پايان نامه بررسي تفويض امر دين به ائمه در روايات شيعه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تفويض امر دين به ائمه در روايات شيعه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 233 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تفويض امر دين به ائمه در روايات شيعه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 1
مقدمه 2
1-1. طرح مسأله 3
1-2. سوال اصلی 3
1-3. سوال‌های فرعی 3
1-4. فرضیه تحقیق 4
1-5. اهداف 4
1-6. ضرورت 4
1-7. روش تحقيق 5
1-8. پیشینه تحقيق 5
1-9. مفاهیم اصلی 6
1-9-1. تفویض 6
1-9-2. امر 9
1-9-3. دين 9
1-9-4. ائمه 10
1-9-5. روايات 11
1-9-6. شیعه 11
فصل دوم: روایات و ترجمه 12
مقدمه 13
2-1. متن روایات، ترجمه و نمایه‌ها 13
2-2. دسته بندی و ارتباط نمایه‌ها با روایات 56
2-2-1. پيامبر (ص) 56
2-2-2. فقط پيامبر (ص) 56
2-2-3. ساير انبياء (س) 56
2-2-4. پيامبر و ائمه (س) 56
2-2-5. فقط پيامبر و ائمه (ع) 57
2-2-6. ائمه (ع) 57
2-2-7. محمد، علي و فاطمه (سلام الله عليهم) 57
2-2-8. قائم (عج) 57
2-2-9. امام علي (ع) 57
2-2-10. امام حسن (ع) 57
2-2-11. امام حسين (ع) 58
2-2-12. امام سجاد (ع) 58
2-2-13. بندگان 58
2-2-14. فلسفه تفويض 58
2-2-15. تفسير تفويض 58
2-2-16. سوال از تفويض 59
2-2-17. مستند تفويض 59
2-2-18. احکام اوليه الهي 59
2-2-19. تشریع‌های پيامبر (ص) 59
2-2-20. اجازه خدا به تشريع‌های پيامبر(ص) 60
2-2-21. وجوب اطاعت از تشريع‌های پيامبر(ص) 60
2-2-22. استناد و استشهاد به آيات 60
2-2-23. مقدمات تفويض 61
2-2-24. اختلاف بين شيعيان بر سر تفويض 61
2-2-25. عدم تفويض 61
2-2-26. مستند عقلي رد تفويض خلق و رزق 61
2-2-27. توجیه روایات تفویض خلق 62
2-3. بررسی آماری نمایه‌ها 63
فصل سوم: اسناد روایات 69
3-1. فهرست مصادر و راویان 70
3-1-1. کتاب سلیم بن قیس (قرن 1 نیمه 2) 70
3-1-2. بصائر الدرجات (قرن 3 نیمه 2) 70
3-1-3. المحاسن )قرن 3 نیمه 2 ) 72
3-1-4. تفسیر العیاشی (قرن3 نیمه2) 72
3-1-5. الکافی ( قرن 4 نیمه1 ) 72
3-1-6.تفسیر فرات الکوفی (قرن 4 نیمه1) 73
3-1-7. رجال الکشی (قرن 4 نیمه 1) 73
3-1-8. عیون اخبار الرضا (ع) (قرن4 نیمه1) 73
3-1-9. فضائل الشیعه (قرن4 نیمه2) 73
3-3-10.الامالی للصدوق (قرن 4 نیمه2) 73
3-1-11.التوحید (قرن4 نیمه2) 73
3-1-12. معانی الاخبار (قرن 4 نیمه2) 73
3-1-13. من لا یحضره الفقیه (قرن 4 نیمه2) 73
3-1-14.مئة منقبه (قرن5 نیمه2) 73
3-1-15.تهذیب الاحکام (قرن 5 نیمه 1) 74
3-1-16. الاختصاص (قرن 5 نیمه 1) 74
3-1-17.کشف الغمه (قرن 7 نیمه 2) 74
3-1-18. وسائل الشیعه (قرن 11نیمه 2) 74
3-1-19. بحار الانوار (قرن 12 نیمه 1) 75
3-1-20. مستدرک الوسائل (قرن 13) 75
3-2. جدول جرح و تعدیل راویان 75
3-3. بررسی آماری تعداد راویان 110
3-3-1. ثقه 110
3-3-2. ضعیف 110
3-3-3. مختلف فیه 110
3-3-4. ممدوح 110
3-3-5. مجهول 111
3-4. نمودار توصیف راویان تفویض 112
3-5. توصیف تفصیلی روایات 113
3-5-1. ضعیف 113
3-5-2. صحیح 113
3-5-3. موثق 113
3-6. توصيف عددی روايات 114
3-6-1. جدول توصیف روایات 114
3-6-2. نمودار عددی 114
3-6-3. نمودار درصدی 115
فصل چهارم: دیدگاه‌ها 116
4-2. ملا صالح مازندرانی (م 1071ق) 117
4-2-1. جمع بندی 119
4-1. علامه محمد باقر مجلسی (م 1110) 121
4-1-1. جمع بندی 130
4-3. سيد عبد الله شبر (م 1254) 132
4-3-1. جمع بندی 133
4-4. محمد جواد مغنیه (م1400ق) 134
4-4-1. جمع بندی 135
4-5. امام خمینی (م 1368ش) 136
4-5-1. جمع بندی 140
4-6. لطف الله صافی گلپایگانی ( معاصر) 141
4-6-1. جمع بندی 145
4-7. عبد الله جوادی آملی (معاصر) 147
4-7-1. جمع بندی 161
4-8. جعفر سبحانی تبریزی (معاصر) 162
4-8-1. جمع بندی 167
4-9. ناصر مکارم شیرازی (معاصر) 168
4-9-1. جمع بندی 174
4-10. سيد حسن طاهري خرم آبادي (معاصر) 175
4-10-1. جمع بندي 180
4-11. سید مجتبی نور مفیدی (معاصر) 181
4-11-1. جمع بندی 186
4-12. فتح الله نجار زادگان (معاصر) 187
4-12-1. جمع بندی 189
فصل پنجم: تحلیل 191
تحلیل فقه الحدیثی 192
روايت اول 192
روايت دوم 192
روايت سوم 192
روايت چهارم 193
روايت پنجم 193
روايت ششم 193
روايت هفتم 194
روايت هشتم 194
روايت نهم 195
روايت دهم 195
روايت يازدهم 195
روايت دوازدهم 196
روايت سيزدهم 196
روايت چهاردهم 197
روايت پانزدهم 197
روايت شانزدهم 198
روايت هفدهم 198
روايت هجدهم 199
روايت نوزدهم 199
روایت بیستم 199
روایت بیست و یکم 200
روایت بیست و دوم 200
روایت بیست و سوم 200
روایت بیست و چهارم 201
روایت بیست و پنجم 201
روایت بیست و ششم 201
روایت بیست و هفتم 202
روایت بیست و هشتم 203
روایت بیست و نهم 203
روایت سی‌ام 203
روایت سی و یکم 204
روایت سی و دوم 205
روایت سی و سوم 205
روایت سی و چهارم 205
روایت سی و پنجم 206
روایت سی وششم 206
روايت سی و هفتم 206
5-1-1. جمع بندی 208
5-1-2. نتیجه 209
5-2. تحلیل دیدگاه‌ها 210
5-2-1. دسته بندی دیدگاهها 210
5-2-2. جدول دسته بندی دیدگاه‌ها 212
5-2-3. تحلیل دیدگاه دسته اول 213
5-2-4. تحلیل دیدگاه دسته دوم 214
5-2-5. تحلیل دیدگاه دسته سوم 214
5-2-6. تحلیل دیدگاه دسته چهارم 215
جمع بندی نهایی 216
فهرست منابع 217
منابع عربی 217
منابع فارسی 220
A bstract 221

