پايان نامه بررسي حقوقي فرزندخواندگي با تکيه بر قوانين حمايت از کودکان در ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي حقوقي فرزندخواندگي با تکيه بر قوانين حمايت از کودکان در ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي حقوقي فرزندخواندگي با تکيه بر قوانين حمايت از کودکان در ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-4-1- هدف اصلی 6
1-4-2- اهداف فرعی 6
1-5- سؤالات پژوهش 6
1-6- روششناسی تحقیق 6
1-7- تعاریف اصطلاحات 7
فصل دوم: تاریخچه و مفاهیم مرتبط با فرزندخواندگی
مقدمه 9
2-1- مفهوم فرزندخواندگی 9
2-2-تعریف کودک از دیدگاه حقوقی 10
2-3- حضانت و نفقه 10
2-4- تاریخچه فرزندخواندگی 11
2-5- فرزند خواندگی دراسلام 16
2-6- فرزند خواندگي در زمان حضرت موسي (ع) 17
2-7- فرزند خواندگي در زمان جاهليت 18
2-8- فرزندخواندگي در نظام حقوقی رومي ـ ژرمني 20
2-9- بررسي فرزندخواندگي در حقوق آلمان 21
2-9-1-شرايط مربوط به فرزندخواندگي در آلمان 21
2-9-2- سازمان‌هاي مربوط به فرزندخواندگي در آلمان 22
2-9-3- مخفي نگاه داشتن اصليت فرزندخوانده در آلمان 22
2-9-4- مزاياي خاص فرزندخواندگي در آلمان 23
2-10- بررسي نهاد فرزندخواندگي در فرانسه 23
2-10-1- شرايط مربوط به فرزندخواندگي در فرانسه 24
2-10-2- سازمان‌هاي مربوط به فرزندخواندگي در فرانسه 25
2-11- فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا 25
2-12- فرزندخواندگي بين‌المللي 26
2-13- فرزندخواندگي مدرن 27
2-14- محاسن و معایب فرزند خواندگی 28
2-15- فواید فرزندخواندگی 29
2-16- پیشینه تحقیق 31
2-16-1- تحقیقات داخلی 31
2-16-2- تحقیقات خارجی 32
فصل سوم: فرزندخواندگی و مقررات مربوط به حمایت از کودکان
3-1- لزوم توجه به حقوق کودکان 36
3-2- پروتکل اختیاري جدید الحاقی کنوانسیون حقوق کودك 37
3-3- ايام کودکى ازديدگاه فقه 38
3-4- بلوغ در لغت و اصطلاح 38
3-5- علت اختلاف فقها در تعيين سن بلوغ 39
3-6- ايام کودکى از ديدگاه قوانين جمهورى اسلامى ايران 40
3-6-1- کودکي 40
3-6-2- پايان کودکي 41
3-7- کنواسیون حقوق کودک 42
3-7-1- سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک 42
3-7-2- نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 43
3-8- تعریف و مفهوم کودک از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک 44
3-9- قوانین مربوط به کودکان 45
3-10- کودکان خیابانی 52
3-10-1- رویکرد همه جانبه به موضوع حمایت و ارتقاي حقوق کودکان خیابانی 53
3-11- وضعیت برخی از کشورها، نسبت به کنوانسیون حقوق کودک 55
3-12- ایران و کنوانسیون حقوق کودک 57
3-13- بررسي جايگاه حقوق كودك و نوجوان در اسلام 59
3-13-1- تاريخچه‌ي حقوق كودك در آستانه‌ي ظهور اسلام 59
3-13-2- بررسي حقوق كودك پس از ظهور اسلام 60
3-13-3- حقوق كودكان و نوجوانان در فقه اسلامي 62
3-14- قتل فرزند توسط والدين از نگاه فقه اهل سنت و شيعه 63
3-15- حقوق كودك در جوامع اسلامي مبتني بر مسايل فقه اسلامي 64
فصل چهارم: شرایط و آثار فرزندخواندگی
4-1- تعریف و ضرورت توسعه نهاد فرزندخواندگی 67
4-2- فرزندخواندگی در حقوق ایران 68
4-2-1- فرزندخواندگی در قانون ایران 68
4-3- بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران وفرانسه 70
4-3-1- فرزندخواندگی 70
4-3-2- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی از کودک بیسرپرست 72
4-3- فرزندخواندگی در قانون جدید (مصوب 1392) 80
4-5- ازدواج با فرزند خوانده 85
4-5-1- تصویب قانون ازدواج با فرزند خوانده 87
4-5-2- مزایای قانون ازدواج با فرزند خوانده 88
4-5-3- معایب قانون ازدواج با فرزند خوانده 89
4-5-4- نقدی بر قانون ازدواج با فرزندخوانده 90
4-6- فرزندخوانده و بهره مندی از ارث 91
4-7- نتیجه گیری 92
منابع 97

