پايان نامه بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 164 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 2
کلیات تحقیق 4
شرح و بیان مسئله 5
تاریخچه تحقیق 5
پرسشهای تحقیق6
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
اهداف تحقیق 6
روش کار و روش تحقیق 7
وا‍‍‍‍ژگان كليدي 10
فصل اول: بررسي مفهوم شناسي سِحر و ديدگاههاي مختلف در مورد آن
بخش اول: معنا شناسي سِحر از نظر لغوي و اصطلاحي
1-1- معناي لغوي و اصطلاحي سِحر 12
1-1-1- معناي لغوي سحر 12
1-1-2- معناي اصطلاحي سحر 13
1-1-2-1- معناي اصطلاحي سحر از ديدگاه فقهاي شيعه 13
1-1-2-2- چشم زخم 14
1-2- آيا چشم زخم واقعيت دارد؟ 14
1-2-1- پيشينه ي سحر 15
1-2-1-1- تاريخچه جادوگري در ملل مختلف 15
1-2-1-2- سحر در عصر حاضر 16
1-1-1-1- سحر از ديدگاه فقها و علماي دين 19
بخش دوم: ماهيّت سِحر و جادو و تاريخچه آن
1-2-2- مفهوم سحر 25
1-2-2-1- تاريخچه سحر 25
1-2-2-2- چگونگي تأثير سحر 27
1-2-3- استفاده از سحر براي مبارزه با قرآن و پيامبر 28
1-2-3-1- جادوگري از نظر تورات 28
1-2-3-2- تأثير تكويني سحر به اذن خدا 29
1-2-4- سحر و جادو تا چه اندازه صحت دارد 30
بخش سوم: تمايز بين معجزه ، كرامت ،سِحر ـ چگونگی مقابله با طلسم؟
1-2-4-1- مفهوم معجزه 33
1-2-4-2- تمايز بين معجزه و سحر از ديدگاه قرآن كريم 34
1-2-5- تعاريفي ديگر از تفاوت سحر با معجزه 36
1-2-5-1- فرق معجزه و شعبده 37
1-2-5-2- تمايز كرامت و سحر از نظر فقهي 38
1-2-6- تعريف طلسم 40
فصل دوم: سِحر و جادو در قرآن و روايات
بخش اول: جايگاه سحر از ديدگاه قرآن كريم
1-2-6-1- سحر از ديدگاه قرآن كريم 45
1-2-6-2- منشاء كفر ساحران از ديدگاه قرآن كريم 46
1-2-7- يِأجوج و مِأجوج 47
1-1-7-1- قرآن و عهد عتيق 47
1-2-7-1- انواع معني سحر در قرآن كريم 51
1-2-7-2- ساحري كردن از نظر قرآن كريم 52
1-2-8- سحر و پيامبران در قرآن 53
بخش دوم: سحر و جادو در روايات و كلمات فقها
1-2-8-1- سحر از ديدگاه روايات 57
1-2-8-2-اسلام و علوم غريبه 59
1-2-9-حكم تعليم سحر 60
1-2-9-1- سحر از منظر فقه و حديث 61
1-2-9-2- حكم فقهي سحر 62
1-2-9-3- آيا جادوگري در اديان ديگر هم مردود شناخته شده است يا اين كه فقط در دين اسلام اين طور است؟ 63
بخش سوم: مقايسه ديدگاههاي روايات و جامعه شناسان در مورد سحر
1-2-9-5- معناي جادو و هدف جادو و سحر نزد مردم شناسان و علماي ديني و متون دینی ما يكي نيست ، هر چند بسيار به هم نزديك است 68
1-2-9-6- بطلان و بي ثمري سحر 73
1-2-9-7- آيا مي شود به ساحران مراجعه نمود؟ 74