فهرست منابع

منابع عربی

ابن داود حلى، ‏رجال ابن داود، انتشارات دانشگاه تهران،‏1383 ق.‏

ابن شاذان قمى، ابو الحسن محمد بن احمد بن على، مئة منقبة، قم، مدرسه امام مهدى (عج)، چاپ اول، 1407ق.

ابن فارس بن زکريا، ابي الحسين احمد، معجم مقاييس اللغة، لبنان، بيروت، دار احياء التراث العربية، 1422ق.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.

اِربلى، ابو الحسن على بن عيسى بن ابى الفتح، كشف الغمة، تبریز، مکتبة بنی هاشمی، 1381ش.

اهوازى، ‏ابو محمد حسين بن سعيد بن حماد بن مهران، المؤمن‏، قم، مدرسه امام مهدى، چاپ اول، 1404ق.

برقى، احمد بن ابى عبد اللّه، المحاسن، قم، دار الکتب الاسلامیة،‏ چاپ دوم،‏ 1371ش.

برقى، احمد بن محمد بن خالد، ‏رجال البرقي،‏ انتشارات دانشگاه تهران،‏1383 ق.

الجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح ، تحقيق: احمد عبد الغفور عطار، لبنان، بیروت، دار العلم للملايين، 1404 ق.

خويى، سید ابوالقاسم‏،معجم رجال الحدیث و تفصیلطبقات الرواة، قم،‏ مركز نشر آثار شيعه،1410 ق.

راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن،‏ دمشق، بيروت‏،دارالعلم الدار الشامية، چاپ اول،‏ 1412ق.

زمخشرى، محمود بن عمر، الفايق في غريب الحديث، محقق / مصحح: شمس الدين ابراهیم، بيروت‏، دارالكتب العلمية، 1417 ق.‏

سليم بن قيس هلالى‏، كتاب سليم بن قيس،‏ قم،‏ الهادى، چاپ اول، ‏1415‏ق.

شبر، سيد عبد الله، مصابيح الانوار في حل مشکلات الاخبار، تصحیح و تعلیق: سید علی شبر، قم، بصیرتی، بی­تا.

شيخ حر عاملى، محمد بن حسن بن على بن محمد بن حسين، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشرعیه، قم، مؤسسه آل البيت لإحياء التراث، چاپ اول، 1409ق.

شیخ صدوق، محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى، الامالی، ترجمه آیت الله کمره­ای، بی­جا، ‏ انتشارات كتابخانه اسلاميه‏، چاپ چهارم، 1362ش.

شیخ صدوق، محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى، عیون اخبار الرضا ، بی­جا، جهان، 1378ش.

شيخ صدوق، محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى، فضائل الشيعة، قم، تهران، اعلمی، بی تا.

شیخ صدوق، محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى، معاني الأخبار، قم، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ‏1361 ش.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، تهذیب الاحکام، تهران، دار الكتب الإسلاميه، چاپ چهارم، ‏1365ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، كتاب الغيبة للحجة، قم،‏ مؤسسه معارف اسلامى، چاپ اول، 1411ق.

شیخ طوسی، محمد بن حسن، الفهرست،‏ نجف، المكتبة المرتضوية، بی تا.

شیخ طوسی، محمد بن حسن، رجال الشيخ الطوسي،‏ نجف،‏ انتشارات حيدريه،1381 ق.‏

شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان،أوائل المقالات في المذاهب و المختارات،‏ قم، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، چاپ اول، 1413ق.

شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص‏، قم،‏ كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، چاپ اول، ‏1413ق.

صفار، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد (ص)، قم، كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، چاپ دوم، ‏1404ق.

طَبرِسى، ابو منصور احمد بن على بن ابى طالب، الإحتجاج،‏ مشهد مقدس،‏ نشر مرتضى، 1403ق.‏

طريحى، فخر الدين،‏ مجمع البحرين، تحقيق: سيد احمد حسينى،‏‏ تهران،‏ كتابفروشى مرتضوى،‏ چاپ سوم، ‏1375 ش‏.

علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهّر، رجال العلامة الحلي‏، قم،‏ دار الذخائر،1411 ق.

عياشى‏، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، تحقیق: سيد هاشم رسولى محلاتى، ‏ تهران، علميه، 1380‏ق.

فرات کوفی، ابو القاسم فرات بن ابراهيم بن فرات كوفى، تفسير فرات الكوفي‏، بی­جا، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت ارشاد اسلامى‏، چاپ اول، 1410ش.

فراهيدى، خليل بن احمد، کتاب العین، قم، هجرت، چاپ دوم، 1410 ق.

كشى، محمد بن عمر، ‏رجال الكشي،‏ انتشارات دانشگاه مشهد، 1348 ق.

كلينى رازى، ‏محمد بن يعقوب بن اسحاق، تهران،‏ دارالكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ‏1365‏ق.

مازندرانى،‏ مولى صالح، شرح أصول الكافي، تعليقه: محقق شعرانى، تصحيح: على اكبر غفارى، تهران،‏ دار­الكتب الإسلامية، 1388 ق.‏

مجلسی، مولى محمد باقر بن مولى محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، مصحح: سيد هاشم رسولى، ‏تهران،‏‏ دار الكتب الإسلامية، چاپ دوم، 1404ق. ‏

مغنيه‏، محمد جواد، الجوامع و الفوارق بين السنة و الشيعة، بيروت، مؤسسة عز الدين، چاپ اول،1414 ق‏

مكارم شيرازى، ناصر، بحوث فقهية هامة، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام،‏ چاپ اول،‏1422ق.

نجاشى، ‏احمد بن على، رجال النجاشي، قم،‏ انتشارات جامعه مدرسين، 1407ق. ‏

نوبختى‏، حسن بن موسى، فرق الشیعه، بيروت، دار فرق الشيعة الأضواء، چاپ دوم، 1404 ق‏ ‏.

نورى، ميرزا حسين، ‏ مستدرك الوسائل،‏ قم،‏ مؤسسه آل البيت لإحياء التراث، چاپ اول، ‏1408ق.

