پايان نامه بررسي جايگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتريان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي جايگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتريان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 157 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي جايگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتريان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کليات تحقيق 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بيان مسئله 4
1-3 اهداف پژوهش 7
1-4 سؤالات / فرضیه های پژوهش 8
1-5 روش پژوهش 8
1-5-2 روش مصاحبه 9
1-5-3 تجزیه و تحلیل داده ها 10
1-5-4 نمونه اماری: 10
1-6 قلمرو پژوهش 10
1-8 تعاريف مفهومی و عملياتي پژوهش 12
1-8-1 تعاریف مفهومی 12
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 15
2-1 مقدمه 16
2-2 تصویر ذهنی 16
2-2-1 تصویر ذهنی 16
2-2-2 عوامل موثر بر تصویر ذهنی 18
2-3 برند 19
2-3-1 تاریخچه برند 19
2-3-2 برند و مدیریت برند 20
2-3-3 پارادایم مدیریت برند 21
2-3-4 هفت رویکرد برند 22
2-3-5 برند چیست؟ 27
2-3-6 توسعه برند 32
2-3-7 انواع روش های توسعه نام تجاری (برند) 37
2-3-8 مزیت برند 41
2-3-9 نقش برندها 43
2-3-10 قانون برندینگ (22قانون تغییر ناپذیر ساخت برند) 44
2-3-11 آیا همه‌ی کالاها می توانند از برند برخوردار شوند؟ 46
12-3-2 مدل آکر-ارزش ويژه برند از دیدگاه مصرف‌كنندگان 47
2-3-13 مدلCBBE کلر طبق مدل كلر ارزش ویژه برند،‌ از دو عامل متأثر است؛ 48
2-4 مشتری و رضایت 51
2-4-1 تاريخچه رضايتمندي مشتري 51
2-4-2 مشتري یا اراباب رجوع 53
2-4-3 ارتباط با مشتري 53
2-4-4 اهميت رضايتمندي مشتري 55
2-4-5 تعريف رضايتمندي مشتري 58
2-4-6 بهبود مستمر با چرخه رضايتمندي مشتري 60
2-4-7 رضايتمندي تجمعي يا تعاملي 63
2-5 وفاداری مشتری 64
2-5-1 وفاداری 64
2-5-2 وفاداري مشتري 65
2-5-3 عوامل مؤثر بر وفاداري 67
2-5-4 مراحل تكامل وفاداري مشتريان 68
2-5-5 رویکردهای رفتاری، نگرشی، وابستگی و ترکیبی وفاداری مشتریان 68
2-5-6 شش برداشت از مفهوم وفاداری 69
2-5-7 شاخص هاي سنجش وفاداري مشتريان 71
2-5-8 ماتریس وفاداری دیک و باسو: 72
2-5-9 رابطه بين رضايت و وفاداري مشتريان: 75
2-5-10 مزاياي مشتريان وفادار 75
2-5-11 توسعه مقیاس برای اندازه گیری وفاداری مشتری 76
2-6 پیشینه تحقیق 77
2-7 خلاصه 83
فصل سوم روش شناسی تحقیق 85
3-1 روش شناسی تحقیق 86
3-2 روش تحقیق 87
3-2-1 تحقیق توصیفی 87
3-2-2 تحقیق پیمایشی 87
3-3 روش گرد آوری داده های تحقیق 88
3-3-1 منابع اولیه پرسشنامه 89
3-3-2 منابع ثانویه 89
3-4 جامعه آماری تحقیق 89
3-4-1 روش تعیین حجم نمونه 90
3-5 آزمونها و روش های تحلیل مورد استفاده 90
3-5-1 کیفی 90
3-5-2 کمی ( فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)) 91
3-5-3 سازگاري در قضاوت‌ها 95
3-6 روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از : 98
3-7 آمار توصیفی : 98
3-8 خلاصه فصل : 98
فصل چهارم تجزيه و تحليل اطلاعات 100
4-1 مقدمه 101
4-2 توصیف داده ها و اطلاعات 101
4-2-1 تعیین آزمون آماری 101
4-2-2 نرخ برگشت پرسشنامه 102
4-3 بررسی های جمعیت شناختی پژوهش 102
4-3-1 جنسیت 102
4-3-2 وضعیت تاهل 103
4-3-3 تحصیلات 104
4-3-4 سن 105
4-3-5 شغل 106
4-4 تحلیل داده ها (آزمون فرضیه ها) 107
4-4-1 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 107
4-4-2 اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي 108
4-4-3 مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي 109
4-4-4 سازگاري در قضاوت‌ها 109
4-5 تحیل AHP 113
4-5-1 ماتریس مقایسات زوجی محصول 113
4-5-2 ماتریس مقایسات زوجی مکان 115
4-5-3 ماتریس مقایسات زوجی قیمت 115
4-5-4 ماتریس مقایسات زوجی ترفیع 115
4-5-5 ماتریس مقایسات زوجی برند 116
4-5-6 ماتریس مقایسات زوجی رفتار ذهنی 117
4-6 خلاصه فصل چهارم 118
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 119
5-1 مقدمه 120
5-2 خلاصه تحقيق 120
5-3 يافته‌هاي پژوهش 121
5-3-1 بررسی های جمعیت شناختی پژوهش 121
5-4 رتبه بندی شاخص های پژوهش 122
5-4-1 ماتریس مقایسات زوجی محصول 122
5-4-2 ماتریس مقایسات زوجی مکان 122
5-4-3 ماتریس مقایسات زوجی قیمت 122
5-4-4 ماتریس مقایسات زوجی ترفیع 123
5-4-5 ماتریس مقایسات زوجی برند 123
5-4-6 ماتریس مقایسات زوجی رفتار ذهنی 124
5-5 نتیجه گیری 125
5-6 ارائه پیشنهادات 125
5-7 پیشنهادات آتی 127
منابع 129

