پايان نامه بررسي تکنيکهاي طنز در ادبيات داستاني نوجوان دهه‌ي هشتاد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تکنيکهاي طنز در ادبيات داستاني نوجوان دهه‌ي هشتاد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 193 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تکنيکهاي طنز در ادبيات داستاني نوجوان دهه‌ي هشتاد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
1. مقدمه و مبانی نظری
1.1. بیان مسئله
1.2. اهمیت و ضرورت پژوهش
1.3. پیشینه پژوهش
1.4. روش پژوهش
فصل دوم بررسی و تحلیل تکنیک‌های طنز
2. تکنیک‌ها و روش بیان طنز
1.2. احمد اکبرپور
1.1.2. درباره‌ی نویسنده
2.1.2. آثار
1.2.1.2. من نوکر بابام نیستم
2.2.1.2.سه سوت جادویی
3.1.2. ارزیابی کلی
2.2. طاهره ایبد
1.2.2.درباره‌ی نویسنده
2.2.2. آثار
1.2.2.2. خانواده آقای چرخشی
3.2.2. ارزیابی کلی
3.2. فرهاد حسن‌زاده
1.3.2. درباره‌ی نویسنده
2.3.2. آثار
1.2.3.2. بند رختی که برای خودش دل داشت
2.2.3.2. لبخندهای کشمشی یک خانواده خوشبخت
3.2.3.2. هندوانه به شرط عشق
4.2.3.2.در روزگاری که هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود
3.3.2. ارزیابی کلی
4.2. فریدون عموزاده خلیلی
1.4.2. درباره‌ی نویسنده
2.4.2. آثار
1.2.4.2. پروفسور اسکولسکی و ژنرال پیسکولسکی
3.4.2. ارزیابی کلی
5.2. شهرام شفیعی
1.5.2. درباره‌ی نویسنده
2.5.2. آثار
1.2.5.2. ماجراهای سلطان و آقا کوچول
2.2.5.2. عشق خامه‌ای
3.2.5.2. به دنبال دماغ خیس
4.2.5.2. مرغ سوخاری برای جنازه
5.2.5.2. گربه در جوراب زنانه
6.2.5.2. عزیزم چه رنگی بپوشم
7.2.5.2. با تخم مرغ مهربان باش
3.5.2. ارزیابی کلی
6.2. محمدرضا شمس
1.6.2. درباره‌ی نویسنده
2.6.2. آثار
1.2.6.2. دیوانه و چاه
2.2.6.2. بادکنک و اسب آبی
3.2.6.2. من، زن بابام و دماغ بابام
3.6.2. ارزیابی کلی
7.2. فریبا کلهر
1.7.2. درباره‌ی نویسنده
2.7.2. آثار
1.2.7.2. سالومه و خرگوش
3.7.2. ارزیابی کلی
8.2. سعید هاشمی
1.8.2. درباره‌ی نویسنده
2.8.2. آثار
1.2.8.2. محله‌ی میکروب خان
3.8.2. ارزیابی کلی
3. نتیجه‌گیری
1.3. تکنیک‌های مورد استفاده
2.3. تنوع تکنیکی و طرز بیان
3.3. سیر طنزپردازی

فهرست منابع

 آرين‌پور، يحيي.(1351). از صبا تا نيما. تهران: شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي با همكاري انتشارات فرانكلين.

اصلاني، محمدرضا.(1385). فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز. تهران: كاروان.

اقبال‌زاده، شهرام.(1380).” تحليل جامعه‌شناختي بي‌شناسنامه‌ها”. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان. شماره‌ي26، صص 149-161.

(1382).” تاويلي از نه تر و نه خشك”. كتاب ماه كودك و نوجوان. شماره‌. صص 64-69. .__________

بامداد، رايكا.(1382).” چند عكس خانوادگي”. كتاب ماه كودك و نوجوان. شماره‌ي72، صص 56-59.

.(1384).” هويت مي‌خواهيد يا شناسنامه”. كتاب ماه كودك و نوجوان. ص 83.________

بهزادي اندوهجردي، حسين.(1378). طنز و طنزپردازي در ايران. تهران: صدوق.