 منابع فارسی

امام خميني، سيد روح الله، اربعين حديث، قزوين، انتشارات طه، چاپ سوم، 1368 ش.

برنجکار، رضا، واژه «تفويض»، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنياد دايرة المعارف اسلامي، چاپ اول،1382ش.

جوادی آملی، عبد الله، مجله پاسدار اسلام، اسفند 76 و فروردین77، شماره 196 و 197، ص 7 – 14.

جوادی آملی، عبد الله، تفسیر موضوعی قرآن، ج9، تنظیم و نگارش:حسین شفیعی، قم، اسراء، چاپ ششم، 1386.

جوادی آملی، عبد الله، ادب فنای مقربان، قم، اسراء، چاپ اول، 1388ش.

دادابه، اصغر، واژه «دين»، دايرة المعارف تشيع، زير نظر: احمد صدر حاج سيد جوادي، بهاء­الدين خرم­ شاهي، کامران فاني، تهران، نشر شهيد سعيد محبي، چاپ اول، 1378ش.

سبحاني، جعفر، ولايت تکويني و تشريعي در قرآن، قم، موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1382ش.

ص‍اف‍ی‌ گلپایگانی، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، تهران، ‏موسسه الامام‌المهدی (عج)‏،۱۳۶۰ش.

طاهری خرم آبادی، سید حسن، بحث پیرامون ولایت فقیه، مجله نور علم، شماره 6-11 و 13.

مصاحب، غلامحسين: سرپرست، دایرة المعارف فارسی، تهران، امير کبير، چاپ دوم، 1380ش.

نجارزادگان، فتح الله، خلق عظیم و تفویض دین، مقالات و بررسی­ها، شماره 84، تابستان 1386.

نور مفیدی، سید مجتبی، سایت: www.m-noormofidi.com، درس خارج اصول، سال تحصیلی 89-90.

چکیده­

«تفویض» به معنای واگذاری امور تشریعی و تکوینی از سوی خداوند متعال به عباد خاص،  مسأله­ایست کلامی؛ در این رساله نوع تشریعی آن با روش بررسی روایات منقول مد نظر است. بر این اساس به جمع روایات، بررسی اسناد، تحلیل دیدگاه­ها و تحلیل فقه الحدیثی روایات پرداخته­ایم؛ از نگاه غالب عالمان، تفویض دین به اجمال پذیرفتنی است اما در گستره آن، سه بینش­ وجود دارد. بینش حداقلی این گستره را تنها برای پیامبر (ص) و در حد تبیین احکام عام و  انجام امور اجرايي مي­پذيرد. بینش حد وسطی آن را تنها به جعل حکم در موارد مأثور محدود می­کند ولی بینش حداکثری آن را تا مطلق جعل حکم، برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) گسترش می­دهد. بر اساس این تحقیق، از 80 روایت مربوط، 48 روایت بر تفویض دین دلالت دارند؛ که از آن‌ها تنها هفت روایت از جهت سند معتبرند. از این هفت روایت، مفوض الیهِ سه روایت پیامبر (ص) و ائمه (ع)، یک روایت، پیامبر (ص) و امام علی (ع) و سه روایت، تنها پیامبر (ص) است. با توجه به یک روایت موثق کتاب «الکافی» که مفوض فیه پیامبر و ائمه را یکسان می­داند، هفت روايت بر تفويض دین به ائمه (ع) دلالت دارند.  پس تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) امری ثابت است اما مصادیق آن برای پیامبر (ص) محدود است به موارد: تغییر رکعات نمازهای یومیه، تعیین نوافل، تحریم همه مسکرها، سنت قرار دادن روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماه، قرار دادن ارث برای جد، حرم قرار دادن مدینه، تعیین دیه چشم و نفس و مکروه قرار دادن برخی از اشیاء؛ ولی برای ائمه (ع) وجود مصداقی قطعی در روایات قابل اثبات نیست.

کلید واژه­ها: تفویض دین، روایات، پیامبر، ائمه، مفوضه، دیدگاه.

مقدمه

تفویض به معنای «واگذاری کاری به دیگری» است که معمولا وقتی در مورد انسان­ها استعمال می­شود، ناشی از ضعف آنان است؛ بدین معنی که وقتی فردی به دلیل محدودیت­های موجود نتواند کاری را آن­چنان که باید انجام دهد، آن کار را به دیگری تفویض می­نماید.

ادعای تفویض دین به ائمه (ع) که به عنوان موضوع این تحقیق انتخاب شده است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا اگر به درستی تبیین نگردد به شبهات تخریب گر مذهب شیعه دامن زده می شود.