فهرست منابع فارسی

كردنائيج، اسدالله؛ دلخواه، جليل ؛ 1383، طراحي سيستم مديريت ارتباط با مشتري و نقش آن در توسعه و موفقيت صنعت خودروسازي سمينار تخصصي كاربردهاي فناوري اطلاعات در صنعت خودرو، مركز گسترش فناوري اطلاعات؛ دانشگاه علم و صنعت ايران ، دانشگاه صنعت شريف و دانشگاه صنعتي اميركبير

طاهرخاني ، نسرين؛ سپهري، محمدمهدي؛ حميدي بهشتي، محمدتقي،1385، چارچوبي براي تعيين اولويت فاكتورهاي بهبوددهنده رضايتمندي مشتريان مورد موسسات ارائه كننده خدمات اينترنتي (1ISP)، اولين كنفرانس بين المللي مديريت بازاريابي

سید جوادین، سید رضا ؛ یزدانی شمسی،1384، بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان)، فصلنامه مدیریت دانش

جيمزاي فيتز سيمونز، مونا جى، فيتز سيمونز؛ ترجمه اعرابي محمد؛ ايزدى، داود؛ 1387، مديريت خدمات، دفتر پژوهشهاي فرهنگى

گزارش برنامه تحول در نظام اداري كشور ، معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 1381

حميدي زاده، محمدرضا؛ معتمدي، نگار؛ 1387، تبيين مدل فرايندي دستيابي به عوامل كليدي موفقيت در تفكر استراتژيك براي بهبود و تحول اداري، اولين كنفرانس بهبود و تحول اداري

نوروزي، مراد ؛ علي؛ زارعي ، مهرداد؛ ، پویا ، مصطفی اديبي؛ 1392، بررسي نقش و جايگاه مدل تعالي سازماني EFQM در بهبود و تحول اداري در سازمان ها(مورد كاوي در شركت توليد برق جنوب فارس، اولين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت

تاج زاده نمین، ابولفضل؛ اله یاری، سمیرا؛ تاج زاده نمین ، آیدین؛ 1389، بررسی وفاداری مشتریان، مطالعه موردی: بانک تجارت شهر تهران، کنفرانس مدیریت اجرایی

شکاری، امیر ؛ رضائی، کامران ؛ 1386، ارائه مدل علّی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری‌گرایی در چارچوب مدل، EFQM، نشریه دانشکده فنی

ابراهيمي، ع.، صفرزاده، ح. و جاويدي حق، م. ( 1390 ). بررسي تاثير ابعاد تصوير ذهني فروشگاهي بر ارزش خرده فروشي.