پدرام، نگار.(1383).” بچه‌ها نگران اخلاق پدرها و مادرهايشان هستند”. كتاب ماه كودك و نوجوان. شماره‌ي86، صص10-15.

پلارد، آرتور.(1378). طنز. ترجمه‌ي سعيد سعيدپور. تهران: مركز.

جزيني، جواد.(1381).” آوازهاي غمگين سال‌هاي جنگ”. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان. شماره30، صص176-179.

_______.(1382).” پادشاه كوتوله يك ديكتاتور بزرگ است”. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان. شماره35، صص126-129.

جوادي، حسن.(1382). تاريخ طنز در ادبيات فارسي. تهران: كاروان.

حاجي نصرالله، شكوه.(1382).” سبك مرادي كرماني از قصه‌هاي مجيد تا لبخند انار”. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان. شماره33و34،صص119-141.

حجواني، مهدي.(1375).” يك نيمه تاريك، يك نيمه روشن”. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان. شماره7، صص132-137.

حري، ابوالفضل.(1387). درباره‌ي طنز.تهران: سوره‌ي مهر.

دهقانيان، جواد.(1386). بررسي محتوا و ساختار طنز در نثر مشروطه. پايان‌نامه‌ي دكتري دانشگاه شيراز.

شايگان، فروغ.( 1386).” موضوع يابي براي كتاب‌هاي كودك و نوجوان برپايه‌ي شناخت دغدغه‌هاي كودك امروز”. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان. شماره51، صص77-83.

شيخ‌رضايي، حسين.(1378).” كمني تا اندكي موفق”. كتاب ماه كودك و نوجوان. شماره28، ص23.

صاحبان زند، سجاد.(1384).” باورپذيري روايت”. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان. شماره41، صص126-134.

قديرمحسني، عباس.” روزگاري كه هنوز داستان اختراع نشده بود”. كتاب ماه كودك و نوجوان. شماره93، صص51-52.

كائدي، شهره.(1379).” با اين طنز چه كارها كه نمي‌توان كرد”. كتاب ماه كودك و نوجوان. شماره40، صص20-25.

_______.(1384).” تازيانه‌ي نافذ طنز”. كتاب ماه كودك و نوجوان. شماره90، ص51.

منفرد، غلامرضا.(1376).” كتاب‌شناسي تحليلي كتاب‌هاي منتشره در زمستان75″. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان. شماره9،

صص115-137.

مهدي‌پورعمراني، روح الله.(1382).” سيري در آثار داستاني مهدي ميركيايي”. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان. شماره32، صص142-152.

_______________.(1385).” خطي ميان طنز و تخيل”. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان. شماره44، ص94.

_______________.(1383).” آهسته و پيوسته با گام‌هايي استوار”. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان. شماره37، صص176-199.

نعيمي، زري.(1384).” مانيفست ادبي محمدرضا شمس”. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان. شماره41، صص92-100.

چکیده

 فصل اولهدف این پژوهش، بررسی و تحلیل تکنیک‌ها و عناصر طنز در آثار طنزنویسان نوجوان دهه‌ی هشتاد است. این بررسی از جنبه‌های گوناگونی مانند تکنیک‌ها و عناصر به کار رفته، تنوع تکنیکی و طرز بیان، محتوا و موضوعات مورد توجه نویسندگان و سیر طنزپردازی در این دهه انجام گرفته است. بر این اساس، در روش پژوهش پس از به دست‌آوردن تعریفی دقیق از تکنیک‌های طنز، به بررسی کارکرد آن‌ها در آثار مورد بحث پرداخته شده است. با توجه به یافته‌های پژوهش، تکنیک‌های کنایه و سپس طنز موقعیت، بیشترین کاربرد را در این آثار داشته‌اند. استفاده از این تکنیک‌ها بیشتر به دلیل محدودیت سنی مخاطب و تفهیم موضوع با زبانی ساده و به دور از پیچیدگی بوده است. در بحث تنوع تکنیکی، شفیعی، به دلیل تعدد آثار نسبت به دیگر نویسندگان، از تکنیک‌ها و عناصر گوناگون، بیشترین استفاده را کرده است. هم‌چنین نویسندگان دیگری مانند عموزاده خلیلی و هاشمی نیز از تکنیک‌های گوناگون در راستای طنزآمیزتر کردن آثار خود استفاده کرده‌اند. مهم‌ترین موضوعاتی که مورد توجه نویسندگان قرار گرفته، مسائل اجتماعی است. نویسندگان در کنار پرداختن به آسیب‌های اجتماعی، برخی ناهنجاری‌های سیاسی و یا مسائل فردی و شخصی مربوط به نوجوانان را نیز مطرح کرده‌اند. نگاهی به سیر طنزپردازی در این دهه به خوبی روشنگر این نکته است که تعدد آثار در اواخر دهه نسبت به اوایل آن، بیشتر شده و نویسندگان، پرکارتر ظاهر شده‌اند. هم‌چنین در به کارگیری تکنیک‌ها و عناصر طنز و چگونگی طرح موضوعات، آثار اواخر دهه از پختگی و یکدستی بیشتری برخوردار هستند.

