پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و سازگاري با بهره وري شغلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و سازگاري با بهره  وري شغلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و سازگاري با بهره  وري شغلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 2
بیان مسأله 3
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
اهداف تحقیق 7
فرضیه های پژوهش 7
تعاریف واژه ها و اصطلاحات 7
تعاریف نظری 8
تعاریف عملیاتی 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه 11
بهره¬وری 11
تعریف بهره¬وری 13
عنوان صفحه
دیدگاه¬های مختلف درباره بهره¬وری 17
الگوی بهره¬وری هرسی و گلداسمیت 19
بهره¬وری در ایران 23
اهداف توسعه منابع انسانی 24
بهبود بهره¬وری نیروی انسانی 26
رضایت شغلی 27
انواع رضایت شغلی 32
پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی 33
نظریه های رضایت شغلی 35
سازگاری 41
دیدگاه¬های مختلف درباره سازگاری 43
پژوهش¬های انجام شده 45
رابطه بین رضایت شغلی با بهره¬وری 45
رابطه بین سازگاری با بهره¬وری 49
فهرست مطالب
عنوان صفحه
جمع بندی 51
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 53
طرح پژوهش 53
جامعه آماری 53
روش نمونه گیری و نمونه آماری 53
ابزار گردآوری داده¬ها و پایایی و روایی آنها 54
فرآیند جمع¬آوری داده¬ها 56
روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 57
ملاحظات اخلاقی 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
داده¬های توصیفی 59
داده¬های استنباطی 59
فصل پنجم: نتيجه گيري و پیشنهادات
خلاصه پژوهش 64
تحلیل یافته های پژوهش 64
محدودیت های پژوهش 69
پیشنهادهای کاربردی 70
پیشنهادهای پژوهش 71
فهرست منابع 72
منابع فارسی 72
منابع انگلیسی 78
پیوست ها 81
پیوست 1 82
پیوست 2 85
پیوست 3 86
چکیده انگلیسی 88

فهرست منابع

منابع فارسی

ابدالهی، بهرام (1387). توانمندسازی کارکنان کلید طلایی برای مدیرت منابع انسانی. تهران: انتشارات ویرایش.

ابطحی، معصومه السادات و ندری، خدیجه (1390). رابطه خلاقیت و سازگاری با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان متوسطه شهر زنجان، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره دوم، صص 28-15.

احمدی، مبارکی و یوسفعلی. (1391). روابط ساختاري بين رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني پرستاران بيمارستان هاي آموزشي استان هاي قزوين و اصفهان، مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال 16، شماره 2، صص 76-71.

اسدی، اسماعیل (1387). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان ستادی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت توسعه، سال دهم، شماره 38.

امامی میبدی، علی (1380). اصول اندازه گیری کارآیی و بهره وری (علمی تجری)، تهران: موسسه مطالعات و  پژوهش­های بازرگانی.

امانی، رزیتا؛ اعتمادی، عذرا؛ فاتحی زاده، مریم و بهرامی، فاطمه (1390). رابطه میان سبک­های دلبستگی و سازگاری اجتماعی، مجله دانشور رفتار، سال 19، شماره 6، صص 26-15.

آندرسون و آناکیپریانو (1387). رفتار سازمانی اثربخش، مترجمان علی رضاجباری، مجید پسران قادر و عباس کحال زاده، فارس: انتشارات سیه لاکی فارس.

به­پژوه، احمد؛ سلیمانی، منصور؛ افروز، غلامعلی و غلامعلی لواسانی، مسعود (1391). تأثیر آموزش مهارت های اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان ديرآموز، نوآوری­های آموزشی، سال 9، شماره 33، صص 186-163.

پورسعید، سیدرضا؛ حبیب الهی، سعید و فرامرزی، سالار (1389). اثربخشی برنامه آموزش مهارت­های زندگی بر میزان سازگاری دانشجویان نابینا و کم بینا، مجله راهبردهای آموزش، دوره 3، شماره 1، صص 11-7.

پورکلهر، محمد؛ تقی­پور، احسان و رکنی­پور، غلام­رضا (1391). رضایت شغلی کارکنان نداجا و نقش آن در توسعه سواحل مکران، اولین همایش ملی توسعه سواحا مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران.

پياژه، ژان (1387).تربيت به كجاره مي­سپارد،ترجمة منصورو دادستان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران .

توزنده­جانی، حسن؛ صدیقی، کاظم؛ نجات، حمید و کمال­پور، نسرین (1386). اثربخشی نسبی آموزش­های شناختی – رفتاری عزت نفس بر سازگاری اجتماعی دانش­آموزان، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره 16، صص 56-41.

جوادیان، زهرا؛ گل پرور، محسن و بلالی، سمیه. (1390). رابطه قرارداد رواني، رضايت شغلي و تعهد سازماني با رفتارهاي غيراخلاقي با توجه به نقش تعديل کننده فرصت اعتراض به بي عدالتي، رويکرد تخليه فشار، یافته های نو در روانشناسی، سال 6، شماره 20، صص 19-7.

حاضر، جواد (1383). تأثير توليدات پرا آنده بر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت الكتريكي“، نوزدهمين کنفرانسبين­المللی مهندسی برق ايران، تهران،

حسین­زاده، داوود و صائمیان، آذر (1381). خشنودی شغلی، توجه به کارکنان و کیفیت زندگی کاری، مجله مدیریت، شماره 64-63.

حسینیان، شهامت؛ مجیدی، عبدالله و حبیبی، صفر( 1386). عوامل درون سازمانی موثر بر ارتقای تعهد سازمانی کارکنان کلانتری­های تهران بزرگ، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم ، شماره 2، صص25-9.

حیدری تفرشی، غلامحسین و دریابگیان، آرزو. (1390). بررسي رابطه بين رضايت شغلي، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان يک شرکت نيمه خصوصي در استان هرمزگان، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال 3، شماره 1، صص44-31.

خاکی، محمد (1387). تعيين طرح انعطاف پذير از ميان چندين طرح جايابي تجهيزات حفاظتي در شبكه­هاي توزيع بدست آمده از الگوريتم ژنتيك، بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي برق، تهران، ايران.

خسروی­زاده، اسفندیار؛ خلجی، حسن و خواجوی، داریوش (1387). رابطه­ی بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان­های استان مرکزی، نشریه­ی حرکت، شماره 37، صص 17-5.

دهقان نیری، ناهید و صالحی، تهمینه (1387). کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر.  مجله پژوهش پرستاری، دوره 3 شماره های 8و9.

دیوس، کت و نیواستورم، جان (1384). رفتار انسانی در کار، ترجمه محمد علی طوسی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

 

سراچ، احمد.(1384). رابطه خلاقیت و سبک رهبری با بهره­وری مدیران آموزشی مدارس راهنمایی و دبیرستان شهرستان سوادکوه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

سلطان حسيني، محمد؛ نادريان، مسعود؛ همايي، رضا و موسوي، زهره (1388). رابطة بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان ادارة كل تربيت بدني استان اصفهان، مجله مدیریت ورزشی، شماره 2، صص 181-167.

سلطانی، ایرج (1383). مدیریت بر فرایند رضایت شغلی کارکنان، مجله انجمن مدیریت ایران، سال چهاردهم، شماره 26، صص38-31.

سنجقی، محمد ابراهیم، فرهی بوزنجانی، برزو، حسینی سرخوش، سیدمهدی (1389). تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32.

شاه­بیگی، حسین (1385). مقایسه بهره وری مدیران با تحصیلات تخصصیدر حیطه مدیریت با مدیرانسایر رشته ها در دوره های متوسطه شهرستان شاهرود از دیدگاه دبیران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.

شفیع­آبادی، عبدا…(1386). مبانی روانشناسی رشد، تهران: انتشارات چهر

شفيع آبادي، عبداله(۱۳۸۱).راهنمايي مشاورة شغلي و حرفه­اي ونظريه­هاي انتخاب شغل، تهران: انتشارات سمت.

شیروانی، علی (1388). “تحلیل نظری و تجربی تغییرات ساختاری و تاثیر آن بر اشتغال ایران“،پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

صالحی، سمیه (1387). بررسی عوامل مهم انگیزشی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان شرکت سهامی ذوب­آهن در سال 1387، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

طاهری، داوود (1386). “اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری در بخش­های غیر نفتی اقتصاد ایران و چشم­انداز آن در برنامه سوم توسعه“، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دفتر اقتصاد کلان.

طاهري، شهنام (1383). بهره‌وري و تجزيه وتحليل آن در سازمان­ها. تهران: نشر هستان.

طوسی، محمد علی (1378). مدیریت و مشارکت کارکنان، تهران: انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی.

