پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 94 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه1
چکیده5
1-تاريخچه اجمالي وجود نزد فلاسفه پيش از افلاطون
1-1- وجود نزد فلاسفه پیش از پارمنیدس7
1-2-وجود از نظر پارمنيدس14
2- وجود درنظر افلاطون
2-1- افلاطون و پارمنیدس22
2-2- هستی حقیقی “هوهویت ” است23
2-3- هستی و واحد24
2-4- اوسیا25
2-5- هستی و حقیقت26
2-6- هستی و غیریت27
2-7- بهره مندی29
2-8- جهان محسوس32
2-9- فراتر از وجود33
2-10- مثل36
2-10-1 جایگاه هستی شناسی مثل و نقش آن39
2-11- لاوجود42
3-وجود از نظر ارسطو
3-1- معاني يا اقسام و انحاء موجود49
3-1-1- موجود بالعرض و اتفاقي53
3-1-2- موجود به عنوان صادق يا صدق55
3-1-3- موجود به عنوان قوه و فعل56
3-1-4- موجود به عنوان يكي از مقولات61
3-2-مقولات از نظر ارسطو63
3-3-تشکیک موجود65
3-4- جوهر در فلسفه‌ ارسطو71
4- نتیجه82
5- منابع89

منابع:

1- ژیلسون، اتین، هستی در اندیشه فیلسوفان، تهران: اتشارات حکمت، 1385

2- رحمانی، غلامرضا، هستی شناسی تطبیقی ارسطو، تهران: ناشر بوستان،1381

3- کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه (از یونان تا روم ج1)، ترجمه غلامرضا اعوانی، تهران: نشر سروش

4- گنجی، محمد حسین، کلیات فلسفه، تهران: نشر سمت،1387

5- ویلهلم یگر، ورنر، ارسطو: مبانی تاریخی تحول اندیشه وی، تهران: نشر امیر کبیر1382

6- ناردو، دان، یونان باستان، مهدی حقیقت خواه، تهران: نشر ققنوس، 1388

7- ارسطو، متافیزیک، ترجمه شرف الدین خراساني، تهران: نشر حکمت،1380

8- خراسانی، شرف الدین، از سقراط تا ارسطو، تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1352

9- مر، گاستون، افلاطون، ترجمه فاطمه خوانساری، نشر موسسه حکمت و فلسفه ایران، 1383

10- استراتن، پل، آشنایی با افلاطون، ترجمه مسعود علیا، نشر مرکز، 1388

11- پاملا، هیوپی، سقراط و افلاطون، ترجمه خشایار دیهمی، نشر کوچک،1388

12- باریت، انتونی، فلسفه افلاطون، ترجمه مهرداد میریان فر، نشر رسش، 1387

13- افلاطون، جمهوری، ترجمه فواد روحانی، نشر علمی و فرهنگی، 1389

14- بینای مطاق، سعید، «وجود شناسی افلاطون»، خردنامه صدرا، شماره62،

15-  افلاطون، سوفیست، ترجمه محمد حسین لطفی، نشر علمی و فرهنگی، 1389

16- ديويد راس، ارسطو، مهدي قوام صفري ، انتشارات فكر روز، تهران 1377

17- نوسباوم، مارتا، ارسطو، ترجمه‏ی عزت اله فولادوند، تهران: انتشارات طرح نو،1374

18- برنتانو، «درباره معانی اقسام و انحاء وجود»، ترجمه فاطمه فنا، مشکوه النور، شماره22

19–بارتز، جاناتان، ارسطو، ترجمه محمد فیروز کوهی، نشر بصیرت، 1390

20- آلفردادوارد، تیلور، ارسطو، ترجمه علیرضا پلاسید، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390

21- دانیل جان اوکانر، ارسطو، ترجمه خشایار دیهمی، نشر کوچک، 1389

22-تئودور گمپرتس؛ متفکران یونانی؛ ترجمه محمد حسن لطفی؛ تهران؛خوارزمی,1375

23-براین مگی؛ فلاسفه بزرگ, آشنایی با فلسفه غرب؛ ترجمه عزت ا… فولادوند؛ تهران؛ خوارزمی؛1372