منابع

قرآن مجید.

ابدالی، مهرزاد. (1374). حقوق کودک در کنوانسیون بین‌المللی و تطبیق با حقوق اسلام و ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

آذربایجانی، مسعود و میترا کاوه مربیان. (بی‌تا). نقد ساختاری کنوانسیون حقوق کودک، کتاب زنان، ش 16، ص34.

آذربایجانی، مسعود. (1387). نگاهی تربیتی به کنوانسیون حقوق کودک، کتاب زنان، ش 16، ص33.

اسحاقي، محمد. (1387). مجازات پدر و مادر در جرم كشتن فرزند، مجله رشد، شماره188، ص334.

آقا بیگلویی، عباس و دیگران. (۱۳۸۰). کودک آزاری، تهران:کتاب آوند دانش، ص۱۳.

امامي، سيد حسن. (1370). حقوق‌مدني، تهران، كتابفروشي ‌اسلاميه، چاپ ‌پنجم، ج 2، ص 363.

امامی، اسد الله. (1378). وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران، پژوهش‌های فلسفی کلامی، شماره 2.

امامی، اسدالله. (1378). وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران. پژوهش‌های فلسفی-کلامی، شماره 1.

امامی، اسدالله. (1387). وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران، فقه و حقوق تطبیقی، ، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ص118.

بطحايي، مهدي. (1346). تثبيت خانواده (رساله‌دكتري)، تهران، دانشگاه تهران، ص44.

تبريزي، جواد. (بی‌تا). استفتاءات جديد، ج ‌1، ص 336‌ و 337.

جعفري لنگرودي، محمدجعفر. (1367). ترمينولوژي حقوق، تهران، ص633.

حر عاملي، محمد. (بی‌تا). وسایل الشیعه، ج 20، ص 502 – 500.

حسینی مقدم، سید عسکری. (1389). مبانی فقهی حضانت کودک با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق کودک. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اسلامی، سال پنجم، شماره 17.

خميني، سيد روح الله. (بی‌تا). استفتاءات، ج‌ 3، ص 237 و 238.

رضایی، فاطمه و همکاران. (بی‌تا). حقوق کودکان فاقد سرپرست قانونی، ، انتشارات سازمان بهزیستی کشور معاونت امور فرهنگی و پیشگیری. (1388). بی‌نا، تهران، ص55.

زیراک‏زاده، غلامحسین. (بی‌تا). تاریخ آلبر ماله و ژوال ایزاک، ترجمه ، ص 152 .

صادقی مقدم، محمدحسن و صادق شریعتی نسب. (1391). مطالعه تطبیقی انفاق در فرزندخواندگی در حقوق ایران و فرانسه، نامه‌ی مفید حقوق تطبیقی، 94، ج 8، شماره 2، ص51.

صفائی و امامی‌. (1374). حقوق خانواده، پیشین، ص23.

صفایی، حسین و اسداللّه امامی. (1386). حقوق خانواده (قرابت و نسب وآثار آن)، ج دوم، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ص 189.

طباطبائی، علامه سید محمد حسین. (بی‌تا). تفسیر المیزان ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی– جلد 16 صفحه 410 و411- دفتر انشارات اسلامی- قم.

عالمی طامه، حسن. (1388). عقد فرزندخواندگی، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره20، سال پنجم، بهار، ص6.

