پايان نامه بررسي تطبيقي شکنجه عليه زنان در کشورهاي جهان سوم و پيشرفته و مسئوليت بين المللي دولت‌ها در اين خصوص

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي شکنجه عليه زنان در کشورهاي جهان سوم و پيشرفته و مسئوليت بين المللي دولت‌ها در اين خصوص یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 152 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي شکنجه عليه زنان در کشورهاي جهان سوم و پيشرفته و مسئوليت بين المللي دولت‌ها در اين خصوص بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات 2
الف) بیان مسئله 2
ب) سؤالات تحقیق 3
پ) بیان فرضیه 3
ت) ضرورت انجام تحقیق 4
ث) اهداف تحقیق 4
ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق 5
چ) کاربرد تحقیق 6
ح) سازماندهی تحقیق 6
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف 8
مقدمه 8
2-1- تعاریف 8
2-1-1- شکنجه 8
2-1-2- کشورهای جهان سوم 10
2-1-3- کشورهای پیشرفته 12
2-1-4- مسئولیت بین¬المللی 13
2-2- تاریخچه شکنجه 14
2-3- تحلیل ریشه‌های شکنجه 17
2-4- انواع شکنجه 17
2-5- رویکرد قوانین به شکنجه 18
2-5-1- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه 22
2-5-2- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه 23
2-6- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان 23
2-7- مصادیق شکنجه علیه زنان 30
2-7-1- شکنجه در کشورهای پیشرفته 30
2-7-2- شکنجه در کشورهای جهان سوم 30
2-7-3- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق 37
2-8- مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی 38
2-8-1- حقوق کیفری 39
2-8-1-1- سن مسئولیت کیفری 39
2-8-1-2- دیه 40
2-8-1-3- مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد 40
2-8-1-4- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت 40
2-8-1-5- جایگاه شهادت زنان 41
2-8-1-6- حجاب اجباری 42
2-8-2- قوانین خانواده 42
2-8-2-1- حداقل سن ازدواج 43
2-8-2-2- آزادی در ازدواج 43
2-8-2-3- چند همسری 44
2-8-2-4- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج 45
2-8-2-5- مهریه 45
2-8-2-6- نفقه 47
2-8-2-7- تمکین 47
2-8-2-8- حق خروج از کشور 48
2-8-2-9- حق کار کردن 49
2-8-2-10- طلاق 49
2-8-2-11- حضانت و سرپرستی فرزندان 50
2-8-2-12- لایحه حمایت خانواده 51
2-8-3- ارث و حق مالکیت 52
2-8-4- اشتغال و حق بر کار کردن 54
2-8-4-1- ریاست جمهوری زنان 55
2-8-4-2- زنان در هیأت دولت 56
2-8-4-3- زنان به عنوان نماینده مجلس 56
2-8-4-4- قضاوت زنان 57
فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن 59
مقدمه 59
3-1- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی 59
3-1-1- برابری جنسیتی 59
3-1-2- نابرابری جنسیتی 60
3-2- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی 60
3-2-1- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن 60
3-2-2- برابري زن و مرد از منظر متفکرین 63
3-2-2-1- اسلامگرایان 63
3-2-2-2- نواندیشان جهان اسلام 64
3-2-2-3- نظریات فمنیستی 65
3-3- توسعه و برابری جنسیتی 66
3-3-1- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه 66
3-3-1-1- نظریه رفاه 67
3-3-1-2- نظریه برابری (عدالت) 68
3-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی 69
3-3-1-4- نظریه کارایی 69
3-3-1-5- نظریه تواناسازی 69
3-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی 70
3-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک 70
3-3-2-2- دیدگاه بوزروپ 71
3-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه 72
3-4- تحلیل مطالعات نابرابری جنسیتی 74
3-4-1- چارچوبی برای تحلیل نابرابریهای جنسیتی 74
3-4-2- متغیرهای وابسته نابرابری جنسیتی 75
3-4-3- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی 77
3-5- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان 87
3-6- رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی 89
3-6-1- توانمندسازی زنان براساس تعاریف سازمان ملل متحد 89
3-6-2- نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی جنسیتی 90
3-6-3- راهکارهای کلیدی برای رفع نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان 93
3-6-3-1- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه رفاه 94
3-6-3-2- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به منابع 94
3-6-3-3- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان 94
3-6-3-4- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی 95
3-6-3-5- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه کنترل تصمیم¬گیری¬های کلان جامعه 95
3-7- وضعیت زنان در رویه نهادهای بین¬المللی در سال 2014 96
گفتار نخست؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان 96
الف- نگاهی بر چالش‌های معاصر زنان در زمینه مقابله با خشونت 97
1. دوگانگی مستمر بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان 97
3. بحران مالی و آسیب‌پذیری زنان در مقابل ارتکاب خشونت 98
ب- فقدان اسناد الزام‌آور قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان 98
گفتار دوم؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان 99
الف- زنان و کودکان؛ قربانی اصلی اشکال نوین قاچاق انسان 99
ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق 99
ج- چالش‌های جهانی در مقابله با قاچاق زنان و کودکان 100
گفتار سوم؛ گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه 100
الف- منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی؛ با تأکید بر بحران اقتصادی 100
ب- چارچوب قانونی بین¬المللی 101
ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان 101
د- توانمندسازی اقتصادی زنان 101
ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها 102
و- زنان سالخورده 102
ز- ارتکاب خشونت علیه زنان 102
ح- توصیه‌های گروه کاری 103
فصل چهارم: مسئوليت بين¬المللي دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان 104
مقدمه 104
4-1- مبنا و منشأ مسئوليت بين المللي دولت 104
4-1-1- نظريه خطر يا ريسك 104
4-1-2- نظريه خطا يا مسئوليت ذهني 105
4-1-3- انتقادات وامتيازات نظريه خطا يا مسئوليت ذهني 105
4-1-4- بررسي عملي نظريه خطا (مسئوليت ذهني) با نظريه خطر (مسئوليت عيني) 106
4-1-5- نظريه مسئوليت براي اعمال منع نشده 106
4-2- جایگاه مسئولیت بین¬المللی 106
4-3- قوانین مرتبط با مسئولیت دولت¬ها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان 108
فصل پنجم: نتیجه¬گیری 111
پیشنهادات 114
منابع 115
پیوست الف: اعلاميه حذف خشونت عليه زنان 122
پیوست ب: کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان 127
Abstract 140