 

فروتن، محمدحسین (1384). رابطه بین سبک­های نظارتی مدیران با بهروری کارکنان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

فرهنگی، اکبر و حسین زاده، علی (1384). نظریه های جدید تعهد سازمانی، نشریه تدبیر، شماره157.

فیرس، اپی؛ جوی، ترال و تیموتی، جی (1991). روانشناسی بالینی، ترجمه مهرداد فیروزبخت (1385). تهران: انتشارات رشد.

قاسم زاده، جواد.(1384). تأثير مشاوره شغلي به شيوة سازگاري شغلي ديويس بر كيفيت زندگي كاري كاركنان شهرداري اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

قاسمي، محمد (1379). بررسي تأثيركيفيت زندگي كاري بر بهرهورينيروي انسانی، پايان­نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

قلایی، بهروز؛ کدیور، پروین، صرامی، غلامرضا و اسفندیاری، محمد. (1391). ارزيابي مدل باورهاي خودکارآمدي معلمان به عنوان تعيين کننده ميزان رضايت شغلي آنها و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال 9، شماره 32، صص 107-95.

کارگر، رضا.(1389). رابطه بین رضایت شغلی، خلاقیت و برهره­وری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

کریم زاده، حمید (1381). بررسی رابطه بین جو سازمانی بر بهره وری کارکنان اداره برق شهرستان جهرم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

کریم وند، صمد (1386). بررسی رابطه زندگی کاری کارکنان با بهره وری آنان در آموزشی و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد رودهن.

كارور، چارلز، اس. شيير، مايكل،اف. (1385).نظريه­هاي شخصيت. ترجمة احمدرضواني، مشهد: معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي .

كريمي، فرزاد و پيراسته، حسين.(1383).” ارزيابي و تحليل تاثيرات متقابل بهره وري نيروي انساني، هزينه هاي توليد و صادرات كالاهاي صنعتي در ايران “. مجله تحقيقات اقتصادي ، سال 12، شماره 65، صص 33-75.

گروهی از اساتید مدیریت.(1375). شیوه علمی ارتقاء بهره­وری نیروی انسانی. ناشر؛ مرکزآموزش مدیریت دولتی.

لارنس، ای (1388).روانشناسي شخصيت، ترجمة محمدجعفرجوادي و پروين كديور، تهران :رسا.

لطف علي پور، محمدرضا و رزم آرا ،عاليه (1385). ارزيابي كارايي تكنيكي و روند بهره وري در صنايع ايران (مورد مطالعه كارگاههاي پنجاه كاركن و بيشتر). مجله دانش و توسعه، شماره 18، صص  55-78.

محمدخانی، رضا (1384). بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك سازگاري شغلي ديويس بر افزايش بهره وري و رضايت شغلي كارمندان اداره كار و امور اجتماعي، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوراسگان، دوره 5، شماره 3، 65-49.

مقصودی، محمدحسین و شیرزاده، ابراهیم. (1387). بررسی عوامل موثر بر بهره وري کارکنان پرستاري بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه، مجله دانش پرستاري، خلاصه مقالات ارائه شده در نهمین کنگره سراسري پرستاري و مامایی.

مقيمي، سيدمحمد(1385) .سازمان و مديريت رويكردهاي پژوهشي، تهران: ترمه.

منصور، محمود (1382). احساس كهتری، تهران: دانشگاه تهران.

مهداد، علي (1384). روانشناسي صنعتي سازماني، اصفهان: انتشارات جنگل.

نجف­پور، سيما (1380). بررسی سبک رهبری مديران سازمان تربيت بدنی و رابطة آن با عملکرد، فصلنامةورزش، شمارة۲۶، معاونت فرهنگی و آموزشی سازمان تربيت بدنی.

هرسی، بلانچارد.(1380). رفتارسازمانی، تر جمه علی علاقه بند. تهران: نشرروان.

هرسی، پاول و بلانچارد، کنت ايچ (1383). مديريت رفتارسازمانی، ترجمه قاسم کبيری, تهران: انتشارات ماجد.

هومن، حیدرعلی (1381). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

منابع انگلیسی

Adler, N.j. (2002). international dimension of organizational behavior, 2nded, pws- kent , boston , ma.

Bartel, C.A. (1999). “Productivity gains from the implementation of employee training programs“. Industrial Relations, 2(1):411-425.

Beeb, A., Blaylock, A., & Kaye, D. S. (2011). Job satisfaction in public relations interships. Public Relations Review.

