پايان نامه بررسي تقابل الهيات مسيحي با آيين گنوسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تقابل الهيات مسيحي با آيين گنوسي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 198 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تقابل الهيات مسيحي با آيين گنوسي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 10
فصل اول 14
بررسی بسترهای پیدایش مسیحیت و آیین گنوسی 14
میراث یهودیت 15
هلنیسم 17
ادیان رازباور 20
آیین میترایی 22
آیینهای آسیای صغیر 24
دین مصر باستان 25
دین سوریه 26
مسیحیت و آیین گنوسی تلفیقی 27

فصل دوم 30
مسیحیت 30
بخش اول: خداشناسی 31

مسیحشناسی: اناجیل همدید 32
انجیل چهارم (انجیل یوحنا) و رسالات پولس 34
تثلیث 36
آباء مرتبط با رسولان 37
پدران مدافعه گر 43
یوستینوس 43
ترتولیانوس 45
کلمنس اسکندرانی 49
اوریگنس 52
ایرنائوس لئونی 57
بخش دوم: نجاتشناسی 62
گناه و نجات 62
ملکوت خدا 64
بازگشت و داوری عیسی 65
نجاتشناسی از دید پولس 67
نجاتشناسی از دید آباء کلیسا 69
آباء مرتبط با رسولان 70
رسالۀ دیداکه 70
تاتیانوس 71
کلمنس رومی 72
پولیکارپوس 73
آثناگوراس 73
تئوفیلوس انطاکیه ای 74
آباء کلیسا 75
یوستینوس 75
ترتولیانوس 77
اوریگنس 79
بخش سوم: انسانشناسی 82
زنان 84
بخش چهارم: جهانشناسی 86
بخش پنجم: فرشتهشناسی 88

فصل سوم 90
آیین گنوسی 90
بخش اول: خاستگاه و منابع آیین گنوسی 91
آیین گنوسی 91
خاستگاه 92
بنیانگذار 94
منابع گنوسی: آثار مخالفان 97
آثار و نوشته های گنوسیان 105
متون نجع حمادی 107
بخش دوم: مکاتب و شخصیتهای مهم گنوسی 116
شمعون مغ 116
باسیلیدس 118
والنتینوس 122
مرقیون 126
هرمس مثلث 133
بخش سوم: آموزه ها 135
خداشناسی 135
کیهان زایی و کیهان شناسی 139
انسانشناسی 143
زنان 145
نجات شناسی 147
مسیح شناسی 154
لوگوس 155
معجزات عیسی 160
شعائر دینی 161

فصل چهارم 165
مواجهۀ مسیحیت سده های نخستین با اندیشۀ گنوسی 165
تأثیرات گنوسی در عهد جدید 178
رساله های پولس 179
نتیجه گیری 190
فهرست منابع فارسی 192
فهرست منابع انگلیسی 196

فهرست منابع فارسی

اُ.گریدی، جُوان، مسیحیت و بدعتها، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم، مؤسسۀ فرهنگی طه، 1377.

افلوطین، دورۀ آثار افلوطین (تاسوعات)، جلد اول، انئادهای اول و دوم و سوم و چهارم، ترجمۀ محمد حسن لطفی، 1366، تهران، انتشارات خوارزمی.

آگوستین قدیس، شهر خدا، ترجمۀ حسین توفیقی، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1392.

ــــــــــــــ، اعترافات، ترجمۀ سایه میثمی، ویراستار مصطفی ملکیان، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1379.

ایلخانی، محمد، «پولس»، ارغنون، شمارۀ 5 و6، بهار و تابستان 1374.

ـــــــ، ــــــ، «تثلیث از آغاز تا شورای قسطنطنیه»، معارف، دورۀ دوازدهم، شماره 3، آذر 74.

ـــــــ، ــــــ، «مذهب گنوسی»، معارف، دورۀ دوازدهم، شماره 1 و 2، فروردین و آبان 1374.

ـــــــ، ــــــ، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تهران، سمت، 1389.

ــــــــ، ــــــ، متافیزیک بوئتیوس(بحثی در فلسفه و کلام مسیحی)، تهران، انتشارات الهام، 1380.