در کتب روایی شیعه نظیر کتاب سلیم، بصائر الدرجات، الکافی و … بحث تفویض خداوند به مخلوق خویش مطرح شده است. این تفویض گاهی به صورت مطلق استعمال شده است و گاهی قیودی چون امر، امر خلق، دین، امر دین و … را با خود به همراه دارد؛ نیز افرادی که به آن­ها تفویض صورت گرفته است، گاه مردم عادی­، گاه برخی پیامبران و در مواردی هم پیامبر خاتم (ص) و ائمه (ع) مفوض الیه هستند. نکته مهم در این­جا این است که هر چند در بین عالمان شیعه درباره مفوض فیه و مفوض الیه این روایات اختلاف نظر وجود دارد اما همگان بر این باورند که تفویض صورت گرفته از جانب خدا به معنای استقلال عبد از رب و نقص واجب الوجود نیست. فلسفه این تفویض چنان­که در روایات خواهد آمد سنجش میزان طاعت مردم و تکریم الهی خواص عباد است و از جهت ماهیت با تفویض انسان به انسان کاملا متفاوت است.

1-1. طرح مسأله

سخن از تفویض دین در منابع روایی شیعه آمده است؛ عالمان شیعه در رابطه با سند و دلالت این روایات اختلاف نظر دارند، برخی این روایات را مجعول می‌دانند، برخی سند روایات را صحیح می‌دانند، اما درباره دلالت آن آرای مختلفی دارند. گروهی تفویض بیان احکام، بیان علوم، تفویض امور سیاسی و گروهی دیگر تفویض جعل حکم شرعی را مدلول این روایات می‌دانند؛ برخی نیز در مفوض الیه روایات اختلاف دیدگاه دارند؛ مسأله اصلی این است که آیا این روایات از جهت سند و دلالت، تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم شرعی به  ائمه-علیهم السلام-را اثبات می‌کنند؟

1-2. سوال اصلی

آیا روایات شیعه، تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم شرعی به ائمه-علیهم السلام-را اثبات می‌کنند؟

1-3. سوال‌های فرعی

روایات مربوط به تفویض دین در کدام یک از منابع شیعی و با چه کمیتی ذکر شده‌اند؟

روایاتی که در آن‌ها مسأله تفویض دین مطرح شده است، کدامند؟

این روایات از چه تعابیری در رابطه با تفویض دین استفاد کرده‌اند؟

هر کدام از این تعابیر با چه کمیتی در روایات آمده است؟

استنادات روایات برای اثبات تفویض دین چیست؟

از جهت  سند وضعیت هر روایت چگونه است؟

دیدگاه عالمان شیعه درباره این روایات چیست؟

از جهت دلالت وضعیت هر روایت چگونه است؟

1-4. فرضیه تحقیق

تفويض دين به ائمه به معني تفويض جعل احکام شرعي و نه بيان احکام، تطبيق مصاديق بر احکام و…، گرچه به لحاظ وقوف ائمه بر ملاکات احکام محال عقلي نيست ولي به جهت نبود نص قطعي بر وقوع آن، قابل اثبات نيست. براي دفع اين تعارض­ها ناگزير بايد اطلاق دين در اين راويات را به برخي از جنبه هاي خاص دين مانند بيان احکام و… مقيد نمود.[1]

1-5. اهداف

هدف از این تحقیق بدست دادن مبنایی صحیح از جایگاه تفویض دین در روایات است که دو ثمره مهم خواهد داشت. یکم، شناخت بهتری از اهل بیت (ع) حاصل می­شود. دوم، پیش­نیاز لازم برای پاسخ و نقد شبهات را فراهم می­کند.

1-6. ضرورت

عدم بررسی مسأله تفویض دین به ائمه (ع) از یک طرف موجب افراط و تفریط در شناخت ايشان شده است و از طرفی دیگر شبهاتی را در این زمینه ایجاد کرده است. از این رو در ابتدا ضرورت دارد وضعیت تفویض دین در روایات به­درستي روشن شود تا بتوان پاسخ­گوي شبهات بوده و شناخت درستي از اهل بيت (ع) بدست آيد.

1-7. روش تحقيق

در اين رساله روش تحقيق به صورت کتابخانه­اي است.