24- ژان وال؛ بحث در مابعد الطبیعه؛ ترجمه یحیی مهدوی؛ تهران؛ خوارزمی؛1380

25- محمد ایلخانی‌، تاریخ‌ فلسفه‌ در قرون‌ وسطی‌ و رنسانس‌، تهران‌؛ خوارزمی؛ 1382

26- بریه، امیل؛تاریخ فلسفه؛ ترجمه دکتر علی مراد داودی؛تهران؛مرکز نشر دانشگاهی؛1374

27-برن,ژان, ارسو و حکمت مشاء, ترجمه سیدابوالقاسم پورحسینی, تهران, امیرکبیر,1373,ص 141-142

28- اکبریان,رضا,رابطه وجود و ماهیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا,خردنامه صدرا,شماره 52, تابستان 87, ص 47-48

29- صانعی دره بیدی،منوچهر،وجود و ماهیت در فلسفه ارسطو، پژوهش نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، تهران،دانشگاه شهیدبهشتی،1380،شماره 32

30- کمالی زنجانی،طاهره، بررسی مفهوم وجود در متافیزیک ارسطو و الحروف فارابی،فلسفه و کلام(مطالعات اسلامی سابق دانشگاه فردوسی)، پاییز و زمستان 1388،شماره 83

1] – Franz Brentano، On The Several Senses of Being in Aristotle، edited and translated by Rolf George، University of California Press Berkeley، LosAngelos، London1975. P98

[1] -Owens,The Doctrine ofbeing in the Aristotelain Metaphysics,p.9-15

چکیده

مفهوم هستی به اقتضای طبع خود یکی از داده های بنیادینی است که فیلسوفان از تمام نظرگاههای متصور با آن مواجه شده اند و از تمام زوایای ممکن در آن موشکافی کرده اند در اینجا نیز یونانیان گام نخست را برداشته اند.پارمنيدس با التفات به ويژگي مشترک «هستي» در همه ي آن ها، عنصر نهايي و اساسي واقعيت را به آن ارجاع مي دهد. او بدين سان دانشي را پي ريزي مي کند که محور آن وجود است و به همين لحاظ، برخي وي را نخستين فيلسوف ما بعدالطبيعي يونان مي دانند.برترین نشانه هستی در نظر افلاطون حقیقی در خودبودگی است. اما این بیان درست تکرار همان نسبت مرموز و در عین حال ضروری است که قبلاً پارمنیدس میان این همانی و واقعیت یافته بود.در نظر افلاطون اصلی هست که فراسوی هستی بوده هنوز حقیقتی برتر از اوسیا باقی می ماند یعنی است. آن اصل همان خیر است که بنظر افلاطون در قدرت و شرافت برتر از هستی است.نزد ارسطو «موجود بما هو موجود» موضوع فلسفه اولي يا به تعبير مكرر وي موضوع حكمت است. فهرست نهايي  معانی موجود را در نظر ارسطو مي توان به شرح ذيل ارائه كرد: 1. موجود بالعرض و اتفاقي؛ 2. موجود به عنوان صادق يا صدق؛ 3. موجود به عنوان يكي از مقولات؛ 4. موجود به عنوان قوه و فعل.

کلمات کلیدی: وجود شناسی ، اوسیا،  جوهر,  مثل

مقدمه

الف – تعریف مسأله و تبیین موضوع:

در فلسفه یونان باستان، مسأله وجود از جایگاه ویژه ای برخوردار است.کمتر اندیشمند وصاحب نظری از آن دوران را می توان یافت که به این مهم نپرداخته باشد ولی افلاطون اولین فیلسوف یونان است که نظریات خود پیرامون وجود را در قالب یک نظام منسجم مطرح ساخت. اگر چه نزد افلاطون وجود بنیادی ترین موضوع پژوهش فلسفی است اما این ارسطو بود که با موضوع قرار دادن «موجود بماهو موجود» برای مابعدالطبیعه، جانی تازه به وجود شناسی بخشید وآنرا موضوع مطالعه فلاسفه بعد از خود قرار داد. نزد ارسطو وجود معانی گوناگون دارد که این مسئله موجب شده است که در طول تاریخ اندیشه شارحان ارسطو درباره وجود و وجود شناسی ارسطو اختلاف نظرهای فراوانی داشته باشند. وجود نزد ارسطو موجود بما هو موجود به معناي موجود عام است که به معني کلي  بوده و از هيولا گرفته تا محرک نا متحرک بر همه چيز حمل ميشود در این تحقیق وجود از نظر ارسطو و افلاطون مورد کنکاش قرار خواهد گرفت و به نحوی جامع زوایای مختلف وجود شناسی از دیدگاه هر فیلسوف مورد تأمل واقع خواهد .