مشتريان فروشگاه هاي زنجيرهاي (رفاه، شهروند و هايپراستار) در سطح شهر تهران، مجله مديريت بازرگاني، دوره 3، شماره

صادقی، تورج؛ زنده دل، احمد، 1388، ارزيابي نقش و تاثير استراتژي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در موسسات مالي و اعتباري انصار در ايران، اولين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانكي

هدایتی دزفولی، احمد رضا، 1389، مشتری مداری، ناشر: تایماز

عقیقی، محمد، 1389، مشتری مداری، ناشر: دعوت

پرویز، درگی، 1390، نقشه ی ذهن مشتری، ناشر: بازاریابی

مقدمي، مهدی، 1387، تحت عنوان مقاله ای با عنوان، بررسي تصوير ذهني مشتريان از سازمان و روشهاي بهبود آن (مطالعه موردي شركت ايران خودرو )، سومين كنفرانس بين المللي مديريت بازاريابي

شهركي مقدم، ایمان، 1392، تحت عنوان مقاله ای با عنوان، الگويي جهت بررسي وضعيت تصوير ذهني و رضايت از كيفيت مشتريان بنگاههاي خدماتي به عنوان عوامل مؤثر بر شاخص وفاداري، اولين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت

منصوری مؤید، فرشته، 1391، تحت عنوان مقاله ای با عنوان، ابزارهاي بازاريابي و تصوير ذهني گردشگران از مقصد، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هفتم شماره 18 

صالح نیا، منیره، 1391، تحت مقاله ای با عنوان، تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان، نشریه دانشگاه فردوسی مشهد.

سرمد ، زهره و ديگران ، 1383، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ،تهران : انتشارات آگه ،چاپ نهم .

دانایی فرد، حسن، مهدي الوانی و عادل آذر ( 1383 ). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:رویکردي جامع. تهران: صفار اشراقی.

خلیلی، ناصر؛ دانشوري ابراهیم..1378 روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت، تهران: نشر آذین.

خاکی، غلامرضا. .1379 روش تحقیق با رویکردي به پایان نامه نویسی، تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور، انتشارات دراین، ص 201.

خاکی، غلامرضا.. 1378 روش تحقیق با رویکردي به پایان نامه نویسی، تهران: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت ص 288.

سکاران، اوما، روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ دوم، 1381، 532 ص

 فهرست منابع لاتین

Prokopis K. Theodoridis, Kalliopi C. Chatzipanagiotou, (2008), Store image attributes and

customer satisfaction across different customer profiles within  the supermarket sector in Greece,  European Journal of Marketing, Vol. 43 No. 5/6, 2009, pp. 708-734

Ike-Elechi Ogba and Zhenzhen Tan, Exploring the impact of brand image on customer loyalty and commitment in China, (2009), Journal of Technology Management in China, Vol. 4 No. 2, 2009, pp. 132-144

Alves, H. & Raposo, M. (2010). “The influence of university image on student behavior”,

International Journal of Educational Management, 24 (1), pp. 73-85.

Nitin Seth and S.G. Deshmukh, Prem Vrat,2005, Service quality models: a review, International Journal of Quality & Reliability Management Vol. 22 No. 9, pp. 913-949

Othman A., and Owen L. (2000). “The Multidimensionality of Carter Model to Measure Customer Service quality (SQ) in Islamic Banking Industry: A Study in Kuwait Finance House”. International Journal of Islamic Financial Services, 3, 4.

 

G.S. Sureshchandar, Chandrasekharan Rajendran, R.N. Anantharaman, 2003 “The relationship between service quality and customer satisfaction – a factor specific approach”, Journal of Services Marketing, Vol. 16 Iss: 4, pp.363 – 379

Brady, M.K. and Cronin, J.J. Jr 2001, “Some new thoughts on conceptualizing perceived service quality: a hierarchical approach”, Journal of Marketing, Vol. 65, pp. 34-49.

Kay C. Tan, Theresia A. Pawitra, 2001 “Integrating SERVQUAL and Kano’s model into QFD for service excellence development”, Managing Service Quality, Vol. 11 Iss: 6, pp.418 – 430

Kay C. Tan, Theresia A. Pawitra, 2001 “Integrating SERVQUAL and Kano’s model into QFD for service excellence development”, Managing Service Quality, Vol. 11 Iss: 6, pp.418 – 430

M.Montazeri&M.Adavi,2006,” Passengers Services Quality Improvement Using QFD Method in Metropolitan Railway Systems(Tehran)”,UITP Seminar,Bilbao,Nov 2006.

Misono Akao ,1994, QFD The Costomer Aproch To quality planning and Deployment : Asian productivity Organization

Burt, S. & Encinas, J. C. (2003). “The role of store image in retail internationalization”, International Marketing Review, 17 (4/5), pp. 433-453.

Faullant, R., Matzler, K. & Fuller, J. (2008). “ The impact of satisfaction and image on loyalty: The case of Alpine ski resorts”, Managing Service Quality, 18 (2), pp. 163-178.

kowooy, G. 2001, “Supply-chain operations reference model (SCOR): the first cross-industry framework for integrated supply chain management”, Logistics Information  Management,Vol. 10 No. 2, pp. 62-7.

