پايان نامه بررسي تعليم وتربيت دردوره ايلخانان وتيموريان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  بررسي تعليم وتربيت دردوره ايلخانان وتيموريان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 87 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  بررسي تعليم وتربيت دردوره ايلخانان وتيموريان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه2
فصل اول : كليات 4
بيان موضوع : 5
مسئله تحقيق: 5
فرضیه های تحقیق: 5
روش تحقیق5
پيشينه تحقيق: 6
معرفي و بررسي منابع 7
فصل دوم : تعلیم وتربيت واهميت آن 13
الف:تعريف تعليم وتربيت 14
ب : اهميت تعليم وتربيت نزدايرانيان قبل ازاسلام 15
ج:اهميت تعليم وتربيت ازديدگاه اسلام 18
د : فراگيري علوم مختلف در اسلام19
فصل سوم: اوضاع سياسي اجتماعي وفرهنگي دردوره مغولان، ايلخانان و تيموريان 25
الف: اوضاع سياسي اجتماعي وفرهنگي دردوره مغولان وايلخانان 26
مغول 26
ايلخانان مغول 30
پايان كار مغولان34
فترت بين دوره ايلخاني و تيموري35

ب :اوضاع سياسي،اجتماعي وفرهنگي دردوره تيموريان 37
تيموريان يا گورکانيان ايران37
نهضتهاى سياسى، مذهبى در عصر تيمورى39
مقام فرهنگي جانشينان تيمور 40
دود مان تيموريان43
فصل چهارم: بررسي تعليم وتربيت دردوره ايلخانان وتيموريان 43
الف : بررسي تعليم وتربيت دردوره ايلخانان 45
برخي از مشاهير ، علما و شعراء عصر ايلخاني 51
ب :بررسي وضعيت تعليم و تربيت در دوره تيموريان76
برخي از دانشمندان ، شعرا و فضلاء دوره تيموري82
ج: برخی ازمراكزآموزشي دردوره ايلخاني وتيموري 87
رصدخانه مراغه: 88
مدارس آذربايجان91
مدرسه مجتمع شنب غازان93
ربع رشیدی95
مدرسه تاج ‏الدين عليشاه02 1
مدرسه خالديه102
مدرسه مجد رومي102
مدارس فارس103
د : علوم رايج در دوره ايلخاني و تيموري 105
علوم شرعي105
علوم عقلي112
علوم ادبي 120
نتيجه گيري 125
فهرست منابع و مآخذ126
ضمائم 129

فهرست منابع و مآخذ

ابن اثير،علي ابن محمد مترجم:خليلي،عباس مترجم:حالت،ابوالقاسم ، ناشر:موسسه مطبوعات علمي ، تهران ، سال  ١٣٧١

ابن‏زرکوب شیرازی، ابن ابی‌الخیر ، ابوالعباس معین‌الدین ، شیراز نامه ، تصحيح دکتر اکبر نحوي ناشر ، ناشر : دانشنامه فارس1390

اسفزارى‏، معين الدين محمد زمچى، روضات الجنات في اوصاف مدينه هرات‏ ، محقق / مصحح: سيد محمد كاظم امام‏، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران‏ 1338

اشپولر،برتولد ، تاريخ مغول در ايران، ترجمه،  ميرآفتاب ، ‏محمود ، ناشر: انتشارات علمى و فرهنگى‏، تهران 1386

اقبال آشتياني ، عباس ، تاريخ مغول، تهران ، 1384

 

جعفریان ، رسول ، مقاله رشيدالدين فضل‎الله و توسعه فرهنگي در کانون تمدن ايلخاني، مجله برگ فرهنگ ، بهار و تابستان 1389

حمدالله (مستوفی)، نزهه القلوب، تصحیح گای لسترنج، مقاله سوم ناشر : دنیای کتاب، تهران،  1362

خواند مير ، غياث الدين بن همام الدين ، تاريخ حبيب السير،تهران ، 1380

دانش پژوه ، محمد تقي ، فهرست كتابخانه مدرسه عالي سپهسالار ،چاپ دانشگاه تهران، 1340