1-8. پیشینه تحقيق

ملا صالح مازندراني در شرح اصول کافي وعلامه مجلسي در «مرآة العقول» مبسوط­ترين شرح را بر احاديث تفويض دين نگاشته‌اند. در ادامه سيد عبد الله شبر در «مصباح الانوار»، امام خميني در «اربعين حديث» و برخي از اساتيد معاصر که در بخش گزارش ديدگاه­ها در همين رساله درباره ايشان سخن گفته­ايم ، درباره تفويض دين به ائمه مباحث مفيدي را مطرح کرده­اند. تفاوت اساسي اين رساله با کارهاي پيشين در اين موارد خلاصه مي­شود:

1.منابع روایی 5 قرن نخست، همچنین کتاب‌های مئه منقبه، الاختصاص، کشف الغمه، تهذیب الاحکام، بحارالانوار، وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل جستجو[2] شده‌اند و در نهایت روایات مرتبط با تفویض دین  انتخاب و ترجمه شدند.

روایات نمایه زنی شده‌اند و سپس نمایه‌ها دسته بندي و در نهایت الگویی آماری و نموداری ارائه شده است. در این الگو موارد متعددی مشخص شده اند. مثل این که در مجموع چند بار سخن از تشریع در نماز، در کل روایات به میان آمده است.

با استفاده از منابع ثمانيه رجالي (رجال النجاشی، رجال ابن غضائری، فهرست الطوسی، رجال البرقی، رجال الطوسی، رجال ابن داود، رجال الکشی، الخلاصه للحلی) همه روایت بررسی سندی شده‌اند.

الگویی آماری و نموداری از وضعیت راویان و روایات ارائه شده است.

تمام روایات تحلیل دلالی شده‌اند.

دیدگاه عالمان دینی درباره تفویض دین و روایات آن جمع آوری و سپس بر اساس دلالت سندی و دلالی روایات، حتی المقدور این دیدگاه ها تحلیل شده‌اند.

1-9. مفاهیم اصلی

1-9-1. تفویض

«تفویض» از ریشه « ف و ض» اشتقاق گشته است، ثلاثی مزید و صیغه اول ماضی آن «فَوَّضَ» است که در کتب لغت آن را «واگذار کردن امری به دیگری و حاکم کردن او در آن امر» و نیز « توکل در امری بر دیگری» معنا کرده­اند:

خلیل بن احمد فراهیدی (م 175 ق) درباره «فَوَّضَ» می­گوید: «فوضت إليه الأمر أي جعلته إليه»[3]: امر را به او تفویض کردم یعنی کار را برای او قرار دادم.

احمد بن فارس بن زکريا (م 390 ق) چنین آورده است: «فَوَّضَ يدل علي اتکال في الامر علي آخر و رده اليه، ثم يفرع فيرد اليه ما يشبهه… و من ذلک قولهم باتو فوضي اي مختلطين و معناه ان کلا فوض امره الي الاخر»[4]: «فَوَّضَ» یعنی توکل در امری بر دیگری و واگذار کردن آن کار به او، سپس تفریع شد و در معانی شبیه آن به کار رفت… و بر این اساس است قول ایشان [عرب] شب را صبح کردند فَوَضَی، یعنی مختلط، و معنای آن این­است­که هر کدام کارش را به دیگری واگذار نمود.

جوهری (م 393 ق) درباره «فَوَّضَ» می­گوید: «فَوَّضَ اليه الامر ، اي رده اليه»[5]: کار را به او تفویض کرد یعنی به او واگذار کرد.

ابن منظور (م 717 ق) نیز «فَوَّضَ» را چنین معنا می­کند: «فَوَّضَ إِليه الأَمرَ: صَيَّرَه إِليه و جعَلَه الحاكم فيه»[6]: کار را به او تفویض کرد یعنی کار را به سوی او گرداند و او را در آن کار حاکم کرد.

تفويض در اصطلاح فقه، قرآن، احاديث، کلام، عرفان، حقوق و مديريت نيز به معني واگذار کردن کار به ديگري استعمال شده است .

در قرآن «أُفَوِّضُ» تنها کلمه­ای است که از ریشه (ف و ض) اشتقاق یافته است و به معنی سپردن به خداست.[7]

«فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَ أُفَوِّضُ أَمْري إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصيرٌ بِالْعِبادِ.»[8]

تفویض در احاديث شيعه داراي معاني متعددي است. بر اساس آن چه «دانشنامه جهان اسلام» در تبيين واژه تفويض بيان کرده است مي­توان پنج معني زير را براي تفويض در روایات در نظر گرفت.