Cascio, D. (2004). “Optimal switching device placement in radial distribution system,” IEEE Transaction on Power Delivery, 11(3), 1646-1651.

Chaplin JP. (1985). Dictionary of Psychology.Second edition. New York: Dell.

Chiang, R. M.  &Jumea, J. (2007). “Optimal network  reconfiguration in distribution systems,” IEEETransaction on Power Delivery, 5(4), 1902-1908.

Chong, C. A. (2008). Contribution of emotional intelligence, coping, social Adjustment, and academic achievement amongst Fresh students in the university.PHD thesis.Available at www.Yahoo.Com.

Dawis, R., V. &Lofqist, L., H. (1998).A psychological theory of work adjustment, Minneapolis:University of Minnesota press.

Dygalo, N. (2004). Essays on measuring human capital and older workers’ productivity.Dissertation Abstract PhD. Cornell university.

چکیده

هدف کلي اين پژوهش تبیین رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره ­وری شغلی کارکنان کیمیا الیاف مرودشت بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردي و براي اجراي آن از روش همبستگي استفاده شده است. به منظور گردآوري داده‏ها از سه پرسشنامه؛ رضایت شغلی کندل و هیولین (1972)، سازگاری سهرابی و سامانی (1390) و بهره­وری هرسی و بلانچارد و گلداسمیت (1980) استفاده شده که روايي و پايايي آنها مورد تأييد بوده است. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت کیمیا الیاف (152 نفر) شهر مرودشت بوده  که جهت برآورد حجم نمونه از روش سرشماری استفاده شده است. تحليل داده­هاي حاصل از پرسش­نامه­ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم­افزار SPSS انجام پذيرفته است. براي تجزيه تحليل داده­ها از آزمون­هاي همبستگي پيرسون، تی گروه­های مستقل و تحلیل رگرسيون همزمان استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و ابعاد سازگاری با بهره­وری شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد و رضایت شغلی و سازگاری قادر به پیش­بینی بهره­وری شغلی کارکنان می­باشند و علاوه بر این یافته­ها نشان داد که بین بهره­وری کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه­ها: رضایت شغلی، سازگاری، بهره­وری شغلی، کیمیا الیاف

 فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه

نیروی انسانی یا عامل انسانی بی تردید شریف ترین، مهم ترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، تمامی افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، متخصصین، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در رده­های مختلف شغلی در بر می­گیرد.

نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی نیز، تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت­های مداوم او را اجتناب ناپذیر می کند. کوشش­هاي بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتيجه را با کمترين امکانات و عوامل موجود به دست آورد. اين کوشش­ها را مي­توان دست­يابي به بهره­وري بالاتر ناميد. بهره­وري، مفهومي است که به­عنوان يک ويژگي بسيار مهم به سيستم­هاي باز نسبت داده مي­شود و اهميت آن تا اندازه­اي است که مي­توان آن را هدف نهايي هر سيستمي به حساب آورد. بهره­وری در سازمان از طریق نیروی انسانی کارا و ماهر میسر می­شود (پاول و مایر[1]، 2009).

پایه حرکت بهره­وری در منابع انسانی نهفته است و شاید بتوان ادعا کرد که افزایش بهره وری در هر کشور به داشتن انسان­هایی ماهر، توانمند و با انگیزه وابسته است.اصل کمیابی منابع همواره به عنوان یک محدودیت مهم و اساسی در فرآیند تولید مطرح بوده است. از این­رو بشر همواره برای ایجاد یک زندگی مطلوب چاره­ای جز استفاده بهینه از امکانات موجود برای دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر، ندارد. در حال حاضر آنچه که به روشنی پاسخ­گوی این نیاز است، مقوله­­ی بهره­وری است. بهره­وري نيز يکي از فعاليت­هاي ارادي انسان و از جمله شاخص­هاي رسيدن به کمال در نظام­هاي ساخته انسان است. تلاش انسان همواره معطوف به کسب حداکثر بازده از حداقل منابع بوده است. بر این اساس، موضوع بهره­وری، امری جدیدی نیست و قدمتی برابر طول تاریخ زندگانی بشر دارد. امروزه، بهره­وری به عنوان یکی از مهم­ترین زمینه­های توسعه مطرح است و تلاش برای دست­یابی  به حد مطلوبی از آن جز، اهداف عالی و استانداردهای زندگی مردم دنیا تلقی می­گردد (تولنتینو[2]، 2000).