مقدمه و مبانی نظری

  بیان مسئله

 طنز و مطایبه همواره از سوی نویسندگان و شاعران مورد توجه بوده است. با این وجود، باید گفت که نویسندگان کودک و نوجوان در سال‌های اخیر به این نوع ادبی گرایش بیشتری پیدا کرده و آثاری در این زمینه آفریده‌اند. ارائه‌ی تعریفی جامع از طنز، کار چندان ساده‌ای نیست. در فرهنگ اصطلاحات طنز در این‌باره آمده است:« در اصطلاح ادبی، طنز به نوع خاصی از آثار منظوم یا منثور ادبی گفته می‌شود که اشتباهات یا جنبه‌های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی را به شیوه‌ای خنده‌دار به چالش می‌کشد. طنز گرچه طبیعتش بر خنده استوار است اما خنده را تنها وسیله‌ای می‌انگارد، برای نیل به هدفی برتر و آگاه کردن انسان به عمق رذالت‌ها.» (اصلانی،140:1385-141). اندوهجردی طنز را این‌گونه تعریف می‌کند:«شیوه‌ی خاص بیان مفاهیم تند اجتماعی و انتقادی و سیاسی و طرز افشای حقایق تلخ و تنفرآمیز ناشی از فساد و بی‌رسمی‌های فرد یا جامعه را که دم‌زدن از آن‌ها به‌صورت عادی یا به‌طور جدی، ممنوع و متعذر باشد، در پوششی از استهزا و نیشخند، به‌منظور نفی کردن و برافکندن ریشه‌های فساد و موارد بی‌رسمی «طنز» می‌نامیم. به‌عبارت ساده‌تر، طنز را می‌توان انتقاد و نکته‌جویی آمیخته به ریشخند تعریف کرد و آن را طرزی خاص از انواع ادبی برشمرد که با تعریض و به‌طور غیرمستقیم اظهار می‌شود» (اندوهجردی،5:1378). حسن جوادی در کتاب «تاریخ طنز» می‌نویسد:

«استعمال کلمه‌ی ساتیر برای انتقادی که به صورت خنده‌آور و مضحک بیان شود در فارسی معاصر سابقه‌ی زیاد طولانی ندارد. هرچند که« طنز» در تاریخ بیهقی و دیگر آثار قدیم زبان فارسی به کار رفته است، ولی استعمال وسیعی به معنی فعلی کلمه یا بهتر بگویم به معنی  اروپایی نداشته است. سابقاً در فارسی هجو به کار برده می‌شد که بیش‌تر جنبه‌ی انتقاد مستقیم و شخصی دارد و جنبه‌ی غیرمستقیم و طنزآمیز بودن« ساتیر» را دارا نیست و اغلب آموزنده و اجتماعی هم نیست. هجو ضد مدح است و اصولاً صراحت لفظی که در آن است نمی‌تواند نظیر لحن طنزآمیز «ساتیر» باشد. در فارسی «هزل» را  به کار برده‌اند که ضد «جد» است و بیش‌تر جنبه‌ی مزاح و مطایبه دارد» (جوادی،11:1384).