ب- ضرورت تحقیق و هدف:

اهمیت و جایگاه بحث از وجود و تاریخ وجودشناسی در مابعدالطبیعه تا حدی است که اگر بگوییم تاریخ فلسفه، تاریخ شناخت وجود است، گزاف نگفته ایم.” وجود” يكي از كليدي ترين مفاهيم در تاريخ فلسفه است. بيراه نخواهد بود اگر ادعا كنيم فهم هر مكتب و نظريه فلسفي بدون فهم”وجود” در آن مكتب نخواهد بود. “وجود” در گذر تاريخ انديشه همواره مورد توجه فلاسفه بزرگي مثل افلاطون، ارسطو، توماس آكويناس، ملاصدرا و … بوده است. از دیگر سو عظمت جایگاه افلاطون و ارسطو و فهم وجود از نظر آنها رهگشای فهم بسیاری از مکاتب فلسفی پسین خواهد بود. در این تحقیق تحلیل وجود از نظر افلاطون با تحلیل وجود از نظر ارسطو مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ج – پرسش ‌های اساسی تحقیق:

1- معانی وجود نزد افلاطون چیست؟

2- معانی وجود نزد ارسطو چیست؟

3- آیا وجود نزد ارسطو و افلاطون عامترین مفهوم است و اگر عامترین مفهوم نيست چه مفهومی از آن عامتر است؟

د- فرضیه‌ها یا پاسخ های احتمالی تحقیق:

وجود نزد افلاطون همان چيزي است که خود مکرر ontus onميناميد که آنرا واقعا” واقعي ترجمه ميکنند.

معاني وجود از ديدگاه ارسطو عبارتند از 1- علل و مبادي 2- حقيقت / صادق3- طبيعت 4- به عنوان ضروري 5- واحد6-  جوهر و غيره.

3- وجود در نظر افلاطون موجود بما هو موجود وجود کامل است و به ديگر سخن در نظر افلاطون وجود مفهوم عام نيست و مفهومي عامتر از آن هست که “خير” ناميده مي شود.

ه- پیشینه تحقیق (کارهایی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته است):

در باره وجود از نظر افلاطون پایان نامه و مقالات متعددی در سطح جامعه دانشگاهی پدید آمده است که از مهمترین آنها به پایان نامه “وجود در نظر افلاطون[1] در دانشگاه اصفهان میتوان اشاره کرد . البته چنانکه ذکر شد مقالاتی نیز در این زمینه چاپ شده است که از مهمترین آنها میتوان به مقاله” وجود شناسی افلاطون[2]نوشته دکتر سعید بینای مطلق – استاد فلسفه دانشگاه اصفهان – اشاره کرد که پایان نامه فوق الذکر را نیز راهنمایی نموده اند. درآثار افلاطون بیش از همه در رساله سوفیست و پارمنیدس میتوان به اندیشه های وی در خصوص وجود پی برد گر چه در سایر رسالات نیز در این زمینه نکاتی به چشم میخورد. در زبان فارسی در کتب متنوعی میتوان از مقوله وجود در نظر افلاطون نیز مطالبی  بدست آورد از جمله در تواریخ فلسفه که به فارسی ترجمه شده اند. شاید به جرات بتوان گفت که  کتاب هستی در اندیشه فیلسوفان[3] اثر ژیلسون از فاخرترین آثار در این موضوع میباشد که در این تحقیق مورد مداقه قرار گرفته است. از دیگر آثار موجود در زبان فارسی میتوان به کتاب مابعد الطبیعه ژان وال  [4]اشاره کرد  که  فصل  مجزایی در این باب ملاحظه میگردد.