نیروی انسانی است که در سازمان ایجاد بهره­وری می­کند و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می­شود، اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می­ماند عوامل و امکاناتی نظیر ساختمان، ماشین­آلات، تجهیزات، مواد و غیره است که به خودی خود قابل استفاده نیست و ارزشی نخواهد داشت. لذا یکی از علل پیشرفت­های تکنولوژیکی و ارتقاء بهره­وری عوامل تولید، افزایش مهارت­ها و تخصص­های نیروی انسانی است.

با این تفاسیر و با توجه به اهمیت انسان برای سازمان، بدون شک هر سازمانی بدنبال روش­هایی برای افزایش انگیزه افراد خود بوده که بدین ترتیب، عملکرد آنان را بهبود بخشیده و تعهدشان را به سازمان افزایش دهند. یکی از این تکنیک­ها، افزایش رضایت شغلی افراد و سازگار شدن آنها با سازمان می­باشد. اگر رضایت شغلی افراد افزایش یابد و بین سازمان و افراد و محیط درون و بیرون سازمان سازگاری وجود داشته باشد، هم افراد و هم سازمان به اهداف خاص خود دست یافته و بنابراین به موفقیت بیشتری نائل خواهند شد.

دراين فصل، ابتدا مسئله مورد تحقيق مطرح گرديده است. در ادامه، اهميت پژوهش تبيين شده و هدف­هاي تحقيق ذکر شده است. در قسمت بعد هدف­­هاي تحقيق بيان شده و در بخش آخر، واژه­ها و اصطلاحات مهم اين تحقيق تعريف گرديده است.

 بيان مسأله

در سال­های اخیر با افزایش رقابت بین سازمان­ها و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن منابع، لزوم کاهش هزینه­های سازمان و استفاده بهتر و مؤثرتر از منابع به منظور توان لازم در بازار رقابتی، اصلی­ترین دغدغه مدیریت در قرن حاضر بوده و عملاً بقای سازمان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بهبود بهره­وری[3] نقش بسزایی در کمک به سازمان­ها ایفا می­کند. بهره­وری معیاری است که به کمک آن می­توان به­طور مستمر شرایط موجود را بهبود بخشید. بهره­وری هم یک مفهوم و هم معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد پدیده­ها است و در حقیقت، صرف منابع برای دست­یابی به اهداف در آن جستجو می­شود.  مفهوم بهره­وری که امروزه بیش از یک قرن از طرح آن به صورت جدی می­گذرد به دلیل کاربردهای روزافزون آن در تمامی شئون زندگی بشر در حال رشد و گسترش است.

واژه بهره‌وري براي نخستين بار به وسيله فرانسوا كنه[4] رياضيدان و اقتصاددان مكتب فيزيوكراسي (حكومت طبيعت) به كار برده شده است. در سال 1883 فرانسوي ديگري به نام «ليتره[5]»، بهره‌وري را دانش و فن توليد تعريف كرد. در سال 1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپا[6] به طور رسمي بهره­وري را چنين تعريف كرد: بهره‌وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد بدست مي­آيد (رفيعي و زيبايي ،1383). آفتاليون[7] (1911) در مقاله­اي تحت عنوان سه مفهوم قدرت، توليد و درآمد که در مجله اقتصاد سياسي به چاپ رسيد، بهره­وري را به مفهوم رابطه ميان مقدار محصولي که در مدت معيني به دست مي­آيد و مقدار عوامل مصرف شده در جريان توليد آن محصول تعريف نمود.

بهره­ وری معیاری است از ستاده کالاها و خدمات نسبت به ورودی نیروی کار، مواد و تجهیزات. بهره­وری راهی است که استانداردهای زندگی را بهبود می­بخشد، به عبارتی ساده تر بهبود بهره­وری به معنای بدست آوردن خروجی بیشتر از ورودی­هاست که به معنی افزایش تولید از طریق منابعی از قبیل زمان، پول، مواد یا افراد نیست بلکه به معنی بهتر کارکردن با آنچه که داریم است، بهبود بهره­وری به معنای سخت کارکردن نیست، بلکه به معنای کار کردن زیرکانه است. دنیای امروز اقتضا می­کند که با افراد، زمان، فضا و منابع کمتر، در کل مقدار بیشتری به دست بیاوریم(کاسیو[8]،2004).