عبادی، شیرین. (1387). حقوق کودک، چاپ هفتم، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران، ص5.

علی اکبری، فاطمه و خسرو توکل. (1389). بررسي تجارب روانی خانواده‌هاي داراي فرزند خوانده، تحقیقات علوم رفتاری، دوره هشت، شماره دوم.

غریب، فهیمه. (1387). زوجین نابارور وفرزند خواندگی از دیدگاه فقه شیعی، دو فصلنامه بانوان شیعه، شماره16، ص167.

غمامی، محمدمهدی. (1382). فرزندخواندگی در خانواده رومی ژرمنی، مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران)، شماره 43، ص19.

فدوی لنجوانی، سلیمان. (1384). تعارض قوانین در فرزند خواندگی، کانون، سال چهل و هشتم، دوره دوم، شماره 56.

فيض. (بی‌تا). مبادي فقه و اصول، ص326.

كاتوزيان، ناصر. (1371). حقوق خانواده، تهران، شركت بهنشر، چاپ سوم، ص61.

مبین، حجت. (1384). تحولات فرزند خواندگی در نظام حقوقی اسلام، ایران و فرانسه، گواه، دوره جديد، شماره چهارم و پنجم.

مبین، حجت. (1385). تحولات فرزندخواندگی در اسلام، حقوق ایران و فرانسه، نشریه حقوقی گواه، شماره 4-5، ص21.

متولي، محمد. (1379). قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران.

مدنی (قهفرخی)، سعید. (1383). کودک آزاری در ایران، چاپ اول، انتشارات اکنون، تهران، ص98.

مکارم شيرازي، ناصر. (بی‌تا). حيله‌هاى شرعى و چاره‌جوئى‌هاى صحيح، ص 100.

مکارم شیرازی، ناصر. (بی‌تا). تفسیر نمونه – جلد 17 صفحه 197.

مهرپور، حسین. (1377). نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، ص 139.

موسوی بجنوردی، محمد. (1390). بررسی وضعیت فرزند خواندگی بعد از انقلاب اسلامی، حقوق و توسعه، سال پنجم، شماره اول.

نجفي توانا، علي. (1386). نابهنجاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان، نشر شهر دانش، تهران، ص 172.

نجفي، محمد حسن. (1418). جواهرالكلام، بيروت، دارالاحياء التراث ‌العربي، ص174.

يثربي قمي، علي محمد. (1376). حقوق خانواده در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، تهران؛ نشر نگار.

يزدي، سيد محمدکاظم. (بی‌تا). العروة الوثقى، ج ‏5، ص 632.

منابع لاتین

Berkowitz RS، Barbieri RL، Dunaif AE، Ryan KJ، Kistner RW. 1999. Kistner’s Gynecology and Women’s Health. 7th ed. Philadelphia:C. V. Mosby.

Halman LJ، Abbey A، Andrews FM. 1992. Attitudes about infertility interventions among fertile and infertile couples. Am J Public Health؛ 82 (2):191-4.

Leiblum SR، Aviv A، Hamer R. 1998. Life after infertility treatment:a long-term investigation of marital and sexual function. Hum Reprod ؛ 13 (12):3569-74.

Molinari DL، Freeborn D. (2006). Social support needs of families adopting special needs children. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv ؛ 44 (4):28-34.

Nouveau Danizart/T/1/Vo adoptin، SS3. Merlin/Ropert/Vo adoption، SS1.

Planiol (M)، Ripert (G). ().Traite Pratioque de droit Civil Frarcais/T، N 1003، Mazeaud (J. L. H) ef Michel de Juglart، Lecons de droit Civil، T. 1، V، N 1046، 1049، 1052، 1058،

Revue qustidienne 2004 “Liberation” 2004/dec/10.

Sharon detrick and paul vlaarding erbroek، Globalization of childlaw، martinus pub، 1999، P. 15

Solange Beta. 2002. Encyclopédie Juridique. Tomel “adoption” Article par:Robert. P:3، 12 Avril2002 Paris. Dalloz.

Ten basic facts about the world|s children، www. rehydrate. org/facts.