در زمینه وجود نزد ارسطو کتابها و مقالات  متعددی  در زبان فارسی موجود میباشد که گذشته از متافیزیک ارسطو  میتوان از کتاب هستی شناسی تطبیقی ارسطو [5]نوشته غلامرضا رحمانی و هستی در اندیشه فیلسوفان اثر اتین ژیلسون نام برد که در این تحقیق مورد توجه زیادی قرار گرفته است.  در این زمینه مقالاتی نیز در مجلات مختلف چاپ گردیده است که از آن جمله میتوان  به مقاله وجود و ماهیت در فلسفه ارسطو [6]نوشته دکتر منوچهر صانعی و بررسی مفهوم وجود در متافیزیک ارسطو و الحروف فارابی[7]  نوشته طاهره کمالی زنجانی  نام برد.

 ی- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح  در چیست؟

ازآنجا که نگارنده اعتراف مینماید که علم جامع  به مقوله  مهمی همچون وجود در سطح جهان  ندارد نمیتواند به جدیدبودن آن در سطح جهان  اشاره ای داشته باشد؛ چرا که هرچه هست برگرفته از آثاردیگران است. ولی آنچه که به یقین برای اکثریت مطالعه کنندگان این تحقیق  جدید و جالب توجه خواهد بود این است که  سرانجامِ نظریه ارسطو همانجایی است که ارسطو به افلاطون انتقاد داشت.

 

  فصل اول

تاريخچه اجمالي وجود نزد فلاسفه پيش از افلاطون

1-1- وجود نزد فلاسفه پیش از پارمنیدس

مفهوم هستی به اقتضای طبع خود یکی از داده های بنیادینی است که فیلسوفان از تمام نظرگاههای متصور با آن مواجه شده اند و از تمام زوایای ممکن در آن موشکافی کرده اند در اینجا نیز یونانیان گام نخست را برداشته اند. آنگاه که نخستین اندیشمندان یونانی خردورزی فلسفی را آغاز کردند نخستین چیزی که از خود پرسیدند این بود:واقعیت از چیز خمیر مایه ای ساخته شده است ؟ این پرسش بخودی خود به طور مشخص نشان دهنده اساسی ترین نیاز ذهن بشر بوده است. برای فهمیدن چیزی آن را با طبیعت چیز دیگری که از قبل می شناسیم همسان می گیریم.

بنابراین شناخت حاق واقعیت به طور کلی حصول این فهم برای ما این است که یک یک اشیاء بیشماری که جهان بر ساخته اند در اساس با هر چیز دیگر ذاتا یکسان اند.به موجب این عقیده استوار ،استوار به جهت ریشه داری آن در ذات فهم بشر، نخستین اندیشمندان یونانی کوشیدند تا طبیعت را به ترتیب به آب آنگاه به هوا و بعد به آتش تحویل کنند تا اینکه سر انجام یکی از آنها با این بیان در یافتن پاسخ کامیاب شد که خمیر مایه اولیه سازنده واقعیت هستی است[8]. این پاسخ آشکارا درست بود زیرا بی درنگ واضح نیست که هوا و آتش در تحلیل نهایی چیزی جز آب نباشند یا بر عکس آب بخودی خود چیزی جز هوا یا آتش نباشد.اما بدون شک آب ،هوا،آتش هر چه که باشند دست کم در این امر مشترکند که همگی هستند هر یک از آنها هستی است و چون این مطلب را درباره هر چیز دیگری هم می توان گفت نمی توانیم از این نتیجه بپرهیزیم که هستی تنها خاصیتی است که یقینا در هر چیزی که هست بنحو مشترک حضور دارد پس هستی رکن نهایی و اساسی واقعیت است.هنگامی که پارمنیدس الیایی به کشف این مطلب نائل آمد به یکباره خردورزی مابعدالطبیعی را به آنجا کشانید که همواره یکی از مرزهای نهایی آن باقی خواهند ماند اما در همان حال خود با چیزی درگیر کرد که همچنان یکی از بدترین مشکلات مابعدالطبیعی برای ما بشمار می آید.برای اسلاف پارمیندس این میسر بود که طبیعت را با آب و آتش یا هوا همسان انگارند بی آنکه در تعیین معنای آن واژه ها به زحمت بیفتند. اگر من بگویم همه چیز آب است همگان منظور من را می فهمند اما اگر بگویم همه چیز هستی است می توانم با اطمینان منتظر باشم که از من بپرسند: هستی چیست؟ چرا که در واقع همه ما بسیاری از هستی ها را می شناسیم اما اینکه خود هستی چیست یا چه باید باشد مساله بی اندازه مبهم و بغرنج است.[9]