منابع

 کتب فارسی

قرآن کریم

آشوري، داريوش؛ 1366، دانشنامه سياسي، تهران: انتشارات سهروردي و انتشارات مرواريد، چاپ اول.

آشوری، محمد؛‌ 1384، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، جلد اول.

اسعدی، سید حسن؛ 1391، حقوق زن (پژوهشی تطبیقی درباره حقوق زن)، تهران: نشر میزان.

اسميت، برايان كلايو؛ 1380، فهم سياست جهان سوم، نظريه‌هاي توسعه و دگرگوني سياسي، ترجمه امير محمد حاجي يوسفي و محمد سعيد قائني نجفي، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه.

پزشگی، محمد؛ 1387، صورت­بندي مطالعات زنان در جهان اسلام، تهران: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ  اسلامی.

خمینی ،روح الله؛ رساله توضیح المسائل، دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: مسأله 2418.

دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، 1372، نقش زنان در توسعه، تهران: انتشارات روشنگران.

ویل، دورانت؛ 1367، تاریخ تمدن (مشرق زمین، گاهواره تمدن)، احمد آرام، امیرحسین آریانپور و ع.پاشایی (مترجمان)، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

دهخدا، علی­اکبر؛ 1373، لغت­نامه دهخدا، زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

رودگر، نرجس؛ 1386، فمینیسم، تهران: نشر دفتر مطالعات و تحیقات زنان.

ریدمن، جین؛ 1381، فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران: نشر آشتیان.