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. 1998, “Reassessment of expectations as a comparison standard in measuring service quality: implications for future research”, Journal of Marketing, Vol. 58, pp. 111-124.

Stare, Janez;, Dečman,Mitja; Klun, Maja, 2010, Relationship between job satisfaction and customer satisfaction in public sector using a structural equation model, Journal of US-China Public Administration, Volume 7, No.4, pp: 37-47.

Oliver, RL (1996). Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer, New York :McGraw- Hill.

Chang, T.Z., and Chen S.J. (1998), “Market orientation, service quality and business profitability: a conceptual model and empirical evidence”, Journal of Services Marketing, Vol. 12, No. 4, pp. 246-264.

Brady, M. K., and Robertson, C.J. (2001), “Searching for a conscensus on the antecedent role of service quality and satisfaction: an exploratory cross-national study”, Journal of Business Research, Vol. 51, No. 1, pp. 53 – 60.

Liljander, V. and Mattsson, J. (2002), “Impact of Customer Preconsumptionmood on the Evaluation of Employee Behavior in Service Encounters”, Psychology and Marketing, 19, 837−847.

Harris, Lloyd C. and Mark M. H. Goode (2004), the Four Levels of

Loyalty and the Pivotal Role of Trust: A Study of Online Service

Dynamics, Journal of Retailing, 80: 139-158.

Poisz, T.B.C. and Von Grumbkow, J. (1988). Economic wellbeing, job satisfaction, income evaluation and consumer satisfaction: an integrative attempt. In Van Raaij, W.F, Weldhoven, G.M. and Warnyerd, K.E. (Eds).Handbook of economic psychology. Netherlands. Kluwer Academic Publishers

Hawke, Amy & Heffernan , troy 2006 «Interpersonal liking in lender _customer relationships in the Australian banking sector » International journal of bank marketing , vol.24 no.3,pp140_157.

Chua, J. H.,Chrisman, J. J.,& Sharma, P. (1999). Defining the family business by behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(4), 19–39.

Guenzi, L & Peloni, S 2004, ‘Satisfactory and loyalty’, Journal of

Applied Psychology, vol.39, no.6, pp.405-8.

Fullerton, G(2003), “When does Commitment Leads to Loyalty?”, Journal of Service Service Research, 5 (4), 333-345.

Parasuraman, A. (1998), “Customer Service in Business-to-Business Markets: Anagenda for Research”, Journal of Business and Industrial Marketing, 13 (4/5),309−321.

Raajpoot, N. (2004), “Reconceptualizing Service Encounter Quality in a Nonwestern Context”, Journal of Service Research, 7 (2), 181−201.

Sasser, W.E., Olsen, R.P., Wyckoff, D.D. (1978) Management of Service Operations, Allyn & Bacon, Boston, MA

Grönroos, C. (1988). “Service Quality: The Six Criteria of Good Perceived service Quality.” Review of Business 9(Winter): 10-13.

Michael D. Johnson ,Anders Gustafsson,Tor Wallin Andreassen,2001 The evaluation and future of national customer satisfaction index models

Fornell, C., Johnson, M.C., Anderson, E.W., Cha, J. and Bryant, B.E. (1996), “The American Consumer Satisfaction Index: nature, purpose and findings” Journal of Marketing, Vol. 60, October, pp. 7-18.

Kim Jong Uk, Kim Woong Jin, Park Sang Cheol (2010). Consumer perceptions on web advertisements and motivation factors to purchase in the online shopping. Computers in Human Behavior, xxx (X) xxx–xxx.

Eshghi, A., Haughton, D. and Topi, H. (2007), “Determinants of customer loyalty in the wireless telecommunications industry”, Telecommunications Policy, Vol. 31 No. 2, pp. 93-106

Birgit Leisen Pollack,2009, Linking the hierarchical service quality model to customer satisfaction and loyalty, Journal of Services Marketing, 42–50

چکيده :