جوادی سپس به بیان سیر تاریخی واژه‌ی «ساتیر» در ایران می‌پردازد و می‌گوید:«در دوره‌ی مشروطیت که شعرا و نویسندگان تعهد فوق‌العاده‌ای نسبت به اصلاح جامعه و ارشاد مردم احساس می‌کردند، اشعار و نوشته‌های طنزآمیز و انتقادی زیادی به‌وجود آوردند و کم‌کم احتیاج به وجود کلمه‌ای که این‌گونه آثار را توصیف کند احساس شد…در چند دهه‌ی گذشته، کلمه‌ی «طنز» اغلب به‌جای «ساتیر» فرنگی به‌کار برده شده و کم‌کم در فارسی مفهوم کلی آن را پیدا کرده است»(همان:15).

«با پیدایی مشروطیت، ادبیات طنزی حقیقی، که لبه‌ی تیز خود را بیش از افراد متوجه اجتماع و معایب عمومی جامعه ساخته بود، پدید آمد… طنزنویسی از نثر کم‌تر استفاده کرد. معهذا با آغاز مشروطیت و پیدایش روزنامه‌نگاری، در نثر فارسی  مرحله‌ی نسبتاً جالب توجهی به‌وجود آمد و طغیان افکار آزادی‌خواهانه و شور آزادی و احساسات میهن‌پرستی گذشته از اشعار سیاسی و وطنی در یک رشته مقالات و پاورقی‌های کوتاه فکاهی و شوخی‌آمیز( که البته نه زیاد بودند و نه از هر حیث کامل) انعکاس یافت» (آرین پور،39:1351).

با این توضیحات و با توجه به محدوده‌ی این پژوهش در خصوص پرداختن به طنز نوجوان، می‌توان طنز را گونه‌ای اعتراض نسبت به کمبودها و نابه‌سامانی‌های موجود دانست که با بیانی هنری و در عین حال ساده و قابل فهم، در قالب خنده و شوخی سعی در شناساندن وضع موجود و اصلاح آن دارد.

«طنزپرداز با پیروی نکردن از هنجارهای جاری جامعه و نادیده گرفتن ارزش‌های ظاهری آن به‌نوعی «کجروی» و ناسازگاری با قواعد معمول و مرسوم دست می‌زند تا بتواند فریادش را علیه کجروان اجتماع بلند کند. او در مسیر حوادث دست می‌برد و با قدرت تخیل خود هرگونه تغییری را که در جریان رویدادها لازم دید بهعمل می‌آورد (اندوهجردی24-23:1378). این امر در طنز نوجوان  با تفاوت‌هایی که ناشی از ویژگی‌های آن‌ها است، دیده می‌شود. «ویژگی‌های طنز کودک و نوجوان، به‌نوعی با محدودیت‌های آن در ارتباط است. در واقع، به‌دلیل اعمال چنین محدودیت‌هایی از طرف طنزپرداز و مراجع قانونی، هم‌چنین محدودیت‌هایی که ادبیات کودک و نوجوان به دلیل سطح سواد و معلومات مخاطب دارد، طنز کودکان و نوجوانان هم ویژگی‌های خاصی را به طنزپرداز تحمیل می‌کند» (پدرام،14:1383). بیان مسایل سیاسی، اخلاقی و حتی مذهبی، با رعایت محدوده‌ی سنی نوجوانان، در قالب داستان‌های فانتزی و با استفاده از شخصیت‌های تخیلی یا حیوانی، می‌تواند در جذب آن‌ها به سمت داستان‌های طنز، تأثیر به‌سزایی داشته باشد. چرا که با توجه به شرایط زندگی مدرن و وجود سرگرمی‌های گوناگون مانند رایانه، استفاده از مطالب و طنزهای قدیمی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز نوجوانان باشد. بنابر این، بهتر است که طنزپرداز به بیان دغدغه‌های نوجوانان بپردازد و موضوع‌ها و مسائلی را در اثر خود مطرح کند که نوجوانان با آن‌ها سر و کار دارند. در این میان، زبان طنزپرداز  از اهمیت بالایی برخوردار است. هرقدر زبان طنزپرداز به زبان مخاطبش نزدیک‌تر باشد، در برقراری ارتباط صمیمانه با مخاطب نوجوان موفق‌تر است. آشنایی طنزپرداز با تکنیک‌های طنز و استفاده‌ی به‌جا از آن‌ها متناسب با موضوع مورد طنز، می‌تواند در بالا رفتن کیفیت اثر داستانی، تأثیر قابل توجهی داشته باشد. با توجه به وجود محدودیت‌های طنز نوجوان، که به آن‌ها اشاره شد، تکنیک‌های بررسی شده در این پژوهش ، از میان تکنیک‌های بیان شده در منابع گوناگون انتخاب شده‌اند. حسن جوادی پنج تکنیک را به‌عنوان اصلی‌ترین تکنیک‌های بیان طنز معرفی می‌کند که عبارت است از: کوچک کردن، بزرگ کردن، تقلید مضحک یا پارودی، طعنه با کنایه‌ی طنزآمیز یا آیرونی و  نقل قول مستقیم. به این پنج تکنیک، تزریق( بی‌معنی گویی)، طنز مختلط( درهم و برهم گویی) و طنز موقعیت را می‌توان افزود.