1-2-10- علائم دعا نويسان شرعی 74
1-2-10-1- خصوصيات جادوگران حيله گر 74
فصل سوم: بررسي انواع مصاديق سحر و جادو و تشريح اعمال مرتاضان و دراويش
بخش اول: تردستي (شعبده يا چشم بندي) ، پيش گويي و جن گيري
1-2-10-2- تردستي 78
2-1- تردستي از نظر فقهي 78
2-1-1- انواع تردستي و تاريخچه ي آن 79
2-1-2- پيش گويي 80
2-1-2-1- پيش گويي از نظر فقهي 81
2-1-2-2- رواياتي درباره ي پيش گويي 81
2-2- آيات قرآن در مورد پيشگويي 83
2-2-1- اشاره به حركت زمين 83
2-2-2- پايه و اساس علم و نجوم 86
2-3- ماده اوليه جن چيست؟ 87
2-3-1- جن گيري 88
2-4-1- جن گيران چطور افرادي هستند؟ 88
2-3-2- تسخير جن از نظر فقهي 89
2-4- همه چيز درباره ي جن از ديدگاه قرآن 90
2-4-1- آيا از جن بايد ترسيد؟ 93
بخش دوم: كهانت
2-4-1-1- كهانت 95
2-4-1-2- خبر دادن از آينده به كمك شياطين نوعي شرك است 96
2-4-2-كهانت از نظر قرآن كريم 96
2-4-2-1- انواع كهانت 97
2-4-2-2- حكم كهانت از نظر فقهي 102
2-5- كاهنان و خبر بعثت پيامبر 103
2-5-1- مرتاضان و دراويش كه هستند؟ 103
2-5-1-1- سحر با كمك اجنه و با تسخير جن 105
2-5-1-2- تأثير اراده در خوارق عادات مرتاضان و دراويش 106
2-5-2- انواع افعال و اعمال خارق العاده مرتاضان و دراويش 107
2-5-2-1- وجود افعال خارق العاده اي كه مستند به اسباب طبيعي و عادي نيستند 108
2-5-2-2- تأثير اراده در افراد خارق العاده 109
بخش سوم: چشم زخم ، علم هيپنو تيزم و تب احضار ارواح در مرتاضان و دراويش
2-5-3- چشم زخم 111
2-4-2-5- اعتقاد مردم به چشم زخم 111
2-5-3-1- چشم زخم و واقعيت آن از نظر روايات 112
2-5-3-2- آيا چشم زخم حقيقت دارد؟ 113
2-5-4- يك داستان باورنكردني براي باور كردن 113
2-5-4-1- چشم زخم از نظر اسلام 114
2-5-4-2- اهميت مجزا كردن خرافات از چشم زخم با ذكر مثال 115
3-1- تعويذات جهت دفع سِحر و جادو و چشم زخم 116
3-1-1- هیپنوتیزم 120
3-1-1-2- تاريخچه هيپنوتيزم 120
3-1-2- روش هاي هيپنوتيزم 121
3-1-2-1- روش كياسون 123
3-1-2-2- در روان درماني 124
3-2- توصيفي ديگر از هيپنوتيزم و اينكه هيپنوتيزم از نظر فقهي چه حكمي دارد؟ 124
3-2-1- تعريف هيپنوتيزم از ديدگاه نظريه پردازان 125
3-2-1-1- چگونگي صحت ارتباط با ارواح و احضار آنان 128
3-2-1-2- احضار ارواح از نظر علمي و فلسفي 129
3-2-2- شبهاتي در مورد مسئله احضار ارواح 129
3-2-2-1- احضار ارواح از ديدگاه فقهي 133
3-2-2-2- تشريح ابعاد احضار روح 136
3-3- كلي گويي و احضار ارواح 137
3-3-1- جلسه ي ارتباط با ارواح 138
نتيجه گيري 143
پيشنهادها 149
فهرست منابع و مآخذ 150
چكيده لاتين 156