حل مسائل اساسی فلسفه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، آشکار یا ضمنی، بستگی تام به پاسخی دارد که به پرسش های بنیادین داده می شود، و در ارتباط تنگاتنگ با نوع رویکردی است که نسبت به این مسئله در پیش گرفته می شود. مسائلی چون  ماهیت شناسی، پدیده شناسی، ساختارشناسی، شناخت شناسی، انسان شناسی، اخلاق شناسی، شناخت خیر و شر، آزادی و اجبار، ضرورت و تصادف، و سایر مسائل مهم دیگر فلسفی، در ارتباط با موضوع هستی شناسی و وجود شناسی طرح می شوند و پاسخ به آن ها در گرو پاسخی است که فلسفه به مسئله ی هستی شناسی می دهد.[10]

طالس ملطی از نخستین فیلسوفانی بود که کوشید تا به مسئله هستی شناسی بپردازد و به آن پاسخی صریح و روشن بدهد. از نظر طالس آب گوهر بنیادین هستی و ماده نخستین بود و بقیه چیزها همگی از آب ساخته شده بودند. او بر این باور بود که جهان  ریشه  آبی داشته و زمین بر آب قرار گرفته است.

انکسیمندر- از دیگر فیلسوفان مکتب ملطی- معتقد بود که تمام اشیاء از یک نوع ماده ساخته شده اند، ولی این ماده هیچ کدام از موادی نیست که ما می شناسیم، بلکه ماده ای است نامتناهی و جاودان که همه جهان را در برگرفته است. این ماده نخستین، در اثر تحولات درونی به صورت موادی در می آید که ما می شناسیم، و خود این مواد نیز به یکدیگر تبدیل می شوند.[11]

انکسیمندر بر این عقیده بود که اشیاء چنان که تقدیر آن ها است، به همان اصلی باز می گردند که از آن برخاسته اند، زیرا که باید بیعدالتی های یکدیگر را در زمان مناسب جبران  کنند.

انکسیمندر می گفت که مواد تشکیل دهنده جهان واقعی دو به دو مکمل و متضادند و اگر ماده اصلی جهان بخواهد از جنس یکی از آن ها باشد، می بایست تا کنون سایر عناصر را تسخیر و بر آن ها غلبه کرده و جهان را از خود انباشته باشد. به عنوان مثال، اگر آب عنصر اصلی تشکیل دهنده جهان بود بایست هوا و خاک و آتش را فرا می گرفت و از خود می آکند، و چون چنین اتفاقی نیفتاده، پس ماده نخستین و گوهربنیادین جهان بایست ماده ای خنثی و بدون مکمل و متضاد باشد، به همین دلیل انکسیمندر عقیده داشت که هیچ یک از مواد موجود در ساختمان فعلی جهان ماده بنیادین آن نیست و ماده نخستین ماده ای است متفاوت با همه مواد تشکیل دهنده ی ساختمان جهان.[12]

انکسیمندر معتقد به حرکتی دائمی و ابدی بود که در ضمن آن جهان پدید آمده است. او هستی را مخلوق نمی دانست، بلکه آن را تکامل یافته ماده همیشه موجود می دانست که گوهر بنیادین هستی است.