بابایی، پرویز، مکتب­های فلسفی از دوران باستان تا امروز، انتشارات نگاه، 1386.

بهار، مهرداد، ادیان آسیایی، تهران، نشر چشمه، 1375.

تقی­زاده، حسن، مانی­شناسی، به کوشش ایرج افشار، تهران، توس، 1382.

تیسن، هنری، الهیات مسیحی، ترجمه ط. میکائیلیان، انتشارات حیات ابدی، بی­تا.

خراسانی، شرف الدین، «ترانة مروارید»، کلک، مرداد 1373، ش 53.

دوستخواه، جلیل(مترجم)، اوستا، تهران، انتشارات مروارید، جلد اول، چاپ 1370.

زرین­کوب، عبدالحسین، ارزش میراث صوفیه، انتشارات امیرکبیر، 1353.

سي.تني، مریل، انجيل ايمان: نگرشي تحليلي بر انجيل يوحنا، ترجمۀ­ ساروخچيكي، آفتاب عدالت، 1359.

شاهنگیان، نوری­سادات، «بحثی در نجات­شناسی گنوسی»، فصلنامۀ اندیشۀ دینی دانشگاه شیراز، پاییز 1384.

عبدی، ولی، «بررسی لوگوس در مسیحیت و مقایسۀ آن با کلمه در اسلام»، استاد راهنما، دکتر منصور معتمدی، دانشگاه فردوسی مشهد، دفاع شده در 1389.

عدلی، محمد­رضا، فرجام­شناسی مسیحی، قم، نشر ادیان، 1389.

عهد جديد براساس كتاب مقدس اورشليم، ترجمۀ پيروز سيار، نشر ني، چ دوم، 1387.

کومون، فرانتس، ادیان شرقی در امپراتوری روم، ترجمۀ ملیحه معلم و پروانه عروج­نیا، سمت، تهران، 1377.

کونگ، هانس، زن در مسیحیت، ترجمۀ طیبه مقدم و حمید بخشنده، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1389.

لاجوردی، فاطمه، «تثلیث»، دایره المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، 1385، ج 14.

لين، توني، تاريخ تفكر مسيحي، ترجمة روبرت آسريان، تهران، نشر فرزان روز، 1390.

مجتبایی، فتح الله، شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان، انجمن فرهنگ ایران باستان، 1352.

ـــــــ، ـــــــ، «آخرالزمان: مسیحیت»، دایره المعارف بزرگ اسلامی، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، نشر مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1369، ج 1.

مرکلباخ، راینهولد، میترا، ترجمۀ توفیق گلی­زاده، تهران، اختران، 1387.

معتمدی، منصور، «کشف انجیل­های نجع حمادی و بازنگری در اناجیل رسمی مسیحیت»، مطالعات اسلامی، شمارۀ 65 و66، پاییز و زمستان 1383.

ـــــــ، ـــــــ، عبدی، ولی، «نگرشی تحلیلی و انتقادي به مفهوم لوگوس از یونان باستان تا آباءکلیسا»، مطالعات اسلامی، فلسفه و کلام، سال چهل و پنجم، شماره پیاپی، ۹۰، بهاروتابستان۱۳۹0.

میلر، و.م (ویلیام مک الوی)، تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران، ترجمۀ علی نخستین، تهران، اساطیر، 1382.

نوذری، عزت­الله، مسیحیت از آغاز تا عصر روشنگری، چاپ دقت، بی­تا.

هالروید، استوارت، ادبیات گنوسی، برگردان ابوالقاسم اسماعیل­پور، تهران، اسطوره، 1387.

ورمازرن، مارتین، آئین میترا، ترجمۀ بزرگ نادرزاد، نشر چشمه، تهران، 1375.

ویدن گرن، گئو، مانی و تعلیمات او، ترجمۀ نزهت صفای اصفهانی، تهران، چاپ فرخی، بی­تا.

ویلکن، رابرت ال، «خدای سه­گانه در کتاب مقدس و ظهور راست­دینی»، مجموعۀ مقالات، ترجمۀ الیاس عارف­زاده، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، 1388.