تصویر ذهنی و مشتريان وفادار داراي مزيت هاي زيادي هستند. آنها معمولا به لحاظ كمك به سازمان ها جهت تعيين جريان قابل پيش بيني فروش و سود، به افزايش درآمد سازمان متمايل بوده ،كالاها و خدمات مازادي را نيز خريداري مي كنند. به علاوه مشترياني كه با علامت تجاري سازمان آشنايي دارند به احتمال بيشتر آنرا به دوستان و نزديكان خود گفته و درچرخه ي بازخور و ارزيابي محصول سازمان مدنظر قرار مي گيرند. آخرین آمارهای تحقیقات بازار در شرکت نشان م دهد که رفتارهای خرید مشتریان و نیازخرید آنها هنوز به طور کامل مورد شناسایی قرار نگرفته، همچنین اطلاعات مناسبی در ذهن مشتریان در خصوص محصولات کاسترول نقش نبسته است و هنوز در انتخاب این برند و یا برندهای دیگر دچار تردید و شبه هستند و این تصمیم گیری در خرید را برای آنها مشکل ساخته است. آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شد آن است که ذهینیات و برداشت و تصورات مشتری از این محصولات و این برند نسبت به رقبا چیست و چرا اینگونه در مورد محصولات شرکت و یا رقبا فکر می کنند؟ پس سئوال اصلی پژوهش آن است که جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان در جزیره قشم چیست؟نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گرفته است. حجم جامعه 180 نفر می باشد که بر اساس فرمول کوکران 120 نفر  از مشتریان  vip محاسبه گردید. ماتریس مقایسات زوجی  بر اساس شاخص های محصول؛ مکان، قیمت، ترفیع، برند و رفتار ذهنی رتبه بندی گردید و براساس این رتبه بندی پیشنهادات ارائه شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تحلیل ابعاد مختلفی که تصویر یک نام تجاری در ذهن مصرف کننده ایجاد می کند، برای شرکت ها اهمیت ویژه ای دارد . تأثیر هر کدام از آن ابعاد بر واکنش ها ی مصرف کنند گان متفاوت است . این موضوع نشانه امتیازهای متفاوت جنبه های مختلف کارکردی یک نام تجاری برای یک شرکت می باشد.

کلمات کلیدی: جایگاه محصول؛ شرکت کاسترول ؛ رقبا ،تصویر ذهنی مشتریان

مقدمه

امروزه، تشدید رقابت در حوزه های تولیدی و خدماتی در سراسر دنیا مشاهده میشود. افزایش رقابت در حوزه های مختلف کاملا مشهود است و این عامل حفظ مشتریان و افزایش وفاداری آن ها را در این فضا روزبه روز مشکلتر میکند بنابراین تأمین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری چالش اصلی و آتی شرکت های فعال در این حوزه خواهد بود.( علامه، 1388: 18)

تصویر ذهنی و مشتريان وفادار داراي مزيت هاي زيادي اند. آنها معمولا به لحاظ كمك به سازمان ها جهت تعيين جريان قابل پيش بيني فروش و سود، به افزايش درآمد سازمان متمايل بوده ،كالاها و خدمات مازادي را نيز خريداري مي كنند. به علاوه مشترياني كه با علامت تجاري سازمان آشنايي دارند به احتمال بيشتر آنرا به دوستان و نزديكان خود گفته و درچرخه ي بازخور و ارزيابي محصول سازمان مدنظر قرار مي گيرند.(کاظمی، 1388: 12)

شدت رقابت در بازارها و درك اهميت حفظ مشتريان براي سازمان ها موجب شده آنها بتدريج به سمت ايجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتريان گام بردارند و طبق نظر محققان ، بازاريابي و استراتژی آن مناسب ترين گزينه براي تحقق اين امر ميباشد. (رنجبريان،1387: 44)

این گزارش شامل پنج فصل است و در فصل حاضر پس از بیان مسئله و اهیمت و ضرورت موضوع ، اهداف و سوالات پژوهش ارائه می شود ، سپس با شرح فرضیه ها تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها بیان می گردد . فصل دوم تاریخچه و مفاهیم ، مدلهای مختلف و واکاوی ادبیات چارچوب نظری و مدل پژوهش را شامل می شود . در فصل سوم جامعه اماری و حجم نمونه ، ابزارهای اندازه گیری و روشهای تجزیه و تحلیل ارائه می شود .در فصل چهارم نتایج حاصل از آمار توصیفی و استنباطی و فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش اختصاص دارد .

 بيان مسئله

در طي دو دهه گذشته سازمانهاي بسياري به اهميت تصویر ذهنی خود واقف شده و دريافته اند كه حفظ مشتريان موجود به مراتب كم هزينه تراز جذب مشتريان جديد است بنابراين شركت ها همواره بايد ناظر و مراقب تعامل بين خود و مشتريانشان باشند و با شناخت و درك صحيح از نيازها و ارزشهاي مدنظر مشتريان، كالا و خدمات با ارزشي به آنها ارائه كنند تا با جلب رضايتمندي در آنها وفاداري ايجاد كنند. امروزه ديگر رضايت مندي مشتريان كافي نبوده و شركتها نبايد به رضايت مندي مشتريان دلخوش كنند، آنها بايد مطمئن شوند كه مشتريانشان، وفادار هستند. در اين پارادايم هدف برقراري روابط بلندمدت و متقابل با گروههاي ذينفع، بويژه مشتريان مي باشد، به طوري كه مشتريان بيشتري حفظ و مشتريان كمتري از دست بدهيم ( صادقی، 1388: 47).