تکنیک‌های طنز                                                                                                                                     

    بزرگ نمایی( مبالغه و اغراق): در این تکنیک، که از شیوه‌های رایج طنزپردازی است، نویسنده درصدد است با اغراق در بیان ویژگی‌های سوژه‌ی مورد نظر (مثبت یا منفی) و بزرگ‌کردن زشتی‌ها و کاستی‌ها، به هدف اصلی خود، که نشان دادن حقیقت است، دست یابد.                                                                                           

  کوچک نمایی: نویسنده در این شیوه «شخصی را که می‌خواهد مورد انتقاد قرار دهد، از تمام ظواهر فریبنده عاری می‌سازد و او را از هر لحاظ کوچک می‌کند. این کار می‌تواند به گونه‌های مختلف صورت گیرد، می‌تواند از لحاظ جسمی یا از لحاظ معنوی یا به شیوه‌های دیگری باشد» (جوادی،17:1384). به این ترتیب سوژه‌ی مورد نظر نویسنده تحقیر شده و از مرتبه‌ی انسانی خود دور می‌شود. از دیگر انواع کوچک کردن استفاده از دنیای حیوانات و شخصیت‌های حیوانی یا مقایسه‌ی آن‌ها با انسان‌ها است. «به این ترتیب اعمال انسان، جاه‌طلبی‌های او را مسخره می‌کنند و کارهای او را تا حد غریزی و حیوانی پایین می‌آورند» (همان:20).

   طنز موقعیت: «منظور از این تکنیک، حالتی است که در آن طنزپرداز صحنه‌ای  را می‌آفریند که تصور و تجسم آن مضحک و خنده‌دار است… گاهی در رمان‌های بلند موقعیت‌های طنزآمیز در یک صحنه‌ی واحد ایجاد نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ی حوادث یا به عبارتی بهتر، سیر حوادث به سوی موقعیت طنز به پیش می‌رود» (دهقانیان،165:1386-166). بنابراین، نمی‌توان این تکنیک را در جمله یا عبارتی خاص جستجو کرد؛ چراکه ممکن است کل یک اثر داستانی با استفاده از طنز موقعیت شکل گرفته باشد.

   کنایه: در این تکنیک که در انگلیسی« آیرونی» خوانده می‌شود،« بازی با کلمات و ظرافت لفظی مهم است. مشکل است برای« آیرونی» معادلی دقیق در فارسی پیدا کرد که شامل تمام معانی آن باشد. این کلمه را فرهنگ‌ها به« طعنه»،« استهزا» و« وارونه‌گویی» ترجمه می‌کنند… سه اصطلاح ادبی فارسی بعضی از معانی گفته شده را به ذهن می‌آورند، ولی چون جنبه‌ی طنزآمیز ندارند، گویا نیستند. یکی« تجاهل‌العارف» است… دیگری« کنایه» و سومی« ایهام» است که خیلی شبیه کنایه است…{ بنابراین} شاید بهتر باشد که معنی کلی آن را به« کنایه‌ی طنزآمیز» ترجمه کنیم»( جوادی،38:1384). گاهی نویسنده برای بیان مطالبی که معنی زیبایی ندارند، از این شیوه‌ی بیان هنری استفاده می‌کند و آن‌ها را به صورت پوشیده و با کنایه و تعریض بیان می‌کند. کنایه زمانی مؤثرتر است که مبالغه‌آمیز و دارای چند معنایی باشد.