یگر، ورنر، پایدیا، ترجمۀ محمد­حسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1376.

ـــــ، ـــــ، صدر مسیحیت و پایدیای یونانی، ترجمۀ فریده فرنودفر و امیر نصری، انتشارات حکمت، 1389.

فهرست منابع انگلیسی

The Apocalypse of Ezra, Tr. By G. H, Box, M. A, The Library of the University of California, Los Angeles, 1917.

Boaz, David Paul, The Nature of Mind: The New Reformation in Religion, Science and Culture, Copper Mountain Institute, 2009.

Bultmann, Rudolf, Primitive Christianity in Its Contemporary Setting, tr. By Fuller, Meridian Books, 1970.

Clement of Alexandria, The Exhortationto the Greeks, trans. by G. w. Butterworth, Harvard University Press, 1953.

Daly, S. j, Robert, “Trinitarian Theology in Early Christian Anaphoras”, God in Early Christian Thought, ed. By Andrew McGowan and et. al, Brill, 2009.

مقدمه

مسیحیت همانند بیشتر ادیان در بستری رشد و نمو کرد که ادیان و فرهنگ­های متعددی قبلاً در آنجا حضور داشتند. در وهلۀ نخست، باید گفت این دین از دل یهودیت به وجود آمد و به همین دلیل، عناصری از آن برگرفت. افزون­بر این، وقتی مسیحیت بعدها وارد اسکندریه مصر و سپس اروپا شد تحت تأثیر فرهنگ­ها و جهان­بینی­های آن سرزمین­ها قرار گرفت. بدین ترتیب فرهنگ یونانی دومین عنصری است که نشانه­هایی از نفوذ آن در مسیحیت به چشم می­خورد. همچنین تعدادی از پدران کلیسا از قبیل یوستینوس، اوریگنس، کلمنس اسکندرانی و … پیش از گروش به مسیحیت، در فلسفۀ یونانی تحصیل کرده بودند. اینان نگاه یونانی به جهان، انسان و وجود را وارد دین مسیحیت کردند. البته مسیحیان از همان ابتدا مخالفت خود را با تعالیم فلسفه یونان نشان می­دادند. برای نمونه، پولس در رساله­های خود از دو نوع حکمت الهی و انسانی سخن به میان آورد که اولی انکشافی و الهامی است اما دومی زوال­پذیر و ساخته انسان است. با این حال، تأثیرات یونان حتی در سبک نوشتاری آثار مسیحیان اولیه قابل تشخیص است؛ یعنی در طبقه­بندی علوم، نگارش خطابه­ها و مباحث الهیاتی مثل تعالی خداوند و ارتباط او با جهان، نشانه­هایی از نفوذ یونانی به چشم می­خورد. در روم نیز مسیحیان با پیروان آیین میترا و سایر ادیان رومی مواجه شدند و عناصری هم از آن أخذ کردند. آیین گنوسی چهارمین عنصری است که می­توان در رابطه با مسیحیت باستان بر آن تأکید کرد. اینکه نهضت مذکور پیش از مسیحیت به وجود آمد یا پس از آن، به طور دقیق مشخص نیست. تعدادی از آثار گنوسیان پیشا­مسیحی بودن آن را تأیید می­کنند، در حالی که تعدادی دیگر دلالت بر این دارند که آیین مذکور پس از مسیحیت ظهور کرده است. با این حال، با توجه به اسناد و آثار موجود می­توان گفت آیین گنوسی احتمالاً پیش از مسیحیت وجود داشته اما پس از دین مسیح آن را بستر مناسبی برای رشد و تطور خود یافته است.

هدف ما در این تحقیق بررسی تقابل الهیات رسمی مسیحیت با آموزه­های گنوسیان است. از آنجا که در سدۀ چهارم میلادی قرائتی رسمی از الهیات مسیحی در طی شوراهای متعدد کلیسایی به وجود آمد، ما نیز تعالیم مسیحیان را تا قرن مذکور مورد توجه قرار خواهیم داد. بنابراین، سعی خواهیم کرد تقابل الهیات رسمی مسیحیت با آیین گنوسی درباره موضوعات و مفاهیم الهیاتی را نشان دهیم.