يکم. واگذاري امور به خداوند.[9]

دوم. واگذارکردن برخی امور دین و شریعت ، مثلاً افزودن تعداد رکعات نماز یا تعیین فرایض به پیامبر اکرم و اهل بیت (علیهم السلام).[10]

سوم.واگذار کردن اموری چون خلقت جهان و روزی دادن و میراندن و زنده کردن مخلوقات به پیامبر و ائمه (عليهم السلام).[11]

چهارم. واگذاری امور مختلف اجتماعي به پیامبر (ص) و ائمه (ع)، مانند: واگذاری امر تعلیم و تأدیب مردم، بیان علوم و احکام دین بنا به صلاحدید خود یا گزینش روش تقیه، اختیار ایشان در اینکه بنا به مصالح خود گاه بر اساس ظاهر شریعت حکم کنند و گاه مطابق علم خود حقیقت احکام را بیان نمایند و اختیار اعطای انفال و خمس و مانند این­ها بنا به اراده­ی خود.[12]

پنجم.  معنای دیگر تفویض در احادیث ، تفویض تشریعی خدا به انسان‌هاست ، به این معنا که خداوند انسان­ها را در تکالیف و اعمالی که باید انجام دهند یا ترک کنند، به خودشان واگذار کرده و در واقع تکلیف را از آنان برداشته است . این معنای تفویض در احادیث نفی شده است . لازمۀ این معنا از تفویض ، استقلال انسان در افعال اختیاری و نفی قضا و قدر در این افعال و عجز و ضعف خداست ، چنان که در احادیثی از ائمه اطهار این معنا ذکر و صریحاً رد و نفی شده است.[13]

در این رساله منظور از «تفويض» همان معني لغوي واگذار کردن کاري به ديگري است ولي بنابر شواهد قطعي عقلي و نقلي، نمي­توان اين واگذاري را به گونه­اي تفسير کرد که به نقص واجب الوجود و استقلال ممکن الوجود ختم شود.

1-9-2. امر

«امر» در لغت دارای دو معنای فرمان و کار است. ابن منظور در معنای «امر» از عبارت «نقیض النهی» و «الحادثة» تعبیر می­آورد.[14] و در «کتاب العین» نیز قریب به همین معنا براي کلمه امر آمده است با این تفاوت که در این کتاب تعبیر «واحد من امور الناس» ذکر شده است.[15]

در قرآن کلمه «امر» 28 بار آمده است که یا به معنی فرمان است و یا به معنی کار.[16] راغب اصفهانی هم «امر» را در قرآن به معنی شأن (کار) می­داند و معتقد است این کلمه لفظ عامی است که شامل افعال و اعمال می­گردد.[17]

«أمر» در روایات علاوه بر معنای فوق گاهی به معنای مشورت به کار رفته است نظیر روایتی که در آن پیامبر (ص) می­فرماید: «إن‏ أميري‏ من الملائكة جبريل»: مشاور من از میان فرشتگان، جبریل است.[18]

در این رساله منظور از «امر» در ترکیب «امر دین» همان مفهوم عام همه افعال و اقوال است که راغب اصفهانی بیان کرده است و «امر دین» هم ناگزیر شامل همه اعمالی می­شود که به دین مربوط می­گردد چه در حوزه اجرا و چه در حوزه قانون­گذاری.

1-9-3. دين

براي دين در لغت معاني گوناگوني ذکر شده است مانند: جزا، طاعت، حساب، عادت، استعمال، حکم، قهر، قضا و داوري.[19]

براي دين در اصطلاح نیز تعاريف متعددي بيان کرده­اند. شريعت، طريقت و شريعت و نیز قراردادهاي الهي که به پيامبر (ص) ابلاغ شده است، از معانيي است که «دايرة المعارف تشيع» آن را به عنوان تعريف دين بيان مي­کند.[20] «دايرة المعارف فارسي» دين را این­گونه معنی می­کند: «مجموعه عقايد موروث مقبول در باب روابط انسان با آن­چه مبداء وجود خوانده تواند شد و التزام بر سلوک و رفتار بر مقتضاي آن عقايد.»[21]

در این رساله منظور از دين مجموعه­اي از احکام، اخلاق و عقايد فردي و اجتماعي است که از طريق وحي و الهام به معصومين ابلاغ شده است و آنان اين مجموعه را در اختيار بشر قرار داده­اند.

1-9-4. ائمه

ائمه از ريشه (اَمّ) اششتقاق گشته است. «اَمّ» در لغت به معاني قصد، طريق، قدّام و … است و امام به معني کسي است که قومي به او اقتدا مي­کنند چه آن قوم بر صراط مستقيم باشند و چه از گمراهان.[22]

در اصطلاح قرآني و روايي، امام به کسي گفته مي­شود که گروهي او را پیشوا و رهبر خویش قرار دهند. راغب اصفهانی می­گوید: «امام کسی است که عده­ای به او اقتدا کنند چه انسان باشد که به سخن و عمل او اقتدا کنند و یا کتاب باشد و یا غیر از این موارد باشد، چه حق باشد و چه باطل و جمع آن “ائمه” است.»[23]

در اين رساله منظور از ائمه، امامان دوازده­گانه مذهب شيعه اثني عشري است که به اعتقاد شيعيان همه آنان معصوم بوده و از جانب خداوند براي امامت امت نصب شده­اند.