بايد توجه داشت که بهره­وري بالاتر باعث ارتقاء سطح زندگي و رفاه اجتماعي مي شود، درآمدها با استفاده بهينه از نهادها و توليد ستادها مناسب­تر و بيش­تر افزايش مي­يابد و اين خود باعث مي­شود که توليد به نحوي مناسب­تر رشد يابد و در دنياي پررقابت توفيقاتي حاصل شود اين موقعيت خود باعث رونق کسب و کار و در نتيجه کيفيت برتر زندگي جامعه مي­گردد و فرآيند يادشده جز با نگرش درست به بهره­وري و ارتقاي آن تحقيق نخواهد پذيرفت (طوسي،1384).

یکی از ارکان اصلی و زیربنایی در بهره­وری سازمانی، منابع انسانی آن است، که قطعا بدون توجه به ابعاد و انگیزه­ها و تمایلات درونی آنها نیل به اهداف سازمانی مشکل خواهد بود. در این راستا، سازمان هایی موفق خواهند بود که به میزان تحریک­پذیری و نقش عوامل مختلف در انگیزش افراد و نهایتا شناخت ابعاد و زوایای مختلف روان آدمی و کشف توانایی ها و استعدادهای بالقوه وی در عرصه ی تشکیلات سازمانی توجه کافی مبذول نمایند و بتوانند وی را در مسیر اهداف کلی سازمان هدایت و رهبری کنند. یکی از عواملی که می توانند میزان بهره وری را در سازمان ها، ارتقا بخشد، نیروی انسانی است که آن هم تحت شرایط مختلف و متاثر از عوامل گوناگون ممکن است نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد. تحقیقات نشان داده است افراد با اعتماد به نفس و رضایت شغلی بالا، از بهره وری بالاتری نسبت به افراد با اعتماد به نفس پایین برخوردارند.

اکثرمحققین براین باورند که از زمانی که رضایت شغلی در زمینه رفتارسازمانی مطرح شد این مقوله یکی از موضوع­هایی بوده که همیشه در رأس علاقه محققین قرارداشته است. آنان معتقدند که مدیریت صحیح می تواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثربخشی سازمانی، بهبود عملکرد، افزایش رضایت شغلی، کاهش جابه جایی وهمچنین کاهش غیبت شود. کارکنانی که دارای رضایت شغلی بالایی هستند، نظم بیشتر در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. بنابراین مدیران باید بتوانند به روشهای مختلف رضایت و پای بندی کارکنان را بیشترکنند و از راه های گوناگون آن را حفظ نمایند (کریم وند،1386).

علاوه بر رضایت شغلی، سازگاري براي ادامه­ي اشتغال موفقيت­آميز عامل مهمي به شمار مي­رود. هر فردي انتظار دارد كه اشتغال به كار مورد نظر، خشنودي و سلامت و اعتبار براي فرد تأمين نمايد و نيازهاي اوليه اش را برطرف سازد. در زمينة سازش شغلي تعاريف زيادي ارائه شده است؛ مي توان گفت سازش شغلي تركيب و مجموعه اي از عوامل رواني و غير رواني است (شفيع آبادي،1381).

نظرية سازگاري مبتني بر مفهوم ارتباط بين فرد و محيط است. نظرية سازگاري، كار را چيزي بيش از فرايندهاي وظيفه مدار گام به گام مي داند؛ كار تعاملات انساني را در بر مي گيرد و منبعي از رضايت، پاداش، تنيدگي و بسياري از متغيرهاي روان شناختي ديگر است. فرض اصلي در اين نظريه آن است كه فرد خواهان دستيابي و حفظ ارتباط مثبت با محيط كاري است. طبق نظر ديويس و لاف كوئيست افراد نيازهايشان را وارد محيط كاري مي­كنند و محيط كاري نيز از فرد مطالباتي دارد. به منظور بقاي فرد و محيط كاري هر دو بايد به درجاتي از هماهنگي برسند. دو عنصر كليدي در اين نظريه ساختار محيطي و سازگاري كاري است. سازگاري كاري زماني در بهترين حالت است كه فرد و محيط، نيازهاي كاري را با مهارت­هاي كاري هماهنگ كرده­اند. تغييرات هم مي تواند باعث رضايت كارمندان شود. تلاش كارمندان براي بهبود هماهنگي شان با محيط كاري مي تواند به عنوان اقداماتي جهت دستيابي به سازگاري كاري در نظر گرفته شود. معمولاً سازگاري به دنبال يكي از دو حالت زير حاصل مي شود: كنش و واكنش.  در حالت كنش، کارمندان تلاش مي كنند تنها محيط كاري را تغيير دهند، در حالي كه در وضعيت واكنشي تلاش دارند تا خودشان بهتر با محيط كاري هماهنگ شوند(ديويس و لاف كوئيست، ۱۹9۸).

با توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر به دنبال پاسخی برای این مسئله می باشد که آیا بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره­وری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟

اهميت و ضرورت پژوهش

رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروي کار، سرمایه، مواد، انرژي و اطلاعات است .در این رسالت استفاده بهینه از نیروي انسانی(بهره­وري نیروي انسانی) از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که انسان بر خلاف سایر منابع سازمانی داراي عقل و اختیار است و مدیر نمی­تواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروي انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است، بلکه تنها عامل بکارگیري سایر عوامل می­باشد، این نقش در سازمان­هاي خدماتی اهمیت بیشتري می­یابد، چرا که انسان یکه تاز صحنه کار و عرصه خدمات مربوطه می­گردد. حال اگر این انسان با انگیزه و توانمند و بهره­ور باشد، می­تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و انواع بهره­وري را محقق سازد و نهایتا سازمان را بهره­ور کند و گرنه رکود و عقب ماندگی ارمغان نیروي انسانی منفعل و بی­انگیزه می­باشد. با توجه به اهمیت نیروي انسانی در یک سازمان و نقش وي در رشد و تحقق اهداف سازمانی، پرداختن به مبحث بهره­وري کارکنان یکی از مهمترین دغدغه­هاي سازمان­های امروزي است.

افزایش بهره­وري سازمان­ها و توسعۀ روزافزون آنها، مستلزم رشد و بهره­وري کارکنان و نیز تقویت نیروي انگیزش آنان می­باشد. برخی اندیشمندان دانش مدیریت از انگیزش به عنوان موتور محرك یا نیروي پیش­برندة انسان، یاد کرده­اند. موفقیت سازمان­ها تا حد زیادي به روحیات، تلاش، انگیزش و رضایت منابع انسانی آنها بستگی دارد.  به عبارت دیگر کارآیی و اثربخشی سازمان­ها با کارآیی و اثربخشی نیروي انسانی آنها وابستگی مستقیمی دارد. نیروي انسانی براي ارائه رفتار مطلوب و مورد پسند در راستاي اهداف سازمان، باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود و این امر تحقق نمی­یابد مگر از طریق شناسایی چراهاي رفتاري یا علل تمایل و دلایل انگیزه و رضایت کارکنان، به منظور هدایت رفتار آنها به سوي تحصیل اهداف سازمانی و استفاده بهنگام از آنها توسط مدیران لایق و شایسته با هدف تحقق محیطی مطلوب و مناسب (پورکلهر و همکاران، 1391). لذا کارایی و اثربخشی کارکنان در سازمان تحت تأثیر رضایت شغلی و سازگاری با محیط سازمان و نقش شغلی بدست می­آید.

رضایت شغلی، علاقه و وفاداري به سازمان و بالندگی کارکنان منوط به ایجاد محیطی است که مدیران متولی و مسئول آن هستند. شناسایی عوامل ایجاد رضایت و دلایل نارضایتی کارکنان و نیز ارزیابی رضایت شغلی آنان به عنوان اقدامی کلیدي در جهت اهداف یاد شده، نقشی بسزا و چشمگیر دارد.

توجه به پیامدهاي نارضایتی از شغل نظیر: غیبت، جابجایی، ترك کار، … و تأثیر آنها بر سازمان و افزایش هزینه­هاي سازمانی از یک سو و اثرات روحی و جسمی نارضایتی بر سلامت کارکنان و بهره­وري آنان از سویی دیگر ما را به اهمیت موضوع رهنمون می­سازد. نارضایتی شغلی می­تواند زمینه­ساز پیدایش بخشی از شکایت­ها، کارکردهاي ناچیز، دشواري­هاي انضباطی، کم­کاري­ها و دیگر مشکلات باشد (پورکلهر و همکاران، 1391).

بر اساس آنچه گفته شد، بدیهی است که رضایت­مندی افراد از مشاغل خود، نسبتی مستقیم با بهره وری دارد، برای تبیین بهتر این رابطه جا دارد به نقش سرمایه عظیم و ارزشمند نیروی انســــانی در بهره وری اشاره شود. انسان محور بهره وری است. کلیه سازمان­ها با هر ماموریتی که دارند باید بیشترین امکانات را به آموزش و پرورش انسانها از ابعاد مختلف، اختصاص دهند (رضایی هرندی،1389).