ساروخانی، باقر؛ 1370، دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران: نشر کیهان.

ساعي، احمد؛ 1377، مسائل سياسي- اقتصادي جهان سوم، تهران: انتشارات سمت.

سريع القلم، محمود؛ 1375، توسعه جهان سوم و نظام بين الملل، نشر سفير، چاپ سوم.

ضيايي بيگدلي، محمدرضا؛ 1384، حقوق بين الملل عمومي، كتابخانه گنج دانش، چاپ بيست و دوم.

——- ؛ 1389، حقوق بین­الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ سی­ونهم.

عمید، حسن؛ 1342، فرهنگ لغت، تهران: انتشارات ابن سینا.

فضل­االله، سید محمدحسین؛ 1383، دنیاي زن، نشر سهروردي.

فيوضي، رضا؛ 1352، مسئوليت بين المللي و نظريه حمايت سياسي، مركز مطالعات مالي بين المللي دانشگاه تهران.

کاتوزیان، ناصر؛ 1385، حقوق مدنی خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ج 1.

مدنی، سیدجلال الدین؛ 1384، ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم.

مستقيمي، بهرام؛ طارم سري، مسعود؛ 1377، مسئوليت بين المللي دولت با توجه به تجاوز عراق به ايران (زير نظر جمشيد ممتاز) انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول.

مشیرزاده، حمیرا (بیتا)؛ از جنبش تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو قرن فمنیسم، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول.

معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، موسسه چاپ و انتشارات امیركبیر.

مهریزي، مهدي؛ 1382، شخصیت و حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات علمی و فرهنگی.

میرمحمد صادقی، حسین؛ 1377، حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» تهران: نشر میزان، چاپ اول.

مقالات فارسی

احمدي، حبیب؛ گروسی، سعیده؛ 1383، «بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابري جنسیتی»، مطالعات زنان، سال2، شماره6.

ادهمی، عبدالرضا؛ روغنیان، زهره؛ 1388. «بررسی تأثیر عقاید قالبی بر نابرابري جنسیتی در خانواده»، پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال3، شماره4.

خانی، فضیله؛ 1389، «چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری جنسیتی در جهان»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 3.

رفیع، افتخار؛ 1379، «نقش زنان در توسعه»،‌ خانواده و زنان، پیام زن،  شماره 108

زیبایی­نژاد، محمدرضا؛ 1388، «هویت و نقش­هاي جنسیتی»، دفتر مطالعات و تحیقات زنان.

شادلو، شیده؛ 1380، «نقش فرهنگ در متعادل ساختن نگرشهاي جنسیتی در حیات اجتماعی براي توانمندساختن زنان»، مجموعه مقالات همایش توانمندسازي زنان. تهران: مرکز مشارکت زنان.

کلانتری، عبدالحسین؛ فقیه ایمانی، فاطمه؛ 1392، «فرا تحلیل پژوهش­های انجام شده درباره نابرابری جنسیتی»، زن در فرهنگ و هنر، دوره 5، شماره 1

مجتهدشبستري، محمد؛ 1378، «زنان، کتاب و سنت»، مرکز تحقیقات زنان و خانواده، ش57، کد مقاله 960

قوانین و مقررات

آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

قانون اساسی ایران، مصوب سال 1358.

قانون تأمین زنان و کودکان بی­سرپرست.

قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند 1391.

قانون خانواده مصوب 15 خرداد 1346 و 15 بهمن 1353.

قانون گذرنامه، جمهوری اسلامی ایران، مصوب دهم اسفند ماه 1351

قانون مدنی قبل و بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران

قانون مسئولیت مدنی، مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا 7/2/1339

قانون مجازات اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، مصوب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی در ۸ مرداد ۱۳۷۰

قانون مجازات اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، مصوب 6 خرداد 1392

کنوانسیون­ها

اصول درباره تحقيق و جمع آوري سند موثر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز، مصوبه 17 فوریه 2014،‌ توصيه شده درقطعنامه ۵۵/ ٨٩ مورخ ۴ دسامبر ٢٠٠٠ مجمع عمومي

اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس.

اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌، 23 آوريل‌ تا 13 می ‌ 1968.

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان، قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤.

پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مصوبه ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹- قطعنامه شماره ۴/۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر   ماده 49، 23 مارس 1976.

کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360).

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیر انساني يا تحقیر کننده مجمع عمومي سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨٤ / قطعنامه شماره ٤٦/ قدرت اجرائي کنوانسیون، ٢٦ ژوئن ١٩٨٧.

كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتار و مجازاتهاي پست، غير انساني و ظالمانه» مصوب دهم دسامبر ۱۹۸۴ مجمع عمومي سازمان ملل متحد.

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌ (مطابق‌با25/9/1345شمسي‌)  مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد.

میثاق بین المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي، شماره a – 2106 / قدرت اجرائي بنا بر ماده 19، 4 ژانويه 1969.

منشور کوروش کبیر.

منشور ملل متحد.

African [Banjul] Charter on Human and people’s Rights Adopted by the organization of African unity on [17 June 1981] Entered into force on [21 October 1986]. (ACHPR).

Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)

Council of Europe Gender Equality Strategy for the period 2014-2017.

Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, G.A. res. 3452 (XXX), annex, 30 U.N. GAOR Supp. (No. 34) at 91, U.N. Doc. A/10034 (1975).

Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, Fifteenth Regular Session of the General Assembly. OAS, Treaty Series. (No. 67) A-51, 12/09/85.

گزارش علمی و فنی

جیفارد، ‌کامیل؛‌ ترجمه فریبا بامداد. 1388. ‌ شکنجه چیست؟.کمیته گزارشگران حقوق بشر.

In-Depth Study on All Forms of Violence against Women, Secretary-General of the United Nations, 6 July 2006, A/61/122/Add.

International Center for Resaerch on Women (ICRW) (1996) Women’s Health Matters, Global Fact Sheet, Washington, Dc: ICRW.

Recommendation Rec (2007) 17 of the Committee of Ministers to member States on gender equality standards and mechanisms.

Replies from the Government of the Islamic Republic of Iran to the list of issues, para 7 (n 56).

Population Refrence Bureau (PRB) (2002) Women of Our World, New York: PRB.

World Bank (1993) World Development Report 1993: Investing in Health, NewYork: Oxford University Press.

World Bank (2001) Engendering Development through Gender Equality in Right, Recources and Voice, Washington Dc: World Bank.

World Development Report 2012: Gender Equality and Development. The World Bank, Washington DC, September 2011.

مقالات انگلیسی

Bahdi R, 2002: Duke Journal of Gender Law & Policy, Volume 9:237.

Fortin K, 2008: An evaluation of the Committee against Torture’s attitude to sexual violence, Rape as Torture, Volume 4, Issue 3.

Kabeer.N and Mahmoud.S (2004) Globalization, Poverty: Bangladesh Women worker in export and local market. Journal of International Development 16 (1): 93-109.

Manjoo R, 2012: Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, General Assembly, A/HRC/20/16.

Mattler S, Michael P, 2005: Forced marriage, Case Research Paper Series in Legal Studies, Working Paper 05-35.

Mokhtari Sh, 2004: The Search for Human Rights, 94 Muslim Worlds, within an Islamic Framework in Iran.

Welch B, 2009: Huffington post politics; Clinical psychologist, attorney and author.