1-9-5. روايات

روایات جمع روایت و روایت در لغت به معنی شعر و حدیث است.[24]

روایت در اصطلاح خبری است که از طریق نقل به پیامبر یا امام می­رسد.[25]

در این رساله منظور از روایات، اخباری است که از  پیامبر (ص) و دوازده امام شیعه اثنی عشری نقل شده است.

1-9-6. شیعه

بر اساس گفته ابن منظور در «لسان العرب»، شیعه دارای دو معنی است. یکم، گروهی که بر کاری توافق کنند. دوم، گروهی که از گروه دیگری پیروی کنند.[26]

شیعه در اصطلاح به گروهی می­گویند که  معتقد به خلافت و امامت بدون فاصله علی بن ابی طالب (ع) بعد از پیامبر خاتم (ص) هستند.[27] از این گروه «نوبختی» با نام شیعه علی بن ابی طالب یاد می­کند[28]  شیعه دارای فرق مختلفی هستند که مشهورترین آن­ها شیعه اثنی عشری(دوازده امامی) هستند.

در این رساله منظور از شیعه، شیعه اثنی­عشری و منظور از روایات شیعه، روایاتی هستند که از قول پیامبر اکرم (ص) و یا یکی از امامان دوازده گانه شیعه اثنی­عشری نقل شده­اند.

 [1] . این فرضیۀ قبل از تحقیق نویسنده است که پس از بررسی روایات و اقوال و اتمام تحقیق، چنان که در جمع بندی نهایی بیان شده است، تغییر کرد.

[2]. جستجو به دو صورت انجام شده است، اول با جستجوی نرم افزاری تمام روایاتی را که در آن از مشتقات ماده (ف و ض) استفاده شده بود و همچنین روایاتی که مربوط به غلو در دین بود مشخص کردیم. دوم، عناوین فصول و بخش های کتاب‌ها را که مربوط به تفویض تشریعی و حتی تکوینی بود اما از ماده (ف و ض) در آن استفاده نشده بود معین کردیم و سپس تمام روایات آن فصل یا بخش را دیدیم، این کار به این دلیل بود که روایاتی را که در آن مستقیم به مسئله تفویض  تصریح نشده است هم حتی الامکان جمع آوری کرده باشیم. در مجموع حدود 500 روایت جمع آوری شد. در مرحله بعد با مطالعه روایات، از بین آن ها، روایاتی را که به صورت قطعی و یا احتمالی به تفویض دین مربوط می‌شد، گزینش نمودیم.

[3] . فراهيدى، کتاب العین، ج7، ص 164.

[4] . ابن فارس بن زکريا، معجم مقاییس اللغة،  ج4، ص 801.

[5] . الجوهري، الصحاح، ج3، ص 1099.

[6] . ابن منظور، لسان العرب،  ج7، ص 210.

[7] . راغب اصفهانی، المفردات، ج1، ص 648.

[8] . سوره غافر، آیه 44، ترجمه: پس [ از آن مؤمن آل فرعون گفت:] به زودى آن­چه را به شما مى‏گويم به ياد خواهيد آورد و كارم را به خدا مى‏سپارم همانا خداست كه به بندگان بيناست.»

[9] . برنجکار، رضا، واژه «تفويض»، دانشنامه جهان اسلام، ج7، ص 750 و 751.

[10] . همان.

[11] . همان

[12] . همان.

[13] . همان.

[14] . ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 26.

[15] . فراهیدی، کتاب العین، ج8، ص 297.

[16] . برای نمونه: سوره قمر آیه 3 و سوره طلاق آیه 8.

[17] . راغب اصفهانی، المفردات، ص 88.

[18] . زمخشرى، الفايق في غريب الحديث، ج1، ص 51.

[19] . ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص 166.

[20] . دادابه، اصغر، واژه «دين»، دايرة المعارف تشيع، ج7، ص 613.

[21] . مصاحب، غلامحسين (سرپرست)، واژه «دين»، دايرة المعارف فارسي، ج1، بخش اول، ص 1527.

[22] . ابن منظور، لسان العرب، ج12،ص 22.

[23] . راغب اصفهانى، المفردات في غريب القرآن، ج1، ص 87.

[24] . فراهیدی، کتاب العین، ج8، ص 313.

[25] . طريحى، مجمع البحرين، ج1، ص 99.

[26] . ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 188.

[27] . شیخ مفید، اوائل المقالات، ص 35.

[28] . نوبختی، فرق الشیعه، ص 17.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122