فهرست منابع و مآخذ

قرآن كريم ، ترجمه مهدي الهي قمشه اي

الف) منابع فارسي

برزگر ، صادق، جن در كلام بزرگان، چشم زخم و احضار روح، ناشر: صبح پيروزي ، قم ، چاپ پنجم، 1390ش .

بروجردي، محمد ابراهيم، تفسير جامع، ناشر: صدر ، تهران ، بی چا ، 1366 هـ ش.

بحراني ، سيد هاشم ، تفسير برهان ، بي نا ، بي جا ، بي چا و بي تا.

تبريزي، جواد، استفتاءات جديد،ناشر : سرور، قم ، بی چا و بی تا.

جوادي آملي، عبدالله، تسنيم: تفسیر موضوعی قرآن کریم ، ناشر: مرکز نشر اسراء، قم ، بی چا ، 1378 هـ ش.

جزايري، ‌سيد محمد علي، شرح مكاسب محرمه، بي نا، بي جا، بي چا و بي تا

حق جو ، محمد حسن، شکوفایی اراده در مکتب قرآن و عترت (ع)، ناشر : جواهریان، تهران ، بی چا ، 1373هـ ش.

خرمشاهي، بهاء الدين، قرآن پژوهي،ناشر : علمی و فرهنگی ، بي جا، بي چا ، 1389 هـ ش.

دامغانی، حسین بن محمد، قاموس القرآن، مترجم: عزیزی نقش، کریم، ناشر: بنیاد علوم قرآن، بی جا، بی چا، 1363ش.

دشتي، سيد مصطفي ، دائره المعارف جامع اسلامي،ناشر: موسسه فرهنگي آرايه ،تهران، بي چا ،1378 هـ ق.

11.دشتی، محمد، نهج البلاغه(سخنان قصار حضرت علی«ع»)، بی نا، بی جا، بی چا وبی تا

دستغيب شيرازي ، عبدالحسين، گناهان كبيره ، ناشر : ياس ، تهران ، بي چا ، 1369 هـ ش.

رسولي،‌ سيد هاشم، ترجمه كتاب سيره النبويه، بي نا ، بي جا، بي چا و بي تا

رجالي تهراني، عليرضا ، جن و شيطان، ناشر : نبوغ ، بي جا،بي چا ، 1375 هـ ش.

ري شهري ، محمد مهدي ، ميزان الحكمه ، مترجم: شيخي ، محمد رضا ، ناشر : موسسه علمي فرهنگي دارالحديث ، قم ، بي چا ، 1337 هـ .ش.

سفيد آبيان، حميد ،‌لاله اي از ملكوت، ناشر : مهر قائم ، بي جا ، بي چا و بي تا.

سبحاني ، جعفر ، ترجمه: محاضرات في الا الهيات ، ناشر: نصايح ، قم ، بي چا ، 1381 هـ ش.

شيخ انصاري ، مرتضي بن محمد امين ، مکاسب شیخ انصاری ، مترجم: غرویان، محسن، ناشر : دارالفکر، قم، چاپ اول، 1389 ش.

شيخ صدوق ، ثواب الاعمال ، مترجم: حسن زاده ، صادق ، ناشر: ارمغان طوبي ، قم ، بي چا و بي تا.

20.——— ، علل الشرایع، مترجم: حسن زاده ، صادق ، ناشر: ارمغان طوبي ، قم ، بي چا و بي تا.

طاهر زاده ، اصغر ، جايگاه جن ، شيطان و جادوگر در عالم ، ناشر: لُبُّ الميزان، اصفهان ، بي چا ، 1388 هـ ش.

طباطبائي، محمد حسين ، تفسير الميزان ، مترجم: موسوي همداني ، سيد محمد باقر ، بي نا ، بي جا ، بي چا و بي تا.

23.طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البيان، مترجم: رازانی، محمد، ناشر: دارالفکر للطباعه والنشر و توزیع، بیروت، بی چا، 1415ق.

طريحي ، فخرالدين ، مجمع البحرين ، مترجم : حسيني ، سيد احمد ، ناشر : المرتضويه طهانوي ، لبنان ، بي چا ، 1996 م.

25.عميد ، استاد حسين ، فرهنگ فارسي ، بي نا ، بي جا ، بي چا ، 1342 هـ ش.

غفاري ، سيد مهدي ، خدايان باستان ، بي نا ، بي جا ، بي چا و بي تا.

فهيمي ، رضا ، دانستني هايي درباره ي سحر و جادو ، ناشر : عطر یاس ، چاپ اول ، 1391 هـ ش.

قاضي نعمان ، دِئائم الاسلام ، مترجم: اميدوار ، عبدالله ، ناشر: دارالمعارف ، قاهره ، بي چا و بي تا.

قطب ، سيد ، تفسير في ضلال القرآن ، مترجم : خامنه اي ، علي ، ناشر: ايران ، تهران ، بي چا ، 1425 ق.

قمي ، عباس ، خصال شيخ صدوق ، مترجم: كوه كمره اي ، محمد باقر ، ناشر: كتابچي ، بي جا ، چاپ دهم ، بي تا

ـــــــــــــ ، مفاتيح الجنان ، مترجم : الهي قمشه اي ، مهدي ، ناشر: پيام عدالت ، بي چاو بي تا

كاشاني ، ملافتح الله ، تفسير منهج الصّادقين ، ناشر : علميه اسلاميه ، تهران ، بي چا ، 1385 هـ ش.

33.گلسرخی، خسرو، تاریخ جادوگری، بی نا، بی جا، بی چا و بی تا.

مصاحب، غلامحسين، دائره المعارف فارسي، ناشر: پليكان ، تهران ، بي چا ، 1371، هـ ش.