WWW. ghader. com

 

چکیده

مسأله فرزند خواندگی قدمت و سابقه بسیار طولانی دارد و در مذاهب گذشته مورد توجه و معمول بوده است، پیش از ظهور اسلام نیز این امر به دلیل وقوع موارد چندی متداول و رایج بوده است. امروزه به دلیل آن که بسیاری از خانواده‌ها امکان فرزندار شدن برای آن‌ها وجود ندارد، فرزند خواندگی در کشورهای گوناگون جهان امری معمول و متداول و رایج می‌باشد و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت از فرزند خوانده‌ها و خانواده‌های جدید و قدیم ایشان راهکارهایی پیشنهاد شده است. حقوق ایران نیز با توجه به آن که از منابع اسلامی برگرفته شده نهادی به نام فرزند خواندگی وجود ندارد در عین حال از طریق قوانین دیگری این امر به رسمیت شناخته شده و برای آن شرایط و راهکارهایی بیان شده است. در این مطالعه به بررسی حقوقی فرزندخواندگی در ایران پرداخته ایم و با بررسی مطالعات و مطالب مربوط به این زمینه به این نتیجه رسیده ایم که فرزندخواندگی در ایران با چالش‌های عمده‌ای روبه رو می‌باشد که یکی از اصلی‌ترین آنها تصویب قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده می‌باشد که دارای مخالفان زیادی می‌باشد. در ادامه به بحث و بررسی در این مورد پرداخته‌ایم و نتیجه نشان می‌دهد که قوانین مربوط به فرزندخواندگی نیازمند اصلاح و بررسی دوباره می‌باشند.

کلمات کلیدی:فرزندخواندگی، قوانین حمایت، کودکان

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

فرزند خواندگی یکی از موضوعات در خور توجه در قوانین حقوق خصوصی در جوامع امروزی می‌باشد. این مسأله که ریشه در نیازهای عاطفی و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا موجب پیدایش آن شده است، پیشینه‌ای به درازای تاریخ تمدن بشر دارد. فرزند خواندگی نهادى است كه به اشكال و شیوه‌های گوناگون، در بین جوامع و تمدن هاى متنوع تاریخى، رواج داشته و همواره مرسوم بوده است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت ‏قدرت دفاعى در برابر قبایل دیگر و هجوم وحوش، رونق دادن به امور کسب و کار و رفاه در قبیله‏ و افزایش جمعیت و بزرگ شدن قبیله، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏كردند و به افراد كثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند كه بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏‌اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا كرد، به نحوى كه افراد بدون فرزند در خود احساس كمبود مى‏كردند و دچار مشكلات روحى مى‏شدند و متفكران براى حل این مشكل و جبران این كمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید:افرادى كه با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند. كم‏كم این طرز تفكر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ كرد.

فرزند خواندگی یکی از مسائل مرسوم و مورد پذیرش در زمان حکومت ساسانیان بوده است. به ویژه با توجه به نقش دین زرتشت در فرهنگ و رسوم آن دوره و اعتقادات زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی و فرزند خوانده را فرزند حقیقی دانستن و منطبق بودن قوانین پدر و فرزند بر قوانین پدر خوانده و فرزندخوانده، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است چنان که در این باره گفته شده است:«زرتشتیان معقتد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد، قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد. لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می‌کردند».

قرآن کریم نیز به رواج فرزند خواندگی طول تاریخ صحه می‌گذارد و مشخص کننده‌ی این مسأله است که در زمان حضرت موسی (ع) و نیز در زمان حضرت یعقوب (ع) امری متداول و رایج بوده و در عربستان پیش از ظهور اسلام نیز نمود داشته و افراد چندی توسط دیگران به فرزندگی گرفته شده‌اند که از جمله آن‌ها زیدبن حارثه فرزند خوانده پیامبر اسلام (ص) می‌باشد.