   تقلید مضحک یا پارودی: در این تکنیک، طنزپرداز با استفاده از تحریف و مبالغه، به تقلید از یک اثر ادبی یا حماسی می‌پردازد و موجب استهزا و گاهی تحقیر آن می‌شود.

هرکدام از تکنیک‌های بیان شده، می‌تواند در گیرایی و اثرپذیری بیشتر یک اثر طنزآمیز نقش مؤثری داشته باشد در صورتیکه از بازی‌های زبانی و بیانی، لفظی و معنوی مانند: جناس، تشبیه، ایهام، تضاد، تکرار و … استفاده کنند.

2.1. اهميت و ضرورت پژوهش

با توجه به این‌که داستان‌های طنز در ادبیات کودک و نوجوان از سوی نویسندگان این حوزه کم‌تر مورد توجه بوده و تنها در سال‌های اخیر بیشتر به آن پرداخته‌اند؛ این نوع ادبی جزء گونه‌های نوین ادبیات داستانی این گروه سنی قرار می‌گیرد. به همین دلیل، کم‌تر مشاهده شده که داستان‌های طنز نوجوان از سوی پژوهش‌گران و منتقدان ادبیات کودک و نوجوان نقد و بررسی شوند. ضرورت و اهمیت بررسی و تحلیل تکنیک‌های طنز به‌کار رفته در ادبیات داستانی نوجوان ذر این است که راه را برای شناخت آسیب‌ها و نقاط مثبت این آثار هموارتر می‌سازد تا نویسندگان طنز نوجوان بتوانند آثاری با کیفیت‌تر و در سطحی بالاتر بیافرینند. خلق چنین آثاری باعث ترغیب هرچه بیشتر نوجوانان به مطالعه شده و نیازهای آنان را در این زمینه تأمین می‌سازد. از آن‌جا که نوجوانان در این سن از نظر جسمی و روحی در حال رشد و بالندگی هستند، ساختن دنیایی شاد و همراه با خنده می‌تواند در رشد سالم‌تر آن‌ها تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

3.1. هدف پژوهش

زمانی که خواننده یک اثر طنزآمیز را می‌خواند، انتظار دارد که با واقعیت روبه‌رو شود و بخشی از دغدغه‌های خود را در آن بیابد. نویسنده‌ی طنزپرداز از مردم جامعه‌ی خود جدا نیست و نمی‌تواند بدون پرداختن به مسائل روز اطراف خود، اثری همسو با روحیه‌ی مخاطب به وجود بیاورد. این امر، مستلزم شناخت دقیق طنزپرداز از معایب جامعه و بینش اجتماعی او است که منجر به انتخاب آگاهانه‌ی موضوع می‌شود. موضوع و سوژه‌یی که طنزنویس برای داستان‌خود برمی‌گزیند، می‌تواند با استفاده‌ی به‌جا از تکنیک‌های مناسب،  در آفرینش اثری اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد. این پژوهش بر همین اساس و در راستای اهداف زیر انجام خواهد شد:

1- تکنیک‌های طنز و مطایبه به صورت تحلیلی مورد ارزیابی قرار بگیرند و پرکاربردترین آن‌ها معرفی شوند.

2-آثار بررسی شده از نظر كاربرد تكنيك‌هاي طنز با یکدیگر مقایسه شوند و بهترین نمونه‌ها مشخص گردند.

3-سیر طنزپردازی آثار داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد و دگرگونی‌هایی که در این آثار رخ داده، بررسی شوند.

4-آثار از نظر موضوعي نيز مورد تحليل و ارزيابي قرار بگيرند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید   

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه مقايسه و بررسي محورهاي زبان و انديشه در آثار منيرو رواني پور و بيژن نجدي
 • پايان نامه بررسي سه تيپ شخصيتي «عاقل»، «نادان» و «ديوانه» در حكايات طنز آميز مثنويهاي عطار
 • پايان نامه بررسي ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122