مكارم شيرازي ، ناصر و ديگران ، تفسير نمونه ،ناشر: مؤسسه الوفاء، قم ،‌چاپ دوم،بي تا.

———- ، ———- ، معاد و جهان پس از مرگ، بی نا، بی جا، بی چا و بی تا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، احكام پزشكي ، بي نا ، بي جا ، بي چا و بي تا.

ملكيان اصفهاني، رسول ، اسرار سِحر و جادو از نظر علم و دين،ناشر: شهيد حسين فهميده ، اصفهان ، بي چا ، 1385 هـ ش.

مجتهد اردبيلي ، يوسف ، مكارم اخلاق ، ناشر: مطبعه نور، قزوين ، بي چا و بي تا .

مجلسي، محمد باقر بي محمد تقي ، آسمان و جهان ، ترجمه: السماء و العالم بحار الانوار ، بي نا ، بي جا ، بي چا و بي تا.

—————– ، بحارالانوار، ناشر: آستان قدس رضوي ، بي جا ، بي چا ، 1322 هـ ش.

موسوی الخمینی، روح الله، تحریرالوسیله، مترجم: همدانی، سیدمحمدباقر، ناشر: انتشارات دارالعلم، قم، چاپ اوّل، 1370ش.

—————–، توضیح المسائل، مترجم: خمینی، بنی هاشم، ناشر: انتشارات دارالعلم، قم، چاپ اوّل، 1370ش.

نجفي، ‌محمد جواد، تفسير آسان،ناشر: اسلاميه ، تهران ، بي چا ، 1359 هـ .ش .

نصراللهي، محمد ابراهيم، هزار و يك ختم، بي نا، بي جا، بي چا ، 1390 هـ . ش.

46.نرم افزار پرسمان ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

ب) منابع عربي

ابن خلدوم ، ر.ك ، بي نا ، بي جا ، بي چا و بي تا.

2.احسان بخش، صادق،‌آثار الصادقين، ناشر : مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع) ، قم ، بی چا، 1380 هـ ش.

ابن ميثم ، الدُّر المنثور ، بي نا ، بي جا ، بي چا و بي تا.

ابن منظور،جمال الدین محمد بن مُکرم ،لسان العرب،ناشر ، مؤسسه التاريخ العربي ، بيروت ، بي چا و بي تا.

احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغه،ناشر : مكتب اعلام اسلام ، قم ، بي چا ، 1403 ق.

جمال عبدالناصر ، موسوعه الفقه اسلامي ، بي نا ، بي چا ، 1390 هـ ش .

حر عاملي ، محمد بن حسن ، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشرعيه ، ناشر : انتشارات اهل بيت (ع) ، قم ، بي چا ، 1415 ق.

قرشی، علی اکبر، قاموس القرآن، بی نا، بی جا، بی چا و بی تا

رازاني ، محمد ، ترجمه : مجمع البيان ، بي نا ، بي جا ، بي چا و بي تا.

راوندي ، فضل بن علي الحسيني الرّاوندي ، نوادر راوندي، ناشر: موسسه دارالكتاب ، قم ، بي چا ، 1431 ق.

11..شیخ طوسي ، محمدبن علی «ابن حمزه» ، غیبت طوسی، ناشر: منشورات مکتبه آیت الهالعظمی المرعشی النجفی، قم، چاپ اول، 1408 ق .

12.شيخ مفيد ، ارشاد، بی نا، بی جا ، بی چا و بی تا

طبسي نجفي ، محمد رضا ، درر لاخبار ، ناشر: علامه ،قم ، بي چا و بي تا.

طبرسي ، احمدبن علي ، احتجاج طبرسي ، ناشر : كتابخانه سنائي ، تهران ، بي چا و بي تا.

قمی، عباس ، سفينه البحار ، بي نا ، بي جا ، بي چا و بي تا.

كليني رازي ، محمدبن يعقوب بن اسحاق، اصول كافي ، ناشر: مركز اطلاعات و مدارك اسلامي ، قم ، بي چا ، 1429 ق.

گلپایگانی ، سيد محمد رضا ، مجمع المسايل ، ناشر: دارالقرآن كريم ، قم ، چاپ دوم ، 1409 ق.

موسوی الخمینی، روح الله، استفتاءات، ناشر: انتشارات دارالعلم، قم، چاپ اوّل،1370ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ، حليه المتقين ، ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، تهران ، بي چا ، 1378 هـ ش.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، عين الحيات ، ناشر: نقش نگين ، بي جا ، بي چا ، 1389 هـ ش.