دانشگاه كمبريج ، ترجمه يعقوب آژند ، تاريخ ايران دوره تيموريان انتشارات جامي 1390

دفتر همكارى حوزه و دانشگاه ، فلسفه تعليم و تربيت، ، ناشر : سمت ، تهران 1374

روان بخش،كاظم ، زندگاني و شخصيت خواجه نصيرالدين طوسي، تهران 1329

زرين كوب ، عبد الحسين ، تاريخ ايران بعد از اسلام ، ج 13، اميركبير، تهران،1389

سحاب،ابوالقاسم نشريه آموزش و پرورش سال بيست و جهارم شماره 11 مرداد 1329

سلطانزاده، حسين، تاريخ مدارس ايران از ع‍ه‍د ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ت‍اس‍ی‍س‌ دار ال‍ف‍ن‍ون‌، ناشر ، آگاه ، تهران 1364

سمرقندی، دولتشاه مصحح، براون، ادوارد گرانویل ، ناشر:اساطیرمحل نشر:تهران سال نشر ١٣٨٢

سمرقندی، کمال الدین عبدالرزاق مطلع سعدین و مجمع بحرین، به اهتمام عبدالحسین نوایی، ناشر موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران 1372

شامي، نظام الدين ، ظفرنامه تاريخ فتوحات امير تيمور گورکاني ، محقق، احمد پناهي، محمد، ناشر: بامداد ، تهران ١٣۶٣

شکوهي يکتا ، محسن ، مباني تعليم و تربيت اسلامي براي استفاده در کلاس هاي ضمن خدمت ، وزارت آموزش و پرورش ناشر : شركت چاپ و نشر ايران تهران 1366

صابري يزدي ، عليرضا ، الحکم الزاهره ، مترجم انصاری محلاتی، محمد رضا ، مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي ، قم ، ١٣٧۵

صفا ، ذبيح الله ، تاريخ ادبيات در ايران، : انتشارات فردوس‏، تهران‏1378

طاش كبرى‏زاده، مفتاح السعاده و مصباح السیاده ، ناشر:دار الکتب العلمیه ، بيروت

طبا طبايي ، محمد حسين ، تفسير الميزان ، مترجم، موسوی، محمد باقر ، ناشر:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،  ١٣٧۴

قرآن كريم

کلینی، محمد بن یعقوب ، الکافی، ج 2، ناشر : دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1365

مجلسی، محمد باقر ، بحار الانوار ، ترجمه ، موسوی همدانی، ابوالحسن  ناشر : كتابخانه مسجد ولي عصر ، تهران ، 1363

مستوفي ، حمدالله ، تاريخ گزيده،محقق / مصحح، عبد الحسين نوايى‏، تهران ، 1364

ميرخواند، محمد بن خاوند شاه ، تاريخ روضة الصفا في سيرة الانبياء و الملوك و الخلفا، مصحح :جمشيد کيان فر ، ناشر ،اساطير تهران ، 1380

نوايي ، عبدالحسين ، رجال كتاب حبيب السير، تهران ، 1379

همدانی ، رشید‌الدین فضل الله ، جامع التواریخ، تصحیح محمد روشن و مصطفی موسوی، ناشر : ميراث مكتوب ،تهران 1384

همدانی ، رشیدالدین فضل الله ، مکاتبات رشیدی، تصحیح محمد شفیع ،پاکستان، چاپ لاهور، 1364 ق