با پیشرفت جوامع بشری و تکامل قوانین اجتماعی و نیاز به قوانین تعیین کننده‌ی حقوق افراد در تمام زمینه‌های تعامل فرد با سایر افراد در جامعه و با وجود رواج گسترده‌ی مسأله‌ی فرزند خواندگی در جوامع، قوانین خصوصی تعیین کننده‌ای برای تعیین حقوق فرزند خوانده و پدر خوانده وضع و به مرور زمان تکمیل یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه‌ی اصول دین مبین اسلام می‌باشد، بحث فرزند خواندگی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

 

1-2- بیان مسأله

در جوامع و علی الخصوص جوامع پیشرفته‌ی امروزی برای گرمی بخشیدن به محیط خانواده‌های فاقد فرزند و کاستن مشکلات روحی و ناهنجاری‌های روانی که خاص زوجینی است که از توانایی فرزند دار شدن محروم‌اند و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای رشد و نمو کودکان بی‌سرپرست و رفع مشکلات روحی ناشی از فقدان تکیه گاه عاطفی و اقتصادی برای آنها، مسأله‌ی فرزند خواندگی را به یکی از مسائل مهم و نیازمند توجه و بررسی تبدیل کرده است. فرزند خواندگی آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده است، با جوامع غیر اسلامی تفاوت‌هایی دارد، چرا که پایه‌ی قنون اساسی ایران، دستورات دین اسلام است. قانون مدنی ایران به تبعیت از احکام اسلامی و فقه، دارای قوانی متفاوتی می‌باشد که به طبع آن و با توجه به قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست که در سال 1353 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند در صورت داشتن شرایط و تحت ضوابط خاصی کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند. این که کودکانی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته شده‌اند دارای چه حقوقی هستند زمینه ساز ایجاد سؤالات تعیین کننده‌ای می‌باشد که نیازمند توجه قانون به این مسأله است.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 1353، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. ماده 11 قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.

توجه به حقوق کودک پدیده جدیدی نیست و در ادوار گذشته مطرح بوده است و ادیام الهی نیز بدان عنایت نموده‌اند. دین مبین اسلام با نظر به جامعیت و گستردگی‌اش در موارد بسیاری به حقوق کودک توجه نموده و فقها بزرگ در مباحث مختلف فقهی و حقوقی، حقوق کودک را برشمرده‌اند و به تجزیه و تحلیل و بیان مبانی آن پرداخته‌اند[1] (حسینی‌مقدم 1389).

سرپرستی کودکان بی‌سرپرست با توجه به شرایط عمومی موجود کودک به افرادی سپرده می‌شود که از نظر مالی و معنوی و روحی و روانی معتبر باشد و آینده کودک از نظر شرایط عمومی و خصوصی تا حدودی تأمین شود و این امر سبب ساز مسائل و مشکلات پیچیده‌ای شده که ضرورت توجه قانون به فرزند خواندگی را مهم و مورد بحث می‌سازد.

یکی از مسائل ومشکلاتی که در جوامع امروزی درحال افزایش است، مشکل تحویل کودک به متقاضیان نگهداری فرزند از طرف والدین قانونی وطبیعی است. گاهی والدین به خاطر ناتوانی در ایجاد شرایط بهتر و بستری مناسب‌تر برای رشد و نمو کودکشان، او را به خانواده‌ای که دارای شرایط اقتصادی بهتر سپارند می‌سپارند، و در مقابل، بعضی والدین به صورت غیر قانونی دست به عمل فروش کودکانشان به خانواده‌های فاقد فرزند می‌کنند که این امر، امریست غیر اخلاقی و نکوهیده و دارای پیگرد قانونی و منع حقوقی می‌باشد و بررسی این گونه موانع حقوقی و مساائل قانونی موضوعی مهم و حیاتی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