ج) منابع خارجي

1.ملكم هميلتون، جامعه شناسي دين، مترجم: ثلاثي، محسن،ناشر: ثالث، بي نا، بي جا، چاپ سوم،1390 هـ ش.

مسترهاكس آمريكايي، قاموس كتاب مقدس ، بي نا ، بي جا، بي چا و بي تا.

3.كهن ،آبراهام، خدا ، جهان فاناسن و ماشيخ در آموزه هاي يهود، مترجم: گرگاني، فريدون، بي نا ، بي جا، بي چا و بي تا

4.كاستاندا، كارلوس، آتش درون،مترجمك كندري ، ناشر: مهران ، بي جا، بي چا و بي تا

5.گيمن ، نيل ،تاریخ جادو(جیم مثل جادو)،مترجم: كشوري،آيدا، بي نا ، بي جا، بي چا و بي تا

6.لاويان، كتاب مقدس، 91: 3، به نقل از نقد و نگرشي بر تلمود.

7.ــــــــــــــــــــ ، 7:20 ، به نقل از نقد و نگرشي بر تلمود.

نولن ، روان شناسي اتكينسون و هيگلارد ، مترجم : براهني ، محمد تقي و ديگران ، ناشر : رشد ، تهران ، بي چا ، 1432 ق.

 

چكيده

با توجه به اینکه موضوع این تحقیق، بررسی حکم فقهی سحر از دیدگاه مذاهب اسلامی است، هدف نگارنده بر این است تا در این پژوهش حکم تکلیفی سحر و احکام وضعی ناشی از آن را برای افراد مختلف در شرایط گوناگون بیان نماید.

در تعریف سحر باید بگوییم سحر امری شگرف است که به امر خارق العاده شباهت دارد اما خود امری خارق العاده نیست؛ زیرا اولاً آموختنی است ثانیاً انجام آن به ارتکاب کارهای زشت باعث می شود که انسان مورد وسوسه های شیطان قرار گیرد. یکی از دستاوردهای نامطلوب در مورد سحر این است که جامعه توجه چندانی برای جلوگیری از این پدیده ندارد و ما هنوز شاهد سحر هستیم. همه ی مذاهب اسلامی حکم به حرام بودن سحر دارند و گروهی از معتزله با استناد از سوره ی طه آیه66 معتقدند سحر صرف خرافات است و واقعیت ندارد.ولی اگر انجام سحر در جهت ابطال سحر صورت گیرد جایز است و واجب کفایی است. حد ساحر مسلمان در صورت شهادت دادن دو مرد مسلمان قتل است.

واژگان كليدي: سِحر و جادو – تردستي – پيش‌گويي- كهانت- جن‌گيري

 کلیات تحقیق 

مقدمه

همان‌گونه كه در قرآن مجيد آمده است،‌دين در نزد خداوند، اسلام است و خداوند اين دين را به عنوان دين جاويدان براي انسان پسنديده است و هدف آن را رساندن انسان به سعادت دنيا و آخرت مي‌داند كه براي رسيدن به اين هدف برنا‌مه‌هايي را براي تمام شئونات زندگي فردي، اجتماعي،‌سياسي، عبادي، دنيوي، اخروي و …انسان در نظر گرفته است و آن چه را كه لازمه پيمودن راه سعادت و كمال انسان دانسته،‌ واجب و انسان را ملزم به انجام آنها نموده است و آن چه را كه مانع پيمودن راه سعادت و كمال انسان دانسته، حرام كرده و انسان را از انجام آن نهي نموده است.

يكي از چيزهايي كه مانع رسيدن انسان به سعادت است و خداوند از آن نهي فرموده، مساله سِحر و ساحري مي‌باشد كه فرمان داده است چنان چه كسي مرتكب اين عمل شود، بايد مجازات شود؛‌اسلام دين كاملي است كه هيچ گونه عيب و نقصي در آن راه ندارد؛ بنابراين بي جهت و بدون اتمام حجت كسي را مجازات نمي‌كند. در مورد مساله سِحر نيز برنامه اسلام اين است كه بدون دليل و حجت ساحر را مجازات نمي‌كند. بنابراين براي پيشگيري از وقوع سِحر، برنامه‌هايي را تدارك ديده تا كسي مرتكب اين عمل نشود و چنان‌چه كسي به اين برنامه‌ها توجه نكند و عمل سِحر از او سر بزند او را مجازات مي‌كند. بعضي از اين برنامه‌ها به شرح ذيل مي‌باشد:

1- اسلام انسان‌ها را تشويق به دين‌داري و واقعيت‌پذيري مي‌نمايد و اين كه نهي مي‌كند برخي انسان‌ها را به ساحري روي آوردن زيرا آنها هرگز روي رستگاري را نمي‌بينند. اسلام انسان‌ها را از خرافه‌پرستي نهي مي‌كند و افراد مي‌توانند براي گره‌گشايي مشكلات خود همواره از خدا كمك بخواهند چرا كه ياد خدا آرام‌بخش دل‌هاست.

2- انسان‌ها مي‌توانند به جاي روي‌آوردن به ساحري يا قبول سِحر دست دعا و تضرع به درگاه خداوند بردارند و همواره از آيات الهي ياري بخواهند كه اثرات مثبت و ساحري اثرات منفي دارد،  از ياد خداوند غافل نشوند و به قضا و قدر الهي اعتقاد داشته باشند زيرا اين طور فردي، همواره از زندگي راضي و خرسند است و اندوه مشكلات را نمي‌خورد.

3- خداي تعالي در قرآن سوره انعام آيه 97 مي‌فرمايد:

«اوست خدايي كه ستاره ها را براي شما قرار داد تا در تاريكي‌هاي بيابان و دريا به آنها راه بيابيد، و ما براي مردم دانا نشانه‌هاي قدرت خود را بيان كرديم.

بيان مسئله

با توجه به اين كه موضوع اين تحقيق، بررسي حكم فقهي سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامي است، هدف نگارنده اين است كه با مراجعه به قرآن كريم به عنوان اولين و مهم‌ترين منبع احكام، احاديث معصومين – عليهم السلام – كتب تفسيري مفسرين شيعه و اهل سنت و كتب فقهي فقهاي مذاهب اسلامي حكم تكليفي سِحر را بيان نمايد كه شارع مقدس از بين احكام پنج‌گانه‌ي تكليفي(واجب، حرام، مستحب،‌مكروه و مباح) كدام حكم را براي سِحر در نظر گرفته است و چنان چه ثابت شود شارع مقدس حكم تكليفي حرمت را براي سِحر در نظر گرفته است، احكام وضعي ناشي از آن، ‌چه هستند؟ و آيا اين احكام تكليفي سِحر كه حرمت است به صورت مطلق يا نسبي؟ يعني آيا سِحر براي تمام افراد انسان‌ها و تمام شرايط حرام است يا نه بعضي از افراد استثناء شده‌اند و در بعضي شرايط حرمت تبديل به حليت مي‌شود؟‌و اگر حكم تكليفي حرمت تبديل به حليت شد حكم وضعي آن نيز برداشته مي شود يا به قوت خود باقي است؟

تاريخچه‌تحقيق

در اين‌كه سِحر از چه زماني در ميان بشر پديدار شد و چه كسي آن را در ميان ديگران انتقال داد، نظرات فراواني داده شده كه هيچ كدام قانع كننده نيست اما آن نظري كه بيشتر با ظاهر آيات قرآني سازگار است اين است كه آغاز پيدايش سِحر به صورت علمي منسجم و دانشي كه از استاد به شاگرد انتقال پيدا مي‌كرد به زمان حضرت سليمان(ع) برمي‌گردد و خاستگاه آن، قوم يهود مي‌باشد گرچه قبل از حضرت سليمان (ع) نيز سِحر و جادو ميان يهوديان رواج داشته است؛‌ مثل ساحران فرعون در زمان حضرت موسي(ع).

دانشمندان و فقيهان مسلمان مسئله سِحر را در ضمن كتاب متاجر بيان و حكم آن را بيان نموده‌اند. امام خميني(ره)در كتاب تحرير الوسيله به بيان احكام آن پرداخته و شيخ انصاري (ره) در كتاب مكاسب در ضمن مكاسب محرمه احكام آن را بيان نموده است و مفسراني نيز در ضمن آيات قرآن از آن بحث نموده‌اند، مانند:علامه طباطبائي (ره)در الميزان و علامه مجلسي (ره) نيز در كتاب بحارالانوار در مناسبت‌هايي از آن سخن گفته است.