انکسیمنس- سومین فیلسوف بزرگ مکتب ملطی- هوا را ماده نخستین و بنیادین هستی می دانست و بر این باور بود که هر چیز، گونه ای خاص یا ترکیبی ویژه از هوا است. او معتقد بود که روح و جسم نیز هر دو هوا هستند، اولی به نهایت رقیق و شفاف، دومی به نهایت متراکم و کدر. او آتش را نیز گونه ای هوای رقیق شده می پنداشت و می گفت: هوا چون متراکم گردد نخست به آب تبدیل می شود، سپس در اثر تراکم بیشتر به خاک و سنگ بدل می گردد. او اختلاف بین مواد مختلف را اختلافی کمّی دانست و آن را ناشی از میزان تراکم هوا می شمرد. او هوا را محیط بر همه چیز می دانست و می گفت همانطور که روح ما که از هواست ما را وجود می بخشد و حیات ما متکی به آن است، وجود جهان نیز متکی به باد و نفسی است که تمام جهان را در بر گرفته است. به گمان او جهان هم مثل سایر موجودات زنده نفس می کشید.[13]

فیثاغورث گوهر بنیادین هستی را روحی می شمرد که به صورت اعداد تجلی می یافت. این روح به باور او موجودی است باقی و بیمرگ که به شکل گونه های گوناگون موجودات زنده در می آید و پس از آن که پاره ای از آن با موجودی پا به جهان هستی می گذارد، و دورانی معین را همراه آن می گذراند، هنگام مرگ جسمانی، از وجود آن موجود خارج شده و بار دیگر همراه پیکر موجودی دیگر به جهان  باز می گردد.

فیثاغورث همه چیز را عدد می دانست و بر این باور بود که نسبت های عددی صحیح بین چیزها به آن ها هویت و موجودیت می بخشد، و به پاره های روح آغازین اجازه  نمود و بروز مادی می دهد، بنابراین نسبت های عددی ساده است که جهان هماهنگ و منظم و هارمونیک را پدید آورده است.[14]

گزنوفانس معتقد بود که همه چیز از خاک و آب ساخته شده و این دو ماده، مواد بنیادین و نخستین هستی هستند. او جهان را آفریده آفریدگاری یگانه می دانست که بدون هیچگونه تلاش و تحرک، فقط به نیروی اندیشه ی خود همه چیر را به حرکت در می آورد و جنبش زاییده قدرت تفکر اوست.

هراکلیتوس آتش را ماده نخستین و گوهر بنیادین هستی می دانست و می گفت که هر چیزی همانند شعله  آتش از مرگ چیزی دیگر پدید می آید: « میرا مانا است و مانا میراست. یکی در مرگ دیگری می زید و در زندگی دیگری می میرد.» ، « همه چیز از یک چیز و یک چیز از همه چیز به وجود می آید.»

از نظر هراکلیتوس آتش اصلی که گوهر بنیادین و ماده آغازین هستی است هرگز خاموش نمی شود. جهان همیشه یک آتش زنده جاوید بوده و هست و خواهد بود.[15]

هراکلیتوس معتقد به جنگ میان اضداد بود و می گفت که جنگ پدر و پادشاه همگان است و اوست که برخی را خدا و برخی را انسان،برخی را برده و برخی را آزاد کرده است. وی  جنگ را امری عمومی و ستیزه را عدالت می دانست و می گفت: همه چیز در اثر ستیزه به وجود می آید و در نتیجه ستیزه نیز  از بین می رود، و اساس هستی بر بنیان ستیزه و نزاع بین اجزای متخاصم متضاد استوار است.[16] هراکلیتوس ظهور و بقای موجودات را معلول معارضه اضدادی معرفی میکند که با یکدیگر در تقابل هستند و یکدیگر را بر پای میدارند و میگوید پلمس به معنی جنگ و ستیز پدر همه اشیا ست.[17]

هراکلیتوس روح را ترکیبی از آب و آتش می دانست که از میان این دو عنصر، آتش شریف و آب پست است.

امپدوکلس خاک و هوا و آب و آتش را به عنوان چهار  عنصر بنیادین تشکیل دهنده هستی می شناخت و بر این باور بود که این چهار عنصر جاودانند و فاقد تولد و مرگ. او معتقد بود که از درهم آمیزش آن ها با نسبت های معین مواد مرکبی پدید می آید که جهان را می سازد.