بنابراین محقق در این پژوهش به بررسی چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر حقوق کودکان در ایران می‌پردازد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به رواج گسترده‌ی پذیرش کودکان به عنوان فرزند در جوامع امروزی و نیاز این امر به قوانین درست و تعیین کننده، اهمیت موضوع فرزند خواندگی و حقوق قانونی آن و همچنین حقوق کودکان بر هیچ کس پوشیده نیست. بررسی حقوقی فرزند خواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران و بررسی شرایط و آثار برقراری رابطه فرزند خواندگی و موانع حقوقی و مشکلات اجتماعی موجود در این نهاد مهم، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و مذهبی کشور یک امر مهم و نیازمند توجه است. کودکی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته می‌شود فقط در صورت داشتن حقوق اجتماعی و انسانی مناسب است که می‌تواند بستر مناسبی برای رشد تعالی داشته باشد. در مقابل، زوجینی که کودک یا کودکانی را به فرزند خواندگی می‌گیرند دارای حقوق خاص خود هستند. گاهی این حقوق و قوانین به درستی تفهیم، تصویب و یا اجرا نشده و به طبع آن، مشکلاتی برای کودکانی که قرار است سرپرستی آنها به کسی واگذار شود و خانواده‌هایی که این کودکان را به فرزند خواندگی می‌گیرند پیش می‌آید. برای برطرف کردن هرگونه مشکل احتمالی در امر فرزند خواندگی و و دور ماندن از پیچ و خم‌های قانونی، نیاز پرداختن به امر حقوق قانونی فرزند خوانده و سرپرست نمایان‌تر می‌شود. لذا لازم است پژوهش‌هایی جدی در موانع و مشکلات این موضوع مهم صورت گیرد. بررسی مطالب مذکور در جهت شناسایی مشکلات و خلاء‌های حقوقی و قانونی و پیشنهاد مفید‌ترین و بهترین راهکارها جهت تسهیل در اجرای حقوق عادلانه برای طفل بدون سرپرست و نیز والدین پذیرای سرپرستی می‌باشد.

 

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

– بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان

1-4-2- اهداف فرعی

– بررسی قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده.

– بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون مصوب 1392 و ارائه راهکارهایی به منظور تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان

– بررسی مشروعیت و یا عدم مشروعیت فرزندخواندگی در دین مبین اسلام

 

1-5- سؤالات پژوهش

– با در نظر گرفتن قوانین جدید، چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی در ایران چه مورادی می‌باشند؟

-راهکارهای لازم برای تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست کدامند؟

-ازدواج با فرزندخوانده، آری یا نه؟

 

1-6- روش‌شناسی تحقیق

روش این مطالعه از نوع مطالعات میدانی-کتابخانه‌ای می‌باشد که به صورت بررسی منابع کتابخانه‌ای، تحقیقات انجام گرفته توسط سایر پژوهشگران و نیز بررسی لوایح و مصوبه‌های قانونی در حقوق ایران می‌باشد. مرور و بررسی مقالات انگلیسی در این زمینه نیز یکی از ابزارهای مناسب در گردآوری این پژوهش می‌باشد.

 

1-7- تعاریف اصطلاحات

 کودک

بر اساس قانون مدنی کنونی کودک مترادف با واژه صغیر، طفل دانسته شده است ولیکن تعریفی جامع و کاملی ارائه نشده است و تنها در ماده ۱۲۰۷ این قانون صغار را جزء محجورین دانسته و از تصرف در اموال خود ممنوع نموده است و به شخصی که به حد بلوغ نرسیده باشد کودک یا صغیر گفته می‌شود که قانونگذار زمان بالغ شدن پسران را ۱۵ سال قمری و دختران را ۹ سال قمری مشخص کرده است.

فرزند خوانده

به شخصی اطلاق می‌گردد که مسئولیت سرپرستی او را کسانی عهده دار می‌شوند در حقیقت والدین حقیقی او نیستند اما با توجه به قانون والدین آنها محسوب می‌گردند.

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی به فرآیندی اطلاق می‌گردد که شخص یا اشخاصی بالغ تقبل و سرپرستی کودکانی را عهده‌دار شوند که در حقیقت والدین حقیقی آنها نیستند اما با توجه به قانون والدین آنها محسوب می‌گردند.

فرزند واقعی

فرزند واقعی از دیدگاه حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نسل دیگر باشد و رابطه خونی‌ و طبیعی بین او و پدر و مادر وجود داشته باشد[2]. لیکن در مواردی امکان‌ دارد که زن و شوهری بدلایلی فرزند غیر را به فرزندی بپذیرند.