وبسایت

اکرمی افشار ک، 1392، برخورد شرع و قانون با شکنجه،‌ ]24/01/1393[. آدرس دسترسی:

http://www.urmialawyer.ir/articles/30771

پایگاه بنیاد مسکن، 1390، بخشنامه جدید وزارت راه و شهرسازی، آدرس دسترسی:

http://www.bonyadmaskan.ir/en/SitePages/MaskanMehr.aspx

جام­جم آنلاین، 3 بهمن 1383، تفسیر شورای نگهبان از مفهوم رجال. ]4/3/1393[. آدرس اینترنتی:

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004167229

خانعلی م، انتخابات مجلس نهم، 13 دی 1390، کاهش 33 درصدی نامزدهای زن مجلس نهم. ]8/3/1393[. آدرس اینترنتی:

http://ipe9.com/majles90/?pageID=1638

خبرگزاری فارس، 19 دی ماه 1390، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا،‌ آدرس دسترسی:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901019001091#sthash.njqqJTwI.dpuf

 

خبرگزاری فارس، 1 اردیبهشت 1393، قیمت دیه سال 93، آدرس دسترسی:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201000999

 

خدامی ز، پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان، 13 بهمن 1392، استراتژی برابری جنسیتی شورای اورپا. کد خبر 10057. ]15/4/1393[. آدرس اینترنتی:

http://tnews.ir/news/5D2721425850.html

 

دویچه وله فارسی، 16/02/2014، خشونت سازمان یافته علیه زنان زندانی در عراق، آدرس دسترسی:

http://dw.de/p/1B3oO

روزنامه ابتکار،. 17 شهریور 1390. سند مسکن مهر به نام زنان صادر نمی­شود، آدرس دسترسی:

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=86817

 

روزنامه اعتماد،‌ 9 آذر 1387، قتل­های ناموسی در ایران، آدرس دسترسی:

http://www.etemaad.ir/Released/87-09/97.htm#124602

روزنامه دنیای اقتصاد. 21 مهر 1390.  اقتصاد زنان، کد A203855. ]26/4/1393[. آدرس اینترنتی:

www.donya e eqtesad.com

روزنامه دنیای اقتصاد. 5 بهمن 1392.  شماره ۳۱۱۹ . بار کد خبر DEN-78096.[07/04/1393]. آدرس اینترنتی:

www.donya e eqtesad.com

شریفی خضارتی ا. 1393.‌ مقاله «رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه». آدرس دسترسی:

http://www.ettelaat.com/etiran/2014/09/08

شعبانی ع، مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات، 2008، نابرابری جنسیتی و رویکردهای اصلاح آن. ]23/4/1393[. آدرس اینترنتی:

http://vista.ir/article/334044

صالحی م. 6 آبان 92. انجمن جامعه­شناسی ایران.‌ نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان. گروه علمی تخصصی جامعه‌شناسی علم و فناوری، ]23/4/1393[.

صدر، ش؛ نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده، 14 مرداد 1392، آدرس دسترسی:

www.feministschool.com/spip.php?page=print & id article=1099          

فصیحی­مقدم م، پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان، 14 تیر 1393، نگاهی بر وضعیت زنان در رویه بین­المللی 2014، کد خبر 11850. ]20/4/1393[. آدرس اینترنتی:

http://mehrkhane.com/fa/news/11850

کاوه س؛.روزنامه دنیای اقتصاد. ‌5 بهمن 1392. شاخص تبعیض جنسیتی زنان و مردان در ایران و ترکیه، بار کد خبر DEN-78096. ]5/5/1393[ .

مرکز اسناد حقوق بشر ایران، نیری م. 7 فروردین 1392،. نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی،‌ آدرس دسترسی:

http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000274.html

Wikipedia, the free encyclopedia, 2009, Psychology of torture, Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_torture. [Accessed 8 August 2014]

 

 Council of Europe, 2014. International Day to End Violence against Women on 25 November 2014. Available from:

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/[accessed25 November 2014]

چکیده

شکنجه عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان و نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است. هم­چنین به سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان و پيشگيري از پيشرفت کامل زنان از جمله مکانيزم­هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت­هاي فرودست در مقايسه با مردان سوق می­دهد و برخورداري زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص يا کامل نفي می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض­ها و نابرابری­ها بر زنان و همچنین جمع­ آوری کنوانسیون­های بین­ المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه­­ی دولت­ها در این خصوص می­باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه­بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری­های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه­گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون­های مربوطه، کتب، مقالات، پایان­نامه­ها، سایت­های معتبر و اخبار مرتبط جمع­آوری و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت­های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به­دست­آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال­توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین­المللی، دولت­ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم­چنان اعمال تبعیض­ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این­گونه تفاوت­ها و تبعیض­ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی­های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می­گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.

کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

 فصل اول: کلیات

تحقیق حاضر، تحقیقی از نوع نظری است. پژوهشی بنیادی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­کند و برپایۀ مطالعات کتابخانه­ای انجام می‌شود.

الف) بیان مسئله

احترام جهانی به حقوق زن و رعایت واقعی آن از اصول مهم و بنیادین جوامع بشری است. درنتیجه خشونت و تبعیض علیه زنان مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی­های اساسی زنان محسوب می­گردد. با توجه به تفاوت سطح زندگی، تفاوت­های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، مفاهیمی چون امنیت، آزادی، تمامیت و وقار تعریف متفاوتی دارند. در بعضی جوامع، برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دلایلی از جمله خشونت و تبعیض محدود می‌شود. شکنجه علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی است و این شکنجه­ها و تبعیض­ها مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت­های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و جامعه بشری می‌شود. امروزه، با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان ضروری است ولی متأسفانه علیرغم وجود اسناد گوناگون و فراوان، هنوز شکنجه علیه زنان وجود دارد. دولت­ها برای رفع این تبعیض­ها، درصدد انعقاد معاهدات، کنوانسیون­ها و میثاق­هایی برآمدند و ضمن پیوستن به معاهدات و کنوانسیون­ها، خود را به اجرای آن متعهد نمودند و متعاقباً در صورت نقض تعهدات ایجادشده از جانب دولت­ها، مسئولیت بین­المللی برای آن­ها متصور خواهد شد.

یکی از مسائل مبهم در این زمینه، وجود مسئولیت بین­المللی و ضمانت اجرای مؤثر برای دولت­هاست. در پژوهش حاضر، سعی شده است مواد موجود در این مبحث جمع­آوری و به بررسی کنوانسیون­های حاضر پرداخته شود.

مطالعاتی بسیار، ارتباط بین جنسیت و توسعه اقتصادی از اوایل دهه­ی هفتاد را بررسی کرده­اند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه­ی آن با شرایط مردان، روشن می­شود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب­پذیرترین بخش­های جمعیت هستند. بر اساس یافته­های جدید، نابرابری­های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت­های اجتماعی و قوانین و نرم­های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض­هایی را علیه زنان نشان می­دهند. به دلیل اینکه موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه­یافته­تر باشند، شکاف بین توسعه­یافتگی زنان و مردان کاهش می­یابد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص­های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی؛ بدون توجه به شرایط زنان، دست­یابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان می­دهد که هیچ جامعه­ای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد.

ب) سؤالات تحقیق

با چنین رویکردی، پژوهش حاضر در پاسخ به سؤالات زیر تدوین شده است:

تفاوت مفهوم شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و توسعه‌یافته چیست؟

مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در مورد شکنجه و تبعیض علیه زنان چیست؟

عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدامند؟

وضعیت زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی چگونه است؟

آیا وضعیت زنان تأثیری بر توسعه­یافتگی کشورها دارد؟

پاسخ­گویی به سؤالات فوق مستلزم شناختی دقیق از تعاریف شکنجه و تبعیض، کشور جهان سوم، کشور پیشرفته، مسئولیت بین­المللی، برابری و نابرابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، شاخص­های توسعه‌یافتگی، رویکردها و نظریه­ها و قوانین موجود در این زمینه می­باشد.

پ) بیان فرضیه

برای پاسخ­گویی به سؤالات فوق، فرضیاتی طراحی و برای آزمون آن­ها به منابع متعدد رجوع شد، از جمله این­که:

در مواردی، به دلیل تفاوت­های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، تعریف متفاوت و بعضاً متناقضی از شکنجه زنان در کشورهای مختلف بیان شده است.