روشی که در این تحقیق در پیش گرفته­ایم بیشتر تاریخی و تحلیلی است؛ یعنی ضمن بررسی تاریخی آموزه­های مسیحیت و نهضت گنوسی سعی کرده­ایم تفاوت­ها و تشابهات موجود را نیز نشان دهیم. به عبارتی دیگر، صرفاً به توصیف شخصیت­ها و آموزه­ها اکتفا نشده است، بلکه سعی بر این بوده که اختلاف و اتفاق نظر هر دو گروه و دلیل موافقت و مخالفت آنها بر اساس منابع و مستندات موجود بررسی و تحلیل شود. از آنجا که گنوسیان بر خلاف مسیحیان فاقد نظام الهیاتی منسجم بودند، دیدگاه­های الهیاتی یکپارچه­ای ندارند. اینان در میان خودشان نیز در مورد باورهای خود اختلاف نظر داشتند. ما ضمن معرفی و تحلیل دیدگاه­های آنان خواهیم کوشید تا حد ممکن به جمع­بندی مطلوبی دست یابیم.

در فصل اول سعی بر این خواهد بود که مطالبی دربارۀ خاستگاه­ها و زمینه­های رشد مسیحیت و آیین گنوسی ذکر شود. بنابراین، میراث یهودیت، هلنیسم، ادیان رازباور، آیین میترایی، ادیان آسیای صغیر، مصر و سوریه را در فصل مذکور بررسی خواهیم کرد. در فصل دوم تعالیم اصلی مسیحیت از قبیل خداشناسی، مسیح­شناسی، تثلیث، جهان­شناسی، نجات­شناسی و انسان­شناسی و مفاهیم مرتبط با آنها در سه حوزۀ کتاب مقدس، آباء مرتبط با رسولان و نوشته­های پدران کلیسا بررسی شده است. هدف ما این بوده که از بین آباء مرتبط با رسولان و آباء کلیسا مشهورترین و تأثیرگذارترین آنان را انتخاب کنیم. از آنجا که متون گنوسی از سدۀ اول تا چهارم میلادی به نگارش در آمده­اند، ما هم به آبائی خواهیم پرداخت که متعلق به این محدودۀ زمانی هستند. بنابراین، به نویسندگان سده­های بعدی مثل آگوستینوس چندان توجه نشده است. او هر چند دربارۀ مانویت رسائل زیادی به نگارش درآورده است، اما این مسأله خارج از چارچوب موضوع ما است. به عبارتی دیگر، بررسی دیدگاه­های وی راجع به مانویت و ارتباط این دین با آیین گنوسی پژوهش جداگانه­ای می­طلبد. در نتیجه،  رسالۀ دیداکه، تاتیانوس، پولیکارپوس، ایگناتیوس، رساله بارناباس، کلمنس رومی از دوره آباء مرتبط با رسولان و یوستینوس، ترتولیانوس، کلمنس اسکندرانی، اوریگنس و ایرنائوس لئونی از میان آباء مدافعه­گر انتخاب شدند. در فصل سوم، ضمن معرفی بزرگان گنوسی، آثار و نوشته­های گنوسیان نیز بررسی شده است. برخی پدران کلیسا از قبیل ایرنائوس و ترتولیانوس و فیلسوف یونان یعنی افلوطین آثاری را بر ضد گنوسیان به نگارش درآورده­اند و ما نیز در معرفی شخصیت­های گنوسی از این نوشته­ها استفاده کرده­ایم. اما تعالیم گنوسیان دربارۀ مفاهیم مورد بحث، یعنی خداشناسی، مسیح­شناسی، لوگوس، جهان­شناسی و انسان­شناسی را در آثار خود گنوسیان بررسی کرده­ایم. نوشته­های آنان در مجموعه­ای تحت عنوان متون نجع حمادی گردآوری شده و استناد ما نیز به همین متون بوده است. در فصل پایانی، تقابل مسیحیت با آیین گنوسی را در حوزه­های مختلف بررسی کرده­ایم. همچنین وجود عناصر گنوسی در عهد جدید، به­ویژه در رساله­های پولس را نشان داده­ایم.