ياقوت حموى بغدادى، معجم البلدان، ترجمه، ، سازمان ميراث فرهنگى كشور تهران، 1383

ياوري ،حسين ،آشنايي با تاريخ فرهنگ ايران ، تهران 1390

چكيده

پژوهش درباره تعليم و تربيت  بخشی از تاریخ علم و فرهنگ هر کشور به شمارمي آيد . بی شک وجود اندیشمندان  و تعدد مراكز آموزشي مي تواند نشانه رونق و ترقی علم و دانش در هر دوره از تاريخ يك كشور باشد . نیمه دوم عصر حاکمیت ایلخانان و تيموريان یکی از مقاطع مهم  تاریخ ایران،است كه از نظر تعداد فضلاو اندیشمندان ، و  تأسیس مراكز  علمی از دوره هاي مهم تاريخي  به شمار می آید، ، زیرا دهه های نخستین استیلای مغولان بیابان گرد بر ایران، سراسر ویران گری و کشتار بود. اما هم زمان با تثبیت و استقرار حاکمیت ايلخانان ، وتيموريان وتغيير سیاست آنان به سوی به خدمت گرفتن وزرای فاضل، کاردان و دانش دوستی مانند  خواجه نصير الدين طوسي،  عطاملک جوینی، خواجه رشیدالدین فضل الله و ….تاثير بسزايي در گسترش برخي از علوم چون تاريخ ، نجوم ،  رياضيات ،طب ، شعرو شاعري ، هنر و معماری داشت البته  برخي از علوم نيز به دليل عدم توجه حاكمان  در انزوا و يا حتي نابودي قرار گرفت .

در این پايان نامه ، تلاش خواهد شد که تعليم و تربيت ونقش دانشمندان درحفظ فرهنگ و تمدن ایرانی ،اسلامی ، در دوره هاي ايلخاني و تيموري  واکاوی شود.
واژگان کلیدی: دانشمندان ، مراكز علمي ، ايلخانان ، تيموريان ، فرهنگ و تمدن اسلامي

مقدمه

تاريخ همواره جلوه گاه پيشينه زندگي، فرهنگ و تمدن جوامع مختلف بوده و مي باشد و در گذر زمان هميشه انسانها را به حقايق جديدي در زندگي رسانده تا آنها با نگاه به گذشته، حال را دريابند و آينده خويش را بنا نهند. تاثيرگذاري تاريخ بر تعليم و تربيت و فرهنگ جوامع  نيز اصلي غيرقابل انكار بوده و تغييرو تحولات در ساختار جوامع خواه ناخواه موجب تحولاتي در جنبه هاي تربيتي و  فرهنگي مي شودیکی ازمهم ترین دوران حوادث تاریخی ایران ؛ دوران ايلخاني  وتیموری می باشد . كه بي شك تاثير گذاري آن بر فرهنگ و تمدن کشور عزیزمان  غير قابل انكار است .

آغاز این دوران پس ازنبردچنگیزباسلطان محمدخوارزمشاه وسقوط عصرخوارزمشاهیان ویک دوره ویرانگری شهرهای درمسیرشرق ایران ونابودی برخی شهرهاتوسط چنگیزواخلاف وی شد.درهمین راستابرخی ازشهرهای جنوبی و غربي ایران که دردست اتابکان بودندوایلی[1] مغولان راقبول کردند از ویرانی مصون ماندند.

باگذشت دوره ویرانی ؛ دوره ایلخانان دوره آبادانی ورونق کشاورزی درروستاهاوشروع دوره خان وملوک الطوایفی وبه تبع آن امنیت ورونق علم ودانش استمراریافت .بامرگ ابوسعیدآخرین ایلخان بزرگ،این سلسله روبه انحطاط رفته ومقام ایلخانی درمیان یک عده ازشاهزادگان خاندان چنگیزی وامرای متخاصم ، موضوع نزاع وکشمکش قرارگرفته وبه تدریج ممالک ایلخانی رابه چندین قسمت مجزاساخته وزمینه رابرای استیلای امیرتیمورگورکان فراهم کردودولت تمامی ایشان به دست این امیرنابودشدند.