همچنین سازگاری بر بهره­وری کارکنان می­توان اثرگذار باشد، هر انساني مي­كوشد تا خود را با محيط فيزيكي و رواني­اش سازگار كند، زيرا انطباق با شرايط مختلف، از سلامت رواني آدمي حكايت دارد (ویونا[9]،2000). هر چه سازگاری در سازمان بیشتر باشد، کارکنان می­توانند بهره­وری بیشتری داشته باشند و زمینه دست­یابی به اهداف سازمان بیشتر فراهم شود.

با این تفاسیر و نقشی که رضایت شغلی و سازگاری کارکنان می­تواند در توسعه و رشد سازمان داشته باشند، این پژوهش درصدد این است تا به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره­وری کارکنان بپردازد.

 هدف­ پژوهش

هدف اصلی

تبیین رابطه بین رضایت شغلی با بهره وری شغلی

تبیین رابطه بین سازگاری با بهره وری شغلی

هدف­هاي فرعی

پیش بینی بهره وری کارکنان با توجه به رضایت شغلی و سازگاری

تبیین تفاوت بین بهره­وری کارکنان زن و مرد .

فرضيه­های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش:

بین رضایت شغلی و بهره­وری شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

بین سازگاری کارکنان و بهره­وری شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه­های فرعی

رضایت شغلی و سازگاری قادر به پیش بینی بهره­وری شغلی کارکنان در سطح معناداری می باشد.

بین بهره­وری کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد.

تعريف واژه­ها و اصطلاح­ها

تعاريف نظري

الف)بهره وری:

در مدل اچیو[10]، الگوی هرسی وگلدسمیت[11](1994)، بهره وری کارکنان معادل برآیندی از مؤلفه های توانایی[12]، وضوح[13]، کمک[14]، انگیزه[15]، ارزیابی[16] ، اعتبار[17]، محیط[18] می باشد. همچنین بهره‌وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد بدست مي آيد (رفيعي و زيبايي،1382).

ب)رضایت شغلی:

اسمیت، کندال و هالین (1969) معتقد هستند، رضایت شغلی به عنوان احساس مساعد و مثبت کارکنان به شغل خود، در سازمان، متأثر از نیازها، انگیزه ها و علایق از یک طرف و شرایط شغلی از طرف دیگر می باشد (به نقل از هومن،1381).

ج) سازگاری:

سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیت­های استرس­زای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی و غیرواقعی به کار می­برد گفته می­شود (سادوک و سادوک[19]، 2003).

 تعاریف عملیاتی

الف) بهره وری:

دراین پژوهش براساس نمره فردکه ازپرسشنامه مدل اچیو(1994) الگوی هرسی و گلدسمیت کسب می نماید، مورد سنجش قرارگیرد.

ب) رضایت شغلی:

برای سنجش رضایت شغلی در این تحقیق از پرسشنامه شاخص توصیف شغل[20](JDI) استفاده شده که توسط اسمیت، کندال و هیولین[21] (1969) تهیه و میزان سازی شده است منظور نمره ای است که از این پرسشنامه بدست آمده است.

ج) سازگاری:

برای سنجش سازگاری از پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی (1390) که در قالب پنج عامل 1- شخصی، 2- اجتماعی، 3- تحصیلی، 4- شغلی، 5- خانوادگی تهیه شده استفاده گردیده است و منظور نمره­ای است که از این پرسشنامه بدست آمده است.

 [1]– Powell & Meyer

[2] – Tolentino

[3] – productivity

[4] – Francois Quesndy

[5] – Littre

[6] – OECD

[7] – Aftalion

[8]-Cascio

[9]– Vivona

[10]-achieve

[11]-Hersy & Goldesmit

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با استرس شغلي از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي کارآفرينانه و بهره وري کارکنان شرکت نفت خزر
 • پايان نامه مقايسه بهره وري علمي پژوهشگران ايراني در رشته هاي مختلف بر اساس شاخص هاي سرانه انتشار و نرخ انتشار
 • پايان نامه بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان پتروشيمي
 • پايان نامه رابطه بين باورهاي فراشناختي با ميزان سازگاري فردي – اجتماعي وشادکامي نوجوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122