امروزه، تشدید رقابت در حوزه های تولیدی و خدماتی در سراسر دنیا مشاهده میشود. افزایش رقابت در حوزه های مختلف کاملا مشهود است و این عامل حفظ مشتریان و افزایش وفاداری آن ها را در این فضا روزبه روز مشکلتر میکند بنابراین تأمین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری چالش اصلی و آتی شرکت های فعال در این حوزه خواهد بود.( هدایتی، 1386: 87)

مشتريان وفادار داراي مزيت هاي زيادي اند. آنها معمولا به لحاظ كمك به سازمان ها جهت تعيين جريان قابل پيش بيني فروش و سود، به افزايش درآمد سازمان متمايل بوده ،كالاها و خدمات مازادي را نيز خريداري مي كنند. به علاوه مشترياني كه با علامت تجاري سازمان آشنايي دارند به احتمال بيشتر آنرا به دوستان و نزديكان خود گفته و درچرخه ي بازخور و ارزيابي محصول سازمان مدنظر قرار مي گيرند.(عقیقی، 1389: 45). در طي دو دهه گذشته سازمانهاي بسياري به اهميت مشتريان خود واقف شده و دريافته اند كه حفظ مشتريان موجود به مراتب كم هزينه تراز جذب مشتريان جديد است بنابراين شركت ها هموره بايد ناظر و مراقب تعامل بين خود و مشتريانشان باشند و با شناخت و درك صحيح از نيازها و ارزشهاي مدنظر مشتريان، كالا و خدمات با ارزشي به آنها ارائه كنند تا با جلب رضايتمندي در آنها وفاداري ايجاد كنند. امروزه ديگر رضايت مندي مشتريان كافي نبوده و شركتها نبايد به رضايت مدي مشتريان دلخوش كنند، آنها بايد مطمئن شوند كه مشتريانشان، وفادار هستند. در اين پارادايم هدف برقراري روابط بلندمدت و متقابل با گروههاي ذينفع، بويژه مشتريان مي باشد، به طوري كه مشتريان بيشتري حفظ و مشتريان كمتري از دست بدهيم ( صادقی، 1388: 56).

از سوی دیگر جایگاه و تصویر ذهنی از محصول به وفاداری مشتری و حفظ آن نقش به سزایی دارد. همبستگی میان رضایت و وفاداري مشتري تحت تأثیر تصویر ذهنی وي و نیز ارزش ایجاد شده توسط آن بنگاه در بازار رقابتی موجب توسعه تولید میگردد. مدیران مؤسسات تولیدي و خدماتی در کلیه ي بخش هاي دولتی، تعاونی و خصوصی، به تدریج پی میبرند که تنها کیفیت محصول نمیتواند موجب تمایز آنها از دیگران شود و تصویر و نگرش مثبت به سازمان، عامل بسیار مهمی در وفاداري به سازمان است تصویر ذهنی از یک سازمان، یک جزء کوچک و نامحسوس است اما در موفقیت یک کسب و کار داراي اهمیت ویژه اي میباشد، چراکه تصویر سازمان یکی از ارزشمندترین سرمایه هاي آن است. تصاویر ذهنی مثبت و قدرتمند میزان خرید و تکرار خرید مشتریان قبلی را افزایش داده و مشتریان جدیدي را جذب مینماید. مدیریت تصویر ذهنی مستلزم سرمایه گذاري هاي مستمر بر تحقیق و توسعه، تبلیغ ماهرانه و مواردي همچون ارایه خدمات برجسته به مشتري است و لازمهي این امر حفظ آگاهی مشتریان، استنباط مناسب از کیفیت و عملکرد محصولات سازمان و موارد مثبت دیگر است. شهرت شرکت، برند، رضایت از کیفیت و قدمت، سطح قیمت، مقایسه ذهنی با سایر رقبا، تجربیات خوب یا بد مشتري از شرکت و رقبا، … هر یک میتوانند تأثیري بر این پارامتر بگذارند (درگی، 1390: 86).