درمسیرظهورامیرتیموروتشکیل سلسله گورکانیان ،لشگرکشی به خوارزم،مغولستان ،دشت فبچاق،خراسان ،مازندران واسترآبادطی یورش های سه ساله وپنج ساله وفتح هندوستان ویورش هفت ساله درمناطق غرب وپیروزشدن برسلطان بایزید، این فاتح وکشورگشای تاریخ درشعبان 807هجری قمری به استقبال مرگ می -رود.بامرگ تیمورقدرت دربین اخلاف وی بوداماباظهورآق قویونلوها وقره قویونلوها حکومت تیمورنیزبه تاریخ پیوست .دراین دوران به موازات کشتاروویرانی شهرهاوتحول سلسله ها، علم ودانش باتوجه به پیشینه تاریخی این سامان رونق ازدست رفته رابازیافت ودانشمندان، شعراوبزرگاني ،همچون خواجه نصير الدين طوسي ، خواجه رشيدالدين فضل الله ، حافظ شاعر پر آوازه ، غياث الدين جمشيد كاشاني ، وصدها دانشمند و عالم ديگر دست آموخته این ایام شدنددراین دوران مراكز علمي و آموزشي  توسعه می گیرد. علاقه پادشاهان ايلخاني و توجه بزرگان به علم ودانش ، رشدعلومی مانندتاریخ ،نجوم ،ریاضی شعر،هنرومعماری را سبب گرديده و كاروان تمدن و فرهنگ ايراني و اسلامي از حركت باز نايستاد .

این پایان نامه مشتمل بر چهار فصل می باشدکه به طور خلاصه می توان مطالب مندرج در هر فصل را اینگونه بیان نمود:

فصل اول شامل کلیات : بیان موضوع ، مسئله تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق ، پیشینه تحقیق و بررسی برخی از منابع مورد استفاده در پايان نامه می باشد .

در فصل دوم : تعریف مختصری از تعلیم و تربیت ، اهمیت تعلیم و تربیت در نزد ایرانیان قبل از اسلام و همچنین اهمیت تعلیم و تربیت در اسلام مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم اوضاع سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در دوره مغول ، ایلخانان و تیموریان مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم وضعيت تعليم و تربيت، برخي از دانشمندان مشهور ،مراكز علمي و شاخه هاي مختلف علوم  در دوره هاي ايلخاني و تيموري مورد بررسي قرار مي گيرد .

فصل اول

كليات

بيان موضوع :

در اين پايان نامه  اوضاع آموزشي و علمي ايران بعد از حملات مغولان و تيموريان  ، ، نقش دانشمندان و علما در احيا تعليم و تربيت در دوره هاي مذکور و مکان هاي آموزشي مورد تحقيق و بررسي قرار ميگيرد .

مسئله تحقيق:

آيا بعد از حمله مغول و تيمور، تعليم و تربيت و آموزش علوم مختلف از حركت خود باز ايستاده ؟ و يا اينكه همچنان به فعاليت خود ادامه داده است ؟

چه عواملي در اين فعاليت موثر بوده و توانسته است كشتي علم و دانش و تعليم و تربيت اين سرزمين را از طوفان حوادث حملات مغول و تيمور محفوظ نمايد؟

فرضيه ها ي تحقيق :

بعد از حمله مغول و تيمور تعليم و تربيت و آموزش علوم مختلف در ايران اسلامي متوقف نگرديد.و فعاليت- هاي علمي و تربيتي كه از قبل وجود داشتند همچنان  ادامه يافتند.

وجود دانشمندان مسلمان از يك سو و توجه اميران و پادشاهان ايلخاني و تيموري از سوي ديگر موجب گسترش فعاليت هاي علمي و تربيتي گرديد .

روش تحقيق :

روش تاريخي با مراجعه به کتابخانه هاي معتبر و منابع دست اول وفيش نويسي و سپس تدوين مطالب

پيشينه تحقيق:

علاوه بر مطالبي كه به طور پراكنده در تواريخ عمومي در رابطه با موضوع تحقيق آمده است ، مقالات و پايان نامه هايي را مي توان يافت که بصورت موردي و جزئي گوشه هايي از آموزش وپرورش در دوره هاي مختلف را مورد بررسي  قرار داده اند از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