فصل دوم:

تاریخچه و مفاهیم مرتبط با فرزندخواندگی

 مقدمه

امروزه، وقتی با قرائت تاریخ، می‌خوانیم که کودکان در برهه‌ای از تاریخ زنده به گور می‌شدند و یا آنان را به عنوان برده می‌فروختند به شدت متاثر می‌شویم و تنفر و انزجار خود را از این اقدامات غیرانسانی بروز می‌دهیم. اما غافل از آن که در جامعه متمدن امروز، که پیشرفت علم و تکنولوژی با آن دوران به هیچ وجه قابل قیاس نیست، همچنان برده فروشی و برده‌داری به شکل نوین وخرید و فروش کودکان، تجارتی پرسود درسطح بین‌المللی به حساب می‌آید و شاید بهره‌ای که از علم وتکنولوژی گرفته‌اند آن است که خرید وفروش اعضای بدن کودکان نیز به موارد فوق افزوده شده است و صد اسف که گاهی شنیده می‌شود فروش کودکان ونوزادان از سوی خانواده و والدین در ازاء دریافت مبالغی در برخی از نقاط کشور درحال وقوع است.

درعصر حاضر، کودکان قربانیان مستقیم تزلزل در بنیاد خانواده، افزایش آمار طلاق، اعتیاد، فقر وبیکاری و در مواردی طمع و رفاه زدگی والدین هستند که نمونه‌های آن به صورت کودک آزاری، کودکان خیابانی، کودکان فراری، فروش اعضای بدن کودکان، سوء استفاده جنسی از کودکان و از همه بدتر فروش کودکان و نوزادان و تغییر هویت و یا بی‌هویتی آنها بروز کرده است.

يكي از نهادهاي مهم حقوقي كه كاركرد فراوان و قابل توجهي در طول تاريخ و حيات بشر داشته است، نهاد حقوقي فرزندخواندگي[3] است. فرزندخواندگي منحصراً به نوعي رابطه قضايي اطلاق مي‌گردد كه بر اثر پذيرش طفلي به عنوان فرزندخوانده، از جانب مرد و زني كه والدين واقعي آن طفل نيستند، صورت مي‌گيرد[4]. به عبارت ديگر رابطه‌اي كه به واسطه عوامل بيولوژيك اتفاق نمي‌افتد، بلكه در پاره‌اي از كشورها همان آثار را محقق مي‌سازد.

2-1- مفهوم فرزندخواندگی

فرزندخواندگی عبارت از یک رابطه حقوقی است که بر اثر پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن و مردی به وجود می‏آید؛ بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی آن طفل باشند (امامی 1387).

در لسان حقوقی، فرزند به کسی گفته می‌شود که از نسل دیگری باشد و بین آنها رابطه خونی و طبیعی وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایی رابطه زوجیّت ایجاد شده باشد. ممکن است زن و شوهری فرزند غیر را به فرزندی بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکی را در حکم فرزند این خانواده به شمار می‏آورد و آثاری برای این رابطه حقوقیِ مجازی می‏شناسد.

تفاوت فرزند واقعی و فرزند حکمی یا ظاهری در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقی و پدر و مادر وی پیوندی طبیعی و ناگسستنی است و رابطه حقوقی بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولی پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمی نیست و عواملی نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقی موجود را زایل کند.

 

[1] حسینی مقدم، سید عسکری. (1389). مبانی فقهی حضانت کودک با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق کودک. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اسلامی، سال پنجم، شماره 17.

[2] كاتوزيان، ناصر. (1371). حقوق خانواده، تهران، شركت بهنشر، چاپ سوم، ص61.

1  adoption.

[4] . هرگاه بخواهيم در حقوق ايران به بررسي رابطه فرزندخواندگي بپردازيم، نظر اكثريت حقوقدانان ايراني بر اين است كه چون در اسلام فرزندخواندگي وجود ندارد و آنچه در دين مبين اسلام مطرح است، سرپرستي و كفالت است، در نتيجه در دين مبين اسلام، رابطه فرزندخواندگي Filiation ايجاد قرابت نخواهد نمود. را آيه 4 سوره احزاب دانسته‌اند و اعتقاد دارند در آيه مزبور صراحتاً از «دعي».

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122