پرسش‌هاي تحقيق

1- مذاهب اسلامي درباره ي سِحر و جادوگري چه حكمي را بيان نموده‌اند؟

2- حد ساحري چيست؟

3- موارد جايز بون تعليم سِحر و استفاده از آن كجاست؟

4- آيا سِحر با تردستي تفاوت دارد؟

ضرورت، اهداف و اهميت تحقيق

آن چه باعث شد نگارنده موضوع تحقيق خود را در رابطه با سِحر انتخاب نمايد اين بود: از زماني كه خود را شناخته، مسأله سِحر در اين كشور وجود داشته و اين موضوعي بود كه ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده بودكه چرا در اين جامعه اسلامي بايد كلاهبرداران سودجويي وجود داشته باشند كه به ساحري پرداخته، جيب مردم را خالي كنند و با شياطين و ارواح و يا اَجنه ارتباط برقرار نمايند؟

نگارنده با پرداختن به اين موضوع به دنبال اين هدف است تا با مراجعه به قرآن كريم، احاديث معصومین(عليهم السلام)كتب تفسيري مفسرين شيعه و اهل سنت و كتب فقهي فقهاي مذاهب اسلامي و جامعه‌شناسان احكام مربوط به سِحر را به دست آورد تا مشخص شود كه علت رواج سِحر و جادو در جامعه اسلامي، فقدان احكام و قوانين لازم از سوي شارع مقدس براي مجازات ساحر است يا نه علت سِحر و جادو سهل انگاري دستگاه قضايي است كه احكام و قوانین لازم از سویشارع مقدس را در مورد ساحران به اجرا درنمي‌آورد يا مشكل از اين جهت است كه ماهيت سِحر و مسائلي كه به آن وابسته است به گونه‌اي است كه اجازه نمي‌دهد ساحر آن گونه كه لازم و شايسته است مجازات شود. در شرايط كنوني پرداختن به اين موضوع اين اهميت را دارد كه احكام مربوط به سِحر به صورت يك‌جا، مطرح شود تا هم قضات محترم از آن استفاده نمايند و هم ديگران با مطالعه اين تحقيق با مجازات سِحر آشنا شوند. بالطبع در نظام جمهوری اسلامی باید طبق قوانین شرع اسلام برای مجازات ساحر قوانینی وضع شده باشد.

عامه‌ي مردم با خواندن مطالب اين تحقيق با اعمال ساحران آشنا شوند و بدانند كه آنها كلاهبرداراني بيش نيستند و هدف عمده ساحران از انجام سِحر خالي كردن جيب مردم است. در مقابل مردم نيز بايد با دوري كردن از خرافه‌پرستي و خودباوري ديني و تقويت حسِّ خداشناسي و ايمان خود از اين كلاهبرداران شياد دوري گزينند.

فرضيه‌هاي تحقيق

1- به نظر مي‌‌رسد تمام مذاهب اسلامي در مورد مسئله سِحر، آن را حرام مي‌دانند!

2- به نظر مي‌رسد حد ساحر مسلمان حد محارب(قتل)است!

3- به نظر مي‌رسد تعليم سِحر و جادو و استفاده از آن براي باطل كردن و عقده گشايي سِحر ساحران جايز است!

4- به نظر مي‌رسد تردستي همان سِحر و جادو است مگر در آن از نيروهاي ماوراءالطبيعه استفاده نشود!

روش تحقيق

روش اين تحقيق به صورت تحليلي و توصيفي است كه به صورت فيش برداري و كتابخانه‌اي انجام شده است.

 

فصل اول: بررسي مفهوم شناسي سِحر و ديدگاههاي مختلف در مورد آن

بخش اول: معنا شناسي سِحر از نظر لغوي و اصطلاحي

واژگان كليدي

هدف نگارنده در اين بخش اين است،‌ كلمات مبهمي كه ممكن است براي خوانندگان گرامي نامفهوم باشد در چند سطر، به صورت خلاصه و با استفاده از ادله‌هاي قرآني معنا نمايد.