مقاله  مراكز علمي ايران در دوره ايلخانان دكتر پروين تركمني آذر2- پايان نامه نگرش تحليلي بر نهادهاي علمي و آموزشي هرات محمد ظاهر فهيمي 3- پايان نامه تاريخ آموزش و پرورش در ايران دوره تيموريان محمد طالبيان 4- مقاله چهار مدرسه موقوفه از دوره تيموريان و صفويان محمود پسنديده 5- مقاله آموزش در نظاميه بغداد و ربع رشيدي ، دکتر هادي عالم زاده و اعظم رياحي

“ليکن در نظر است در اين  پايان نامه ابعاد جديدي  ازتعليم و تربيت در دوره ايلخانان و تيموريان مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد .”

معرفي و بررسي منابع

كتاب الكامل فى التاريخ يا كامل التواريخ شامل وقايع از آغاز خلقت تا سال 628 هجری قمری است كه ابوالحسن عزالدين ابن اثيرمورخ بزرگ اسلامي نوشته است.

اثر مهم ابن اثير، ، تاريخ بزرگ او به نام «الكامل فى التاريخ» است كه به كامل ابن اثير معروف است. اين مورخ بزرگ، چون همزمان با استيلاى مغول بوده، مى‌توان گفت از لحاظ زمانى نخستين مورخى است كه وقايع عصر مغول را نسبتا به تفصيل آورده، مخصوصا وقايع زمان قراختائيان و خوارزمشاهيان تا اواخر ايام سلطنت جلال الدين منكبرنى را ضبط كرده. و در گرد آورى مواد كتاب نيز نهايت دقت را به كار برده است به همين جهت كتاب او يكى از منابع مهم تاريخ مغول شمرده مى‌شود.[2] در فصول سوم وچهارم این پایان نامه از این منبع با ارزش استفاده شده است.

جامع التواريخ به سرپرستي رشيدالدين فضل ا… همداني نوشته شده است. تأليف قسمت مغول آن به امر غازان خان بوده است و الجايتو هم پيگير و مشوق اين كار بوده است. از امتيازات خاص اين كتاب آن است كه رشيد الدين در تدوين آن از دو منبع ارزشمند بهره برده است:

الف)اسناد و مدارك دولتي ب)معلومات و اطلاعات فضلا و محققان اقوام مختلف. اين كتاب از مهم ترين منابع تاريخ ايران و جهان به زبان فارسي است ، به گونه اي كه به تاريخ كبير هم معروف است ، به ويژه قسمت هاي تاريخ مغول و تاريخ اسماعيلية آن ، اطلاعات منحصر به فردي را ارائه مي دهد. بارتولد اين كتاب را “دايره المعارف بزرگ تاريخي كه هيچ يك از ملت هاي آسيائي و اروپائي نظير آن را در قرون وسطي نداشته اند” ،معرفي  ميكند. از خواجه رشيد الدين به عنوان “نخستين تاريخ نويس جهاني” هم نام برده شده است. بخش دوم اين كتاب (شامل تاريخ دورة الجايتو و همچنين صورالاقاليم و مسالك و ممالك) مفقود است ، اما بخش اول آن موجود است كه به تصحيح محمد روشن و مصطفي موسوي در 4جلد در تهران چاپ شده است: جلد اول آن در تاريخ قبايل ترك و مغول و انساب چنگيز خان ، تاريخ چنگيز و فرزندان او و اولوس هاي آنها و مختصري در احوال ملوك و خانان و اتابكان ايران ، مصر، شام وروم و خلفاي عباسي همزمان آنها. جلد دوم شامل تاريخ وقايع تولاي خان، گيوك خان، منگوقاآن و فرستادن هولاكو به جانب غرب و قوبيلاي قاآن به جانب شرق، تاريخ قوبيلاي قاآن و تيمورقاآن است. هم زمان با تاريخ پادشاهان ختاي و ماچين ، تاريخ امرا و خلفا و سلاطين و ملوك و اتابكان هم زمان آنها هم ذكر شده است.سپس به طور مفصل به وقايع دورة سلطنت ايلخانان و تاريخ اسماعيليه و خلفاي عباسي متأخر هم پرداخته است.  جلدسوم تعليقات وحواشي وجلدچهارم فهرست واژه ها و تركيبات و اعلام است. بخش مربوط به “از فتح بغداد تا مرگ غازان خان” اين كتاب از بهترين منابع مربوط به اين دوره است. با وجود آن كه محوريت اين كتاب گزارش اقدامات شاهان و فرمانروايان مي باشد ، اما آگاهي هاي ارزشمندي هم دربارة حيات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي ايران و مغولستان و تركستان و ماوراءالنهر به دست مي دهد.[3]در فصل چهارم این پایان نامه از جلد چهارم آن استفاده گرديده است  .