کشورهای عضو کنوانسیون­های مربوط به حذف تبعیض و شکنجه علیه زنان، در صورت نقض تعهد، ملزم به جبران خسارت نیستند و مسئولیت بین­المللی متوجه آن­ها نخواهد گردید.

زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی از وضعیتی نامطلوب برخوردارند. به عبارتی؛ زنان نسبت به مردان از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی بدتری رنج می­برند.

عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه بر ایجاد نابرابری­ها مؤثر است، اما اثرات عوامل اجتماعی به مراتب بیشتر و زمینه­ساز سایر انواع نابرابری­هاست.

توزیع نابرابری­ها در سطح جهان یکسان نیست. در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نابرابری جنسیتی بیشتر به چشم می­خورد و این نابرابری­ها در سطح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً اجتماعی مشهود است.

ت) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مطالعات صورت گرفته، خلأیی در این زمینه مشاهده شد که ناشی از عدم جمع­آوری منابع موجود به صورت تجمیعی بود که در این تحقیق سعی شده است منابع، کنوانسیون­ها، میثاق­ها و معاهدات با واقعیات جامعه بشری تطبیق داده شود.

ث) اهداف تحقیق

اهدافی از انجام پژوهش حاضر دنبال می­شود از جمله:

بررسی تفاوت مفهوم شکنجه در کشورهای مختلف،

جمع­آوری و بررسی اسناد و قوانین بین­المللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض و شکنجه علیه آن­ها،

مطالعه تطبیقی مثال‌هایی از نمونه‌های شکنجه علیه زنان،

جمع­آوری گزارش توسعه انسانی و مقایسه کشورهای پیشرفته و در حال­توسعه­،

بررسی شاخص توسعه انسانی و توانمندسازی زنان،

بررسی نظریات مرتبط با برابری زن و مرد، نابرابری جنسیتی و نقش زنان در توسعه،

مطالعه در مورد مسئولیت بین­المللی دولت­ها در زمینه شکنجه علیه زنان،

تعیین خلأهای قانونی موجود در این زمینه و پیشنهاد راهکارهای منطقی و عملی در این موضوع.

به منظور بسط و تحقیق در موضوع مذکور از روش­های ذیل استفاده شده است:

جمع­آوری و مطالعه مستندات موجود در زمینه شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف،

پیگیری و جمع­آوری اخبار مرتبط در این موضوع،

طبقه­بندی و نتیجه­گیری از اطلاعات جمع­آوری شده،

جمع­آوری و بررسی دقیق مفاد قوانین موجود و مرتبط در زمینه مسئولیت دولت­ها در این زمینه،

نتیجه­گیری از بررسی­های انجام داده،

ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط.

ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق

هر پژوهشی، جهت رسیدن به نتیجه و اهداف مفید، به منابع و روشی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیاز دارد. این روش در تحقیق حاضر شامل مواردی از قبیل:

شبکه­های اینترنتی جهت یافتن اسناد بین­المللی موجود

یافتن گزارشات ارائه‌شده توسط سازمان­های بین­المللی، یافتن مقالات چاپ‌شده در مجلات معتبر بین­المللی

شبکه­های ماهواره­ای جهت پیگیری اخبار مرتبط

بانک­های اطلاعاتی از جمله ژورنال­های معتبر حقوقی برای یافتن مقالات مشابه و مرتبط

می­باشد. اسناد بین­المللی که معتبرترین و مهم­ترین منابع موجود در این زمینه می­باشند، بدنه­ی اصلی تحقیق را تشکیل می­دهند. این اسناد شامل:

منشور ملل متحد

منشور کوروش کبیر

منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)

اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌،23 آوريل‌ تا 13 مه‌1968

اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس

پیمان‌نامة‌ منع و مجازات شکنجه در قارة آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامة اروپایی منع شکنجه

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤

میثاق بین­المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي، شماره a – 2106 / قدرت اجرایی بنا بر ماده 19، 4 ژانويه 1969.

