارد پیشنهادی بیان می‌گردد. بیماریهای جدید که ممکن است موجب فسخ عقد نکاح شود و آثار پزشکی و حقوقی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

تحقیق و بررسی جایگاه بیماریهای جدید در عیوب فسخ نکاح و بررسی آرای فقهای شیعه و سنی و همچنین عیوب مجوز فسخ نکاح

د) سوالات تحقیق:

1- نظرات فقهای معاصر در مورد بیماریهای جدید مانند ایدز و سرطان و آلزایمر در فسخ نکاح چیست؟

2- آیا در عصر امروزه ادعای اجماع بر اینکه عیوب ویژه حق فسخ نکاح این عیوب را به حالت حصری تبدیل کرده است صحیح است؟

3- مبانی فقهی بیماریهای جدید به عنوان عامل فسخ نکاح در توسعه عیوب مجوز فسخ نکاح چیست؟

4- نظر اصح در مورد عیوب مجوز فسخ نکاح و ابتناء آن بر روایات معصومین چیست؟

5- در توسعه عیوب مجوز فسخ نکاح به چه قواعد فقهی می‌توان استناد نمود؟

ه‍) مرور ادبیات وسوابق مربوطه:

1- دکتر محقق داماد مصطفی (1376 ه.ش) در کتاب حقوق خانواده صفحه 359 می‌نویسد: حکم ماده 1127 قانون مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر است. به این شرح که اطاعت از شوهر وتمکین مطلق نسبت به او، بر زن فرض و لازم است و عدم اطاعت موجب سلب حق نفقه خواهد بود. ولی چنانچه به علت امراض مقاربتی و یا علل دیگر موجب ورود خسارات به زوجه شود قاعده لاضرر عموم وجوب اطاعت را تخصیص زده و وجوب اطاعت را بر می‌دارد بدون آنکه عدم اطاعت زوجه در این گونه موارد حق نفقه را سلب نماید.[6]

[1] – ماده‌ی 10 قانون مدنی: «قرادادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»

[2] – ماده‌ی 1130 اصلاحی قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود…»

[3] – ماده‌ی 1129 قانون مدنی:«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

[4] ـ صفائی، حسین، مختصر حقوق خانواده، ص 210

[5] – ماده‌ی 1062 قانون مدنی: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید».

[6] – محقق داماد، مصطفی (1376 ه.ش) حقوق خانواده. تهران: نشر علوم اسلامی.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اختلاف زوجين در خصوص نوع و شرايط عقد نکاح
 • پايان نامه بررسي تطبيقي اذن پدر و جد پدري در نکاح دختر باکره از ديدگاه اهل سنت و فقه اماميه و حقوق ايران
 • پایان نامه مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122