 

كتاب حبيب السير  معروفترين كتاب تاريخ فارسى كه بعد از عهد مغول تاكنون پس از كتاب روضة الصفا تأليف شده كتاب حبيب السير است كه از ابتداى تأليف تاكنون پيوسته مورد توجه و مراجعه فضلا و علاقه‏مندان بتاريخ قرار گرفته و نسخ خطى بى‏حد و حصر از آن موجود است كه خود از اهميت كتاب نزد فضلا و ارباب ادب حكايت ميكند.

كتاب حبيب السير مشتمل است بر يك مقدمه بنام افتتاح و خاتمه بعنوان اختتام و سه مجلد كه هر جلدى بچهار جزو بخش ميشود و بقول خودش جمعا 12 عقد است كه هر 4 عقدى در يك درج منتظم شده است.[6]

مقدمه يا افتتاح: در ذكر اول مخلوقات.خاتمه يا اختتام: در عجايب ربع مسكون كه بمنزله قسمت جغرافيا و كتاب مسالك و ممالك است.

جلد اول‏ : در تاريخ قبل از اسلام تا ظهور اسلام و احوال خلفاى راشدين در چهار بخش:1- انبيا و حكماء- 2- ملوك قديم عرب و عجم و قياصره- 3- ظهور خاتم انبياء 4- خلفاى راشدين.

جلد دوم‏: در ذكر مناقب ائمه اثناعشر و حكام بنى اميه و بنى عباس و سلاطين معاصر آنها در چهار جزو يا چهار بخش:1- فضائل ائمه اطهار- 2- حكام بنى اميه- 3- خلفاى عباسى- 4- طبقات سلاطين كه معاصر عهد اموى و عباسى بوده‏اند.

جلد سوم ‏: سلاطين و حكام بعد از خلفاى عباسى شامل سلسله‏هاى مغول و تيمور و غيره تا اوايل عهد صفويه هم در چهار جزو:1- حكومت مغولان از چنگيز و اعقابش 2- طبقات سلاطين معاصر عهد مغولان مانند اتابكان فارس و لرستان و غيره 3- عهد تيموريان و اخلاف تيمور و سلاطين معاصر آندوره تا ظهور دولت صفوى 4- ظهور دولت صفوى و شرح ايام شاه اسماعيل تا ماه ربيع الاول از سنه 930 هجرى قمرى.[7] در اين پايان نامه در فصل سوم و چهارم از جلد سوم اين كتاب ارزشمند بهره گيري شده است .