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌ (مطابق با25/9/1345شمسي‌)  مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد.

کنوانسیونضدشکنجهورفتاريامجازاتخشن،غیرانسانیياتحقیرکننده مجمععموميسازمانمللمتحد / مصوبه١٠دسامبر١٩٨٤ / قطعنامهشماره٤٦/ قدرتاجراییکنوانسیون،٢٦ژوئن١٩٨٧.

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌(مطابق با25/9/1345شمسي‌) مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرایی بنا بر ماده 49، 23 مارس 1976.

کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360).

چ) کاربرد تحقیق

ایده­ی آغاز و انجام پژوهش حاضر از مشاهده عینی نابرابری­ها، تبعیض­ها و متعاقباً شکنجه علیه زنان به ذهن آمد. پس از تکمیل مطالعات کتابخانه­ای و جمع­آوری کامل منابع، به بررسی منابع مرتبط و تکمیل تحقیق پرداخته شد. این تحقیق، عوامل مؤثر در نابرابری­ها و تبعیض­ها ( که منجر به شکنجه می­گردد) را بررسی و تحلیل می­کند. عواملی ازجمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تأثیر به­سزایی در تعیین نقش زنان و مردان در جوامع مختلف دارد. یکی از شاخص­هایی که اخیراً به مجموعه عوامل مؤثر در شاخص توسعه­یافتگی کشورها افزوده شده است، شاخص جنسیتی است که در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی دقیق برابری و نابرابری جنسیتی، شاخص جنسیتی در توسعه­یافتگی و کنوانسیون­ها و اسناد بین­المللی مرتبط پرداخته شود.

ح) سازمان­دهی تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل به انجام رسیده است.

فصل اول «کلیات»؛ که در این فصل به طور اجمالی به توضیح و تفسیر تحقیق پراخته شده است. مواردی از قبیل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، بیان فرضیه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، منابع کلی و پیشینه تحقیق و کاربرد تحقیق.

فصل دوم با عنوان «مفاهیم و تعاریف» نگارش شده است. در این فصل عبارات موجود در عنوان تحقیق به طور تفصیلی و جداگانه تعریف شده­اند. مفاهیم شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته و مسئولیت بین­المللی بررسی شده­اند. پس از آن به تاریخچه، تحلیل ریشه­ها، انواع، لزوم بررسی ( که در این مبحث به مواد مرتبط با شکنجه علیه زنان در کنوانسیون­های مربوطه اشاره شده است)، رویکرد قوانین در این زمینه، و مصادیق شکنجه علیه زنان در کشورهای پیشرفته و جهان سوم و مطالعه موردی آن در کشور ایران پرداخته شده است.

فصل سوم با عنوان « نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن» نگارش شده است. در این فصل ابتدا به تعاریف برابری و نابرابری جنسیتی و نظریات مرتبط با آن و سپس به تفصیل به مفهوم «توانمندسازی زنان»، نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه، شاخص تبعیض جنسیتی زنان و مردان، چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری­های جنسیتی در جهان و در آخر به نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان پرداخته شده است.

«مسئولیت بین­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان» عنوان چهارمین فصل پژوهش حاضر می­باشد. در این فصل، ابتدا پیشینه تاریخی مسئولیت بین­المللی و نظریات مرتبط با آن بررسی شده است و سپس قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها درخصوص شکنجه علیه زنان جمع­آوری شده است.

پس از تحلیل منابع و اطلاعات جمع­آوری شده، در فصل پنجم از آنان نتیجه­گیری به عمل می­آید. در این فصل، پس از نتیجه­گیری از پژوهش حاضر، پیشنهاداتی جهت رفع نواقص و خلأهای علمی ـ پژوهشی از نظر نگارنده ارائه می­گردد.

در انتهای این تحقیق، کنوانسیون «حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» که از مهم­ترین اسناد بین­المللی در زمینه حقوق زنان هستند، به پیوست آمده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته و در حال ظهور
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122