امپدوکلس عقیده داشت که بین عناصر های چهارگانه، دو نیروی اصلی متضاد وجود دارد و از کنش و واکنش آن دو جهان شکل می گیردو ساختار می یابد. او این دو نیروی متضاد را ” مهر” و ” ستیز” می نامید، و معتقد بود که ” مهر” اجزاء را به هم پیوند می دهد و با هم ترکیب می کند، و” ستیز” آن ها را از هم می پراکند. او “مهر و ستیز”  را نیز جزو گوهر های بنیادین و نخستین، و در ردیف عناصر های چهارگانه قرار می داد. از دید او تغییرات جهان هدفمند نیستند، بلکه در نتیجه تصادف روی می دهند و در نتیجه آن ” مهر و ستیز” به طور متناوب جانشین هم می شوند، و در این روند دور و تسلسلی دائمی و بی مرگ وجود دارد،  به این ترتیب که وقتی عناصر ها به وسیله ” مهر”  در هم می آمیزند، ” ستیز” آن ها را به تدریج از هم جدا می کند، و چون ” ستیز”  به طور کامل آن ها را از هم جدا کرد، “مهر” بار دیگر آن ها را به هم می پیوندد،  بنابراین ماده مرکب موقت است و فقط عناصر های چهارگانه و دو نیروی “مهر و  ستیز” اصالت ذاتی دارند و بنیادین و جاویدانند.[18]

انکساگوراس هستی را مرکب از مجموعه ای از اجزای مادی و روحی می دانست و معتقد بود که موجودات غیر زنده فقط از اجزای مادی و موجودات زنده  از ترکیبی از اجزای مادی و روحی تشکیل شده اند. انکساگوراس می گفت که همه چیز بی نهایت قابل تقسیم است و هر پاره ماده، هر چقدر هم کوچک باشد، مقداری از هر عنصر را در خود دارد و اشیاء آن چیزی به نظر می رسند که از آن چیز بیشتر از سایر چیزها دارند. به عنوان مثال، هر چیزی مقداری آب دارد، ولی وقتی مایع به نظر می رسد که درصد آبش بیشتر از درصد سایر اجزایش باشد.[19]

-برکات دیباچی ,محمود، وجودشناسی افلاطون, پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان ,1381[1]

2- بینای مطاق، سعید، «وجود شناسی افلاطون»، خردنامه صدرا، شماره62،

– ژیلسون، اتین، هستی در اندیشه فیلسوفان، تهران: اتشارات حکمت، 1385[3]

– ژان وال؛ بحث در مابعد الطبیعه؛ ترجمه یحیی مهدوی؛ تهران؛ خوارزمی؛1380[4]

– رحمانی، غلامرضا، هستی شناسی تطبیقی ارسطو، تهران: ناشر بوستان،1381[5]

-صانعی دره بیدی،منوچهر،وجود و ماهیت در فلسفه ارسطو، پژوهش نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، تهران،دانشگاه شهیدبهشتی،1380،شماره 32[6]

5-کمالی زنجانی،طاهره، بررسی مفهوم وجود در متافیزیک ارسطو و الحروف فارابی،فلسفه و کلام(مطالعات اسلامی سابق دانشگاه فردوسی)، پاییز و زمستان 1388،شماره 83

[8] – ژیلسون، اتین، هستی در اندیشه فیلسوفان، تهران: اتشارات حکمت، 1385 ،  ص 34

[9] –  همان، ص 35

[10] – رحمانی، غلامرضا، “هستی شناسی تطبیقی ارسطو، تهران: ناشر بوستان، 1381، ص58

[11] – کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه (از یونان تا روم ج1)، ترجمه غلامرضا اعوانی، تهران: نشر سروش، ص78

[12] –   همان، ص81

[13] – همان، ص85

[14] – همان، ص88

[15] – همان،، ص92

[16] – گنجی، محمد حسین، کلیات فلسفه، تهران: نشر سمت، 1387، ص62

[17] -امیل بریه,تاریخ فلسفه, ص 170

[18] – کاپلستون، تاریخ فلسفه (از یونان تا روم ج1)، ص103

[19] – گنجی، محمد حسین، کلیات فلسفه، تهران: نشر سمت، 1387، ص65

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر
 • پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مسئله‌ي فيض از ديدگاه ابن‌سينا و صدرالمتالهين
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122