 فصل اول

بررسی بسترهای پیدایش مسیحیت و آیین گنوسی

میراث یهودیت

در یهودیت به ویژه در سدۀ اول میلادی(دورۀ تبعید) انتظار ظهور مسیحا در متون مکاشفه­ای به چشم می­خورد. نکته مهم در اینجا این است که در این دوره متون یهودی تحت­تأثیر فرهنگ بابل و ایران باستان قرار گرفته­اند. بنابراین امید یهودیت برای رهایی قوم یهود تبدیل به نجات­شناسی کیهانی می­شود. به عبارتی واضح­تر، جهان حاضر محل سکونت نیروهای شر به رهبری شیطان است که در مقابل عظمت الهی می­جنگند، اما وضعیت حاضر تا ابد به این شکل باقی نخواهد ماند بلکه در نهایت خداوند پادشاهی خود را برقرار خواهد ساخت. در هنگام فرارسیدن پایان جهان، شرارت و پلیدی به اوج خود خواهد رسید، روند طبیعی جهان هستی به هم خواهد ریخت، خورشید در شب و ماه در روز طلوع خواهند کرد[1]، در نهایت مردگان از مرگ برخواهند خاست و داوری برقرار خواهد شد[2]. نخستین نشانه از داوری پروردگار در دانیال، 12: 2 به بعد به چشم می­خورد: «تمام مردگان زنده خواهند شد، بعضی برای زندگی جاوید و برخی برای شرمساری و خواری و جاودانی. حکیمان همچون آفتاب خواهند درخشید و کسانی که بسیاری را به راه راست هدایت کرده­اند چون ستارگان تا ابد درخشان خواهند بود». نیکوکاران به صلح و سعادت ابدی خواهند رسید و بدکاران در آتش جهنم عذاب جاویدان خواهند دید. علاوه بر فرهنگ بابل و ایران باستان، افکار یونانی­مآبی نیز بر یهودیت تأثیر شگرفی نهاد. یهودیت یونانی- رومی اندیشه­هایی را از فلسفه رواقیان، افلاطون و حتی نوافلاطونی اخذ کرد. این یهودیان چنان در فرهنگ یونانی جذب شده بودند که قادر به مطالعۀ کتاب مقدس به زبان عبری نبودند، از این­رو در حدود قرن سوم پیش از میلاد کتاب مقدس به یونانی ترجمه شد که به ترجمه «هفتادی» (septuagint) معروف است. مهم­ترین عنصری که یهودیت از یونان اخذ کرد رمزگرایی و تمثیل بود، به ویژه فیلون یهودی (تولد 24 پ.م- درگذشت 40 م) در این زمینه نقش مهم ایفا کرد. او داستان­های کتاب مقدس به ویژه نجات­شناسی و حوادث آخر­الزمانی را به شکل رمزی تفسیر می­کرد؛ یعنی آنها را نماد آیندۀ درخشان یهودیان می­دانست. او علاوه بر تمثیل، اندیشه لوگوس را نیز وارد یهودیت کرد، بنابراین یهودیان نیز مانند یونانیان جهان را منظم و دارای نظم و انسجام عقلانی تفسیر کردند[3]. همین رویکرد آخر­الزمانی در عهد جدید نیز قابل تشخیص است و نویسندگان اناجیل از زبان عیسی نقل کرده­اند که وی پایان جهان را نزدیک می­دید: «او فرمود زمان موعود فرا رسیده است به زودی خداوند ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت پس از گناهان خود دست بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید» (مرقس،15:1). این نگرش بعداً در جای خودش به طور مفصل بررسی خواهد شد.

[1] . The Apocalypse of Ezra, Tr. By G. H, Box, M. A, The Library of the University of California, Los Angeles, 1917, (IV. 51-V.13), pp. 29-32;  Bultmann, Rudolf, Primitive Christianity in Its Contemporary Setting, tr. By Fuller, Meridian Books, 1970, pp. 82-83.

[2] . Bultmann , pp. 82-83.

[3] . Bultmann , pp .95, 98-99

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122