بنابراین مفهوم تصویر ذهنی در این پژوهش عبارت است از مجموعه عوامل شناخته و ناشناخته که میتوانند بر رابطه میان رضایتمندي مشتري و شاخص وفاداري تاثیر گذار باشند. به دليل افزايش رقابت جهاني در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس، بايد به دنبال استراتژي هاي کارآمد تر بازاريابي باشند . براي دستيابي به بازاريابي موفق برنامه ريزان صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس بايد رابطة ميان استفاده از ابزارهاي بازاريابي و فرايند شکل گيري تصوير مقصد را بررسي کرده تا بتوانند از اين ابزارها، براي انتقال تصويري مثبت به بازار هدف، به صورت مؤثرتر استفاده گردد. به طور خلاصه، براي دستيابي به يک بازاريابي موفق و جايگاه رقابتي مناسب و افزايش ميزان درآمد حاصل از صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس در يک مقصد خاص، لازم است برنامه ريزان صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس درک بهتري از رابطة ميان استفاده از ابزارهاي بازاريابي و شکل گيري تصوير مقصد داشته باشند. به عنوان مثال آخرین آمارهای تحقیقات بازار در شرکت نشان می دهد که رفتارهای خرید مشتریان و نیازخرید آنها هنوز به طور کامل مورد شناسایی قرار نگرفته، همچنین اطلاعات مناسبی در ذهن مشتریان در خصوص محصولات کاسترول نقش نبسته است و هنوز در انتخاب این برند و یا برندهای دیگر دچار تردید و شبه هستند و این تصمیم گیری در خرید را برای آنها مشکل ساخته است. آنچه در این پژوهش باید بیش از پیش به آن پرداخته شود آن است که ذهینیات و برداشت و تصورات مشتری از این محصولات و این برند نسبت به رقبا چیست و چرا اینگونه در مورد محصولات شرکت و یا رقبا فکر می کنند؟ پس سئوال اصلی پژوهش آن است که جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان در جزیره قشم چیست؟

 اهداف پژوهش

بررسی رتبه بندی شاخص های محصول در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

بررسی رتبه بندی شاخص های مکان در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

بررسی رتبه بندی شاخص های قیمت در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

بررسی رتبه بندی شاخص های ترفیع در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

بررسی رتبه بندی شاخص های برند در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

بررسی رتبه بندی شاخص های رفتار ذهنی در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

  سؤالات / فرضیه های پژوهش

رتبه بندی شاخص های محصول در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس چگونه است؟

رتبه بندی شاخص های مکان در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس چگونه است؟

رتبه بندی شاخص های قیمت در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس چگونه است؟

رتبه بندی شاخص های ترفیع در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس چگونه است؟

رتبه بندی شاخص های برند در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس چگونه است؟

رتبه بندی شاخص های رفتار ذهنی در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس چگونه است؟

 روش پژوهش

1-1-1 ابزار گرد آوری داده ها

روش کتابخانه ای: برای جمع آوری اطلاعات و پیشینه ی تحقیق و از کتاب ها و مقاله های تخصصی در ارتباط با تصویر ذهنی مشتریان استفاده شده است.

1-1-2 روش مصاحبه

در این مطالعه از روش توصيفی-کيفی[1] استفاده شده است. تحقيق توصيفی آنچه را که هست توصيف و تفسير می‌کند و به شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول، فرايندهای جاری، آثار مشهود يا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رويدادها و آثار گذشته را نيز که به شرايط موجود مربوط می‌شوند مورد بررسی قرار می‌دهد (پور احمد،1388: 58).

در این مطالعه داده‌هاي واقعی برگرفته از مصاحبه‌ها و مشاهدات بر اساس روش تحقیق نظریۀ برخاسته از داده‌ها، مورد تحلیل قرار میگیرد و براي درك و تبیین تصویر و جایگاه شرکت کاسترول از داده‌هاي کیفی حاصل از مصاحبه‌ها، مستندات و مشاهدة مشارکتی استفاده میشود، بنابراین با استفاده از شیوه‌هاي منظم گردآوري داده‌ها، به تشخیص مقوله‌ها، مضمون‌ها و برقراري رابطه میان این مقوله‌ها پرداخته شده است. روش تحقیق نظریۀ برخاسته از داده‌ها بر به‌کارگیري مراحل تحلیل داده‌ها از طریق کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی تأکید دارد که متناسب با فرآیند تحقیق حاضر در بخش یافته‌ها به هر بخش از کدگذاريها پرداخته شده است. در پژوهش حاضر از ابزار مصاحبۀ عمیق  با خبرگان کلیدي در سه سطح عالی، میانی و کارشناسی استفاده می‌شود. سطح عالی متشکل از مدیران عالی سازمانی و مشاوران، سطح میانی متشکل از مدیران میانی و عملیاتی و سطح کارشناسی متشکل از کارشناسان شرکت است. استخراج مفاهیم از حروف واژگان به کار رفته توسط خبرگان از طریق کد گذاری باز و محوری می باشد.