ظفرنامه نظام‏شامى قديم ترين مرجع درباره تيمور است. نبايد تصوّر كرد كه او از مردم شام (سوريه) است بلكه چون از مردم شنب غازان (شام غازان) تبريز بوده او را شامى خوانده اند.برخی از مورخان نوشته اند كه اودر 795 ه.ق تيمور را ديده و تيمور او را به نوشتن كتابى در تاريخ زندگى خود ترغيب نموده. ادوارد براون در جلد سوم‏تاريخ ادبى خود بدين نكته تصريح كرده (از سعدى تا جامى، ترجمه على‏اصغر حكمت، حاشيه صفحه‏ 493) و جمعى ازو پيروى كرده اند ولى در مقدمه كتاب ظفرنامه شامى كه به سعى‏فليكس تاور[8] منتشر شده، شامى خود سال‏ملاقات با تيمور را 804 نوشته و تصريح كرده كه تيمور از او خواسته است تاريخ زندگى وى را بنويسد به صورتى كه‏خواص عيب آن نكنند و عوام آن را درك نمايند ظفرنامه شامى، از روى نسخه فليكس تاور، به سعى پناهى سمنانى،كتاب ظفرنامه هرچند منشيانه نوشته شده ولى پرمحتوى و غنى است.زيرا مورخ همراه تيمور بوده و يى از مسايل و مطالب را به چشم ديده.كتاب در سال 806 ه.ق پرداخته‏شده و مشتمل است بر شرح مختصرى از اجداد تيمور و سرزمين ماوراء النهر و سپس وقايع زندگى تيمور را از تولد تا فتوحات.از پايان زندگانى نظام الدين شامى خبر نداريم و تنها مى‏دانيم كه در 806 و ظاهرا پس از تقديم كتاب خود، از تيمور اجازه گرفته به زادگاه خود برگردد و از سمرقند به تبريز رود.

ظفرنامه نظام شامى بعدها مورد استفاده كليه‏كسانى قرار گرفته كه در تاريخ تيمور و مقدمات برآمدن وى اهميت فراوان دارد و از آن جمله است ذيل جامع التواريخ رشيدى كه مقدمات ظهور تيمور است و براساس كتاب ظفرنامه شامى در سال 823 ق / 1418 .م نوشته شده و آن شرح حوادث ايران است.

از سلطنت اولجايتو (703ها) تا ظهور تيمور و فتوحاتش تا 795 ه. اين‏كتاب را دكتر خانبابابيانى چاب كرده بار اول در 1317ه.ش و بار دوم در 1350 ه.ش در انجمن آثار ملى. ذيل ظفرنامه‏نظام شامى كه به دستور شاهرخ در 814 ق / 1411 .م نوشته‏شده كه شرح فتوحات سال هاى آخر تيمور است. اين ذيل به توسط بهمن كريمى در چاپخانه تابش تهران چاب شده و متاسفانه‏فاقد تاريخ چاب است. از اين مولف كتاب ارزنده ديگرى نيز در دست است به‏نام جغرافياى حافظ ابرو كه آن نيز به دستور شاهرخ تحرير و قسمتى از آن به كوشش مايل هروى در انتشارات بنياد فرهنگ ايران منتشر شده. شرحى به قلم عبدالرحمن بن خلدون معروف به ابن‏خلدون مورخ و جامعه شناس بزرگ جهان اسلام درباره تيمور در دست است. ابن خلدون را كمتر كسى است كه نشناسد.

او چند قرن پيش از اگوست كنت و دوركهايم و ديگران مسايل‏جامعه شناسى را مورد بررسى قرار داده و ضمنا به قانونمندى‏تاريخ اشاره كرده است.وى از خاندان حكام اندلس بود كه‏بعدها به مشرق مهاجرت كرده بود.در آنجا كتاب عظيم بلكه شاهكار جاودانه خود را به نام كتاب العبر و ديوان المبتدا والخبر نوشتو مقدمه اى براين كتاب نگاشت كه‏شاهكار انديشه جهان اسلامى است و شالوده محكمى براى‏مسايل جامعه شناسى و بيان آن كه وقايع تاريخى مولود مقدماتى است طولانى و اين مقدمه بحق از اصل كتاب ارزنده تر و بهتر است بلكه خود دايرة المعارفى است[9]

[1] بندگی ،  اطاعت و فرمانبرداری

[2]ابن اثير،علي ابن محمد مترجم:خليلي،عباس مترجم:حالت،ابوالقاسم ناشر:موسسه مطبوعات علمي محل نشر:تهرانسال نشر: ١٣٧١پيشگفتار ص 1

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تبيين وتحليل رويکردتفکر انتقادي درعرصه تعليم وتربيت و ارزيابي آن بر مبناي آموزه هاي تربيت اسلامي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122