1- سِحر و جادو: سِحر عملي خارق العاده است كه آثاري در وجود انسان ها مي‌گذارد. كسي كه اين عمل از او سر مي‌زند ساحر يا جادوگر نام دارد.[1]

سِحر گاهي فريفتن، تردستي و چشم‌بندي است و در خارج حقيقتي ندارد؛ چنان‌كه خداوند متعال در قرآن مي‌فرمايد:« فإذا جبالُهُم وَ عِصَِِهُم يُخَيَلُ اِلیه مِن سِحرهم أنها تُسعي»

ترجمه:« ريسمان‌ها و عصاي جادوگران زمان موسي در اثر سِحر خيال مي‌شد كه حركت مي‌كنند». [2]

 2- تردستي: تردستي يا شعبده يا چشم‌بندي عبارت است از حركات سريعي كه بیننده خيال مي‌كند شعبده باز افعال عجيبي را انجام مي‌دهد در حالي‌كه با سرعت دست، از خطاي چشم بيننده استفاده مي‌كند. كسي كه اين عمل از او سر مي‌زند تردست يا شعبده باز نام دارد.[3]

خداوند در اين بارهمي‌فرمايد:« يُريدُ اَن يُخرِجَکُم مِن اَرضِكُم بِسِحرهِ فماذا اتَامُرون»

ترجمه:«مي‌خواهند بدين سِحر و شعبده شما مردم مصر را از كشور خود آواره كنند». [4]

تردستي شبيه سِحر و جادو است با اين تفاوت كه در آن از نيروهاي ماوراءالطبيعه استفاده نمي‌شود كه اگر استفاده شود اطلاق نام سِحر بر او واجب مي‌شود.[5]

3- پيش‌گويي: گفتن پيشامدها قبل از وقوع آنها پيش گويي نام دارد، مثلاً منجمان با استفاده از علم نجوم در صدد پيش‌گويي حوادث عالم برمي‌آيند يا توسط علم نجوم طلسم می كنند. البته اطلاق نام«سِحر» به پيش‌گويي مسامحه به نظر مي‌رسد؛‌ شخصي كه اين عمل از او سر مي‌زند پيش‌گو نام دارد.[6]

4- كهانت: عملي است موجب اطاعت اجنه از فردي به نام كاهن. به عبارت ديگر شخص كاهن اجنه را به خدمت مي‌گيرد با آن كه كهانت جادو نيست ولي شبيه جادو است.[7]

 

5- جن‌گيري: جن‌گيري تلاش براي اخراج اجنه، شيطان يا ارواح شرور از شخص يا محلي است كه باور دارند مورد تسخير قرار گرفته است. كسي كه عمل جن‌گيري را انجام مي‌دهد جن‌گير ناميده مي‌شود و آنان قدرت تسخير جن و احضار آن را دارند. ماده‌ي اوليه‌ي جن از آتش است چنان چه خداوند در قرآن مي‌فرمايد:« وَالجانَ خَلَقناهُ مِن نارِ السَمومِ »

ترجمه: «جن را پيش از آن از آتش سوزان و بي دود خلق كرديم». 6

 

1-1- معناي لغوي و اصطلاحي سِحر

با توجه به اين كه موضوع اين تحقيق، بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي است، سعي مي‌شود تا معناي واژه «سِحر» هم از نظر كتب فرهنگ لغت عربي و هم از نظر كتب فقهي فقهاي مذاهب اسلامي مورد بررسي قرار گيرد. لازم به ذكر است لغويون در كتب فرهنگ لغت و فقها در كتب فقهي، واژه«سِحر» را مترادف واژه «جادو» دانسته‌اند.

 

1-1-1- معناي لغوي سِحر

«سِحر» لفظي است عربي به معناي تغيير دادن ماهيّت و صورت واقعي شيء به امري غير حقيقي يا خيالي،‌ مترادف آن در زبان فارسي«جادو» نام دارد.[8]

در هندوستان سِحر را ياتو«yatu» مي ناميدند. در زبان پهلوي «جادوك» و در ادبيات زرتشتي به معناي« دروغ» و «دروغ‌پرست»  عنوان شده است.[9]

در مقاييس اللغه به معناي «خدعه و نيرنگ» آمده است كه حق را به صورت باطل درمي‌آورد.[10]

[1]. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 12، ص 17

[2]. سوره‌ي طه: آيه 66

[3]. مجلسي، بحارالانوار،‌ج 60،‌صص 41و 40.

[4]. سوره ي شعراء،‌آيه 35.

[5]. مجلسی،بحارالانوار، صص 90-79.

[6]. مجلسي، همان.

[7]. مجلسی، مكاسب شيخ انصاري، ج 3،‌ص 56.

6. دستغيب، گناهان كبيره، ج 2، ص 85- سوره‌ي حجر، آيه 27

[8]. دائره المعارف فارسي، مصاحب،‌ج1،‌ص 1276

[9]. گلسرخي، تاريخ جادوگري، صص17-16

[10]. ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 3، ص 138

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122