1-1-3 تجزیه و تحلیل داده ها

پس از به دست آمدن شاخص ها با استفاده از روش AHP برای رتبه بندی شرکت کاسترول با سایر رقبا مانند روغن موتور بهران بهمن، پارس سهند و غیره استفاده خواهد شد. برای استفاده از این روش از نرم افزار Expert choice و برای بخش توصیفی از نرم افزار Atlas بهره خواهیم گرفت.

1-1-4 نمونه آماری:

دربخش توصیفی به صورت تمام شماری از 50 نفر از کارشناسان مصاحبه به عمل خواهد آمد و در بخش دوم ابزار گرد اوری  پرسشنامه محقق ساخته است؛ که پرسشنامه در بین از 120 از  مشتریان این محصولات خواهد شد. تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران بدست آمده است. روش نمونه گیری ، نمونه گیری تصادفی میباشد. فرمول کوکران يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است. حجم جامعه : 180 نفر مشتریان VIP و تعداد نمونه 120 نفر محاسبه شده است.

  قلمرو پژوهش

الف ) قلمرو موضوعی اين تحقيق:

بررسی جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان در  جزیره قشم در  سال 1392 می باشد.

ب ) دوره زماني پژوهش :

دوره زمانی پژوهش ، در سال تحصیلی 92-93می باشد .

ج ) مكان پژوهش :

محيط پژوهش  شرکت کاسترول می باشد.

شرکت کاسترول در سال 1909 آغاز به تولید روانساز تحت نام تجاری کاسترول کرد. در سال 1966 شرکت ‏نفتی انگلیسی بورما (‏Burmah‏) کاسترول را خریداری کرد و با نام ‏Burmah-Castrol‏ به فعالیت ادامه داد. در ‏سال 2000 شرکت نفتی بی پی ‏Burmah-Castrol‏ را خرید.‏  کاسترول (به انگلیسی‎:‎‏ ‏Castrol‏) نام تجاری روان کننده های صنعتی و خودرو است که طیف وسیعی از‎ ‎روغن ، ‏گریس و محصولات مشابه را برای روانکاری در بر می گیرد‎. ‎ نام تجاری‎ ‎کاسترول بخشی از گروه شرکت های ‏بی پی (‏BP‏) است‏‎.‎ روغن موتور از جمله اقلام مصرفی است که از حاشیه سود بسیار زیادی برای متقلبان برخوردار است. برندهای معتبری که در این سال‌ها توانسته بودند رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کنند، این روز‌ها به یکی از بازارهای پرسود برای سودجویان تبدیل شده‌اند. وب سایت شرکت کاسترول در ابتدای ماه می میلادی سال 2013 راه اندازی شد. این وب سایت دربرگیرنده اطلاعات متنوعی درباره محصولات، سوالات رایج در رابطه با روغن موتورها و انتخاب روغن موتور مناسب برای خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی است.

 1-2  تعاريف مفهومی و  عملياتي پژوهش

1-2-1  تعاریف مفهومی

1-2-1-1 تعریف مشتری(مشتری کیست):

مشتری کسی است که نیاز و خواست خود را ، خودش تعیین و تعریف می کند و بابت کالاها و خدمات سازمان، حاضر است مبلغ آن را بپردازد. ولی زمانی این هزینه را متقبل می شودکه درکالاها و خدمات تحویلی، ارزشی را ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه نماید و بین کالاها و خدمات موجود و متنوع حق انتخاب دارد.

اشکال مختلف مشتریان عبارتند از :

۱- مصرف کنندگان نهایی: کسانی که کالاها و خدمات را از خرده فروشان جهت مصرف می خرند .

٢- توزیع کنندگان و واسطه ها: کسانی که کالاها را در مقیاس بالایی برای توزیع کردن می خرند .

٣- مشتریان سازمانی: سازمانهایی که کالاها را خریده و برای تولید و تکمیل کار خود آن را مصرف می کنند .

در هر صورت هرنوعی از مشتریان، استراتژیهای بازاریابی، فروش و انواع ارتباط مختلفی را نیاز دارند ( سید جوادین، 1384: 16)

1-2-1-2 رضایت مشتری:

امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیزی است که به رقابت در سطح جهانی بر می گردد. رضایتمندی مشتری تجربه ای تجمعی از خرید و مصرف مشتری تجاری است. رضایتمندی مشتری متأثر از دو عامل انتظارات و عملکرد خدمات تجربه شده است (یای،[2] 1989: 58).

[1]  Descriptive

[2] Yi,y

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122